Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBS 900 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bandschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BELT SANDER PBS 900 B2
BELT SANDER
Translation of the original instructions
BANDSCHUURMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 279873
BÅNDSLIBER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
BANDSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PBS 900 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBS 900 B2

 • Seite 1 BELT SANDER PBS 900 B2 BELT SANDER BÅNDSLIBER Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning BANDSCHLEIFER BANDSCHUURMACHINE Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 279873...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration ..... 10 GB │ IE │ NI   │  1 ■ PBS 900 B2...
 • Seite 5: Introduction

  Congratulations on the purchase of your new ap- after unpacking the appliance: pliance. You have selected a high-quality product. 1 belt sander PBS 900 B2 The operating instructions are part of this product. 1 abrasive belt They contain important information about safety, 1 dust collector usage and disposal.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of elec- tric shock if your body is earthed or grounded. GB │ IE │ NI   │  3 ■ PBS 900 B2...
 • Seite 7: Personal Safety

  Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations. │ GB │ IE │ NI ■ 4    PBS 900 B2...
 • Seite 8: Service

  Check the the vicinity. belt tracking regularly and adjust it with the ■ Wear safety goggles and a protective dust adjusting screw if required mask! GB │ IE │ NI   │  5 ■ PBS 900 B2...
 • Seite 9: Working Procedures

  ■ Wear a dust mask. Dust extraction with dust collector (see fig. C): ♦ Push the dust collector onto the extraction nozzle │ GB │ IE │ NI ■ 6    PBS 900 B2...
 • Seite 10: Operation

  Removing paint/ working area varnish Switching off continuous operation: Rough sanding ♦ Press the ON/OFF switch and then release (grain size) Finishing (grain size) –– Speed preselection high (5–6) GB │ IE │ NI   │  7 ■ PBS 900 B2...
 • Seite 11: Stationary Work

  ♦ Set the speed using the speed preselector wheel Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn- out appliance. │ GB │ IE │ NI ■ 8    PBS 900 B2...
 • Seite 12: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. GB │ IE │ NI   │  9 ■ PBS 900 B2...
 • Seite 13: Service

  Service Great Britain EN 61000-3-3: 2013 Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk Type designation of machine: Belt sander PBS 900 B2 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 Year of manufacture: 06 - 2016 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) Serial number: IAN 279873 E-Mail: kompernass@lidl.ie...
 • Seite 14 Importør ..............20 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 20 PBS 900 B2  ...
 • Seite 15: Indledning

  Pakkens indhold Indledning Kontrollér delene lige efter udpakning: Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt 1 båndsliber PBS 900 B2 et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er 1 slibebånd en del af dette produkt. Den indeholder vigtige infor- 1 støvboks...
 • Seite 16: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elværktøjer

  Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse. PBS 900 B2    13 ■ │...
 • Seite 17: Personsikkerhed

  Hvis der sidder et værktøj eller en skruenøgle på en roterende del skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at styre. af elværktøjet, kan det medføre personskader. ■ 14    PBS 900 B2 │...
 • Seite 18: Service

  VIGTIGT: Sørg altid for, at slibebåndet ikke sli- kan udgøre en sundhedsfare for brugeren ber ind i huset. Kontrollér jævnligt båndløbet, og eller personer i nærheden. efterjustér det eventuelt med justeringsskruen ■ Brug beskyttelsesbriller og støvmaske! PBS 900 B2    15 ■ │...
 • Seite 19: Arbejdsanvisninger

  ■ Sørg for god udluftning på arbejdspladsen. ■ Overhold de lokalt gældende forskrifter for de bearbejdede materialer. ■ Bær støvmaske. Støvopsugning med støvboks (se fig. C) : ♦ Sæt støvboksen på opsugningsstudsen ■ 16    PBS 900 B2 │...
 • Seite 20: Betjening

  Deaktivering af permanent drift: Finslibning (korn) –– ♦ Tryk på TÆND-/SLUK-knappen , og slip den Forvalgt omdrejningstal Højt (5–6) igen. Materiale / Slibning af maling Arbejdsområde Grovslibning (korn) Finslibning (korn) Forvalgt omdrejningstal Lavt (1–2) PBS 900 B2    17 ■ │...
 • Seite 21: Stationært Arbejde

  Bearbejd aldrig træ og metal med det samme slibebånd. ■ Slidte eller flossede slibebånd kan beskadige arbejdsemnet. Skift derfor slibebåndene ud i god tid. ■ Opbevar kun slibebånd hængende, da de bliver ubrugelige, hvis de får knæk eller lignende. ■ 18    PBS 900 B2 │...
 • Seite 22: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået. På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre håndbøger, produktvideoer og software. PBS 900 B2    19 ■ │...
 • Seite 23: Service

  Tel.: 32 710005 EN 61000-3-2: 2006+A1+A2 E-Mail: kompernass@lidl.dk EN 61000-3-3: 2013 IAN 279873 Typebetegnelse for maskinen: Båndsliber PBS 900 B2 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en Produktionsår: 06 - 2016 serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. Serienummer: IAN 279873...
 • Seite 24 Importeur ..............30 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....30 PBS 900 B2 NL│BE  ...
 • Seite 25: Inleiding

  PBS 900 B2 Controleer direct na het uitpakken van het Inleiding apparaat of het pakket compleet is: 1 bandschuurmachine PBS 900 B2 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een 1 schuurband hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt 1 stofopvangreservoir deel uit van dit product.
 • Seite 26: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen

  De stekker mag op geen enkele wijze worden veran- derd. Gebruik geen verloopstekker in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcon- tacten verminderen het risico op elektrische schokken. PBS 900 B2 NL│BE    23 ■ │...
 • Seite 27: Veiligheid Van Personen

  Deze voorzorgsmaat- schap, vermindert het risico op letsel. regel voorkomt dat het elektrische gereedschap onbedoeld kan worden gestart. ■ 24    NL│BE PBS 900 B2 │...
 • Seite 28: Service

  BELANGRIJK: voorkom absoluut dat de schuur- staan, met een elektrische schok tot gevolg. band in de behuizing schuurt. Controleer de bandloop regelmatig en regel deze zo nodig na met de fijnafstellingsschroef PBS 900 B2 NL│BE    25 ■ │...
 • Seite 29: Werkinstructies

  (bijv. van een werkplaatsstofzuiger) op de bewerkt. Asbest geldt als kankerverwekkend. afzuigadapter evt. met het verloopstuk Verwijderen: ♦ Trek de slang van de stofafzuiging af. ♦ Trek de afzuigadapter , evt. met het verloop- stuk ■ 26    NL│BE PBS 900 B2 │...
 • Seite 30: Bediening

  Materiaal/werkbereik Zacht hout Grofschuren (korrel) Materiaal/werkbereik Non-ferrometalen (bv. aluminium) Fijnschuren (korrel) Grofschuren (korrel) Toerental hoog (5–6) Fijnschuren (korrel) Materiaal/werkbereik Hardhout Toerental middel / hoog (3–4) Grofschuren (korrel) Fijnschuren (korrel) Toerental hoog (5–6) PBS 900 B2 NL│BE    27 ■ │...
 • Seite 31: Stationair Werken

  Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode. ■ 28    NL│BE PBS 900 B2 │...
 • Seite 32 Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. PBS 900 B2 NL│BE    29 ■...
 • Seite 33: Service

  EN 61000-3-2: 2006+A1+A2 E-Mail: kompernass@lidl.nl EN 61000-3-3: 2013 Service België Typeaanduiding van het apparaat: Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) Bandschuurmachine PBS 900 B2 E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 279873 Productiejaar: 06 - 2016 Serienummer: IAN 279873 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres.
 • Seite 34 Original-Konformitätserklärung ........40 DE │ AT │ CH │ PBS 900 B2    31...
 • Seite 35: Einleitung

  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen packen des Gerätes den Lieferumfang: Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Bandschleifer PBS 900 B2 Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Schleifband Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Staubfangbox Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PBS 900 B2    33 ■...
 • Seite 37: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PBS 900 B2...
 • Seite 38: Service

  Die Berühung oder das Einatmen dieser Stäu- be kann eine Gefährdung für die Bedienper- son oder in der Nähe befindliche Personen darstellen. ■ Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! DE │ AT │ CH │ PBS 900 B2    35 ■...
 • Seite 39: Arbeitshinweise

  Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschrif- ten für die zu bearbeitenden Materialien. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Staubabsaugung mit Staubfangbox (siehe Abb. C) : ♦ Drücken Sie die Staubfangbox auf den Absaugstutzen │ DE │ AT │ CH ■ 36    PBS 900 B2...
 • Seite 40: Bedienung

  Drehzahlvorwahl hoch (5–6) Dauerbetrieb ausschalten: Werkstoff / Lacke anschleifen ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Arbeitsbereich lassen Sie ihn los. Grobschliff (Körnung) Feinschliff (Körnung) Drehzahlvorwahl niedrig (1–2) DE │ AT │ CH │ PBS 900 B2    37 ■...
 • Seite 41: Stationäres Arbeiten

  Knicke etc. unbrauchbar werden. stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PBS 900 B2...
 • Seite 42 Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisun- gen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung DE │ AT │ CH │ PBS 900 B2    39 ■...
 • Seite 43: Service

  EN 61000-3-2: 2006+A1+A2 Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem EN 61000-3-3: 2013 dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Typbezeichnung der Maschine: Bandschleifer PBS 900 B2 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) Herstellungsjahr: 06 - 2016 E-Mail: kompernass@lidl.at Seriennummer: IAN 279873 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,...
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: PBS900B2-052016-2 IAN 279873...

Diese Anleitung auch für:

Ian 279873