Herunterladen  Diese Seite drucken

Utilizarea; Utilizare Iniţială; Cantitățile Maxime Şi Timpii De Preparare; Amestecarea Şi Tăierea Cu Arborele De - Beko HBA6700W Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

3

Utilizarea

3.1 Utilizare iniţială
1. Curățați componentele produsului înainte de
utilizarea inițială.
2. Asiguraţi-vă că produsul este drept pe o
suprafață echilibrată, dreaptă, curată, uscată şi
aderentă.
3. Nu utilizați produsul continuu pentru mai mult
de 10 secunde. Opriți dispozitivul atunci când
îl utilizați timp de mai mult de 10 secunde şi
aşteptați timp de 1 min. înainte de utilizarea
acestuia din nou.
3.2 Cantitățile maxime și
timpii de preparare
Maximum
Ingredients
quantities
Carne/Peşte
200g
Ierburi
20g
Alune
200g
Brânză
150g
Pâine
1 felie
Ouă
2 ouă
( fiert tare)
Cepe
(tăiate în 8
100 g
bucăți)
În momentul când dumneavoastră
nu depăşiți 10 secunde în utilizări
C
intermitente, dumneavoastră puteți
utiliza produsul până la finalizarea
procesului prin aşteptarea câtorva
secunde.
66 / 69 RO
3.3 Amestecarea și tăierea cu
arborele de amestecare
1. Introduceți arborele de amestecare (5) în
2. Ataşați accesoriul de amestecare (7) la unitatea
3. Conectați produsul.
4. Utilizați produsul prin apăsarea butonului de
5. Utilizați controlul de viteză pentru a selecta
6. Indicatorul de viteză LED iluminează conform
Processing
time
C
10-15 seconds
20 seconds
15 seconds
C
15 seconds
20 seconds
5 seconds
C
10 seconds
7. Eliberați butonul de utilizare în momentul când
8. Dezasamblați accesoriul de amestecare (5)
recipient.
motoare (3) prin y pushing the attachment to
the motor until it locks. Asigurați-vă că accesoriul
de batere este ataşat corespunzător la unitatea
motoare
utilizare (1).
viteza sau apăsați şi mențineți butonul turbo
(2).
vitezei selectate 1- 6.
Rotiți butonul de reglare al vitezei
pentru a creşte gradual viteza.
Începeți amestecarea la o viteză
scăzută în timpul amestecării ingre-
dientelor. Ingredientele se pot îm-
prăştia atunci când dumneavoastră
începeți cu o viteză ridicată.
În timpul procesării, dumneavoastră
puteți obține rezultate mai bune
dacă efectuați mişcări circulare cu
produsul.
utilizarea este finalizată. Decuplați produsul şi
aşteptați ca acesta să se oprească complet.
doar prin apăsarea pe butoanele de eliberare
ale accesoriului (4) montate pe părțile laterale
ale produsului şi tragerea din unitatea motoare
Blender de mână / Manual de utilizare

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Beko HBA6700W

  Verwandte Inhalte für Beko HBA6700W