Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDST 10 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR HOSE REEL PDST 10 A2
GB
AIR HOSE REEL
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
SI
NAVIJALNI BOBEN S CEVJO
ZA STISNJEN ZRAK
Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
NAVÍJACÍ BUBON S TLAKOVOM
HADICOU
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 304723
HU
SŰRÍTETT LEVEGŐS
TÖMLŐDOB
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
CZ
NAVÍJECÍ BUBEN S TLAKOVOU
HADICÍ
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
DRUCKLUFT -
SCHLAUCHTROMMEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HU
SI
CZ
SK

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 A2

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 A2 SŰRÍTETT LEVEGŐS AIR HOSE REEL TÖMLŐDOB Operation and Safety Notes Translation of the original instructions Kezelési és biztonsági hivatkozások Az eredeti használati utasítás fordítása NAVIJALNI BOBEN S CEVJO NAVÍJECÍ BUBEN S TLAKOVOU ZA STISNJEN ZRAK HADICÍ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ................... Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Features ........................Page Technical specifications ................... Page Package contents ..................... Page Safety instructions for pneumatic tools ..........Page Residual risk ......................Page Operation ......................Page Before starting up ....................
 • Seite 6: List Of Pictograms Used Introduction

  Use protective gloves! rial. Air hose reel described and only for the specific appli- PDST 10 A2 cations as stated. Keep these instructions in a safe place. Ensure you hand over all documentation when passing the product on z Introduction to anyone else.
 • Seite 7: Technical Specifications

  Introduction / Safety instructions for pneumatic tools reduced physical, sensory or Mounting accessories: Mounting screws mental capacities or a lack of Dowel experience and knowledge if they are supervised or they z Technical specifications have been instructed with regard to the safe use of the Rolling system Automatic device and they understand...
 • Seite 8 Safety instructions for pneumatic tools tions are also part of intended by a specialist. Never open use. The manufacturer or the housing of the air hose reel dealer assumes no liability for yourself. any damage caused by non-in- Use only accessories in proper „...
 • Seite 9: Residual Risk

  Safety instructions for pneumatic tools / Operation or its hoses at any persons or Danger of falling from com- „ animals. pressed air hoses lying Only use genuine spare parts around. „ for repairs. Any non-genuine Reduce the residual risk by spare parts may cause severe carefully using the device as damage.
 • Seite 10: Starting Up

  Operation Mounting the air hose reel of the compressed air - hose reel in the quick coupling of the compressed air DANGER OF INJURY! source. Improper mounting of the hose drum may Connecting the air hose reel to a cause injury. pneumatic tool Ensure that there are no lines or tubes at „...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Operation / Warranty and service informationty Unwinding the hose Make sure that no water can enter inside „ the hose drum. Ensure that the housing Carefully extend the air hose from and the compressed air hose remains „ the drum housing to the desired working dust- and dirt-free.
 • Seite 12: Extent Of Warranty

  Warranty and service informationty you a replacement. The original warranty tions (bottom left), or the sticker on the back period is not extended when a device is or bottom. In the event of malfunctions or repair or replaced. other defects, please first contact our service department below by phone or email.
 • Seite 13: Environmental Notes And Disposal Information Declaration Of Conformity

  304723 IAN: 2164 Article no.: 2019/04 Year of manufacture: Model: PDST 10 A2 meets the essential protection requirements that are specified in the European directives and their changes. Machinery Directive: 2006/42/EC and their amendments. This conformity assessment is based on the...
 • Seite 15 Tartalomjegyzék A használt piktogramok magyarázata ............Oldal Bevezetés ........................Oldal Rendeltetésszerű használat .................... Oldal Felszerelés ......................... Oldal Műszaki adatok ........................Oldal Szállítási terjedelem ......................Oldal Biztonsági utasítások sűrített levegős szerszámokhoz ..... Oldal Fennmaradó kockázat ...................... Oldal Kezelés ..........................Oldal Üzembe helyezés előtt .....................
 • Seite 16: A Használt Piktogramok Magyarázata Bevezetés

  Újrahasznosított anyagból Használjon védőkesztyűt. készült. SŰRÍTETT LEVEGŐS lyadékok szállítására nem alkalmas. Csak TÖMLŐDOB PDST 10 A2 a leírtak szerint, a rendeltetésszerű hasz- nálatnak megfelelően használja a terméket. Őrizze meg ezt az útmutatót. z Bevezetés Ha átadja a terméket egy harmadik fél számára, mellékelje az összes dokumentu-...
 • Seite 17: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Biztonsági utasítások sűrített levegős szerszámokhoz idősebb gyermek valamint Rögzítőcsavarok csökkent fizikai, érzékszervi Szerelőtartozékok: vagy mentális képességekkel Szerelőcsavarok bíró vagy tapasztalat vagy Tiplik tudás hiányában szenvedő személyek csak akkor z Műszaki adatok használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék Felcsévélő...
 • Seite 18 Biztonsági utasítások sűrített levegős szerszámokhoz használni. Minden egyéb, ettől vel használja a tömlődobot. eltérő használat tilos! A sűrített levegős tömlődob A rendeltetésszerű haszná- folyadékkal való használata „ lathoz tartozik a használati nem megengedett. útmutató biztonsági utasítá- A tömlőt mindig kontrollál- „...
 • Seite 19: Fennmaradó Kockázat

  Biztonsági utasítások sűrített levegős szerszámokhoz (pl. nyomáscsökkentő segít- A tömlődobot csak kifogás- „ ségével). talan állapotban használja. A sűrített levegős tömlőt min- Kérdéses esetben használat „ dig tartsa távol éles szélektől, előtt kérjen tanácsot egy spe- hőtől és olajoktól. cialistától. A tömlődob használat előtt A javításokat csak képzett „...
 • Seite 20: Kezelés

  Kezelés z Kezelés detektort, vagy lépjen kapcsolatba egy szakemberrel. z Üzembe helyezés előtt Tartsa be a használandó fúrógép bizton- „ sági utasításait. Vegyen ki minden alkatrészt a cso- „ TUDNIVALÓ! Rongálódásveszély! magolásból, és ellenőrizze, hogy nem A tömlődob helytelen szerelése láthatók-e sérülések a sűrített levegős rongálódáshoz vezethet.
 • Seite 21: Karbantartás És Tisztítás

  Kezelés A tömlődob csatlakoztatása sűrí- A tömlő lecsévélése tett levegős szerszámhoz Gondosan húzza ki a munkatömlőt „ Tudnivaló: Rongálódásveszély! a dobházból a sűrített levegős szer- A sűrített levegős tömlődob számhoz a tetszés szerinti munkahosz- helytelen kezelése rongálódáshoz szra. Ha a sűrített levegős tömlőt vezethet.
 • Seite 22: Garanciával És Szervizszolgáltatással Kapcsolatos Tudnivalók

  Kezelés / Garanciával és szervizszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók Soha ne használjon éles és/vagy karco- kicseréljük. Ez a garanciális szolgáltatás „ ló hatású tisztító- vagy oldószert. Ezek akkor vehető igénybe, ha a meghibásodott károsíthatják a sűrített levegős tömlődob terméket és a vásárlást igazoló nyugtát műanyagból készült alkotóelemeit.
 • Seite 23: Garanciális Eset Kezelése

  Székhely: Németország Cikksz.: 2164 Gyártás éve: 2019/04 Modell: PDST 10 A2 IAN 304723 azoknak a védelmi követelményeknek meg- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő felel, melyeket az európai irányelvekben és cím nem a szerviz címe. azok módosításaiban meghatároztak. Kérjük, először a fent megnevezett szerviz-...
 • Seite 24 EU megfelelőségi nyilatkozat Gépekről szóló irányelv: 2006/42/EK és azok módosításaiban meghatároztak. A megfelelőség értékelésére a következő harmonizált szabványokat használtuk fel: EN 12100:2010 St. Ingbert, 2018.10.19. A következő személy nevében: M. Sc. Alexander Hoffmann – Minőségbiztosítás –...
 • Seite 25: Jótállási Tájékoztató

  Gyártási szám: A termék megnevezése: IAN 304723 SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐDOB PDST 10 A2 A termék típusa: PDST 10 A2 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Minősítési címkét A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: C.
 • Seite 27 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ............Stran Uvod .............................Stran Namenska uporaba ......................Stran Oprema ..........................Stran Tehnični podatki .........................Stran Obseg dobave ........................Stran Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje .........Stran Preostalo tveganje ......................Stran Upravljanje ........................Stran Pred zagonom ........................Stran Montaža ..........................Stran Zagon ..........................Stran Vzdrževanje in čiščenje ....................Stran Napotki za garancijo in servisiranje ............Stran Garancijski pogoji...
 • Seite 28: Legenda Uporabljenih Piktogramov Uvod

  Use protective gloves! materiala. NAVIJALNI BOBEN S CEVJO ZA zraka. Nikakor ni primeren za transport STISNJEN ZRAK PDST 10 A2 tekočin. Izdelek uporabljajte samo, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. Dobro shranite ta navodila za uporabo. Pri z Uvod predaji izdelka tretji osebi, izročite tudi vso...
 • Seite 29: Tehnični Podatki

  Uvod / Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje manjkanjem izkušenj ali zna- Montažni pribor: Montažni vijaki nja, vendar le pod ustreznim Vložki nadzorom in pod pogojem, da so predhodno poučeni o z Tehnični podatki pravilni in varni uporabi apara- ta. Seznanjeni morajo biti tudi Sistem navijanja Avtomatsko z morebitnimi nevarnostmi, ki...
 • Seite 30 Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje tažo. Proizvajalec ali trgovec pravilno. Če je mehanizem ne prevzema odgovornosti za navijanja poškodovan, nemu- škodo, ki je nastala zaradi ne- doma odklopite cevni boben pravilne ali napačne uporabe. in ga predajte v popravilo stro- Uporabljate lahko samo do- kovnjaku.
 • Seite 31: Preostalo Tveganje

  Varnostna opozorila za pnevmatsko orodje / Upravljanje vedana. Obstaja nevarnost z Preostalo tveganje eksplozije! Cevnega bobna ne smete „ Tudi če pravilno upravljate na- uporabljati za kakršne koli pravo, ostajajo ostala tveganja. druge namene. V zvezi z zasnovo in konstrukcijo Cevni boben hranite izven „...
 • Seite 32: Zagon

  Upravljanje strop ali steno, saj uporaba nemontira- tako, da vijake , ki ste jih v koraku 1 nega cevnega bobna ni dovoljena. odstranili, ponovno privijete z vrtenjem v Izberite takšno mesto za montažo cev- desno. (glejte sliko C). „ nega bobna, kjer ta ne predstavlja ovire. Pri montaži na strop bodite pozorni, da „...
 • Seite 33: Vzdrževanje In Čiščenje

  Upravljanje / Napotki za garancijo in servisiranje Cevni boben ima blokirni in povratni 3. Nazaj privijte pritrdilne vijake „ mehanizem. To omogoča enostavno izvlečenje in vračanje pnevmatska cev z Vzdrževanje in čiščenje za pnevmatsko orodje Ta blokada ustvarja pri navijanju in „...
 • Seite 34: Garancijski Pogoji

  Napotki za garancijo in servisiranje z Garancijski pogoji posegov, ki jih ne izvede naš pooblaščeni servis, garancija preneha. Garancijski rok začne teči od datuma na- kupa. Prosimo, da dobro shranite originalni z Postopanje v garancij- račun. Ta dokument je potreben kot dokazi- skem primeru lo o nakupu.
 • Seite 35: Okoljski Napotki In Podatki Za Odstranjevanje Med Odpadke

  Odgovoren za dokument: Alexander Hoffmann Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert na lastno odgovornost izjavljamo, da izdelek Navijalni boben s cevjo za stisnjen zrak 304723 IAN: 2164 Št. art.: 2019/04 Leto izdelave: PDST 10 A2 Model: izpolnjuje bistvene zahteve glede zaščite,...
 • Seite 36: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Navijalni boben s cevjo za stisnjen zrak IAN 304723 PDST 10 A2 C. M. C. GmbH Pooblaščeni serviser: Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Servisna telefonska številka: Nemčija 00386 (0) 80 28 60 S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 39 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ............Strana Úvod ...........................Strana Použití zařízení v souladu s účelem, k němuž je určeno .........Strana Vybavení ...........................Strana Technická data .........................Strana Rozsah dodávky ......................Strana Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje ......Strana Zbytková rizika .........................Strana Obsluha ..........................Strana Před uvedením do provozu ...................Strana Montáž...
 • Seite 40: Vysvětlení Používaných Piktogramů Úvod

  Používejte ochranné Vyrobeno z recyklovaného rukavice. materiálu. NAVÍJECÍ BUBEN S TLAKOVOU k zásobování pneumatických nástrojů ener- HADICÍ PDST 10 A2 gií. Samonavíjecí buben slouží výhradně k transportu stlačeného vzduchu. Není vhodný k transportu kapalin. z Úvod Používejte produkte pouze podle popisu a k uvedenému účelu.
 • Seite 41: Technická Data

  Úvod / Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje RUCE! Rychlospojka Toto zařízení smějí používat Přípojka stlačeného vzduchu „ Šrouby děti od 16 let a dále osoby se Upevňovací šrouby sníženými fyzickými, smyslo- vě pozorovacími a mentálními Montážní příslušenství: schopnostmi nebo nedosta- Montážní...
 • Seite 42 Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje výhradně v souladu se svým užívat samonavíjecí buben určením. Jakékoli jiné, odlišné s hadicí na stlačený vzduch používání je zakázáno! pro kapaliny. Součástí řádného používání Hadici nechte navíjet vždy „ „ je rovněž dodržování bezpeč- pod kontrolou, protože sa- nostních pokynů...
 • Seite 43: Zbytková Rizika

  Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje / Obsluha nu vždy zkontrolujte hadici na Opravy nechte provádět pou- „ stlačený vzduch. ze kvalifikované odborníky. Samonavíjecí buben použí- Samonavíjecí buben nikdy „ „ vejte pouze ve spojení s kom- nepřenášejte uchopením za presorem. Provoz s láhvemi hadici.
 • Seite 44: Montáž

  Obsluha nevykazují nějaká poškození. Pokud na odborníka. tomu tak je, samonavíjecí buben s ha- 1. Jako šablonu použijte výkyvné upevňo- dicí na stlačený vzduch nepožívejte. Ob- raťte se na výrobce na uvedené servisní vací rameno . Upevňovací rameno adrese. můžete oddělit od samonavíjecího Odstraňte všechny ochranné...
 • Seite 45: Údržba A Čištění

  Obsluha pneumatického nástroje. zpět do bubnu kontrolovaně. Použití samonavíjecího bubnu Nastavení zarážky hadice Polohu zarážky hadice můžete nastavit, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! navíjení hadice se v požadované délce Samonavíjecí buben je vybaven mecha- přeruší. Pro přestavění zarážky potře- nismem pro zpětné převíjení. Ten je bujete křížový...
 • Seite 46: Informace O Záruce A Servisních Opravách

  Informace o záruce a servisních opravách z Informace o záruce a zení rozbitných částí, např. spínačů, baterií servisních opravách nebo částí, které jsou zhotoveny ze skla. Záruka společnosti Creative Marke- Záruka pozbývá platnosti, jestliže je výro- ting & Consulting GmbH bek poškozený, není...
 • Seite 47: Ekologické Pokyny A Informace O Likvidaci Odpadu

  IAN: 2164 Dovolujeme si upozornit, že následující Č. zboží: 2019/04 adresa není adresa servisní opravny. Rok výroby: PDST 10 A2 Kontaktujte nejprve výše uvedené servisní Model: středisko. který splňuje zásadní požadavky, které jsou Adresa: uvedeny v evropských směrnicích a jejich C.
 • Seite 49 Legenda použitých piktogramov Legenda použitých piktogramov ..............Strana Úvod ...........................Strana Použitie v súlade so stanoveným účelom ..............Strana Výbava ..........................Strana Technické údaje .......................Strana Obsah balenia ........................Strana Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie ......Strana Zvyškové riziko ........................Strana Obsluha ..........................Strana Pred uvedením do prevádzky ......................Strana Montáž...
 • Seite 50: Legenda Použitých Piktogramov Úvod

  Vyrobené z recyklovaného vice. materiálu. NavÍjacÍ bubon s tlakovom ním pneumatických náradí. Hadicový navi- hadicou PDST 10 A2 jak funguje výlučne na prepravu stlačeného vzduchu. Nie je vhodný na to, aby prepra- voval kvapaliny. Používajte výrobok iba z Úvod tak, ako je popísané a pre uvedené oblasti použitia.
 • Seite 51: Technické Údaje

  Úvod / Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie Toto zariadenie smú používať „ Skrutky deti od 16 rokov, ako aj osoby Upevňovacie skrutky s obmedzenými fyzickými, Montážne príslušenstvo: senzorickými alebo dušev- Montážne skrutky nými schopnosťami alebo s Hmoždinky nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú...
 • Seite 52 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie sa použitie je zakázané! Hadici umožnite vždy kontro- „ Súčasťou použitia v súlade lovane sa navinúť, pretože „ so stanoveným účelom je tiež hadicový navijak je vybave- zohľadnenie bezpečnostných ný napínacou pružinou pre pokynov, ktoré obsahuje ná- samonavíjací...
 • Seite 53: Zvyškové Riziko

  Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie použijete, vždy skontrolujte iba kvalifikovaným odborní- hadicu na stlačený vzduch. kom. Hadicový navijak používajte Hadicový navijak nikdy ne- „ „ iba v spojení s kompresorom. prepravujte uchopením za Prevádzka s fľašami so stla- hadice. čeným vzduchom je zakáza- Ak uvoľníte hadicu od zdroja „...
 • Seite 54: Obsluha

  Obsluha z Obsluha UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo poškodenia! z Pred uvedením do prevádzky Nesprávna montáž môže viesť k poškodeniam. Vyberte všetky diely z obalu a skontro- „ lujte, či pneumatický hadicový navijak Zabezpečte, aby nosný materiál na „ alebo jednotlivé diely nevykazujú škody. mieste montáže uniesol hmotnosť...
 • Seite 55: Údržba A Čistenie

  Obsluha Pripojenie hadicového navijaka na Odvinutie hadice pneumatické náradie Pracovnú hadicu vytiahnite starost- „ Upozornenie: Nebezpečenstvo livo z telesa bubna na želanú pracovnú poškodenia! dĺžku pre pneumatické náradie. Ak Nesprávne zaobchádzanie s pne- pneumatickú hadicu po zvuku kliknu- umatickým hadicovým navijakom tia pustíte, zaskočí...
 • Seite 56: Informácie O Záruke A Servise

  Obsluha / Informácie o záruke a servise rozpúšťadlá. Tieto by mohli poškodiť Pokiaľ je táto chyba krytá našou zárukou, plastové diely pneumatického hadicové- vrátime vám opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína ho navijaka. Dbajte na to, aby sa do vnútra hadicové- plynúť...
 • Seite 57: Informácie O Ochrane Životného Prostredia A Likvidácii Es Vyhlásenie O Zhode

  Číslo výrobku: 2164 Telefón: 0850 232001 Rok výroby: 2019/04 bežná tarifa nemeckej Model: PDST 10 A2 pevnej siete Sídlo: Nemecko spĺňa základné požiadavky na ochranu, kto- ré sú stanovené v európskych smerniciach IAN 304723 a ich úpravách. Smernica o strojoch: Nezabúdajte, prosím, že nasledujúca adre-...
 • Seite 58 ES vyhlásenie o zhode St. Ingbert, 19. 10. 2018 per procura Alexander Hoffmann - zodpovedný za dokumentáciu-...
 • Seite 59 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ........Seite 60 Einleitung ....................Seite 60 Bestimmungsgemäße Verwendung ..............Seite 60 Ausstattung ....................Seite 61 Technische Daten ..................Seite 61 Lieferumfang ....................Seite 61 Sicherheitshinweise ................Seite 61 Restrisiko..................... Seite 64 Bedienung ....................Seite 64 Vor der Inbetriebnahme ................
 • Seite 60: Legende Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Schutzbrille. Verwenden Sie Hergestellt aus Recycling- Schutzhandschuhe! material. DRUCKLUFT - SCHLAUCH- z Bestimmungsgemäße TROMMEL PDST 10 A2 Verwendung z Einleitung Die Druckluft-Schlauchtrommel dient in Verbindung mit einem Kompressor zur Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Energieversorgung von Druckluftwerkzeu- sich für ein hochwertiges Produkt gen.
 • Seite 61: Ausstattung

  Einleitung / Sicherheitshinweise z Sicherheitshinweise z Ausstattung Trommelgehäuse BITTE LESEN SIE VOR Schwenkbarer Befestigungsbügel DEM GEBRAUCH DIE Haken zum Aufhängen BEDIENUNGSANLEITUNG Schlauchstopper SORGFÄLTIG DURCH. SIE IST Druckluft - Schlauch für Druckluftwerkzeug BESTANDTEIL DES GERÄTES Schnellkupplung Druckluftanschluss UND MUSS JEDERZEIT VER- Schrauben FÜGBAR SEIN! Befestigungsschrauben...
 • Seite 62 Sicherheitshinweise zu transportieren. verpflichtet sich mit dieser Die Druckluft - Schlauchtrommel vertraut zu machen. Weiterhin „ ist aufgrund der Vorrichtung müssen sie über potentielle für die Montage an einer Gefahren informiert sein. geeigneten Wand oder Decke Die geltenden Unfallverhü- vorgesehen; eine montagefreie tungsvorschriften sind korrekt Benutzung ist nicht erlaubt.
 • Seite 63 Sicherheitshinweise durch einen Spezialisten zu Gasen ist untersagt. Es besteht reparieren. Öffnen Sie keines- Explosionsgefahr! wegs selbst das Gehäuse der Die Druckluft - Schlauchtrommel „ Druckluft-Schlauchtrommel. darf nicht für andere Zwecke Benutzen Sie nur Zubehör in verwendet werden. „ einwandfreiem Zustand, das Lagern Sie die Druckluft - „...
 • Seite 64: Restrisiko

  Sicherheitshinweise / Bedienung Transportieren Sie die Druck- „ Einzelteile Schäden aufweisen. Ist luft - Schlauchtrommel niemals dies der Fall, benutzen Sie die Druck- durch Greifen an den Schläu- luft-Schlauchtrommel nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die angege- chen. bene Serviceadresse.
 • Seite 65: Inbetriebnahme

  Bedienung einem Fachmann auf. Schnellkupplung der Druckluftquelle. Beachten Sie auch die Sicherheitshinwei- „ se zu der verwendeten Bohrmaschine. Druckluft - Schlauchtrommel an ein HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Druckluftwerk zeug anschließen Inkorrekte Montage kann zu Beschädigungen führen. Hinweis: Beschädigungsgefahr! Unkorrekter Umgang mit der Stellen Sie sicher, dass das Trägerma- Druckluft-Schlauchtrommel kann zu „...
 • Seite 66: Wartung Und Reinigung

  Bedienung Diese Arretierung erzeugt beim Auf- und (siehe Abb. D). „ Abrollen ein knarrendes Geräusch. Dies 2. Schieben Sie den Schlauchstopper ist kein Fehler. Sollte sich das Geräusch entlang des Druckluft - Schlauches nach zahlreichen Anwendungen und/ die gewünschte Position. oder bei Problemen mit dem Mechanis- 3.
 • Seite 67: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung z Hinweise zu Garantie und z Garantieumfang Serviceabwicklung Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Garantie der Creative Marketing & richtlinien sorgfältig produziert und vor Consulting GmbH Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Die Garantieleistung gilt für Material- oder Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Fabrikationsfehler.
 • Seite 68: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben Eg-Konformitätserklärung

  +49 (0) 6894/ 9989749 304723 IAN: 2164 Sitz: Deutschland Art.-Nr.: Herstellungsjahr: 2019/04 PDST 10 A2 IAN 304723 Modell: den wesentlichen Schutzanforderungen ge- Bitte beachten Sie, dass die folgende An- nügt, die in den Europäischen Richtlinien schrift keine Serviceanschrift ist. Maschinen-Richtlinie: Kontaktieren Sie zunächst die oben benann-...
 • Seite 69 EG-Konformitätserklärung Inhaltsverzeichnis EN 12100:2010 St. Ingbert, 19.10.18 i. A. M. Sc. Alexander Hoffmann - Qualitätssicherung - DE/AT/CH...
 • Seite 70 DE/AT/CH...
 • Seite 71 Inhaltsverzeichnis DE/AT/CH...
 • Seite 72 DE/AT/CH...
 • Seite 73 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informáciíj · Stand der Informationen: 10/2018 Ident.-No.: PDST10A2102018-4 IAN 304723...