Herunterladen Diese Seite drucken

Krovikliams Ir Orpūtėms Taikomi Saugos Nurodymai; Prieš Pradedant Naudoti; Akumuliatoriaus Bloko Įkrovimas (Žr. A Paveikslėlį) - Parkside PALP 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kompressor akku-luftpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

Krovikliams ir orpūtėms taikomi
saugos nurodymai
Šį prietaisą gali naudoti vyresni
nei 8 metų amžiaus vaikai, taip
pat silpnesnių fizinių, juslinių arba
protinių gebėjimų ar mažai patirties
ir žinių turintys asmenys, jei jie yra
prižiūrimi arba išmokyti saugiai
naudoti prietaisą ir supranta jo ke-
liamą pavojų . Vaikams su prietaisu
žaisti draudžiama . Neprižiūrimiems
vaikams neleidžiama atlikti valymo
ir naudotojo atliekamų techninės
priežiūros darbų .
Kroviklį galima naudoti tik
patalpose .
ĮSPĖJIMAS!
Jei reikia pakeisti jungiamąjį laidą, saugos
sumetimais tai turi atlikti gamintojas arba jo
atstovas .
PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1
Prieš pradedant naudoti
Akumuliatoriaus bloko įkrovimas
(žr. A paveikslėlį)
ATSARGIAI!
Kas kartą prieš išimdami akumuliatoriaus
bloką
iš kroviklio ir (arba) įdėdami į jį,
ištraukite tinklo kištuką .
NURODYMAS
Akumuliatorius yra iš dalies įkrautas . Geriau-
sia, jei prieš pradėdami naudoti akumuliatorių
visiškai įkrausite . Tada akumuliatorius veiks
visa galia . Ličio jonų akumuliatorių galima
bet kada įkrauti nesutrumpinant jo naudojimo
trukmės . Nutraukus įkrovimą akumuliatorius
negadinamas .
Nebandykite įkrauti akumuliatoriaus bloko
, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei
10 arba aukštesnė nei 40 °C . Ilgesnį laiką
laikant nenaudojamą ličio jonų akumuliato-
rių, reikia reguliariai tikrinti jo įkrovos lygį .
Optimalus įkrovos lygis yra nuo 50 iki 80 % .
Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje
aplinkoje, nuo 0 iki 50 °C temperatūroje .
Akumuliatoriaus bloką
kroviklį
.
Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą . Kontrolinis
šviesos diodų indikatorius
rodo vykstantį įkrovimą .
Žalias kontrolinis šviesos diodų indikatorius
rodo, kad akumuliatoriaus blokas
ir parengtas naudoti .
Akumuliatoriaus bloką
Tarp dviejų įkrovimų iš eilės kroviklis ne trumpiau
nei 15 minučių turi būti išjungtas . Tam ištraukite
tinklo kištuką .
įdėkite į spartųjį
šviečia raudonai ir
įkrautas
įdėkite į prietaisą .
 23
LT

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PALP 20-Li A1

Diese Anleitung auch für:

Pak 20-li a1Ian 300633