Parkside PDLA 6.3 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-loch- und absetzzange
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PUNCH AND FLANGE TOOL PDLA 6.3 A1
LYUKASZTÓ-. ÉS PEREMEZŐFOGÓ
Az originál használati utasítás fordítása
DRUCKLUFT-LOCH UND
ABSETZZANGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 301593
PNEUMATICKÉ DIEROVACIE A
TVAROVACIE KLIEŠTE
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDLA 6.3 A1

 • Seite 1 AIR PUNCH AND FLANGE TOOL PDLA 6.3 A1 LYUKASZTÓ-. ÉS PEREMEZŐFOGÓ PNEUMATICKÉ DIEROVACIE A Az originál használati utasítás fordítása TVAROVACIE KLIEŠTE Preklad originálneho návodu na obsluhu DRUCKLUFT-LOCH UND ABSETZZANGE Originalbetriebsanleitung IAN 301593...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PDLA 6.3 A1  ...
 • Seite 6: Bevezető

  . 1,25 kg Üzembe helyezés előtt WARNING! olvassa el a használati útmutatót . Viseljen porvédő maszkot . A készülék használata vagy karbantartása során mindig viseljen szemvédőt . Mindig viseljen hallás- védőt . Rendszeresen olajozza . ■ 2  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Szabályok

  útmutatókban megadott érték felett lehetnek . fordulni és cseretáblákat kell igényelni . A zajkibocsátási értékek és rezgésértékek alulbecsültek lehetnek, ha a sűrített levegős kéziszerszámot rendszeresen ilyen módon használják . PDLA 6.3 A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Kirepülő Alkatrészek Okozta Veszélyek

  és megállító utasításadó berendezést . ■ Csak a gyártó által ajánlott kenőanyagot használjon . ■ Használat közben és után kerülje a gépszer- számmal való közvetlen érintkezést, ez ugyanis erősen felmelegedhet . ■ 4  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 9: Tartozékok Okozta Veszélyek

  . tinnituszt (a fül csengése, zúgása, sípolása vagy zümmögé- se) okozhat . Feltétlenül végezzen kockázatérté- kelést a veszélyek tekintetében és vezessen be megfelelő szabályozási mechanizmusokat . PDLA 6.3 A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Pneumatikus Gépekre Vonatkozó További Biztonsági Utasítások

  Kenés olajköd-olajozóval A nyomáscsökkentő utáni előkészítési fokozatban olajköd-olajozó (nem része a terméknek) keni folyamatosan és opti- málisan a készüléket . Az olajköd-olajozó finom olajcseppeket juttat az átáramló levegőbe, ezáltal rendszeres kenést biztosít . ■ 6  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 11: Feltöltés Olajjal

  – ellenőrizze, hogy nincs megnyomva a kioldó ♦ Csúsztassa az ellátótömlő csatlakozóját a csat- lakozódugó gyorscsatlakozójára úgy, hogy hallhatóan bekattanjon . MEGJEGYZÉS A levegőnyomás szabályozásához egy nyomás- csökkentőt kell szerelni a sűrítettlevegő-forrásra . PDLA 6.3 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Karbantartás És Tisztítás

  . ■ A szennyezett karbantartási anyag és üzemi anyag egy erre kijelölt gyűjtőhelyen adható le . FIGYELMEZTETÉS! ► Tájékozódjon a használt olaj egészségügyi veszélyeiről a mindenkori gyártó biztonsági adatlapjaiból . ■ 8  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 13: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma- golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . PDLA 6.3 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Szerviz

  .lidl-service .com oldalról . Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyféls- zolgálati oldalra kerülnek (www .lildl-service .com) és a cikkszám megadásával (IAN) 123456 megnyithatja a használati útmutatót . ■ 10  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 15: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  A gép típusmegjelölése: Sűrített levegős lyukasztó és peremező fogó PDLA 6 .3 A1 Gyártási év: 2019.04. Sorozatszám: IAN 301593 Bochum, 2019 .01 .31 . Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk . PDLA 6.3 A1   │  11 ■...
 • Seite 16 ■ 12  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 17 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 PDLA 6.3 A1  ...
 • Seite 18: Úvod

  1,25 kg Pred uvedením do WARNING! prevádzky si prečítajte návod na obsluhu . Noste protiprachovú masku . Pri používaní alebo údržbe prístroja noste vždy ochranu očí . Noste vždy ochranu sluchu . Pravidelne olejujte ■ 14  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 19: Všeobecné Bezpečnostné Pravidlá

  časti ISO mohli podceniť, keď sa pneumatické náradie 11148 . Zamestnávateľ/používateľ musí v prí- používa pravidelne takýmto spôsobom . pade potreby kontaktovať výrobcu za účelom vyžiadania náhradných štítkov . PDLA 6.3 A1   │  15 ■...
 • Seite 20: Ohrozenia Vymrštovanými Dielmi

  . vaným lekárom ■ Používajte iba výrobcom odporúčané mastiace prostriedky . ■ Počas a po používaní stroja predchádzajte pria- memu kontaktu so strojovým nástrojom, keďže strojový nástroj môže byť horúci . ■ 16  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 21: Ohrozenia V Dôsledku Dielov Príslušenstva

  . tinnitus (zvonenie, hučanie, pískanie alebo bzučanie v ušiach) . Je nevyhnut- né vykonať vyhodnotenie rizika ohľadom týchto ohrození a implementovať primerané mechaniz- my riadenia . PDLA 6.3 A1   │  17 ■...
 • Seite 22: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  . nicou na olejovú hmlu (nie je súčasťou dodávky) . Maznica na olejovú hmlu do- dáva jemné kvapky oleja do prúdiaceho vzduchu a zabezpečuje tým pravidelné mastenie . ■ 18  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 23: Doplnenie Oleja

  ♦ Presuňte prípojku napájacej hadice cez rýchlouzáver prípojnej vsuvky tak, aby táto citeľne zaskočila . UPOZORNENIE Aby ste mohli regulovať tlak vzduchu, musí byť zdroj stlačeného vzduchu vybavený redukčným ventilom . PDLA 6.3 A1   │  19 ■...
 • Seite 24: Údržba A Čistenie

  ■ Znečistený údržbársky materiál a prevádzkové materiály odovzdajte na zbernom mieste urče- nom na tento účel . VÝSTRAHA! ► O zdravotných nebezpečenstvách použitého oleja sa informujte v karte bezpečnostných údajov príslušného výrobcu . ■ 20  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 25: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  . Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie . Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri po- užití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom . PDLA 6.3 A1   │  21 ■...
 • Seite 26: Servis

  . Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a pomo- cou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu . ■ 22  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 27: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Typové označenie stroja: Pneumatické dierovacie a tvarovacie kliešte PDLA 6 .3 A1 Rok výroby: 04 ‒ 2019 Sériové číslo: IAN 301593 Bochum, 31 .01 .2019 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒ Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené . PDLA 6.3 A1   │  23 ■...
 • Seite 28 ■ 24  │   PDLA 6.3 A1...
 • Seite 29 Original - Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 PDLA 6.3 A1 DE │...
 • Seite 30: Einleitung

  . Tragen Sie eine Staub- schutzmaske . Tragen Sie beim Einsatz oder Wartung des Geräts stets einen Augenschutz . Tragen Sie stets Gehör- schutz . Regelmäßig ölen ■ 26  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 31: Allgemeine Sicherheitsregeln

  Weise verwendet wird . der ISO 11148 geforderten deutlich lesbaren Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekennzeichnet ist . Der Arbeitgeber/Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderli- chenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDLA 6.3 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohle- nen Schmiermittel . ■ Vermeiden Sie während und nach der Verwen- dung direkten Kontakt mit dem Maschinenwerk- zeug, denndieses wird sich erwärmt haben . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 33: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  . B . Tinnitus (Klingeln, Sausen, Pfeifen oder Summen im Ohr), führen . Es ist unerlässlich, eine Risikobewertung in Bezug auf diese Gefährdun- gen durchzuführen und entsprechende Rege- lungsmechanismen zu implementieren . PDLA 6.3 A1 DE │ AT │ CH   │  29...
 • Seite 34: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  . Ein Nebelöler gibt in niemals am Schlauch . feinen Tropfen Öl an die durchströmende Luft ab und garantiert so eine regelmäßi- ge Schmierung . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 35: Öl Nachfüllen

  über den Schnellverschluss des Anschlussnippels , so dass dieser spürbar einrastet . HINWEIS Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluftquelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDLA 6.3 A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Wartung Und Reinigung

  Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . WARNUNG! ► Informieren Sie sich über die gesundheitlichen Gefahren des verwendeten Öls im Sicher- heitsdatenblatt des jeweiligen Herstellers . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 37: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . PDLA 6.3 A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 39: Original - Konformitätserklärung

  Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Loch- und Absetzzange PDLA 6 .3 A1 Herstellungsjahr: 04 - 2019 Seriennummer: IAN 301593 Bochum, 31 .01 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . PDLA 6.3 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40 ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDLA 6.3 A1...
 • Seite 41 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stav informácií Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PDLA6.3A1-012019-1 IAN 301593...

Inhaltsverzeichnis