Parkside PDBN 6.3 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-blechnibbler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1
GB
AIR NIBBLER
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
LT
PNEUMATINĖS SKARDOS
KIRPIMO ŽIRKLĖS
Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 303635_1810
SE
TRYCKLUFT-PLÅTNIBBLER
Monterings-, användnings- och säkerhetsanvisningar
Översättning av original bruksanvisning
DE
AT
CH
DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
SE
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBN 6.3 A1

 • Seite 1 AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1 AIR NIBBLER TRYCKLUFT-PLÅTNIBBLER Operation and Safety Notes Monterings-, användnings- och säkerhetsanvisningar Translation of the original instructions Översättning av original bruksanvisning PNEUMATINĖS SKARDOS DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER KIRPIMO ŽIRKLĖS Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai Originalios naudojimo instrukcijos vertimas...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Innan du läser, fäll ut sidan med illustrationerna och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of pictograms used ..............Page Introduction ....................Page Intended use ....................Page Parts description ..................Page Technical specifications .................Page Package contents ..................Page Safety instructions for compressed air tools ........Page Residual risk ....................Page 15 Operation ....................Page 15 Before use ....................Page 15 Using the device ..................Page 15 Switching OFF .....................Page 16 Maintenance and cleaning...
 • Seite 6: Table Of Pictograms Used Introduction

  Oil regularly! in household waste! Packaging material – Made from recycling material corrugated paper AIR NIBBLER PDBN 6.3 A1 z Intended use The air nibbler is a tool powered by z Introduction compressed air for skilled manual work. This is suitable for the cutting of sheet metal Congratulations! You have purchased one of (max.
 • Seite 7: Parts Description

  Technical specifications measures should be observed depending on the type of application or the conditions Product: Air nibbler of use. Model: PDBN 6.3 A1 Operating pressure: 6.3 bar Service and maintain the device „ Compressed air according to these instructions.
 • Seite 8: Package Contents

  Introduction / Safety instructions for compressed air tools z Package contents DANGER OF INJURY! 1 air nibbler Switch off the compressed air 1 set of operating instructions supply before changing tools 1 barbed fitting and settings or performing maintenance. Safety instructions for compressed air tools PLEASE READ THROUGH THE EXPLOSION HAZARD!
 • Seite 9 Safety instructions for compressed air tools exclusively by correspondingly separately for every single qualified and trained operat- use. ing personnel. Ensure that the workpiece is „ Do not modify the air nibbler. fixed securely in place. „ Alterations may compromise Appropriate safety precautions „...
 • Seite 10 Safety instructions for compressed air tools metal nibbler is being con- An unexpected movement of „ nected to the compressed air the machine or breaking of the supply. blades can result in injuries. Cutting with the air nibbler Warnings of the risk of „...
 • Seite 11 Safety instructions for compressed air tools operating personnel’s hands, sizes or types of accessories or arms, neck, shoulders, and consumables. other parts of the body. Blade may heat up during use; „ When using a air nibbler, the they must not be touched. „...
 • Seite 12 Safety instructions for compressed air tools HAZARDS FROM DUST AND in accordance with the manu- VAPOURS facturer’s instructions. The dusts and vapours Do not breathe in the device’s „ „ generated by pneumatic exhaust air. Avoid exposing sheet metal nibbler may be your eyes to the device’s detrimental to health exhaust air.
 • Seite 13 Safety instructions for compressed air tools be assessed without fail and ments, wear warm clothing, the corresponding regulating and keep your hands warm mechanisms implemented. and dry. Regulating mechanisms If you start feeling numbness, „ „ suitable for minimising risks in- tingling, or pain in your clude e.g.
 • Seite 14 Safety instructions for compressed air tools ised, and the machine has Never use hydrogen, been disconnected from the oxygen, carbon dioxide air supply. or any other bottled gas as an Never direct the air flow energy for this tool, since this „...
 • Seite 15: Residual Risk

  Residual risk / Operation z Residual risk z Using the device Caution: Please ensure the air nibbler Even if you operate the device as is guided parallel to the surface of the intended, there will be residual workpiece that is to be cut. Otherwise the risks.
 • Seite 16: Switching Off

  Operation / Maintenance and cleaning / Warranty and service information z Switching OFF RECONNECT THE DEVICE TO THE COMPRESSED AIR SUPPLY. Release the trigger arm to switch OFF „ the air nibbler Press the trigger arm to distribute the „ Disconnect the device from the com- oil more evenly.
 • Seite 17: Warranty Conditions

  Warranty and service information z Extent of warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights against the retailer of this product. This device has been manufactured accord- Your statutory rights are not affected in ing to strict quality guidelines and carefully any way by our warranty conditions, inspected before delivery.
 • Seite 18: Service

  Phone: 0-808-189-0652 Air nibbler Registered office: Germany Model: PDBN 6.3 A1 IAN 303635_1810 Item number: 2194 IAN: 303635_1810 Please note that the following address is not Year of manufacture: 2019/34 a service address. Please first contact the service point given above.
 • Seite 19 EU Declaration of Conformity Machinery Directive EC Directive 2006/42/EU and the amendments to these Directives. This conformity assessment is based on the following harmonised standards: EN ISO 12100:2010 EN ISO 11148-11:2011 EN ISO 28927-7:2009 EN ISO 15744 St. Ingbert, 09/05/2019 On behalf of M.
 • Seite 20 Notes...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Tabell över använda symboler ............Sida 22 Inledning ....................Sida 22 Avsedd användning ..................Sida 22 Beskrivning av delar ..................Sida 23 Tekniska data ....................Sida 23 Leveransomfattning ..................Sida 24 Kvarstående risker ................Sida 31 Använda produkten ................Sida 31 Före idrifttagning ..................
 • Seite 22: Tabell Över Använda Symboler Inledning

  Tillverkat av Förpackningsmaterial – återvinningsmaterial wellpapp TRYCKLUFT-PLÅTNIBBLER z Avsedd användning PDBN 6.3 A1 Den tryckluft-plåtnibbler är ett tryckluftsdrivet verktyg för hantverksmässig användning. z Inledning Denna är avsedd för att klippa plåt (max. materialtjocklek 1,2 mm), aluminium (max. Gratulerar! Med ditt köp har du bestämt dig materialtjocklek 1,6 mm), plast, läder och...
 • Seite 23: Beskrivning Av Delar

  Tekniska data avvika beroende på typ av användning. För att skydda användaren ska följande Produkt Tryckluft-plåtnibbler säkerhetsåtgärder beaktas beroende på typ Modell PDBN 6.3 A1 av användning och användningsvillkor: Arbetstryck 6,3 bar Vårda och underhåll maskinen enligt Tryckluftsanslutning ¼" (6,35 mm) „...
 • Seite 24: Leveransomfattning

  Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg VARNING z Leveransomfattning RISK FÖR PERSONSKADOR! 1 tryckluft-plåtnibbler Avbryt tryckluftsförsörjningen 1 bruksanvisning inför verktygsbyte, inställningar 1 insticksnippel och underhåll. Säkerhetsanvisningar VARNING för tryckluftsverktyg EXPLOSIONSRISK! LÄS NOGGRANT IGENOM Rengör aldrig tryckluftsverktyget BRUKSANVISNINGEN INNAN med bensin eller andra brand- DU ANVÄNDER PRODUKTEN.
 • Seite 25 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg endast monteras, ställas in och ögonskydd när den användas av kvalificerade och tryckluft-plåtnibbler används. utbildade användare. Omfattningen av erforderligt Den tryckluft-plåtnibbler får skydd ska alltid bedömas för „ inte ändras. Ändringar kan varje enstaka användning. försämra säkerhetsåtgärderna och höja riskerna för Se till att arbetsstycket har „...
 • Seite 26 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg faror, t.ex. slag, skärskador ning eftersom man annars inte samt skrubbskador och värme. kan reagera vid normala eller Undvik att röra vid eggen när oväntade rörelser med den „ den tryckluft-plåtnibbler ansluts tryckluft-plåtnibbler. till tryckluftskällan.När den Vid en oväntad rörelse med ma- „...
 • Seite 27 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg aktiviteter, är det möjligt att de typer eller storlekar som till- användaren känner av en obe- verkaren av den tryckluft-plåt- haglig förnimmelse i händer nibbler har rekommenderat. och armar, samt i hals Använd inga andra typer eller och skuldra eller i andra storlekar av tillbehörsdelar kroppsdelar.
 • Seite 28 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg en fara om de skadas när tillbehörsdelar som hör till maskinen används. maskinen och som är avsed- da för att ta upp, suga upp FAROR FRÅN DAMM OCH eller dämpa virvlande damm ÅNGA eller ånga, ska användas och Damm och ånga som uppstår underhållas enligt tillverkarens „...
 • Seite 29 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg FAROR FRÅN VIBRATIONER surrande ljud i öronen). Det är absolut nödvändigt att genom- Påverkan från vibrationer kan „ föra en riskbedömning med leda till skador på nerverna hänsyn till dessa risker. och störningar i blodcirkulatio- Därefter ska motsvarande nen i händer och armar.
 • Seite 30 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg stängs, att luftslangen inte står Kontrollera alltid slangen inn- „ under tryck och att maskinen an du använder maskinen. har kopplats loss från luftför- sörjningen om maskinen inte Använd aldrig väte, syre, längre används, om tillbehörs- koldioxid eller en annan delar ska bytas ut eller om gas i tuber som energikälla till reparationer ska utföras.
 • Seite 31: Kvarstående Risker Använda Produkten

  Kvarstående risker / Använda produkten oljan till ett kommunalt insam- användningen och därefter i regel- lingsställe, en bensinstation bundna intervall (3-4 drifttimmar). Anslut snabbkopplingen vid „ eller din oljeleverantör. tryckluftskällan med den monterade insticksnippeln z Kvarstående risker Även om du använder maskinen z Idrifttagning enligt föreskrifterna föreligger OBS! Tänk på...
 • Seite 32: Frånslagning

  Använda produkten / Underhåll och rengöring För att undvika oväntad och okontrollerad tryckluftsanslutningen pekar uppåt „ drift har avtryckaren utformats så att och droppa sedan in ett par droppar av den genast går tillbaka till frånkopplat läge olja avsedd för tryckluftsverktyg eller när den släpps.
 • Seite 33: Information Om Garanti Och Service

  Information om garanti och service z Information om garanti z Garantiomfattning och service Denna produkt har tillverkats med omsorg Garanti från Creative Marketing & enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats Consulting GmbH noggrant före leverans. Garantiåtagandet gäller för material- och Bästa kund! tillverkningsfel.
 • Seite 34: Service

  +49 (0) 6894 9989752 försäkrar på eget ansvar att produkten (normaltaxa tyska telefonnätet) Tryckluft-plåtnibbler Säte: Tyskland Modell: PDBN 6.3 A1 IAN 303635_1810 Artikelnummer: 2194 IAN: 303635_1810 Beakta att följande adress inte är någon Tillverkningsår: 2019/34 serviceadress. Kontakta i första hand ovanstående serviceställe.
 • Seite 35 EG-försäkran om överensstämmelse Maskindirektivet EG-direktiv 2006/42/EG och dess ändringar. För bedömning av överensstämmelse har följande harmoniserade standarder använts. EN ISO 12100:2010 EN ISO 11148-11:2011 EN ISO 28927-7:2009 EN ISO 15744 St. Ingbert 2019-05-09 enligt uppdrag M. Sc. Alexander Hoffmann – Kvalitetssäkring –...
 • Seite 36 Noteringar...
 • Seite 37 Turinys Instrukcijoje naudojamų piktogramų lentelė .........Puslapis 38 Įvadas .......................Puslapis 38 Naudojimas pagal paskirtį ................Puslapis 38 Dalių aprašymas .....................Puslapis 39 Techniniai duomenys..................Puslapis 39 Tiekiamas komplektas ..................Puslapis 40 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai ..........Puslapis 40 Liekamoji rizika ....................Puslapis 47 Valdymas ......................Puslapis 47 Prieš pradedant eksploatuoti................Puslapis 47 Naudojimo pradžia ..................Puslapis 47 Išjungimas .......................Puslapis 48 Techninė...
 • Seite 38: Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Lentelė

  Pagaminta iš perdirbamos Pakuotė – gofruoto kartono medžiagos PNEUMATINĖS SKARDOS z Naudojimas pagal paskirtį KIRPIMO ŽIRKLĖS PDBN 6.3 A1 Pneumatinės skardos žirklės yra amatu užsiimantiems asmenims skirtas įrankis, z Įvadas naudojantis suslėgtąjį orą. Jos skirtos skardai (maks. medžiagos storis – 1,2 mm), Nuoširdžiai sveikiname! Jūs įsigijote...
 • Seite 39: Dalių Aprašymas

  Siekiant apsaugoti naudotoją, atsižvelgiant Gaminys: pneumatinės skar- į naudojimo pobūdį arba naudojimo sąlygas, reikia laikytis šių saugumo priemonių: dos kirpimo žirklės Modelis: PDBN 6.3 A1 Darbinis slėgis: 6,3 bar prietaisą prižiūrėkite ir atlikite jo techninę „ Suslėgtojo oro tiekimo priežiūrą pagal šią instrukciją, jungtis: ¼“...
 • Seite 40: Tiekiamas Komplektas

  Įvadas / Pneumatinių įrankių saugos nurodymai z Tiekiamas komplektas ĮSPĖJIMAS PAVOJUS SUSIŽEISTI! 1 pneumatinės skardos kirpimo žirklės Prieš keisdami įrankį, nustatyda- 1 naudojimo instrukcija mi ir atlikdami techninės priežiū- 1 kištukinė mova ros darbus, nutraukite suslėgtojo oro tiekimą. Pneumatinių įrankių saugos nurodymai ĮSPĖJIMAS PRIEŠ...
 • Seite 41 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Pneumatines skardos žirkles detalės gali būti išsviedžiamos „ paruošti darbui, sureguliuoti dideliu greičiu. arba naudoti turėtų tik atitin- Naudojant pneumatines „ kamą kvalifikaciją turintys ir skardos žirkles visada reikia išmokyti naudotojai. užsidėti smūgiams atsparius Negalima atlikti jokių pneu- akinius.
 • Seite 42 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai rankos, pavyzdžiui, patirti stovėdami negalėsite rea- smūgius, būti įpjautos, nu- guoti į įprastus arba netikėtus brozdintos ir sukaisti. pneumatinių skardos žirklių Nelieskite ašmenų, kai pneu- judesius. „ matinės skardos žirklės pri- Netikėtai prietaisui sujudėjus „ jungtos prie suslėgtojo oro arba liovusis pjauti galima tiekimo šaltinio.
 • Seite 43 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai KARTOJAMŲ JUDESIŲ įrankį ar priedą, atjunkite KELIAMAS PAVOJUS pneumatinių skardos žirklių Vykdydamas darbinę veiklą suslėgtojo oro tiekimą. „ pneumatinėmis skardos žir- Naudokite tik pneumatinių „ klėmis, prietaisą naudojantis skardos žirklių gamintojo asmuo gali patirti nemalonius rekomenduojamų dydžių ir pojūčius plaštakose, rankose, tipų...
 • Seite 44 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai Įsitikinkite, ar nėra elektros Visoms ore sklandančioms „ „ laidų, dujotiekio ir pan. linijų, dulkėms arba garams surinkti, kurios gali kelti pavojų, jei bus išsiurbti arba suvaldyti skirtos pažeistos šiuo prietaisu. prietaiso konstrukcinės dalys arba priedai turi būti tinkamai DULKIŲ...
 • Seite 45 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai poveikis gali lemti ilgalaikius reikalo nepadidėtų keliamo klausos sutrikimus, klausos triukšmo lygis. praradimą ir kitas problemas, pvz., ūžesį (skambėjimą, VIBRACIJOS KELIAMAS PAVOJUS ūžimą, švilpimą arba zvimbi- mą ausyse). Būtina įvertinti, Vibracijos poveikis gali pa- „ kokią riziką kelia šie pavojai, kenkti nervams ir sutrikdyti ir imtis tinkamų...
 • Seite 46 Pneumatinių įrankių saugos nurodymai PAPILDOMI SAUGOS Prietaisą naudokite tik nau- „ NURODYMAI NAUDOJANT dojimo srityse, kurioms šis PNEUMATINIUS PRIETAISUS prietaisas yra pritaikytas! Suslėgtasis oras gali sunkiai Prietaiso apkrova negali būti „ „ sužeisti. per didelė. Kai prietaiso nenaudojate, Suslėgtojo oro žarną laikykite „...
 • Seite 47: Liekamoji Rizika

  Pneumatinių įrankių saugos nurodymai / Liekamoji rizika / Valdymas taisų pneumatinės jungties z Valdymas užtepti rūpestingai ir atsargiai. z Prieš pradedant eksploatuoti Būkite atsargūs, kad nebūtų įkvėptas įrenginio išsiskyręs Atjunkite suslėgtojo oro tiekimo liniją nuo alyvos rūkas. pneumatinių skardos žirklių Suslėgtojo oro tiekimo linija ir jungtis Niekada nepilkite šviežios ar „...
 • Seite 48: Išjungimas

  Valdymas / Techninė priežiūra ir valymas Nurodymas. Kad nepriekaištingai veiktų ir neskries į asmenis ir negalės uždegti degių medžiagų. atitiktų saugos reikalavimus, pneumatines Paspauskite įjungimo saugiklį skardos žirkles reikia reguliariai prižiūrėti „ gaiduką , norėdami atlikti darbus ir atlikti kapitalinį remontą. Netinkamai pneumatinėmis skardos žirklėmis.
 • Seite 49: Nurodymas Dėl Garantijos Ir Aptarnavimo

  Techninė priežiūra ir valymas / Nurodymas dėl garantijos ir aptarnavimo čekis), trumpas defekto aprašymas ir jo nepatektų ant odos. Ant odos pateku- sios pavojingos medžiagos gali sukelti aptikimo data. sunkų dermatitą. Jei atliekant techninę priežiūrą kyla dulkių arba jų pasklinda, Jei šiam defektui mūsų...
 • Seite 50: Veiksmai Norint Pasinaudoti Garantija

  Nurodymas dėl garantijos ir aptarnavimo Šis gaminys skirtas asmeninėms reikmėms ir nepritaikytas naudoti komerciniais tikslais. Garantija netenka galios gaminiu piktnau- džiaujant ir jį naudojant netinkamai, taikant jėgą ir tam tikrus darbus atlikus ne mūsų įgalioto filialo techninės priežiūros tarnybai. z Veiksmai norint pasinaudoti garantija Kad jūsų...
 • Seite 51: Nurodymai Dėl Aplinkos Apsaugos Ir Duomenys Apie Šalinimą

  Alexander Hoffmann Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert atsakingai pareiškiame, kad gaminys pneumatinės skardos kirpimo žirklės Modelis: PDBN 6.3 A1 Gaminio numeris: 2194 IAN: 303635_1810 Pagaminimo metai: 2019/34 atitinka esminius toliau nurodytų Europos Sąjungos direktyvų saugos reikalavimus Mašinų...
 • Seite 52 Pastabos...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ........... Seite 54 Einleitung ....................Seite 54 Bestimmungsgemäße Verwendung ..............Seite 54 Teilebeschreibung ..................Seite 55 Technische Daten ..................Seite 55 Lieferumfang ....................Seite 56 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ......... Seite 56 Restrisiko ....................Seite 64 Bedienung ....................
 • Seite 54: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Gerät umweltgerecht! Hergestellt aus Verpackungsmaterial - Recyclingmaterial Wellpappe DRUCKLUFT-BLECHNIBBLER z Bestimmungsgemäße PDBN 6.3 A1 Verwendung Der Druckluft-Blechnibbler ist ein druckluftbe- z Einleitung triebenes Werkzeug für den handwerklichen Einsatz. Dieser eignet sich zum Schneiden Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für von Blech (max. Materialstärke 1,2 mm), ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 55: Teilebeschreibung

  Art der Anwendung abweichen. Zum Schutz des Anwenders sind je nach Art der Anwendung bzw. der Benut- Produkt: Druckluft - Blechnibbler Modell: PDBN 6.3 A1 zungsbedingungen folgende Sicherheitsmaß- Betriebsdruck: 6,3 bar nahmen zu beachten: Druckluftanschluss: ¼“ (6,35mm) Var.
 • Seite 56: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge der Verwendung auftreten können. z Lieferumfang 1 Druckluft-Blechnibbler 1 Bedienungsanleitung VERLETZUNGSGEFAHR! 1 Stecknippel Unterbrechen Sie vor Werkzeug- wechseln, Einstellung und War- Sicherheitshinweise für tungsarbeiten die Druckluftzufuhr. Druckluftwerkzeuge BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE BEDIE- EXPLOSIONSGEFAHR! NUNGSANLEITUNG SORG- Verwenden Sie zur Reinigung des...
 • Seite 57 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Maschine zu lesen und müssen Ersatzschilder zu erhalten. verstanden werden. Ist dies GEFÄHRDUNGEN DURCH nicht der Fall, so kann dies zu HERAUSGESCHLEUDERTE schweren körperlichen Verlet- TEILE zungen führen. Der Druckluft-Blechnibbler Trennen Sie den Druckluft- „ „ sollte ausschließlich von ent- Blechnibbler vor dem Aus- sprechend qualifizierten und wechseln des Maschinenwerk-...
 • Seite 58 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Gefährdung verursachen. sen physisch in der Lage sein, Es ist sicherzustellen, dass bei die Größe, die Masse und „ der Verwendung entstehende die Leistung der Maschine zu Funken und Trümmer keine handhaben. Gefährdung hervorrufen. Halten Sie die Maschine „...
 • Seite 59 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verletzungen führen. es möglicherweise bei der Es ist vor dem Risiko der Explo- Bedienungsperson zu unange- „ sion oder eines Feuers bezüg- nehmen Empfindungen in den lich des bearbeiteten Materials Händen und Armen, sowie zu warnen. im Hals- und Schulterbereich Es muss eine Schutzbrille, oder an anderen Körperteilen „...
 • Seite 60 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Gehen Sie in unbekannten Um- „ ZUBEHÖRTEILE gebungen mit Vorsicht vor. Es Trennen Sie den Druckluft- können versteckte Gefährdun- „ Blechnibbler vor dem Aus- gen durch Strom- oder sonstige wechseln des Maschinenwerk- Versorgungsleitungen gegeben zeugs oder Zubehörteils von sein.
 • Seite 61 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Maschine entstehenden Stäube verursachen. und die dabei möglicherweise Die Verbrauchsmaterialien/ „ aufwirbelnden vorhandenen Maschinenwerkzeuge sind den Stäube einbezogen werden. Empfehlungen dieser Anleitung Der Druckluft-Blechnibbler ist entsprechend auszuwählen, zu „ nach den in dieser Anleitung warten und zu ersetzen, um enthaltenen Empfehlungen zu eine unnötige Intensivierung betreiben und zu warten, um...
 • Seite 62 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH zuführen und entsprechende SCHWINGUNGEN Regelungsmechanismen zu implementieren. Die Einwirkung von Schwin- „ Zu den für die Risikominde- gungen kann Schädigungen „ rung geeigneten Regelungsme- an den Nerven und Störungen chanismen gehören Maßnah- der Blutzirkulation in Händen men wie z.
 • Seite 63 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ZUSÄTZLICHE SICHERHEITS- der Maschine angegebene ANWEISUNGEN FÜR PNEU- Höchstdruck nicht überschritten MATISCHE MASCHINEN wird. Druckluft kann ernsthafte Ver- Tragen Sie mit Luft betriebe- „ „ letzungen verursachen. ne Maschinen niemals am Sorgen Sie im Falle, dass die Schlauch.
 • Seite 64: Sicherheitshinweise Für Druckluftwerkzeuge Restrisiko Bedienung

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Restrisiko / Bedienung Achten Sie auf die korrekte Folgende Gefahren können im „ Anwendung des Motorenöls Zusammenhang mit der Bauweise SAE 10-20 für die optimale und Ausführung dieses Druckluft- Schmierung des Druckluftgerä- Blechnibblers auftreten: tes (siehe Kapitel Bedienung S. 64).
 • Seite 65: Inbetriebnahme

  Bedienung / Wartung und Reinigung z Inbetriebnahme sofort in die Ausstellung zurückspringt. Der Betrieb wird dadurch beendet. ACHTUNG: Bitte achten Sie darauf, Im Falle einer Unterbrechung der Druck- „ den Druckluft-Blechnibbler stets parallel luftversorgung lassen Sie den Schalter zur Oberfläche des Werkstückes zu führen, sofort los.
 • Seite 66: Wartung Und Reinigung Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Wartung und Reinigung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung 1. Halten Sie die Druckluftgeräte in einem res Gerätes durch regelmäßige Wartung gewährleistet ist. sauberen Zustand. Reinigen Sie den Druckluft-Blechnibbler in regelmäßi- Die Wartung darf nur von unterwiesenen „ gen Abständen mit einem feuchten Tuch Personen durchgeführt werden.
 • Seite 67: Garantiezeit Und Gesetzliche Mängelansprüche

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung z Abwicklung im Garantiefall ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anlie- gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: z Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen- bon und die Artikelnummer (z.
 • Seite 68: Service

  Produkt Telefon: +49 (0) 6894/ 9989751 (Normal-Tarif dt. Festnetz) Druckluft - Blechnibbler Fax: +49 (0) 6894/ 9989749 Modell: PDBN 6.3 A1 Sitz: Deutschland Artikelnummer: 2194 IAN: 303635_1810 IAN 303635_1810 Herstellungsjahr: 2019/34 Bitte beachten Sie, dass die folgende den wesentlichen Schutzanforderungen ge- Anschrift keine Serviceanschrift ist.
 • Seite 69 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Informationsstatus · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: PDBN6.3A1052019-3 IAN 303635_1810...

Inhaltsverzeichnis