Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Märklin 16075 Gebrauchsanleitung

Schienenzeppelin

Werbung

Werking
Deze loc met ingebouwde digitaalelektronica biedt u:
• Naar keuze conventioneel bedrijf (wisselstroom met de
Transformer 32 VA of gelijkstroom [max +/– 18 Volt=] ).
Omschakelen via de schakelaar in de bodem, pagina 8.
Bedrijf met Märklin Delta (alleen het Delta Station 6607),
Märklin Digital (Control Unit) of het Märklin Systems (Mo-
bile Station of Central Station). Het bedrijf met rijregelaars
van andere systemen (bijv. impulsbreedte sturing, gebruik
van de Central-Control 1 (6030) of een dergelijk systeem)
is niet mogelijk.
• Het bedrijfssysteem wordt automatisch herkend.
• 80 meertreinen-adressen instelbaar.
• Instelbare optrekvertraging.
• Instelbare afremvertraging.
• Instelbare maximumsnelheid.
• Frontsein en binnenverlichting continu aan
• Het model is ontwikkeld voor het gebruik op het Märklin
Spoor 1 railsysteem. Het gebruik op een ander railsys-
teem geschied op eigen risico.
• Berijdbare minimumradius: 1020 mm.
De in het normale bedrijf voorkomende onderhoudswerkzaamhe-
den zijn verderop beschreven. Voor reparatie of onderdelen kunt u
zich tot uw Märklin winkelier wenden.
Elke aanspraak op garantie en schadevergoeding is uitgesloten, wanneer
in Märklin-producten niet door Märklin vrijgegeven vreemde onderdelen
ingebouwd en / of Märklin-producten omgebouwd worden en de ingebou-
wde vreemde onderdelen resp. de ombouw oorzaak van nadien opgetreden
defecten en / of schade was. De aantoonplicht en de bewijslijst daaromtrent,
dat de inbouw van vreemde onderdelen in Märklin-producten of de ombouw
van Märklin-producten niet de oorzaak van opgetreden defecten en / of
schade is geweest, berust bij de voor de inbouw en/of ombouw verantwoor-
delijke persoon en / of firma danwel bij de klant.

Veiligheidsvoorschriften

• De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrjfssys-
teem (Märklin wisselstroom transformator 6647, Mär-
klin Delta, Märklin digitaal of Märklin Systems) gebruikt
worden.
In geen geval transformatoren met een ingangsspanning
van 220 V - voor USA 110 V - gebruiken.
• De loc mag niet vanuit meer dan één stroomvoorziening-
gelijktijdig gevoed worden.
• Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de
gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
• Voorzichtig: Nooit met de vingers aan de propeller. Er
bestaat gevaar voor kneuzingen of verwondingen!
• Voor het conventionele bedrijf met de het treinstel dient
de aansluitrail te worden ontstoort. Hiervoor dient men de
ontstoor-set 104770 te gebruiken.Voor het digitale bedrijf
is deze ontstoor-set niet geschikt.
7
Betrieb • Operation • Fonctionnement • Exploitatie

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für Märklin 16075

Inhaltsverzeichnis