Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita 4351T Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4351T:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 28
Jig Saw
GB
Лобзик
UA
Wyrzynarka
PL
Ferăstrău pendular
RO
Stichsäge
DE
Szúrófűrész
HU
Lupienková píla
SK
Elektronická přímočará pila s předkyvem
CZ
4351T
4351CT
4351FCT
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita 4351T

 • Seite 1 Jig Saw INSTRUCTION MANUAL Лобзик ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wyrzynarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău pendular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Stichsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Szúrófűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Lupienková píla NÁVOD NA OBSLUHU Elektronická přímočará pila s předkyvem NÁVOD K OBSLUZE 4351T 4351CT 4351FCT...
 • Seite 2 008030 008031 008032 008007 008008 008009 008033 008034 008035 008013 008014 008015 008036 008037 008038...
 • Seite 3 001921 001922 008039 008040 008041 008042 008043 008044 008045 008046 008027 008028...
 • Seite 4: Specifications

  Standard and can, therefore, also be used from sockets Uncertainty (K) : 1.5 m/s without earth wire. For Model 4351CT, 4351FCT ENG102-2 For Model 4351T For European countries only ENG102-2 For European countries only Noise Noise The typical A-weighted noise level determined according...
 • Seite 5: General Power Tool Safety Warnings

  Designation of Machine: Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any Jig saw nails and remove them before operation. Model No./ Type: 4351T, 4351CT, 4351FCT Do not cut oversize workpiece. are of series production and Check for the proper clearance beyond the...
 • Seite 6: Functional Description

  14. Some material contains chemicals which may Speed adjusting dial be toxic. Take caution to prevent dust For 4351CT, 4351FCT inhalation and skin contact. Follow material Fig.3 supplier safety data. The tool speed can be infinitely adjusted between 800 15. Always use the correct dust mask/respirator and 2,800 strokes per minute by turning the adjusting for the material and application you are dial.
 • Seite 7: Operation

  Installing or removing saw blade tool very slowly. Bevel cutting CAUTION: Fig.9 Always clean out all chips or foreign matter • CAUTION: adhering to the blade and/or blade holder. Failure to do so may cause insufficient tightening of the Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Seite 8: Maintenance

  Fig.25 The dust nozzle can be installed on either left or right side of the base. CAUTION: Then connect a Makita vacuum cleaner to the dust Always use blades No. B-8, B-13, B-16, B-17 or 58 • nozzle. when using the guide rail and the guide rail adapter.
 • Seite 9 Guide rail adapter set • Guide rail set • Anti-splintering device • Dust nozzle • Cover plate • Hose (For vacuum cleaner) •...
 • Seite 10: Технічні Характеристики

  • Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE019-1 Для моделі 4351T Призначення ENG102-2 Інструмент призначено...
 • Seite 11 інструмента та ураженню оператора Лобзик електричним струмом. № моделі/ тип: 4351T, 4351CT, 4351FCT За допомогою скоб або інших затискних є серійним виробництвом та пристроїв слід закріпити та обперти деталь Відповідає таким Європейським Директивам: до стійкої платформи. Утримання деталі 98/37/EC до 28 грудня 2009 року, а потім...
 • Seite 12: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ для захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Слід уникати різання цвяхів. Перед ОБЕРЕЖНО: початком роботи огляньте та заберіть усі Перед регулюванням та перевіркою справності • цвяхи з деталі. інструменту, переконайтеся в тому, що він Не слід різати занадто великі деталі. вимкнений...
 • Seite 13 дають можливість швидше різати деталі, але термін Не торкайтесь полотна або деталі оголеними • служби полотна буде коротшим. руками одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та призвести до опіку шкіри. Деталь яка буде різатися Номер на регулюючому диску Надійно...
 • Seite 14 міцно затягніть болт, щоб закріпити основу. основи. Fig.11 Наконечник для пилу можна встановлювати як Переднє різання заподлицьо ліворуч, так і праворуч основи. Потім підключить пилосос фірми Makita до Fig.12 наконечнику для пилу. Відпустіть болт позаду основи за допомогою шестигранного ключа та вставте основу до упору...
 • Seite 15: Технічне Обслуговування

  дотримуючись приведеного нижче способу: ОБЕРЕЖНО: Вставте напрямну планку в прямокутний отвір з Пристрій проти розщеплення не можна • боку основи, при цьому напрямна планки застосовувати, якщо ви виконуєте косий зріз. повинна бути звернена догори. Вставте шпильку кільцевої напрямної в будь-який з двох ТЕХНІЧНЕ...
 • Seite 16 • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju. • Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003 ENE019-1 Dla modelu 4351T Przeznaczenie ENG102-2 Narzędzie przeznaczone jest do cięcia drewna, tworzyw Tylko dla krajów europejskich sztucznych materiałów...
 • Seite 17 Makita: znajdą się pod napięciem, grożąc porażeniem Opis maszyny: operatora prądem elektrycznym. Wyrzynarka Należy używać zacisków innych Model nr/ Typ: 4351T, 4351CT, 4351FCT praktycznych sposobów mocowania jest produkowane seryjnie oraz obrabianego przedmiotu stabilnej jest zgodne wymogami określonymi...
 • Seite 18: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA ochronnymi. Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować, czy obrabiany UWAGA: element nie zawiera gwoździ i ewentualnie je Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • usunąć. działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy Nie wolno ciąć zbyt dużych przedmiotów. jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
 • Seite 19 bardzo gorące i dotknięcie grozi poparzeniem Cięty element Numer na pokrętle regulacyjnym skóry. Drewno 4 - 5 Brzeszczot należy dobrze dokręcić. Niestosowanie • Stal miękka 3 - 5 się do tej zasady może prowadzić do poważnego Stal nierdzewna 3 - 4 Aluminium 3 - 5 wypadku.
 • Seite 20 Zacisk poziomy może być zamocowany z lewej lub cięcia linii krzywych. Nacięcie w kształcie V znajdujące prawej strony podstawy. się w obudowanie narzędzia określa kąt nacięć linii Następnie należy podłączyć odkurzacz firmy Makita do krzywych za pomocą podziałek. Następnie zakręć dyszy odpylania. mocno dźwignię,a y zamocować ramię.
 • Seite 21 • węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne B-26 lub B-27 w przypadku cięcia okręgów i łuków. powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Zestaw adaptera relingu prowadząego Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części (wyposażenie dodatkowe) zamiennych Makita. Rys.23 AKCESORIA (WYPOSAŻENIE Przy cięciu powierzchni równoległych, jednolitych oraz...
 • Seite 22 Standardele Europene, se poate conecta la Nivel de vibraţii (a ): 4,5 m/s h, CM o priză de curent fără contacte de împământare. Incertitudine (K): 1,5 m/s Pentru modelul 4351T Pentru modelul 4351CT, 4351FCT ENG102-2 ENG102-2 Numai pentru ţările europene Numai pentru ţările europene...
 • Seite 23: Reguli Speciale De Siguranţă

  Folosiţi bride sau altă metodă practică de a Ferăstrău pendular fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o Modelul nr. / Tipul: 4351T, 4351CT, 4351FCT platformă stabilă. Fixarea piesei cu mâna sau este în producţie de serie şi strângerea acesteia la corp nu prezintă stabilitate Este în conformitate cu următoarele directive...
 • Seite 24: Descriere Funcţională

  Opriţi întotdeauna maşina şi aşteptaţi ca Acţionarea întrerupătorului pânza să se oprească complet înainte de a Fig.2 scoate pânza din piesa prelucrată. ATENŢIE: 12. Nu atingeţi pânza sau piesa prelucrată imediat Înainte conecta maşina, asiguraţi-vă • după executarea lucrării; acestea pot fi extrem întotdeauna că...
 • Seite 25 lămpii, deoarece calitatea iluminării va fi afectată. atunci când lucraţi cu maşina. Ţineţi întotdeauna talpa la acelaşi nivel cu piesa de • MONTARE prelucrat. În caz contrar, pânza se poate rupe provocând vătămări corporale grave. ATENŢIE: Fig.8 Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi •...
 • Seite 26 şinei de ghidare. Aşezaţi talpa lateral lângă Duza de praf poate fi instalată pe partea stânga sau şina de ghidare şi strângeţi ferm bolţul. dreaptă a tălpii. Apoi conectaţi la duza de praf un aspirator Makita. Fig.25 ATENŢIE: Fig.18 Folosiţi întotdeauna pânzele nr.
 • Seite 27 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile, schimbarea şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi...
 • Seite 28: Technische Daten

  • Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis • Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE019-1 Für Modell 4351T Verwendungszweck ENG102-2 Das Werkzeug wurde für das Sägen von Holz, Nur für europäische Länder Kunststoff und Metallmaterial entwickelt.
 • Seite 29: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Marke Makita: Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an Bezeichnung des Geräts: den Bediener weitergeleitet, und der Bediener Stichsäge erleidet einen Stromschlag. Modelnr./ -typ: 4351T, 4351CT, 4351FCT Verwenden Klemmen oder andere in Serie gefertigt werden und geeignete Geräte, um das Werkstück an einer den folgenden EG-Richtlininen entspricht: stabilen Unterlage zu sichern.
 • Seite 30: Funktionsbeschreibung

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG Tragen Sie immer Sicherheitsgläser oder Schutzbrillen. Bei gewöhnlichen Brillen und Sonnenbrillen handelt es sich NICHT um ACHTUNG: Sicherheitsgläser. Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen • Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden. des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der und entfernen Sie diese vor der eigentlichen...
 • Seite 31: Montage

  dass höheren Geschwindigkeiten Berühren Sie kurz nach dem Betrieb weder das • Werkstücke schneller schneiden können, allerdings bei Blatt noch das Werkstück. Diese können extrem geringerer Lebenszeit des Sägeblattes. heiß sein und zu Verbrennungen führen. Ziehen Sägeblatt fest • Zu schneidendes Werkstück Zahl am Stellrad Zuwiderhandlungen können...
 • Seite 32 Der Absaugstutzen kann an auf der linken oder der Abb.11 Vordere bündige Schnitte rechten Seite des Gleitschuhs befestigt werden. Schließen Sie dann einen Makita-Staubsauger an den Abb.12 Absaugstutzen an. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Gleitschuhs mit dem Sechskantschlüssel, und schieben Abb.18...
 • Seite 33: Wartung

  Schnitte sorgen die Führungsschiene und der Führungsschienenadapter für schnelle und saubere Schnitte. ACHTUNG: Um den Führungsschienenadapter anzubringen, führen Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Sie die Messleiste so weit wie möglich in das eckige beschrieben ist,...
 • Seite 34: Részletes Leírás

  így táplálható Bizonytalanság (K): 1,5 m/s földelővezeték nélküli csatlakozóaljzatból is. A modellhez 4351CT, 4351FCT ENG102-2 A modellhez 4351T Csak európai országokra vonatkozóan ENG102-2 Csak európai országokra vonatkozóan A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint meghatározva:...
 • Seite 35: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  érintkezhet. A ENH101-12 vágószerszám "élő" vezetékkel való EK Megfelelőségi nyilatkozat érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős ˇélővé“ válhatnak, és a kezelőt áramütés. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Szorítókkal vagy más praktikus módon gép(ek):...
 • Seite 36: Működési Leírás

  A fűrészlap eltávolítása előtt a munkadarabból mindig kapcsolja ki a szerszámot és várja meg, A kapcsoló használata amíg a fűrészlap teljesen megáll. Fig.2 12. Ne érjen fűrészlaphoz vagy VIGYÁZAT: munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést A szerszám csatlakoztatása előtt az áramforráshoz • követően;...
 • Seite 37 ÜZEMELTETÉS MEGJEGYZÉS: Használjon száraz rongyot a lámpa lencséin lévő • VIGYÁZAT: szennyeződés eltávolításához. Ügyeljen arra hogy Erősen fogja a szerszámot a munkavégzés során, • ne karcolja meg a lámpa lencséit, ez csökkentheti egyik kezével a kapcsoló fogantyújánál, a másikkal a megvilágítás erősségét. pedig az elülső...
 • Seite 38 Rögzítse a csavart A porkifúvó a vezetőlemez bal és a jobb oldalára is az imbuszkulccsal. felszerelhető. Ezután csatlakoztasson Makita porszívót Fig.24 porkifúvóhoz. Szerelje a vezetősín adaptert a vezetősín sínére. Tegye Fig.18 a vezetőrudat a vezetősín adapteren található szögletes VIGYÁZAT:...
 • Seite 39 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szúrófűrész fűrészlapok • Imbuszkulcs, 4 • Párhuzamvezető (vezetővonalzó) készlet • Vezetősín adapter készlet •...
 • Seite 40: Technické Údaje

  • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE019-1 Pro Model 4351T Určené použitie ENG102-2 Tento nástroj je určený na pílenie dreva, plastu a Len pre Európske krajiny...
 • Seite 41 Označenie zariadenia: stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou Lupienková píla alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete Číslo modelu/ Typ: 4351T, 4351CT, 4351FCT nad ním stratiť kontrolu. je z výrobnej série a Vždy používajte ochranné okuliare alebo Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami: bezpečnostné...
 • Seite 42: Popis Funkcie

  Pred rezaním skontrolujte správnu medzeru za Poloha Rezanie Použitie obrobkom, aby ostrie nenarazilo na dlážku, Na rezanie mäkkej ocele, nehrdzavejúcej pracovný stôl a pod. Rezanie po rovnej ocele a umelých hmôt. Držte nástroj pevne . čiare Na čisté rezanie v dreve a v Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa preglejke.
 • Seite 43 Funkcia reštartovania Ak chcete odstrániť čepeľ, otvorte otvárač nástroja do Bezpečný pozvoľný rozbeh kvôli potlačeniu polohy tak, ako je to zobrazené na obrázku. Potiahnite počiatočnému šoku. čepeľ píly smerom ku základni. Zapnutie svetla Fig.6 Len pre 4351FCT POZNÁMKA: Občas valec namažte. •...
 • Seite 44 Otvor na prach je možné nainštalovať buď na ľavú alebo adaptér vodiacej lišty, ktoré zabezpečia tvorbu rýchlych pravú stranu základne. a čistých rezov. Potom pripojte vysávač Makita ku otvoru na prach. Ak chcete nainštalovať adaptér vodiacej lišty, vložte lištu meradla do štvorcového otvoru na základni tak ďaleko, Fig.18 ako sa to len dá.
 • Seite 45 ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita. PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb.
 • Seite 46 • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE019-1 Pro Model 4351T Určení nástroje ENG102-2 Nástroj je určen k řezání dřeva, plastů a kovových Pouze pro evropské...
 • Seite 47 Elektronická přímočará pila s předkyvem Vždy používejte ochranné brýle. Běžné č. modelu/ typ: 4351T, 4351CT, 4351FCT dioptrické brýle nebo sluneční brýle NEJSOU vychází ze sériové výroby ochranné brýle. a vyhovuje následujícím evropským směrnicím: Neřežte hřebíky. Před zahájením provozu 98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od zkontrolujte, zda se v dílu nenacházejí...
 • Seite 48: Popis Funkce

  Udržujte ruce mimo pohyblivé díly. Zapínání 10. Nenechávejte nástroj běžet dozoru. Fig.2 Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. POZOR: Před vytažením kotouče z dílu vždy nástroj Před připojením nástroje k elektrické síti se vždy • vypněte a počkejte, dokud se kotouč úplně ujistěte, zda je nástroj vypnutý.
 • Seite 49 následně k vážnému zranění. MONTÁŽ Fig.8 Zapněte nástroj a počkejte, dokud list nedosáhne plné POZOR: rychlosti. Poté položte základnu nástroje rovně na Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, • řezaný díl a pozorně posunujte nástroj dopředu po dříve vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vyznačené...
 • Seite 50 Prachovou hubici lze nainstalovat buď na levou nebo Nainstalujte adaptér vodicí kolejnice na vodicí kolejnici. pravou stranu základny. Vložte měřicí tyč do čtvercového otvoru v adaptéru Poté k prachové hubici připojte odsavač prachu Makita. vodicí kolejnice. Umístěte základu na bok vodicí kolejnice a zajistěte bezpečně šroubem. Fig.18 Fig.25...
 • Seite 51 Makita. PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.
 • Seite 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884716B976...

Diese Anleitung auch für:

4351fct4351ct

Inhaltsverzeichnis