Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAH 1700 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ABBRUCHHAMMER
PAH 1700 B2
SI
RUŠILNO KLADIVO
Navodila za uporabo in varnostni napotki
Prevod originalnih navodil za uporabo
CZ
BOURACÍ KLADIVO
Provozní a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního návodu k použití
DE
AT
CH
ABBRUCHHAMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 314787
SK
BÚRACIE KLADIVO
Prevádzkové a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na použitie
HU
BONTÓKALAPÁCS
Kezelési- és biztonsági utasítások
Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAH 1700 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1700 B2

 • Seite 1 ABBRUCHHAMMER PAH 1700 B2 BÚRACIE KLADIVO RUŠILNO KLADIVO Prevádzkové a bezpečnostné pokyny Navodila za uporabo in varnostni napotki Preklad originálneho návodu na použitie Prevod originalnih navodil za uporabo BOURACÍ KLADIVO BONTÓKALAPÁCS Provozní a bezpečnostní pokyny Kezelési- és biztonsági utasítások Překlad originálního návodu k použití...
 • Seite 2 Preden preberete ta navodila za uporabo, odprite stran z slikami in se seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním roztvorte stránku s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami zariadenia. Před čtením návodu si rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Hajtsa ki az elolvasás előtt az ábrákat tartalmazó...
 • Seite 4 12 x 30°...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Nastavitev dodatnega ročaja...................10 Vstavljanje/odstranjevanje dleta..................10 Nastavitev položaja dleta....................11 Delovanje........................11 Prednastavitev števila udarcev..................11 Vklop in izklop........................12 Nasvet..........................12 Vzdrževanje in čiščenje....................12 Odstranjevanje in varovanje okolja................12 Odpravljanje napak....................13 Garancija......................14 Popravilo........................16 Centralna služba za stranke..................16 Prevod izvorne deklaracije EC o skladnosti...............17 PAH 1700 B2...
 • Seite 7: Uvod

  RUŠILNO KLADIVO 12. Koničasto dleto PAH 1700 B2 13. Grafitna ščetka 14. Mast za mazanje 15. 3 mm imbusni ključ Uvod Čestitamo vam za nakup nove naprave. Vsebina kompleta Izbrali ste visoko kakovosten izdelek. Priročnik spada k temu izdelku. 1 x rušilno kladivo Vsebuje informacije o varnosti, uporabi in 1 x dodatni ročaj...
 • Seite 8: Simboli Na Napravi

  čas, v katerem je orodje sicer vklopljeno, a v dB. deluje brez obremenitve). Simboli na napravi Preberite navodila za uporabo. ■ Uporabljajte zaščito za sluh. ■ Nosite dihalno masko. ■ Nosite zaščitna očala. ■ Nosite zaščitne rokavice. ■ PAH 1700 B2...
 • Seite 9: Varnostni Napotki

  1. Varnost delovnega mesta a) Delovno mesto mora 2. Električna varnost biti vedno čisto in a) Vtič električne naprave dobro osvetljeno. mora ustrezati vtičnici. Nepospravljena ali Vtiča ni dovoljeno temna območja so lahko spreminjati pod vzrok nesreče. PAH 1700 B2...
 • Seite 10 Nenamenska uporaba električni vir, ki je omrežnega kabla ni zaščiten z zaščitno dovoljena. Omrežnega napravo za okvarni tok kabla ne uporabljajte (FI-stikalo). Uporaba za prenašanje, vlečenje zaščitne naprave ali odklapljanje PAH 1700 B2...
 • Seite 11: Varnost Oseb

  Ne sklanjajte se. zaščitne opreme, kot Poskrbite, da boste je protiprašna maska, nedrsljivi čevlji, čelada ali vedno stabilno stali in ohranjali ravnotežje. To zaščita za sluh. omogoča boljši nadzor PAH 1700 B2...
 • Seite 12: Uporaba In Nega Električnega Orodja

  Uporaba lovilne priprave za prah lahko zmanjša njenih posameznih ogroženost zaradi prahu. delov ali preden napravo pospravite, vtič izvlecite iz vtičnice. Taki varnostni ukrepi zmanjšajo nevarnost, da bi se električno orodje nenamerno vključilo. PAH 1700 B2...
 • Seite 13: Popravila

  Električno orodje naj orodja. Preden popravi kvalificiran električno orodje strokovnjak, ki bo ponovno uporabite, ga uporabil originalne dajte v popravilo. Veliko nadomestne dele. Le tako nesreč se zgodi zaradi je zagotovljena varnost slabo vzdrževanega električnega orodja. električnega orodja. PAH 1700 B2...
 • Seite 14: Specifični Varnostni Napotki Za Rušilno Kladivo

  Ob stiku z napeljavo pod poti in/ali raka. Material, napetostjo lahko kovinski ki vsebuje azbest, smejo deli naprave pridejo obdelovati le strokovnjaki. pod napetost, kar lahko Priporočljivo je, da povzroči električni udar. PAH 1700 B2...
 • Seite 15: Prva Uporaba

  1. Izvlecite vtič iz vtičnice roko povlecite dleto ven. 2. Sprostite gumb za dodatni ročaj (6). 3. Premaknite dodatni ročaj (5) naprej ali nazaj, levo ali desno, da nastavite najboljši položaj. 4. Povlecite gumb dodatnega ročaja fiksna. PAH 1700 B2...
 • Seite 16: Nastavitev Položaja Dleta

  2. Obrnite izbiralnik števila vrtljajev (3) in ga nastavite med 1 in 6 (1 - najnižje število udarcev 20 udarcev/min, 6 - najvišje število udarcev 2.100 udarcev/ min), da izberete potrebno število udarcev. 3. Vključite napravo, da preverite število udarcev. PAH 1700 B2...
 • Seite 17: Vklop In Izklop

  Stare naprave oddajte v predelovalni obrat. Plastiko in kovino lahko sortirate in oddate za vtičnice. reciklažo. Naša služba za stranke vam lahko svetuje glede tega. Okvarjene naprave, ki nam jih pošljete nazaj, odstranimo brezplačno. PAH 1700 B2...
 • Seite 18: Odpravljanje Napak

  Topo dleto Uporabite novo dleto Prekomerna sila na Uporabite primerno silo napravo Slabša zmogljivost Zvišajte število udarcev (glejte Nižje število udarcev „Prednastavitev števila udarcev") Mast za mazanje Dodajte mast za mazanje (glejte izrabljena "Vzdrževanje in čiščenje") PAH 1700 B2...
 • Seite 19: Garancija

  Pošljite napravo z vsemi deli pribora, ki so izdelka, ki so izpostavljeni običajni obrabi in bili dobavljeni ob nakupu in poskrbite za zato veljajo za obrabne dele (npr. grafitne ustrezno, varno transportno embalažo. ščetke, dleta) ali za poškodbe na lomljivih delih (npr. stikala). PAH 1700 B2...
 • Seite 20 10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda PAH 1700 B2...
 • Seite 21: Popravilo

  IAN 314787 Uvoznik Spodaj navedeni naslov ni naslov službe za stranke. Najprej se obrnite na zgoraj navedeno službo za stranke. Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen, Nemčija PAH 1700 B2...
 • Seite 22: Prevod Izvorne Deklaracije Ec O Skladnosti

  Straße 5 47906 Kempen, Nemčija, izjavljamo, da v nadaljnjem opisani predmet izjave izpolnjuje zadevne pravne predpise o skladnosti Evropske unije: Za izdajo te izjave o skladnosti je izključno odgovoren proizvajalec. Tip/opis naprave: Rušilno kladivo PAH 1700 B2 Datum izdelave: 4 – 2019 Serijska številka: S-FP-00001 ~ S-FP-19439 ustreza naslednjim, uporabljivim ustreznim različicam direktive EU:...
 • Seite 23 Nasadenie prídavnej rukoväti..................27 Vloženie/vyberanie sekáča.....................28 Nastavenie polohy sekáča....................28 Prevádzka........................29 Predbežné nastavenie počtu úderov................29 Zapnutie a vypnutie......................29 Tip...........................29 Údržba a čistenie......................30 Likvidácia a ochrana životného prostredia..............30 Odstránenie poruchy.....................31 Záruka..........................32 Oprava..........................33 Centrum služieb pre zákazníkov...................33 Preklad pôvodného ES vyhlásenia o zhode...............34 PAH 1700 B2...
 • Seite 24: Úvod

  BÚRACIE KLADIVO Upínadlo sekáča (nie je viditeľné) PAH 1700 B2 10. Protiprachový kryt upínadla sekáča 11. Plochý sekáč 12. Hrotový sekáč Úvod 13. Uhlíková kefa Blahoželáme vám k nákupu nového 14. Mazivo zariadenia. Vybrali ste si vysokokvalitný 15. 3 mm imbusový kľúč...
 • Seite 25: Symboly Na Zariadení

  (napr. časy, keď je elektrické náradie vypnuté, a časy, keď je síce zapnuté, ale beží bez zaťaženia). Symboly na zariadení Prečítajte si pokyny týkajúce sa ■ obsluhy. Používajte ochranu sluchu. ■ Noste respirátor. ■ Noste ochranné okuliare. ■ PAH 1700 B2...
 • Seite 26: Bezpečnostné Pokyny

  že upozorneniach sa vzťahuje stratíte kontrolu. na elektrické náradie napájané sieťovým 2. Elektrická bezpečnosť napájaním (káblové) alebo a) Zástrčka elektrického batériové (bezkáblové). náradia musí zodpovedať zásuvke. 1. Bezpečnosť na Zástrčka sa nesmie pracovisku žiadnych okolností PAH 1700 B2...
 • Seite 27 Napájací kábel sa chránený prúdovým nesmie používať na iné chráničom (spínač účely. Napájací kábel FI). Použitie prúdového sa nesmie používať na chrániča znižuje riziko prenášanie, ťahanie zásahu elektrickým prúdom. alebo vyťahovanie PAH 1700 B2...
 • Seite 28: Bezpečnosť Osôb

  Nenakláňajte sa. Dbajte protišmyková obuv, na pevné držanie helma alebo chrániče tela a udržiavajte uší, môže znížiť riziko rovnováhu. Umožňuje zranenia. to lepšiu kontrolu nad c) UVyvarujte sa elektrickým náradím náhodného spustenia v neočakávaných náradia. Pred pripojením situáciách. PAH 1700 B2...
 • Seite 29: Použitie A Starostlivosť O Elektrické Náradie

  Takéto preventívne prachu. bezpečnostné opatrenia znižujú riziko 4. Použitie a starostlivosť neúmyselného zapnutia o elektrické náradie elektrického náradia. a) Na elektrické náradie d) Nepoužívané elektrické nevyvíjajte nadmerný náradie udržiavajte tlak. Na prácu mimo dosahu používajte elektrické PAH 1700 B2...
 • Seite 30 úlohy, ktoré natoľko poškodené, sa odchyľujú od jeho že by bola narušená určeného účelu, môže funkcia elektrického viesť k nebezpečným náradia. Pred situáciám. opätovným použitím nechajte poškodené elektrické náradie opraviť. Mnohé nehody sú spôsobené nedostatočnou údržbou elektrického náradia. PAH 1700 B2...
 • Seite 31: Oprava

  Zariadenie držte prúdom. Poškodenie pevne obidvoma rukami, stále dbajte na pevný plynového vedenia postoj tela a udržiavajte môže spôsobiť explóziu. rovnováhu. Zariadenie sa Prevŕtanie vodovodného dá vždy bezpečne ovládať potrubia môže spôsobiť oboma rukami. poškodenie majetku. PAH 1700 B2...
 • Seite 32: Prvé Použitie

  3. Posuňte prídavná rukoväť (5) dopredu predpisy týkajúce sa alebo dozadu, doľava alebo doprava nastavte najlepšiu pozíciu. materiálu, ktorý sa 4. Vytiahnite gombík pomocnej rukoväte má spracovať, a pri opravené. práci nosiť respirátor s filtračnou triedou P2. PAH 1700 B2...
 • Seite 33: Vloženie/Vyberanie Sekáča

  (8) dozadu a zasuňte sekáč do 3. Uvoľnite nastavovaciu objímku sekáča upínadla (9), kým nezacvakne. (7), aby ste zablokovali plochý sekáč 5. Na vybratie posuňte jednou rukou (11). blokovaciu objímku (8) dozadu a druhou rukou vytiahnite sekáč. PAH 1700 B2...
 • Seite 34: Prevádzka

  2. Otáčajte voličom počtu otáčok (3) a nastavte ho medzi 1 a 6 (1 – najnižší počet úderov 20 úderov/min., 6 – najvyšší počet úderov 2100 úderov/ min.), aby ste zvolili požadovaný počet úderov. 3. Zapnite zariadenie na skontrolovanie počtu úderov. PAH 1700 B2...
 • Seite 35: Údržba A Čistenie

  (14). 5. Výmenu uhlíkových kief musí vykonať zákaznícky servis alebo odborný personál. VAROVANIE! ► Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, musí byť vymenený špeciálnym káblom, ktorý si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. PAH 1700 B2...
 • Seite 36: Odstránenie Poruchy

  Chybný motor kvalifikovaným odborníkom Tupý sekáč Použite nový sekáč Nadmerný tlak na Vyvíjajte primeraný tlak zariadenie Zvýšte počet úderov (pozri Nedostatočný výkon Nízky počet úderov „Predbežné nastavenie počtu úderov“) Doplňte mazivo (pozri „Údržba a Spotrebované mazivo čistenie“) PAH 1700 B2...
 • Seite 37: Záruka

  Zariadenie bolo vyrobené v súlade s prísnymi smernicami o kvalite a pred dodávkou bolo starostlivo testované. Záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobkov, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a môžu sa preto považovať PAH 1700 B2...
 • Seite 38: Oprava

  Heinrich-Horten-Strasse 5 zariadenie v čistom stave a s upozornením 47906 Kempen, Nemecko na chybu. Zariadenia, ktoré sú odoslané ako nevyplatené alebo ako neskladný tovar, expresná alebo špeciálna zásielka, nebudú akceptované. Ak nám zašlete chybné zariadenie, bezplatne ho zlikvidujeme. PAH 1700 B2...
 • Seite 39: Preklad Pôvodného Es Vyhlásenia O Zhode

  Strasse 5 47906 Kempen, Nemecko, týmto vyhlasujem, že predmet nižšie opísaného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: Výhradnú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca. Typ/popis zariadenia: Búracie kladivo PAH 1700 B2 Dátum výroby: 4 – 2019 Sériové číslo: S-FP-00001 ~ S-FP-19439 je v súlade s nasledujúcou príslušnou platnou verziou smernice EÚ:...
 • Seite 40 Nastavení přídavné rukojeti..................44 Nasazení/vyjmutí sekáče..................45 Nastavení polohy sekáče....................45 Používání......................46 Přednastavení počtu úderů..................46 Zapnutí a vypnutí......................46 Tip........................46 Údržba a čištění.....................47 Likvidace a ochrana životního prostředí..............47 Odstraňování závad..................48 Záruka......................50 Opravy..........................50 Centrum zákaznického servisu.................50 Překlad originálního ES prohlášení o shodě............51 PAH 1700 B2...
 • Seite 41: Úvod

  BOURACÍ KLADIVO 11. Plochý sekáč PAH 1700 B2 12. Špičatý sekáč 13. Uhlíkový kartáč 14. Mazací tuk Úvod 15. 3 mm imbusový klíč Blahopřejeme Vám ke koupi Vašeho nového zařízení. Rozhodli jste se pro Obsah balení vysoce kvalitní výrobek. Tato příručka je součástí tohoto výrobku.
 • Seite 42: Symboly Na Výrobku

  Garantovaná hladina ■ akustického výkonu l v dB. Symboly na výrobku Přečtěte si návody k použití. ■ Používejte ochranu sluchu. ■ Používejte respirátor. ■ Používejte ochranné brýle. ■ Používejte ochranné rukavice. ■ PAH 1700 B2...
 • Seite 43: Bezpečnostní Pokyny

  Zástrčka elektrického sítě (s kabelem) nebo nářadí musí odpovídat akumulátorem (bez kabelu). dané zásuvce. Zástrčka se nesmí žádný 1. Bezpečnost na způsobem upravovat. pracovišti U uzemněného a) Pracovní prostor elektrického nářadí udržujte vždy čistý nepoužívejte a dobře osvětlený. PAH 1700 B2...
 • Seite 44 Napájecí kabel se nevyhnutelné, použijte nesmí používat k jiným zdroj napájení s účelům. Napájecí kabel proudovým chráničem. se nesmí používat Použití proudového k přenášení, tažení chrániče snižuje riziko nebo vytahování úrazu elektrickým elektrického nářadí proudem. ze zásuvky. Napájecí PAH 1700 B2...
 • Seite 45: Bezpečnost Osob

  části podle konkrétních elektrického nářadí, podmínek, jako je může způsobit zranění. respirátor, protiskluzová e) Nepřeceňujte své síly. obuv, helma nebo Dbejte na pevný postoj chrániče sluchu. a udržujte rovnováhu. Budete tak mít lepší kontrolu nad elektrickým PAH 1700 B2...
 • Seite 46: Použití A Péče O Elektrické Nářadí

  Tato preventivní snížit riziko vznikající v bezpečnostní opatření důsledku výskytu prachu. snižují nebezpečí nechtěného zapnutí 4. Použití a péče o elektrického nářadí. elektrické nářadí d) Nepoužívané elektrické a) Na elektrické nářadí nářadí uchovávejte nevyvíjejte nadměrný PAH 1700 B2...
 • Seite 47: Oprava

  K odborníkem a pouze za mnoha úrazům dochází použití náhradních dílů v důsledku špatně stejného typu. Pouze prováděné údržby tehdy může být zaručena elektrického nářadí. bezpečnost elektrického f) Řezné nástroje udržujte nářadí. ostré a čisté. Správně PAH 1700 B2...
 • Seite 48: Zvláštní Bezpečnostní Pokyny Pro Bourací Kladiva

  Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškození plynového vedení může způsobit explozi. Provrtání vodovodní trubky může mít za následek škody na majetku. PAH 1700 B2...
 • Seite 49: První Použití

  3. Posuňte Přídavná rukojeť (5) dopředu zahájením práce s nebo dozadu, vlevo nebo vpravo pro příslušnými předpisy pro nastavení nejlepší pozice. 4. Vytáhněte ovládací knoflík pomocné zpracovávaný materiál a rukojeti opraveno. dodržovat je, a používat při práci respirátor s třídou filtru P2. PAH 1700 B2...
 • Seite 50: Nasazení/Vyjmutí Sekáče

  3. Uvolněte objímku pro nastavení sekáče sekáč do upnutí (9), až zaklapne na (7), čímž se plochý sekáč (11) zajistí. svém místě. 5. Pro vyjmutí jednou rukou posuňte zajišťovací objímku (8) dozadu a druhou rukou sekáč vytáhněte. PAH 1700 B2...
 • Seite 51: Používání

  3. Při práci ve vodorovné poloze používejte obě ruce k držení obou rukojetí. Při práci ve svislé poloze držte hlavní rukojeť (3) oběma rukama. PAH 1700 B2...
 • Seite 52: Údržba A Čištění

  V případě potřeby doplňte dodané mazivo (14). 5. Uhlíkové kartáče musí být vyměněny zákaznickým servisem nebo odborníky. VAROVÁNÍ! ► Pokud je napájecí kabel zařízení poškozený, musí být vyměněn za speciální kabel, který si můžete zakoupit prostřednictvím našeho zákaznického servisu. PAH 1700 B2...
 • Seite 53: Odstraňování Závad

  Nechte ho opravit kvalifikovaným Vadný motor odborníkem. Tupý sekáč Použijte nový sekáč Přílišný tlak na zařízení Vyvíjejte odpovídající tlak Špatný výkon Zvyšte počet úderů (viz Nižší počet úderů „Přednastavení počtu úderů“) Spotřebovaný mazací Doplňte mazací tuk (viz „Údržba a čištění“) PAH 1700 B2...
 • Seite 54: Záruka

  Vaší reklamace. • Po konzultaci s naším zákaznickým servisem můžete výrobek, který je zaevidován jako vadný, spolu s dokladem o koupi (pokladní účtenka) a popisem vady a uvedením doby výskytu vady poslat franko PAH 1700 B2...
 • Seite 55: Opravy

  Zařízení, která jsou zaslána franko, nebo Ga-Po Vertrieb GmbH jako neskladné zboží, expresní nebo jiná Heinrich-Horten-Straße 5 zvláštní zásilka, nebudou přijata. Pokud nám 47906 Kempen, Německo zašlete své vadné zařízení, bezplatně je zlikvidujeme. PAH 1700 B2...
 • Seite 56: Překlad Originálního Es Prohlášení O Shodě

  Horten- Straße 5 47906 Kempen, Německo, tímto prohlašujeme, že níže popsaný předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: Výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Typ/popis zařízení: Bourací kladivo PAH 1700 B2 Datum výroby: 4 – 2019 Sériové číslo: S-FP-00001 ~ S-FP-19439 je v souladu s následujícím platným zněním směrnice EU:...
 • Seite 57 A kiegészítő markolat beállítása................62 A véső behelyezése/kivétele..................63 A vésőpozíció beállítása..................63 Üzemeltetés......................64 Az ütésszám előbeállítása ..................64 Be- és kikapcsolás....................64 Tippek.........................64 Karbantartás és tisztítás ................65 Ártalmatlanítás és környezetvédelem............65 Hibaelhárítás...................66 Garancia....................67 Javítás....................71 Ügyfélszolgálati központ................71 Az eredeti EK megfelelőségi nyilatkozat fordítása..........72 PAH 1700 B2...
 • Seite 58: Bevezetés

  PAH 1700 B2 Ábrázolt alkatrészek Bontókalapács A ábra: 1. Zsírzósapka Használat 2. Főkapcsoló Gratulálunk az Ön által megvásárolt új 3. Fő markolat berendezéshez. Ön egy kiváló minőségű 4. Fordulatszám választó terméket vásárolt. 5. Kiegészítő markolat 6. Kiegészítő markolat-gomb A kézikönyv ehhez a termékhez tartozik.
 • Seite 59: A Készüléken Található Szimbólumok

  Olvassa el a kezelési utasításokat. a terhelés kezdeti becslésére is alkalmazható. Viseljen hallásvédőt. Viseljen légzésvédő maszkot. Viseljen védőszemüveget. Viseljen védőkesztyűt. A CE a ,,Conformité Européenne” rövidítése, amely a következőt jelenti: ,,Az EU irányelveknek történő megfelelés”. A CE- PAH 1700 B2...
 • Seite 60: Biztonsági Utasítások

  Garantált hangteljesítményszint Az „elektromos (lwA) dB-ben. szerszám" fogalom a figyelmeztetésekben az Ön hálózatról üzemeltetett (kábellel rendelkező) vagy akkumulátorról üzemeltetett (kábel nélküli) elektromos szerszámaira vonatkozik. 1. A munkaterület biztonsága a) Tartsa mindig tisztán a munkavégzés területét és biztosítsa PAH 1700 B2...
 • Seite 61: Elektromos Biztonság

  A figyelem elterelődése van, akkor az áramütés a kontroll elvesztéséhez veszélye nagyobb. vezethet. c) Az elektromos szerszámokat 2. Elektromos biztonság tartsa távol esőtől a) Az elektromos vagy nedvességtől. szerszám dugaszának Amennyiben víz kerül az illeszkednie kell a PAH 1700 B2...
 • Seite 62: Személyek Biztonsága

  Amennyiben az a józan észt az elektromos szerszámot elektromos szerszám a szabadban használja, kezelésekor. Ne akkor egy a szabadban üzemeltesse a történő használatra készüléket, ha fáradt megfelelő hosszabbító vagy kábítószerek, kábelt alkalmazzon alkohol vagy hozzá. gyógyszerek hatás PAH 1700 B2...
 • Seite 63 Viseljen megfelelő venné, vagy szállítaná. ruházatot. Ne viseljen bő szárú ruhát vagy Ha szállítás közben ékszert. Tartsa távol az ujját az elektromos a haját, ruházatát és szerszám kapcsolóján PAH 1700 B2...
 • Seite 64: Az Elektromos Szerszám Használata És Gondozása

  és gondozása elektromos szerszám véletlenül bekapcsolódik. a) Ne fejtsen ki túl nagy d) A nem használt nyomást az elektromos elektromos szerszámra. A szerszámokat ne munkájához megfelelő hagyja gyermekek által elektromos szerszámot elérhető helyen és ne használja. PAH 1700 B2...
 • Seite 65 és a végrehajtandó befolyásolják. A munkát. Az elektromos károsodott elektromos szerszámok rendeltetési szerszámokat céljuktól eltérő javíttassa meg, mielőtt feladatokra történő újra használná azt. Sok felhasználása veszélyes baleset az elektromos helyzetekhez vezethet. szerszámok helytelen PAH 1700 B2...
 • Seite 66: Javítás

  A gép feletti uralom áramütést okozhat. elvesztése sérülésekhez • Használjon megfelelő vezethet. Húzza meg keresőkészüléket szorosan a kiegészítő annak kiderítésére, markolatot. Tartsa hogy vannak-e a a készüléket az PAH 1700 B2...
 • Seite 67: Első Üzemelés

  2. Lazítsa meg a kiegészítő markolat-gomb és/vagy rákhoz (6). vezethetnek. 3. Mozgassa a Kiegészítő markolat (5) Azbeszttartalmú anyagot előre vagy hátra, balra vagy jobbra a legjobb pozíció beállítása. csak szakemberek 4. Húzza meg a kiegészítő fogantyú dolgozhatnak fel. gombot rögzített. Javasoljuk, hogy PAH 1700 B2...
 • Seite 68: A Véső Behelyezése/Kivétele

  (11) reteszeléséhez. hátra a reteszelőhüvelyt (8) és dugja a vésőt a befogóba (9), amíg be nem kattan. 5. A kivételhez az egyik kezével tolja hátra a reteszelőhüvelyt (8) és húzza ki a vésőt a másik kezével. PAH 1700 B2...
 • Seite 69: Üzemeltetés

  (3) mindkét kezével függőleges pozícióban a munkavégzés üzemeltetés során, során. mert ezáltal nagy ellenállás ébredhet mindkét markolaton. Az ütésszám előbeállítása (A, E ábrák) 1. Kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg teljesen leáll. PAH 1700 B2...
 • Seite 70: Karbantartás És Tisztítás

  újrahasznosíthatóak. készüléket meg kell-e kenni. Szükség Ügyfélszolgálatunk szívesen nyújt Önnek esetén végezzen utánkenést a tartozék felvilágosítást erre vonatkozóan. kenőzsírral (14). A meghibásodott, részünkre visszaküldött 5. A szénkeféket az ügyfélszolgálatnak készülékeket ingyenesen ártalmatlanítjuk. vagy szakembernek kell cserélni. PAH 1700 B2...
 • Seite 71: Hibaelhárítás

  Javíttassa meg egy megfelelő Meghibásodott motor képzettségű szakemberrel Tompa véső Használjon új vésőt Túlzott nyomás a készülékre Fejtsen ki kisebb nyomást Növelje az ütésszámot (lásd „Az Gyenge teljesítmény Alacsonyabb ütésszám ütésszám előbeállítása") Kenőzsír felvitele (lásd Kenőzsír kihordódott "Karbantartás és tisztítás") PAH 1700 B2...
 • Seite 72: Garancia

  útján. Itt további lejártával fellépő javítások díjkötelesek. információkat kap panaszának lebonyolításával kapcsolatban. A garancia terjedelme • Az ügyfélszolgálatunkkal folytatott A készülék gyártása szigorú minőségi egyeztetést követően az Ön hibásként irányelvek szerint történt és a kiszállítás előtt PAH 1700 B2...
 • Seite 73 Ügyeljen arra, hogy a hibás terméket ne költségmentesítés nélkül, vagy mint terjedelmes árut, expressz vagy speciális küldeményt küldje el. Kérjük, hogy a terméket a vásárlás időpontjában átvett összes tartozékkal együtt küldje el és gondoskodjon a megfelelő, biztonságos csomagolásról. PAH 1700 B2...
 • Seite 74 Gyártási szám: IAN 304383 PORSZÍVÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: A termék azonosításra alkalmas részeinek A termék típusa: PNTS 1400 G3 PAH 1700 B2 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek BONTÓKALAPÁCS meghatározása: PORSZÍVÓ meghatározása: A szerviz neve, címe és telefonszáma: A gyártó...
 • Seite 75 A fogyasztó részére történő visszaadás A hiba javításának módja: időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje: CERTIFICATE OF GUARANTEE HU IN GB (translation for better understanding only - do not print!) PAH 1700 B2 GUARANTEE INFORMATION...
 • Seite 76: Javítás

  át. Hibás készülékét díjmentesen ártalmatlanítjuk, amennyiben azt visszaküldi nekünk. Importőr Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő cím nem ügyfélszolgálati cím. Kérjük, először forduljon a fent nevezett ügyfélszolgálathoz. Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen, Németország PAH 1700 B2...
 • Seite 77: Az Eredeti Ek Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Horten- Straße 5 47906 Kempen, Németország, ezúton nyilatkozunk, hogy a nyilatkozat következőkben leírt tárgya az Unió vonatkozó harmonizált jogi előírásait teljesíti: Ezen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a felelősség kizárólag a gyártót terheli. A készülék típusa/ismertetése: PAH 1700 B2 Bontókalapács Gyártás dátuma: 4 – 2019 Sorozatszám: S-FP-00001 ~ S-FP-19439 Megfelel a következő...
 • Seite 78 6. Spezifische Sicherheitshinweise für Abbruchhämmer..........81 Erstmaliger Betrieb ................83 Einstellen des Zusatzhandgriffs................83 Einsetzen/Entnehmen des Meißels................84 Einstellen der Meißelposition................84 Betrieb ..................85 Voreinstellen der Schlagzahl.................85 Ein- und Ausschalten....................85 Tipp........................85 Wartung und Reinigung................86 Entsorgung und Umweltschutz..............86 Fehlerbehebung.................87 Garantie...................88 Reparatur....................89 Kundendienstzentrale................89 Original-EU-Konformitätserklärung..........90 PAH 1700 B2...
 • Seite 79: Einleitung

  K= 2,36 dB Produkt spielen. Schallleistungspegel: L = 102,8 dB(A) Unsicherheit: K= 2,36 dB Abgebildete Bestandteile Tragen Sie einen Gehörschutz! Abbildung A: 1. Fettkappe Garantierter Schallleistungspegel 2. Hauptschalter = 105 dB (A) 3. Hauptgriff 4. Drehzahlwähler 5. Zusatzhandgriff PAH 1700 B2...
 • Seite 80: Symbole Auf Dem Gerät

  Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet Garantierter Schallleistungspegel ■ ist, aber ohne Belastung läuft). in dB. Symbole auf dem Gerät Lesen Sie die ■ Bedienungsanleitungen. Gehörschutz tragen. ■ Atemschutzmaske tragen. ■ PAH 1700 B2...
 • Seite 81: Sicherheitshinweise

  Warnhinweisen bezieht sich Kontrolle verlieren. auf Ihre netzbetriebenen (kabelgebundenen) oder 2. Elektrische Sicherheit akkubetriebenen (kabellosen) a) Der Stecker des Elektrowerkzeuge. Elektrowerkzeugs muss zur Steckdose passen. 1. Arbeitsplatzsicherheit Der Stecker darf unter a) Halten Sie den keinen Umständen Arbeitsbereich stets PAH 1700 B2...
 • Seite 82 Stromschlags. Stromschlaggefahr. f) Wenn der d) Das Netzkabel darf Gebrauch eines nicht zweckentfremdet Elektrowerkzeuges werden. Das an einem feuchten Netzkabel darf nicht Ort unvermeidbar zum Tragen, Ziehen ist, benutzen Sie eine oder Herausziehen PAH 1700 B2...
 • Seite 83: Sicherheit Von Personen

  Ein kurzer Augenblick anschließen, es aufnehmen oder tragen. der Unachtsamkeit beim Bedienen von Wenn Sie beim Tragen Elektrowerkzeugen kann des Elektrowerkzeugs den zu schweren Verletzungen Finger am Schalter haben führen. oder das Gerät bereits an die die Stromversorgung PAH 1700 B2...
 • Seite 84: Gebrauch Und Pflege Des Elektrowerkzeugs

  Tragen Sie a) Üben Sie keinen angemessene übermäßigen Kleidung. Tragen Sie Druck auf das keine weite Kleidung Elektrowerkzeug oder Schmuck. aus. Verwenden Sie Halten Sie Ihr Haar, für Ihre Arbeit das Ihre Kleidung und dafür bestimmte PAH 1700 B2...
 • Seite 85 Teile gebrochen oder Solche vorsorglichen so beschädigt sind, Sicherheitsmaßnahmen dass die Funktion des verringern die Elektrowerkzeugs Gefahr, dass sich beeinträchtigt ist. das Elektrowerkzeug Lassen Sie beschädigte unbeabsichtigt Elektrowerkzeuge einschaltet. reparieren, bevor Sie sie wiederverwenden. d) Bewahren Sie PAH 1700 B2...
 • Seite 86: Reparatur

  Tragen Sie einen ■ usw. gemäß diesen Gehörschutz. Anleitungen und Lärmbelastung kann berücksichtigen zum Gehörverlust Sie dabei die führen. Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für Aufgaben, die von seinem bestimmungsgemäßen Zweck abweichen, können zu gefährlichen PAH 1700 B2...
 • Seite 87 Netzkabel wie bleihaltigen treffen kann. Der Anstrichen, einigen Kontakt mit einer Holzarten, Mineralien spannungsführenden und Metall können Leitung kann metallene gesundheitsschädlich Geräteteile unter sein und zu allergischen Spannung setzen und zu Reaktionen, einem Stromschlag Schlag Atemwegserkrankungen führen. PAH 1700 B2...
 • Seite 88: Erstmaliger Betrieb

  1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 2. Lösen Sie den Zusatzhandgriff-Knopf (6). 3. Bewegen Sie den Zusatzhandgriff (5) vorwärts oder rückwärts, links oder rechts um die beste Position einzustellen. 4. Ziehen Sie den Zusatzhandgriff-Knopf fest. PAH 1700 B2...
 • Seite 89: Einsetzen/Entnehmen Des Meißels

  Meißel (11) zu hinten und stecken den Meißel in die verriegeln. Aufnahme (9) bis er einrastet. 5. Zum Entnehmen schieben Sie mit einer Hand die Verriegelungshülse (8) nach hinten und ziehen mit der anderen Hand den Meißel heraus. PAH 1700 B2...
 • Seite 90: Betrieb

  Elektrowerkzeugs kann ein starker 3. Benutzen Sie beide Hände, um beide Kraftwiderstand an Griffe beim Arbeiten in horizontaler beiden Handgriffen Position zu halten. Halten Sie den Hauptgriff (3) mit beiden Händen beim entstehen. Arbeiten in vertikaler Position. PAH 1700 B2...
 • Seite 91: Wartung Und Reinigung

  Schmierfett (14) nach. 5. Die Kohlebürsten müssen vom Kundendienst oder von Fachleuten ersetzt werden. WARNUNG! ► Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden, dass Sie über unseren Kundendienst kaufen können. PAH 1700 B2...
 • Seite 92: Fehlerbehebung

  Von einer qualifizierten Fachkraft Defekter Motor reparieren lassen Stumpfer Meißel Neuen Meißel verwenden Übermäßiger Druck auf Angemessenen Druck ausüben das Gerät Schlechte Leistung Schlagzahl erhöhen (siehe Niedrigere Schlagzahl „Voreinstellen der Schlagzahl“) Schmierfett hinzufügen (sehen Schmierfett verbraucht “Wartung und Reinigung”) PAH 1700 B2...
 • Seite 93: Garantie

  Auspacken gemeldet werden. • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die Reparaturen sind kostenpflichtig. nachfolgend genannte Kundendienstabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Informationen zur Abwicklung PAH 1700 B2...
 • Seite 94: Reparatur

  Sperrgut, Express- oder sonstiger Sonderfracht sich bitte zunächst an den oben genannten versandt werden, werden nicht angenommen. Kundendienst. Wir entsorgen Ihre defekten Geräte kostenfrei, Ga-Po Vertrieb GmbH wenn Sie diese an uns zurücksenden. Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen, Deutschland PAH 1700 B2...
 • Seite 95: Original-Eu-Konformitätserklärung

  Straße 5 47906 Kempen, Deutschland, erklären hiermit: dass der nachfolgend beschriebene Gegenstand der Erklärung die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt: Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Typ/Beschreibung des Gerätes: Abbruchhammer PAH 1700 B2 Herstellungsdatum: 4 – 2019 Seriennummer: S-FP-00001 ~ S-FP-19439...
 • Seite 96 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen, Germany Last Information Update Stand der Informationen: 2019-03-20 Ident.-No.: 1.11 IAN 314787...