Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 12 B2 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAMFW 12 B2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 B2
BATTERIDRIVET
MULTIFUNKTIONSVERKTYG
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS
DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 290733
AKUMULATOROWE NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 12 B2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 12 B2

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 B2 AKUMULATOROWE NARZĘDZIE BATTERIDRIVET WIELOFUNKCYJNE MULTIFUNKTIONSVERKTYG Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Översättning av bruksanvisning i original AKUMULIATORINIS AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS Originalbetriebsanleitung Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 290733...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z52 A1...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . 12 PAMFW 12 B2  ...
 • Seite 5: Inledning

  Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en pro- Leveransens innehåll dukt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår som 1 batteridrivet multifunktionsverktyg PAMFW 12 B2 en del av leveransen . Den innehåller viktig informa- 1 snabbladdare PAMFW 12 B2-2 tion om säkerhet, användning och återvinning .
 • Seite 6: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  . Alla delar av driftcykeln ska räknas in (exempelvis den tid då elverktyget är avstängt och den tid då det visserligen är påslaget men används utan belastning) . PAMFW 12 B2   │  3 ■...
 • Seite 7: Personsäkerhet

  Håll alltid skärande verktyg rena och vassa. tyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar olycka . kläms inte fast så lätt och är enklare att styra . ■ 4  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 8: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  . Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ■ Använd skyddsglasögon och dammskydds- ska man även uppsöka läkare.Batterivätska som trängt ut kan leda till hudirritationer och brännska- mask! dor . PAMFW 12 B2   │  5 ■...
 • Seite 9: Säkerhetsanvisningar För Laddare

  . Batteriet skadas inte om laddningsprocessen avbryts . ■ Ladda aldrig upp batteripaketet när omgiv- ningstemperaturen ligger under 10° C eller över 40° C . ■ 6  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 10: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  Använd alltid ett dammutsug . Material: ■ Sörj för god ventilation där du arbetar . Lim och fogmassa för stenplattor ■ Följ de bestämmelser som gäller i ditt land för de material som ska bearbetas . PAMFW 12 B2   │  7 ■...
 • Seite 11: Sätta På Slippapper På Slipplattan

  . Slipplatta Material: Trä och metall (slippapper ingår i leveransen), trä*, metall* *beroende på slippapper Användning: – Slipa kanter och svåråtkomliga ställen . ■ 8  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 12: Ta Produkten I Bruk

  är svalt och torrt . materialet och kan provas ut genom praktiska OBSERVERA försök . ► Reservdelar som inte listats (t ex kolborstar, brytare och knappar) kan beställas via vår service hotline . PAMFW 12 B2   │  9 ■...
 • Seite 13: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  . OBSERVERA ► Vid verktyg från Parkside och Florabest ska endast den defekta artikeln utan tillbehör (t ex batteri, förvaringsväska, monteringsverktyg etc) skickas in . ■...
 • Seite 14: Service

  IAN 290733 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com PAMFW 12 B2   │  11 ■...
 • Seite 15: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ/Beskrivning: batteridrivet multifunktionsverktyg PAMFW 12 B2 Tillverkningsår: 12 - 2017 Serienummer: IAN 290733 Bochum, 04 .12 .2017 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen .
 • Seite 16 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 PAMFW 12 B2  ...
 • Seite 17: Wstęp

  1 szybka ładowarka do akumulatorów podanym zakresie zastosowań . W przypadku prze- PAMFW 12 B2-2 kazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć 1 akumulator PAMFW 12 B2-1 do niego również całą dokumentację . Użytkowanie zgodne z 1 tarcza ścierna delta przeznaczeniem 6 arkuszy ściernych 80 mm - wymiar krawędzi...
 • Seite 18: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  (bez kabla sieciowego) . 1 . Bezpieczeństwo na stanowisku pracy a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o dobre oświetlenie. Niepo- rządek i niedostateczne oświetlenie mogą być przyczyną wypadków . PAMFW 12 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Stosowanie przedłużacza przy- czas utrzymywać równowagę. Dzięki temu stosowanego do pracy na zewnątrz zmniejsza będzie można lepiej kontrolować elektronarzę- ryzyko porażenia prądem elektrycznym . dzie w przypadku nieoczekiwanych sytuacji . ■ 16  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 20: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  żaden z elementów nie pękł ani nie jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiają- cym prawidłowe działanie elektronarzędzia. Przed zastosowaniem urządzenia należy zle- cić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków z elektronarzędziami jest ich niewłaściwa konserwacja . PAMFW 12 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Serwis

  Podczas piłowania lekkich materiałów budow- rycznych lub umysłowych lub też lanych należy stosować się do obowiązujących osoby nieposiadające odpowied- przepisów prawa i zaleceń producentów niego doświadczenia i/lub wiedzy, materiałów . wyłącznie pod nadzorem lub po ■ 18  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 22: Przed Uruchomieniem

  Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju 4 . Zielona dioda wskaźnika stanu naładowania przepisów dotyczących obróbki poszczegól- akumulatora sygnalizuje zakończenie łado- nych materiałów . wania i gotowość akumulatora do użytku . 5 . Wsuń akumulator do urządzenia . PAMFW 12 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Podłączanie Odciągu Pyłowego

  Drewno i metal (arkusze ścierne w zestawie), Brzeszczot diamentowy drewno*, metal* *w zależności od arkusza ściernego Materiały: kleje do płytek, fugi do płytek Zastosowanie: – Szlifowanie na krawędziach i w trudno dostęp- nych miejscach . ■ 20  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 24: Zakładanie Arkusza Ściernego Na Tarczę Ścierną

  Zamocuj ponownie narzędzie robocze naci- próby . skając dźwignię odblokowania narzędzia powrotem w dół . ■ Sprawdź prawidłowe osadzenie narzędzia roboczego. Nieprawidłowo lub niesolidnie osadzone narzędzia robocze mogą w trakcie pracy wypaść i spowodować obrażenia . PAMFW 12 B2   │  21 ■...
 • Seite 25: Konserwacja I Czyszczenie

  . Wszelkie szkody i wady twem naszej infolinii serwisowej . wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . ■ 22  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 26 WSKAZÓWKA Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych . ► W przypadku narzędzi Parkside i Florabest Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go prosimy przesłać wyłącznie uszkodzony w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie produkt bez akcesoriów (np . akumulatorów, siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza...
 • Seite 27: Serwis

  . ści utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / akumulatorów należy skontaktować się z lokalnym KOMPERNASS HANDELS GMBH urzędem gminy lub miasta . BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 24  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 28: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne PAMFW 12 B2 Rok produkcji: 12 - 2017 Numer seryjny: IAN 290733 Bochum, dnia 04 .12 .2017 Semi Uguzlu - Kierownik ds . zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 29 ■ 26  │   PAMFW 12 B2...
 • Seite 30 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PAMFW 12 B2  ...
 • Seite 31: Įžanga

  . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . PAMFW 12 B2 Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir šalinimo 1 spartusis akumuliatorių kroviklis PAMFW 12 B2-2 nurodymai . Prieš pradėdami naudoti gaminį susipa- žinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais .
 • Seite 32: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elek- atsižvelgti į visas įrankio naudojimo ciklo dalis tros smūgio pavojus . (pvz ., laikotarpius, kai elektrinis įrankis išjung- tas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas) . PAMFW 12 B2    29 ■ │...
 • Seite 33: Žmonių Sauga

  Daug nelaimingų atsiti- d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite kimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. įrankių . Besisukančioje įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti . ■ 30    PAMFW 12 B2 │...
 • Seite 34: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Dėvėkite apsauginius akinius ir kaukę nuo Jei taip netyčia atsitiktų, nuplaukite jį vande- dulkių! niu. Jei skysčio patektų į akis, kreipkitės ir į gydytoją. Ištekėjęs akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą . PAMFW 12 B2    31 ■ │...
 • Seite 35: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  įkrauti . Dėl to jo naudojimo trukmė nesu- trumpėja . Nutraukus įkrovimą, akumuliatorius negadinamas . ■ Nebandykite įkrauti akumuliatoriaus bloko jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C . ■ 32    PAMFW 12 B2 │...
 • Seite 36: Akumuliatoriaus Įkrovos Lygio Tikrinimas

  (lako) likučiais ar kitomis cheminėmis medžia- gomis, o ilgai šlifuotas ruošinys yra įkaitęs . Todėl stenkitės, kad šlifuojamas ruošinys ir įrankis pernelyg neįkaistų . Prieš darydami pertraukas kas kartą ištuštinkite dulkių siurblio dulkių maišelį . Deimantinė pjovimo geležtė PAMFW 12 B2    33 ■ │...
 • Seite 37: Šlifavimo Popieriaus Uždėjimas Ant Šlifavimo Plokštės

  . Šlifavimo plokštė Medžiagos Mediena ir metalas (šlifavimo popierius tiekiamas kartu), mediena*, metalas* . *tinkamu šlifavimo popieriumi Naudojimas – Šlifuoti prie kraštų ir sunkiai pasiekiamose vietose . ■ 34    PAMFW 12 B2 │...
 • Seite 38: Pradėjimas Naudoti

  . sime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį . ■ Korpusą valykite sausa šluoste . Niekada nenau- Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo dokite benzino, tirpiklių ar plastikus veikiančių laikotarpis nepratęsiamas . valiklių . PAMFW 12 B2    35 ■ │...
 • Seite 39 NURODYMAS pagamintų dalių pažeidimams . ► Siųsdami „Parkside“ ir „Florabest“ įrankius, Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, siųskite tik patį sugedusį gaminį be priedų netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas . (pvz ., be akumuliatoriaus, lagaminėlio, Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai lai- montavimo įrankių...
 • Seite 40: Klientų Aptarnavimas

  . Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PAMFW 12 B2    37 ■ │...
 • Seite 41: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Tipas / įrankio pavadinimas Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis PAMFW 12 B2 Pagaminimo metai 2017-12 Serijos numeris IAN 290733 Bochumas, 2017-12-04 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 42 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PAMFW 12 B2 DE │...
 • Seite 43: Einleitung

  Lieferumfang Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 B2 Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 1 Akku-Schnellladegerät PAMFW 12 B2-2 Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Pack PAMFW 12 B2-1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung .
 • Seite 44: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko durch elektrischen Schlag, wenn denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, Ihr Körper geerdet ist . und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft) . PAMFW 12 B2 DE │ AT │ CH   │  41...
 • Seite 45: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von kann dies zu Unfällen führen . unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAMFW 12 B2...
 • Seite 46: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen . PAMFW 12 B2 DE │ AT │ CH   │  43...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Lebensdauer zu verkür- zen . Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht . ■ Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umgebungstemperatur unterhalb 10°C oder oberhalb 40°C liegt . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAMFW 12 B2...
 • Seite 48: Akkuzustand Prüfen

  Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung . Werkstoffe: ■ Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes . Fliesenkleber, Fliesenfugen ■ Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien . PAMFW 12 B2 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Sie verletzen . Schleifplatte Werkstoffe: Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang enthalten), Holz*, Metall* *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAMFW 12 B2...
 • Seite 50: Inbetriebnahme

  Tuch . Verwenden Sie niemals Benzin, Lö- erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt sungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen . zurück . Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum . PAMFW 12 B2 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51: Service

  . HINWEIS Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen tionsfehler . Diese Garantie erstreckt sich nicht auf senden Sie bitte ausschließlich den defekten Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- sind und daher als Verschleißteile angesehen werden...
 • Seite 52: Importeur

  Sammeleinrichtungen zurück . BURGSTRASSE 21 Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente DE - 44867 BOCHUM Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich DEUTSCHLAND bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . www .kompernass .com PAMFW 12 B2 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Original-Konformitätserklärung

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 B2 Herstellungsjahr: 12 - 2017 Seriennummer: IAN 290733 Bochum, 04 .12 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 12 / 2017 · Ident.-No.: PAMFW12B2-122017-1 IAN 290733...

Inhaltsverzeichnis