Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita 1806B Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 1806B:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 23
EN
Power Planer
Електричний рубанок
UK
Strug do drewna
PL
Rindea electrică
RO
DE
Falzhobel
Erőgyalu
HU
Ručná hobľovačka
SK
CS
Velkoplošný hoblík
1806B
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
4
8
13
18
23
28
33
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita 1806B

 • Seite 1 Power Planer INSTRUCTION MANUAL ІНСТРУКЦІЯ З Електричний рубанок ЕКСПЛУАТАЦІЇ Strug do drewna INSTRUKCJA OBSŁUGI Rindea electrică MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Falzhobel BEDIENUNGSANLEITUNG Erőgyalu HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Ručná hobľovačka NÁVOD NA OBSLUHU Velkoplošný hoblík NÁVOD K OBSLUZE 1806B...
 • Seite 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4 Fig.9...
 • Seite 3 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Seite 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model 1806B Planing width 170 mm Planing depth 2 mm No load speed (min 15,000 Overall length 529 mm Net weight 8.8 kg Safety class • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2014...
 • Seite 5: Functional Description

  17. Use only Makita blades specified in this EC Declaration of Conformity manual. 18. Always use the correct dust mask/respirator For European countries only for the material and application you are work- The EC declaration of conformity is included as Annex A ing with. to this instruction manual. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
 • Seite 6 • Handle the blades very carefully. Use gloves blade setting should be made so that the protrusion will or rags to protect your fingers or hands when be uniform all the way across. Thus the triangular rule removing or installing the blades. should be flush with the entire width of the blade edge. • Use only the Makita wrench provided to remove After adjusting both blades, tighten all the installation or install the blades. Failure to do so may result bolts evenly and alternately with the wrench. in overtightening or insufficient tightening of the ► Fig.5: 1. Triangular rule 2. Screwdriver installation bolts. This could cause an injury. After tightening the bolts, secure the adjusting screws fully. For the correct planer blade setting Your planing surface will end up rough and uneven, unless the blade is set properly and securely. The blade must be...
 • Seite 7: Operation

  If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center. • High-speed steel Planer blade •...
 • Seite 8: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 1806B Ширина стругання 170 мм Глибина стругання 2 мм Швидкість холостого ходу (хв, 15000 Загальна довжина 529 мм Чиста вага 8,8 кг Клас безпеки • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Маса відповідно до EPTA-Procedure 01/2014 Призначення ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами захисту органів слуху. Інструмент призначено для стругання деревини. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов викори- стання рівень шуму під час фактичної роботи елек- Джерело...
 • Seite 9 до вібрації та скорочення терміну служби з техніки безпеки, стосується електроінструмента, інструмента. який функціонує від електромережі (електроін- 17. Використовуйте лише леза виробництва струмент з кабелем живлення), або електроін- Makita, зазначені в цій інструкції. струмента з живленням від батареї (безпровідний 18. Обов’язково використовуйте пилозахисну електроінструмент). маску або респіратор відповідно до сфери Заходи безпеки під час роботи з застосування й оброблюваного матеріалу.
 • Seite 10 вимкнений та відключений від мережі. Послаблений болт становить небезпеку. Слід завжди перевіряти, щоб болти були надійно Регулювання глибини різання затягнуті. • З лезами слід поводитись обережно. Під час ► Рис.1: 1. Ручка зняття або встановлення лез для захисту пальців та рук слід вдягати захисні рукавиці Глибину різання можна регулювати просто поверта- ючи ручку, що розташована спереду інструмента. або користатись дрантям. • Для встановлення або зняття лез слід вико- Дія вимикача ристовувати тільки ключ виробництва компа- нії Makita, що додається. Якщо цю вимогу не виконати, то установочні болти можуть бути ОБЕРЕЖНО: затягнуті або занадто сильно, або недостат- • Перед вмиканням інструменту у мережу ньо. Це може призвести до поранень. обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання Для того, щоб зняти леза з барабана, необхідно за повертається в положення "вимкнено". допомогою шестигранного ключа відгвинтити п'ять установочних болтів. Кришка барабана знімається ► Рис.2: 1. Кнопка блокування / Кнопка блоку- разом із болтами. вання вимкненого положення 2. Курковий Для того, що встановити леза, слід спочатку зчи- вмикач...
 • Seite 11 Для правильного налаштування леза. Якщо лезо не встановлено вірно та належно не закріплено, то поверхня, що оброблюється буде нерівною та шорсткою. Лезо повинно бути встановлене таким чином, щоб ріжуча кромка була абсолютно рівною, тобто паралельною до поверхні задньої основи. Приклади вірних та невірних налаштувань - див нижче. (А) П а ( а а ) (В) За а ( а а а ) Х а В а а а а а , а а а За а П а: К а...
 • Seite 12: Додаткове Приладдя

  ОБСЛУГОВУВАННЯ комплекту інструмента як стандартне при- ладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. ОБЕРЕЖНО: • Перед тим, як оглянути інструмент, або вико- нати ремонт, переконайтеся, що він вимкне- ний та відключений від мережі. • Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації та появи тріщин. Щоб гарантувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ продук- ції, ремонт, перевірку та заміну графітових щіток, будь-які інші роботи з технічного обслуговування та регулювання повинні проводити спеціалісти автори- зованого або заводського сервісного центру Makita і лише з використанням запасних частин Makita. Загострення лез Слід завжди тримати леза гострими для забезпе- чення найліпших показників роботи. Для зняття карбів та рівної заточки кромки слід використовувати держак для заточування. ► Рис.10: 1. Держак для заточування Спочатку слід послабити смушкові гайки на держаку та вставити леза (А) та (В) таким чином, щоб вони торкались сторін (С) та (D). Потім затягніть смушкові гайки. ► Рис.11: 1. Смушкова гайка 2. Лезо (А) 3. Лезо (В) 4. Сторона (D) 5. Сторона (С) Перед заточуванням слід замочити точильний камінь у воді на 2-3 хвилини. Для одночасного заточування під однаковим кутом слід тримати держак таким чином, щоб обидва леза торкались точильного каменя. ► Рис.12 ДОДАТКОВЕ...
 • Seite 13 POLSKI (Instrukcja oryginalna) SPECYFIAKCJE Model 1806B Szerokość strugania 170 mm Głębokość strugania 2 mm Prędkość bez obciążenia (min 15 000 Długość całkowita 529 mm Ciężar netto 8,8 kg Klasa bezpieczeństwa • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. • Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju. • Ciężar podany zgodnie z procedurą EPTA 01/2014 Przeznaczenie OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwarzanego Narzędzie to jest przeznaczone do strugania drewna. podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może się...
 • Seite 14 17. Używać wyłącznie noży firmy Makita określo- przewodu zasilającego). nych w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenia dotyczące 18. Zawsze należy zakładać maskę przeciwpyłową/ bezpieczeństwa dla struga do oddechową odpowiednią dla danego materiału bądź...
 • Seite 15: Opis Działania

  Poluzowana śruba mocująca może być niebez- Dostosowywanie głębokości cięcia pieczna. Zawsze sprawdzaj, czy te śruby są silnie dokręcone. ► Rys.1: 1. Gałka • Z ostrzami obchodź się bardzo ostrożnie. Głębokość cięcia może zostać dostosowana poprzez Podczas usuwania lub zakładania nowych ostrzy należy używać rękawiczek lub szmat przekręcenie gałki znajdującej się w przedniej części narzędzia. chroniących palce. • Do usuwania lub zakładania ostrzy używaj Włączanie wyłącznie dołączonego klucza firmy Makita. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowo- dować nadmierne lub niedostateczne dokrę- PRZESTROGA: cenie śrub mocujących. Może to spowodować • Przed podłączeniem elektronarzędzia do zranienie. sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po Aby wymontować noże z wałka należy odkręcić klu- zwolnieniu. czem nasadowym trzy śruby mocujące. Razem z nożami odłącza się osłona wałka. ► Rys.2: 1. Przycisk blokady / przycisk blokady załą- W celu zamontowania ostrzy należy najpierw usunąć czenia 2. Spust przełącznika wszystkie wióry i inne cząstki przywierające do wałka lub ostrzy. Należy montować ostrza o identycznych...
 • Seite 16 Prawidłowe ustawianie noży strugarki Jeśli noże nie są ustawione prawidłowo i pewnie, obrabiana powierzchnia będzie szorstka i nierówna. Ostrze musi być zamontowane w taki sposób, aby brzeg tnący został zrównany, tzn. znajdował się równolegle do powierzchni tylnej podstawy. Należy zaznajomić się z poniższymi przykładami, ilustrującymi odpowiednie i nieodpowiednie ustawienie. (A) Podstawa przednia (ruchoma stopa) (B) Podstawa tylna (nieruchoma stopa) Choć nie widać tego na tym Ustawienie prawidłowe rzucie bocznym, to krawędzie noży obracają się absolutnie równolegle do powierzchni tylnej podstawy. Szczerby na powierzchni Przyczyna: Jeden lub obydwa noże nie są...
 • Seite 17: Akcesoria Opcjonalne

  Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzę- dzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci. • Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczal- nika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodo- wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy, wymiana szczotek węglowych i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. Ostrzenie noży strugarki Aby uzyskiwać możliwie najlepsze wyniki pracy, noże powinny być zawsze ostre. Do usuwania zadziorów i tworzenia równej krawędzi ostrza służy specjalny uchwyt do ostrzenia. ► Rys.10: 1. Uchwyt do ostrzenia Należy najpierw poluzować dwie nakrętki motylkowe uchwytu i wsunąć noże (A) i (B), tak by dotykały boków (C) i (D). Następnie należy nakrętki dokręcić. ► Rys.11: 1. Nakrętka motylkowa 2. Ostrze (A) 3. Ostrze (B) 4. Bok (D) 5. Bok (C) Przed ostrzeniem osełkę należy przez 2 - 3 minuty trzy-...
 • Seite 18 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model 1806B Lăţime de rindeluire 170 mm Adâncime de rindeluire 2 mm Turaţia în gol (min 15.000 Lungime totală 529 mm Greutate netă 8,8 kg Clasa de siguranţă • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată conform procedurii EPTA 01/2014 Destinaţia de utilizare AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- ţie pentru urechi.
 • Seite 19 și va scurta Nerespectarea integrală a instrucţiunilor de mai jos durata de exploatare a mașinii. poate cauza electrocutări, incendii şi/sau vătămări corporale grave. 17. Folosiți numai cuțitele Makita specificate în acest manual. Păstraţi toate avertismentele şi 18. Folosiți întotdeauna masca de protecție contra prafului adecvată pentru materialul și aplicația instrucţiunile pentru consultări...
 • Seite 20: Descriere Funcţională

  şat-o de la reţea înainte de a o regla sau de a cuţitului atunci când ataşaţi cuţitele la maşină. verifica starea sa de funcţionare. Un şurub de instalare slăbit poate fi periculos. Verificaţi întotdeauna dacă acestea sunt strânse Reglarea adâncimii de aşchiere ferm. • Manipulaţi cuţitele cu deosebită atenţie. Folosiţi ► Fig.1: 1. Buton rotativ mănuşi sau lavete pentru a vă proteja degetele sau mâinile atunci când demontaţi sau instalaţi Adâncimea de aşchiere poate fi reglată simplu prin rotirea butonului rotativ din partea frontală a maşinii. cuţitele. • Folosiţi numai cheia Makita livrată la demonta- Acţionarea întrerupătorului rea şi instalarea cuţitelor. Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la strângerea excesivă sau insuficientă a şuruburilor de instalare. ATENŢIE: Aceasta poate provoca vătămări corporale. • Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă trăgaciul întrerupătorului funcţionează Pentru a demonta cuţitele de pe tambur, deşurubaţi corect şi dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) cele cinci şuruburi de instalare a cuţitului cu cheia atunci când este eliberat. inbus. Capacul tamburului se demontează împreună cu cuţitele. ► Fig.2: 1. Buton de blocare / buton de deblocare Pentru a instala cuţitele, curăţaţi întâi toate aşchiile şi...
 • Seite 21 Pentru reglarea corectă a cuţitului de rindea Suprafaţa dumneavoastră de rindeluit va fi rugoasă şi neuniformă în cazul în care nu aţi reglat şi fixat cuţitul corect. Cuţitul trebuie montat astfel încât muchia aşchietoare să fie absolut plană, adică paralelă cu suprafaţa tălpii posteri- oare. Consultaţi câteva din exemplele de mai jos cu privire la reglajele corecte şi incorecte. (A) Baza frontală (talpă mobilă) (B) Baza din spate (talpă fixă) Deşi această vedere laterală nu Setarea corectă poate fi prezentată, muchiile lamelor funcţionează perfect paralel cu suprafaţa bazei din spate.
 • Seite 22: Accesorii Opţionale

  Imersaţi piatra de ascuţit în apă timp de 2 sau 3 minute înainte de ascuţire. Ţineţi suportul astfel încât ambele cuţite să intre în contact cu piatra de ascuţit pentru a realiza o ascuţire simultană la acelaşi unghi. ► Fig.12 ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: • Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare reco- mandate pentru maşina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Cuţit de rindea din oţel rapid • Ansamblu suport de ascuţire • Calibrul cuţitului • Opritor lateral (riglă de ghidare) • Set riglă de extensie • Piatră de ascuţit • Ansamblu duză • Cheie inbus...
 • Seite 23: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell 1806B Hobelbreite 170 mm Hobeltiefe 2 mm Leerlaufdrehzahl (min 15.000 Gesamtlänge 529 mm Netto-Gewicht 8,8 kg Sicherheitsklasse • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. • Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein.
 • Seite 24 Lebensdauer des Werkzeugs verkürzen kann. Balkenhobel 17. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Makita-Messer. Warten Sie, bis das Messer zum Stillstand kommt, 18. Verwenden Sie stets die korrekte bevor Sie das Werkzeug ablegen. Das freiliegende Staubschutz-/Atemmaske für das jeweilige...
 • Seite 25: Montage

  Knopfes an der Vorderseite des Werkzeugs eingestellt werden. Handschuhen oder Lappen. • Verwenden Sie nur den Schraubenschlüssel Einschalten von Makita zum Demontieren oder Montieren der Messer. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie die Befestigungsbolzen zu fest oder VORSICHT: zu locker anziehen. Dies kann zu Verletzungen • Achten Sie vor dem Einstecken des führen.
 • Seite 26 Richtige Einstellung des Hobelmessers Wenn das Messer nicht richtig und fest sitzt, ist Ihre Hobelfläche nach der Bearbeitung rau und uneben. Das Messer muss so montiert werden, dass die Schnittkante absolut gleich verläuft, also parallel zur Fläche des hinteren Gleitschuhs. Unten finden Sie einige Beispiele für korrekte und falsche Einstellungen. (A) Vorderseite (beweglicher Schuh) (B) Hinterseite (fester Schuh) Auch wenn es in dieser Korrekte Einstellung Seitenansicht nicht zu sehen ist, verlaufen die Kanten der Blätter genau parallel zur hinteren Grundfläche. Kerben in der Oberfläche Grund: Bei einem oder beiden Blätter verläuft die Kante nicht parallel zur hinteren...
 • Seite 27: Wartung

  3 Minuten in Wasser. Halten Sie die Vorrichtung so, dass beide Messer den Schleifstein berühren. So werden die Messer gleichzeitig im gleichen Winkel geschliffen. ► Abb.12 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: • Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir fol- gende Zubehörteile und Aufsätze zu verwen- den. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.
 • Seite 28: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Modell 1806B Gyalulási szélesség 170 mm Gyalulási mélység 2 mm Üresjárati sebeség (min 15 000 Teljes hossz 529 mm Tiszta tömeg 8,8 kg Biztonsági osztály • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2014 eljárás szerint Rendeltetés FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsá- A szerszám fa felületek gyalulására használható.
 • Seite 29 és csökkenti a sérülést eredményezhet. szerszám élettartamát. Őrizzen meg minden figyelmez- 17. Csak az ebben a kézikönyvben megadott Makita késeket használja. tetést és utasítást a későbbi tájé- 18. Mindig használja a megmunkált anyagnak kozódás érdekében. és az alkalmazásnak megfelelő pormaszkot/ gázálarcot.
 • Seite 30: Működési Leírás

  A vágási mélység beállítása zítőcsavar veszélyes lehet. Mindig ellenőrizze, hogy azok megfelelően meg vannak húzva. ► Ábra1: 1. Gomb • Kezelje nagyon körültekintően a késeket. A vágási mélység egyszerűen, a szerszám elején talál- Használjon kesztyűt vagy valamilyen ruhadara- ható gomb elforgatásával állítható. bot az ujjai és kezei védelmére a kések eltávolí- tásakor és felszerelésekor. A kapcsoló használata • A kések felszereléséhez és eltávolításához csak a mellékelt Makita kulcsot használja. Ennek elmulasztása esetén a rögzítőcsavarokat túl- VIGYÁZAT: húzhatja vagy nem húzza meg eléggé. Ez sérü- • A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt min- lésekhez vezethet. dig ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt A kések eltávolításához a dobról csavarja ki az öt rögzítőcsa- (OFF) állapotba elengedése után. vart az imbuszkulccsal. A dobfedél lejön a késekkel együtt. A kések felszerelésekor először távolítsa el a forgácsot ► Ábra2: 1. Reteszgomb/Kireteszelő gomb és az idegen tárgyakat, amelyek odatapadtak a dobhoz...
 • Seite 31 A gyalukés helyes beállításához A gyalult felület durva és egyenetlen lesz, ha a kést nem állítja be megfelelően és biztonságosan. A kést úgy kell felszerelni, hogy a vágóéle abszolút vízszintes legyen, azaz párhuzamos a hátsó alaplemez felületével. A helyes és helytelen beállítás néhány példáját mutatja a lenti ábra. (A) első alap (mozgó láb) (B) hátsó alap (mozgó láb) Habár ez a nézet nem Helyes beállítás mutathatja, a pengék vége teljesen párhuzamosan fut a hátsó alap felületével. Hornyoz a felületen Ok: Az egyik vagy mindkét pengeél nem párhuzamos a hátsó...
 • Seite 32: Opcionális Kiegészítők

  ► Ábra12 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: • Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szer- számához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Nagysebességű acél gyalukés • Élezőfoglalat • Késsablon • Szélvezető (vezetővonalzó) • Vezetőhosszabbító készlet • Fenőkő...
 • Seite 33: Technické Údaje

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ÚDAJE Model 1806B Šírka hobľovania 170 mm Hĺbka hobľovania 2 mm Otáčky naprázdno (min 15000 Celková dĺžka 529 mm Hmotnosť netto 8,8 kg Trieda bezpečnosti • Vzhľadom na neustály výskum a vývoj podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa môžu pre rôzne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2014 Určené použitie VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas Tento nástroj je určený na hobľovanie dreva.
 • Seite 34: Popis Funkcie

  Všeobecné bezpečnostné predpisy spôsobovať vibrácie a skracovať životnosť pre elektrické nástroje nástroja. 17. Používajte len čepele Makita špecifikované v tejto príručke. VAROVANIE: Preštudujte si všetky bezpečnostné 18. Vždy používajte správnu protiprachovú varovania, pokyny, vyobrazenia a technické špecifiká- masku/respirátor pre konkrétny materiál a...
 • Seite 35 • S čepeľami zaobchádzajte veľmi opatrne. Pri vítko tak, aby bolo zarovno s celou šírkou okraja čepele. odstraňovaní alebo inštalácii čepelí, používajte Po nastavení oboch čepelí, pritiahnite pomocou kľúča na ochranu prstov rukavice alebo handry. všetky inštalačné skrutky. • Pri odstraňovaní alebo inštalácii čepelí použí- ► Obr.5: 1. Trojuholníkové meradlo 2. Skrutkovač vajte len kľúč Makita. V opačnom prípade môže Po pritiahnutí skrutiek, zaistite naplno nastavovacie dôjsť k nadmernému alebo naopak nedostatoč- skrutky. nému pritiahnutiu inštalačných skrutiek. Môže to spôsobiť vaše poranenie. Pre správne nastavenie hobľovacej čepele Ak je čepeľ nesprávne nastavená, hobľovací povrch bude drsný a nerovný. Čepeľ namontujte tak, aby bol rezací koniec úplne rovný, čo znamená úplne paralelný s povrchom zadnej základne. Príklady správnych a nesprávnych nastavení sú uvedené nižšie. (А) Predná základňa (pohyblivá pätka) (В) Zadná základňa (Nepohyblivá pätka) Hoci to pri pohľade z tejto...
 • Seite 36: Voliteľné Príslušenstvo

  Odstráňte kryt odrezkov z nástroja. brúsneho kotúča pre súvislé brúsenie v rovnakom uhle. Pomocou skrutiek namontujte hubicu na zariadenie. ► Obr.12 ► Obr.8: 1. Dýza 2. Skrutkovač Pripojte hadicu vysávača k hubici. Čistenie hubice VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Hubicu pravidelne čistite. Na čistenie upchatej hubice používajte stlačený vzduch. POZOR: PRÁCA • Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zra- VAROVANIE: Na zníženie rizika zranenia nenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu osôb nepoužívajte bez nainštalovanej hubice používať len na účely pre ne stanovené. alebo krytu odrezkov. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto Hobľovanie príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. ► Obr.9: 1. Ukončenie 2. Spustenie •...
 • Seite 37 ČESKY (Původní návod k používání) TECHNICKÉ ÚDAJE Model 1806B Šířka hoblování 170 mm Hloubka hoblování 2 mm Otáčky naprázdno (min 15 000 Celková délka 529 mm Hmotnost netto 8,8 kg Třída bezpečnosti • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění. • Specifikace se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2014 Účel použití VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.
 • Seite 38: Popis Funkce

  Pouze pro evropské země V opačném případě výsledná nerovnováha Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto způsobí vibrace a zkrátí životnost nářadí. návodu k obsluze. 17. Používejte pouze nože Makita uvedené v této příručce. Obecná bezpečnostní upozornění 18. Vždy používejte protiprachovou masku / k elektrickému nářadí respirátor odpovídající použití a materiálu, se kterým pracujete.
 • Seite 39 • S noži manipulujte velice opatrně. Při demontáži nože by mělo být provedeno tak, aby nůž vyčníval po a montáži nožů si chraňte prsty a ruce rukavi- celém úseku rovnoměrně. Proto by mělo být trojúhelní- cemi nebo hadry. kové pravítko zarovnáno po celé délce s ostřím nože. • Při demontáži a instalaci nožů používejte pouze Po seřízení obou nožů dotáhněte rovnoměrně a stří- dodaný klíč Makita. V opačném případě může davě klíčem všechny instalační šrouby. dojít k přetažení nebo nedostatečnému utažení ► Obr.5: 1. Trojúhelníkové pravítko 2. Šroubovák instalačních šroubů. V důsledku toho by mohlo Po dotažení šroubů pevně zašroubujte stavěcí šrouby. dojít ke zranění. Správné nastavení hoblovacího nože Nebude-li správně a bezpečně nastaven nůž, bude hoblovaný povrch hrubý a nerovný. Nůž je nutno namontovat tak, aby byla řezná hrana zcela rovná, tj. rovnoběžná s povrchem zadní základny. Několik příkladů správného a nesprávného nastavení je k dispozici níže. (A) Přední základna (Pohyblivá patka) (B) Zadní základna (Pevná patka) Přestože to nelze ilustrovat na Správné...
 • Seite 40: Volitelné Příslušenství

  Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI Připojení odsavače prachu výrobku musí být opravy, kontrola a výměna uhlíků a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizo- POZNÁMKA: V některých zemích nemusí být vanými nebo továrními servisními středisky společnosti nástavec součástí balení nářadí jako standardní Makita a s použitím náhradních dílů Makita. příslušenství. Ostření hoblovacích nožů ► Obr.7: 1. Hubice 2. Odsavač prachu Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že budete neustále Pro nástroje s nástavcem udržovat nože ostré. K odstranění zářezů a získání jemného ostří použijte držák pro ostření. K hadici vysavače připojte nástavec. ► Obr.10: 1. Držák pro ostření Pro nástroje bez nástavce Nejdříve povolte dvě křídlové matice na držáku a zasuňte nože (A) a (B) tak, aby se dotýkaly stran (C) a Vyjměte kryt na odřezky z nástroje. (D). Poté dotáhněte křídlové matice. Pomocí šroubů k nástroji připevněte nástavec. ► Obr.11: 1. Křídlová matice 2. Nůž (A) 3. Nůž (B) ► Obr.8: 1. Hubice 2. Šroubovák 4. Strana (D) 5. Strana (C) K hadici vysavače připojte nástavec.
 • Seite 44 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 883347D930 EN, UK, PL, RO, DE, HU, SK, CS www.makita.com 20190109...

Inhaltsverzeichnis