Parkside PDBG 125 A1 Originalbetriebsanleitung

Doppelblattsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: HG03284
Version: 11/2017
IAN 292293
TWIN BLADE CIRCULAR SAW PDBG 125 A1
TWIN BLADE CIRCULAR SAW
SAV MED DOBBELTKLINGE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DUBBELE BLADZAAG
SCIE À DOUBLE LAME
Consignes d'utilisation et de sécurité
Bedienings- en veiligheidsaanwijzingen
Traduction de la notice originale
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
DOPPELBLATTSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292293
GB / IE / NI
Operation and Safety Notes
Page
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Side
FR / BE
Consignes d'utilisation et de sécurité
Page
NL / BE
Bedienings- en veiligheidsaanwijzingen
Pagina
DE / AT / CH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Seite
5
17
30
44
58

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBG 125 A1

 • Seite 1 TWIN BLADE CIRCULAR SAW PDBG 125 A1 TWIN BLADE CIRCULAR SAW SAV MED DOBBELTKLINGE Brugs- og sikkerhedsanvisninger Operation and Safety Notes Translation of the original instructions Oversættelse af den originale brugsanvisning OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DUBBELE BLADZAAG SCIE À...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ..........................Page 6 ..........................Page Intended use ..........................Page Parts description ........................... Page Scope of delivery ..........................Page Technical data Safety warnings ........................Page 8 ....................Page General power tool safety warnings ................
 • Seite 4: List Of Pictograms Used

  Tungsten carbide 32 teeth. Wear eye protection! TWIN BLADE CIRCULAR SAW Intended use PDBG 125 A1 This twin blade circular saw (hereinafter “product” or “power tool”) is designed for cross cutting into Introduction firmly supported solid wood (nature timber) and...
 • Seite 5: Parts Description

  Rear handle Scope of delivery Hand / arm vibration a : > 2.5 m/s (5.673) Front handle Twin blade circular saw PDBG 125 A1 Hand / arm vibration a : > 2.5 m/s (5.924) 32-tooth carbide-tipped inner blade (pre-assembled) Uncertainty K: 1.5 m/s...
 • Seite 6: Safety Warnings

  Electrical safety WARNING! Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any The vibration level varies in accordance with way. Do not use any adapter plugs the use of the power tool and may be higher with earthed (grounded) power than the value specified in these instructions in tools.
 • Seite 7: Counter-Rotating Double Blade Saw Warnings

  Remove any adjusting key or Use the power tool, accessories wrench before turning the power and tool bits etc. in accordance tool on. A wrench or a key left attached to with these instructions, taking into a rotating part of the power tool may result in account the working conditions and the work to be performed.
 • Seite 8 Never use damaged or incorrect Large panels tend to sag under their own blade washers or bolts. The blade weight. Supports must be placed under the washers and bolt were specially designed panel on both sides, near the line of cut and for your saw, for optimum performance and near the edge of the panel.
 • Seite 9: Vibration And Noise Reduction

  Vibration and noise reduction Additional circular saw safety warnings If the supply cord is damaged, it must be To reduce the impact of noise and vibration ¢ re-placed by a special cord or assembly emission, limit the time of operation, use low- available from the manufacturer or its service vibration and low-noise operating modes as well agent.
 • Seite 10: Initial Use

  NOTE WARNING! This instruction manual contains information This product produces an electromagnetic and suggestions for several attachments and field during operation! This field may under their uses. The attachments depicted are not some circumstances interfere with active or necessarily included in the shipment, but are passive medical implants! To reduce the risk meant to indicate additional possibilities for of serious or fatal injury, we recommend...
 • Seite 11: Lubrication

  Lubrication Operation This product features a lubrication system utilizing wax sticks to clean and lower friction between CAUTION! RISK OF INJURY! the two blades rotating in counter-direction. Keep your hands away from the tool when Insert a wax stick into the wax stick the product is in operation.
 • Seite 12: After Use

  Pocket cut Remove stubborn dirt with high pressure air (max. 3 bar). NOTE NOTE When performing pocket cuts the blades may pull the product forward or backwards until Do not use chemical, alkaline, abrasive or other aggressive detergents or disinfectants they are both engaged in the workpiece.
 • Seite 13: Troubleshooting

  Troubleshooting Disposal The packaging is made entirely of recyclable WARNING! materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Only perform the steps described within these instructions! All further inspection, Observe the marking of the packaging maintenance and repair work must be materials for waste separation, which are performed by an authorised service centre or marked with abbreviations (a) and...
 • Seite 14: Warranty

  Your legal rights are not limited in any way by our twin blade circular saw PDBG 125 A1, warranty detailed below. Model No.: HG03284, Version: 11/2017,...
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse Liste over piktogrammer ..................... Side 18 Indledning ..........................Side 18 ......................... Side Anvendelsesformål ......................... Side Beskrivelse af dele ..........................Side Leveringsomfang ........................... Side Teknisk data Sikkerhedshenvisninger ...................... Side 20 ..............Side Generelle sikkerhedshenvisninger for elektroværktøj ................Side Kontraroterende dobbeltbladet sav advarsler ......................
 • Seite 16: Liste Over Piktogrammer

  Skærebladsdiameter Brug høreværn! Wolframcarbid 32 tænder. Brug beskyttelsesbriller! SAV MED DOBBELTKLINGE Anvendelsesformål PDBG 125 A1 Denne sav med dobbeltklinge med modsat roterende blade (herefter “produkt” eller Indledning “motordrevet værktøj”) er designet til gennemskæring af fastgjort solidt træ (naturligt Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt.
 • Seite 17: Beskrivelse Af Dele

  Beskrivelse af dele Teknisk data Figur A: Sav med dobbeltklinge: PDBG 125 A1 Nominel spænding, frekvens: 230 – 240 V ~ , 50 Hz Fronthåndtag Nominel effekt: 1200 W Øverste knivbeskyttelse Hastighed uden belastning: 5500 min Vokspind drejeknap Bladdiameter Ø: 125 mm Inderblad skivestørrelse Ø:...
 • Seite 18: Sikkerhedshenvisninger

  Sikkerhed på arbejdspladsen ADVARSEL! Hold arbejdsområdet rent og godt belyst. Uorden og ubelyste arbejdsområder Vibrationen varierer i overensstemmelse kan føre til uheld. med brug af elværktøjet og kan i nogle Arbejd ikke med elektroværktøj tilfælde være højere end den værdi, der er i omgivelser, hvor der er fare for angivet i disse instruktioner.
 • Seite 19 Personers sikkerhed Brug ikke elektroværktøj, hvis kontakt er defekt. Et elektroværktøj, som Vær altid opmærksom, pas på hvad du gør og gå fornuftigt til ikke længere lader sig tænde eller slukke er arbejdet med elektroværktøj. Brug farligt og skal repareres. ikke elektroværktøj, når du er træt Træk stikket ud af stikdåsen og/eller eller er under indflydelse af stoffer,...
 • Seite 20: Kontraroterende Dobbeltbladet Sav Advarsler

  Kontraroterende dobbeltbladet Når bladet er klemt eller bundet stramt op ¢ ved at kærven lukker ned, stopper bladet og sav advarsler motorreaktionen skubber enheden hurtigt Sikkerhedsinstruktioner for alle save - tilbage mod operatøren; Skæreprocedurer Hvis bladet bliver skævvredet eller skævt i ¢...
 • Seite 21 Bladdybde og skråjustering af Yderligere rundsav sikkerheds advarsler låsearmene skal være tætte og sikre, Hvis ledningen er beskadiget, skal den erstattes ¢ inden der skæres. Hvis bladjustering af en speciel ledning eller samling, der er skifter under skæring, kan det medføre tilgængelig hos producenten eller dennes binding og kickback.
 • Seite 22: Vibration Og Støjreduktion

  Vibration og støjreduktion ADVARSEL! For at reducere virkningen af støj- og Dette produkt producerer et elektromagnetisk vibrationsemissioner skal du begrænse driftstiden, felt under drift! Dette felt kan under visse bruge lavvibrations- og støjsvage betjeningsformer omstændigheder forstyrre aktive eller passive samt bære beskyttelsesudstyr. medicinske implantater! For at mindske Vær opmærksom på...
 • Seite 23: Før Brug

  Tilbehør og værktøj er tilgængelige via din Løft den nedre knivbeskyttelse ved hjælp af autoriserede forhandler. Ved køb skal du altid det nedre knivbeskyttelseshåndtag og hold overveje de tekniske krav til dette produkt (se det på plads (se fig. D). “Teknisk data”).
 • Seite 24: Brug

  Brug Lommeudskæring ADVARSEL! RISIKO FOR SKADE! Ved Lommeudskæring kan savklingerne Hold hænderne væk fra værktøjet, når trække produktet fremad eller bagud intil de produktet er i brug. begge har fat i arbejdsemnet. Skæreguide Løft den nedre knivbeskyttelse ved at bruge knivbeskyttelseshåndtaget og hold Skæreguiden kan indstilles til forskellige...
 • Seite 25: Vedligeholdelse

  Transport Pas på at ingen væsker trænger ind i produktet. Sluk for produktet og afbryd det fra Rengør produktet med en tør klud. Anvend en stikkontakten. børste ved svært tilgængelige steder Fastgør transportbeskyttelse hvis det er Fjern især snavs og støv fra relevant.
 • Seite 26: Bortskaffelse

  Bortskaffelse Garanti Produktet blev produceret omhyggeligt efter de Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder. inden levering. Hvis der forekommer mangler ved Bemærk forpakningsmaterialernes dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for mærkning til affaldssorteringen, disse er sælgeren af dette produkt.
 • Seite 27: Original-Overensstemmelseserklæring

  Overensstemmelseserklæring Vi, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, TYSKLAND, erklærer under alene ansvar, at produktet: sav med dobbeltklinge PDBG 125 A1, Model-Nr.: HG03284, Version: 11/2017, som erklæringen vedrører, stemmer overens med normerne / normative dokumenter i 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
 • Seite 28 Sommaire Légende des pictogrammes utilisés ................Page 21 Introduction ..........................Page 31 ................... Page Utilisation conforme aux dispositions ........................Page Description des pièces ..........................Page Matériel fourni ......................Page Caractéristiques techniques Consignes de sécurité ......................Page 33 ................Page Avertissements de sécurité généraux pour l’outil ........
 • Seite 29: Légende Des Pictogrammes Utilisés

  32 dents au carbure de tungstène. Utilisez des lunettes de protection ! SCIE À DOUBLE LAME Utilisation conforme aux PDBG 125 A1 dispositions Cette scie à double lame (ci-après dénommée Introduction « produit » ou « outil électrique ») est conçue pour le sciage de coupes transversales avec Nous vous félicitons pour l’achat de votre...
 • Seite 30: Matériel Fourni

  Matériel fourni D’autres utilisations ou des modifications du produit sont considérées comme non conformes aux Scie à double lame PDBG 125 A1 dispositions et peuvent occasionner un danger vital, Lame intérieure constituée de carbure avec des blessures ou des détériorations. Le fabricant 32 dents (prémontée)
 • Seite 31: Consignes De Sécurité

  Valeurs de vibration Consignes de sécurité Somme vectrice de trois directions, déterminées conformément à EN 60745 : Sciage de bois Avertissements de sécurité Poignée arrière généraux pour l’outil Vibration des mains / des bras a > 2,5 m/s (4,547) Poignée avant AVERTISSEMENT ! Vibration des mains / AVERTISSEMENT Lire tous les...
 • Seite 32 Ne pas exposer les outils à la pluie Ne pas se précipiter. Garder une ou à des conditions humides. position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur La penetration d’eau à l’intérieur d’un outil augmentera le risque de choc électrique. contrôle de l’outil dans des situations Ne pas maltraiter le cordon.
 • Seite 33: Avertissements De Sécurité Pour Les Scies À Double Lames Contrarotatives

  Garder affûtés et propres les outils Maintenez l’outil uniquement par les surfaces de prise isolantes, si permettant de couper. Des outils l’outil coupant, en marche, peut être destinés à couper correctement entretenus en contact avec des conducteurs avec des pièces coupantes tranchantes sont cachés ou avec son propre cordon moins susceptibles de bloquer et sont plus d’alimentation.
 • Seite 34 Maintenez fermement la scie avec les Soyez d’autant plus prudent lorsque vous découpez des parois existantes deux mains et positionnez vos bras afin de résister aux forces de recul. ou d’autres zones sans visibilité. Positionnez votre corps d’un des côtés La lame saillante peut couper des objets qui de la lame, mais pas dans l’alignement peuvent entraîner un recul.
 • Seite 35: Réduction Des Vibrations Et Du Bruit

  Avertissements supplémentaires de Vérifiez avant d’utiliser des outils ¢ sécurité pour scies circulaires d’intervention que tous les dispositifs de Si le cordon d’alimentation de cet appareil est protection sont correctement fixés. ¢ endommagé, il doit être remplacé par un câble Assurez-vous avant l’utilisation que l’outil ¢...
 • Seite 36: Risques Résiduels

  Soyez toujours vigilant lors de l’utilisation de Déballez toutes les pièces et placez-les sur ¢ ce produit afin de pouvoir reconnaitre d’une une surface plane et stable. manière anticipée les dangers et agir. Une Retirez le matériau d’emballage et les intervention rapide peut réduire les blessures sécurisations d’emballage et de transport (le graves et les dommages matériels.
 • Seite 37: Avant L'utilisation

  Avant l’utilisation Lubrification Ce produit dispose d’un système de lubrification Retrait / mise en place des utilisant des bâtons de cire afin de nettoyer lames et de réduire le frottement entre les deux lames contrarotatives. AVERTISSEMENT ! Insérez un bâton de cire dans le support de bâton de cire (voir fig.
 • Seite 38: Utilisation

  Tournez l’adaptateur pour l’aspiration des Sécurisez la pièce à usiner avec des moyens adaptés. poussières en fonction de vos besoins Maintenez fermement le produit avec les (voir fig. F). deux mains sur la poignée arrière et la Retirez l’adaptateur pour l’aspiration des poignée avant poussières après le travail en tirant...
 • Seite 39: Nettoyage Et Entretien

  Nettoyage et entretien INDICATION Vous pouvez obtenir des lames de scie AVERTISSEMENT ! auprès du service client pendant 5 ans à compter de la date d’achat du produit. Arrêter le produit, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir avant d’effectuer des travaux de contrôle, de Réparation maintenance et de nettoyage ! Il n’existe aucune pièce pouvant être réparée...
 • Seite 40: Défaut Et Dépannage

  Défaut et dépannage Mise au rebut L’emballage se compose de matières recyclables AVERTISSEMENT ! pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales. Effectuez uniquement les travaux expliqués dans ce mode d’emploi ! Tous les autres Veuillez respecter l‘identification des travaux d’inspection, de maintenance et matériaux d‘emballage pour le tri sélectif, de réparation doivent être réalisés par...
 • Seite 41: Traduction De La Déclaration De Conformité Originale

  : scie à double lame ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais PDBG 125 A1 Modèle no. : HG03284, Version: 11/2017, concerné par la présente supplémentaires. La garantie prend fin si le produit déclaration, est conforme aux normes/documents...
 • Seite 42 Inhoudsopgave Legenda van de gebruikte pictogrammen .............. Pagina 45 Inleiding ..........................Pagina 45 ........................Pagina Beoogd gebruik ..................... Pagina Beschrijving van onderdelen ........................Pagina Standaard levering ........................ Pagina Technische gegevens Veiligheidswaarschuwingen ..................Pagina 47 ..................Pagina Algemene veiligheidswaarschuwingen ........ Pagina Veiligheidsinstructies voor tegengesteld draaiende dubbele zaagbladen .......................
 • Seite 43: Legenda Van De Gebruikte Pictogrammen

  Draag gehoorbescherming! Wolfraamcarbide 32 tanden. Draag een veiligheidsbril! DUBBELE BLADZAAG Beoogd gebruik PDBG 125 A1 Deze dubbele bladzaag (hierna „product“ of „elektrisch gereedschap”) is geschikt voor Inleiding het zagen van vaste massieve profielen in volhout (natuurlijk hout) en voor het zagen van Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw spaanplaten, multiplex, aluminium en koper.
 • Seite 44: Standaard Levering

  Hand- / armtrilling a > 2,5 m/s (4,675) Standaard levering Onzekerheid K: 1,5 m/s Zagen van metaal Dubbele bladzaag PDBG 125 A1 Achterste handgreep Karbietgemonteerd, binnenste blad met Hand- / armtrilling a > 2,5 m/s (5,673) 32 tanden (voorgemonteerd) Voorste handgreep...
 • Seite 45: Veiligheidswaarschuwingen

  Veiligheid op de werkplek WAARSCHUWING! Houd de werkruimte schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes Het trillingsniveau zal variëren naar gelang nodigen uit voor ongelukken. het gebruik van het gereedschap en kan Gebruik elektrisch gereedschap niet in sommige gevallen boven de in deze in explosieve atmosferen, zoals bij instructies aangegeven waarde liggen.
 • Seite 46 Persoonlijke veiligheid Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap Blijf alert, kijk goed uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand Gebruik geen kracht voor het bij het gebruik van een elektrisch elektrisch gereedschap. Gebruik gereedschap. Gebruik het elektrisch het juiste elektrisch gereedschap gereedschap niet wanneer u moe voor uw toepassing.
 • Seite 47: Veiligheidsinstructies Voor Tegengesteld Draaiende Dubbele Zaagbladen

  Gebruik het elektrisch gereedschap, Pak het elektrisch gereedschap vast bij de geïsoleerde grijpvlakken, de accessoires en gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze als u werkzaamheden uitvoert, instructies, rekening houdend met waarbij het te gebruiken de werkomstandigheden en het uit plaatsingsgereedschap verborgen te voeren werk.
 • Seite 48 Bepaal voor het zagen Een terugslag is het gevolg van een verkeerd de zaagdieptes en of foutief gebruik van de zaag. Dit kan door de zaaghoekinstellingen. Als u tijdens juiste voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven, worden voorkomen. het zagen de instellingen wijzigt, kan het zaagblad vast komen te zitten en een Houd de zaag met beide handen terugslag ontstaan.
 • Seite 49: Trillings- En Geluidsreductie

  Leg de zaag niet op de werkbank Zorg ervoor dat de vaste reduceerringen ¢ of de vloer, zonder dat de onderste parallel met elkaar zijn. beschermkap het zaagblad bedekt. Behandel de plaatsingsgereedschappen ¢ Een onbeschermd, nalopend zaagblad met zorg. Ze kunnen het beste in hun beweegt de zaag in de tegenovergestelde originele verpakking of speciale houders richting van de zaagrichting en zaagt wat in...
 • Seite 50: Gedrag In Noodsituaties

  Gedrag in noodsituaties Voor het eerste gebruik Maak u met behulp van deze gebruikshandleiding Uitpakken vertrouwd met het gebruik van dit product. Leer de veiligheidsinstructies uit uw hoofd en houd u zich hier beslist aan. Dit helpt risico’s en gevaren WAARSCHUWING! te vermijden.
 • Seite 51: Voor Het Gebruik

  Til de onderste beschermkap op door het INSTRUCTIE de hendel van de onderste beschermkap Deze gebruiksaanwijzing bevat te drukken en houd deze in positie (zie afb. D). informatie en instructies over verschillende Neem het buitenste blad (gemarkeerd met plaatsingsgereedschappen en hun „B“) van de aandrijfflens , daarna het toepassingsgebieden.
 • Seite 52: Bediening

  Zet het werkstuk met geschikte middelen vast. Draai de adapter voor de stofafzuiging Hou het product met beide handen vast aan de volgens uw wensen (zie afb. F). achterste greep en de voorste greep Verwijder de adapter voor de stofafzuiging Schakel het product in (zie „in- en na het werk door deze eenvoudig los te trekken.
 • Seite 53: Reinigen En Verzorging

  Reinigen en verzorging INSTRUCTIE Zaagbladen zijn bij onze klantenservice WAARSCHUWING! verkrijgbaar gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum van dit product. Schakel altijd het product uit, ontkoppel het van de voeding en laat het product afkoelen voor het Reparatie uitvoeren van inspectie-, onderhoud- en Binnenin dit product bevinden zich geen delen, die reinigingswerk! door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
 • Seite 54: Storing En Het Verhelpen Van Storing

  Storing en het verhelpen van Afvoer storing De verpakking bestaat uit milieu- vriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke WAARSCHUWING! recyclingcontainers kunt afvoeren. Voer alleen dergelijke werkzaamheden Neem de aanduiding van de uit, die in deze gebruiksaanwijzing verpakkingsmaterialen voor de af- valscheiding in acht.
 • Seite 55: Vertaling Van De Originele Conformiteitsverklaring

  Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum hierbij onder onze verantwoordelijkheid dat het van dit product een materiaal- of productiefout product: dubbele bladzaag PDBG 125 A1, optreedt, dan wordt het product door ons – Modelnr.: HG03284, versie: 11/2017, waarop naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de vervangen.
 • Seite 56 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 59 Einleitung ............................ Seite 59 ....................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung .......................... Seite Teilebeschreibung ..........................Seite Lieferumfang ........................... Seite Technische Daten Sicherheitshinweise ........................ Seite 61 ..............Seite Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge ............Seite Sicherheitshinweise für gegenrotierende Doppelblatt-Sägen ....................
 • Seite 57: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Blattdurchmesser Tragen Sie Gehörschutz! Wolframcarbid 32 Zähne. Tragen Sie eine Schutzbrille! DOPPELBLATTSÄGE Bestimmungsgemäße PDBG 125 A1 Verwendung Diese doppelblattsäge (nachfolgend „Produkt“ Einleitung oder „Elektrowerkzeug” genannt) ist geeignet zum Sägen von Querschnitten mit fester Auflage Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres in Vollholz (Naturholz) und zum Sägen von...
 • Seite 58: Teilebeschreibung

  Hand- / Armvibration a : > 2,5 m/s (4,675) Lieferumfang Unsicherheit K: 1,5 m/s Sägen von Metall 1 Doppelblattsäge PDBG 125 A1 Hinterer Griff 1 Karbidbestücktes, inneres Blatt mit 32 Zähnen Hand- / Armvibration a : > 2,5 m/s (5,673) (vormontiert) Vorderer Griff 1 Karbidbestücktes, äußeres Blatt mit 32 Zähnen...
 • Seite 59: Sicherheitshinweise

  Der in den Sicherheitshinweisen verwendete WARNUNG! Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) Der Schwingungspegel wird sich und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne entsprechend dem Einsatz des Netzkabel). Elektrowerkzeugs verändern und kann Arbeitsplatz-Sicherheit in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen.
 • Seite 60 Wenn Sie mit einem Vermeiden Sie eine abnormale Elektrowerkzeug im Freien Körperhaltung. Sorgen Sie für arbeiten, verwenden Sie nur einen sicheren Stand und halten Verlängerungskabel, die auch für Sie jederzeit das Gleichgewicht. den Außenbereich geeignet sind. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug Die Anwendung eines für den Außenbereich in unerwarteten Situationen besser geeigneten Verlängerungskabels verringert...
 • Seite 61: Sicherheitshinweise Für Gegenrotierende Doppelblatt-Sägen

  Pflegen Sie Elektrowerkzeuge oder über dem Bein fest. Sichern mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, Sie das Werkstück an einer stabilen ob bewegliche Teile einwandfrei Aufnahme. Es ist wichtig, das Werkstück funktionieren und nicht klemmen, ob gut zu befestigen, um die Gefahr von Teile gebrochen oder so beschädigt Körperkontakt, Klemmen des Sägeblattes sind, dass die Funktion des...
 • Seite 62 Ziehen Sie vor dem Sägen Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Säge. Er kann durch die Schnitt-Tiefen und Schnitt- geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend Winkeleinstellungen fest. Wenn sich beschrieben, verhindert werden. während des Sägens die Einstellungen Halten Sie die Säge mit beiden verändern, kann sich das Sägeblatt Händen fest und bringen Sie Ihre...
 • Seite 63: Vibrations- Und Geräuschminderung

  Legen Sie die Säge nicht auf der Stellen Sie sicher, dass fixierte Reduzierringe ¢ parallel zueinander sind. Werkbank oder dem Boden ab, ohne Handhaben Sie Einsatzwerkzeuge dass die untere Schutzhaube das ¢ mit Vorsicht. Bewahren Sie diese am Sägeblatt bedeckt. Ein ungeschütztes, besten in der Originalverpackung oder nachlaufendes Sägeblatt bewegt die Säge speziellen Behältnissen auf.
 • Seite 64: Verhalten Im Notfall

  Verhalten im Notfall Vor dem ersten Gebrauch Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung Auspacken mit der Benutzung dieses Produkts vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und halten Sie sich unbedingt daran. Dies hilft, Risiken und Gefahren WARNUNG! zu vermeiden. Das Produkt und Verpackungsmaterialien Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts ¢...
 • Seite 65: Vor Dem Gebrauch

  Heben Sie die untere Schutzhaube durch HINWEIS betätigen des Hebels für die untere In dieser Bedienungsanleitung finden Schutzhaube und halten Sie diesen in Sie Informationen und Hinweise zu Position (siehe Abb. D) verschiedenen Einsatzwerkzeugen und Nehmen Sie das äußere Blatt (markiert mit „B“) deren Einsatzbereichen.
 • Seite 66: Bedienung

  Längsschnitte Schieben Sie den Adapter zur Staubabsaugung über den Auslass der HINWEIS Staubabsaugung , stellen Sie sicher, dass dieser fest sitzt. Führen Sie stets einen Testschnitt entlang Drehen Sie den Adapter zur einer markierten Sägelinie auf einem Reststück aus. Die Schnittführung zeigt an, Staubabsaugung nach Ihren Bedürfnissen wo der Schnitt gemacht wird.
 • Seite 67: Nach Dem Gebrauch

  Nach dem Gebrauch Wartung Schalten Sie das Produkt aus, trennen Sie es Überprüfen Sie das Produkt und Zubehörteile vom Netz und lassen Sie es gegebenenfalls (z. B. Einsatzwerkzeuge) vor und nach jeder abkühlen. Benutzung auf Verschleiß und Beschädigungen. Überprüfen, reinigen und lagern Sie das Tauschen Sie diese gegebenenfalls wie in Produkt wie unten beschrieben.
 • Seite 68: Störung Und Behebung

  Störung und Behebung Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen WARNUNG! Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Führen Sie nur solche Arbeiten durch, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt Beachten Sie die Kennzeichnung sind! Alle weiteren Inspektions-, Wartungs- der Verpackungsmaterialien bei der und Reparaturarbeiten müssen von einer Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet autorisierten Kundendienststelle oder einer...
 • Seite 69: Original-Konformitätserklärung

  Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler doppelblattsäge PDBG 125 A1 auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl Modell-Nr.: HG03284, Version: 11/2017, – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den...

Inhaltsverzeichnis