Parkside PAA 20-Li B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS BATTERY ADAPTOR WITH LIGHT
PAA 20-Li B2
AKUMULIATORINIS USB
ADAPTERIS SU LED APŠVIETIMU
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 346161_2004
AKKU-USB-ADAPTER
MIT LED-LEUCHTE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAA 20-Li B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAA 20-Li B2

 • Seite 1 CORDLESS BATTERY ADAPTOR WITH LIGHT PAA 20-Li B2 AKUMULIATORINIS USB AKKU-USB-ADAPTER ADAPTERIS SU LED APŠVIETIMU MIT LED-LEUCHTE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 346161_2004...
 • Seite 2 Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Seite DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/ PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/ PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importuotojas ....... .12 Originali atitikties deklaracija ....13 │ PAA 20-Li B2 LT   1...
 • Seite 6: Įžanga

  Naudojimas pagal paskirtį Akumuliatoriaus adapterį kaip USB jungtimis prijungtą kroviklį ar energijos šaltinį galima naudoti tik su „Parkside X 20 V Team“ serijos akumuliatoriumi. Akumuliatoriaus adapteris netinka namų patalpoms apšviesti. Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį...
 • Seite 7: Dalys

  1 akumuliatorinis USB adapteris su LED apšvietimu 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Įėjimo įtampa 20 V (nuolatinė srovė) Išėjimas USB 5 V (nuolatinė srovė), 2,4 A NURODYMAS ► Tai specialus kraštutiniams virpesiams atsparus gaminys. │ PAA 20-Li B2 LT   3 ■...
 • Seite 8: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai DĖMESIO! ► Atkreipkite dėmesį į saugos nurodymus, pateiktus jūsų „Parkside X 20 V Team“ serijos akumuliatoriaus naudojimo instrukcijoje. ► Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio prietaiso dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais.
 • Seite 9: Naudojimo Pradžia (Žr. A Pav.)

  Antrą kartą paspaudę įjungimo/išjungimo jungiklį, įjungsite šviesos diodų lemputę Kontrolinis šviesos diodas šviečia trumpai ir jį galima aktyvinti tik tuo metu. Išjungimas ♦ Dar kartą paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį Kontrolinis šviesos diodas netrukus užgęsta. │ PAA 20-Li B2 LT   5 ■...
 • Seite 10: Usb Prietaiso Įkrovimas/Naudojimas (Žr. C Pav.)

  Kontrolinis šviesos diodas netrukus užgęsta. ♦ Jei savo prietaiso nebenaudojate ar nebenorite įkrauti, atjunkite jį nuo akumuliatoriaus adapterio Diržo segtuko naudojimas ■ Diržo segtuku akumuliatoriaus adapterį galite pritvirtinti, pvz., prie diržo ar pan. daikto. │ ■ 6    PAA 20-Li B2...
 • Seite 11: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Prietaisui techninės priežiūros nereikia. ■ Jį valykite drėgna šluoste ar šepečiu. ■ Nenaudokite valiklių arba tirpiklių. Jais galite nepataisomai sugadinti prietaisą. NURODYMAS ► Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., jungiklių) galite užsisakyti paskambinę į mūsų skambučių centrus. │ PAA 20-Li B2 LT   7 ■...
 • Seite 12: Laikymas Nenaudojant

  Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklina- mos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos. Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje. │ ■ 8    PAA 20-Li B2...
 • Seite 13: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Ta pati sąlyga taikoma ir pa- keistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis. │ PAA 20-Li B2 LT   9 ■...
 • Seite 14 įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai. │ ■ 10    PAA 20-Li B2...
 • Seite 15 (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 346161_2004 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją. ĮSPĖJIMAS! ► Prietaisus gali taisyti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai arba kvalifikuoti elektrikai ir tik naudodami originalias atsargines dalis.Taip užtikrinama, kad prietaisas išliks saugus. │ PAA 20-Li B2 LT   11 ■...
 • Seite 16: Priežiūra

  Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt IAN 346161_2004 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com │ ■ 12    PAA 20-Li B2...
 • Seite 17: Originali Atitikties Deklaracija

  įrangoje apribojimo. Ekologinio projektavimo direktyvą 2009/125/ES Ekologinio projektavimo direktyvą (ES) 2015/1428 Ekologinio projektavimo direktyvą (ES) Nr. 1194/2012 Taikomi darnieji standartai EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 62471:2008 EN 50581:2012 │ PAA 20-Li B2 LT   13 ■...
 • Seite 18 Prietaiso tipas Akumuliatorinis USB adapteris su LED apšvietimu PAA 20-Li B2 Pagaminimo metai: 2020–08 Serijos numeris: IAN 346161_2004 Bochumas, 2020-08-31 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai. │ ■ 14    PAA 20-Li B2...
 • Seite 19 Importeur ........26 Original-Konformitätserklärung ....27 DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    15 ■...
 • Seite 20: Einleitung

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch Der Akku-Adapter ist ausschließlich in Verbindung mit einem Akku der Serie Parkside X 20 V Team über die beiden USB-Anschlüsse als Ladestation oder Energiequelle zu nutzen. Der Akku-Adapter ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß...
 • Seite 21: Ausstattung

  ○ diesem Produkt aus. Ausstattung LED-Licht EIN-/AUS-Schalter Gürtelclip Kontroll-LED USB-Anschluss Akku-Adapter Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) Entriegelungstaste (nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferumfang 1 Akku-USB-Adapter mit LED-Leuchte 1 Betriebsanleitung DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    17 ■...
 • Seite 22: Technische Daten

  Sicherheitshinweise ACHTUNG! ► Beachten Sie die Sicherheitshinweise, die in der Betriebsan- leitung Ihres Akkus der Serie Parkside X 20 V Team gegeben sind. ► Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 23: Inbetriebnahme (Siehe Abb. A)

  Zeit und kann auch nur während dieser Zeit aktiviert werden. Ausschalten ♦ Drücken Sie erneut den EIN-/AUS-Schalter Die Kontroll-LED geht nach kurzer Zeit aus. DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    19 ■...
 • Seite 24: Usb-Gerät Laden/Betreiben (Siehe Abb. C)

  Wenn Sie Ihr Gerät nicht mehr verwenden oder aufladen, trennen Sie es vom Akku-Adapter Gürtelclip verwenden ■ Mit dem Gürtelclip können Sie den Akku-Adapter z. B. an einem Gürtel oder Ähnlichem befestigen. │ DE │ AT │ CH ■ 20    PAA 20-Li B2...
 • Seite 25: Wartung Und Reinigung

  Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät damit irreparabel beschädigen. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    21 ■...
 • Seite 26: Lagerung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PAA 20-Li B2...
 • Seite 27: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    23 ■...
 • Seite 28 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedie- nungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 24    PAA 20-Li B2...
 • Seite 29 öffnen. WARNUNG! ► Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    25 ■...
 • Seite 30: Service

  IAN 346161_2004 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 26    PAA 20-Li B2...
 • Seite 31: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. ErP 2009/125/EU ErP (EU) 2015/1428 ErP (EU) Nr. 1194/2012 Angewandte harmonisierte Normen EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 62471:2008 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH │ PAA 20-Li B2    27 ■...
 • Seite 32 Typbezeichnung der Maschine Akku-USB-Adapter mit LED-Leuchte PAA 20-Li B2 Herstellungsjahr: 08–2020 Seriennummer: IAN 346161_2004 Bochum, 31.08.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PAA 20-Li B2...
 • Seite 33 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2020 · Ident.-No.: PAA20-LiB2-082020-1 IAN 346161_2004...