Herunterladen Diese Seite drucken

Adapteris; Techninė Priežiūra, Laikymas Ir Valymas - Parkside PALP 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-kompressor akku-luftpumpe
Vorschau ausblenden

Werbung

Adapteris

Adapteris
Kamuolių adatą galima naudoti įvairiems kamuo-
liams pripūsti .
Adapteris
Naudojant „Presta" vožtuvą galima lengvai pripūsti
dviračių padangas .
Adapteris
Naudojant „Dunlop" vožtuvą galima lengvai pri-
pūsti dviračių padangas .
Adapteris
Universalųjį adapterį galima naudoti pripučiamie-
siems čiužiniams ir panašiems gaminiams pripūsti .
Adapteris
Skirtas, pvz ., baseino kamuoliams pripūsti .
Adapteris
Universalųjį adapterį galima naudoti pripučiamie-
siems čiužiniams ir panašiems gaminiams pripūsti .
26 
LT
Techninė priežiūra, laikymas ir
valymas
ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!
Prieš valydami prietaisus ištraukite iš
elektros lizdo kroviklį.
NURODYMAS
Prieš tvarkydami prietaisus įsitikinkite, kad
akumuliatoriaus blokas
neleis prietaisams netyčia įsijungti .
Akumuliatoriniams prietaisams techninės
priežiūros nereikia .
Prietaisai visada turi būti švarūs, sausi, neištepti
alyva ar tepalu .
Į prietaisų vidų neturi patekti skysčių .
Prietaisų korpusą valykite šluoste . Niekada
nenaudokite benzino, tirpiklių ar plastiką gadi-
nančių valiklių .
Prietaisus ir jų priedus visada laikykite švarioje,
sausoje ir nuo dulkių apsaugotoje vietoje .
Jei prietaisų ketinate ilgesnį laiką nenaudoti,
išimkite iš jų akumuliatorius ir prietaisus laikykite
švarioje, sausoje, nuo tiesioginių saulės spindulių
apsaugotoje vietoje .
Ilgesnį laiką laikant nenaudojamą ličio jonų
akumuliatorių, reikia reguliariai tikrinti jo įkro-
vos lygį . Optimalus įkrovos lygis yra nuo 50
iki 80 % . Geriausia laikyti vėsioje ir sausoje
aplinkoje .
Niekada netvarkykite sugedusių akumuliatorių .
Bet kokią akumuliatorių techninę priežiūrą gali
atlikti tik gamintojas ar gamintojo įgaliotos klien-
tų aptarnavimo tarnybos .
NURODYMAS
Neišvardytų atsarginių dalių (pvz ., akumulia-
torių, kroviklių) galite užsisakyti paskambinę
mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja
linija .
PAK 20-Li A1 / PALP 20-Li A1
išimtas . Tai

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PALP 20-Li A1

Diese Anleitung auch für:

Pak 20-li a1Ian 300633