Parkside PUS 4 A1 Bedienungsanleitung Und Sicherheitshinweise

Universalschere
Vorschau ausblenden

Werbung

GENERAL PURPOSE CUTTERS PUS 4 A1
YLEISSAKSET
Käyttöohje ja turvallisuusohjeet
UNIVERSALSAX
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
UNIVERSALSCHERE
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 347905_2001

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PUS 4 A1

 • Seite 1 GENERAL PURPOSE CUTTERS PUS 4 A1 YLEISSAKSET Käyttöohje ja turvallisuusohjeet UNIVERSALSAX Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar UNIVERSALSCHERE Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 347905_2001...
 • Seite 3: Tarkoituksenmukainen Käyttö

  ■ Johdanto Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävit- tämistä koskevia tärkeitä ohjeita. Tutustu ennen tuotteen käyttöä kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Säilytä laite turvallisessa paikassa. Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat. Tarkoituksenmukainen käyttö...
 • Seite 4 ■ Älä koskaan jätä lapsia valvomatta pakkausmateriaalien ja tuotteen kanssa. Pakkausmateriaaleihin liittyy tukehtumisvaara ja tuotteeseen leikkuuhaavoista aiheutuva hengenvaara. Lapset aliarvioivat usein vaarat. Pidä lapset aina poissa pakkausmateriaalien ja tuotteen lähettyviltä. ■ Älä koske terään paljain käsin. On olemassa loukkaantumisvaara. ■ Älä...
 • Seite 5: Puhdistaminen Ja Hoito

  Puhdistaminen ja hoito ♦ Puhdista terä huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. Terässä oleva lika aiheuttaa ruostumista ja haittaa leikkaamista. ♦ Hiero kaikki metalliosat öljyllä kostutetulla liinalla. Näin suojaat ne ruostumiselta. ♦ Säilytä tuote kuivassa ja suljetussa tilassa. Hävittäminen Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä ja hävittämisestä...
 • Seite 6: Föreskriven Användning

  ■ Inledning Bruksanvisningen ingår i leveransen som en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och kassering/åter- vinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskriv- ningarna och i de syften som anges här. Förvara produkten på ett säkert ställe.
 • Seite 7 ■ Se noga till så att barnen inte leker med produkten. ■ Lämna aldrig barnen ensamma med förpackningsmaterialet eller produkten. De kan kvävas av förpackningsmaterialet och få livsfarliga skärskador av saxen. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barnen på avstånd från förpackningsmaterialet och produkten. ■...
 • Seite 8: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel ♦ Rengör klingorna noga efter varje användning. Om klingorna är smutsiga kan de börja rosta så att saxen klipper sämre. ♦ Gnid in alla metalldelar med en trasa med olja. Då skyddas de från rost. ♦ Förvara produkten i ett torrt, stängt utrymme. Återvinning Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna den uttjänta produkten till kassering/återvinning.
 • Seite 9: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  ■ DE / AT / CH Einleitung Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wich- tige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die ange- gebenen Einsatzbereiche.
 • Seite 10 ■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. ■ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterial und Produkt fern.
 • Seite 11: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege ♦ Säubern Sie die Klinge sorgfältig nach jedem Gebrauch. Schmutz auf der Klinge führt zu Rostbildung und behindert den Schneidvorgang. ♦ Reiben Sie alle Metallteile mit einem ölhaltigen Tuch ein. So schützen Sie diese vor Rostablagerungen. ♦ Bewahren Sie das Produkt in trockenen, geschlossenen Räumen auf.
 • Seite 12 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PUS4A1-052020-1 IAN 347905_2001...

Diese Anleitung auch für:

Ian 347905_2001