Parkside PHLG 2000 E4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Hot Air Gun PHLG 2000 E4
Forrólégfúvó
Az originál használati utasítás fordítása
Horkovzdušná pistole
Překlad originálního provozního návodu
Heißluftgebläse
Originalbetriebsanleitung
IAN 331113_1907
Fen za vroč zrak
Prevod originalnega navodila za uporabo
Teplovzdušná pištoľ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 E4

 • Seite 1 Hot Air Gun PHLG 2000 E4 Forrólégfúvó Fen za vroč zrak Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Horkovzdušná pistole Teplovzdušná pištoľ Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu Heißluftgebläse Originalbetriebsanleitung IAN 331113_1907...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új beren- dezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű termék Rendeltetés ........4 mellett döntött. A jelen készülék minőségét Általános leírás ......5 a gyártás alatt ellenőrizték és alávetették Szállítási terjedelem ......5 egy végső...
 • Seite 5: Általános Leírás

  és 550 °C hőmérsékletű levegő érhető el. Általános leírás Műszaki adatok Szállítási terjedelem Hőlégfúvó ....PHLG 2000 E4 Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze A motor teljesítményfelvétele ..2000 W teljességét: Hálózati feszültség ... 230 V~, 50 Hz Védelmi osztály .........
 • Seite 6: Általános Biztonsági Utasítások

  Figyelem, forró felületek, • Mindig ügyelni kell a gyerekek- égési sérülés veszélye! re, hogy ne játsszanak a készü- lékkel. Védőcsoport II • A készüléket kezelő vagy fel- használó személy felel más sze- Elektromos gépek nem tartoz- mélyeknek okozott balesetekért nak a háztartási hulladékba. vagy tulajdonukon okozott káro- kért.
 • Seite 7 - Legyen óvatos, ha a készülé- • Ügyeljen arra, hogy a csatla- ket gyúlékony anyagok köze- kozóvezeték vagy más éghető lében használja. anyagok ne érjenek a szilárd - Ne irányítsa hosszabb ideig tüzelőanyag begyújtó forró ré- ugyanarra a helyre a készü- szeihez.
 • Seite 8: Első Üzembe Helyezés

  Első üzembe helyezés A festékkaparó összeszerelése Az első használat alkalmával kevés füst képződhet. A füst kötőanyagok révén ala- 1. Csavarja le a felső anyát (13) a marko- kul ki, amelyek az első használat során a latról (6). hő hatására kioldódnak a fűtés szigetelő 2.
 • Seite 9: Felületi Fúvóka

  Felületi fúvóka A grillgyújtó fúvókát (8) kizárólag addig a néhány percig használja, Helyezze fel a felületi fúvókát (9) a fú- ami ahhoz szükséges, hogy megy- vócsőre (4). gyulladjon a faszén. Használja a felületi fúvókát (9) nagyobb felületre irányított hő eléréséhez. Ne használja másra a grillgyújtó...
 • Seite 10: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Eltávolítás és környezetvédelem Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- részek és a csomagolás környezetbarát újra hasznosításáról. Elektromos gépek nem tartoznak a háztartási hulladékba. • Adja le a gépet egy hasznosító telepen. A felhasznált műanyag- és fémrészek fajtájuk szerint szétválaszthatók és újra hasznosíthatók.
 • Seite 11 HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Forrólégfúvó IAN 331113_1907 A termék típusa: PHLG 2000 E4 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 12 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6.
 • Seite 13: Predgovor

  Predgovor Kazalo Predgovor ........13 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Namen uporabe ......13 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošni opis ....... 14 Kakovost naprave je bila preverjena med postopkom proizvodnje in pri končnem pre- Obseg dobave ......14 verjanju, s čimer je zagotovljeno pravilno de- Pregled .........
 • Seite 14: Splošni Opis

  Splošni opis Tehnični podatki Obseg dobave Fen za vroči zrak ..PHLG 2000 E4 Nazivna moč motorja ....2000 W Orodje vzemite iz embalaže in preverite, Omrežna napetost ... 230 V~, 50 Hz Zaščitni razred ........ali je popolno: Fen za vroči zrak Stopnji I Reducirna šoba...
 • Seite 15: Splošna Varnostna Navodila

  Splošna varnostna Pozor! Z naslednjimi ukrepi navodila boste preprečili poškodbe orodja in morebitne telesne poškodbe. Orodje pri nenamenski upora- bi lahko povzroči hude telesne Delo z orodjem poškodbe. Da bi se izognili poškodbam oseb in materialni škodi, obvezno preberite in •...
 • Seite 16: Prva Uporaba

  • Ne glejte neposredno v odprtino • Če je priključni kabel poškodo- šobe na pihalni cevi. van, izklopite orodje in izvlecite • Ne dotikajte se šobe, dokler je električni vtič iz vtičnice. Če se vroča. poškoduje priključni kabel tega • Poskrbite, da bo izhod na šobi orodja, naj ga zaradi varnostnih dovolj oddaljen od obdelovane razlogov zamenja proizvajalec,...
 • Seite 17: Uporaba Kot Stoječe Orodje

  Uporaba kot stoječe temperature v dvomih, ne segre- orodje vajte istega mesta predolgo, da se izognete pregrevanju obdelovanca. Orodje lahko uporabljate v stoječem polo- Ploščata šoba žaju. V ta namen postavite orodje na oba odlagalna nastavka (12). Nataknite ploščato šobo (9) na pihalno Pazite na stabilno in varno postavitev cev (4).
 • Seite 18: Čiščenje /Vzdrževanje / Shranjevanje

  Shranjevanje Šobo za netenje žara (8) upo- rabljajte izključno tistih nekaj minut, • Orodje hranite na suhem, neprašnem ki so potrebne, da se oglje vname. mestu izven dosega otrok. Šobe za netenje žara (8) v nobe- • Preden orodje spravite v zaprt prostor, počakajte, da se ohladi.
 • Seite 19: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 21: Úvod

  Obsah Úvod Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Úvod......... 21 Účel použití ....... 21 během výroby a byla provedena také Obecný popis ......22 závěrečná kontrola. Tím je zaručena funkčnost přístroje. Nelze vyloučit, že v Rozsah dodávky ......22 Přehled ........22 jednotlivých případech bude na přístroji rozvodech zbytek maziv.
 • Seite 22: Obecný Popis

  Obecný popis Technické údaje Rozsah dodávky Horkovzdušná pistole...... PHLG 2000 E4 Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li kom- Příkon motoru ......2000 W Napětí v síti pletní: 230 V~, 50 Hz ....... Třída ochrany ........Horkovzdušná pistole Stupni I Redukční tryska Objem vzduchu ....300 l/min Teplotní...
 • Seite 23: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Všeobecné bezpečnostní Upozornění! Takto přede- pokyny jdete škodám na přístroji a následným zraněním: Při nesprávném používání Práce s přístrojem může tento přístroj způsobit vážná zranění. Aby nedošlo ke zranění nebo škodám, pře- • Nepoužívejte přístroj za deště. čtěte si následující bezpečnost- Pracujte pouze za denního svět- ní...
 • Seite 24: První Uvedení Do Provozu

  • Nikdy nesměrujte proud horkého • Vypněte přístroj a vytáhněte sí- vzduchu na lidi nebo zvířata. ťovou zástrčku ze zásuvky, je-li • Nedívejte se přímo do otvoru síťový kabel poškozen. Dojde-li k poškození síťového přívodu trysky na foukací trubici. • Nedotýkejte se trysky, když je tohoto zařízení, musí...
 • Seite 25: Používání Jako Nepřenosný Spotřebič

  Používání jako Při použití redukční trysky (11) vě- nepřenosný spotřebič nujte pozornost zejména vytváření tepla v místě zahřívání. Při pochyb- Přístroj můžete použít jako nepřenosný spo- nostech nezůstávejte příliš dlouho třebič. Za tímto účelem postavte přístroj na na jednom místě, aby nedošlo k obě...
 • Seite 26: Čištění / Údržba/Skladování

  Skladování K zapálení grilovacího uhlí v žád- ném případě nepoužívejte další me- tody současně s tryskou k zapálení • Přístroj uchovávejte na suchém místě, a grilu (8). mimo dosah dětí. • Před uskladněním zařízení v uzavře- Používejte trysku na zapalování gri- ných prostorách nechte přístroj vychlad- lu (8) výhradně...
 • Seite 27: Záruka

  Pol. Návod k Označení Č. artiklu. obsluze Kovový trojúhelník 91030045 Rukojeť 91030044 Tryska na zapalování grilu 91030043 Plochá tryska 91030042 Špachtlová tryska 91030041 Redukční tryska 91030040 Záruka Záruční doba a zákonné nároky na odstranění vady Vážení zákazníci, Záruční doba se neprodlužuje poskytnutím Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- záruky.
 • Seite 28: Opravna

  Opravna v případě zneužívání a neodborné ma- nipulace, používání nadměrné síly a při Opravy, které nespadají do záruky, mů- zásazích, které nebyly provedeny naším autorizovaným servisem. žete nechat udělat v našem servisu oproti zúčtování. Rádi vám připravíme předběžný Postup v případě uplatňování záruky odhad nákladů.
 • Seite 29: Úvod

  Obsah Úvod Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod......... 29 Účel použitia ......29 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ....... 30 kvalitný produkt. Tento prístroj bol počas výroby testovaný Objem dodávky ......30 Prehľad ........30 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Tým je zabezpečená...
 • Seite 30: Všeobecný Popis

  Technické údaje žívaním nezodpovedajúcim účelu použitia alebo nesprávnou obsluhou prístroja. Teplovzdušná pištol'...PHLG 2000 E4 Všeobecný popis Príkon motora ......2000 W Sieťové napätie ....230 V~, 50 Hz Objem dodávky Trieda ochrany ........Stupeň I Vybaľte nástroj a skontrolujte, či je kom- Teplota ........350 °C...
 • Seite 31: Všeobecné Bezpečnostné

  Všeobecné bezpečnostné Pozor! Takto zabránite po- upozornenia škodeniu zariadenia a z toho vyplývajúcim prípadným Zariadenie môže pri neod- poraneniam osôb: bornom používaní spôsobiť Práca so zariadením vážne poranenia. Aby sa zabránilo zraneniam osôb a vecným škodám, prečítajte • Nepoužívajte zariadenie v daždi. si a bezpodmienečne do- Pracujte len pri dennom svetle držiavajte nasledujúce bez-...
 • Seite 32: Prvé Uvedenie Do Prevádzky

  • Nikdy nepoužívajte prístroj ako • Nepoužívajte sieťovú šnúru na sušič vlasov. vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. • Nikdy nesmerujte horúci prúd Sieťovú šnúru chráňte pred horú- čavou, olejom a ostrými hranami. vzduchu na osoby alebo zviera- • Ak je sieťová šnúra poškodená, tá.
 • Seite 33: Obsluha

  Obsluha Môžu nastať rôzne popáleniny. Vždy dodržiavajte bezpečnostné Zapínanie a vypínanie pokyny a so zariadením zásadne zaobchádzajte opatrne. Prepnite stupňovitý spínač (3) na stupeň Redukčná dýza "I". Zariadenie dosiahne množstvo vzdu- chu 300 l/min s teplotou 350 °C. Založte redukčnú dýzu (11) na fúkaciu Prepnite stupňovitý...
 • Seite 34: Dýza Na Zapaľovanie Grilu

  Dýza na Bežné čistiace a zapaľovanie grilu údržbárske práce Založte dýzu na zapaľovanie grilu (8) na • Zariadenie udržiavajte vždy čisté. Na fúkaciu trubicu (4). čistenie používajte kefu alebo prachov- Zariadenie zapnite so stupňovitým spína- ku, ale nie čistiaci prostriedok alebo čom ( 2) na stupeň...
 • Seite 35: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Náhradné diely / Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak by sa mali vyskytnúť problémy s procesom objednávky, použite, prosím, kontaktný formulár. Pri ďalších otázkach sa obráťte na „Service-Center“ (pozri stranu 36). Pol. návod na obsluhu Označenie Č.
 • Seite 36: Servisná Oprava

  Záruka sa týka materiálových alebo vý- adresu, ktorá vám bude oznámená. Ne- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje zasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne alebo s iným na diely produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu špeciálnym nákladom.
 • Seite 37: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........37 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......37 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 38 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........38 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 38: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine von 500 l/min bei 550 °C. Beschreibung Technische Daten Lieferumfang Heißluftgebläse ..PHLG 2000 E4 Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Aufnahmeleistung des Motors ..2000 W Netzspannung Packung und prüfen Sie, ob die nachfol- 230 V~; 50 Hz ......
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise

  • Der Bediener oder Nutzer ist für Schutzklasse II Unfälle oder Schäden an ande- Elektrogeräte gehören nicht ren Menschen oder deren Eigen- in den Hausmüll. tum verantwortlich. • Benutzen Sie nur Ersatz- und Allgemeine Zubehörteile, die vom Hersteller Sicherheitshinweise geliefert und empfohlen werden. Der Einsatz von Fremdteilen führt Dieses Gerät kann bei un- zum sofortigen Verlust des Ga-...
 • Seite 40 - Nicht für längere Zeit auf ein Festbrennstoffanzünders in Berüh- und dieselbe Stelle richten. rung kommen. - Nicht bei Vorhandensein einer explosionsfähigen Atmosphäre Vorsicht: So vermeiden Sie verwenden. Unfälle und Verletzungen - Wärme kann zu brennbaren durch elektrischen Schlag: Materialien geleitet werden, Elektrische Sicherheit die verdeckt sind.
 • Seite 41: Erstinbetriebnahme

  Erstinbetriebnahme Zusammenbau des Farbkratzers Bei erster Anwendung kann etwas Rauch 1. Schrauben Sie die obere Mutter (13) austreten. Der Rauch entsteht durch Binde- vom Griff (6) ab. mittel, die sich bei dem ersten Gebrauch 2. Setzen Sie das Metall-Dreieck (5) auf durch die Wärme aus der Isolationsfolie der Heizung herauslösen.
 • Seite 42: Flächendüse

  Flächendüse Verwenden Sie die Grillanzünder- düse (8) ausschließlich für die we- Stecken Sie die Flächendüse (9) auf das nigen Minuten die notwendig sind, Ausblasrohr (4) auf. um die Grillkohle zu entzünden. Verwenden Sie die Flächendüse (9) zum Erzielen einer flächigen Hitze. Verwenden Sie die Grillanzünder- düse (8) in keinem Fall für eine Achten Sie bei Verwendung der...
 • Seite 43: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Wir haften nicht für durch unsere Geräte Umweltschutz hervorgerufene Schäden. Sofern diese durch unsachgemäße Reparatur oder den Einsatz von Nicht-Originalteilen bzw. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- durch nicht bestimmungsgemäßen Ge- ckung einer umweltgerechten Wiederver- brauch verursacht werden. wertung zu. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
 • Seite 44: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 45: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Service Deutschland Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 331113_1907 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 47: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy Forrólégfúvó PHLG 2000 E4 típussorozatú Sorozatszám 201912000001 - 201912396016 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:...
 • Seite 48: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Fen za vroči zrak serije PHLG 2000 E4 Serijska številka 201912000001 - 201912396016 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 49: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Horkovzdušná pistole konstrukční řady PHLG 2000 E4 Pořadové číslo 201912000001 - 201912396016 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení:...
 • Seite 50: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Teplovzdušná pištol‘ konštrukčnej rady PHLG 2000 E4 Poradové číslo 201912000001 - 201912396016 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné...
 • Seite 51: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Heißluftgebläse Modell PHLG 2000 E4 Seriennummern 201912000001 - 201912396016 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 53: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra · Eksplozijska risba Rozvinutý výkres · Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung PHLG 2000 E4 informatív informativen informační informatívny informativ 20191217 _rev02_sh...
 • Seite 54 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12/2019 Ident.-No.: 72090225122019-4 IAN 331113_1907...

Diese Anleitung auch für:

Ian 331113_1907

Inhaltsverzeichnis