Parkside PDBS 2200 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Pneumatic drill
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC DRILL PDBS 2200 A1
PNEUMATIC DRILL
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
TRYCKLUFT-BORRSKRUVDRAGARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-BOHRSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 110140
110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_cover_GB_IE_FI_SE_DK.indd 2
PAINEILMAPORAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-BORESKRUEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
30.06.15 09:51

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PDBS 2200 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBS 2200 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC DRILL PDBS 2200 A1 PNEUMATIC DRILL PAINEILMAPORAKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös TRYCKLUFT-BORRSKRUVDRAGARE TRYKLUFT-BORESKRUEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_cover_GB_IE_FI_SE_DK.indd 4 30.06.15 09:51...
 • Seite 4 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_cover_GB_IE_FI_SE_DK.indd 5 30.06.15 09:51...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety information for air tools ...................Page 7 Risks due to projecting parts.......................Page 8 Risks from gripping / winding ......................Page 9 Operating hazards ..........................Page 9 Hazards due to repetitive motions .....................Page 9 Risks associated with accessories ......................Page 9 Hazards in the work environment ......................Page 10 Hazards due to dust and vapours .....................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Never use hydrogen, oxygen, carbon Dispose of packaging and device in an dioxide or other bottled gasses as an environmentally friendly way! power source Pneumatic drill PDBS 2200 A1 Features Verify contents are complete and the de- Introduction vice is in perfect condition immediately after unpacking.
 • Seite 7: Safety Information For Air Tools

  Introduction / Safety information for air tools Required air quality: purified, condensation- In the cases of multiple hazards the safety in- free and oil nebulised structions must be read and understood before Compressors: with min. 50 L tank volume attaching, operating, repairing and exchanging Noise parameters accessories and before working near the drill.
 • Seite 8: Risks Due To Projecting Parts

  Safety information for air tools to better control the electrical power tool in un- Do not modify this equipment in any way wit- foreseen circumstances. hout the manufacturer‘s approval. Switch the device off when not in use. Only use the tool at the specified pressure Always wear personal protective (max.
 • Seite 9: Risks From Gripping / Winding

  Safety information for air tools Always wear impact-resistant eye protection If tools are required to absorb the reaction tor- when using the drill. The level of protection que, use a suspension attachment whenever required should be asses for each individual possible.
 • Seite 10: Hazards In The Work Environment

  Safety information for air tools not use other accessory and material types All machine mounting parts or accessories in- and sizes. tended to collect, extract or eliminate airborne Avoid direct contact with the machine tool dur- dust or vapours should be used and maintained ing and after use, as it may become very hot according to manufacturer instructions.
 • Seite 11: Additional Safety Instructions For Pneumatic Machinery

  Safety information for air tools / Commissioning Commissioning If you notice your skin on fingers or hands beco- ming numb, tingling, hurting or becoming white, Note: The device is fully functional as delivered. stop working with the machine and consult a physician.
 • Seite 12: Adjusting The Compressed Air

  Commissioning / After initial use / Maintenance Adjusting the compressed air Now remove the hose from the plug nipple Note: this device is designed for an operating Careful when putting the device pressure of up to 6.8 bar and a compressor with down.
 • Seite 13: Cleaning And Care

  ... / Cleaning and Care / Information about warranty and service processing Note: Regular lubrication is impe- If the defect is covered by our warranty, we will re- rative to ensure the longest possible turn the repaired device or replacement thereof. A repair or exchange of the device does not extend a life for your compressed air device.
 • Seite 14: Environmental Instructions And Disposal Information

  Phone: 0-808-189-0652 Serial number: 1838 (standard German landline Year of manufacture: 2015 / 35 rates apply) IAN: 110140 Model: PARKSIDE PNEUMATIC DRILL Fax: 0-808-189-0652 PDBS 2200 A1 Registered office: Germany IAN 110140 to meet the basic safety requirements of European...
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Tuotteen osat ............................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Paineilmakäyttöisten työkalujen turvallisuusohjeet ........Sivu 17 Sinkoavista osista aiheutuvat riskit ...................... Sivu 19 Tarttumisesta / sisäänkiertymisestä aiheutuvat riskit ................Sivu 19 Käytöstä aiheutuvat riskit ........................Sivu 19 Toistuvista liikkeistä...
 • Seite 16: Johdanto

  Älä käytä koskaan vetyä, happea, Hävitä pakkaus ja laite hiilidioksidia tai muuta kaasua energi- ympäristöystävällisesti! anlähteenä pulloissa. Paineilmaporakone PDBS 2200 A1 Tuotteen osat Tarkista heti pakkauksen purettuasi, että Johdanto mikään osa ei puutu ja että laite on moit- teettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, Onnittelumme! Olet hankkinut itsellesi jos se on vaurioitunut.
 • Seite 17: Paineilmakäyttöisten Työkalujen Turvallisuusohjeet

  Johdanto / Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Ilmansyöttö: huoltoyksikön kautta höyryt saattavat syttyä kipinästä ja johtaa lait- suodattimen paineensääti- teen räjähtämiseen. Älä käytä laitetta räjähdys- mellä ja öljysumuttimella alttiissa ympäristössä, jossa säilytetään syttyviä Vaadittava ilmanlaatu: puhdistettu, lauhteeton ja nesteitä, kaasuja tai pölyä. Älä työstä materiaa- öljysumutettu leja, jotka ovat tai saattavat olla helposti sytty- Kompressorit:...
 • Seite 18 Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet asennetun työkalun tai vastalaakerin murtumi- Laitteessa saa käyttää vain siihen sopivia lisä- nen saattavat johtaa loukkaantumisiin. varusteita. Niitä voit tilata valmistajalta. Muiden Asennetun työkalun aiheuttama odottamaton valmistajien varusteiden käyttö voi johtaa vaa- liike saattaa johtaa vaaratilanteeseen. ratilanteisiin.
 • Seite 19: Sinkoavista Osista Aiheutuvat Riskit

  Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Älä koskaan käytä tai säilytä työkalua kosteissa Älä käytä liian löysiä käsineitä tai käsineitä, joista tai pölyisissä paikoissa tai veden, muiden nes- sormet on leikattu pois tai jotka ovat repeytyneet. teiden tai vaarallisten kaasujen läheisyydessä. Älä koskaan pidä kiinni käyttimestä, istukasta tai Jos mahdollista käytä...
 • Seite 20: Toistuvista Liikkeistä Aiheutuvat Riskit

  Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Toistuvista liikkeistä käytön seurauksena voisivat vahingoittua ja aiheutuvat riskit johtaa vaaratilanteeseen. Porakonetta käytettäessä laitteen käyttäjä Pölystä ja höyryistä saattaa kokea epämiellyttäviä tunteita käsissä, aiheutuvat riskit käsivarsissa, olkapäillä, kaulassa tai muissa kehonosissa. Ota mukava asento työstäessäsi laitteella ja Porakoneen käytöstä...
 • Seite 21: Värähtelystä Aiheutuvat Riskit

  Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet / Valmistelut Paineilmakäyttöisten Käytä kuulosuojaimia terveyttä ja turvallisuutta laitteiden lisäturvallisuusohjeet koskevien säännösten mukaisesti. Porakonetta tulee käyttää ja huoltaa tämän käyttöohjeen suositusten mukaisesti, jotta Paineilma saattaa aiheuttaa vakavia vammoja. tahaton melutason nousu voidaan välttää. - Kun laitetta ei käytetä, ennen lisävarusteiden Jos porakone on varustettu äänenvaimenti- vaihtoa tai huoltotöitä...
 • Seite 22: Liitännät

  Valmistelut / Käytön jälkeen / Huolto Liitännät HUOMIO! Kone, joka pyörii eri suuntaan kuin siltä odotetaan, voi olla vaarallinen. Kes- Huomautus: käytä vain liitäntäletkuja, joiden kity täysin tekemiseesi ja ole aina varovainen. sisäläpimitta on vähintään 9 mm. Huomautus: porakoneen pyörimissuunta on Kääri teflonnauha (ei sisälly toimitukseen) asennettu oikealle/vasemmalle.
 • Seite 23: Puhdistus Ja Hoito

  Huolto / Puhdistus ja hoito / Takuutiedot ja toimintaohjeet Takuuehdot HUOMIO! Älä käytä muita (erityisesti sitkeäjuok- suisia) voiteluaineita. Muutoin laitteen toiminta voi häiriintyä tai laite voi vaurioitua pahasti. Takuun voimassaolo alkaa tuotteen ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen kassakuitti. Se toimii todis- Voitelun voi tehdä...
 • Seite 24: Toimiminen Takuutapauksessa

  Internet: www.cmc-creative.de Valmistusvuosi: 2015 / 35 Sähköposti: service.fi@cmc-creative.de IAN: 110140 Malli: PARKSIDE PAINEILMAPORAKONE Puhelin: +49 (0) 6894 9989752 PDBS 2200 A1 (normaalihinta Saksan lanka- puhelinverkosta) Kotipaikka: Saksa vastaa olennaisia suojavaatimuksia, jotka on määritelty eurooppalaisissa direktiiveissä IAN 110140 Konedirektiivissä Huomioi, että seuraava osoite ei ole huoltopisteen EY-direktiivissä...
 • Seite 25 EY-vaatimustenmukai suus vakuutus St. Ingbert, 30.06.2015 Markus Zimmer - Laadunvarmistuspäällikkö - 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_content_GB_IE_FI_SE_DK.indd 25 30.06.15 09:51...
 • Seite 26 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_content_GB_IE_FI_SE_DK.indd 26 30.06.15 09:51...
 • Seite 27 Innehållsförteckning Inledning Ändamålsenlig användning ......................Sidan 28 Utrustning ............................Sidan 28 Tekniska data .............................Sidan 28 Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg ...........Sidan 29 Risker genom delar som slungas ut ....................Sidan 31 Risker genom gripning / upprullning ....................Sidan 31 Risker vid drift .............................Sidan 31 Risker genom upprepade rörelser .....................Sidan 32 Risker genom tillbehör ........................Sidan 32 Risker på...
 • Seite 28: Inledning

  Lämna förpackningen och produkten annan gas i flaskor som energikälla. till miljövänlig återvinning! Tryckluft-borrskruvdragare konstruerats för privat användning och får ej använ- PDBS 2200 A1 das för kommersiella eller industriella ändamål. Inledning Utrustning Grattis! Du har valt en apparat av hög Kontrollera alltid att alla delarna finns kvalitet.
 • Seite 29: Säkerhetsinformation För Tryckluftsverktyg

  Inledning / Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg RISK FÖR PERSONSKA- Borrchuck: 1–10 mm DOR! Stäng av tillförseln av tryckluft innan verk- lämplig för: trä- och metallborr samt vanliga bits tygsbyten, inställningar eller underhåll utförs. Lufttillförsel: via underhållsenhet med EXPLOSIONSRISK! An- filtertryckregulator och vänd aldrig bensin eller annan lättantändlig dimsmörjare vätska för rengöring av tryckluftsapparaten!
 • Seite 30 Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Var uppmärksam hela tiden! Oväntade rörelser ofrivillig aktivering av apparaten, vilket i sin tur från maskinen beroende på reaktionskrafter eller kan medföra risker. brott på ett verktyg eller en mottrycksskiva kan Använd endast lämpliga tillbehör. Dessa kan förorsaka personskador.
 • Seite 31: Risker Genom Delar Som Slungas Ut

  Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Verktyget ska aldrig användas eller förvaras på bestämmas individuellt beroende på respektive fuktiga elller dammiga platser, eller i närheten användning. av vatten, andra vätskor eller farliga gaser. I samband med roterande drivkransar och för- Använd en kondensatavtappare eller töm längningar kan det lätt hända att gummerade slangar och rörledningar på...
 • Seite 32: Risker Genom Upprepade Rörelser

  Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Risker på arbetsplatsen Frige manöverorganet för aktivering eller avstängning om energiförsörjningen avbryts. Använd endast de smörjmedel, som rekommen- Halka, snubbla och falla är huvudorsakerna deras av tillverkaren. för personskador på arbetsplatsen. Se upp för Skyddsglasögon måste användas. Vi rekom- ytor, som kan ha blivit hala genom maskinens menderar användning av skyddshandskar och användning, och glöm inte hur lätt det är att...
 • Seite 33: Risker Genom Buller

  Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Förbrukningsmaterial och maskinverktyg ska Om du märker, att huden på dina fingrar eller väljas, underhållas och bytas ut i enlighet med händer domnar, kliar, gör ont eller färgas vit, rekommendationerna i denna bruksanvisning, måste du avbryta arbetet med maskinen och för att undvika en onödig intensifiering av konsultera läkare.
 • Seite 34: Idrifttagning

  Säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg / Idrifttagning OBS! Se under alla omständigheter skydd om anslutningen mellan maskinen och slangen skulle brista eller om anslutningarna till att tryckluftsslangen sitter ordent- mellan slangarna inte håller. ligt fast. En lossad slang som slår Se till, att det högsta tillåtna tryck, som anges fram och tillbaka okontrollerat innebär en stor på...
 • Seite 35: Efter Idrifttagning

  Efter idrifttagning / Underhåll / Rengöring och ... / Information om garanti och ... Efter idrifttagning b) för hand Alternativt kan du smörja din maskin för hand Efter användning måste maskinen kopplas loss från (rekommenderas inte). tryckluftsanslutningen Lossa för detta ändamål låsskruven på påfyll- För att bli av med eventuella rester av tryckluft ningsöppningen för olja.
 • Seite 36: Garantins Omfattning

  Information om garanti och service Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår på pro- (längst ned till vänster) eller på en etikett på dukten inom tre år från köpdatum, reparerar eller produktens bak- eller undersida. ersätter vi efter eget gottfinnande produkten utan Om funktionsfel eller andra fel skulle uppträda, ber vid extra kostnad.
 • Seite 37: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  Tryckluft-borrskruvdragare Serienummer: 1838 Tillverkningsår: 2015 / 35 IAN: 110140 Modell: PARKSIDE TRYCKLUFT- BORRSKRUVDRAGARE PDBS 2200 A1 uppfyller de väsentliga skyddskraven som fastställs i de europeiska direktiven Maskindirektivet EU-direktiv 2006 / 42 / EG och deras ändringar.
 • Seite 38 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_content_GB_IE_FI_SE_DK.indd 38 30.06.15 09:51...
 • Seite 39 Indholdsfortegnelse Indledning Hensigtsmæssig anvendelse ........................Side 40 Udstyr ..............................Side 40 Tekniske data............................Side 40 Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj ............Side 41 Farer ved omkringflyvende dele ......................Side 43 Farer ved berøring / indfangning ......................Side 43 Farer ved driften ...........................Side 43 Farer ved gentagne bevægelser ......................Side 44 Farer ved tilbehørsdele ........................Side 44 Farer på...
 • Seite 40: Indledning

  Bortskaf emballagen og maskinen ler anden gas i flasker som energikilde. miljøvenligt! Trykluft-boreskruemaskine ansvarsområde. Dette apparat er beregnet til privat PDBS 2200 A1 brug og må ikke benyttes kommercielt eller industrielt. Indledning Udstyr Tillykke med dit køb! Du har valgt et Umiddelbart efter udpakningen skal ind- apparat af høj kvalitet fra vores firma.
 • Seite 41: Sikkerhedsanvisninger Til Trykluftværktøj

  Indledning / Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj FARE FOR SKADE! Afbryd Optagelse: 1–10 mm egnet til: træ- og metalbor sam trykluftstilførslen inden udskiftning af værktøj, handelsgængse bits indstillings- og vedligeholdelsesarbejder. Luftforsyning: over vedligeholdelsesen- EKSPLOSIONSFARE! hed med filtertryksformind- Benyt aldrig benzin eller andre brændbare væ- sker og oljetåger sker til rensning af trykluftsapparatet! Resterende Påkrævet luftkvalitet:...
 • Seite 42 Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj Kontrollér apparatet for eventuelle beskadigel- altid apparatet fra dig, så det ikke kommer til ser inden ibrugtagningen. Kontrollér inden hver at hvile på udløseren. Det kan medføre, at ap- brug, at apparatets tilstand er upåklagelig. paratet ved et uheld aktiveres, hvilket ligeledes Vær hele tiden koncentreret.
 • Seite 43: Farer Ved Omkringflyvende Dele

  Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj Udløser og apparat skal lægges væk, hvis kom- Drejende driftsfatninger og forlængelser kan let pressoren får et uventet svigt. føre til berøring / indfangning af gummi- eller Benyt eller opbevar aldrig værktøjet på fugtige metalforstærkede handsker. og støvede steder eller i nærheden af vand, Bær ikke løstsiddende handsker eller handsker andre væsker eller farlige gasstoffer.
 • Seite 44: Farer Ved Gentagne Bevægelser

  Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj Anvend kun de af producenten anbefalede efter at maskinen er taget i brug, og faren for smøremidler. at snuble over luft- eller hydraulikslangen. Et par beskyttelsesbriller skal bæres. Det anbe- Vær forsigtig i ukendte omgivelser. Der kan være fales at bære beskyttelseshandsker og beskyt- skjulte farer ved strømkabler eller andre for- telsesdragt.
 • Seite 45: Farer Ved Larm

  Sikkerhedsanvisninger til trykluftværktøj Anvend åndedrætsværn efter deres arbejdsgi- anbefalinger, for at undgå en unødig forstær- vers anvisninger eller som er påkrævet iht. kelse af svingningerne. arbejds- og sundhedsforskrifter. Lad boremaskinen ikke rasle på emnet, da dette med stor sandsynlighed kan føre til en betragtelig forstærkelse af svingningerne.
 • Seite 46: Ibrugtagning

  Ibrugtagning / Efter ibrugtagningen Ibrugtagning Indstilling af trykluft Henvisning: I udleveret tilstand er apparatet alle- Bemærk: Apparatet er beregnet til et driftstryk rede fuldstændig funktionsdygtig. på op til 6,8 bar og en kompressor med en luftvolu- men, der mindst svarer til den værdi, der er angivet i de tekniske data.
 • Seite 47: Eftersyn

  Efter ... / Eftersyn / Rengøring og pleje / Henvisninger til garanti og ... Træk nu tilslutningskoblingens sikring på deres Har trykluftværktøjet ikke været i drift i flere trykluftslange bagud. dage, så skal De, inden det startes, give Slangen løsnes nu fra stikniplen 5 - 10 dråber olje i tryklufttilslutningen Henvisning: For en såvidt mulig Vær forsigtig når De lægger...
 • Seite 48: Garantiomfang

  Henvisninger til garanti og serviceafvikling garantiydelse forudsætter, at det defekte apparat Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en og købsbeviset (kassebon) forelægges inden udlø- indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst bet af fristen på tre år sammen med en kort beskri- til venstre) eller på...
 • Seite 49: Miljøhenvisninger Og Informationer Vedr

  Trykluft-boreskruemaskine Serienummer: 1838 Produktionsår: 2015 / 35 IAN: 110140 Model: PARKSIDE TRYKLUFT- BORESKRUEMASKINE PDBS 2200 A1 opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er fastlagt i EU-direktiverne Maskindirektiv EU-direktiv 2006 / 42 / EF og de senere vedtagne ændringer.
 • Seite 50 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_content_GB_IE_FI_SE_DK.indd 50 30.06.15 09:51...
 • Seite 51 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 52 Ausstattung ............................Seite 52 Technische Daten ..........................Seite 53 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ..........Seite 53 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ................Seite 55 Gefährdungen durch Erfassen / Aufwickeln ..................Seite 55 Gefährdungen im Betrieb ........................Seite 56 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen ................Seite 56 Gefährdungen durch Zubehörteile ....................Seite 56 Gefährdungen am Arbeitsplatz ......................Seite 57 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ..................Seite 57...
 • Seite 52: Einleitung

  Gerät umweltgerecht! Gas in Flaschen als Energiequelle Druckluft-Bohrschrauber Fehlanwendung werden nicht von der Garantie PDBS 2200 A1 abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers. Das Gerät wurde für den Hausge- brauch konzipiert und darf nicht kommerziell oder Einleitung industriell genutzt werden.
 • Seite 53: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Technische Daten GEFAHR! Halten Sie Ihre Hände oder andere Gliedmaßen von den Betriebsdruck: max. 6,8 bar sich drehenden Teilen fern. Ansonsten Drehzahl max.: 2200 min besteht Verletzungsgefahr. Aufnahme: 1–10 mm QUETSCHGEFAHR! geeignet für: Holz- und Metallbohrer Halten Sie Ihre Hände während des Betriebs sowie handelsübliche Bits vom Gegenlager (z.
 • Seite 54 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge auf der Maschine gekennzeichnet sind. Der Be- Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehör- nutzer muss den Hersteller kontaktieren, um Ersat- schutz, je nach Art und Einsatz des Druckluft- werkzeugs, verringert das Risiko von zetiketten zur Kennzeichnung zu erhalten, wenn dies notwendig ist. Verletzungen.
 • Seite 55: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Das Werkzeug und der Druckluft- Benutzung der Druckluftgeräte von Kondensat schlauch müssen mit einer Schlauch- (Wasser). kupplung versehen sein, so dass der Sichern Sie Ihre Werkstücke. Benutzen Sie Druck beim Trennen des Kupplungsschlauches Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, vollständig abgebaut ist.
 • Seite 56: Gefährdungen Im Betrieb

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bei drehenden Antriebsfassungen und -verlänge- bei Maschinen mit geraden Griffen, größer als rungen kann es leicht zum Erfassen / Aufwickeln 10 Nm bei Maschinen mit Pistolengriff. von gummierten oder metallverstärkten Hand- Halten Sie die Hände fern vom rotierenden schuhen kommen.
 • Seite 57: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bohrmaschinen und Gewindeschneider emp- und der dabei möglicherweise aufwirbelnde fohlenen Größen und Typen; verwenden Sie vorhandene Staub einbezogen werden. keine anderen Typen oder Größen der Zube- Die Bohrmaschine oder der Gewindeschneider hörteile und Verbrauchsmaterialien. ist nach den in dieser Anleitung enthaltenen Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um Maschinenwerkzeug während und nach der...
 • Seite 58: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Verwenden Sie Gehörschutzausrüstungen wie zu ersetzen, um eine unnötige Verstärkung der nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzvor- Schwingungen zu vermeiden. schriften gefordert. Nutzen Sie zum Halten des Gewichts der Die Bohrmaschine ist nach den in dieser Anlei- Maschine, wann immer möglich, einen Ständer, tung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und einen Spanner oder eine Ausgleichseinrichtung.
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme / Nach der Inbetriebnahme Inbetriebnahme Druckluft einstellen Hinweis: Im Auslieferzustand ist das Gerät be- Hinweis: Das Gerät ist für einen Betriebsdruck reits vollständig funktionstüchtig. von bis zu 6,8 bar und einen Kompressor mit einem Luftvolumen von mindestens dem in den techni- schen Daten angegebenen Wert ausgelegt.
 • Seite 60: Wartung

  ... / Wartung / Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und ... Um eventuell vorhandene Reste von Druckluft Geben Sie vor jeder Inbetriebnahme des Druck- abzubauen, ist der Ein- / Aus-Schalter luft-Werkzeuges 3–5 Tropfen Öl in den Druck- Gerätes kurz zu betätigen. luftanschluss.
 • Seite 61: Garantieumfang

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Abwicklung im Garantiefall Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hin- Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der weisen:...
 • Seite 62: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Gerät, Zubehör und Verpackung sollten IAN: 110140 Modell: PARKSIDE DRUCKLUFT- einer umweltgerechten Wiederverwer- tung zugeführt werden. BOHRSCHRAUBER PDBS 2200 A1 138180 Werfen Sie das Druckluftwerkzeug nicht in den Haus- den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die müll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, in den Europäischen Richtlinien...
 • Seite 63 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Tilstand af information Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: PDBS2200A1062015-GB/IE/FI/SE/DK IAN 110140 110140_par_Druckluft Bohrmaschine PDBM_cover_GB_IE_FI_SE_DK.indd 1 30.06.15 09:51...

Diese Anleitung auch für:

Ian 110140

Inhaltsverzeichnis