Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PFS 710
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..................................................................ab Seite
FI Käyttö- ja turvallisuusohjeet .................................................................................Sivu
SE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ............................................................Sidan
NO Betjenings- og sikkerhetshenvisninger .................................................................Side
DK Brugs- og sikkerhedsanvisninger .........................................................................Side
5
13
21
29
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710

 • Seite 1 PFS 710 Bedienungs- und Sicherheitshinweise Käyttö- ja turvallisuusohjeet Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Brugs- og sikkerhedsanvisninger DE Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..............ab Seite FI Käyttö- ja turvallisuusohjeet .................Sivu SE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ............Sidan NO Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ..............Side DK Brugs- og sikkerhedsanvisninger .................Side...
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Germany) Stand der Informationen · Tietojen tila · Informationsstatus · Opplysningenes gyldighet · Tilstand af information: 10 / 2006 · Ident.-No.: PFS710-102006-2 / N...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Einleitung Zu Ihrer Sicherheit ....................Seite Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite Technische Daten ....................Seite Lieferumfang ......................Seite 6 Ausstattung PFS 710 ....................Seite Sicherheit Allgemeine Sicherheitshinweise ................Seite Arbeitsplatz-Sicherheit .................... Seite Elektrische Sicherheit ....................Seite Sicherheit von Personen ..................Seite Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Elektrowerkzeugen ........
 • Seite 4: Einleitung

  Einleitung / Sicherheit Säbelsäge PFS 710 Lieferumfang Vielseitige Elektrosäge für Haus und Garten 1 Säbelsäge PFS 710 1 Innensechskantschlüssel Einleitung 4 Sägeblätter 1 Bedienungsanleitung 1 Heft „Garantie und Service“ Zu Ihrer Sicherheit Ausstattung PFS 710 Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 5: Elektrische Sicherheit

  Sicherheit Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Beschädigte Geräte, Netzkabel oder Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosions- Netzstecker bedeuten Lebensgefahr gefährdeter Umgebung, in der sich brennbare durch elektrischen Schlag. Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Gerät, Netzkabel, Netzstecker, ggf.
 • Seite 6: Sorgfältiger Umgang Und Gebrauch Von Elektrowerkzeugen

  Sicherheit Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für Pflegen Sie die Geräte mit Sorgfalt. Kontrollieren einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das und nicht klemmen. Prüfen Sie regelmäßig, ob Gerät insbesondere in unerwarteten Situationen Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass besser kontrollieren.
 • Seite 7: Achtung Leitungen

  Sie mit einem Elektrowerkzeug arbeiten. Informationen zu Sägeblättern Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren bzw. aufschlitzen. Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Sägeblätter für alle gängigen Hauptanwendungen. Alles verstanden? Sie können aber auch jedes andere Sägeblatt...
 • Seite 8: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Vor der Inbetriebnahme Stufe 0 (die Pendelung ist ausgeschaltet): Diese Einstellung eignet sich zur Bearbeitung dünner und harter Werkstoffe. In dieser Stufe können auch Sägeblatt einsetzen / wechseln saubere Schnittkanten erzielt werden. Vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker Stufe I: ziehen! Geeignet für Werkstoffe mit mittlerer Festigkeit, z.B.
 • Seite 9: Arbeitshinweise Zum Sägen

  Inbetriebnahme / Reinigung Momentbetrieb ausschalten: 3. Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein Lassen Sie den Ein- / Ausschalter los. und sägen Sie das Werkstück mit konstantem seitlichen Druck ab. Dauerbetrieb einschalten: Tauchsägen: Drücken Sie den Ein- / Ausschalter und stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Fest- stellknopf fest.
 • Seite 10: Entsorgung

  Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerk- Typ / Gerätebezeichnung: zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- rechten Wiederverwertung zugeführt werden. Parkside Säbelsäge PFS 710 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Bochum, 31.10.2006...
 • Seite 11 Johdanto Turvallisuuttasi varten ....................Sivu 14 Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Tekniset tiedot ......................Sivu 14 Toimituslaajuus ......................Sivu 14 Varusteet PFS 710 ....................Sivu 14 Turvallisuus Yleiset turvaohjeet ....................Sivu 14 Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 14 Sähköturvallisuus ....................Sivu 15 Henkilöturvallisuus ....................
 • Seite 12: Johdanto

  Johdanto / Turvallisuus Pistosaha PFS 710 Toimituslaajuus Monipuolinen sähkösaha kotiin ja puutarhaan 1 puukkosaha PFS 710 1 kuusiokoloavain Johdanto 4 sahanterää 1 käyttöohje 1 vihkonen „Takuu ja huolto“ Turvallisuuttasi varten Varusteet PFS 710 Perehdy ennen ensimmäistä käyttöönottoa laitteen toimintoihin ja tutustu sähkötyö- kalun oikeaan käyttöön.
 • Seite 13: Sähköturvallisuus

  Turvallisuus Varoitus! Älä koskaan avaa laitteita. Älä työskentele laitteella räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja Anna korjaus- tai vaihtotyöt ainoastaan huolto- tai pölyjä. Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, pisteen tai sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt. Pidä lapset ja muut henkilöt loitolla Henkilöturvallisuus sähkötyökalun käytön aikana.
 • Seite 14: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Turvallisuus Huolto nittämiseen. Se on turvallisempaa ja tukevampaa kuin kädessä pitäminen. Jätä laitteittesi korjaus ainoastaan päteville alan ammattilaisille ja käytä ainoastaan alkuperäisiä Sähkötyökalujen huolellinen varaosia. Näin varmistetaan, että laite säilyy tur- käsittely ja käyttö vallisena. Anna pistokkeen tai liitäntäjohdon vaihtaminen Älä...
 • Seite 15: Sahanteriä Koskevia Ohjeita

  Varmista ennen sahanterän vaihtoa, että sahante- rän kiinnittimessä ei ole materiaalijäämiä (esim. puulastuja). Sahanteriä koskevia ohjeita Puhdista sahanterän kiinnitin tarvittaessa pensselillä tai Parkside-perustarvikkeet sisältävät jo sahanterät paineilmalla puhaltamalla. kaikkiin yleisiin pääkäyttötapoihin. Voit kuitenkin käyttää myös mitä tahansa muuta sahanterää. 1. Irrota kuusiokoloruuvi mukanatoimitetulla Edellytyksenä...
 • Seite 16: Käyttöönotto

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Taso 0 (heiluriliike on kytketty irti): Jatkuvan käytön kytkeminen päälle: Tämä asetus soveltuu ohuempien ja kovempien Paina virtakytkintä ja lukitse se painetussa materiaalien työstöön. Tässä tasossa voidaan tilassa lukituspainikkeella saavuttaa myös siistit leikkausreunat. Jatkuvan käytön kytkeminen pois päältä: Taso I: Paina virtakytkintä...
 • Seite 17: Puhdistus

  (89 / 336 / ETY) Puhdista sahanterän kiinnitin laitetta tukilaatan kanssa hiukan koputtamalla (ilman sahanterää) tasaisella pinnalla. Konetyyppi / Tyyppi: Sahanterän kiinnitin on puhdistettava likaisuu- Parkside Pistosaha PFS 710 desta riippuen myös asianmukaisella pensselillä tai paineilmalla. Bochum, 31.10.2006 Hävittäminen Pakkaus on 100 %:sti ympäristöystävällisiä...
 • Seite 19 Watt (effekt) Inledning För din säkerhet ....................Sidan Avsedd användning ....................Sidan Tekniska data ....................... Sidan Leveransens omfattning ..................Sidan Utrustning PFS 710 ....................Sidan Säkerhet Allmänna säkerhetsanvisningar ................Sidan Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan Elsäkerhet ......................Sidan Personsäkerhet ..................... Sidan Hantera och använd elverktyg varsamt ..............
 • Seite 20: Inledning

  Inledning / Säkerhet Sticksåg PFS 710 Leveransens omfattning Användbar elsticksåg för hem och trädgård 1 sabelsåg PFS 710 1 insexnyckel Inledning 4 sågklingor 1 bruksanvisning 1 häfte Garanti och Service“ För din säkerhet Utrustning PFS 710 Innan du börjar använda verktyget: Gör dig ovillkorligen förtrogen med de olika...
 • Seite 21: Elsäkerhet

  Säkerhet Använd inte sågen där det finns risk för explo- Verktyg med skadade delar får inte användas sioner på grund av brännbara vätskor, gaser längre. Dra genast ut kontakten vid nödsituationer. Varning! Öppna aldrig verktygets hölje. eller damm. Elverktyg ger upphov till gnistor som kan antända damm eller ångor.
 • Seite 22: Hantera Och Använd Elverktyg Varsamt

  Säkerhet Service anordningar används på rätt sätt minskar risken för skador av sågdamm. Spänn fast arbetsstycket ordentligt. Använd Låt endast kvalificerade yrkesmän reparera fastspänningsanordningar / skruvstäd för att sågen och bara med originaldelar. Då kan du hålla fast det. Då sitter det säkrare fast än om känna dig säker på...
 • Seite 23: Information Om Sågblad

  2. Sätt in sågbladet mellan slagstången Information om sågblad klämplattan Kontroller att styrtappeni griper i sågbladets Parkside basutrustning innehåller redan sågklingor fästhål. Det skall inte gå att dra ut sågbladet. för alla vanliga, huvudsakliga användningsområden. 3. Dra åt insexskruven igen.
 • Seite 24: Användning

  Innan sågen tas i drift / Användning / Rengöring Steg II: Se till att inte ventilationsöppningarna är över- Passar bäst för mjuka arbetsmaterial, t.ex. mjuka täckta. byggnadsmaterial eller isoleringsmaterial. Starta maskinen och för den försiktigt till arbetsstycket. Steg III: Stäng av maskinen om sågbladet fastnar. Öppna Passar bäst för mjukt trä, t.ex.
 • Seite 25: Avfallshantering

  Elektromagnetisk kompatibilitet (89 / 336 / EEC) Maskintyp / Typ: Förpackningen består av 100 % miljövänligt material som kan avfallshanteras vid lokala Parkside Sticksåg PFS 710 återvinningsställen. Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Bochum, 31.10.2006 Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EG gällande Begagnad...
 • Seite 27 For din sikkerhet ...................... Side 30 Forskriftsmessig bruk ....................Side 30 Tekniske data ......................Side 30 Leveringsomfang ..................... Side 30 Utrustning PFS 710 ....................Side 30 Sikkerhet Generelle sikkerhetshenvisninger ................Side 30 Arbeidsplassikkerhet ....................Side 30 Elektrisk sikkerhet ....................Side 31 Sikkerhet for personer .....................
 • Seite 28: Innledning

  Innledning / Sikkerhet Stikksag PFS 710 Leveringsomfang Allsidig elektrisk sag for hus og hage 1 Sabelsag PFS 710 1 Unbrakonøkkel Innledning 4 Sagblad 1 Bruksanvisning 1 Hefte „Garanti og service“ For din sikkerhet Utrustning PFS 710 Sørg for å være fortrolig med apparatets funksjoner før det tas i bruk første gang,...
 • Seite 29: Elektrisk Sikkerhet

  Sikkerhet Bruk ikke apparatet i omgivelser der det er igjen. Ved fare må støpselet med en gang dras eksplosjonsfare, brannfarlige væsker, gasser ut av veggkontakten. Advarsel! Apparatene må aldri åpnes. eller støv. Elektriske redskap forårsaker gnister som kan tenne støvet eller dunsten. Reparasjonsarbeider eller erstatting av reserve- Hold barn og andre personer unna deler må...
 • Seite 30: Omhyggelig Bruk Av Elektriske Redskap

  Sikkerhet Service farer som kan oppstå på grunn av støv. Sikre arbeidsstykket. Bruk spenneredskapet / skrustikken for å holde fast arbeidsstykket. Slik La bare kvalifisert fagpersonale reparere ap- vil det holdes sikrere enn med hånden. paratene dine med originaldeler. Gjennom dette kan du være sikker på...
 • Seite 31: Opplysninger Om Sagblad

  (for eksempel treflis). Sagbladadapteren må eventuelt rengjøres med en pensel eller Opplysninger om sagblad blåses ren med trykkluft. Parkside-grunnutrustningen inneholder allerede 1. Sekskantskruen løsnes med den medleverte sagblader for alle alminnelige hovedanvendelser. sekskantnøkkelen Du kan også bruke hvert andre sagblad under den 2.
 • Seite 32: Komme I Gang

  Før igangkjøring / Komme i gang Aktivere gjennomgående drift: til materialet som skal bearbeides. Trykk PÅ- / AV-bryteren og sett den fast Trinn 0 (pendel er slått av): i trykket tilstand med festeknappen Denne innstillingen egner seg for arbeid i tynne Deaktivere gjennomgående drift: og harde arbeidsstykker.
 • Seite 33: Rengjøring

  Aldri bruk Bensin, løsningsmiddel eller rengjø- Maskin type: ringsmidler som kan angripe kunststoff. Sagbladets adapter rengjøres med en lett banking Parkside Stikksag PFS 710 på apparatet (uten sagblad) og med fotplaten på et plant underlag. Avhengig av tilsmussingen kan sagbladet også...
 • Seite 35 Af hensyn til Deres sikkerhed ................... Side 38 Formålsbestemt anvendelse ..................Side 38 Tekniske specifikationer ..................Side 38 Medfølger ved levering ..................... Side 38 Udrustning PFS 710 ....................Side 38 Sikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger ................Side 38 Sikkerhed på arbejdsområdet .................. Side 38 Elektrisk sikkerhed ....................
 • Seite 36: Indledning

  Indledning / Sikkerhed Bajonetsav PFS 710 Medfølger ved levering Alsidig elektrisk sav til hus og have 1 Bajonetsav PFS 710 1 unbrakonøgle Indledning 4 savklinger 1 betjeningsvejledning 1 „Garanti- og service“-hæfte Af hensyn til Deres sikkerhed Udrustning PFS 710 Før De tager apparatet i brug, bør De gøre Dem fortrolig med dets funktioner...
 • Seite 37: Elektrisk Sikkerhed

  Sikkerhed Arbejd ikke med enheden i eksplosionsfarlige straks el-stikket ud i tilfælde af fare. Advarsel! Åbn aldrig enhederne. omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller brændbart støv. El-værktøj danner Lad kun serviceafdelingen eller en elektriker gnister, som kan antænde støvet eller dampene. udføre reparationer eller udskiftning.
 • Seite 38: Omhyggelig Omgang Med Og Brug Af El-Værktøj

  Sikkerhed Service Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændings- anordning / skruestik til at holde emnet fast. På denne måde holdes det bedre fast, end hvis du Lad kun kvalificeret fagpersonale reparere holder det fast med hånden. enhederne og kun med originale reservedele. På...
 • Seite 39: Informationer Om Savklinger

  (f.eks. Informationer om savklinger træspåner). Om nødvendigt skal klingeholde- Parkside-basisudstyret indeholder allerede savklinger ren renses med en pensel eller til alle almindelige anvendelsesområder. Men du kan ved at blæse den ren med trykluft. også bruge enhver anden savklinge, hvis den har det passende skaft - “-universalskaft.
 • Seite 40: Indstilling Af Egensvingning

  Før idrifttagning / Ibrugtagning Indstilling af egensvingning Deaktivering af momentdrift: Slip tænd / sluk-knappen Når du indstiller pendulbevægelsen med drejekon- Aktivering af permanent drift: takten Pendulbevægelse , kan du tilpasse savklin- gens indgreb til det materiale, der skal bearbejdes. Tryk på tænd / sluk-knappen , og lås den fast i indtrykket tilstand med låseknappen Trin 0 (egensvingningen er slået fra):...
 • Seite 41: Rengøring

  Savklingeholderen renses ved at apparatet uden Maskintype / type: savklinge i bankes let ud med fodpladen på en jævn flade. Parkside bajonetsav PFS 710 Alt efter forureningsgraden kan savklingehol- deren også rengøres med en passende pensel eller med trykluft. Bochum, 31.10.2006 Bortskaffelse Emballagen består til 100 % af miljøvenlige...