Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLGK 12 A2 Originalbetriebsanleitung

Akku + ladegerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Battery PAPK 12 A2 + Charger PLGK 12 A2
Akku + töltőkészülék
Az originál használati utasítás fordítása
Akumulátor + nabíječka
Překlad originálního provozního návodu
IAN 334011_1907
Polnilna baterija +
polnilnik
Prevod originalnega navodila za uporabo
Akku + Ladegerät
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLGK 12 A2

 • Seite 1 Battery PAPK 12 A2 + Charger PLGK 12 A2 Akku + töltőkészülék Polnilna baterija + polnilnik Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Akumulátor + nabíječka Akku + Ladegerät Překlad originálního provozního návodu Originalbetriebsanleitung IAN 334011_1907...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  X 12 V Team eszközzel együtt nyilatkozat fordítása ..56 kell használni. Az akkumulátor a Parkside X 12 V Teams minden készülékével kompatibilis. Az akkumulátort csak a Parkside X 12 V TEAM termékcsalád töltőivel szabad tölteni. Minden más hasz- nálat, amely ebben az utasításban nincs kifejezetten megengedve,...
 • Seite 5: Általános Leírás

  Üzemeltetés....-20 - 50 °C nem rendeltetésszerű használatból Tárolás ....... 0 - 45 °C vagy helytelen kezelésből eredő Töltő károkért. töltéskijelző ..PLGK 12 A2 Általános leírás Névleges felvétel ....50 W Bemenet Az ábrák az elülső Bemeneti feszültség 220-240 V~, 50-60 Hz lehajtható...
 • Seite 6: Szimbólumok Az Utasításban

  Ez a töltő a Parksi- Tájékoztató jelzések, de X 12 V TEAM amelyek a szerszámgép sorozat része optimális kezeléséről Figyelem! informálnak. Figyelmesen olvas- Az akkun található sa végig a kezelési képjelek utasítást. Ez az akkumulá- tor a Parkside X 12 V TEAM sorozat része...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Az akkutöltő csak akkutöltő eltérő fajtájú ak- helyiségekben történő kukkal történő használata esetén tűzveszély áll fenn. alkalmazásra alkal- • Az elektromos szerszám- mas. gépekben mindig csak az azokkal történő használat Mini biztosíték céljára rendeltetett akkukat használja. Az eltérő akkuk Védelmi osztály II (kettős szigetelés) használata sérüléseket okozhat és tűzveszélyt rejt...
 • Seite 8: Az Akkutöltő Helyes Kezelése

  • Ne tegyen ki akkumulátort • Az akkumulátorokat csak tűznek vagy magas belterületen töltse fel, mert hőmérsékletnek. Tűz vagy a töltőt csak arra tervezték. • Az elektromos ütés ves- 130 °C feletti hőmérséklet zélyének csökkentése robbanást okozhat. • Kövesse a töltésre vonatko- érdekében húzza ki a töltő...
 • Seite 9: Töltési Folyamat

  és a víz behatolá- • Ne töltsön a töltőben nem újratölthető elemeket. sa növelik az áramütés • Ne használjon olyan tar- kockázatát. • A töltőt csak a Parkside tozékokat, amelyeket a X 12 V Team sorozat PARKSIDE nem ajánl. Ez hozzátartozó akkumuláto- áramütést vagy tüzet okoz- raival szabad üzemeltetni.
 • Seite 10: Az Akkumulátor Behelyezése/Kivétele

  A töltésszintkijelző jelzi az akku- ználódott és ki kell cserélni. Csak a Parkside X 12 V Team mulátor (1) feltöltésének állapotát. termékcsalád eredeti csere-ak- kumulátorát használja, ami az • Az akkumulátor töltöttségi szintjét a megfelelő...
 • Seite 11: Az Akkumulátor Feltöltése

  piros-sárga-zöld => Az akkumulá- Zöld LED (5) világít: tor teljesen fel van töltve Az akkumulátor fel piros-sárga => Az akkumulátor kb. van töltve. félig van feltöltve piros => Az akkumulátort tölteni kell Piros LED (4) világít: Az akkumulátor töltése folyamatban van. Az akkumulátor feltöltése Töltés előtt hagyja lehűlni a Használt akkuk...
 • Seite 12: Tisztítás

  Tisztítás akku töltésszintjét és szükség esetén töltse azt fel újra. • Az akkumulátor optimális tárolá- Tisztítsa meg a töltőt és az akku- si hőmérséklete 0 °C és 45 mulátort egy száraz törlőkendővel °C között van. A tárolás során vagy egy ecsettel. Ne használjon kerülje a túlzott hideget vagy vizet vagy fémes tárgyakat.
 • Seite 13: Pótalkatrészek

  (lásd a(z) 15. • Meghibásodott beküldött kés- oldalon). züléke ártalmatlanítását ingyen elvégezzük. Akkumulátor PAPK 12 A2 ... 80001263 PAPK 12 B2 .... 80001262 Töltő PLGK 12 A2, EU ..80001335 PLGK 12 A2, UK ..80001336...
 • Seite 15: Hu Jótállási Tájékoztató

  A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkumulátor / Töltő töltéskijelző IAN 334011_1907 A termék típusa: PAPK 12 A2 / PLGK 12 A2 Szerviz neve, címe, telefonszáma: A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 16 A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalma-zónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseré-léshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt,árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerző- déstől és visszakérheti a vételárat.
 • Seite 17 Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A cserélő...
 • Seite 18: Predgovor

  CE ....57 napravo »Parkside X 12 V Team«. Akumulatorska baterija je združlji- va z vsemi orodji serije Parkside X 12 V Team. Akumulator je dovol- jeno polniti samo s polnilniki serije Parkside X 12 V TEAM. Vsakršna...
 • Seite 19: Splošni Opis

  Delovanje ....-20 - 50 °C uporabe v komercialne namene Skladiščenje ....0 - 45 °C ugasne pravica do uveljavljanja garancije. Polnilnik .... PLGK 12 A2 Proizvajalec ne jamči za škodo, Nazivna moč ..... 50 W Vhod nastalo zaradi nenamenske ali na- pačne uporabe.
 • Seite 20: Simboli V Navodilih Za

  Slikovni znaki na električnega udara. polnilniku Znaki za napotek z Ta polnilnik sodi informacijami o primer- v serijo Parkside nem rokovanju z napra- X 12 V TEAM Pozor! Slikovni znaki na Pozorno preberite na- baterijah vodila Ta akumulatorska za uporabo.
 • Seite 21: Splošni Varnostni Predpisi

  stik s pisarniškimi sponka- mi, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovins- kimi predmeti, ki bi lahko LED-indikator med polnjenjem. povzročili premostitev kon- taktov. Kratek stik med kon- Splošni varnostni takti akumulatorske baterije predpisi lahko povzroči opekline ali Pozor! Pri uporabi požar.
 • Seite 22: Pravilna Uporaba Polnilnika

  vilno polnjenje ali polnjenje vročino in obstaja nevarn- izven dovoljenega tempe- ost eksplozije. • Pred polnjenjem počakajte, raturnega območja lahko da se segreta akumula- uniči akumulatorsko baterijo torska baterija ohladi. in poveča nevarnost poža- • Akumulatorske baterije ne odpirajte in jo zaščitite Servis pred mehanskimi poško- dbami.
 • Seite 23: Postopek Polnjenja

  • Ne uporabljajte dodatne povečujeta tveganje elekt- opreme, ki je ni priporočilo ričnega udara. • Polnilnik je dovoljeno podjetje PARKSIDE. To lah- uporabljati samo z ustre- ko privede do električnega znimi akumulatorji serije udara ali požara. Parkside X 12 V Team. Polnjenja drugih akumula- torjev lahko povzroči teles-...
 • Seite 24: Akumulatorske Baterije

  Preverjanje stanja • Za polnjenje akumulatorskih napolnjenosti baterij uporabljajte izključno akumulatorske baterije polnilnik serije Parkside X 12 V Team. Prikaz stanja napolnjenosti prika- • Bistveno krajši čas delovanja, zuje stanje napolnjenosti akumula- čeprav ste baterijo napolnili, torske baterije (1).
 • Seite 25: Izrabljene Akumulatorske

  (1) v odprtino polnilnika (3). zamenjati. Uporabljajte samo 3. Polnilnik (3) priklopite v vtičnico. originalni nadomestni akumulator Rdeča LED-dioda indikatorja serije Parkside X 12 V Team, napolnjenosti na polnilniku (3) ki ga lahko kupite prek spletne trgovine (glejte poglavje „Nado- sveti, dokler se akumulatorska baterija (1) polni.
 • Seite 26: Čiščenje

  Čiščenje vročini pri shranjevanju, da aku- mulatorska baterija ne izgubi svoje moči. Očistite polnilnik in akumulator s suho krpo ali čopičem. Ne uporabl- jajte vode ali kovinskih predmetov. Pritrditev polnilnika na steno Vzdrževanje (opcijsko) Polnilnik (3) lahko pritrdite tudi na •...
 • Seite 27: Nadomestni Deli

  Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na »Service-Center« (glejte stran 29). Akumulatorska baterija PAPK 12 A2 ... 80001263 PAPK 12 B2 .... 80001262 Polnilnik PLGK 12 A2, EU ..80001335 PLGK 12 A2, UK ..80001336...
 • Seite 29: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 30 roka. 9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije. 10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o.
 • Seite 31: Úvod

  Parkside X 12 V Team. Ba- Opravna ......41 Service-Center ....42 terii lze nabíjet pouze nabíječkami Dovozce ......42 řady Parkside X 12 V TEAM. Při Překlad originálního jakékoliv jiném použití může dojít k prohlášení o shodě CE ..58 poškození zařízení a uživatel může být vystaven vážnému nebezpečí.
 • Seite 32: Obecný Popis

  Nabíjecí proces ... 4 - 40 °C dozoru. Provoz ..... -20 - 50 °C Symboly v návodu Skladování ....0 - 45 °C Výstražné značky s Nabíječka ..PLGK 12 A2 údaji pro zabránění Jmenovitý odběr ....50 W Vstup škodám na zdraví anebo věcným ško- Vstupní...
 • Seite 33: Piktogram Na Akumulátoru

  Piktogram na proudem. nabíječce Informační značky s Tato nabíječka je informacemi pro lepší součástí Parkside X 12 V TEAM zacházení s nástrojem. Pozor! Piktogram na akumulátoru Pozorně si přečtěte ná- Tento akumulátor vod k obsluze.
 • Seite 34 dem, zranění a požáru kontaktu opláchněte vo- nutné respektovat níže dou. Když se tato tekutina uvedená základní bez- dostane do očí, přídavně pečnostní opatření: vyhledejte lékařskou po- moc. Uniknutá tekutina Pečlivé zacházeni s může vést k podrážděním akumulátorovými pokožky anebo k popále- nástroji a jejich ninám.
 • Seite 35: Správné Zacházení S Nabíjecím Přístrojem Pro Akumulátory

  Speciální bezpečnostní • Nepoužívejte dobíjecí pokyny pro akumuláto- baterie. Mohlo by dojít k rové přístroje poškození přístroje. • Zajistěte to, že je nástroj Správné zacházení s vypnutý předtím, než do nabíjecím přístrojem něj vložíte akumulátor. pro akumulátory Vkládání akumulátoru do elektrického nástroje, který...
 • Seite 36: Proces Nabíjení

  • Tento nabíjecí přístroj se • Nepoužívejte příslušenství, smí provozovat pouze s které nebylo doporučeno příslušnými originálními společností PARKSIDE. To akumulátory. Nabíjení může vést k úrazu elekt- jiných akumulátorů může rickým proudem nebo k vést k poraněním a k ne- požáru.
 • Seite 37: Vyjmutí/Vložení Akumulátoru

  že je akumulátor vybitý a je tře- zu. K tomu podržte stisknutý ba jej vyměnit. Používejte pouze zapínač. originální náhradní akumulátor červená-žlutá-zelená řady Parkside X 12 V Team, který zakoupíte v internetovém => akumulátor je zcela nabitý červená-žlutá obchodě (viz kapitola „Náhrad- ní díly“).
 • Seite 38: Spotřebované Akumulátory

  Používejte pou- • Umístěte dva šrouby ve vzdále- ze originální náhradní akumulá- tor řady Parkside X 12 V Team, nosti 54 mm pomocí hmoždinek který zakoupíte v internetovém v požadované pozici stěny. obchodě (viz kapitola „Náhradní...
 • Seite 39: Čištění

  Při vrtání dbejte na to, Nevyhazujte akumulátory do domácího odpadu, do ohně aby nedošlo k poško- zení žádného napá- (nebezpečí exploze) anebo jecího vedení. Pro jejich nale- do vody. Poškozené aku- zení použijte vhodné mulátory mohou škodit životnímu pro- de-tektory nebo se podívejte středí...
 • Seite 40: Náhradní Díly

  PAPK 12 B2 .... 80001262 Nabíječka Záruční doba se neprodlužuje PLGK 12 A2, EU ..80001335 poskytnutím záruky. Toto platí i pro PLGK 12 A2, UK ..80001336 nahrazené a opravené díly. Již při koupi zjištěné závady a nedostatky musíte nahlásit okamžitě...
 • Seite 41: Opravna

  používání, nebo pokud u něj čem závada spočívá a kdy k nebyla prováděna údržba. Pro ní došlo, přeposlat bez platby odborné používání výrobku musí poštovného na vám sdělenou být přesně dodržovány všechny adresu příslušného servisu. Aby pokyny uvedené v návodu k obslu- bylo zabráněno problémům s ze.
 • Seite 42: Service-Center

  Service-Center Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 334011_1907 Dovozce Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Ne- jdříve kontaktujte shora uvedené servisní středisko. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim NĚMECKO www.grizzly-service.eu...
 • Seite 43: Einleitung

  Importeur ......54 Serie Parkside X 12 V Team zu Original-EG-Konformitäts- nutzen. Der Akku ist kompatibel erklärung ......59 zu allen Geräten des Parkside X 12 V Teams. Der Akku darf nur mit Ladegeräten der Serie Parkside X 12 V TEAM geladen werden. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine...
 • Seite 44: Lieferumfang

  Der Hersteller haftet nicht für Betrieb ....-20 - 50 °C Lagerung ....0 - 45 °C Schäden, die durch bestimmungs- widrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Ladegerät ..PLGK 12 A2 Nennaufnahme ....50 W Input Allgemeine Beschreibung Eingangs-...
 • Seite 45: Bildzeichen In Der Anleitung

  Hinweiszeichen mit Bildzeichen auf dem Informationen zum bes- Ladegerät seren Umgang mit dem Das Ladege- Gerät. rät ist Teil der Serie Parkside Bildzeichen auf dem X 12 V TEAM. Akku Der Akku ist Teil Achtung! der Serie Parksi- de X 12 V TEAM. Lesen Sie die Bedie-...
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise

  • Verwenden Sie nur die Gerätesicherung dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Schutzklasse II (Doppelisolierung) Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzun- Elektrogeräte gehören gen und Brandgefahr füh- nicht in den Hausmüll. ren. • Halten Sie den nicht be- nutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrau-...
 • Seite 47: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  • Setzen Sie einen Akku kei- bestimmt ist. Gefahr durch nem Feuer oder zu hohen elektrischen Schlag. Temperaturen aus. Feuer • Um das Risiko eines elekt- rischen Schlags zu reduzie- oder Temperaturen über ren, ziehen Sie den Stecker 130 °C können eine Explo- des Ladegeräts aus der sion hervorrufen.
 • Seite 48 Das Laden von ladbaren Batterien auf. • Verwenden Sie kein Zu- anderen Akkus kann zu behör welches nicht von Verletzungen und Brandge- PARKSIDE empfohlen fahr führen. • Vermeiden Sie mechani- wurde. Dies kann zu elekt- sche Beschädigungen des rischem Schlag oder Feuer Ladegerätes.
 • Seite 49: Ladevorgang

  Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss. Setzen Sie den Akku Verwenden Sie nur einen Origi- nicht extremen Bedin- nal-Ersatzakku der Serie Parkside gungen wie Wärme X 12 V Team, den Sie über den und Stoß aus. Es besteht Ver- Onlineshop beziehen können letzungsgefahr durch auslau- (siehe Kapitel „Ersatzteile“).
 • Seite 50: Akku Aufladen

  Akku verbraucht ist und LED der Ladezustandsanzei- ersetzt werden muss. Verwenden Sie nur einen Original-Ersatzakku ge leuchtet. Die Ladezustandsanzeige der Serie Parkside X 12 V Team, den Sie über den Onlineshop am Gerät signalisiert den Ladezustand des Akkus (1). beziehen können (siehe Kapitel „Ersatzteile“).
 • Seite 51: Wandmontage Ladegerät

  sorgungsleitungen zu beschä- • Nehmen Sie den Akku vor einer längeren Lagerung aus dem Ge- digen. Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um rät und laden Sie ihn vollständig diese aufzuspüren oder neh- auf. men Sie einen Installations- • Prüfen Sie während einer länge- plan zu Hilfe.
 • Seite 52: Ersatzteile

  Akku PAPK 12 A2 ..80001263 Akku PAPK 12 B2 ..80001262 Ladegerät • Geben Sie das Gerät und das Ladegerät an einer Verwer- PLGK 12 A2, EU ..80001335 tungsstelle ab. Die verwendeten PLGK 12 A2, UK ..80001336 Kunststoff- und Metallteile kön- Garantie...
 • Seite 53 Wenn der Defekt von unserer Ga- wendungszwecke und Handlungen, rantie gedeckt ist, erhalten Sie das von denen in der Betriebsanleitung reparierte oder ein neues Produkt abgeraten oder vor denen gewarnt zurück. Mit Reparatur oder Aus- wird, sind unbedingt zu vermeiden. tausch des Produkts beginnt kein Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-...
 • Seite 54: Reparatur-Service

  (Kassenbons) und der Angabe, Service-Center worin der Mangel besteht und Service Deutschland wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de Service-Anschrift übersenden. IAN 334011_1907 Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, Service Österreich benutzen Sie unbedingt nur die Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 56: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Töltő töltéskijelző/Akkumulátor gyártási sorozatba tartozó PLGK 12 A2/PAPK 12 A2 Sorozatszám: 202001000001 - 202001485600 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a min- denkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 57: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Polnilnik/Akumulatorska baterija serije PLGK 12 A2/PAPK 12 A2 Serijska številka: 202001000001 - 202001485600 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 58: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Nabíječka/Akumulátor konstrukční řady PLGK 12 A2/PAPK 12 A2 Pořadové číslo: 202001000001 - 202001485600 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované...
 • Seite 59: Original-Eg-Konformitäts- Erklärung

  Original- EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Ladegerät/Akku Modell: PLGK 12 A2/PAPK 12 A2 Seriennummer: 202001000001 - 202001485600 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmoni-...
 • Seite 62 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 01/2020 · Ident.-No.: 80001560012020-HU/SI/CZ IAN 334011_1907...