Herunterladen  Diese Seite drucken

Pioneer N-70A-K Kurzanleitung Seite 30

Vorschau ausblenden

Werbung

Basisbediening voor afspelen
Weergave met NETWORK-functie
Dit apparaat is uitgevoerd met het LAN-
aansluitpunt en de volgende functies kunnen
worden gebruikt door aansluiting van de
componenten op deze aansluitpunten.
• Speel de in de computer opgeslagen
muziekbestanden af.
Afspelen van audiobestanden die op
computers of andere componenten
zijn opgeslagen
DISPLAY
DIRECT
Hi-Bit32
Up Sampling
A.S.R
A.L.C
SOUND
iPod/USB
iPod/USB
iPod
FRONT
REAR
CONTROL
MUSIC
NET
1
SERVER
SERVICE
FAVORITES
DIG IN 1
DIG IN 2
USB DAC IN
SOURCE SELECT
DIMMER
REPEAT
SHUFFLE
SORT
1
Druk op MUSIC SERVER om Music Server
als ingangsbron te kiezen.
• Als er geen server beschikbaar is om af te
spelen, verschijnt "Please wait...".
2
Gebruik  om de server te selecteren
waarop het bestand dat u wilt afspelen is
opgeslagen, en druk daarna op ENTER.
De mappen/bestanden die op de server zijn
opgeslagen worden op de display getoond.
3
Gebruik  om het bestand dat u wilt
afspelen te selecteren, en druk daarna op
ENTER.
De weergave gaat van start.
• Sommige
- en
-toetsen kunnen voor
A
B
standaardweergave van muziekbestanden
die op componenten op het netwerk zijn
opgeslagen worden gebruikt.
iPod/iPhone weergave
DIRECT
Hi-Bit32
Up Sampling
A.S.R
A.L.C
iPod/USB
iPod/USB
1
FRONT
REAR
CONTROL
MUSIC
NET
SERVER
SERVICE
FAVORITES
DIG IN 1
DIG IN 2
USB DAC IN
SOURCE SELECT
REPEAT
SHUFFLE
1
Druk op iPod/USB FRONT of iPod/USB
REAR van de afstandsbediening om iPod/
USB als de ingangsbron te kiezen.
iPod/USB Front of iPod/USB Rear wordt op de
display weergegeven.
6
Nl
2
Aansluiting van de iPod/iPhone.
Sluit de iPod/iPhone aan op de USB-poort van
het voor- of achterpaneel van het systeem.
Gebruik de iPod-kabel die bij uw iPod/iPhone
voor de aansluiting is meegeleverd.
Voorpaneel
/I STANDBY/ON
REPEAT
SHUFFLE
SORT
B
A
TOP
NOW
MENU
PLAYNG
2
ENTER
3
Achterpaneel
SET UP
RETURN
+Favorite
CLEAR
DIGITAL OUT
OPTICAL
LAN (10/100)
• Sommige
voor de basisweergave van op de iPod/iPhone
opgeslagen bestanden.
Opmerking
• Als de iPod/iPhone op dit systeem is
aangesloten, wordt de weergave-informatie
voor de songs op de display van de iPod/
iPhone weergegeven. Als de toets iPod
CONTROL van de afstandsbediening wordt
ingedrukt, wijzigt de display en wordt
de informatie op het voorpaneel van het
systeem weergegeven.
DISPLAY
• Dit systeem ondersteunt AirPlay.
Raadpleeg "Gebruiken van AirPlay op iPod
touch, iPhone, iPad en iTunes" van de
bedieningshandleiding en de website van
SOUND
Apple (http://www.apple.com) voor meer
iPod
gegevens.
DIMMER
SORT
B
STANDBY
DIRECT
Hi-Bit 32
Up Sampling
5V
1A
iPod/iPhone
iPod/iPhone
Kabel voor
de iPod
DIGITAL IN
2
1
COAXIAL
OPTICAL
COAXIAL
DC OUTPUT
CONTROL
DIGITAL IN
For
OUT
WIRELESS
iPod/iPhone
LAN
(5V  0.6A MAX)
5V
1A
USB DAC
iPod/iPhone
Kabel voor
de iPod
-toetsen kunnen worden gebruikt
B
Afspelen van bestanden die op
USB-opslagapparatuur/externe
HDD's zijn opgeslagen
REPEAT
SHUFFLE
DISPLAY
DIRECT
Hi-Bit32
Up Sampling
A.S.R
A.L.C
SOUND
iPod/USB
iPod/USB
iPod
1
FRONT
REAR
CONTROL
TOP
MENU
MUSIC
NET
SERVER
SERVICE
FAVORITES
DIG IN 1
DIG IN 2
USB DAC IN
SET UP
SOURCE SELECT
DIMMER
CLEAR
REPEAT
SHUFFLE
SORT
1
Druk op iPod/USB FRONT of iPod/USB
REAR van de afstandsbediening om USB
als ingangsbron te kiezen.
iPod/USB Front of iPod/USB Rear wordt op de
display weergegeven.
2
Sluit het USB-opslagapparaat/de externe
HDD aan.
Sluit het USB-opslagapparaat/externe HDD aan
op de USB-poort aan het voor- of achterpaneel
van het systeem.
Voorpaneel
u/I STANDBY/ON
STANDBY
DIRECT
Hi-Bit 32
Up Sampling
5V
1A
iPod/iPhone
USB-
geheugenapparaat
Externe HDD
Achterpaneel
DIGITAL OUT
DIGITAL IN
b
2
1
OPTICAL
COAXIAL
OPTICAL
COAXIAL
LAN (10/100)
DC OUTPUT
CONTROL
DIGITAL IN
For
OUT
WIRELESS
iPod/iPhone
LAN
5V
1A
USB DAC
(5V  0.6A MAX)
USB-
geheugenapparaat
Externe HDD
3
Gebruik  om het bestand te
selecteren en druk daarna op ENTER.
De weergave gaat van start.
• Sommige
en
-toetsen kunnen worden
A
B
gebruikt voor de basisweergave van
bestanden die op USB-opslagapparatuur/
externe HDD's zijn opgeslagen.
SORT
B
A
NOW
PLAYNG
3
ENTER
RETURN
+Favorite

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Pioneer N-70A-K

  Verwandte Anleitungen für Pioneer N-70A-K

Diese Anleitung auch für:

N-70a-sN-50a-kN-50a-s