Dell PowerVault MD3200i Handbuch Zum Einstieg

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Dell PowerVault MD3200i and
MD3220i Storage Arrays
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Handbuch zum Einstieg mit dem System
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Introducción al sistema
Sisteminizi Kullanmaya Baţlarken

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Dell PowerVault MD3200i

  Inhaltszusammenfassung für Dell PowerVault MD3200i

 • Seite 1 Dell PowerVault MD3200i and MD3220i Storage Arrays Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route Handbuch zum Einstieg mit dem System Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой...
 • Seite 3: Getting Started

  Dell PowerVault MD3200i and MD3220i Storage Arrays Getting Started With Your System Regulatory Model Series E03J and E04J...
 • Seite 4 © 2011 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerVault™ are trademarks of Dell Inc. ® ®...
 • Seite 5: Before You Begin

  The illustrations in this document show cabling for only one PowerVault MD3200i series storage array in a SAN environment. The illustrations also show only the default IP addresses for the PowerVault MD3200i series storage array. To cable more than one PowerVault MD3200i series storage array in a SAN environment, see the Deployment Guide.
 • Seite 6 Completing the iSCSI Worksheet IPv4 Settings Mutual host server CHAP Secret 192.168.133.101 (In 3 default) 192.168.128.101 (management network port) 192.168.132.101 (In 2 default) 192.168.131.101 (In 1 default) Target CHAP 192.168.130.101 (In 0 default) Secret PowerVault MD3200i series storage array 192.168.130.102 (In 0 default) 192.168.131.102 (In 1 default) 192.168.132.102 (In 2 default) 192.168.128.102 (management network port)
 • Seite 7 See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document. NOTE: All PowerVault MD3200i series storage array documents are available at support.dell.com/manuals. • The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
 • Seite 8 In a SAN environment, depending on the number of switches, it is recommended that you use two or four unique subnets for iSCSI traffic. For direct-attached storage environments, each NIC directly connected to the PowerVault MD3200i series storage array must be on a separate subnet. Getting Started With Your System...
 • Seite 9 Common Configurations Cabling Your Direct-Attached Hosts Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Seite 10 Cabling Your SAN-Attached Hosts Server Switch 1 Switch 2 Storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Seite 11 Up to 32 hosts Server 1 Server 2 Switch 1 Switch 2 Storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Seite 12: Installation And Configuration

  NOTE: To balance the weight load, it is recommended that you install the PowerVault MD3200i series storage array at the bottom of the rack and the PowerVault MD1200 series expansion enclosures above it. Getting Started With Your System...
 • Seite 13 Connecting the Power Cable(s) Ensure that the power switch is in the OFF position before connecting the power cables. Connect the system’s power cable(s) to the system. Securing the Power Cable(s) Secure the cable(s) firmly to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Seite 14 Cabling Your Expansion Enclosure PowerVault MD1200 series expansion enclosure 2 (optional) PowerVault MD1200 series expansion enclosure 1 (optional) PowerVault MD3200i series storage array Turning On the Enclosure Getting Started With Your System...
 • Seite 15 2 PowerVault MD1200 series expansion enclosures (if used) NOTE: Before turning on the storage array, ensure that the expansion enclosure status LED is blue. 3 PowerVault MD3200i series storage array NOTE: Before turning on the host server(s), ensure that the storage array status LED is blue.
 • Seite 16 iSCSI host ports, and creating sessions for the iSCSI modular disk storage arrays. It is recommended that you use MDCU to configure iSCSI on each host server connected to the storage array. To install the MD storage software: 1 Insert the MD series resource media. Depending on your operating system, the installer may launch automatically.
 • Seite 17 The Express Service Code and Service Tag are found on the front of the system and at the back of the system next to the RAID controller modules. This information is used by Dell to route support calls to the appropriate personnel.
 • Seite 18: Nom Information (Mexico Only)

  50/60 Hz Current consumption: 8.6 A Technical Specifications Drives PowerVault MD3200i Up to twelve 3.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps) PowerVault MD3220i Up to twenty four 2.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps)
 • Seite 19 Back-Panel Connectors (Per RAID Controller Module) (continued) Management Ethernet One 100/1000 Base-T port Ethernet for out-of-band connector management of the enclosure NOTE: The default management port IP addresses for the primary and secondary RAID controller modules are 192.168.128.101 and 192.168.128.102, respectively. By default, the management ports are set to Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Seite 20 Enclosure mode switch Located on the front of the system. This switch is not applicable to the PowerVault MD3200i series storage array. Password reset switch Located on the back panel of the RAID controller module.
 • Seite 21 55 A per power supply for 10 ms or less. Available Hard-Drive Power (Per Slot) PowerVault MD3200i 25 W PowerVault MD3220i 12 W RAID Controller Module Power (Per Slot)
 • Seite 22 Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets. Temperature Operating 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) with a maximum temperature gradation of 10 °C per hour NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1ºF/550 ft.
 • Seite 23 Disková pole Dell PowerVault MD3200i a MD3220i Začínáme se systémem Číslo modelu série: E03J a E04J...
 • Seite 24 V této publikaci mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy s odkazem na společnosti vlastnící tyto známky a názvy nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní názvy jiné než vlastní.
 • Seite 25: Než Začnete

  POZNÁMKA: V tomto dokumentu se název diskové pole série Dell PowerVault MD3200i vztahuje jak k Dell PowerVault MD3200i, tak k Dell PowerVault MD3220i. Rozšiřující skříň série Dell PowerVault MD1200 se vztahuje jak k Dell PowerVault MD1200, tak k Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 26 Vyplnění pracovního listu iSCSI Nastavení IPv4 Tajemství protokolu hostitelský server CHAP - vzájemné 192.168.133.101 (standardně In 3) 192.168.128.101 (port pro řízení sítě) 192.168.132.101 (standardně In 2) 192.168.131.101 (standardně In 1) Tajemství protokolu 192.168.130.101 (standardně In 0) CHAP - cíl Diskové pole série PowerVault MD3200i 192.168.130.102 (standardně...
 • Seite 27 Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu nebo jsou přiloženy samostatně. POZNÁMKA: Veškeré dokumenty diskového pole série PowerVault MD3200i lze získat na adrese support.dell.com/manuals. • Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovým řešením popisují...
 • Seite 28: Podporované Operační Systémy

  • VMware POZNÁMKA: Nejnovější informace o všech podporovaných verzích operačních systémů naleznete v matici odborné pomoci na adrese support.dell.com/manuals. Další sít’ové karty pro iSCSI Chcete-li instalovat další sít’ové karty, doporučujeme abyste: • pro provoz iSCSI používali dedikovanou redundantní SAN. pokud není...
 • Seite 29 Obvyklé konfigurace Připojení hostitelských systémů v DAS Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Diskové pole Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Seite 30 Připojení hostitelských systémů v SAN Server Přepínač 1 Přepínač 2 Diskové pole Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Seite 31 Až 32 hostitelských systémů Server 1 Server 2 Přepínač 1 Přepínač 2 Diskové pole Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Seite 32: Instalace A Konfigurace

  Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do stojanu dodaných se systémem. POZNÁMKA: Chcete-li správně vyvážit stojan, doporučujeme namontovat diskové pole PowerVault MD3200i do spodní části stojanu a rozšiřující skříně PowerVault MD1200 nad ně. Začínáme se systémem...
 • Seite 33 Připojení napájecích kabelů Předtím, než připojíte napájecí kabely, se prosím ujistěte, že se vypínač nachází v poloze VYPNUTÝ. Připojte napájecí kabely k systému. Zajištění napájecích kabelů Pomocí řemínku pevně připevněte kabely k držáku. Poté zasuňte druhé konce napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení...
 • Seite 34 Připojení rozšiřující skříně Rozšiřující skříň PowerVault MD1200 2 (volitelné) Rozšiřující skříň PowerVault MD1200 1 (volitelné) Disková pole série PowerVault MD3200i Zapnutí rozšiřující skříně Začínáme se systémem...
 • Seite 35 2 Rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 (pokud se používají). POZNÁMKA: Než zapnete diskové pole, ujistěte se, že LED na rozšiřující skříni svítí modře. 3 Disková pole série PowerVault MD3200i. POZNÁMKA: Než zapnete hostitelské servery, ujistěte se, že LED na diskovém poli svítí modře.
 • Seite 36 Aplikace MD Storage Manager slouží ke konfiguraci, správě a sledování diskového pole. Nástroj MDCU (MD Configuration Utility) je volitelný nástroj, který poskytuje jednotný přístup ke konfiguraci řídicích portů, hostitelských portů iSCSI a k vytváření relací modulárních diskových polí iSCSI. Doporučujeme, abyste nástroj MDCU používali ke konfiguraci iSCSI na každém hostitelském serveru, který...
 • Seite 37 Instalátor programu MD Storage Manager automaticky nainstaluje ovladače, firmware a opravy/hotfixy operačního systému potřebné pro práci s diskovým polem. Tyto ovladače a firmware lze též získat na adrese support.dell.com. Další informace o nastavení anebo softwaru potřebném pro konkrétní diskové pole naleznete v matici odborné...
 • Seite 38 Kód expresní služby a servisní označení lze nalézt na přední straně systému a na zadní straně systému vedle modulů řadičů RAID. Tyto informace používá společnost Dell k nasměrování žádostí o odbornou pomoc příslušným zaměstnancům. Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení...
 • Seite 39: Technické Specifikace

  Technické specifikace Jednotky PowerVault MD3200i Až dvanáct 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) PowerVault MD3220i Až dvacet čtyři 2,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) Moduly řadičů...
 • Seite 40 • Dva jednobarevné indikátory LED pro napájení a režim pro použití ve skříni POZNÁMKA: Indikátor LED režimu ve skříni se na diskových polích série PowerVault MD3200i nenachází. Nosič pevných disků • Jeden jednobarevný indikátor LED pro aktivitu • Jeden dvoubarevný indikátor LED pro stav každého disku...
 • Seite 41 Přepínač režimu pro použití ve Umístěný na přední straně systému. Tento přepínač skříni se v diskovém poli PowerVault MD3200i nenachází. Tlačítko pro vymazání hesla Umístěno na zadní straně modulu řadiče RAID. Toto tlačítko se používá k resetování hesla diskových polí.
 • Seite 42 Hmotnost (prázdné) 8,61 kg (19 lb) Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální...
 • Seite 43 Prostředí (pokračování) Skladovací -40 až 65 °C s maximálním nárůstem teploty o 20 °C za hodinu Relativní vlhkost Provozní 20 až 80 % (bez kondenzace) s maximálním nárůstem vlhkosti o 10 % za hodinu Skladovací 5 až 95 % (bez kondenzace) Maximální...
 • Seite 44 Začínáme se systémem...
 • Seite 45: Guide De Mise En Route

  Matrices de stockage Dell PowerVault MD3200i et MD3220i Guide de mise en route Séries E03J et E04J de modèle réglementaire...
 • Seite 46 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.
 • Seite 47: Avant De Commencer

  Dans ce document, les références à la matrice de stockage Dell PowerVault série MD3200i concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD3200i et Dell PowerVault MD3220i. Le boîtier d'extension Dell PowerVault MD1200 désigne les boîtiers Dell PowerVault MD1200 et Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 48 Compléter la liste de vérification de l'interface iSCSI. Paramètres IPv4 Clé secrète serveur hôte CHAP mutuelle 192.168.133.101 (ent. 3 par défaut) 192.168.128.101 (port du réseau de gestion) 192.168.132.101 (entrée 2 par défaut) 192.168.131.101 (ent. 1 par défaut) Clé secrète 192.168.130.101 (entrée 0 par défaut) CHAP cible Matrice de stockage...
 • Seite 49 Les informations sur la garantie se trouvent dans ce document ou dans un document distinct. REMARQUE : tous les documents PowerVault série MD3200i sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals. • La documentation fournie avec le rack indique comment installer le système dans un rack.
 • Seite 50: Systèmes D'exploitation Pris En Charge

  REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres documents. Préparation du serveur hôte Systèmes d'exploitation pris en charge •...
 • Seite 51 Configurations courantes Câblage des hôtes reliés directement Serveur 1 Serveur 2 Serveur 3 Serveur 4 Matrice de stockage Réseau d'entreprise, public ou privé Guide de mise en route...
 • Seite 52 Câblage des hôtes reliés au réseau SAN Serveur Commutateur 1 Commutateur 2 Matrice de stockage Réseau d'entreprise, public ou privé Guide de mise en route...
 • Seite 53 Jusqu'à 32 hôtes Serveur 1 Serveur 2 Commutateur 1 Commutateur 2 Matrice de stockage Réseau d'entreprise, public ou privé Guide de mise en route...
 • Seite 54: Installation Et Configuration

  Installation et configuration AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système. Déballage du système Déballez votre système et identifiez chaque élément en consultant la liste de composants livrée avec votre système. Installation des rails et du système dans un rack Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité...
 • Seite 55 Branchement du ou des câbles d'alimentation Avant de connecter les câbles d'alimentation, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position OFF (ÉTEINT). Branchez le ou les câbles d'alimentation sur le système. Fixation du ou des câbles d'alimentation Fixez fermement les câbles au support de fixation à l'aide de la lanière fournie. Branchez ensuite l'autre extrémité...
 • Seite 56 Câblage de votre boîtier d'extension Boîtier d'extension PowerVault série MD1200 2 (en option) Boîtier d'extension PowerVault série MD1200 1 (en option) Matrice de stockage PowerVault série MD3200i Mise sous tension du boîtier Guide de mise en route...
 • Seite 57 Mettez les composants sous tension dans l'ordre suivant 1 Commutateurs Ethernet (si utilisés). 2 Boîtiers d'extension PowerVault série MD1200 (si utilisés). REMARQUE : avant d'allumer la matrice de stockage, assurez-vous que le voyant d'état du boîtier d'extension est bleu. 3 Matrice de stockage PowerVault série MD3200i. REMARQUE : avant d'allumer le(s) serveur(s) hôte, assurez-vous que le voyant d'état de la matrice de stockage est bleu.
 • Seite 58 L'application MD Storage Manager configure, gère, et contrôle la matrice de stockage. L'utilitaire de configuration MD (MDCU) est un utilitaire optionnel qui permet une approche consolidée de la configuration des ports de gestion, des ports hôtes iSCSI et de la création de sessions pour les matrices de stockage sur disques modulaires iSCSI.
 • Seite 59 Ces pilotes et micrologiciels sont également disponibles à l'adresse support.dell.com. Consultez également la Matrice de prise en charge à l'adresse support.dell.com/manuals pour connaître les paramètres et/ou logiciels supplémentaires requis pour votre matrice de stockage particulière.
 • Seite 60: Informations Nom (Mexique Uniquement)

  Le code de service express et le numéro de service se trouvent sur le devant et l'arrière du système à côté des modules de contrôleur RAID. Dell utilise ces informations pour acheminer les appels de support au technicien qui convient.
 • Seite 61: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Lecteurs PowerVault MD3200i Jusqu'à 12 disques durs SAS remplaçables à chaud 3,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) PowerVault MD3220i Jusqu'à 24 disques durs SAS remplaçables à chaud 2,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) Modules de contrôleur RAID Modules de contrôleur RAID...
 • Seite 62 Extension PowerVault Série MD1200 Prend en charge jusqu'à 192 disques durs avec n'importe quelle combinaison de boîtiers d'extension PowerVault MD1200 ou PowerVault MD1220. La prise en charge de 192 disques durs est une fonction premium et doit être activée. Le nombre maximum de disques durs pris en charge sans utiliser la fonction premium est 120.
 • Seite 63 Voyants (suite) Module de contrôleur RAID Dix voyants monochromes : • Un voyant de panne de batterie • Un voyant d'activité de la mémoire cache • Un voyant de panne du contrôleur • Un voyant d'état de l'alimentation de contrôleur •...
 • Seite 64 Alimentation disponible pour les disques durs (par logement) PowerVault MD3200i 25 W PowerVault MD3220i 12 W Alimentation du module de contrôleur RAID (par emplacement) Consommation de courant 100 W maximale Caractéristiques physiques PowerVault MD3200i Hauteur 8,68 cm (3,41 pouces) Largeur...
 • Seite 65 Environnement (suite) Humidité relative En fonctionnement De 20 à 80 % (sans condensation) avec un gradient d'humidité maximal de 10 % par heure Entreposage De 5 à 95 % (sans condensation) Tolérance maximale aux vibrations En fonctionnement 0,25 G avec un balayage de 3 à 200 Hz pendant 15 minutes Entreposage 0,5 G avec un balayage de 3 à...
 • Seite 66 Guide de mise en route...
 • Seite 67 Dell PowerVault Speicher-Arrays der Reihen MD3200i und MD3220i Handbuch zum Einstieg mit dem System Vorschriftenmodell Serie E03J und E04J...
 • Seite 68: Anmerkungen, Vorsichtshinweise Und Warnhinweise

  VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen in dieser Publikation möglicherweise verwendeten Marken und Handelsbezeichnungen beziehen sich entweder auf die entsprechenden Hersteller und Firmen oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.
 • Seite 69: Bevor Sie Beginnen

  „Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3200i“ auf sowohl Dell PowerVault MD3200i als auch auf Dell PowerVault MD3220i. Das Erweiterungsgehäuse für Dell PowerVault der Reihe MD1200 bezieht sich sowohl auf Dell PowerVault MD1200 als auch auf Dell PowerVault MD1220. Bevor Sie Ihr Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3200i einrichten, sollten Sie einige bewährte Verfahren beachten, um sicherzustellen, dass Ihr...
 • Seite 70: Ausfüllen Des Iscsi-Arbeitsblatts

  Ausfüllen des iSCSI-Arbeitsblatts IPv4-Einstellungen Mutual- Hostserver CHAP-Secret 192.168.128.101 (Verw.-Netzwerkport) 192.168.133.101 (Vorg.: Eing. 3) 192.168.132.101 (Vorg.: Eing. 2) 192.168.131.101 (Vorg.: Eing. 1) Target- 192.168.130.101 (Vorg.: Eing. 0) CHAP-Secret PowerVault Speicher-Array der Reihe 192.168.130.102 (Vorg.: Eing. 0) MD3200i 192.168.131.102 (Vorg.: Eing. 1) 192.168.132.102 (Vorg.: Eing.
 • Seite 71: Sonstige Hilfreiche Dokumentationen Und Medien

  Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen können möglicherweise als separates Dokument beigelegt sein. ANMERKUNG: Sämtliche Dokumente zum PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3200i sind unter support.dell.com/manuals verfügbar. • In der zusammen mit der Rack-Lösung gelieferten Rack-Dokumentation ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.
 • Seite 72: Vorbereiten Des Host-Servers

  Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungs- software, System-Updates und mit dem System erworbene Komponen- ten. ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn frühere Informationen werden damit gegebenenfalls ungültig. Vorbereiten des Host-Servers Unterstützte Betriebssysteme...
 • Seite 73: Allgemeine Konfigurationen

  Allgemeine Konfigurationen Verkabeln der direkt angeschlossenen Hosts Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Speicher-Array Firmen-, öffentliches oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 74 Verkabeln der über ein SAN-Netzwerk angeschlossenen Hosts Server Switch 1 Switch 2 Speicher-Array Firmen-, öffentliches oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 75 Bis zu 32 Hosts Server 1 Server 2 Switch 1 Switch 2 Speicher-Array Firmen-, öffentliches oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 76: Installation Und Konfiguration

  Installation und Konfiguration WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausführen der folgenden Schritte die Sicher- heitshinweise für das System. Auspacken des Systems Nehmen Sie das System aus der Verpackung heraus, und vergleichen Sie die einzelnen Teile mit der mitgelieferten Packliste. Installation der Schienen und des Systems in einem Rack Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im Rack zunächst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die Installationsanleitung für das Rack.
 • Seite 77: Anschließen Des/Der Netzstromkabel(S)

  Anschließen des/der Netzstromkabel(s) Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der OFF (AUS)-Einstellung ist, bevor Sie die Stromversorgungskabel verbinden. Verbinden Sie das bzw. die Stromversorgungskabel mit dem System. Befestigen des/der Netzstromkabel(s) Befestigen Sie die Kabel fest mit der Halterung, und verwenden Sie dazu das mitgelieferte Band.
 • Seite 78 Stecken Sie jedes Stromversorgungskabel in eine geerdete Steckdose oder an eine separate Spannungsquelle, etwa eine unterbrechungsfreien Stromver- sorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU). Jedes Netzteil muss an einen separaten Stromkreis angeschlossen werden. Verkabeln des Erweiterungsgehäuses PowerVault Erweiterungsgehäuse 2 der Reihe MD1200 (optional) PowerVault Erweiterungsgehäuse...
 • Seite 79: Befestigen Der Blende

  Schalten Sie die Komponenten in der folgenden Reihenfolge ein: 1 Ethernet-Switches (falls verwendet). 2 Erweiterungsgehäuse für PowerVault der Reihe MD1200 (falls verwendet). ANMERKUNG: Stellen Sie vor dem Einschalten des Speicher-Arrays sicher, dass die Status-LED des Erweiterungsgehäuses blau leuchtet. 3 PowerVault Speicher-Array der Reihe SMD3200i. ANMERKUNG: Stellen Sie vor dem Einschalten der Host-Server sicher, dass die Status-LED des Speicher-Arrays blau leuchtet.
 • Seite 80 Die MD-Storage-Manager-Software konfiguriert, verwaltet und überwacht das Speicher-Array. Das Programm „MD-Configuration-Utility (MDCU)“ ist ein optionales Programm, das einen konsolidierten Ansatz für die Konfiguration der Verwaltungs- und der iSCSI-Host-Ports sowie für die Erstellung von Sitzungen für die modularen iSCSI-Festplatten-Speicher-Arrays bietet. Es wird empfohlen, das MDCU-Programm für die iSCSI-Konfiguration auf jedem Host-Server zu installieren und zu verwenden, der mit dem Speicher- Array verbunden ist.
 • Seite 81 Betrieb Ihres Speicher-Arrays erforderlichen Treiber, die Firmware und die Betriebssystem-Patches/-Hotfixes automatisch. Sie können diese Treiber und die Firmware auch von der Website support.dell.com herunterladen. Weitere für Ihren speziellen Speicher-Array verfügbare Einstellungen und/oder Software finden Sie außerdem in der Support-Matrix unter support.dell.com/manuals.
 • Seite 82: Ausfindig Machen Der Service-Tag-Nummer

  Service-Tag-Nummer identifiziert. Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer befinden sich an der Rückseite des Systems, neben den RAID-Controller-Modulen. Mithilfe dieser Informationen kann Dell Support-Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten. NOM-Informationen (nur Mexiko) Die folgenden Informationen beziehen sich auf die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und gründen auf der mexikanischen Norm NOM:...
 • Seite 83: Technische Daten

  Technische Daten Laufwerke PowerVault MD3200i Bis zu 12 Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-SAS-Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) PowerVault MD3220i Bis zu 24 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SAS-Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) RAID-Controller-Module RAID-Controller-Module • Ein oder zwei Hot-Swap-fähige Module mit Temperatursensoren • 2-GB-Cache pro Controller Rückseitige Anschlüsse (pro RAID-Controller-Modul)
 • Seite 84 Rückseitige Anschlüsse (pro RAID-Controller-Modul) (fortgesetzt) Ethernet-Verwaltungsanschluss Ein 100/1000-Base-T-Port-Ethernet-Anschluss für die bandexterne Verwaltung des Gehäuses ANMERKUNG: Die IP-Adressen für die standard- mäßige Verwaltungsschnittstelle der primären und sekundären RAID-Controller-Module lauten 192.168.128.101 und 192.168.128.102. Die Verwaltungs- schnittstellen sind standardmäßig auf Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) eingestellt. Wenn der Controller nicht in der Lage ist, die IP-Adresskonfigu- ration innerhalb eines festgelegten Zeitraums (etwa drei Minuten) von einem DHCP-Server abzurufen,...
 • Seite 85 LED-Anzeigen Frontblende • Eine zweifarbige LED-Anzeige für den System- status • Zwei einfarbige LED-Anzeigen für Stromver- sorgung und Split-Betrieb ANMERKUNG: Die Gehäusemodus-LED gilt nicht für das PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3200i. Festplattenträger • Eine einfarbige Aktivitäts-LED • Eine zweifarbige LED-Statusanzeige je Laufwerk Netzteil/Lüfter Drei LED-Statusanzeigen für Netzteilstatus, Netzteil-/Lüfterfehler und Wechselstromstatus...
 • Seite 86 Unter typischen Leitungsbedingungen und über den gesamten Umgebungsbetriebsbereich des Systems kann der Einschaltstrom 55 A pro Netzteil über einen Zeitraum von 10 ms oder kürzer erreichen. Verfügbare Leistung für Festplatten (pro Schacht) PowerVault MD3200i 25 W PowerVault MD3220i 12 W Stromverbrauch RAID-Controller-Modul (pro Steckplatz)
 • Seite 87 Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10 °C bis 35 °C mit einem maximalen Temperatur- anstieg von 10 °C pro Stunde ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 ºC/300 m.
 • Seite 88 Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 89 Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3200i και MD3220i Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: Σειρά E03J και E04J...
 • Seite 90 περιοχές. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.
 • Seite 91: Πριν Ξεκινήσετε

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έγγραφο αυτό, η συστοιχεία αποθήκευσης Dell PowerVault σειρά MD3600f αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD3600f όσο και στο Dell PowerVault MD3620f. Το κουτί επέκτασης Dell PowerVault σειρά MD1200 αναφέρεται στόσο στο Dell PowerVault MD1200 όσο και στο Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 92 Συμπλήρωση του φύλλου iSCSI Ρυθμίσεις IPv4 ∆ιακομιστής κεντρικού Mutual CHAP υπολογιστή Secret 192.168.130.101 (In 3 προεπιλογή) 192.168.128.101 (θύρα δικτύου διαχείρισης) 192.168.130.101 (In 2 προεπιλογή) 192.168.131.101 (In 1 προεπιλογή) Target CHAP 192.168.130.101 (In 0 προεπιλογή) Secret Συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά 192.168.130.102 (In 0 προεπιλογή) MD3200i 192.168.131.102 (In 1 προεπιλογή) 192.168.131.102 (In 2 προεπιλογή)
 • Seite 93 έγγραφο ή να αποτελούν ξεχωριστό έγγραφο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα για το PowerVault σειρά MD3200i είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία support.dell.com/manuals. Η τεκμηρίωση για τοποθέτηση σε rack που συνοδεύει τη δική σας λύση • για τοποθέτηση σε rack περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης του...
 • Seite 94 ενημερώσεις συστήματος και τα εξαρτήματα συστήματος που αγοράσατε μαζί με το σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία support.dell.com/manuals και να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων εγγράφων. Προετοιμασία του διακομιστή κεντρικού υπολογιστή...
 • Seite 95 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πόρθσετες κάρτες δικτύου ειδικά για • κίνηση iSCSI. Οι κάρτες δικτύου πρέπει να προστίθενται σε ζεύγη ώστε να υπάρχουν • εφεδρικές (έως και τέσσερις κάρτες δικτύου). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζεται επίσης και μονή κάρτα δικτύου. Ρύθμιση κάρτας δικτύου Σε περιβάλλον SAN, ανάλογα με τον αριθμό των διακοπτών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε...
 • Seite 96 Συνηθισμένες διαμορφώσεις Καλωδίωση των άμεσα συνδεδεμένων διακομιστών ∆ιακομιστής 1 ∆ιακομιστής 2 ∆ιακομιστής 3 ∆ιακομιστής 4 Συστοιχία αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 97 Καλωδίωση των διακομιστών με σύνδεση SAN ∆ιακομιστής Μεταγωγέας 1 Μεταγωγέας 2 Συστοιχία αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 98 Έως και 32 κεντρικοί υπολογιστές ∆ιακομιστής 1 ∆ιακομιστής 2 Μεταγωγέας1 Μεταγωγέας 2 Συστοιχία αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 99 Εγκατάσταση και διαμόρφωση ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματος σας και αναγνωρίστε κάθε στοιχείο βάσει της λίστας περιεχομένων που στάλθηκε μαζί με το σύστημά σας. Τοποθέτηση...
 • Seite 100 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα. Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας Ασφαλίστε τα καλώδια τροφοδοσίας σταθερά στο στήριγμα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ταινία. Τα...
 • Seite 101 Βάλτε το φις των καλωδίων ρεύματος σε γειωμένη πρίζα ή ξεχωριστή πηγή ρεύματος όπως π.χ. συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) ή μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Κάθε τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Καλωδίωση του κουτιού επέκτασης Κουτί επέκτασης 2 PowerVault σειρά...
 • Seite 102 Ενεργοποιήστε τα εξαρτήματα με την εξής σειρά 1 Μεταγωγείς Ethernet (αν χρησιμοποιούνται). 2 Κουτιά επέκτασης PowerVault σειρά MD1200 (αν χρησιμοποιούνται). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την ενεργοποίηση της συστοιχίας αποθήκευσης, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED κατάστασης του κουτιού επέκτασης είναι μπλε. 3 Συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3200i. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν...
 • Seite 103 Το λογισμικό MD Storage Manager ρυθμίζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συστοιχία αποθήκευσης. Το MD Configuration Utility (MDCU) είναι ένα προαιρετικό βοηθητικό πρόγραμμα που παρέχει μια ενοποιημένη προσέγγιση για τη ρύθμιση των θυρών διαχείρισης, των θυρών κεντρικού υπολογιστή iSCSI και τη δημιουργία περιόδων λειτουργίας για τις σύνθετες συστοιχίες αποθήκευσης...
 • Seite 104 κώδικα/άμεσες επιδιορθώσεις λειτουργικού συστήματος για τη λειτουργία της συστοιχίας αποθήκευσής σας. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης και το υλικολογισμικό είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση support.dell.com. Επιπλέον, ανατρέξτε στο Support Matrix στη διεύθυνση support.dell.com/manuals για πρόσθετες ρυθμίσεις ή/και λογσιμικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη συστοιχία...
 • Seite 105 εξυπηρέτησης και η ετικέτα εξυπηρέτησης βρίσκονται στην μπροστινή αλλά και στην πίσω πλευρά του συστήματος δίπλα στις μονάδες ελεγκτή RAID. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Dell για την προώθηση κλήσεων υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι...
 • Seite 106: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Μονάδες δίσκων Έως και δώδεκα σκληροί δίσκοι άμεσης σύνδεσης PowerVault MD3200i SAS 3,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Έως και εικοσιτέσσερις σκληροί δίσκοι άμεσης PowerVault MD3220i σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Μονάδες ελεγκτή RAID Μονάδες...
 • Seite 107 Επέκταση PowerVault σειρά MD1200 Υποστηρίζει το πολύ 192 σκληρούς δίσκους με οποιοδήποτε συνδυασμό κουτιών επέκτασης PowerVault MD1200 ή PowerVault MD1220. Η υποστήριξη για 192 σκληρούς δίσκους είναι premium δυνατότητα και απαιτεί ενεργοποίηση. Ο μέγιστος αριθμός σκληρών δίσκων που υποστηρίζεται χωρίς τη χρήση...
 • Seite 108 Λυχνίες LED ( συνέχεια ) Μονάδα ελεγκτή RAID Τέσσερις μονόχρωμες λυχνίες LED: • Μία για σφάλμα μπαταρίας • Μία για ενεργή μνήμη cache • Μία για σφάλμα ελεγκτή • Μία για τροφοδοσία ελεγκτή • Μία για αναγνώριση συστήματος • Μία για δραστηριότητα διαχείρισης Ethernet •...
 • Seite 109 του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να αγγίξει το πολύ τα 55 A ανά παροχή τροφοδοσίας για 10 ms ή λιγότερο. ∆ιαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) PowerVault MD3200i 25 W PowerVault MD3220i 12 W Ισχύς μονάδας ελεγκτή RAID (ανά υποδοχή) Μέγιστη...
 • Seite 110 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Κατά τη λειτουργία 10 °C έως 35 °C, με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τους 10 °C ανά ώρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για...
 • Seite 111 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ( συνέχεια ) Υψόμετρο Κατά τη λειτουργία από –16 έως 3.048 μέτρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υψόμετρο άνω των 900 μέτρων, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ελαττώνεται ονομαστικά κατά 7°C ανά 168 μέτρα. Κατά την αποθήκευση από -16 έως 10.600 μέτρα Επίπεδα...
 • Seite 112 Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 113 Macierze pamięci masowej Dell PowerVault MD3200i i MD3220i Rozpoczęcie pracy z systemem Dotyczy modeli E03J i E04J...
 • Seite 114 W niniejszym dokumencie mogą zostać także użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne.
 • Seite 115: Zanim Zaczniesz

  UWAGA: Termin macierz pamięci masowej Dell PowerVault MD3200i, używany w niniejszej dokumentacji, odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD3200i, jak i Dell PowerVault MD3220i. Podobnie termin Dell PowerVault MD1200 odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD1200, jak i Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 116 Wypełnianie arkusza iSCSI Ustawienia IPv4 Klucz tajny CHAP serwer główny wspólny 192.168.128.101 (port do zarządzania) 192.168.133.101 (domyślnie we. 3) 192.168.132.101 (domyślnie we. 2) 192.168.131.101 (domyślnie we. 1) Klucz tajny CHAP 192.168.130.101 (domyślnie we. 0) oddzielny Macierz pamięci masowej MD3200i 192.168.130.102 (domyślnie we. 0) 192.168.131.102 (domyślnie we.
 • Seite 117 Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument. UWAGA: Dokumentację dotyczącą macierzy pamięci masowej PowerVault MD3200i można znaleźć na stronie support.dell.com/manuals. • Dokumentacja dołączona do stojaka przedstawia sposób montowania w nim systemu.
 • Seite 118: Obsługiwane Systemy Operacyjne

  UWAGA: Należy zawsze sprawdzać, czy na stronie support.dell.com/manuals pojawiły się aktualizacje, i zapoznawać się z nimi w pierwszej kolejności, ponieważ informacje w nich zawarte zastępują informacje z innych dokumentów.
 • Seite 119 Konfiguracja karty sieciowej W środowisku sieci SAN, w zależności od liczby przełączników, zaleca się korzystanie z dwóch lub czterech unikalnych podsieci do przesyłania danych w sieci iSCSI. W środowiskach pamięci masowej dołączanej bezpośrednio każda karta sieciowa podłączona bezpośrednio do macierzy pamięci masowej MD3200i musi korzystać...
 • Seite 120 Podłączanie hostów dołączanych przez sieć SAN Serwer Przełącznik 1 Przełącznik 2 Macierz pamięci masowej Sieć firmowa, publiczna lub prywatna Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 121 Do 32 hostów Serwer 1 Serwer 2 Przełącznik 1 Przełącznik 2 Macierz pamięci masowej Sieć firmowa, publiczna lub prywatna Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 122: Instalacja I Konfiguracja

  UWAGA: Aby zrównoważyć obciążenie stojaka, zaleca się instalowanie macierzy pamięci masowej PowerVault MD3200i w dolnej części stojaka, a obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 w górnej części. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 123 Podłączanie kabli zasilania Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w położeniu wyłączony przed przystąpieniem do podłączania kabli zasilania. Podłącz kable zasilania do systemu. Mocowanie kabli zasilania Zamocuj kable na wsporniku, używając załączonej opaski. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 124: Podłączanie Obudowy Rozszerzenia

  Następnie podłącz drugą końcówkę kabli zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU). Każdy zasilacz należy podłączyć do oddzielnego obwodu zasilania. Podłączanie obudowy rozszerzenia Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 2 (opcjonalna) Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 1...
 • Seite 125 Elementy należy włączać w następującej kolejności: 1 Przełączniki sieci Ethernet (jeśli są używane). 2 Obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 (jeśli są używane). UWAGA: Przed włączeniem macierzy pamięci masowej, upewnij się, że wskaźnik LED obudowy rozszerzenia świeci na niebiesko. 3 Macierz pamięci masowej MD3200i. UWAGA: Przed włączeniem serwerów głównych, upewnij się, że wskaźnik LED macierzy pamięci masowej świeci na niebiesko.
 • Seite 126 Oprogramowanie MD Storage Manager pozwala na konfigurację, zarządzanie i monitorowanie macierzy pamięci masowej. MD Configuration Utility (MDCU) jest opcjonalnym narzędziem, które zapewnia podejście konsolidacyjne do konfiguracji portów do zarządzania, portów hosta iSCSI i tworzenia sesji dla modułowych macierzy pamięci masowej iSCSI. Zaleca się korzystanie z narzędzia MDCU do konfiguracji sieci iSCSI na każdym serwerze głównym podłączonym do macierzy pamięci masowej.
 • Seite 127 Service Tag. Kody Express Service Code i Service Tag znajdują się na panelu przednim systemu oraz obok modułów kontrolera RAID z tyłu systemu. Informacje są używane przez firmę Dell do kierowania rozmowy telefonicznej bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 128: Dane Techniczne

  Informacje przedstawione poniżej dotyczą urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie i są zgodne z wymogami standardowych norm obowiązujących w Meksyku (NOM): Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.
 • Seite 129 Moduły kontrolera RAID Moduły kontrolera RAID • Jeden lub dwa wymieniane podczas pracy moduły z czujnikami temperatury • 2 GB pamięci podręcznej na każdy kontroler Złącza na panelu tylnym (dla każdego modułu kontrolera RAID) Złącza iSCSI Cztery porty wejściowe iSCSI o przepustowości 1 GB do podłączenia hostów Złącza rozszerzenia SAS Jeden port wyjściowy SAS do podłączenia...
 • Seite 130 Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 Obsługa maksymalnie do 192 dysków twardych w dowolnej konfiguracji obudów rozszerzenia PowerVault MD1200 lub PowerVault MD1220. Obsługa 192 dysków twardych jest funkcją Premium i wymaga dodatkowej aktywacji. Maksymalna liczba obsługiwanych dysków twardych bez funkcji Premium wynosi 120. Łączność...
 • Seite 131 Wskaźniki LED Panel przedni • Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie systemu • Dwa jednokolorowe wskaźniki LED informujące o zasilaniu i trybie pracy obudowy UWAGA: Wskaźnik LED trybu pracy obudowy nie jest używany w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3200i. Nośnik dysku twardego •...
 • Seite 132 Przycisk trybu pracy obudowy Umieszczony na panelu przednim systemu. Przełącznika nie można stosować w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3200i. Przycisk resetowania hasła Umieszczony na panelu tylnym modułu kontrolera RAID. Ten przycisk jest używany do resetowania hasła macierzy pamięci masowej.
 • Seite 133 8,61 kg (19 funtów) Warunki otoczenia UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu można znaleźć na stronie www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura: W trakcie pracy Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 10°C na godzinę...
 • Seite 134 Warunki otoczenia (ciąg dalszy) Maksymalny wstrząs W trakcie pracy Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach działania Przechowywanie Sześć kolejnych impulsów wstrząsowych na dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 71 G, trwających do 2 ms Wysokość...
 • Seite 135 Массивы хранения данных Dell PowerVault MD3200i и MD3220i Начало работы с системой Нормативная модель серии E03J и E04J...
 • Seite 136 © 2011 Dell Inc. Все права защищены. Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещается. Используемые в данном тексте товарные знаки: Dell™, логотип DELL и PowerVault™ являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Microsoft ®...
 • Seite 137 ПРИМЕЧАНИЕ: В этом документе под массивом хранения данных Dell PowerVault серии MD3200i подразумевается как модель Dell PowerVault MD3200i, так и Dell PowerVault MD3220i. Под корпусом расширения Dell PowerVault MD1200 подразумевается как модель Dell PowerVault MD1200, так и Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 138 Заполнение Проекта конфигурации iSCSI Настройки IPv4 À Двусторонний хост сервер пароль CHAP 192.168.133.101 (в 3 по умолчанию) 192.168.128.101 (порт управления сетью) 192.168.132.101 (в 2 по умолчанию) 192.168.131.101 (в 1 по умолчанию) Целевой 192.168.130.101 (в 0 по умолчанию) пароль CHAP Массив хранения данных...
 • Seite 139 обязательства приведены в соответствующем разделе данного документа или в отдельном документе. ПРИМЕЧАНИЕ: Полная документация по массиву хранения данных PowerVault MD3200i доступна по адресу support.dell.com/manuals. В документации, поставляемой в комплекте со стойкой, содержатся • инструкции по установке системы в стойку. В Руководстве по эксплуатации оборудования представлена...
 • Seite 140 компоненты, относящиеся к операционной системе, ПО для управления системой и обновления системы, а также компоненты, приобретенные вместе с системой. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно проверяйте страницу support.dell.com/manuals на наличие обновлений. Обновленные документы часто заменяют собой другие материалы – читайте их в первую очередь. Подготовка хост сервера Поддерживаемые операционные системы...
 • Seite 141 использовать две или четыре уникальных подсети для обмена данными iSCSI. В системах хранения данных с прямым подключением каждый сетевой контроллер подключенный непосредственно к массиву хранения данных PowerVault MD3200i, должен находиться в отдельной подсети. Стандартные конфигурации Монтаж кабельной проводки хостов прямого подключения...
 • Seite 142 Монтаж кабельной проводки хостов в сети типа SAN Server Коммутатор 1 Коммутатор 2 Массив хранения данных Корпоративная, открытая или частная сеть Начало работы с системой...
 • Seite 143 До 32 хостов Сервер 1 Сервер 2 Коммутатор 1 Коммутатор 2 Массив хранения данных Корпоративная, открытая или частная сеть Начало работы с системой...
 • Seite 144 Смонтируйте направляющие кронштейны и установите систему в стойку согласно прилагаемым инструкциям по технике безопасности и инструкциям по установке стойки. ПРИМЕЧАНИЕ: Для балансировки весовой нагрузки рекомендуется установить массив хранения данных PowerVault MD3200i на дно стойки, а корпуса расширения PowerVault MD1200 – расположить сверху. Начало работы с системой...
 • Seite 145 Подключение кабелей питания Перед подключением шнуров питания убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Подсоедините шнур(ы) питания к системе. Фиксация кабелей питания Надежно прикрепите шнур(ы) к скобке с помощью полоски, входящей в комплект поставки. Начало работы с системой...
 • Seite 146 Подключите другой конец шнура(ов) питания к заземленной розетке или отдельному источнику питания, например, источнику бесперебойного питания или блоку распределения питания. Каждый источник питания должен быть подключен к отдельной цепи питания. Монтаж кабельной проводки корпуса расширения Корпус расширения 2 серии PowerVault MD1200 (опция) Корпус...
 • Seite 147 Включите компоненты в следующем порядке: 1 Коммутационные переключатели сети Ethernet (если используются). 2 Корпуса расширения PowerVault MD1200 (при их использовании). ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением массива хранения данных убедитесь, что индикатор состояния корпуса расширения синего цвета. 3 Массив хранения данных серии MD3200i. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед...
 • Seite 148 Приложение MD Storage Manager осуществляет настройку, администрирование и мониторинг массива хранения данных. Утилита конфигурирования MD Configuration Utility (MDCU) является опциональной утилитой для обеспечения консолидированного подхода к конфигурации администрирования и портов хоста iSCSI и создания сессий для модульных массивов дисков хранения данных iSCSI. Рекомендуется использовать...
 • Seite 149 установки. 9 По завершению перезагрузки MDCU может запускаться автоматически. Если MDCU не запускается автоматически, запустите его вручную. В системах Windows - кликните на Start→ Dell→ Modular Disk • Configuration Utility. В системах Linux - дважды кликните по ярлыку Modular Disk •...
 • Seite 150 рядом с модулями контроллеров RAID. Эта информация необходима для того, чтобы ваши звонки могли быть соответствующим образом перенаправлены сотрудникам службы технического обслуживания корпорации Dell. Информация NOM (только для Мексики) В соответствии с требованиями официальных стандартов Мексики (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указывается следующая...
 • Seite 151: Технические Характеристики

  Технические характеристики Накопители До двенадцати жестких дисков SAS 3,5 дюйма, PowerVault MD3200i допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) До двадцати четырех жестких дисков PowerVault MD3220i SAS 2,5 дюйма, допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) Модули RAID котроллеров Модули RAID-котроллеров...
 • Seite 152 Разъемы задней панели (на модуль RAID контроллера) Разъем управления Ethernet Один порт 100/1000 Base-T Ethernet для управления корпусом вне диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию IP адресами управляющего порта для первичного и вторичного модулей RAID контроллера являются 192.168.128.101 и 192.168.128.102 соответственно. По умолчанию управляющие порты...
 • Seite 153 Объединительная плата Разъемы • 12 или 24 разъема для жестких дисков SAS • Два разъема для модулей источника питания и охлаждающих вентиляторов • Два набора разъемов модулей RAID-контроллера • 1 разъем панели управления для лицевых светодиодных индикаторов и переключателя режима корпуса Датчики...
 • Seite 154 местонахождения системы в стойке. Переключатель режима Расположен спереди системы. Этот переключатель корпуса не применим к массиву хранения данных PowerVault MD3200i. Переключатель сброса пароля Расположен на задней панели модуля контроллера RAID. Этот переключатель используется для сброса пароля массива хранения данных. Начало работы с системой...
 • Seite 155 системы бросок тока может достигать максимум 55 А для каждого источника питания в течение не более 10 мс. Доступное питание жестких дисков (для каждого слота) 25 Вт PowerVault MD3200i 12 Вт PowerVault MD3220i Модуль питания RAID контроллера (на слот) Максимальная потребляемая...
 • Seite 156 Условия эксплуатации и хранения ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб странице www.dell.com/environmental_datasheets. Температура В процессе работы От 10 до 35 °C (50 °F to 95 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 10 °C в час...
 • Seite 157 Условия эксплуатации и хранения Высота над уровнем моря В процессе работы От –16 до 3048 м (от –50 до 10 000 футов) ПРИМЕЧАНИЕ: Если высота над уровнем моря превышает 900 м (2950 футов), максимальная рабочая температура снижается на 1 °F/168 м (550 футов) (1°F=0,555°C).
 • Seite 158 Начало работы с системой...
 • Seite 159 Matrices de almacenamiento Dell PowerVault MD3200i y MD3220i Introducción al sistema Modelo reglamentario, series E03J y E04J...
 • Seite 160 Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Seite 161: Antes De Comenzar

  NOTA: en las ilustraciones de este documento se muestra el cableado de solamente una matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i en un entorno SAN. Asimismo, las ilustraciones solo muestran las direcciones IP predeterminadas para la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i.
 • Seite 162 Cómo completar la hoja de trabajo de iSCSI Configuración de IPv4 Secreto Servidor host CHAP mutuo 192.168.128.101 (puerto de red de admin.) 192.168.133.101 (predet.: entrada 3) 192.168.132.101 (predet.: entrada 2) 192.168.131.101 (predet.: entrada 1) Secreto CHAP 192.168.130.101 (predet.: entrada 0) de destino Matriz de almacenamiento...
 • Seite 163 NOTA: todos los documentos de la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i están disponibles en support.dell.com/manuals. • En la documentación del bastidor incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
 • Seite 164 En los entornos de almacenamiento de conexión directa, cada NIC conectada directamente a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i debe estar en una subred diferente. Introducción al sistema...
 • Seite 165 Configuraciones comunes Cableado de los hosts de conexión directa Servidor 1 Servidor 2 Servidor 3 Servidor 4 Matriz de almacenamiento Red corporativa, pública o privada Introducción al sistema...
 • Seite 166 Cableado de los hosts de conexión SAN Servidor Conmutador 1 Conmutador 2 Matriz de almacenamiento Red corporativa, pública o privada Introducción al sistema...
 • Seite 167 Máximo de 32 hosts Servidor 1 Servidor Conmutador 1 Conmutador 2 Matriz de almacenamiento Red corporativa, pública o privada Introducción al sistema...
 • Seite 168: Instalación Y Configuración

  NOTA: para equilibrar la carga del peso, se recomienda instalar la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i en la parte inferior del bastidor y los gabinetes de expansión de la serie PowerVault MD1200 encima de este. Introducción al sistema...
 • Seite 169 Conexión de los cables de alimentación Asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de APAGADO antes de conectar los cables de alimentación. Conecte los cables de alimentación del sistema al sistema. Fijación de los cables de alimentación Fije los cables al soporte con firmeza con la cinta proporcionada.
 • Seite 170 Cableado del gabinete de expansión Gabinete 2 de expansión de la serie PowerVault MD1200 (opcional) Gabinete 1 de expansión de la serie PowerVault MD1200 (opcional) Matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i Encendido del gabinete Introducción al sistema...
 • Seite 171 LED de estado del gabinete de expansión está iluminado en azul. 3 Matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i. NOTA: antes de encender los servidores host, asegúrese de que el LED de estado de la matriz de almacenamiento está...
 • Seite 172 El software MD Storage Manager configura, administra y supervisa la matriz de almacenamiento. La MD Configuration Utility (MDCU) es una utilidad opcional que proporciona un enfoque consolidado para la configuración de puertos de administración y de host iSCSI, y de la creación de sesiones para las matrices de almacenamiento en disco modular iSCSI.
 • Seite 173 Etiqueta de servicio únicos. El Código de servicio rápido y la Etiqueta de servicio se encuentran en la parte anterior del sistema y también en la parte posterior, junto a los módulos de la controladora RAID. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal correspondiente.
 • Seite 174: Información De La Nom (Sólo Para México)

  50 Hz/60 Hz Consumo eléctrico: 8,6 A Especificaciones técnicas Unidades PowerVault MD3200i Hasta doce unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 3,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) PowerVault MD3220i Hasta doce unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 2,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) Introducción al sistema...
 • Seite 175 Módulos de la controladora RAID Módulos de la • Uno o dos módulos de intercambio directo con controladora RAID sensores de temperatura • 2 GB de caché por controladora Conectores del panel posterior (por módulo de controladora RAID) Conectores iSCSI Cuatro conectores de entrada iSCSI de 1 GB para conectar hosts Conector de expansión SAS Un puerto de salida SAS para la expansión a un...
 • Seite 176 LED del modo gabinete no es aplicable a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i. Portaunidades de disco duro • Un indicador LED de un solo color de actividad • Un indicador LED de dos colores de estado por disco...
 • Seite 177 Conmutador de modo de Situado en la parte anterior del sistema. Este alojamiento conmutador no se aplica a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3200i Conmutador de Situado en el panel posterior del módulo de controladora restablecimiento de RAID.
 • Seite 178 55 A por cada suministro de energía durante 10 ms o menos Alimentación de la unidad de disco duro disponible (por ranura) PowerVault MD3200i 25 W PowerVault MD3220i 12 W Alimentación del módulo de controladora RAID (por ranura)
 • Seite 179 Especificaciones medioambientales NOTA: para obtener información adicional acerca de medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una gradación de temperatura máxima de 10 °C por hora...
 • Seite 180 Introducción al sistema...
 • Seite 181 Dell PowerVault MD3200i ve MD3220i Depolama Dizileri Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Resmi Model Serisi E03J ve E04J...
 • Seite 182 ABD ve/veya diğer hükümetlerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Seite 183: Başlamadan Önce

  NOT: Bu belgenin tamamında Dell PowerVault MD3200i serisi depolama dizisi, hem Dell PowerVault MD3200i hem de Dell PowerVault MD3220i ürününü ifade etmektedir. Dell PowerVault MD1200 serisi genişletme kasaları hem Dell PowerVault MD1200 hem de Dell PowerVault MD1220 ürününü ifade etmektedir.
 • Seite 184 iSCSI İşlem Tablosunu Tamamlama IPv4 Ayarları Karşılıklı Ana sunucu CHAP Parolası 192.168.133.101 (Giriş 3 varsayılan) 192.168.128.101 (yönetim ağı bağlantı noktası) 192.168.132.101 (Giriş 2 varsayılan) 192.168.131.101 (Giriş 1 varsayılan) Hedef CHAP 192.168.130.101 (Giriş 0 varsayılan) Parolası PowerVault MD3200i serisi depolama dizisi 192.168.130.102 (Giriş...
 • Seite 185 Sisteminizle birlikte verilen güvenlik bilgilerine ve düzenleyici bilgilere bakın. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmiş veya ayrı bir belge olarak eklenmiş olabilir. NOT: Tüm PowerVault MD3200i serisi depolama dizisi belgelerini support.dell.com/manuals adresinde bulabilirsiniz. • Raf çözümünüze eklenen raf belgeleri sisteminizin rafa nasıl monte edileceğini açıklamaktadır.
 • Seite 186 NIC Yapılandırma SAN ortamında, anahtar sayısına bağlı olarak, iSCSI trafiği için iki veya dört özel alt ağ kullanmanız önerilir. Doğrudan eklenen depolama ortamlarında, PowerVault MD3200i serisi depolama dizisine doğrudan bağlanan her NIC ayrı bir alt ağda olmalıdır. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 187 Genel Yapılandırmalar Doğrudan Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Sunucu 1 Sunucu 2 Sunucu 3 Sunucu 4 Depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 188 SAN Ortamına Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Sunucu Anahtar 1 Anahtar 2 Depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 189 32 adet ana sunucuya kadar Sunucu 1 Sunucu 2 Anahtar 1 Anahtar 2 Depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 190 Rayların ve sistemin rafa montajını sistemle birlikte sağlanan güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek gerçekleştirin. NOT: Ağırlık yükünü dengelemek için, PowerVault MD3200i serisi depolama dizisini rafın alt kısmına ve PowerVault MD1200 genişletme kasalarını bunun üzerine monte etmeniz önerilir. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 191 Güç Kablolarının Bağlanması Güç kablolarını bağlamadan önce güç anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın. Güç Kablolarının Sabitlenmesi Sağlanan şeridi kullanarak kabloları desteğe sıkıca sabitleyin. Güç kablolarının diğer uçlarını topraklı bir elektrik prizine ya da kesintisiz güç kaynağı...
 • Seite 192 Genişletme Kasanızı Kablolama PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası 2 (isteğe bağlı) PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası 1 (isteğe bağlı) PowerVault MD3200i serisi depolama dizisi Kasayı Açma Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 193 2 PowerVault MD1200 serisi genişletme kasaları (kullanılıyorsa) NOT: Depolama dizisini açmadan önce, genişletme kasası durum LED'inin mavi yandığından emin olun. 3 PowerVault MD3200i serisi depolama dizisi NOT: Ana sunucuları açmadan önce, depolama dizisi durum LED'inin mavi yandığından emin olun. 4 Ana sunucular Çerçevenin Takılması...
 • Seite 194 8 İstenirse kurulum tamamlandığında ana sunucuyu yeniden başlatın. 9 Yeniden başlatma tamamlandığında MDCU otomatik olarak başlamalıdır. MDCU otomatik olarak başlamazsa, manuel olarak başlatın. Windows tabanlı işletim sisteminde Başlat → Dell→ Modüler Disk • Yapılandırma Yardımcı Programı Başlat seçeneğini tıklatın. •...
 • Seite 195 MD Depolama Yöneticisi yükleyicisi depolama dizinizi çalıştırmak için gerekli sürücüleri, ürün yazılımını ve işletim sistemi yamalarını/düzeltmelerini otomatik olarak yükler. Bu sürücüleri ve ürün yazılımlarını support.dell.com adresinden de edinebilirsiniz. Ayrıca, depolama dizinize yönelik ek ayarlar ve/veya yazılımlar için support.dell.com/manuals adresindeki Support Matrix (Destek Matrisi) bölümüne bakın.
 • Seite 196: Teknik Özellikler

  50/60 Hz Akım tüketimi: 8,6 A Teknik Özellikler Sürücüler PowerVault MD3200i Çalışırken değiştirilebilen 12 adete kadar 3,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps) PowerVault MD3220i Çalışırken değiştirilebilen 24 adete kadar 2,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps) RAID Denetleyici Modülleri...
 • Seite 197 Arka Panel Konektörleri (RAID Denetleyici Modülü Başına) (devamı) Yönetim Ethernet konektörü Kasanın bant dışı yönetimi için bir adet 100/1000 Base-T port Ethernet NOT: Birincil ve ikincil RAID denetleyici modülleri için varsayılan yönetim bağlantı noktası IP adresleri sırasıyla: 192.168.128.101 ve 192.168.128.102 Varsayılan olarak yönetim bağlantı...
 • Seite 198 • Güç ve kasa modu için iki adet tek renkli LED göstergesi NOT: PowerVault MD3200i serisi depolama dizisinde, kasa modu LED'i bulunmamaktadır. • Bir adet tek renkli etkinlik LED'i Sabit sürücü taşıyıcısı • Sürücü başına bir adet iki renkli LED durumu göstergesi...
 • Seite 199 çalışma aralığının tamamı boyunca, ani akım 10 ms veya daha kısa bir süre için güç kaynağı başına maksimum 55 A'ya ulaşabilir. Mevcut Sabit Sürücü Gücü (Yuva Başına) PowerVault MD3200i 25 V PowerVault MD3220i 12 V RAID Denetleyici Modülü Gücü (Yuva Başına) Maksimum güç...
 • Seite 200 Çevre Özellikleri NOT: Belirli sistem yapılandırmalarına ilişkin çevresel ölçümlerle ilgili ek bilgi için bkz. www.dell.com/environmental_datasheets. Sıcaklık Çalışma Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık değişimli 10° - 35°C (50° - 95°F) NOT: 2950 fitten fazla yükseklikler için, maksimum çalışma sıcaklığı 1ºF/550 ft. düşer.
 • Seite 201 ‫סביבתי‬ :‫הערה‬ ‫לקבלת מידע נוסף אודות מדידות סביבתיות עבור תצורות מערכת‬ . www.dell.com/environmental_datasheets ‫מסוימות, ראה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫°01 עד °53 צלזיוס (°05 עד °59 פרנהייט) עם שינוי‬ ‫הפעלה‬ ‫הדרגתי מרבי בטמפרטורה של °01 צלזיוס בשעה‬ :‫הערה‬ ‫בגבהים שמעל 009 מטר, טמפרטורת‬...
 • Seite 202 ‫) עשוי להגיע ל- 55 אמפר‬inrush( ‫כולה, זרם הנהירה‬ .‫לכל היותר לכל ספק זרם למשך 01 מ"ש או פחות‬ )‫אספקת חשמל זמינה לכונן קשיח (לחריץ‬ ‫52 וואט‬ PowerVault MD3200i ‫21 וואט‬ PowerVault MD3220i )‫ (לחריץ‬RAID ‫אספקת חשמל למודול בקר‬ ‫001 וואט‬...
 • Seite 203 ‫ שתי נוריות חיווי בעלות צבע אחד למצב אספקת חשמל‬ ‫וזיווד‬ :‫הערה‬ ‫נורית מצב זיווד אינה ישימה למערך‬ . PowerVault MD3200i Series ‫האחסון‬ ‫ נורית פעילות אחת בעלת צבע אחד‬ ‫מפרץ כונן קשיח‬ ‫ נורית חיווי מצב אחת בעלת שני צבעים לכל כונן‬...
 • Seite 204 )‫ ) (המשך‬RAID ‫מחברי לוח אחורי (לכל מודול בקר‬ ‫ 0001/001 אחד עבור ניהול‬Base-T port Ethernet Ethernet ‫מחבר ניהול‬ ‫ של הזיווד‬out-of-band :‫הערה‬ ‫ של יציאות הניהול‬IP -‫כתובות ה‬ ‫ הראשי והמשני הן‬RAID -‫עבור מודולי בקר ה‬ ,192.168.128.102 -‫101.821.861.291 ו‬ ‫בהתאמה.
 • Seite 205 ‫6.8 אמפר‬ :‫צריכת זרם‬ ‫מפרט טכני‬ ‫כוננים‬ ‫ בגודל‬SAS ‫עד שניים עשר כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3200i -‫ 0.3 ו‬Gbps( ‫5.3 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬ ) 6.0 Gbps ‫ בגודל‬SAS ‫עד עשרים וארבעה כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3220i -‫ 0.3 ו‬Gbps( ‫5.2 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬...
 • Seite 206 ‫מנהלי ההתקנים הדרושים, קושחה וטלאים/תיקונים חמים של מערכת ההפעלה‬ ‫שמיועדים להפעלת מערך האחסון. מנהלי התקנים וקושחה אלו זמינים גם‬ ‫ (מטריצת‬Support Matrix -‫ . נוסף על כך, עיין ב‬support.dell.com ‫באתר‬ ‫ לקבלת הגדרות ו/או תוכנות‬support.dell.com/manuals ‫תמיכה) באתר‬ .‫נוספות הדרושות למערך האחסון שברשותך‬...
 • Seite 207 MD Series ‫הכנס את מדיית המשאבים של‬ ‫בהתאם למערכת ההפעלה, ייתכן שתוכנית ההתקנה תופעל אוטומטית. אם‬ ‫תוכנית ההתקנה אינה מופעלת אוטומטית, נווט לספריית השורש במדיית ההתקנה‬ . md_launcher.exe ‫(או תמונת תוכנית ההתקנה שהורדת) והפעל את הקובץ‬ ‫, נווט אל השורש של מדיית המשאב והפעל את‬Linux ‫במערכות מבוססות‬ .
 • Seite 208 .)‫(אם בשימוש‬ PowerVault MD1200 Series ‫זיווד הרחבה‬ :‫הערה‬ ‫לפני הפעלת מערך האחסון, ודא שנורית המצב של זיווד ההרחבה‬ .‫מאירה בכחול‬ PowerVault MD3200i Series ‫מערך אחסון‬ :‫הערה‬ ‫לפני הפעלת השרתים המארחים, ודא שנורית המצב של מערך‬ .‫האחסון מאירה בכחול‬ .‫שרתים מארחים‬...
 • Seite 209 ‫חיווט זיווד ההרחבה‬ ‫זיווד הרחבה‬ PowerVault MD1200 )‫ 2 (אופציונלי‬Series ‫זיווד הרחבה‬ PowerVault MD1200 )‫ 1 (אופציונלי‬Series ‫מערך אחסון‬ PowerVault MD3200i Series ‫הפעלת הזיווד‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 210 ‫חיבור כבלי החשמל‬ ‫), לפני שתחבר את כבלי החשמל. חבר אל‬OFF( ‫ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב כבוי‬ .‫המערכת את כבל(י) החשמל של המערכת‬ ‫אבטחת כבלי החשמל‬ .‫אבטח את הכבלים היטב לכן באמצעות הרצועה המצורפת‬ ‫חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון‬ ‫).
 • Seite 211 ‫הרכב את המסילות והתקן את המערכת במעמד, תוך ביצוע הוראות הבטיחות והוראות‬ .‫התקנת המעמד המצורפות למערכת‬ :‫הערה‬ ‫כדי לאזן את עומס המשקל, מומלץ להתקין את מערך האחסון‬ ‫ בחלק התחתון של המעמד ואת זיוודי‬PowerVault MD3200i Series .‫ מעליו‬PowerVault MD1200 Series ‫ההרחבה‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 212 ‫עד 23 מארחים‬ 1 ‫שרת‬ 2 ‫שרת‬ 1 ‫מתג‬ 2 ‫מתג‬ ‫מערך אחסון‬ ,‫רשת ארגונית‬ ‫ציבורית או פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 213 SAN ‫חיווט המארחים המחוברים דרך‬ ‫שרת‬ 1 ‫מתג‬ 2 ‫מתג‬ ‫מערך אחסון‬ ,‫רשת ארגונית‬ ‫ציבורית או פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 214 ‫תצורות נפוצות‬ ‫חיווט המארחים המחוברים ישירות‬ 1 ‫שרת‬ 2 ‫שרת‬ 3 ‫שרת‬ 4 ‫שרת‬ ‫מערך אחסון‬ ,‫רשת ארגונית‬ ‫ציבורית או‬ ‫פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 215 NIC ‫קביעת תצורה של‬ ‫, בהתאם למספר המתגים, מומלץ להשתמש בשתיים עד ארבע רשתות‬SAN ‫בסביבת‬ NIC ‫ . עבור סביבות אחסון המחוברות ישירות, כל‬iSCSI ‫משנה ייחודיות לתעבורת‬ ‫ חייב להיות ברשת‬PowerVault MD3200i Series ‫המחובר ישירות למערך האחסון‬ .‫משנה נפרדת‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 216 ‫עיין במידע הבטיחות והתקינה המצורף למערכת שברשותך. מידע‬ .‫בנוגע לאחריות עשוי להיות כלול במסמך זה או כמסמך נפרד‬ :‫הערה‬ ‫ זמינים‬PowerVault MD3200i Series ‫כל מסמכי מערך האחסון‬ . support.dell.com/manuals ‫בכתובת‬ ‫ תיעוד המעמד המצורף לפתרון המעמד שברשותך מתאר את אופן התקנת המערכת‬...
 • Seite 217 iSCSI -‫מילוי גיליון ה‬ IPv4 ‫הגדרות‬ Mutual CHAP ‫שרת מארח‬ Secret )‫101.331.861.291 (ב- 3 ברירת מחדל‬ )‫101.821.861.291 (יציאת רשת ניהול‬ )‫101.231.861.291 (ב- 2 ברירת מחדל‬ )‫101.131.861.291 (ב- 1 ברירת מחדל‬ )‫101.031.861.291 (ב- 0 ברירת מחדל‬ Target CHAP Secret ‫מערך אחסון‬ PowerVault MD3200i Series...
 • Seite 218 :‫הערה‬ ‫האיורים במסמך זה מראים חיווט עבור מערך אחסון‬ ‫ . כמון כן, באיורים‬SAN ‫ אחד בלבד בסביבת‬PowerVault MD3200i Series ‫ עבור מערך האחסון‬IP -‫מוצגים רק ערכי ברירת המחדל של כתובות ה‬ ‫ . כדי לחווט יותר ממערך אחסון אחד של‬PowerVault MD3200i Series .
 • Seite 219 .‫המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה‬ .‫ 1102 © . כל הזכויות שמורות‬Dell Inc . Dell Inc -‫חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ‬ ‫ הם סימנים מסחריים של‬PowerVault -‫ ו‬DELL ‫, הלוגו‬Dell :‫סימנים...
 • Seite 220 ‫מערכי אחסון‬ Dell PowerVault -‫ ו‬MD3200i MD3220i ‫תחילת עבודה עם‬ ‫המערכת‬ E04J -‫ ו‬E03J ‫סדרת דגם תקינה‬...
 • Seite 222 Printed in Poland. Vytištěno v Polsku. Imprimé en Pologne. Gedruckt in Polen. Εκτύπωση στην Πολωνία. Wydrukowano w Polsce. Напечатано в Польше. Impreso en Polonia. Polonya’da basýlmýþtýr. w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Diese Anleitung auch für:

Powervault md3220i

Inhaltsverzeichnis