Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 A1
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL
Translation of the original instructions
AKU MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung
IAN 273476
AKKUS MULTIFUNKCIÓS
SZERSZÁM
Az originál használati utasítás fordítása
AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ
NÁRADIE
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAMFW 12 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 12 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 A1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL AKKUS MULTIFUNKCIÓS Translation of the original instructions SZERSZÁM Az originál használati utasítás fordítása AKU MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ Překlad originálního provozního návodu NÁRADIE Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Originalbetriebsanleitung IAN 273476...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............10 Translation of the original Conformity Declaration ..... 11 │ PAMFW 12 A1  1 ■...
 • Seite 5: Introduction

  Package contents ance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. 1 cordless multi-purpose tool PAMFW 12 A1 They contain important information on safety, usage 1 high-speed battery charger PAMFW 12 A1-2 and disposal. Before using the product, please...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. │ PAMFW 12 A1  3 ■...
 • Seite 7: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. │ ■ 4    PAMFW 12 A1...
 • Seite 8: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  Contact with or inhalation of these dusts can irritation or burns. represent a health hazard for the person operating the appliance and other people in the vicinity. ■ Wear safety goggles and a protective dust mask! │ PAMFW 12 A1  5 ■...
 • Seite 9: Safety Guidelines For Battery Chargers

  Interrupting the charging process does not damage the battery. ■ Never charge the battery pack when the ambient temperature is below 10°C or above 40°C. │ ■ 6    PAMFW 12 A1...
 • Seite 10: Checking The Battery Charge Level

  Materials: ■ Always use dust extraction. Tile adhesives, tile joints ■ Ensure that your workplace is adequately ventilated. ■ Observe the regulations applicable in your country regarding the materials to be worked. │ PAMFW 12 A1  7 ■...
 • Seite 11: Fitting The Sanding Sheet Onto The Sanding Plate

  fitted tools can come loose during use and cause you an injury. Materials: Wood and metal (sanding sheets supplied), wood*, metal* *depending on the sanding sheet Application: – sanding up to edges and hard to reach areas. │ ■ 8    PAMFW 12 A1...
 • Seite 12: Operation

  Use a soft, dry cloth to clean the housing. be subject to charge. Never use petrol, solvents or cleansers which can damage plastic. ■ A vacuum cleaner is required for thorough cleaning of the appliance. ■ Ventilation openings must never be obstructed. │ PAMFW 12 A1  9 ■...
 • Seite 13: Service

  Take the battery pack and/or appliance to a nearby collection facility. Importer Please consult your local authorities regarding suitable disposal of worn out power tools/battery KOMPERNASS HANDELS GMBH packs. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 10    PAMFW 12 A1...
 • Seite 14: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Type/appliance designation: Cordless multi-purpose tool PAMFW 12 A1 Year of manufacture: 01 - 2016 Serial number: IAN 273476 Bochum, 21/09/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 15 │ ■ 12    PAMFW 12 A1...
 • Seite 16 Ártalmatlanítás ..........22 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 23 │ PAMFW 12 A1  13 ■...
 • Seite 17: Bevezető

  1 akkus mulátoros multifunkciós zerszám A használati útmutató a termék része. Fontos tud- PAMFW 12 A1 nivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és 1 akkumulátor gyorstöltő PAMFW 12 A1-2 ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék haszná- 1 akkumulátor-telep PAMFW 12 A1-1 lata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati útmutatóval és biztonsági figyelmeztetéssel.
 • Seite 18: Általános Biztonsági Előírások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  és amikor bár be van kapcsolva, de terhelés b) Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzen nélkül fut). földelt felülettel, mint például csővezeték, fűtőtest, tűzhely vagy hűtőszekrény felületé- vel. Az áramütés kockázata nagyobb, ha teste földelve van. │ PAMFW 12 A1  15 ■...
 • Seite 19: Személyi Biztonság

  Balesetet okozhat, ha a készülék sokat. Az elektromos kéziszerszámok veszélye- hordozása közben az ujja a BE/KI kapcsolón sek, ha tapasztalatlan személyek használják van vagy a készülék már bekapcsolt állapotban azokat. van, amikor csatlakoztatja az áramellátásra. │ ■ 16    PAMFW 12 A1...
 • Seite 20: Az Akkumulátoros Kéziszerszám Használata És Kezelése

  Helytelen alkalmazás esetén folyadék szi- vároghat ki az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést vele. Ha véletlenül mégis hozzáér- ne, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. A kiszivárgó folya- dék bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat. │ PAMFW 12 A1  17 ■...
 • Seite 21: Töltővel Kapcsolatos Biztonsági Előírások

  A Li-Ion akkumulátorokat bármikor feltöltheti, anélkül hogy csökkenne az élettartamuk. A töltés megszakítása nem károsítja az akkumulátort. ■ Soha ne töltse az akkumulátor-telepet akkor, ha a környezet hőmérséklete 10 °C alatt vagy 40 °C felett van. │ ■ 18    PAMFW 12 A1...
 • Seite 22: Akkumulátor Állapotának Ellenőrzése

  és a csiszolt anyag hosszú megmunkálás után felforrósodik. Ezért mindenképpen kerülje el a csiszolandó munkadarab és a készülék felhevülését. A munkaszünetek előtt mindenképpen ürítse ki a porszívó porzsákját. Gyémánt fűrészlap │ PAMFW 12 A1  19 ■...
 • Seite 23: Csiszolólap Felhelyezése A Csiszolólemezre

  Csiszolólemez ben kioldódhatnak és sérüléseket okozhatnak. Alapanyag: Fa és fém (a csiszolólapokat a csomag tartal- mazza), fa*, fém* *a csiszolólaptól függően Alkalmazás: – Csiszolás szegélyeken és nehezen hozzáférhető területeken. │ ■ 20    PAMFW 12 A1...
 • Seite 24: Üzembe Helyezés

  A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. ■ A burkolat tisztításához használjon száraz törlőkendőt. Soha ne használjon benzint vagy olyan oldószert, tisztítószert, amely kárt tesz a műanyagban. ■ A készülék alapos tisztításához porszívó szük- séges. │ PAMFW 12 A1  21 ■...
 • Seite 25: Szerviz

  Az akkumulátor-telepet és / vagy a készüléket a Importőr rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza. KOMPERNASS HANDELS GMBH Az elhasznált elektromos kéziszerszámok / akku- BURGSTRASSE 21 mulátorok ártalmatlanítási lehetőségeiről tájéko- zódjon települése önkormányzatánál. 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 22    PAMFW 12 A1...
 • Seite 26: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Típus / Készülék megnevezése: Akkus mulátoros multifunkciós zerszám PAMFW 12 A1 Gyártási év: 2016-01 Sorozatszám: IAN 273476 Bochum, 2015.09.21. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.
 • Seite 27 │ ■ 24    PAMFW 12 A1...
 • Seite 28 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 35 │ PAMFW 12 A1  25...
 • Seite 29: Úvod

  PAMFW 12 A1 Rozsah dodávky Úvod 1 aku multifunkční nářadí PAMFW 12 A1 Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového 1 rychlonabíječka akumulátorů PAMFW 12 A1-2 přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsa- 1 akumulátor PAMFW 12 A1-1...
 • Seite 30: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  časy, kdy je sice elektrickým proudem. zapnuté, ale běží bez zatížení). b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými předměty jako jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. │ PAMFW 12 A1  27 ■...
 • Seite 31: Bezpečnost Osob

  Poškoze- d) Předtím, než elektrické nářadí zapnete, od- né části přístroje nechte před jeho použitím straňte nastavovací nástroje nebo šroubováky. opravit. Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě elektrického nářadí. │ ■ 28    PAMFW 12 A1...
 • Seite 32: Použití Akumulátorového Nářadí A Nakládání S Ním

  Zabraňte kontaktu s kapa- linou akumulátoru. Při náhodném kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny. │ PAMFW 12 A1  29 ■...
 • Seite 33: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky

  Tím zajistíte plný výkon akumulátoru. Li- thio-iontový akumulátor můžete kdykoliv nabít, aniž by došlo ke zkrácení životnosti. Přerušení nabíjení není pro akumulátor škodlivé. ■ Akumulátor nenabíjejte, je-li okolní teplota nižší než 10 °C nebo vyšší než 40 °C. │ ■ 30    PAMFW 12 A1...
 • Seite 34: Kontrola Stavu Akumulátoru

  ■ Zajistěte dobré větrání pracoviště. Použití: ■ Pro zpracovávané materiály dodržujte předpisy – platné ve vaší zemi. Odstranění zbytků materiálu, například lepidla při výměně poškozených obkladaček – Vyfrézování malty na stěnových a podlahových obkladačkách. │ PAMFW 12 A1  31 ■...
 • Seite 35: Nasazení Brusného Papíru Na Brusnou Desku

  ■ Zkontrolujte upevnění výměnného nástroje. *v závislosti na brusném papíru Nesprávně nebo nebezpečně upevněné výměn- né nástroje se mohou uvolnit během provozu a Použití: zranit Vás. – Broušení hran a těžko přístupných míst. │ ■ 32    PAMFW 12 A1...
 • Seite 36: Uvedení Do Provozu

  K čištění povrchu používejte suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla nebo čisticí prostředky, které narušují umělou hmotu. ■ K důkladnému vyčištění přístroje je zapotřebí vysavač. ■ Větrací otvory musí být vždy volné. ■ Ulpívající brusný prach odstraňte štětcem. │ PAMFW 12 A1  33 ■...
 • Seite 37: Servis

  Dovozce nice 2006/66/EC recyklovat. Akumulátor a/nebo přístroj odevzdejte do příslušných sběren. KOMPERNASS HANDELS GMBH O možnostech likvidace nefunkčního elektrického BURGSTRASSE 21 nářadí / akumulátorů se informujte u svého obecní- 44867 BOCHUM ho či městského úřadu. GERMANY www.kompernass.com │ ■ 34    PAMFW 12 A1...
 • Seite 38: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / označení zařízení: Aku multifunkční nářadí PAMFW 12 A1 Rok výroby: 01 - 2016 Sériové číslo: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 39 │ ■ 36    PAMFW 12 A1...
 • Seite 40 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......47 │ PAMFW 12 A1  37 ■...
 • Seite 41: Úvod

  Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvede- PAMFW 12 A1-2 ných oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky 1 box s akumulátormi PAMFW 12 A1-1 dokumenty. 1 brúsna podložka Delta Používanie v súlade s určením 6 brúsnych listov, rozmer hrany 80 mm Prístroj je určený...
 • Seite 42: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  úrazom. b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach s nebezpečenstvom výbuchu, na ktorých sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Z elektrického náradia vychá- dzajú iskry, ktoré môžu tento prach alebo výpary zapáliť. │ PAMFW 12 A1  39 ■...
 • Seite 43: Elektrická Bezpečnosť

  Nepoužívajte žiadne elektrické náradie s po- drog, alkoholu alebo liekov. Aj okamih ne- škodeným spínačom. Elektrické náradie, ktoré pozornosti pri používaní elektrického náradia sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné môže spôsobiť vážne zranenia. a musí sa opraviť. │ ■ 40    PAMFW 12 A1...
 • Seite 44: Používanie A Manipulácia S Akumulátorovým Náradím

  Kontakt alebo vdýchnutie tohto prachu môže mulátory, určené na tento účel. Používanie predstavovať ohrozenie obsluhujúcej osoby iných akumulátorov môže viesť k úrazom a ne- alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. bezpečenstvu požiaru. ■ Noste ochranné okuliare a protiprachovú masku! │ PAMFW 12 A1  41 ■...
 • Seite 45: Bezpečnostné Upozornenia Pre Nabíjačky

  Lítium-iónový akumulátor môžete kedy- koľvek nabíjať bez toho, aby sa skracovala životnosť. Prerušenie nabíjania akumulátor nepoškodzuje. ■ Nikdy nenabíjajte box s akumulátormi , keď je teplota okolia pod 10 °C alebo nad 40 °C. │ ■ 42    PAMFW 12 A1...
 • Seite 46: Kontrola Stavu Akumulátora

  Preto bezpodmienečne zabráňte prehriatiu brúse- ného materiálu a prístroja. Pred pracovnými prestávkami vždy vyprázdnite filtračné vrecko vysávača. Diamantový pílový list Materiály: │ PAMFW 12 A1  43 ■...
 • Seite 47: Nasadenie Brúsneho Listu Na Brúsnu Podložku

  Brúsna podložka odpojiť a zraniť vás. Materiály: Drevo a kov (brúsne listy obsiahnuté v dodávke), drevo*, kov* *v závislosti od brúsneho listu Použitie: – Brúsenie na okrajoch a v ťažko dostupných oblastiach. │ ■ 44    PAMFW 12 A1...
 • Seite 48: Uvedenie Do Prevádzky

  Potrebná oscilačná rýchlosť závisí od materiálu a pracovných podmienok a môže UPOZORNENIE sa zistiť praktickým pokusom. ► Neuvedené náhradné diely (ako napr. uhlíkové kefy, vypínač a náhradnú batériu) si môžete objednať prostredníctvom servisnej horúcej linky. │ PAMFW 12 A1  45 ■...
 • Seite 49: Záruka

  Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po 44867 BOCHUM vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu GERMANY zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadné www.kompernass.com opravy vykonané za poplatok. │ ■ 46    PAMFW 12 A1...
 • Seite 50: Likvidácia

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ/označenie prístroja: Akumulátorové multifunkčné náradie PAMFW 12 A1 Rok výroby: 01 – 2016 Sériové číslo: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 51 │ ■ 48    PAMFW 12 A1...
 • Seite 52 Original-Konformitätserklärung ........59 DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    49...
 • Seite 53: Einleitung

  Einleitung Lieferumfang Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 A1 Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Akku-Schnellladegerät PAMFW 12 A1-2 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Pack PAMFW 12 A1-1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 54: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet Ihr Körper geerdet ist. ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    51 ■...
 • Seite 55: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von kann dies zu Unfällen führen. unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAMFW 12 A1...
 • Seite 56: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    53 ■...
 • Seite 57: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Lebensdauer zu verkür- zen. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht. ■ Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umgebungstemperatur unterhalb 10°C oder oberhalb 40°C liegt. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PAMFW 12 A1...
 • Seite 58: Akkuzustand Prüfen

  Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung. Werkstoffe: ■ Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Fliesenkleber, Fliesenfugen ■ Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien. Anwendung: DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    55 ■...
 • Seite 59: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang werkzeuge können sich während des Betriebs enthalten), Holz*, Metall* lösen und Sie verletzen. *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAMFW 12 A1...
 • Seite 60: Inbetriebnahme

  Tage nach trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lö- Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende sungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    57 ■...
 • Seite 61: Service

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273476 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 58    PAMFW 12 A1...
 • Seite 62: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2016 Seriennummer: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 63 │ DE │ AT │ CH ■ 60    PAMFW 12 A1...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2015 · Ident.-No.: PAMFW12A1-122015-3 IAN 273479...