Parkside PHLG 2000 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 B1
HEAT GUN
Translation of original operation manual
PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
TEPLOVZDUŠNÁ, TLAKOVÁ PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
IAN 71600
DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
HEISSLUFTGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 B1

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN DMUCHAWA GORĄCEGO POWIETRZA Translation of original operation manual Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa PIŠTOLA ZA VROČI ZRAK HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny TEPLOVZDUŠNÁ, TLAKOVÁ PIŠTOĽ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ..........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ........................Page 6 Technical information ......................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 7 4.
 • Seite 6: Introduction

  Keep these instructions in a safe place. If you pass the device on to anyone else, please ensure that you also pass on all the 1 Heat gun PHLG 2000 B1 documentation. 1 Protector nozzle 1 Flat nozzle...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Electrical safety Temperatures (Jet outlet nozzle): Setting I: ca. 350 °C a) The mains plug on the device must match Setting II: ca. 550 °C the mains socket. The plug must not be modified in any way.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools Wear personal protective tool that can no longer be switched on and off equipment and always wear is dangerous and must be repaired. safety glasses. The wearing of Pull the mains plug from the socket before you make any adjustments to personal protective equipment such as dust the device, change accessories or when...
 • Seite 9: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation without supervision or instruction by a person heated. An air blockage could lead to over- responsible for their safety. Children must never heating of the appliance. be allowed to play with the device. P ay heed to the direct working area and also to its surroundings.
 • Seite 10: Changing The Nozzle

  Operation / Cleaning / Service / Warranty Changing the nozzle Removing weeds: T he heat dries out the weeds and micro- Too much heat causes paints organisms. and plastics to ignite. CAUTIOn! Do not inhale the resulting vapours. Lighting barbecue charcoal (see Ill. E): Do not use methylated alcohol.
 • Seite 11: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal pliance has been manufactured with care In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC and meticulously examined before deliv- (covering waste electrical and electronic equipment) ery. Please retain your receipt as proof of and its transposition into national legislation, worn out purchase.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Heat gun PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02–2012 Serial number: IAn 71600 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 14 Wyposażenie ......................... Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 14 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 15 3.
 • Seite 14: Wstęp

  Zakres dostawy Urządzenie nadaje się do usuwania farby, do podgrzewania (np. rur termokurczliwych) oraz for- 1 Dmuchawa gorącego powietrza PHLG 2000 B1 mowania i spawania tworzywa sztucznego. Nieza- 1 Dysza szpachlowa leżnie od tego może być również wykorzystywane 1 Dysza powierzchniowa do rozwiązywania związków kleju i rozmrażania...
 • Seite 15: Dane Techniczne

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Dane techniczne nie pracuj przy użyciu urzą- dzenia w otoczeniu zagrożo- nym eksplozją, w którym Napięcie znamionowe: 230 V∼ 50 Hz znajdują się palne ciecze, gazy lub Moc znamionowa: maks. 2000 W pyły. Urządzenia elektryczne wytwarzają Przepływ powietrza: I Stopień: ok.
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi przedłużaczy, które są dopuszczone e) Unikaj nienormalnej postawy ciała. również do pracy na dworze. Użycie Zadbaj o pewne stanowisko i w każdej chwili utrzymuj równowagę. Dzięki temu przedłużacza przystosowanego do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem będziesz mógł...
 • Seite 17: Wskazόwki Bezpieczeństwa Specyficzne Dla Dmuchawy Gorącego Powietrza

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi e) Pielęgnuj starannie urządzenie. ZAGROŻEnIE OBRAŻEnIEM! Urządzenie Sprawdź, czy ruchome części urzą- nie należy nigdy stosować jako suszarki do dzenia funkcjonują nienagannie i nie włosόw. zakleszczają się, czy części urządze- N ie należy kierować gorącego strumienia nia nie są...
 • Seite 18: Obsługa

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Obsługa Dysza szpachlowa – usuwanie farb i U rządzenia nie należy nigdy używać w innych lakierόw (zobacz rys. B): celach, aniżeli przeznaczone. N ałożyć dyszę szpachlową na wylot powietrza Obsługa K ształt dyszy w formie łopatki służy do ukierun- kowania strumienia gorącego powietrza.
 • Seite 19: Czyszczenie

  Obsługa / Czyszczenie / Serwis / Gwarancja Gwarancja Usuwanie chwastόw: G orące powietrze powoduje wysychanie Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, chwastόw oraz zarodkόw. licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało Rozpalanie węgla drzewnego (zobacz starannie wyprodukowane i poddane rys. E): skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Pa- Nie stosować...
 • Seite 20: Utylizacja

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Dmuchawa gorącego powietrza PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02–2012 numer seryjny: IAn 71600 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są...
 • Seite 21 Kazalo Uvod Predvidena uporaba ......................Stran 22 Oprema ..........................Stran 22 Obseg dobave ......................... Stran 22 Tehnični podatki ....................... Stran 22 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 23 2. Električna varnost ......................Stran 23 3.
 • Seite 22: Uvod

  Preberite spodnja navodila za uporabo. Ta navodi- Obseg dobave la dobro shranite. Ob predaji naprave tretji osebi zraven priložite tudi navodila. 1 pištola za vroči zrak PHLG 2000 B1 1 lopatična šoba Predvidena uporaba 1 površinska šoba 1 reducirna šoba Naprava je primerna za odstranjevanje barvnih 1 šoba za žar...
 • Seite 23: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Električna varnost Temperatura (izhod šobe): Stopnja I: ca. 350 °C a) Priključni vtič mora ustrezati električni Stopnja II: ca. 550 °C vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne smete spreminjati. Skupaj z ozemljenimi Razred zaščite: II / stroji ne uporabljajte dodatnih nastav-...
 • Seite 24: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje c) P reden izvajate nastavitve na napra- zaščitne opreme kot so maska za prah, delov- vi, zamenjujete dele opreme ali na- ni čevlji z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada pravo date iz rok, izvlecite električni ali zaščita sluha, odvisno od načina uporabe vtič...
 • Seite 25: Zagon

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Uporaba Uporaba POZOR! Izogibajte se nevarnosti poškodb, požara ter ogrožanju zdravja: Zagon V primeru nevarnosti omrežni vtič takoj potegnite iz vtičnice. nEVARnOST POšKODB! Naprave nikoli PREVIDnO! Pri uporabi ne prekrijte ne uporabljajte za sušenje las. prezračevalnih rež.
 • Seite 26: Nadaljnji Primeri Uporabe V Hiši, Avtu, Na Vrtu

  Uporaba / Čiščenje / Servis / Garancija Čiščenje Površinska šoba – topljenje lepila, mehčanje barv (glejte sliko C): P ovršinsko šobo nataknite na izpušno cev Preden izvajate dela na I zogibajte se predolgim vplivom vročine, napravi, vedno potegnite električni vtič in vtičnice. ker zažgani lak lahko odstranite le s težavo.
 • Seite 27: Odstranjevanje

  Električnega orodja ne mečite med hišne odpadke! Oznaka tipa / naprave: Pištola za vroči zrak PHLG 2000 B1 V skladu z evropsko direktivo 2002 / 96 / EC o starih električnih napravah in njenim izvajanjem v Date of manufacture (DOM): 02–2012 narodnem pravu je treba električno orodje zbirati...
 • Seite 28: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 29 Seznam obsahu Úvod Používání přístroje ve shodě s ustanoveními ..............Strana 30 Vybavení ......................... Strana 30 Objem dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 31 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 31 3.
 • Seite 30: Úvod

  Používání přístroje ve shodě s ustanoveními Objem dodávky Přístroj je určen pro odstraňování barevných nátěrů, 1 Horkovzdušná pitole PHLG 2000 B1 pro nahřívání (například hadic, které se srážejí za 1 špachtlový nástavec tepla) a pro tvarování a svařování plastů. Dále 1 Plochý...
 • Seite 31: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Technické údaje E lektrické nástroje během používání chraňte před dětmi a jinými osobami. Při rozptýlení Jmenovité napětí: 230 V∼ 50 Hz Jmenovitý výkon: max. 2.000 W byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením. Množství...
 • Seite 32: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 3. Bezpečnost osob Pečlivé zacházení s elektrickými nástroji a jejich použití a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, a) co činíte a dejte se s rozumem do prá- Z ařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- ce s elektrickým nástrojem. nikdy žijte k tomu určených elektrických nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nástrojů.
 • Seite 33: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Obsluha Bezpečnostní pokyny M ezi výstupem nástavce a opracovávaným specifické pro zařízení předmětem nebo plochou udržujte přiměřenou vzdálenost. Kumulace horkého vzduchu může D ěti a osoby, které nemají dostatečnou znalost způsobit přehřátí přístroje. a zkušenost se zacházením se zařízením, nebo S  přístrojem manipulujte opatrně...
 • Seite 34: Používání Nástavců

  Obsluha / Čištění / Servis Používání nástavců Uvolnění šroubových spojení: Z ahřejte šroubové spojení opatrně horkým Příliš intenzivní působení tepla vzduchem a šrouby se pak zpravidla dají může způsobit vznícení barev a umělých hmot. pohodlně povolit. POZOR! Nevdechujte vznikající výpary. Odstraňování...
 • Seite 35: Záruka Zlikvidování

  Záruka / Zlikvidování Záruka Elektrické nástroje neodhazujte do domácího smetí! na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s Podle Evropské směrnice 2002 / 96 / EC o elektric- nejvyšší pečlivostí a před odesláním pro- kých a elektronických vysloužilých přístrojích a šel výstupní...
 • Seite 36: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Horkovzdušná pitole PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02–2012 Sériové číslo: IAn 71600 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 37 Zoznam obsahu Úvod Použitie na stanovený účel .................... Strana 38 Vybavenie ........................Strana 38 Rozsah dodávky ......................Strana 38 Technické údaje ......................Strana 38 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 39 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 39 3.
 • Seite 38: Úvod

  Pri postúpení prístroja tretím osobám im odovzdajte aj všetky podklady. Rozsah dodávky Použitie na stanovený účel 1 teplovzdušná, tlaková pištoľ PHLG 2000 B1 1 škrabková tryska Prístroj je vhodný na odstraňovanie farebných náte- 1 plochá tryska rov, na nahrievanie (napr. zmršťovacích hadíc) a 1 tryska s redukciou na tvárnenie a zváranie plastov.
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Počas používania elektrické- Množstvo vzduchu: stupeň I: asi 300 l / min. ho náradia zamedzte prístup stupeň II: asi. 500 l / min. deťom a iným osobám. Teplota (na výstupe Odvrátenie pozornosti môže znamenať stratu z trysky): stupeň...
 • Seite 40: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Bezpečná manipulácia a použí- vanie elektrických nástrojov a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na a) to, čo robíte a k práci s elektrickým P rístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu náradím pristupujte s rozvahou. Prí- používajte len vhodné...
 • Seite 41: Bezpečnostné Pokyny Špecifické Pre Tento Prístroj

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Obsluha Bezpečnostné pokyny V ýstup trysky udržiavajte v dostatočnej vzdiale- špecifické pre tento prístroj nosti od obrábaného materiálu alebo opraco- vávanej plochy. Odrazený a nahromadený D eti alebo osoby, ktoré majú nedostatočné ve- vzduch môže viesť...
 • Seite 42: Používanie Prídavných Trysiek

  Obsluha / Čistenie / Servis / Záruśná lehota Používanie prídavných trysiek Odstránenie buriny: H orúci vzduch sa postará o vysušenie Príliš silné pôsobenie tepla buriny a klíčkov. môže zapáliť farby a umelé hmoty. POZOR! Nenadýchajte sa vzniknutých pár. Zapaľovanie grilovacieho uhlia (pozri obr.
 • Seite 43: Likvidácia

  Záruśná lehota / Likvidácia vyrobený a pred expedíciou dôkladne elektrické prístroje zbierať osobitne a musia sa odo- vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku vzdať na ekologickú recykláciu. ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňo- vania záruky sa spojte s opravovňou Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov telefonicky.
 • Seite 44: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / názov prístroja: Teplovzdušná, tlaková pištoľ PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02–2012 Sériové číslo: IAn 71600 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................Seite 46 Ausstattung ........................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 47 3. Sicherheit von Personen ....................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 48 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse ...........Seite 49 Bedienung Inbetriebnahme .........................Seite 49...
 • Seite 46: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Grilldüse Dritte aus. Lieferumfang Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 B1 Das Gerät ist zum Entfernen von Farbanstrichen, 1 Spachteldüse zum Erwärmen (z.B. von Schrumpfschläuchen) und 1 Flächendüse zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen 1 Reduzierdüse...
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Technische Daten Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- zung des Elektrowerkzeugs Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle Nennleistung: max. 2000 W Luftmenge: Stufe I: ca. 300 l / min. über das Gerät verlieren.
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- richtungen montiert werden können, a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie vergewissern Sie sich, dass diese darauf, was Sie tun und gehen Sie mit angeschlossen sind und richtig ver- Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- wendet werden.
 • Seite 49: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- Unsorgsamer Umgang bewirkt eine men sich weniger und sind leichter zu führen. erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. A rbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht ent- entsprechend diesen Anweisungen.
 • Seite 50: Vorsatzdüsen Verwenden

  Bedienung / Reinigung Gerät ausschalten: Reduzierdüse – Kunststoff verschweißen: D rücken Sie den EIN- / AUS-Schalter S tecken Sie die Reduzierdüse auf das die Position „0“. Ausblasrohr V erwenden Sie die Reduzierdüse Luftmenge und Temperatur einstellen: Schrumpfschläuchen und -folie. Sie können mit dem Temperatur- und Luftmengen- regler zwei verschiedene Gebläsestufen ein- Weitere Arbeitsbeispiele...
 • Seite 51: Reinigung Service Garantie Entsorgung

  Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung V erwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff Teile.
 • Seite 52: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60335-2-45:2002+A1:2008 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000 B1 Herstellungsjahr: 02–2012 Seriennummer: IAn 71600 Bochum, 29.02.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 53 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 02 / 2012 Ident.-No.: PHLG2000B1022012-4 IAN 71600...

Inhaltsverzeichnis