Parkside PGG 15 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 A1
POWER ENGRAVING TOOL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
GRAVIERGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 73867
URZĄDZENIE DO GRAWEROWANIA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
GRAVÍROVAČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 A1

 • Seite 1 POWER ENGRAVING TOOL PGG 15 A1 POWER ENGRAVING TOOL URZĄDZENIE DO GRAWEROWANIA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi GRAVÍROVACÍ PŘÍSTROJ GRAVÍROVAČKA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ................Page 7 Features and equipment ............Page 7 Included items ................. Page 8 Technical details ..............Page 8 General safety advice for electrical power tools ............... Page 9 1. Workplace safety ............... Page 10 2.
 • Seite 6 The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Volt (AC) Amps Observe caution and safety notes! Risk of explosion!! Keep children away from electrical power tools! Caution – electric shock! Danger to life! Risk of loss of life by electric shock from damaged mains lead or mains plug! Wear hearing protection, dust protection mask, protective...
 • Seite 7: Proper Use

  Introduction Power engraving tool PGG 15 A1 Introduction We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use.
 • Seite 8: Included Items

  Introduction Engraving point holder Engraving stencils Included items 1 Power engraving tool PGG 15 A1 2 Engraving stencils 1 Operating instructions Technical details Rated voltage: 230 V∼ 50 Hz Mode of operation: intermittent operation: S3 20 % Note: A duty cycle (in %) defines explicitly the maximum continuous duration of use and the subsequent rest period.
 • Seite 9: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Wear ear protection! Evaluated acceleration, typical: Hand / arm vibration: 1.582 m / s Uncertainty K = 1.5 m / s The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measurement pro- cedure specified in EN 60745 and can be used to compare devices.
 • Seite 10: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools The term “electrical tool” used in the safety advice refers to electrical tools powered by mains electricity (by means of a mains lead) and elec- trical tools powered by rechargeable batteries (without a mains lead). 1.
 • Seite 11: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools Do not use the mains lead for any purpose for which it was not intended, e.g. to carry the de- vice, to hang up the device or to pull the mains plug out of the mains socket. Keep the mains lead away from heat, oil, sharp edges or moving parts of the device.
 • Seite 12: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools connect it to the mains, pick it up or carry it. Accidents can happen if you carry the device with your finger on the ON / OFF switch or with the device switched on. d) Remove any setting tools or spanners before you switch the device on.
 • Seite 13: Service

  General safety advice for electrical power tools when the device is put away. This precaution is intended to prevent you from unintentionally starting the device. d) When not in use always ensure that electrical power tools are kept out of reach of children. Do not let any- one use the device if he or she is not familiar with it or has not read the instructions and advice.
 • Seite 14: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use. Operation Never use the device for a purpose for which it was not intended or with non-original parts / accessories. The use of tools or accessories other than those recommended in the operating instructions could lead to you suffering an injury.
 • Seite 15: Changing The Engraving Point

  Operation Note: Take care when increasing the penetration depth that you do too far in the + direction. Otherwise the not turn the stroke switch switch could screw off the device. Changing the engraving point RISK OF INJURY! Switch the device off before performing any tasks on the device and pull the mains plug out of the mains socket.
 • Seite 16: Cleaning

  Operation / Cleaning / Service Using very light pressure, guide the engraving point over the workpiece. Find the ideal speed of movement by trial and error on a piece of waste material. Note: The engraving point supplied with the product is made from tungsten steel.
 • Seite 17: Warranty

  Warranty Warranty The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department.
 • Seite 18: Disposal

  … / Manufacturer’s Declaration of Conformity / Manufacturer Disposal The packaging is wholly composed of environmentally- friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre. Do not dispose of electric tools in the household waste! In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC about waste electrical and electronic equipment and its transposition into national legislation, worn out electric tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling.
 • Seite 19 EN 60745-1:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Power engraving tool PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2012 Serial number: IAN 73867 Bochum, 30.04.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of...
 • Seite 21 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ......Strona 23 Wyposażenie ............... Strona 24 Zakres dostawy ..............Strona 24 Dane techniczne ..............Strona 24 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ........Strona 26 2. Bezpieczeństwo elektryczne ........... Strona 27 3.
 • Seite 22 W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastoso- wano następujące piktogramy: Przeczytać instrukcję obsługi! Volt (Napięcie przemienne) Ampery Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa! Niebezpieczeństwo wybuchu! Dzieci trzymać z daleka od narzędzia elektrycznego! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Zagrożenie dla życia! Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prą- dem elektrycznym w przypadku uszkodzonego kabla sieciowego lub uszkodzonej wtyczki sieciowej! Zakładać...
 • Seite 23: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Wstęp Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 Wstęp Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym samym zde- cydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszyst- kimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 24: Wyposażenie

  Regulator liczby skokowej Pętla Przewód sieciowy Szpic grawerski Blokada szpica grawerskiego Szablon grawerski Zakres dostawy 1 Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 2 Szablony grawerskie 1 Instrukcja obsługi Dane techniczne Napięcie znamionowe: 230 V∼ 50 Hz Rodzaj pracy: praca okresowa przerywana: S3 20 % Wskazówka: Czas włączenia (w %) podaje dokładny maksymalny...
 • Seite 25 Wstęp Poziom hałasu elektronarzędzia wg oceny A wynosi typowo: Poziom ciśnienia hałasu: 74,4 dB(A) Pozom mocy hałasu: 85,4 dB(A) Niepewność pomiaru K: 3 dB Określone przyśpieszenie, typowe: Przenoszenie wibracji: 1,582 m / s Niepewność K = 1,5 m / s Zakładać...
 • Seite 26: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje! Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz w przestrzeganiu instrukcji mogą spowodować porażenie prądem elek- trycznym, pożar i / lub ciężkie obrażenia ciała. Przechowuj na przyszłość...
 • Seite 27: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 2. Bezpieczeństwo elektryczne a) Wtyk sieciowy urządzenia musi pasować do wtyko- wego gniazdka sieciowego. W żaden sposób nie wolno zmieniać wtyku sieciowego urządzenia. Nie używaj żadnych wtyków adapterowych razem z urządzeniami wyposażonymi w uziemienie ochronne. Niezmienione wtyki sieciowe i pasujące wtykowe gniazdka sieciowe zmniejszają...
 • Seite 28: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi prądu uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłącznika prądu uszkodzeniowego zapobiega niebezpieczeństwu porażenia prą- dem elektrycznym. 3. Bezpieczeństwo osób a) Bądź stale uważny, zwracaj uwagę na to co robisz i postępuj rozsądnie w trakcie pracy z narzędziem elektrycznym. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmę- czony lub znajdujesz się...
 • Seite 29: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi e) Unikaj nienormalnej postawy ciała. Zadbaj o pewne stanowisko i w każdej chwili utrzymuj równowagę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej kontrolować urządzenie, zwłasz- cza w nieoczekiwanych sytuacjach. f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś obszernej odzieży ani biżuterii.
 • Seite 30: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla użytkowanie urządzenia osobom, które nie są z nim obznajomione lub nie przeczytały niniejszych instruk- cji. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, gdy są używane przez osoby niedoświadczone. e) Pielęgnuj starannie urządzenie. Sprawdź, czy ruchome części urządzenia funkcjonują nienagannie i nie za- kleszczają...
 • Seite 31: Obsługa

  Obsługa Obsługa Urządzenia nie należy nigdy stosować do innych celów i jedynie z oryginalnymi częściami / akcesoriami. Zastosowanie innych części, aniżeli zalecone w instrukcji obsługi lub innych akcesorii może wywo- łać zagrożenie obrażeniem. Załączenie / wyłączenie Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Załączenie: Naciśnij przycisk ZAŁ.
 • Seite 32: Wymiana Szpica Grawerskiego

  Obsługa Wymiana szpica grawerskiego ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem wszelkich prac na urządzeniu i usuń wtyczkę z gniazdka. Wymień szpic grawerski , gdy wykazuje oznaki zużycia i nie daje pożądanych efektów grawerowania. Pokręcaj blokadę szpica grawerskiego w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wska- zówek zegara, aż...
 • Seite 33: Czyszczenie

  Obsługa / Czyszczenie / Serwis / Gwarancja Wskazówka: Szpic grawerski załączony w dostawie wyprodu- kowany jest ze stali wolframowej. Z tego względu nie nadaje się do grawerowania elektronicznych mediów, takich jak płyt CD, DVD itd.. Materiały te oraz ich odczyt mogą zostać uszkodzone. Czyszczenie Usuń...
 • Seite 34 Gwarancja poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego pro- duktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, części ulegających zużyciu ani uszkodzeń...
 • Seite 35: Usuwanie

  Usuwanie / Deklaracja zgodności / Producent Usuwanie Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska, które można usuwać w miejscowych firmach recyklingowych. Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci domowych! Zgodnie z dyrektywą 2002 / 96 / EC o zużytych urządzeniach elek- trycznych i elektronicznych oraz w oparciu o prawo narodowe, zużyte elektronarzędzia muszą...
 • Seite 36 EN 60745-1:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ /Określenie urządzenia: Urządzenie do grawerowania PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2012 Numer seryjny: IAN 73867 Bochum, 30.04.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwoju są zastrzeżone.
 • Seite 37 Seznam obsahu Úvod Účel použití ................Strana 39 Vybavení ................Strana 39 Rozsah dodávky ..............Strana 40 Technické údaje ..............Strana 40 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje ........... Strana 41 1. Bezpečnost na pracovišti ..........Strana 42 2. Elektrická bezpečnost ............Strana 42 3.
 • Seite 38 V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Čtěte návod k obsluze! Voltů (Střídavé napětí) Ampéry Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorně- ními! Nebezpečí výbuchu! Chraňte elektrický nástroj před dětmi! Pozor na zranění elektrickým proudem! Nebezpečí smrtelného úrazu! Nebezpečí...
 • Seite 39: Účel Použití

  Úvod Gravírovací přístroj PGG 15 A1 Úvod Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obs- luze a bezpečnostními pokyny.
 • Seite 40: Rozsah Dodávky

  Úvod Rozsah dodávky 1 gravírovací přístroj PGG 15 A1 2 rycí šablony 1 návod k obsluze Technické údaje Jmenovité napětí: 230 V∼ 50 Hz Druh provozu: periodický přerušovaný provoz: S3 20 % Upozornění: Doba zapnutí (v %) udává explicitně maximální nepře- tržité...
 • Seite 41: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  … / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Hladina vibrací udaní v těchto návodech byla na- měřena měřicí metodou normovanou podle EN 60745 a lze ji použít pro srovnání zařízení. Hladina vibrací se mění podle použití elektrického nástroje a může v mnohých případech přesahovat hodnotu udanou v těchto návodech.
 • Seite 42: Bezpečnost Na Pracovišti

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti a) Svou pracovní oblast udržujte tak, aby byla čistá a dobře osvětlená. Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům. Nepracujte se zařízením v okolí ohroženém výbuchem, v němž se nacházejí kapaliny, plyny nebo prachy.
 • Seite 43: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje e) Při práci s elektrickým nástrojem venku použijte jen prodlužovací kabely, které jsou povoleny pro vnější oblast. Použití prodlužovacího kabelu povoleného pro vnější oblast snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. f) Nelze-li se vyhnout provozu elektrického nástroje ve vlhkém okolí, použijte ochranný...
 • Seite 44: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje e) Vyhněte se neobvyklému držení hlavy. Pečujte vždy o bezpečnou stabilní polohu a udržujte neustále rovno váhu. Tím můžete zařízení zejména v neočekávaných situacích lépe kontrolovat. Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před pohyblivými díly. Volný...
 • Seite 45: Servis

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Obsluha e) Ošetřujte zařízení s pečlivostí. Zkontrolujte, fungují-li pohyblivé díly zařízení a neuvázly-li, jsou-li díly zlo- mené nebo poškozené, takže je funkce zařízení ohro- žena. Před použitím zařízení nechejte poškozené díly opravit. Příčina mnohých úrazů tkví ve špatně udržovaných elek- trických nástrojích.
 • Seite 46: Zapínání / Vypínání

  Obsluha Zapínání / vypínání Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. Zapínání: Stiskněte spínač ZAP / VYP Vypínání: Uvolněte znovu spínač ZAP / VYP Nastavení počtu zdvihů Spínačem počet zdvihů se nastaví hloubka vniknutí rytiny. Nízké nastavení už většinou stačí pro běžná použití. ve směru +, aby se hloubka Otočte spínač...
 • Seite 47: Pracovní Pokyny

  Obsluha / Čištění Vyměňte rycí hrot , jakmile je opotřebován a nedává-li požado- vané výsledky rytí. Otočte aretaci rycího hrotu proti směru pohybu hodinových ručiček tak, až lze rycí hrot sejmout. Odstraňte pružinu a podložku. Nasuňte podložku a pružinu na nový rycí hrot .
 • Seite 48: Servis

  Servis / Záruka Servis Zařízení nechejte opravit jen místem servisu nebo odbornou elektrickou dílnou a jen s ori- ginálními náhradními díly. Tím se zajistí, že bezpečnost zaří- zení zůstane zachována. Výměnu zástrčky nebo síťového ka- belu nechejte vždy provést výrobcem zařízení nebo jeho servisem.
 • Seite 49: Zlikvidování

  Záruka / Zlikvidování Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí také pro náhradní díly a opravené součásti. Případné škody a vady, existující už při koupi, se musí hlásit ihned po vybalení, nejpozději však do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby se provedené opravy musí zaplatit. Servis Česko Hotline: 800 143873 e-mail: kompernass@lidl.cz...
 • Seite 50: Evropské Prohlášení O Shodě / Výrobce

  Elektromagnetická slučitelnost (2004 / 108 / EC) Použité sladěné normy EN 60745-1:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Gravírovací přístroj PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2012 Sériové číslo: IAN 73867 50 CZ...
 • Seite 51 Evropské prohlášení o shodě / Výrobce Bochum, 30.04.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 53 Zoznam obsahu Úvod Použitie ................. Strana 55 Vybavenie ................Strana 55 Obsah dodávky ..............Strana 56 Technické údaje ..............Strana 56 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje ........... Strana 57 1. Bezpečnosť pracovného miesta ........Strana 58 2. Elektrická bezpečnosť ............. Strana 58 3.
 • Seite 54 V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: Prečítajte si návod na používanie! Volt (Striedavé napätie) Ampér Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny! Nebezpečenstvo výbuchu! Elektrické náradie držte mimo dosahu detí! Pozor na úraz elektrickým prúdom! Smrteľné nebezpečenstvo! Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom v dôsledku poškodeného kábla alebo zástrčky!
 • Seite 55: Použitie

  Úvod Gravírovačka PGG 15 A1 Úvod Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a bezpečnosti.
 • Seite 56: Obsah Dodávky

  Úvod gravírovací hrot aretácia gravírovacieho hrotu gravírovacie šablóny Obsah dodávky 1 gravírovačka PGG 15 A1 2 gravírovacie šablóny 1 návod na obsluhu Technické údaje Menovité napätie: 230 V∼ 50 Hz Druh prevádzky: periodická prerušovaná prevádzka: S3 20 % Upozornenie: doba zapnutia (v %) explicitne udáva maximálne kontinuálne využívanie a nasledujúcu pokojovú...
 • Seite 57: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  … / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Noste ochranu sluchu! Vážené zrýchlenie, typické: Vibrácia ruky a ramena: 1,582 m / s Odchýlka K = 1,5 m / s Hladina vibrácií udaných v týchto pokynoch bola nameraná pomocou meracieho postupu normovaného v EN 60745 a môže sa použiť...
 • Seite 58: Bezpečnosť Pracovného Miesta

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch Sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sieťovým káblom) a na elektrické náradie napájané z akumulátorov (bez sieťového kábla). 1. Bezpečnosť pracovného miesta a) Svoje pracovné miesto udržiavajte čisté a zabezpečte dobré...
 • Seite 59: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje c) Prístroj chráňte pred dažďom alebo vlhkosťou. Vniknu- tie vody do elektrického prístroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Kábel nepoužívajte na nosenie a vešanie prístroja, alebo na vyťahovanie sieťovej zástrčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami prístroja.
 • Seite 60: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje závislosti od druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení. c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Uistite sa, že je elektrický prístroj vypnutý, skôr ako ho budete zapájať na zdroj prúdu, chytať alebo pre- nášať. Ak máte pri prenose prístroja prst na spínači ZAP / VYP alebo je prístroj zapnutý, môže to viesť...
 • Seite 61 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Nepoužívajte žiadny elektrický nástroj, ktorého pre- pínač je poškodený. Elektrický nástroj, ktorý nie je možné zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí byť opravený. c) Pred nastavovaním prístroja, výmenou príslušenstva alebo odložením prístroja vytiahnite zástrčku zo zá- suvky.
 • Seite 62: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Obsluha Servis a) Prístroje nechajte opraviť v servisnom stredisku alebo odborníkom z oblasti elektrotechniky, ktorí používajú na opravy len originálne náhradné diely. Tým zabezpečíte, že zostane zachovaná bezpečnosť prístroja. Obsluha Prístroj nikdy nepoužívajte na iné účely a vždy iba s originálnymi dielmi / originálnym príslušenstvom.
 • Seite 63: Výmena Gravírovacieho Hrotu

  Obsluha v smere + pre zväčšenie hĺbky Otočte prepínač počtu zdvihov vniknutia. v smere – pre zmenšenie hĺbky Otočte prepínač počtu zdvihov vniknutia. Upozornenie: Pri zvyšovaní hĺbky prieniku dbajte na to, aby ste spínač počtu zdvihov nezakrútili príliš v smere +. Inak spínač vykrúťte z prístroja.
 • Seite 64: Čistenie

  Obsluha / Čistenie / Servis Prístroj držte pod určitým uhlom, tak ako keď držíte pero. Rameno má pritom ležať na stole. Presúvajte gravírovací hrot malou prítlačnou silou po obrábanom predmete. Rýchlosť posuvu si najlepšie nacvičíte na prebytočných materiáloch. Upozornenie: Gravírovací hrot , ktorý...
 • Seite 65: Záruśná Lehota

  Záruśná lehota Záruśná lehota Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dô- kladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bez- platné...
 • Seite 66: Likvidácia

  Likvidácia / Prehlásenie o konformite / Výrobca Likvidácia Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré sa môžu dať recyklovať ma miestnych recyklačných staniciach. Elektrické nástroje nevyhadzujte do odpadu z domácností! Podľa Európskej smernice 2002 / 96 / EC o elektrických a elektronic- kých starých zariadeniach a realizácie v národnom práve sa musia opotrebované...
 • Seite 67 EN 60745-1:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označenie prístroja: Gravírovačka PGG 15 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2012 Sériové číslo: IAN 73867 Bochum, 30.04.2012 Semi Uguzlu - manažér kvality - Právo technických zmien v zmysle ďalšieho vývoja prístroja vyhradené.
 • Seite 69 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ........... Seite 71 Ausstattung ................Seite 71 Lieferumfang ................Seite 72 Technische Daten ..............Seite 72 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ............Seite 73 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ............Seite 74 2. Elektrische Sicherheit ............Seite 74 3. Sicherheit von Personen ............. Seite 75 4.
 • Seite 70 In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Volt (Wechselspannung) Ampere Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Explosionsgefahr! Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Atem- / Staubschutz- maske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
 • Seite 71: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Graviergerät PGG 15 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher- heitshinweisen vertraut.
 • Seite 72: Lieferumfang

  Einleitung Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 A1 2 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an.
 • Seite 73: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  … / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Bewertete Beschleunigung, typischerweise: Hand- / Armvibration: 1,582 m / s Unsicherheit K = 1,5 m / s Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin- gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden.
 • Seite 74: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). 1. Arbeitsplatz-Sicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube...
 • Seite 75: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
 • Seite 76 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicher- heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen. c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus- geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, es aufnehmen oder tragen.
 • Seite 77: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.
 • Seite 78: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für … / Bedienung g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatz- werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elekt- rowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. 5.
 • Seite 79: Hubzahl Einstellen

  Bedienung Ausschalten: Lassen Sie den EIN- / AUS-Schalter wieder los. Hubzahl einstellen Mit dem Schalter Hubzahl wird die Eindringtiefe der Gravur einge- stellt. Eine niedrige Einstellung reicht für die gängigsten Anwendungen meist bereits aus. in Richtung +, um die Drehen Sie den Schalter Hubzahl Eindringtiefe zu erhöhen.
 • Seite 80: Arbeitshinweise

  Bedienung / Reinigung Schieben Sie Unterlegscheibe und Feder auf eine neue Graviers- pitze . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn. Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist. Arbeitshinweise Mit dem Mini-Gravierer können Sie kreative, individuelle Gravuren erstellen. So lassen sich beispielsweise Ihre Wertgegenstände identifizieren.
 • Seite 81: Service

  Service / Garantie Service Lassen Sie Ihre Geräte von der Servi- cestelle oder einer Elek trofachkraft und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 82 Garantie Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Service Deutschland Tel.: 01805772033...
 • Seite 83: Entsorgung

  Entsorgung / Konformitätserklärung / Hersteller Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elekt- ronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 84 Normen: EN 60745-1:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Graviergerät PGG 15 A1 Herstellungsjahr: 04–2012 Seriennummer: IAN 73867 Bochum, 30.04.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 85 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2012 · Ident.-No.: PGG15A1042012-4 IAN 73867...

Diese Anleitung auch für:

Ian 73867

Inhaltsverzeichnis