Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
EINHELL BTS 400 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BTS 400:

Werbung

Anleitung BTS 400_SPK4:_
Bedienungsanleitung
Mini-Handkreissäge
Návod k obsluze
j
Malá ruční kotoučová pila
Upute za uporabu
B
mini ručne kružne pile
f
Navodila za uporabo
X
mini-ročne krožne žage
Art.-Nr.: 43.308.80
25.01.2007
8:02 Uhr
Seite 1
400
BTS
I.-Nr.: 01026

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL BTS 400

 • Seite 1 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 1 Bedienungsanleitung Mini-Handkreissäge Návod k obsluze Malá ruční kotoučová pila Upute za uporabu mini ručne kružne pile Navodila za uporabo mini-ročne krožne žage Art.-Nr.: 43.308.80 I.-Nr.: 01026...
 • Seite 2 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 2 Schutzbrille tragen! Nosit ochranné brýle! Nosite zaščitna očala! Bf Nosite zaštitne naočale! Gehörschutz tragen! Nosit ochranu sluchu! Nosite zaščito za ušesa! Bf Nosite zaštitnik za uši. Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen! Při tvorbě prachu nosit ochranu dýchacích cest! Pri prašenju nosite zaščito za dihala! Bf U slučaju stvaranja prašine nosite masku za disanje!
 • Seite 3 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 3...
 • Seite 4 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 4...
 • Seite 5 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 5 Gewicht: 1,5 kg Achtung! II / ® Schutzisoliert Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um 4. Bestimmungsgemäße Verwendung Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Die Mini-Handkreissäge ist geeignet zum Sägen von Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.
 • Seite 6 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 6 Schnitttiefe auch exakt auf die Materialstärke Ein-/Ausschalten (Bild 1) eingestellt werden. Dies führt allerdings zu einem etwas unsauberen Schnitt. Einschalten: Schalter (1) noch vorne schieben und halten. Schnitte anzeichnen (Bild 5) Ausschalten: Schalter (1) loslassen Um Überschnitte zu vermeiden befinden sich an beiden Seiten der Schutzhaube (4) Indexzahlen Überlastungsschutz (Bild 1)
 • Seite 7: Reinigung, Wartung Und Ersatzteilbestellung

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 7 Werkstück aufliegen 7. Entsorgung und Wiederverwertung Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um werden! Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
 • Seite 8: Bezpečnostní Pokyny

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 8 Pozor! 4. Použití podle účelu určení Při používání přístrojů musí být dodržována určitá Malá ruční kotoučová pila je vhodná k provádění bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a rovných řezů ve dřevě, dřevu podobných škodám.
 • Seite 9 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 9 Naznačení řezů (obr. 5) Ochrana proti přetížení (obr. 1) Aby se zabránilo moc dlouhým řezům, nalézají Přístroj je vybaven ochranou proti přetížení. Indikace se na obou stranách ochranného krytu (4) přetížení (2) zobrazuje provozní režim přístroje. indexní...
 • Seite 10: Likvidace A Recyklace

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 10 6. Čištění, údržba a objednávání Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních náhradních dílů odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na místním zastupitelství! Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Čištění...
 • Seite 11: Namjenska Uporaba

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 11 Pažnja! 4. Namjenska uporaba Da bi se spriječila ozljedjivanja i nastanak šteta Mini ručna kružna pila prikladna je za pravocrtno prilikom korištenja uredjaja, treba se pridržavati rezanje drva, drvu sličnih materijala i plastike. sigurnosnih mjera opreza.
 • Seite 12 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 12 Označavanje rezova (slika 5) Zaštita od preopterećenja (slika 1) Da biste izbjegli pogrešno rezanje, na obje Uredjaj je opremljen zaštitom od preopterećenja. strane zaštitnog poklopca (4) nalaze se indeksni Indikator preopterećenja (2) pokazuje pogonsko brojevi (b), koji se poklapaju sa skalom (a).
 • Seite 13: Čišćenje, Održavanje I Narudžba Rezervnih Dijelova

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 13 6. Čišćenje, održavanje i narudžba sastavne dijelove otpremite na mjesta za rezervnih dijelova zbrinjavanje posebnog otpada. Informacije potražite u specijaliziranoj trgovini ili nadležnoj općinskoj upravi. Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač. Čišćenje Zaštitne naprave, ventilacijske otvore i kućišta motora držite što čišćima od prašine i...
 • Seite 14: Predpisana Namenska Uporaba

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 14 Pozor! 4. Predpisana namenska uporaba Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati Mini-ročna krožna žaga je primerna za žaganje preventivne varnostne ukrepe, da bi tako preprečili ravnih rezov v les, umetno maso in v lesu podobne poškodbe in škodo na napravi.
 • Seite 15 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 15 Označevanje reza (slika 5) Zaščita proti preobremenitvi (slika 1) Da bi se izognili preglobokim rezom, se na obeh Ta naprava je opremljena z zaščito proti stranicah zaščitnega pokrova (4) nahajajo preobremenitvi. Indikator za preobremenitev (2) indeksne številke (b), ki se ujemajo s skalo (a).
 • Seite 16: Odstranjevanje In Reciklaža

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 16 Žaganje po začrtani liniji (slika 7) 7. Odstranjevanje in reciklaža S pomočjo kazalca (a), ki je nameščen naprej in Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili zadaj na zaščitnem pokrovu, lahko zlahka žagate po poškodovanje zaradi transporta.
 • Seite 17: Konformitätserklärung

  ES direktīvām un standartiem ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ Ì Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum fyrir vörur Mini-Handkreissäge BTS 400 87/404/EWG 98/37/EG 73/23/EWG_93/68/EEC R&TTED 1999/5/EG 2000/14/EG:...
 • Seite 18 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 18 Technische Änderungen vorbehalten Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus- Technické změny vyhrazeny drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig. Tehnične spremembe pridržane. Dotisk nebo jiné...
 • Seite 19 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 19 B Samo za zemlje Europske zajednice Elektroalate ne bacajte u kućno smeće. U skladu s europskom odredbom 2002/96/EG o starim električnim i elektroničkim uredjajima i njezinom primjenom u okviru državnog prava, istrošeni elektroalati moraju se odvojeno sakupiti i zbrinuti na ekološki način u svrhu recikliranja.
 • Seite 20 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 20 j ZARUCNI LIST Vážená zákaznice, vážený zákazníku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu.
 • Seite 21: Garancijski List

  Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 21 X GARANCIJSKI LIST Spoštovana stranka! Naši proizvodi podležejo strogi kontroli kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne bi delovala brezhibno, to zelo obžalujemo in Vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslov, ki je naveden spodaj na tem garancijskem listu.
 • Seite 22 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 22 Bf JAMSTVENI LIST Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 23 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 23 GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 24 Anleitung BTS 400_SPK4:_ 25.01.2007 8:02 Uhr Seite 24 EH 01/2007...

Diese Anleitung auch für:

43.308.8001026

Inhaltsverzeichnis