Parkside PAH 1700 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DEMOLITION HAMMER PAH 1700 A1
BONTÓKALAPÁCS
Az originál használati utasítás fordítása
BOURACÍ KLADIVO
Překlad originálního provozního návodu
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 298641
RUŠILNO KLADIVO
Prevod originalnega navodila za uporabo
BÚRACIE KLADIVO
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1700 A1

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1700 A1 BONTÓKALAPÁCS RUŠILNO KLADIVO Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo BOURACÍ KLADIVO BÚRACIE KLADIVO Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu ABBRUCHHAMMER Originalbetriebsanleitung IAN 298641...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PAH 1700 A1  ...
 • Seite 5: Bevezető

  BONTÓKALAPÁCS PAH 1700 A1 A csomag tartalma Bevezető 1 bontókalapács PAH 1700 A1 1 pótmarkolat Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vásár- lásával kiváló minőségű termék mellett döntött . 1 lapos véső A használati útmutató a termék része . Fontos tud- 1 hegyes véső...
 • Seite 6: A Készüléken Használt Jelzések

  . ■ Viseljen védőszemüveget . ■ Viseljen védőkesztyűt . ■ Használat előtt földelje . ■ Figyelem! Az első használat előtt töltse fel olajjal a készüléket! CAUTION! FILL WITH OIL BEFORE FIRST USE. PAH 1700 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Elektromos Biztonság

  és biztonságosabban tud dolgozni az ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása adott teljesítmény-tartományban . alatt áll. Az elektromos kéziszerszám haszná- latakor már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérüléseket okozhat . ■ 4  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 8: Szerviz

  Zsírozza be a szerszámbefogót a csomagban szakemberrel és csak eredeti cserealkatré­ található zsírral szekkel javíttassa. Ezzel biztosíthatja az elekt- ♦ Zsírozza be a véső szárat a csomagban romos kéziszerszám hosszan tartó, biztonságos található zsírral működését . PAH 1700 A1   │  5 ■...
 • Seite 9: Olajszint Ellenőrzése

  ♦ Lazítsa ki a recézett anyát játéka van . ♦ Forgassa el a pótmarkolatot 360°-kal a készülék tengelye körül és/vagy előre vagy hátra, a kívánt pozícióba . ♦ Húzza meg a recézett anyát ■ 6  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 10: A Véső Levétele

  Nyomja meg a BE/KI kapcsolót , majd álló helyzetre és a stabil fogásra . engedje el . ► Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsol- va, mielőtt a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba dugja! PAH 1700 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Karbantartás És Tisztítás

  A 2012/19/EU európai irányelv értelmében a használt elektromos kéziszerszámokat elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon kell újra- hasznosítani . Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehe- tőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál . ■ 8  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 12: Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Bontókalapács 298641 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek PAH 1700 A1 meghatározása: A gyártó cégneve és címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd . BURGSTRASSE 21...
 • Seite 13 A jótállási igény bejelentésének és javításra A hiba oka: átvételi időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: ■ 10  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 14: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 A gép típusmegjelölése: Bontókalapács PAH 1700 A1 Gyártási év: 2018.02. Sorozatszám: IAN 298641 Bochum, 2018 .01 .18 . Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk .
 • Seite 15 ■ 12  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 16 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 PAH 1700 A1  ...
 • Seite 17: Uvod

  RUŠILNO KLADIVO Vsebina kompleta PAH 1700 A1 1 rušilno kladivo PAH 1700 A1 Uvod 1 dodatni ročaj 1 plosko dleto Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave . Odločili ste se za kakovosten izdelek . Navodila za uporabo 1 koničasto dleto so sestavni del tega izdelka .
 • Seite 18: Simboli Na Napravi

  . ■ Nosite zaščitna očala . ■ Nosite zaščitne rokavice . ■ Pred uporabo ozemljite . ■ Pozor! Pred prvo uporabo napravo napolnite z oljem! CAUTION! FILL WITH OIL BEFORE FIRST USE. PAH 1700 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Električna Varnost

  . g) Če lahko vgradite naprave za sesanje ali prestrezanje praha, se prepričajte, da so te priključene in se pravilno uporabljajo. Uporaba naprave za sesanje praha lahko zmanjša nevarnost zaradi praha . ■ 16  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 20: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  Električno orodje dajte v popravilo samo mazivom usposobljenemu strokovnemu osebju, ki naj ♦ Premažite ustrezno steblo dleta s prilo- uporablja izključno originalne nadomestne ženim mazivom dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost električnega orodja . PAH 1700 A1   │  17 ■...
 • Seite 21: Preverjanje Ravni Olja

  Orodje ima določeno radialno zračnost, ki je neizogibna zaradi vrste sistema . ♦ Odvijte nazobčano matico ♦ Obrnite dodatni ročaj za 360° okrog osi naprave in/ali naprej ali nazaj v želeni položaj . ♦ Znova zategnite nazobčano matico ■ 18  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 22: Odstranitev Dleta

  Izklop trajnega obratovanja: oprijem naprave med njeno uporabo . ♦ Pritisnite stikalo za vklop/izklop in ga spustite . ► Preverite, ali je naprava izklopljena, preden električni vtič vtaknete v vtičnico! PAH 1700 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Vzdrževanje In Čiščenje

  Skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU je treba rabljena električna orodja zbirati ločeno in jih oddati za ekološko primerno predelavo . O možnostih za odstranitev neuporabne naprave povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi . ■ 20  │   PAH 1700 A1...
 • Seite 24: Proizvajalec

  . 6 . V primeru, da proizvod popravlja nepoobla- ščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljav- ljati zahtevkov iz te garancije . PAH 1700 A1   │  21 ■...
 • Seite 25: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Oznaka tipa stroja: rušilno kladivo PAH 1700 A1 Leto izdelave: 2 – 2018 Serijska številka: IAN 298641 Bochum, 18 . 1 . 2018 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb zaradi razvoja .
 • Seite 26 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PAH 1700 A1  ...
 • Seite 27: Úvod

  BOURACÍ KLADIVO Rozsah dodávky PAH 1700 A1 1 bourací kladivo PAH 1700 A1 1 přídavná rukojeť Úvod 1 plochý sekáč Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového 1 špičatý sekáč přístroje . Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 1 přenosný kufřík (s pojezdovými kolečky) bek .
 • Seite 28: Použité Symboly Na Přístroji

  Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povr­ CAUTION! chy, např. od trubek, topení, sporáků a chlad­ FILL WITH OIL BEFORE FIRST USE. niček. Je-li Vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem . PAH 1700 A1    25 ■ │...
 • Seite 29: Bezpečnost Osob

  šené osoby . ujistěte se, zda je vypnuto. Pokud máte při přenášení elektrického nářadí prst na vypínači nebo pokud do sítě zapojíte již zapnutý přístroj, může dojít k úrazu . ■ 26    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 30: Servis

  (např . víceúčelový tuk, tuk na ložiska atd .) . Uvedení do provozu bez mazacího tuku vede k nevratnému poškození přístroje . ♦ Upnutí nástroje namažte dodaným mazacím tukem ♦ Příslušný dřík sekáče namažte doda- ným mazacím tukem PAH 1700 A1    27 ■ │...
 • Seite 31: Kontrola Hladiny Oleje

  Ze systémových důvodů má nástroj radiální vůli . ♦ Povolte rýhovanou matici ♦ Přídavnou rukojeť o 360° vytočte kolem osy přístroje a/nebo dopředu nebo dozadu, do požadované polohy . ♦ Rýhovanou matici opět dotáhněte . ■ 28    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 32: Vyjmutí Sekáče

  Stiskněte vypínač Vypnutí momentového provozu: ♦ Pusťte vypínač Zapnutí trvalého provozu: ♦ Stiskněte vypínač a v stisknutém stavu ho zajistěte zajišťovacím tlačítkem Vypnutí trvalého provozu: ♦ Stiskněte vypínač a znovu jej pusťte . PAH 1700 A1    29 ■ │...
 • Seite 33: Údržba A Čištění

  Neuvedené náhradní díly (jako např . spínače) Výměna uhlíkových kartáčků můžete objednat přes naši servisní a poraden- skou linku . UPOZORNĚNÍ ► Uhlíkové kartáčky nechejte vyměnit výrob- cem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou . ■ 30    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 34: Likvidace

  čem závada spočívá a kdy se vyskytla . Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt . Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba . PAH 1700 A1    31 ■ │...
 • Seite 35: Servis

  Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis . Na webových stránkách www .lidl-service .com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software . ■ 32    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 36: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Typové označení stroje: Bourací kladivo PAH 1700 A1 Rok výroby: 02 - 2018 Sériové číslo: IAN 298641 Bochum, 18 .01 .2018 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny .
 • Seite 37 ■ 34    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 38 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 PAH 1700 A1  ...
 • Seite 39: Úvod

  BÚRACIE KLADIVO Rozsah dodávky PAH 1700 A1 1 búracie kladivo PAH 1700 A1 1 prídavná rukoväť Úvod 1 plochý sekáč Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového 1 špicatý sekáč prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok 1 kufor na prenášanie (s pojazdnými kolieskami) vysokej kvality .
 • Seite 40: Použité Symboly Na Prístroji

  Nezme- ■ Pred použitím uzemnite. nené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom . ■ Pozor! Pred prvým použitím prístroja do neho nalejte olej! CAUTION! FILL WITH OIL BEFORE FIRST USE. PAH 1700 A1    37 ■ │...
 • Seite 41: Bezpečnosť Osôb

  Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred odložením prístroja druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení . vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Toto preventív- ne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spuste- niu elektrického náradia . ■ 38    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 42: Servis

  či je v prístroji a na sekáči k dispozícii dostatočné množstvo tuku . Uvedenie do prevádzky bez tuku by mohlo spôsobiť nena- praviteľné poškodenia prístroja . ♦ Namažte upnutie nástroja s dodaným tukom ♦ Namažte príslušnú násadu sekáča s dodaným tukom PAH 1700 A1    39 ■ │...
 • Seite 43: Kontrola Stavu Oleja

  ľubovoľne otočiť . vôľu . ♦ Povoľte ryhovanú maticu ♦ Otočte prídavnú rukoväť o 360° okolo osi prístroja a/alebo smerom dopredu alebo doza- du do želanej polohy . ♦ Ryhovanú maticu znova utiahnite . ■ 40    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 44: Odobratie Sekáča

  Pusťte spínač ZAP/VYP Zapnutie trvalej prevádzky: ♦ Stlačte spínač ZAP/VYP a v stlačenom stave ho zaistite pomocou aretačného spínača Vypnutie trvalej prevádzky: ♦ Stlačte spínač ZAP / VYP a znova ho pustite . PAH 1700 A1    41 ■ │...
 • Seite 45: Údržba A Čistenie

  „Kontrola stavu oleja“ . servisnej a poradenskej linky . Výmena uhlíkových kief UPOZORNENIE ► Uhlíkové kefy nechajte vymeniť prostredníc- tvom výrobcu, jeho zákazníckeho servisu alebo podobne kvalifikovanej osoby . ■ 42    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 46: Likvidácia

  čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo . Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok . Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba . PAH 1700 A1    43 ■ │...
 • Seite 47: Servis

  Vám bude oznámená . Na webových stránkach www .lidl-service .com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry . ■ 44    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 48: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Typové označenie stroja: Búracie kladivo PAH 1700 A1 Rok výroby: 02 – 2018 Sériové číslo: IAN 298641 Bochum, 18 .01 .2018 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené .
 • Seite 49 ■ 46    PAH 1700 A1 │...
 • Seite 50 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 PAH 1700 A1 DE │...
 • Seite 51: Einleitung

  ABBRUCHHAMMER Lieferumfang PAH 1700 A1 1 Abbruchhammer PAH 1700 A1 1 Zusatzhandgriff Einleitung 1 Flachmeißel Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Spitzmeißel Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Tragekoffer (mit Fahrrollen) Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 1 Set Kohlebürsten...
 • Seite 52: Verwendete Symbole Auf Dem Gerät

  Benutzung des Elektrowerkzeugs ■ Staubschutzmaske tragen. fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren . ■ Schutzbrille tragen. ■ Schutzhandschuhe tragen. ■ Vor Benutzung erden. PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Elektrische Sicherheit

  Medikamenten stehen. Ein Moment der werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- angegebenen Leistungsbereich . zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 54: Service

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- mitgelieferten Fett ein . stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs ♦ Fetten Sie den betreffenden Meißelschaft erhalten bleibt . mit dem mitgelieferten Fett ein . PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 55: Ölstand Überprüfen

  Spiel . ♦ Schwenken Sie den Zusatzhandgriff 360°um die Geräteachse und/oder nach vorne oder hinten in die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Rändelmutter wieder fest . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 56: Meißel Entnehmen

  Sie zu jederzeit auf einen sicheren Stand und einen festen Griff während des Betriebes . ► Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausge- schaltet ist, wenn Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken! PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 57: Wartung Und Reinigung

  ► Lassen Sie die Kohlebürsten durch den Her- ter) können Sie über unsere Service - Hotline steller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich bestellen . qualifizierte Person ersetzen . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 58: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAH 1700 A1 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 59: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 60: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1700 A1 Herstellungsjahr: 02 - 2018 Seriennummer: IAN 298641 Bochum, 18 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 61 ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAH 1700 A1...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: PAH1700A1-012018-1 IAN 298641...

Inhaltsverzeichnis