Dell PowerVault MD3600i Handbuch Zum Einstieg

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Dell PowerVault MD3600i and
MD3620i Storage Arrays
Getting Started With
Your System
Začínáme se systémem
Mise en route
Handbuch zum Einstieg
Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Introducción al sistema
Sisteminizi Kullanmaya Başlarken

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Dell PowerVault MD3600i

  Inhaltszusammenfassung für Dell PowerVault MD3600i

 • Seite 1 Dell PowerVault MD3600i and MD3620i Storage Arrays Getting Started With Your System Začínáme se systémem Mise en route Handbuch zum Einstieg Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Introducción al sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 3 Dell PowerVault MD3600i and MD3620i Storage Arrays Getting Started With Your System Regulatory Model Series E03J and E04J...
 • Seite 4 © 2011 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell™, the DELL logo, and PowerVault™ are trademarks of Dell Inc. ® ®...
 • Seite 5: Before You Begin

  Before You Begin NOTE: Throughout the document, Dell PowerVault MD3600i series storage array refers to both Dell PowerVault MD3600i and Dell PowerVault MD3620i. Dell PowerVault MD1200 series expansion enclosure refers to both Dell PowerVault MD1200 and Dell PowerVault MD1220. Before setting up your Dell PowerVault MD3600i series storage array, you must consider certain best practices to ensure that your storage array operates at maximum efficiency and offers full redundancy (if required).
 • Seite 6 The illustrations in this document show cabling for only one PowerVault MD3600i series storage array in a SAN environment. The illustrations also show only the default IP addresses for the PowerVault MD3600i series storage array. To cable more than one PowerVault MD3600i series storage array in a SAN environment, see the Deployment Guide.
 • Seite 7 IPv4 Settings Mutual host server CHAP Secret 192.168.128.101 (management network port) 192.168.131.101 (In 1 default) 192.168.130.101 (In 0 default) PowerVault MD3600i Target series storage array CHAP Secret 192.168.130.102 (In 0 default) 192.168.131.102 (In 1 default) 192.168.128.102 (management network port) If you need additional space for more than one host server, use an additional sheet.
 • Seite 8 See the safety and regulatory information that shipped with your system. Warranty information may be included within this document or as a separate document. NOTE: All PowerVault MD3600i series storage array documents are available at support.dell.com/manuals. • The rack documentation included with your rack solution describes how to install your system into a rack.
 • Seite 9 • VMware NOTE: For the latest information on all supported operating system versions, see the Support Matrix at support.dell.com/manuals. Additional NICs for iSCSI When installing additional NICs, it is recommended that: • You use dedicated redundant storage networks for iSCSI traffic.
 • Seite 10 Cabling Your SAN-Attached Hosts Connect all cables between the servers, switches, and storage arrays as shown in the following illustration. For more examples of cabling the storage arrays, see the Deployment Guide at support.dell.com/manuals. Up to 64 hosts Server 1...
 • Seite 11 Cabling Your Direct-Attached Hosts Server 1 Server 2 Storage array Corporate, public, or private network Getting Started With Your System...
 • Seite 12: Installation And Configuration

  NOTE: To balance the weight load, it is recommended that you install the PowerVault MD3600i series storage arrays at the bottom of the rack and the PowerVault MD1200 series expansion enclosures above it. Getting Started With Your System...
 • Seite 13 Connecting the Power Cable(s) Ensure that the power switch is in the OFF position before connecting the power cables. Connect the system’s power cable(s) to the system. Securing the Power Cable(s) Secure the cable(s) firmly to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the power cable(s) into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Seite 14 NOTE: Before turning on the storage array, ensure that the expansion enclosure status LED on the front of the enclosure is blue. 3 PowerVault MD3600i series storage array NOTE: Before turning on the host server(s), ensure that the storage array status LED on the front of the storage array is blue.
 • Seite 15: Installing The Bezel

  4 Host server(s) Installing the Bezel Install the bezel (optional). Getting Started With Your System...
 • Seite 16 Installing the MD Storage Software NOTE: For detailed instructions about installing the MD storage software, setting up the enclosure, and the post-installation tasks, see the Deployment Guide. The MD Storage Manager software configures, manages and monitors the storage array. The MD Configuration Utility (MDCU) is an optional utility that provides a consolidated approach for configuring the management and iSCSI host ports, and creating sessions for the iSCSI modular disk storage arrays.
 • Seite 17 The MD Storage Manager installer automatically installs the required drivers, firmware, and operating system patches/hotfixes to operate your storage array. These drivers and firmware are also available at support.dell.com. In addition, see the Support Matrix at support.dell.com/manuals for any additional settings and/or software required for your specific storage array.
 • Seite 18: Nom Information (Mexico Only)

  The Express Service Code and Service Tag are found on the front of the system and at the back of the system next to the RAID controller modules. This information is used by Dell to route support calls to the appropriate personnel.
 • Seite 19: Technical Specifications

  Technical Specifications Drives PowerVault MD3600i Up to twelve 3.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps) PowerVault MD3620i Up to twenty four 2.5-inch SAS hot-swappable hard drives (3.0 Gbps and 6.0 Gbps) RAID Controller Modules RAID controller modules •...
 • Seite 20 • Two single-color LED indicators for power and enclosure mode NOTE: The enclosure mode LED is not applicable to the PowerVault MD3600i series storage array. Hard-drive carrier • One single-color activity LED • One two-color LED status indicator...
 • Seite 21 Enclosure mode switch Located on the front of the system. This switch is not applicable to the PowerVault MD3600i series storage array. Password reset switch Located on the back panel of the RAID controller module. This switch is used to reset the storage array password.
 • Seite 22 Weight (empty) 8.61 kg (19lb) Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets. Temperature Operating 10 °C to 35 °C (50 °F to 95 °F) with a maximum temperature gradation of 10 °C per...
 • Seite 23 Environmental (continued) Storage –40° to 65°C (–40° to 149°F) with a maximum temperature gradation of 20°C per hour Relative humidity Operating 20% to 80% (noncondensing) with a maximum humidity gradation of 10% per hour Storage 5% to 95% (noncondensing) Maximum vibration Operating 0.25 G at 3–200 Hz for 15 min Storage...
 • Seite 24 Getting Started With Your System...
 • Seite 25 Disková pole Dell PowerVault MD3600i a MD3620i Začínáme se systémem Číslo modelu série: E03J a E04J...
 • Seite 26 Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v této publikaci použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní názvy jiné než vlastní. Číslo modelu série: E03J a E04J...
 • Seite 27: Než Začnete

  V tomto dokumentu označuje název diskové pole série Dell PowerVault MD3600i jak Dell PowerVault MD3600i, tak Dell PowerVault MD3620i. Název rozšiřující skříň série Dell PowerVault MD1200 se vztahuje jak k Dell PowerVault MD1200, tak k Dell PowerVault MD1220. Než začnete s instalací diskového pole série Dell PowerVault MD3600i, vezměte v úvahu osvědčené...
 • Seite 28 POZNÁMKA: Obrázky obsažené v tomto dokumentu zobrazují připojení pouze jednoho diskového pole série PowerVault MD3600i v prostředí SAN. Obrázky též zobrazují pouze standardní IP adresy diskového pole série PowerVault MD3600i. Chcete-li připojit více než jedno diskové pole série PowerVault MD3600i v prostředí SAN, viz Instalační příručka.
 • Seite 29 Prostudujte si informace o bezpečnosti a předpisech, které byly dodány se systémem. Informace o záruce jsou součástí tohoto dokumentu nebo jsou přiloženy samostatně. POZNÁMKA: Veškeré dokumenty pro disková pole série PowerVault MD3600i lze získat na adrese support.dell.com/manuals. • Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovým řešením popisují...
 • Seite 30: Podporované Operační Systémy

  • VMware POZNÁMKA: Nejnovější informace o všech podporovaných verzích operačních systémů naleznete v matici odborné pomoci na adrese support.dell.com/manuals. Další sít’ové karty pro iSCSI Chcete-li instalovat další sít’ové karty, doporučujeme abyste: • pro provoz iSCSI používali dedikovanou redundantní SAN, pokud není...
 • Seite 31 Obvyklé konfigurace Připojení hostitelských systémů v SAN Připojte všechny kabely mezi servery, přepínači a diskovými poli, jak je ukázáno na následujícím obrázku. Více příkladů připojení diskových polí viz Instalační příručka na adrese support.dell.com/manuals. Až 64 hostitelských systémů Server 1 Server 2 Přepínač...
 • Seite 32 Připojení hostitelských systémů v DAS Server 1 Server 2 Diskové pole Firemní, veřejná nebo soukromá sít’ Začínáme se systémem...
 • Seite 33: Instalace A Konfigurace

  Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů k instalaci do stojanu dodaných se systémem. POZNÁMKA: Chcete-li správně vyvážit stojan, doporučujeme namontovat diskové pole série PowerVault MD3600i do spodní části stojanu a rozšiřující skříně série PowerVault MD1200 nad něj. Začínáme se systémem...
 • Seite 34 Připojení napájecích kabelů Předtím, než připojíte napájecí kabely, se prosím ujistěte, že se vypínač nachází v poloze VYPNUTÝ. Připojte napájecí kabely k systému. Zajištění napájecích kabelů Pomocí řemínku pevně připevněte kabely k držáku. Poté zasuňte druhé konce napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení...
 • Seite 35 POZNÁMKA: Předtím, než zapnete diskové pole, ujistěte se, že stavová LED v přední části rozšiřující skříně svítí modře. Disková pole série PowerVault MD3600i POZNÁMKA: Předtím, než zapnete hostitelské servery, ujistěte se, že stavová LED v přední části diskového pole svítí modře.
 • Seite 36 Hostitelské servery Instalace čelního krytu Nainstalujte čelní kryt (volitelný). Začínáme se systémem...
 • Seite 37 Instalace softwaru pro úložiště MD Storage POZNÁMKA: Podrobné pokyny k instalaci softwaru pro úložiště MD storage, nastavení skříně a úkolů, které je třeba vykonat po instalaci, viz Instalační příručka. Aplikace MD Storage Manager slouží ke konfiguraci, správě a sledování diskového pole. Nástroj MDCU (MD Configuration Utility) je volitelný nástroj, který...
 • Seite 38 Instalátor programu MD Storage Manager automaticky nainstaluje ovladače, firmware a opravy/hotfixy operačního systému potřebné pro práci s diskovým polem. Tyto ovladače a firmware lze též získat na adrese support.dell.com. Další informace o nastavení anebo softwaru potřebném pro konkrétní diskové pole naleznete v Matici odborné...
 • Seite 39 Kód expresní služby a servisní označení lze nalézt na přední straně systému a na zadní straně systému vedle modulů řadičů RAID. Tyto informace používá společnost Dell k nasměrování žádostí o odbornou pomoc příslušným zaměstnancům. Informace NOM (jen pro Mexiko) K zařízení...
 • Seite 40: Technické Specifikace

  Technické specifikace Jednotky PowerVault MD3600i Až dvanáct 3,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620i Až dvacet čtyři 2,5palcových pevných disků SAS, které lze vyměňovat za chodu (3,0 Gb/s a 6,0 Gb/s) Moduly řadičů...
 • Seite 41 Rozšíření Série PowerVault MD1200 Podporuje maximálně 192 pevných disků s jakoukoli kombinací rozšiřujících skříní PowerVault MD1200 či PowerVault MD1220. Podpora 192 pevných disků je dodatečná funkce a vyžaduje aktivaci. Maximální počet podporovaných pevných disků bez použití této dodatečné funkce je 120 Redundantní...
 • Seite 42 Přepínač režimu pro použití ve skříni Umístěný na přední straně systému. Tento přepínač se nenachází v diskovém poli série PowerVault MD3600i Tlačítko pro vymazání hesla Umístěno na zadní straně modulu řadiče RAID. Toto tlačítko se používá k resetování...
 • Seite 43 V typických podmínkách napájení a v celém provozním rozsahu systému může nárazový proud dosáhnout 55 A na jeden napájecí zdroj po dobu 10 ms nebo méně Dostupné napájení pevných disků (na zdířku) PowerVault MD3600i 25 W PowerVault MD3620i 12 W Napájení modulu řadiče RAID (na zdířku) Maximální...
 • Seite 44 Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální provozní teplota snížena o 0,6 °C na každých 167 metrů.
 • Seite 45: Mise En Route

  Matrices de stockage Dell PowerVault MD3600i et MD3620i Mise en route Séries de modèle réglementaire E03J et E04J...
 • Seite 46 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques ou de ces noms de produits. Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.
 • Seite 47: Avant De Commencer

  Avant de commencer REMARQUE : dans ce document, les références à la matrice de stockage Dell PowerVault série MD3600i concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD3600i et Dell PowerVault MD3620i. Les références au boîtier d'extension Dell PowerVault série MD1200 concernent les matrices de stockage Dell PowerVault MD1200 et Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 48 SAN. Elles ne montrent également que les adresses IP par défaut de la matrice de stockage PowerVault MD3600i. Pour câbler plus d'une matrice de stockage PowerVault MD3600i dans un environnement de réseau SAN, voir le Guide de déploiement. Guide de mise en route...
 • Seite 49 Renseigner la liste de vérification de l'interface iSCSI Paramètres IPv4 Clé secrète serveur hôte CHAP mutuelle 192.168.131.101 (ent. 1 par défaut) 192.168.128.101 (port du réseau de gestion) Matrice de stockage 192.168.130.101 (ent. 0 par défaut) PowerVault série Secret CHAP MD3600i Cible 192.168.130.102 (ent.
 • Seite 50 REMARQUE : vérifiez toujours si des mises à jour sont disponibles sur le site support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent souvent les informations que contiennent les autres documents. Guide de mise en route...
 • Seite 51: Systèmes D'exploitation Pris En Charge

  à la Matrice de support sur support.dell.com/manuals. Cartes réseau supplémentaires pour l'interface iSCSI Lors de l'installation de cartes réseau supplémentaires, il vous est recommandé...
 • Seite 52 Connectez tous les câbles entre les serveurs, les commutateurs et les matrices de stockage comme illustré ci-après. Pour davantage d'exemples de câblage des matrices de stockage, voir le Guide de déploiement sur support.dell.com/manuals. Jusqu'à 64 hôtes Serveur 1 Serveur 2...
 • Seite 53 Câblage des hôtes reliés directement Serveur 1 Serveur 2 Matrice de stockage Réseau d'entreprise, public ou privé Guide de mise en route...
 • Seite 54: Installation Et Configuration

  Installation et configuration AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système. Déballage du système Déballez votre système et identifiez chaque élément en consultant la liste de composants livrée avec votre système. Installation des rails et du système dans un rack Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité...
 • Seite 55 Branchement du ou des câbles d'alimentation Avant de connecter les câbles d'alimentation, assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position OFF (ÉTEINT). Branchez le ou les câbles d'alimentation sur le système. Fixation du ou des câbles d'alimentation Fixez fermement les câbles au support de fixation à l'aide de la lanière fournie.
 • Seite 56 Branchez ensuite l'autre extrémité du ou des câbles sur une prise de courant mise à la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur (UPS) ou unité de distribution de l'alimentation (PDU)). Chaque bloc d'alimentation doit être connecté à un circuit d'alimentation séparé. Câblage de votre boîtier d'extension Boîtier d'extension PowerVault série...
 • Seite 57 4 Serveur(s) hôte Installation du cadre Installez le cadre (en option). Guide de mise en route...
 • Seite 58 Installation du logiciel MD Storage REMARQUE : pour des instructions détaillées concernant l'installation du logiciel de stockage MD, la configuration du boîtier et les tâches après installation, reportez-vous au Guide de déploiement. L'application MD Storage Manager configure, gère, et contrôle la matrice de stockage.
 • Seite 59 Ces pilotes et micrologiciels sont également disponibles à l'adresse support.dell.com. Consultez également la Matrice de support à l'adresse support.dell.com/manuals pour trouver des paramètres et/ou logiciels supplémentaires requis pour votre matrice de stockage spécifique.
 • Seite 60: Informations Nom (Mexique Uniquement)

  Le code de service express et le numéro de service se trouvent sur le devant et l'arrière du système à côté des modules de contrôleur RAID. Dell utilise ces informations pour acheminer les appels de support au technicien qui convient.
 • Seite 61: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Lecteurs PowerVault MD3600i Jusqu'à 12 disques durs SAS remplaçables à chaud 3,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620i Jusqu'à 24 disques durs SAS remplaçables à chaud 2,5 pouces (3,0 Gb/s et 6,0 Gb/s) Modules de contrôleur RAID Les modules de contrôleur RAID...
 • Seite 62 Connecteurs du panneau arrière (par module de contrôleur RAID) (suite) Connecteur Ethernet de gestion Un port Ethernet 100/1000 Base-T pour une gestion hors bande du boîtier REMARQUE : les adresses IP de port de gestion par défaut pour les modules de contrôleur RAID primaire et secondaire sont respectivement192.168.128.101 et 192.168.128.102.
 • Seite 63 Voyants Panneau avant • Un voyant bichrome indiquant l'état du système • Deux voyants monochromes (alimentation et mode boîtier) REMARQUE : le voyant du mode boîtier ne s'applique pas à la matrice de stockage PowerVault série MD3600i. Support de disque dur •...
 • Seite 64 Sélecteur de mode du boîtier Situé sur le devant du système. Ce sélecteur ne s'applique pas à la matrice de stockage PowerVault MD3600i. Sélecteur de réinitialisation du mot de Situé sur le panneau arrière du module de passe contrôleur RAID.
 • Seite 65 Caractéristiques physiques PowerVault MD3600i Hauteur 8,68 cm (3,41 pouces) Largeur 44,63 cm (17,57 pouces) Profondeur 60,20 cm (23,70 pouces) Poids (configuration maximale) 29,30 kg (64,6 livres) Poids (vide) 8,84 kg (19,5 livres) PowerVault MD3620i Hauteur 8,68 cm (3,41 pouces) Largeur...
 • Seite 66 Environnement (suite) Tolérance maximale aux vibrations En fonctionnement 0,25 G avec un balayage de 3 à 200 Hz pendant 15 minutes Entreposage 0,5 G avec un balayage de 3 à 200 Hz pendant 15 minutes Choc maximal En fonctionnement Une impulsion de choc de 31 G pendant un maximum de 2,6 ms sur l'axe z positif (une impulsion de chaque côté...
 • Seite 67: Handbuch Zum Einstieg

  Dell PowerVault MD3600i- und MD3620i-Speicher-Arrays Handbuch zum Einstieg Vorschriftenmodell Serie E03J und E04J...
 • Seite 68: Anmerkungen, Vorsichtshinweise Und Warnhinweise

  © 2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL Logo und PowerVault™ sind Marken von ® ®...
 • Seite 69: Bevor Sie Beginnen

  „Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i“ auf sowohl Dell PowerVault MD3600i als auch auf Dell PowerVault MD3620i. Das Erweiterungsgehäuse für Dell PowerVault der Reihe MD1200 bezieht sich sowohl auf Dell PowerVault MD1200 als auch auf Dell PowerVault MD1220. Bevor Sie Ihr Dell PowerVault Speicher-Array der Reihe MD3600i einrichten, sollten Sie einige bewährte Verfahren beachten, um sicherzustellen, dass Ihr...
 • Seite 70 • Für den Fall eines Datenpfadausfalls sollten Sie stets redundante iSCSI- Datenpfade vorsehen, die als alternative Pfade zum und vom Host-Server verwendet werden können. • Falls mehrere Netzwerkschnittstellen-Controller (NICs) auf einem Host installiert sind, wird empfohlen, für die Verwaltung und die iSCSI- Datenverbindungen unterschiedliche Teilnetzwerke zu verwenden.
 • Seite 71: Ausfüllen Des Iscsi-Arbeitsblatts

  Ausfüllen des iSCSI-Arbeitsblatts IPv4-Einstellungen Hostserver gem. CHAP- Geheimschl. 192.168.128.101 (Verw.-Netzwerkport) 192.168.131.101 (Vorg.: Eing. 1) 192.168.130.101 (Vorg.: Eing. 0) PowerVault Speicher- Ziel CHAP- Array der Reihe MD3600i Geheimschlüssel 192.168.130.102 (Vorg.: Eing. 0) 192.168.131.102 (Vorg.: Eing. 1) 192.168.128.102 (Verw.-Netzwerkport) Wenn Sie zusätzlichen Platz für weitere Hostserver benötigen, verwenden Sie ein weiteres Arbeitsblatt. ANMERKUNG: CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) ist ein optionales iSCSI- Authentifizierungsverfahren, bei dem das Speicherarray (Target) iSCSI-Initiatoren am Hostserver...
 • Seite 72: Sonstige Hilfreiche Dokumentationen Und Medien

  Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware, System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten. ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn frühere Informationen werden damit gegebenenfalls ungültig. Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 73: Vorbereiten Des Host-Servers

  VMware ANMERKUNG: Aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystem- versionen finden Sie in der Matrix der unterstützten Systeme unter support.dell.com/manuals. Zusätzliche NICs für iSCSI Für die Installation zusätzlicher NICs gelten folgende Empfehlungen: • Verwenden Sie dedizierte, redundante Speichernetzwerke für den iSCSI- Datenverkehr.
 • Seite 74: Allgemeine Konfigurationen

  Verkabeln der über ein SAN-Netzwerk angeschlossenen Hosts Verbinden Sie alle Kabel zwischen den Servern, Switches und Speicher- Arrays, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Weitere Beispiele zur Verkabelung der Speicher-Arrays finden Sie im Bereitstellungshandbuch unter support.dell.com/manuals. Bis zu 64 Hosts Server 1 Server 2...
 • Seite 75: Verkabeln Der Direkt Angeschlossenen Hosts

  Verkabeln der direkt angeschlossenen Hosts Server 1 Server 2 Speicher-Array Firmen-, öffentliches oder privates Netzwerk Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 76: Installation Und Konfiguration

  Installation und Konfiguration WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausführen der folgenden Schritte die Sicher- heitshinweise für das System. Auspacken des Systems Nehmen Sie das System aus der Verpackung heraus, und vergleichen Sie die einzelnen Teile mit der mitgelieferten Packliste. Installation der Schienen und des Systems in einem Rack Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im Rack zunächst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die Installationsanleitung für das Rack.
 • Seite 77: Anschließen Des/Der Netzstromkabel(S)

  Anschließen des/der Netzstromkabel(s) Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der OFF (AUS)-Einstellung ist, bevor Sie die Stromversorgungskabel verbinden. Verbinden Sie das bzw. die Stromversorgungskabel mit dem System. Befestigen des/der Netzstromkabel(s) Befestigen Sie die Kabel fest mit der Halterung, und verwenden Sie dazu das mitgelieferte Band.
 • Seite 78: Verkabeln Des Erweiterungsgehäuses

  Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steck- dose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungs- freien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU). Jedes Netzteil muss an einen separaten Stromkreis angeschlossen werden. Verkabeln des Erweiterungsgehäuses PowerVault Erweiterungsgehäuse 2 der Reihe MD1200...
 • Seite 79: Befestigen Der Blende

  4 Host-Server Befestigen der Blende Befestigen Sie die Frontblende (optional). Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Seite 80: Installieren Der Md-Storage-Software

  Installieren der MD-Storage-Software ANMERKUNG: Ausführliche Anweisungen zum Installieren der MD-Storage- Software, zum Einrichten des Gehäuses und zum Durchführen von Schritten im Anschluss an die Installation finden Sie im Bereitstellungshandbuch. Die MD-Storage-Manager-Software konfiguriert, verwaltet und überwacht das Speicher-Array. Es wird empfohlen, das MDCU-Programm für die iSCSI- Konfiguration auf jedem Host-Server zu installieren und zu verwenden, der mit dem Speicher-Array verbunden ist.
 • Seite 81 Wenn das MDCU nicht automatisch gestartet wird, starten Sie es manuell. • Klicken Sie in einem Windows-basierten Betriebssystem auf Start→ Dell→ Modular Disk Configuration Utility. • Doppelklicken Sie in einem Linux-basierten Betriebssystem auf das Symbol Modular Disk Configuration Utility auf dem Desktop.
 • Seite 82: Ausfindig Machen Der Service-Tag-Nummer

  Betrieb Ihres Speicher-Arrays erforderlichen Treiber, die Firmware und die Betriebssystem-Patches/-Hotfixes automatisch. Sie können diese Treiber und die Firmware auch von der Website support.dell.com herunterladen. Weitere für Ihren speziellen Speicher-Array verfügbare Einstellungen und/oder Software finden Sie außerdem in der Support-Matrix unter support.dell.com/manuals.
 • Seite 83: Nom-Informationen (Nur Mexiko)

  100-240 V Wechselspannung Frequenz: 50/60 Hz Stromaufnahme: 8,6 A Technische Daten Laufwerke PowerVault MD3600i Bis zu 12 Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll-SAS- Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) PowerVault MD3620i Bis zu 24 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SAS- Festplatten (3,0 Gbit/s und 6,0 Gbit/s) RAID-Controller-Module RAID-Controller-Module •...
 • Seite 84 Rückseitige Anschlüsse (pro RAID-Controller-Modul) (fortgesetzt) Serieller Anschluss Ein 6-poliger Mini-DIN-Anschluss ANMERKUNG: Nur für den Technischen Support. Ethernet-Verwaltungsanschluss Ein 100/1000-Base-T-Port-Ethernet-An- schluss für die bandexterne Verwaltung des Gehäuses ANMERKUNG: Die IP-Adressen für die standardmäßige Verwaltungsschnittstelle der primären und sekundären RAID-Controller- Module lauten 192.168.128.101 und 192.168.128.102.
 • Seite 85 Rückwandplatine Anschlüsse • Zwölf oder 24 SAS-Festplattenanschlüsse • Zwei Anschlüsse für Netzteil-/Lüftermodule • Zwei Sätze RAID-Controller-Modul- Anschlüsse • Ein Anschluss für das Front-Bedienfeld mit LEDs und Gehäusemodusschalter Sensoren Zwei Temperaturfühler LED-Anzeigen Frontblende • Eine zweifarbige LED-Anzeige für den Systemstatus • Zwei einfarbige LED-Anzeigen für Stromversorgung und Split-Betrieb ANMERKUNG: Die Gehäusemodus-LED gilt...
 • Seite 86 über den gesamten Umgebungsbetriebs- bereich des Systems kann der Einschaltstrom 55 A pro Netzteil über einen Zeitraum von 10 ms oder kürzer erreichen. Verfügbare Leistung für Festplatten (pro Schacht) PowerVault MD3600i 25 W PowerVault MD3620i 12 W Stromverbrauch RAID-Controller-Modul (pro Steckplatz)
 • Seite 87 Gewicht (maximale Konfiguration) 24,2 kg Gewicht (leer) 8,61 kg Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10 °C bis 35 °C mit einem maximalen Temperaturanstieg von 10 °C pro Stunde ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 ºC/300 m.
 • Seite 88 Umgebungsbedingungen (fortgesetzt) Zulässige Erschütterung Betrieb 0,25 G bei 3-200 Hz, 15 Min. lang Lagerung 0,5 G bei 3-200 Hz, 15 Min. lang Zulässige Stoßeinwirkung Betrieb Ein Stoß von 31 G in der positiven Z-Achse (ein Stoß auf jeder Seite des Systems) über einen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebs- richtung.
 • Seite 89 Συστοιχίες αποθήκευσης Dell PowerVault MD3600i και MD3620i Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Μοντέλο κατά τους κανονισμούς: Σειρά E03J και E04J...
 • Seite 90 περιοχές. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες μπορεί να χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκδοση αναφερόμενα είτε στους κατόχους των σημάτων και των ονομάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες τρίτων.
 • Seite 91: Πριν Ξεκινήσετε

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο έγγραφο αυτό, η συστοιχία αποθήκευσης Dell PowerVault σειρά MD3600i αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD3600i όσο και στο Dell PowerVault MD3620i. Το κουτί επέκτασης Dell PowerVault σειρά MD1200 αναφέρεται τόσο στο Dell PowerVault MD1200 όσο και στο Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 92 Ρυθμίζετε πάντα εφεδρικές διαδρομές δεδομένων iSCSI ώστε να έχετε • εναλλακτικές διαδρομές προς και από το διακομιστή κεντρικού υπολογιστή σε περίπτωση απενεργοποίησης των διαδρομών δεδομένων. Αν έχουν εγκατασταθεί πολλές κάρτες δικτύου σε έναν κεντρικό υπολογιστή, • συνιστάται να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά υποδίκτυα για τη διαχείριση και...
 • Seite 93 Συμπλήρωση του φύλλου iSCSI Ρυθμίσεις IPv4 ∆ιακομιστής κεντρικού Mutual υπολογιστή CHAP Secret 192.168.128.101 (θύρα δικτύου διαχείρισης) 192.168.131.101 (In 1 προεπιλογή) 192.168.130.101 (In 0 προεπιλογή) Συστοιχία αποθήκευσης Target PowerVault σειρά MD3600i Chap Secret 192.168.130.102 (In 0 προεπιλογή) 192.168.131.102 (In 1 προεπιλογή) 192.168.128.102 (θύρα...
 • Seite 94 ενημερώσεις συστήματος και τα εξαρτήματα συστήματος που αγοράσατε μαζί με το σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία support.dell.com/manuals και να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων εγγράφων. Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 95 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Support Matrix στην τοποθεσία support.dell.com/manuals. Πρόσθετες κάρτες για iSCSI Κατά την εγκατάσταση πρόσθετων καρτών δικτύου, συνιστώνται τα εξής: Να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά εφεδρικά δίκτυα αποθήκευσης για κίνηση...
 • Seite 96 Συνδέστε όλα τα καλώδια μεταξύ των διακομιστών, μεταγωγέων και συστοιχιών αποθήκευσης σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Για περισσότερα παραδείγματα σχετικά με την καλωδίωση των συστοιχιών αποθήκευσης, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης στη διεύθυνση support.dell.com/manuals. Έως και 64 κεντρικοί υπολογιστές ∆ιακομιστής 1 ∆ιακομιστής...
 • Seite 97 Καλωδίωση των άμεσα συνδεδεμένων διακομιστών ∆ιακομιστής 2 ∆ιακομιστής 1 Συστοιχία αποθήκευσης Εταιρικό, δημόσιο ή ιδιωτικό δίκτυο Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 98 Εγκατάσταση και διαμόρφωση ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματος σας και αναγνωρίστε κάθε στοιχείο βάσει της λίστας περιεχομένων που στάλθηκε μαζί με το σύστημά σας. Τοποθέτηση...
 • Seite 99 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα. Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας Ασφαλίστε τα καλώδια τροφοδοσίας σταθερά στο στήριγμα χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ταινία. Τα...
 • Seite 100 Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου (ή των καλωδίων) τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, π.χ. σε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU). Κάθε τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Καλωδίωση...
 • Seite 101 4 Διακομιστής(ές) κεντρικού υπολογιστή Εγκατάσταση του πλαισίου Τοποθετήστε το πλαίσιο (προαιρετικά). Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Seite 102 Εγκατάσταση του λογισμικού αποθήκευσης MD ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού αποθήκευσης MD, τη ρύθμιση του κουτιού και τις εργασίες μετά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στον Οδηγό ανάπτυξης. Το λογισμικό MD Storage Manager ρυθμίζει, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τη συστοιχία...
 • Seite 103 κώδικα/άμεσες επιδιορθώσεις λειτουργικού συστήματος για τη λειτουργία της συστοιχίας αποθήκευσής σας. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης και το υλικολογισμικό είναι επίσης διαθέσιμα στη διεύθυνση support.dell.com. Επιπλέον, ανατρέξτε στο Support Matrix στη διεύθυνση support.dell.com/manuals για πρόσθετες ρυθμίσεις ή/και λογσιμικό που απαιτείται για τη συγκεκριμένη συστοιχία...
 • Seite 104 εξυπηρέτησης και η ετικέτα εξυπηρέτησης βρίσκονται στην μπροστινή αλλά και στην πίσω πλευρά του συστήματος δίπλα στις μονάδες ελεγκτή RAID. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από την Dell για την προώθηση κλήσεων υποστήριξης στο κατάλληλο προσωπικό. Πληροφορίες NOM (Μόνο για Μεξικό) Οι...
 • Seite 105: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Μονάδες δίσκων Έως και δώδεκα σκληροί δίσκοι άμεσης PowerVault MD3600i σύνδεσης SAS 3,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Έως και εικοσιτέσσερις σκληροί δίσκοι άμεσης PowerVault MD3620i σύνδεσης SAS 2,5 ιντσών (3,0 Gbps και 6,0 Gbps) Μονάδες ελεγκτή RAID Μονάδες...
 • Seite 106 Πίσω θύρες (ανά μονάδα ελεγκτή RAID) ( συνέχεια ) Θύρα διαχείρισης Ethernet Μία θύρα Ethernet 100/1000 Base-T για εξερχόμενη διαχείριση του κουτιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες διεύθυνσεις IP διαχείρισης θύρας για την κύρια και τη δευτερεύουσα μονάδα ελεγκτή RAID είναι 192.168.128.101 και 192.168.128.102, αντίστοιχα.
 • Seite 107 Λυχνίες LED Μπροστινό μέρος • Μία δίχρωμη λυχνία LED για την κατάσταση του συστήματος • Δύο μονόχρωμες λυχνίες LED για την τροφοδοσία και τη λειτουργία κουτιού ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία LED λειτουργίας κουτιού δεν ισχύει για τη συστοιχία αποθήκευσης PowerVault σειρά MD3600i. Θήκη...
 • Seite 108 ολόκληρου του συστήματος, το ρεύμα εισροής μπορεί να αγγίξει το πολύ τα 55 A ανά παροχή τροφοδοσίας για 10 ms ή λιγότερο. ∆ιαθέσιμη τροφοδοσία σκληρού δίσκου (ανά υποδοχή) PowerVault MD3600i 25 W PowerVault MD3620i 12 W Ισχύς μονάδας ελεγκτή RAID (ανά υποδοχή) Μέγιστη...
 • Seite 109 8,61 kg Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Κατά τη λειτουργία 10 °C έως 35 °C, με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τους 10 °C ανά ώρα...
 • Seite 110 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος ( συνέχεια ) Μέγιστη δόνηση Κατά τη λειτουργία Ένας παλμός δόνησης στο θετικό τμήμα του άξονα z (ένας παλμός σε κάθε πλευρά του συστήματος) των 31 G για έως και 2,6 ms προς τις κατευθύνσεις λειτουργίας Κατά την αποθήκευση Έξι...
 • Seite 111 Macierze pamięci masowej Dell PowerVault MD3600i i MD3620i Rozpoczęcie pracy z systemem Dotyczy modeli E03J i E04J...
 • Seite 112 W niniejszym dokumencie mogą zostać także użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne. Dotyczy modeli E03J i E04J...
 • Seite 113: Zanim Zaczniesz

  UWAGA: Termin macierz pamięci masowej Dell PowerVault MD3600i, używany w niniejszej dokumentacji, odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD3600i, jak i Dell PowerVault MD3620i. Podobnie termin Dell PowerVault MD1200 odnosi się zarówno do modelu Dell PowerVault MD1200, jak i Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 114 UWAGA: Rysunki w niniejszym dokumencie przedstawiają połączenia tylko dla jednej macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i w środowisku SAN. Na rysunkach przedstawiono również wyłącznie domyślne adresy IP dla macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i. Aby podłączyć więcej niż jedną macierz pamięci masowej PowerVault MD3600i w środowisku SAN, należy zapoznać...
 • Seite 115 Wypełnianie arkusza iSCSI Ustawienia IPv4 Klucz tajny serwer główny CHAP wspólny 192.168.128.101 192.168.131.101 (port do zarządzania) (domyślnie we. 1) 192.168.130.101 (domyślnie we. 0) Macierz pamięci Klucz tajny masowej MD3600i CHAP oddzielny 192.168.130.102 (domyślnie we. 0) 192.168.131.102 192.168.128.102 (domyślnie we. 1) (port do zarządzania) W razie potrzeby można użyć...
 • Seite 116 Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument. UWAGA: Dokumentację dotyczącą macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i można znaleźć na stronie support.dell.com/manuals. • Dokumentacja dołączona do stojaka przedstawia sposób montowania w nim systemu.
 • Seite 117 VMware UWAGA: Więcej informacji o obsługiwanych wersjach systemów operacyjnych można znaleźć w tabeli Support Matrix (Obsługiwane systemy operacyjne) na stronie support.dell.com/manuals. Dodatkowe karty sieciowe iSCSI Podczas instalowania dodatkowych kart sieciowych (NIC) należy: • Używać dedykowanych nadmiarowych sieci pamięci masowej do przesyłania danych w sieci iSCSI.
 • Seite 118 Podłączanie hostów dołączanych przez sieć SAN Podłącz wszystkie kable między serwerami, przełącznikami i macierzami pamięci masowej zgodnie z poniższym rysunkiem. Więcej przykładów dotyczących podłączania macierzy pamięci masowej można znaleźć w Podręczniku wdrożeniowym na stronie support.dell.com/manuals. Do 64 hostów Serwer 1 Serwer 2 Przełącznik 1...
 • Seite 119 Podłączanie hostów dołączanych bezpośrednio Serwer 1 Serwer 2 Macierz pamięci masowej Sieć firmowa, publiczna lub prywatna Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 120: Instalacja I Konfiguracja

  UWAGA: Aby zrównoważyć obciążenie stojaka, zaleca się instalowanie macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i w dolnej części stojaka, a obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 w górnej części. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 121 Podłączanie kabli zasilania Upewnij się, że przycisk zasilania znajduje się w położeniu wyłączony przed przystąpieniem do podłączania kabli zasilania. Podłącz kable zasilania do systemu. Mocowanie kabli zasilania Zamocuj kable na wsporniku, używając załączonej opaski. Podłącz drugą końcówkę kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np.
 • Seite 122: Podłączanie Obudowy Rozszerzenia

  Podłączanie obudowy rozszerzenia Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 2 (opcjonalna) Obudowa rozszerzenia PowerVault MD1200 1 (opcjonalna) Macierz pamięci masowej MD3600i Włączanie obudowy Elementy należy włączać w następującej kolejności: Przełączniki sieci Ethernet (jeśli są używane) Obudowy rozszerzenia PowerVault MD1200 (jeśli są używane) UWAGA: Przed włączeniem macierzy pamięci masowej upewnij się, że wskaźnik LED obudowy rozszerzenia na przednim panelu świeci się...
 • Seite 123 Serwery główne Instalowanie osłony Zamontuj osłonę (opcjonalną). Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 124 Instalowanie oprogramowania MD Storage UWAGA: Więcej informacji o instalacji oprogramowania MD Storage, konfiguracji obudowy i czynnościach wykonywanych po instalacji można znaleźć w Podręczniku wdrożeniowym. Oprogramowanie MD Storage Manager pozwala na konfigurację, zarządzanie i monitorowanie macierzy pamięci masowej. MD Configuration Utility (MDCU) jest opcjonalnym narzędziem, które zapewnia podejście konsolidacyjne do konfiguracji portów do zarządzania, portów hosta iSCSI i tworzenia sesji dla modułowych macierzy pamięci masowej iSCSI.
 • Seite 125 łatek systemu operacyjnego wymaganych do obsługi macierzy pamięci masowej. Sterowniki i oprogramowanie układowe są również dostępne na stronie support.dell.com. Więcej informacji o dodatkowych ustawieniach i oprogramowaniu wymaganym do prawidłowej pracy macierzy pamięci masowej można znaleźć w tabeli Support Matrix na stronie support.dell.com/manuals.
 • Seite 126 Tag. Kody Express Service Code i Service Tag znajdują się na panelu przednim systemu oraz obok modułów kontrolera RAID z tyłu systemu. Informacje są używane przez firmę Dell do kierowania rozmowy telefonicznej bezpośrednio do właściwego działu pomocy technicznej. Informacja NOM (tylko Meksyk) Informacje przedstawione poniżej dotyczą...
 • Seite 127: Dane Techniczne

  Dane techniczne Napędy PowerVault MD3600i Obsługa do dwunastu 3,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s) PowerVault MD3620i Obsługa do dwudziestu czterech 2,5-calowych, wymienianych podczas pracy dysków twardych SAS (3,0 Gb/s i 6,0 Gb/s) Moduły kontrolera RAID Moduły kontrolera RAID...
 • Seite 128 Złącza na panelu tylnym (dla każdego modułu kontrolera RAID) (ciąg dalszy) Złącza sieci Ethernet do zarządzania Jeden port 100/1000 Base-T sieci Ethernet do pozapasmowego zarządzania obudową UWAGA: Adresy IP portów do zarządzania dla podstawowego i pomocniczego modułu kontrolera RAID są domyślnie ustawione na odpowiednio 192.168.128.101 i 192.168.128.102.
 • Seite 129 UWAGA: Wskaźnik LED trybu pracy obudowy nie jest używany w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i. Nośnik dysku twardego • Jeden jednokolorowy wskaźnik LED informujący o pracy dysku • Jeden dwukolorowy wskaźnik LED informujący o stanie każdego dysku Zasilacz/wentylator Trzy wskaźniki LED informujące o stanie...
 • Seite 130 Przycisk trybu pracy obudowy Umieszczony na panelu przednim systemu. Przełącznika nie można stosować w macierzy pamięci masowej PowerVault MD3600i. Przycisk resetowania hasła Umieszczony na panelu tylnym modułu kontrolera RAID. Ten przycisk jest używany do resetowania hasła macierzy pamięci masowej.
 • Seite 131 Waga (bez wyposażenia) 8,61 kg (19 funtów) Warunki otoczenia UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu można znaleźć na stronie www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura: W trakcie pracy Od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F) przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 10°C na godzinę...
 • Seite 132 Warunki otoczenia (ciąg dalszy) Maksymalne drgania W trakcie pracy 0,25 G przy częstotliwości 3 – 200 Hz przez 15 min Przechowywanie 0,5 G przy częstotliwości 3 - 200 Hz przez 15 min Maksymalny wstrząs W trakcie pracy Jeden impuls wstrząsowy na dodatniej osi Z (jeden wstrząs po każdej stronie systemu) o sile 31 G, trwający przez 2,6 ms w kierunkach działania...
 • Seite 133 Массивы хранения данных Dell PowerVault MD3600i и MD3620i Начало работы с системой Нормативная модель серии E03J и E04J...
 • Seite 134 © 2011 Dell Inc. Все права защищены. Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещается. Товарные знаки, использованные тексте, — Dell™, логотип DELL и PowerVault™ — являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Microsoft ®...
 • Seite 135 ПРИМЕЧАНИЕ: в этом документе под массивом хранения данных Dell PowerVault серии MD3600i подразумевается как модель Dell PowerVault MD3600i, так и Dell PowerVault MD3620i. Под корпусом расширения Dell PowerVault серии MD1200 подразумевается как Dell PowerVault MD1200, так и Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 136 После заполнения Проекта конфигурации iSCSI, непосредственно • перед построением решения, начертите схему конфигурации. Конфигурация сети iSCSI должна предусматривать резервные каналы • для обмена данными с хост-сервером на случай выхода из строя одного из основных каналов. Если на хост-сервере установлено несколько сетевых контроллеров •...
 • Seite 137 Заполнение Проекта конфигурации iSCSI Настройки IPv4 À Двусторон хост сервер ний пароль CHAP 192.168.128.101 192.168.131.101 (порт управления сетью) (в 1 по умолчанию) 192.168.130.101 (в 0 по умолчанию) Массив хранения Целевой данных серии MD3600i пароль CHAP 192.168.130.102 (в 0 по умолчанию) 192.168.131.102 192.168.128.102 (в...
 • Seite 138 обслуживания могут быть приведены в соответствующем разделе данного документа или в отдельном документе. ПРИМЕЧАНИЕ: полная документация по массиву хранения данных PowerVault серии MD3600i доступна по адресу support.dell.com/manuals. В документации, поставляемой в комплекте со стойкой, содержатся • инструкции по установке системы в стойку.
 • Seite 139 VMware ПРИМЕЧАНИЕ: последние данные о версиях всех поддерживаемых операционных систем приведены в разделе Таблица совместимости (Support Matrix) по адресу support.dell.com/manuals. Дополнительные сетевые контроллеры NIC в сетях iSCSI При установке дополнительных сетевых контроллеров рекомендуется: Использовать дополнительные выделенные системы хранения данных •...
 • Seite 140 Использовать дополнительные выделенные сетевые контроллеры • NIC для обслуживания потоков iSCSI. В целях избыточности сетевые контроллеры NIC добавляются парами. • ПРИМЕЧАНИЕ: поддерживается также самостоятельный сетевой контроллер NIC. Конфигурация сетевого контроллера NIC В сетевом окружении SAN, в зависимости от количества коммутаторов, для обмена...
 • Seite 141 Монтаж кабельной проводки хостов в сети типа SAN Соедините серверы, коммутаторы и массивы хранения данных кабелями, как показано на иллюстрации ниже. Другие варианты монтажа кабельных соединений массивов хранения данных, приведены в Руководстве по развертыванию по адресу support.dell.com/manuals. До 64 хостов Сервер 1 Сервер 2 Коммутатор...
 • Seite 142 Монтаж кабельной проводки хостов прямого подключения Сервер 2 Сервер 1 Массив хранения данных Корпоративная, открытая или частная сеть Начало работы с системой...
 • Seite 143: Распаковка Системы

  Установка и конфигурирование ОСТОРОЖНО: перед тем как приступить к выполнению следующей процедуры, прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к системе. Распаковка системы Распакуйте систему, найдите каждый элемент с помощью упаковочной описи, поставляемой вместе с системой. Установка направляющих и системы в стойку Смонтируйте...
 • Seite 144 Подключение кабелей питания Перед подключением кабелей питания убедитесь, что переключатель питания находится в положении ВЫКЛ. Подсоедините кабель(-и) питания к системе. Фиксация кабелей питания Надежно прикрепите кабель(-и) к кронштейну, используя ремешок, входящий в комплект поставки. Подключите другой конец кабеля(-ей) питания к заземленной электрической розетке...
 • Seite 145 Монтаж кабельной проводки корпуса расширения Корпус расширения 2 серии PowerVault MD1200 (опция) Корпус расширения 1 серии PowerVault MD1200 (опция) Массив хранения данных PowerVault серии MD3600i Включение корпуса Включите компоненты в следующем порядке: Коммутаторы сети Ethernet (при наличии) Корпуса расширения PowerVault серии MD1200 (при наличии) ПРИМЕЧАНИЕ: перед...
 • Seite 146 Хост-сервер(-ы) Установка лицевой панели Установите лицевую панель (дополнительно). Начало работы с системой...
 • Seite 147 Установка программного обеспечения MD Storage ПРИМЕЧАНИЕ: подробные инструкции по установке программного обеспечения MD Storage, установке корпуса и информация о задачах, выполняемых после установки, приведены в Руководстве по развертыванию. Приложение MD Storage Manager осуществляет настройку, администрирование и мониторинг массива хранения данных. Утилита конфигурирования...
 • Seite 148 При появлении запроса перезагрузите хост-сервер после завершения установки. По завершению перезагрузки MDCU может запускаться автоматически. Если MDCU не запускается автоматически, запустите его вручную. В системах Windows — кликните на Start→ Dell→ Modular Disk • Configuration Utility. В системах Linux — дважды кликните по ярлыку Modular Disk •...
 • Seite 149 рядом с модулями контроллеров RAID. Эта информация необходима для того, чтобы ваши звонки могли быть соответствующим образом перенаправлены сотрудникам службы технического обслуживания корпорации Dell. Информация NOM (только для Мексики) В соответствии с требованиями официальных стандартов Мексики (NOM) на устройстве, описанном в данном документе, указывается следующая...
 • Seite 150: Технические Характеристики

  Технические характеристики Накопители До двенадцати жестких дисков SAS PowerVault MD3600i 3,5 дюйма, допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) До двадцати четырех жестких дисков SAS PowerVault MD3620i 2,5 дюйма, допускающих «горячую» замену (3,0 и 6,0 Гбит/с) Модули RAID котроллеров Модули RAID-котроллеров...
 • Seite 151 Разъемы задней панели (для каждого модуля RAID контроллера) Разъем управления Ethernet Один порт 100/1000 Base-T Ethernet для управления корпусом вне диапазона. ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию IP адресами управляющего порта для первичного и вторичного модулей RAID контроллера являются 192.168.128.101 и 192.168.128.102 соответственно. По умолчанию...
 • Seite 152 Объединительная плата Разъемы • 12 или 24 разъема для жестких дисков SAS • Два разъема для модуля источника питания /блока охлаждающего вентилятора • Два набора разъемов модулей RAID- контроллера • Один разъем панели управления для лицевых светодиодных индикаторов и переключателя режима корпуса Датчики...
 • Seite 153 Светодиодные индикаторы Модуль RAID-контроллера Восемь одноцветных светодиодов: • Один для отказа аккумулятора • Один для индикации активного состояния кэша • Один для индикации отказа контроллера • Один для индикации питания контроллера • Один для идентификации системы • Один для индикации действий по управлению...
 • Seite 154 параметров системы бросок тока может достигать максимум 55 А для каждого источника питания в течение не более 10 мс. Доступное питание жестких дисков (для каждого слота) 25 Вт PowerVault MD3600i 12 Вт PowerVault MD3620i Модуль питания RAID контроллера (на слот) Максимальная потребляемая...
 • Seite 155 Условия эксплуатации и хранения ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительную информацию о параметрах окружающей среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб странице www.dell.com/environmental_datasheets. Температура В процессе работы От 10 до 35 °C (50 °F to 95 °F) с максимальной скоростью изменения температуры 10 °C в час...
 • Seite 156 Условия эксплуатации и хранения Хранение Шесть последовательных ударных импульсов 71 G длительностью не более 2 мс в положительном и отрицательном направлениях по осям x, y и z (по одному импульсу с каждой стороны системы) Высота над уровнем моря В процессе работы От...
 • Seite 157 Matrices de almacenamiento Dell PowerVault MD3600i y MD3620i Introducción al sistema Modelo reglamentario, series E03J y E04J...
 • Seite 158 Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Seite 159: Antes De Comenzar

  NOTA: a lo largo del documento, la matriz de almacenamiento de la serie MD3600i de Dell PowerVault hace referencia a Dell PowerVault MD3600i y Dell PowerVault MD3620i. El gabinete de expansión de Dell PowerVault serie MD1200 se refiere a Dell PowerVault MD1200 y Dell PowerVault MD1220.
 • Seite 160 NOTA: en las ilustraciones de este documento se muestra el cableado de solamente una matriz de almacenamiento PowerVault MD3600i en un entorno SAN. Asimismo, las ilustraciones solo muestran las direcciones IP predeterminadas para la matriz de almacenamiento PowerVault MD3600i. Para cablear varias matrices de almacenamiento PowerVault MD3600i en un entorno SAN, consulte la Guía de implementación.
 • Seite 161 Cómo completar la hoja de trabajo de iSCSI Configuración de IPv4 Secreto Servidor host CHAP mutuo 192.168.128.101 (puerto de red de admin.) 192.168.131.101 (predet.: entrada 1) 192.168.130.101 (predet.: entrada 0) Matriz de almacenamiento Secreto serie PowerVault serie MD3600i CHAP de destino 192.168.130.102 (predet.: entrada 0) 192.168.131.102 (predet.: entrada 1) 192.168.128.102 (puerto de red de admin.)
 • Seite 162 La información sobre la garantía puede estar incluida en este documento o en un documento aparte. NOTA: todos los documentos de la serie PowerVault MD3600i están disponibles en la dirección support.dell.com/manuals. • En la documentación del bastidor incluida con la solución de bastidor se describe cómo instalar el sistema en un bastidor.
 • Seite 163: Sistemas Operativos Admitidos

  VMware NOTA: si desea consultar la información más reciente acerca de todas las versiones compatibles de sistemas operativos, consulte la Support Matrix (Matriz de soporte) en support.dell.com/manuals. NIC adicionales para iSCSI Recomendaciones para la instalación de NIC adicionales: • Utilice redes de almacenamiento redundante dedicadas para el tráfico iSCSI.
 • Seite 164 Conecte todos los cables entre los servidors, conmutadores y matrices de almacenamiento como se muestra en la siguiente ilustración. Para obtener más ejemplos del cableado de matrices de almacenamiento, consulte la Guía de implementación en support.dell.com/manuals. Hasta 64 hosts Servidor 1...
 • Seite 165 Cableado de los host de conexión directa Servidor 1 Servidor 2 Matriz de almacenamiento Red corporativa, pública o privada Introducción al sistema...
 • Seite 166: Instalación Y Configuración

  NOTA: para equilibrar la carga del peso, se recomienda instalar la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i en la parte inferior del bastidor y los gabinetes de expansión de la serie PowerVault MD1200 encima de este. Introducción al sistema...
 • Seite 167 Conexión de los cables de alimentación Asegúrese de que el conmutador de alimentación esté en la posición de APAGADO antes de conectar los cables de alimentación. Conecte los cables de alimentación del sistema al sistema. Fijación de los cables de alimentación Fije los cables al soporte con firmeza con la cinta proporcionada.
 • Seite 168 Cableado del gabinete de expansión Gabinete 2 de expansión de la serie PowerVault MD1200 Gabinete 1 de expansión de la serie PowerVault MD1200 (opcional) Matriz de almacenamiento PowerVault de la serie MD3600i Encendido del gabinete Encienda los componentes en el orden siguiente: 1 Conmutadores Ethernet (si se utilizan) 2 Gabinetes de expansión de la serie PowerVault MD1200 (si se utilizan) NOTA:...
 • Seite 169 4 Servidores host Instalación del bisel Instale el bisel (opcional). Introducción al sistema...
 • Seite 170 Instalación del software MD Storage NOTA: para obtener instrucciones detalladas acerca de la instalación del software MD Storage, la configuración del gabinete y las tareas posteriores a la instalación, consulte la Guía de implementación. La aplicación MD Storage Manager configura, administra y supervisa la matriz de almacenamiento.
 • Seite 171 Estos controladores y el firmware se encuentran disponibles en support.dell.com. Además, consulte la Support Matrix (Matriz de compatibilidad) en support.dell.com/manuals para obtener configuraciones adicionales o software necesarios para la matriz de almacenamiento específica.
 • Seite 172: Información De La Nom (Sólo Para México)

  Etiqueta de servicio únicos. El Código de servicio rápido y la Etiqueta de servicio se encuentran en la parte anterior del sistema y también en la parte posterior, junto a los módulos de la controladora RAID. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal correspondiente.
 • Seite 173: Especificaciones Técnicas

  Especificaciones técnicas Unidades PowerVault MD3600i Hasta doce unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 3,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) PowerVault MD3620i Hasta 24 unidades de disco duro de intercambio directo SAS de 2,5 pulgadas (3,0 Gbps y 6,0 Gbps) Módulos de la controladora RAID...
 • Seite 174 NOTA: el LED del modo gabinete no es aplicable a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i. Portaunidades de disco duro • Un indicador LED de un solo color de actividad • Un indicador LED de dos colores de estado por disco Suministro de energía/ventilador...
 • Seite 175 Conmutador de modo de alojamiento Situado en la parte anterior del sistema. Este conmutador no se aplica a la matriz de almacenamiento de la serie PowerVault MD3600i. Conmutador de restablecimiento Situado en el panel posterior del módulo de controladora RAID. Este conmutador se de contraseña...
 • Seite 176 8,61 kg (19 libras) Especificaciones medioambientales NOTA: para obtener información adicional acerca de medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una gradación de temperatura máxima de...
 • Seite 177 Especificaciones medioambientales (continuación) Almacenamiento De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F) con una gradación de temperatura máxima de 20 °C por hora Humedad relativa En funcionamiento Del 20% al 80% (sin condensación) con una gradación de humedad máxima del 10% por hora Almacenamiento Del 5% al 95% (sin condensación)
 • Seite 178 Introducción al sistema...
 • Seite 179 Dell PowerVault MD3600i ve MD3620i Depolama Dizileri Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Resmi Model Serisi E03J ve E04J...
 • Seite 180 Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Seite 181: Başlamadan Önce

  NOT: Bu belgenin tamamında Dell PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi, hem Dell PowerVault MD3600i hem de Dell PowerVault MD3620i ürününü ifade etmektedir. Dell PowerVault MD1200 serisi genişletme kasası hem Dell PowerVault MD1200 hem de Dell PowerVault MD1220 ürününü ifade etmektedir.
 • Seite 182 Ağ boyunca güç dolaşımı sağlarken, her zaman güç açma ve güç kapama yordamlarını uygulayın. Ayrıca, kritik ağ bileşenlerinin farklı güç devrelerinde olduğundan da emin olmalısınız. Bu belgedeki şekiller, yalnızca tek bir PowerVault MD3600i serisi depolama NOT: dizisinin SAN ortamında kablolamasını gösterir. Ayrıca, şekiller PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi için yalnızca varsayılan IP adreslerini gösterir.
 • Seite 183 Sisteminizle birlikte verilen güvenlik bilgilerine ve düzenleyici bilgilere bakın. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmiş veya ayrı bir belge olarak eklenmiş olabilir. NOT: Tüm PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi belgelerini support.dell.com/manuals adresinde bulabilirsiniz. • Raf çözümünüze eklenen raf belgeleri sisteminizin rafa nasıl monte edileceğini açıklamaktadır.
 • Seite 184 NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki güncellemeleri kontrol edin ve genellikle diğer belgelerdekinden daha güncel bilgiler içerdiği için ilk önce güncellemeleri okuyun. Ana Sunucuyu Hazırlama Desteklenen İşletim Sistemleri...
 • Seite 185 Genel Yapılandırmalar SAN Ortamına Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Sunucular, anahtarlar ve depolama dizileri arasındaki tüm kabloları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın. Depolama dizilerini kablolamaya ilişkin daha fazla örnek için, support.dell.com/manuals adresindeki Uygulama Kılavuzu'na bakın. En fazla 64 ana makine Sunucu 1...
 • Seite 186 Doğrudan Bağlanan Ana Sunucularınızı Kablolama Sunucu 1 Sunucu 2 Depolama dizisi Kurumsal, kamu veya özel ağ Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 187 Rayların ve sistemin rafa montajını sistemle birlikte sağlanan güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek gerçekleştirin. NOT: Ağırlık yükünü dengelemek için, PowerVault MD3600i serisi depolama dizilerini rafın alt kısmına ve PowerVault MD1200 genişletme kasalarını bunun üzerine monte etmeniz önerilir. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 188 Güç Kablolarının Bağlanması Güç kablolarını bağlamadan önce güç anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın. Güç Kablolarının Sabitlenmesi Sağlanan şeridi kullanarak kabloları desteğe sıkıca sabitleyin. Güç kablolarının diğer uçlarını topraklı bir elektrik prizine veya kesintisiz güç kaynağı...
 • Seite 189 NOT: Depolama dizisini açmadan önce, kasanın ön kısmında bulunan genişletme kasası durum LED'inin mavi olduğundan emin olun. 3 PowerVault MD3600i serisi depolama dizisi NOT: Ana sunucuyu (sunucuları) açmadan önce, depolama dizisinin ön kısmında bulunan depolama dizisi durum LED'inin mavi olduğundan emin olun.
 • Seite 190 4 Ana sunucular Çerçevenin Takılması Çerçeveyi takın (isteğe bağlı). Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 191 MD Depolama Yazılımını Kurma NOT: MD depolama yazılımını kurma, kasayı kurma ve kurulum sonrası görevlerle ilgili ayrıntılı yönergeler için, bkz. Uygulama Kılavuzu . MD Depolama Yöneticisi yazılımı, depolama dizisini yapılandırır, yönetir ve izler. MD Yapılandırma Yardımcı Programı (MDCU), yönetim ve iSCSI ana sunucu bağlantı...
 • Seite 192 MD Depolama Yöneticisi yükleyicisi depolama dizinizi çalıştırmak için gerekli sürücüleri, ürün yazılımını ve işletim sistemi yamalarını/düzeltmelerini otomatik olarak yükler. Bu sürücüleri ve ürün yazılımlarını support.dell.com adresinden de edinebilirsiniz. Ayrıca, depolama dizinize yönelik ek ayarlar ve/veya yazılımlar için support.dell.com/manuals adresindeki Support Matrix (Destek Matrisi) bölümüne bakın.
 • Seite 193 Sisteminiz benzersiz bir Hızlı Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi numarası aracılığıyla tanınır. Express Hizmet Kodu ve Hizmet Etiketi sistemin ön tarafında ve arka tarafında RAID denetleyici modüllerinin yanında bulunur. Bu bilgiler, Dell tarafından destek aramalarının uygun personele yönlendirilmesinde kullanılır. NOM Bilgisi (Yalnızca Meksika İçin) Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarının (NOM) gerekliliklerine uygun...
 • Seite 194: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler Sürücüler PowerVault MD3600i Çalışırken değiştirilebilen 12 adete kadar 3,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps) PowerVault MD3620i Çalışırken değiştirilebilen 24 adete kadar 2,5 inç SAS sabit sürücü (3,0 Gbps ve 6,0 Gbps) RAID Denetleyici Modülleri •...
 • Seite 195 • Güç ve kasa modu için iki adet tek renkli LED göstergesi NOT: PowerVault MD3600i serisi depolama dizisinde, kasa modu LED'i bulunmamaktadır. • Bir adet tek renkli etkinlik LED'i Sabit sürücü taşıyıcısı • Sürücü başına bir adet iki renkli LED durumu göstergesi...
 • Seite 196 Ön kontrol panelinde yer alır. Bu düğme raf içindeki bir sistemi bulmak için kullanılır. Kasa modu anahtarı Sistemin ön kısmında yer alır. Bu anahtar, PowerVault MD3600i serisi depolama dizisinde bulunmamaktadır. Parola sıfırlama anahtarı RAID denetleyici modülünün arka paneline yerleştirilmiştir. Bu anahtar depolama dizisi parolasını...
 • Seite 197 Mevcut Sabit Sürücü Gücü (Yuva Başına) PowerVault MD3600i 25 V PowerVault MD3620i 12 V RAID Denetleyici Modülü Gücü (Yuva Başına) Maksimum güç tüketimi 100 W Fiziksel PowerVault MD3600i Yükseklik 8,68 cm (3,41 inç) Genişlik 44,63 cm (17,57 inç) Derinlik 60,20 cm (23,70 inç) Ağırlık (maksimum yapılandırma)
 • Seite 198 Çevre Özellikleri (devamı) Bağıl nem Çalışma Saatte maksimum %10'luk nem değişimli %20 - %80 (yoğuşmasız) Depolama %5 - %95 (yoğuşmasız) Maksimum titreşim Çalışma 15 dk. için 3–200 Hz'de 0,25 G Depolama 15 dk. için 3–200 Hz'de 0,5 G Maksimum sarsıntı Çalışma Çalışma yönünde 2,6 ms için 31 G'lik pozitif z ekseninde (sistemin her tarafında tek darbe)
 • Seite 199 ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 200 )‫סביבתי (המשך‬ ‫לחות יחסית‬ ‫%02 עד %08 (ללא התעבות) עם שינוי הדרגתי‬ ‫הפעלה‬ ‫מרבי בלחות של %01 בשעה‬ )‫%5 עד %59 (ללא התעבות‬ ‫אחסון‬ ‫מידת תנודה מרבית‬ ‫ 52.0 ב- 002-3 הרץ במשך 51 דקות‬G ‫הפעלה‬ ‫ 5.0 ב- 002-3 הרץ במשך 51 דקות‬G ‫אחסון‬...
 • Seite 201 )‫משקל (תצורה מרבית‬ ‫16.8 ק"ג‬ )‫משקל (ריק‬ ‫סביבתי‬ :‫הערה‬ ‫לקבלת מידע נוסף אודות מדידות סביבתיות עבור תצורות מערכת‬ . www.dell.com/environmental_datasheets ‫מסוימות, ראה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫°01 עד °53 צלזיוס (°05 עד °59 פרנהייט) עם‬ ‫הפעלה‬ ‫שינוי הדרגתי מרבי בטמפרטורה של °01 צלזיוס‬ ‫בשעה‬...
 • Seite 202 ‫לחצן זיהוי מערכת‬ .‫לאיתור מערכת בתוך מעמד‬ ‫ממוקם בחזית המערכת. מתג זה אינו ישים למערך‬ ‫מתג מצב זיווד‬ . PowerVault MD3600i Series ‫האחסון‬ . RAID -‫נמצא בלוח האחורי של מודול בקר ה‬ ‫מתג איפוס סיסמה‬ .‫מתג זה משמש לאיפוס סיסמת מערך האחסון‬...
 • Seite 203 ‫ שתי נוריות חיווי בעלות צבע אחד למצב אספקת‬ ‫חשמל וזיווד‬ :‫הערה‬ ‫נורית מצב זיווד אינה ישימה למערך‬ . PowerVault MD3600i Series ‫האחסון‬ ‫ נורית פעילות אחת בעלת צבע אחד‬ ‫מפרץ כונן קשיח‬ ‫ נורית חיווי מצב אחת בעלת שני צבעים לכל כונן‬...
 • Seite 204 ‫מפרט טכני‬ ‫כוננים‬ SAS ‫עד שניים עשר כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3600i ‫בגודל 5.3 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬ ) 6.0 Gbps -‫ 0.3 ו‬Gbps( SAS ‫עד עשרים וארבעה כוננים קשיחים מסוג‬ PowerVault MD3620i ‫בגודל 5.2 אינץ' עם אפשרות להחלפה חמה‬...
 • Seite 205 ‫המערכת מזוהה באמצעות קוד שירות מהיר ומספר תג שירות ייחודיים. קוד השירות‬ . RAID -‫המהיר ותג השירות נמצאים בחזית המערכת ובגב המערכת, ליד מודולי בקר ה‬ .‫ לניתוב שיחות תמיכה לעובדים המתאימים‬Dell ‫מידע זה משמש את‬ )‫ (מקסיקו בלבד‬NOM ‫מידע‬...
 • Seite 206 ‫מנהלי ההתקנים הדרושים, קושחה וטלאים/תיקונים חמים של מערכת ההפעלה‬ ‫שמיועדים להפעלת מערך האחסון. מנהלי התקנים וקושחה אלו זמינים גם‬ ‫ (מטריצת‬Support Matrix -‫ . נוסף על כך, עיין ב‬support.dell.com ‫באתר‬ ‫ לקבלת הגדרות ו/או תוכנות‬support.dell.com/manuals ‫תמיכה) באתר‬ .‫נוספות הדרושות למערך האחסון שברשותך‬...
 • Seite 207 MD ‫התקנת תוכנת האחסון‬ :‫הערה‬ ,MD ‫לקבלת הוראות מפורטות לגבי ההתקנה של תוכנת האחסון‬ .‫הגדרת הזיווד והמשימות שלאחר ההתקנה, עיין במדריך הפריסה‬ ‫ קובעת את התצורה של מערך האחסון, מנהלת אותו‬MD Storage Manager ‫תוכנת‬ ‫), תוכנית שירות‬MDCU( MD Configuration Utility ‫ומבצעת ניטור שלו. היישום‬ iSCSI -‫אופציונלית, מספק...
 • Seite 208 ‫שרתים מארחים‬ ‫התקנת הלוח הקדמי‬ .)‫התקן את הלוח הקדמי (אופציונלי‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 209 PowerVault MD1200 Series ‫זיווד הרחבה‬ :‫הערה‬ ‫לפני הפעלת מערך האחסון, ודא שנורית המצב של זיווד‬ .‫ההרחבה, שבחזית הזיווד, מאירה בכחול‬ PowerVault MD3600i Series ‫מערך אחסון‬ :‫הערה‬ ‫לפני הפעלת השרתים המארחים, ודא שנורית המצב של מערך‬ .‫האחסון, שבחזית מערך האחסון, מאירה בכחול‬...
 • Seite 210 ‫חיבור כבלי החשמל‬ ‫), לפני שתחבר את כבלי החשמל. חבר אל‬OFF( ‫ודא שמתג ההפעלה נמצא במצב כבוי‬ .‫המערכת את כבל(י) החשמל של המערכת‬ ‫אבטחת כבלי החשמל‬ .‫אבטח את הכבלים היטב לכן באמצעות הרצועה המצורפת‬ ‫חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון‬ ‫...
 • Seite 211 ‫הרכב את המסילות והתקן את המערכת במעמד, תוך ביצוע הוראות הבטיחות והוראות‬ .‫התקנת המעמד המצורפות למערכת‬ :‫הערה‬ ‫כדי לאזן את עומס המשקל, מומלץ להתקין את מערכי האחסון‬ ‫ בחלק התחתון של המעמד ואת זיוודי‬PowerVault MD3600i Series .‫ מעליו‬PowerVault MD1200 Series ‫ההרחבה‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 212 ‫חיווט המארחים המחוברים ישירות‬ 1 ‫שרת‬ 2 ‫שרת‬ ‫מערך אחסון‬ ,‫רשת ארגונית‬ ‫ציבורית או פרטית‬ ‫תחילת עבודה עם המערכת‬...
 • Seite 213 ‫תצורות נפוצות‬ SAN ‫חיווט המארחים המחוברים דרך‬ .‫חבר את כל הכבלים בין השרתים, המתגים ומערכי האחסון, כמוצג באיור הבא‬ ‫לקבלת דוגמאות נוספות לחיווט מערכי האחסון, עיין ב מדריך הפריסה באתר‬ . support.dell.com/manuals ‫עד 46 מארחים‬ 2 ‫שרת‬ 1 ‫שרת‬ 2 ‫מתג‬...
 • Seite 214 VMware :‫הערה‬ ‫לקבלת המידע העדכני ביותר על כל הגרסאות של מערכות‬ ‫ (מטריצת תמיכה) באתר‬Support Matrix ‫ההפעלה הנתמכות, ראה‬ . support.dell.com/manuals iSCSI ‫ נוספים עבור‬NIC ‫כרטיסי‬ :‫ נוספים, מומלץ‬NIC ‫בעת התקנת כרטיסי‬ ‫. אם רשת ייעודית‬ iSCSI ‫להשתמש ברשתות אחסון יתירות ייעודיות לתעבורת‬...
 • Seite 215 ‫עיין במידע הבטיחות והתקינה המצורף למערכת שברשותך. מידע‬ .‫בנוגע לאחריות עשוי להיות כלול במסמך זה או כמסמך נפרד‬ :‫הערה‬ ‫ זמינים‬PowerVault MD3600i Series ‫כל מסמכי מערך האחסון‬ . support.dell.com/manuals ‫בכתובת‬ ‫ תיעוד המעמד המצורף לפתרון המעמד שברשותך מתאר את אופן התקנת‬...
 • Seite 216 iSCSI -‫מילוי גיליון ה‬ IPv4 ‫הגדרות‬ Mutual ‫שרת מארח‬ CHAP Secret 192.168.128.101 192.168.131.101 )‫(יציאת רשת ניהול‬ )‫(ב- 1 ברירת מחדל‬ 192.168.130.101 )‫(ב- 0 ברירת מחדל‬ PowerVault ‫מערך אחסון‬ ‫יעד‬ MD3600i Series CHAP Secret 192.168.130.102 )‫(ב- 0 ברירת מחדל‬ 192.168.131.102 192.168.128.102 )‫(ב- 1 ברירת...
 • Seite 217 :‫הערה‬ ‫האיורים במסמך זה מראים חיווט עבור מערך אחסון‬ ‫ . כמון כן, באיורים‬SAN ‫ אחד בלבד בסביבת‬PowerVault MD3600i Series ‫ עבור מערך האחסון‬IP -‫מוצגים רק ערכי ברירת המחדל של כתובות ה‬ ‫ . כדי לחווט יותר ממערך אחסון אחד של‬PowerVault MD3600i Series .
 • Seite 218 ‫לפני שתתחיל‬ :‫הערה‬ Dell PowerVault MD3600i Series ‫לאורך המסמך, מערך האחסון‬ . Dell PowerVault MD3620i -‫ והן ל‬Dell PowerVault MD3600i -‫מתייחס הן ל‬ Dell -‫ מתייחס הן ל‬Dell PowerVault MD1200 Series ‫זיווד ההרחבה‬ . Dell PowerVault MD1220 -‫ והן ל‬PowerVault MD1200 ‫, עליך...
 • Seite 219 .‫המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה‬ .‫ 1102 © . כל הזכויות שמורות‬Dell Inc . Dell Inc -‫חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ‬ ‫ הם סימנים מסחריים של‬PowerVault -‫ ו‬DELL ‫, הלוגו‬Dell :‫סימנים...
 • Seite 220 ‫מערכי אחסון‬ Dell PowerVault -‫ ו‬MD3600i MD3620i ‫תחילת עבודה עם‬ ‫המערכת‬ E04J -‫ ו‬E03J ‫סדרת דגם תקינה‬...
 • Seite 222 Printed in Poland. Printed in Poland Vytištěno v Polsku. Imprimé en Pologne. Gedruckt in Polen. Εκτύπωση στην Πολωνία. Wydrukowano w Polsce. Напечатано в Польше. Impreso en Polonia. Polonya’da basılmıştır. w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Diese Anleitung auch für:

Powervault md3620i

Inhaltsverzeichnis