Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

SABRE SAW PFS 710 B1
SABRE SAW
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
САБЛЕН ТРИОН
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
SÄBELSÄGE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 106629
FIERĂSTRĂU SABIE
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 B1

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 B1 SABRE SAW FIERĂSTRĂU SABIE operation and safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale САБЛЕН ТРИОН ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ Инструкции за обслужване и безопасност Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical information ..........................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Sabre saw PFS 710 B1 Included items Q 1 Sabre saw PFS 710 B1 Introduction Q 1 Saw blade for wood HCS 152 mm 1 Bi-metal saw blade 156 mm We congratulate you on the purchase of your new 1 Operating instructions device.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings radiators, ranges and refrigerators. lar period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is There is an increased risk of electric shock if switched off or is running but is not actually in use. your body is earthed or grounded.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings e) Do not overreach. Keep proper foot- Properly maintained cutting tools with sharp ing and balance at all times. This enables cutting edges are less likely to bind and are better control of the power tool in unexpected easier to control.
 • Seite 9: Original Accessories / Attachments

  General power tool safety warnings / Before use Blade (wood) For this reason, always make sure that nobody is placed in any danger and that there are no Dimensions: 152 x 1.25 mm, 6 TPI inflammable materials near the working area. Most suitable for: Sawing construction timber, NoxIoUS FUMES! Working chipboard, processed wood boards, plywood.
 • Seite 10: Setting The Blade Speed

  Before use / Preparing for use Advice about ways of Q A djust the shoe to suit the cutting depth. working when sawing T o do this release the shoe adjustment lever and place the shoe in appropriate position. L ock the shoe in this position by pulling the B efore sawing, check the workpiece for foreign shoe adjustment lever tight.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Preparing … / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal pliance has been manufactured with care 3. Bring the sabre saw vertical and continue saw- and meticulously examined before deliv- ing along the cutting line. ery. Please retain your receipt as proof Note: The saw blade used for this should not be of purchase.
 • Seite 12: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Sabre saw PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serial number: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului ......................Pagina 14 Dotare .............................. Pagina 14 Pachet de livrare ..........................Pagina 14 Specificaţii tehnice .......................... Pagina 14 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ...................... Pagina 15 2. Siguranţă electrică ........................Pagina 15 3.
 • Seite 14: Utilizare Conform Scopului

  Introducere Ferăstrău sabie PFS 710 B1 Pachet de livrare Q 1 Ferăstrău sabie PFS 710 B1 Introducere Q 1 Pânză de fierăstrău pentru lemn HCS 152 mm 1 Pânză de fierăstrău pentru bimetal 156 mm Vă felicităm pentru achiziţia aparatului dumneavoastră.
 • Seite 15: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Uneltele Electrice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 2. Siguranţă electrică s-ar putea subaprecia atunci când, unealta electrică este folosită în mod regulat în asemenea mod. a) Ştecărul de conectare trebuie să cores- Indicaţie: Pentru o evaluare precisă a solicitării pundă...
 • Seite 16: Utilizarea Şi Deservirea Uneltei Electrice

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice timpul utilizării uneltei electrice poate cauza electrică corespunzătoare lucraţi mai bine şi accidente grave. mai sigur în domeniul de putere indicat. b) Purtaţi echipament personal de protec- b) Nu folosiţi o unealtă electrică al cărei ţie şi întotdeauna ochelari de protecţie.
 • Seite 17: Indicaţii De Siguranţă Specifice Pentru Fierăstraiele Pendulare

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Indicaţii de siguranţă specifice Q C onduceţi aparatul doar în stare pornită către pentru fierăstraiele pendulare materialul de prelucrat. ATENŢIE! Evitaţi contactul cu obiecte solide Pentru a preveni pericole de accidente şi atunci când, aparatul este în funcţiune – pericol incendii cât şi cele dăunătoare sănătăţii: de recul! Ţineţi aparatul numai de mânerele...
 • Seite 18: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Înainte de punerea în funcţiune / Punere în funcţiune Înainte de punerea în funcţiune Preselecţie număr de curse Q Q Montarea /schimbarea Q pânzei de fierăstrău Înainte de toate lucrările la unealta electrică scoateţi ştecărul din priză. În caz Cu rotiţa pentru selectarea numărului de rotaţii contrar există...
 • Seite 19: Indicaţii De Lucru Referitoare La Tăiere

  Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere / Service Indicaţii de lucru Q 2. Înclinaţi fierăstrăul pendular în faţă şi coborâţi referitoare la tăiere cu pânza de fierăstrău în piesa de lucru. 3. Poziţionaţi fierăstrăul pendular vertical şi tăiaţi V erificaţi materialul de prelucrat cu privire la în continuare de-a lungul liniei de tăiere.
 • Seite 20: Garanţie

  Service / Garanţie / Înlăturare Înlăturare Indicaţie: Piesele de schimb care nu sunt prezentate Q (ca de ex.: periile de cărbune, întrerupătoarele) se pot comanda de la Callcenter. Ambalajul este din materiale ecologice, care pot fi înlăturate în punctele locale de reciclare.
 • Seite 21: Traducerea Declaraţie Originale De Conformitate / Producător

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Tip / Denumire aparat: Ferăstrău sabie PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Număr serie: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Manager de calitate - Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul...
 • Seite 23 Съдържание Увод Правилна употреба........................ Cтраница 24 Елементи ........................... Cтраница 24 Окомплектовка ........................Cтраница 24 Технически данни ........................Cтраница 24 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност ....................Cтраница 25 2. Електрическа безопасност ....................Cтраница 25 3. Безопасност на хората ...................... Cтраница 26 4.
 • Seite 24: Правилна Употреба

  Поздравяваме Ви за покупката на Вашия нов уред. Вие избрахте висококачествен продукт. Ръководството за експлоатация е част от този 1 саблен трион PFS 710 B1 продукт. То съдържа важни указания за безопас- 1 режещ лист за дърво HCS 152 mm ност, употреба...
 • Seite 25: Общи Инструкции За Безопасност При Работа С Електроуреди

  Увод / Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност Нивото на вибраци- ите, посочено в настоящите указания, е измерено a) Поддържайте работното място чисто в съответствие с метод, стандартизиран в и добре осветено. Безпорядъкът и лошото EN 60745 и...
 • Seite 26: Безопасност На Хората

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди кабели, разрешени за условия на от- е) Носете подходящо облекло. Не но- крито. Използването на подходящ удължаващ сете широки дрехи или украшения. Пазете косите, облеклото и ръкави- кабел за употреба на открито намалява риска ците...
 • Seite 27: Сервиз

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди е) Режещите инструменти следва да се В никакъв случай не подпирайте ръце до поддържат остри и чисти. Внимателно уреда или пред него, както и на повърхност- поддържани режещи инструменти с остри та за обработка, тъй като при свличане има режещи...
 • Seite 28: Оригинални Принадлежности / Допълнителни Уреди

  Общи инструкции за безопасност при работа с … / Преди употреба Оригинални принадлежности / Q П уснете бързозатягащия патронник . Той допълнителни уреди трябва да се върне в изходното си положение. Сега режещият лист е фиксиран. И зползвайте само принадлежности, посочени...
 • Seite 29: Употреба

  Употреба Употреба Q Разтворете вече пробитата цепнатина с под- ходящ инструмент и извадете режещия лист. Включване и изключване Q Н агласете режещия лист и честотата на въз- вратно-постъпателните движения съобразно При употреба можете да избирате между кратък материала за обработка. и...
 • Seite 30: Техническо Обслужване И Почистване

  Техническо … / Сервизно обслужване / Гаранция / Изхвърляне на уреда Техническо обслужване Q Уредът е произведен с необходимото и почистване внимание и тестван добросъвестно. Моля, пазете касовата бележка като доказа- телство за покупката. В случай на гаран- П реди всякакви дейности, свързани с по- ционно...
 • Seite 31: Превод На Оригиналната Ео Декларация За Съответствие / Производител

  (2006 / 95 / EC) Електромагнитна съвместимост (2004 / 108 / EC) RoHS Директива (2011 / 65 / EU) Приложени хармонизирани норми EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Саблен трион PFS 710 B1...
 • Seite 33 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ..................Σελίδα 34 Εξοπλισμός ............................Σελίδα 34 Περιεχόμενα παράδοσης ........................Σελίδα 34 Τεχνικά δεδομένα ..........................Σελίδα 34 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ......................Σελίδα 35 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ........................Σελίδα 35 3. Ασφάλεια ατόμων ........................Σελίδα 36 4.
 • Seite 34: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλών προδια- γραφών. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος αυτού του 1 Σπαθοσεγα PFS 710 B1 προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες 1 Πριονολάμα για ξύλο HCS 152 mm σχετικά με την ασφάλεια, το χειρισμό και την απόρριψη.
 • Seite 35: Γενικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία β) Μην εργάζεστε με τη συσκευή σε περι- για τη σύγκριση της συσκευής. Η δεδομένη τιμή βάλλον όπου υφίστα ται κίνδυνος εκπομπής δονήσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλε- σε...
 • Seite 36: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ζ) Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη τηρείτε ανά πάση στιγμή την ισορροπία η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Ετσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τη συ- σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε σκευή και ιδιαίτερα σε απρόσμενες καταστάσεις. προστατευτικό...
 • Seite 37: Σέρβις

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ε) Φροντίστε τη συσκευή με προσοχή. μπορεί να συναντήσει κρυφούς αγωγούς Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα ρεύματος ή το ίδιο του το καλώδιο λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκά- δικτύου. Η επαφή με έναν αγωγό που φέρει ρουν, αν...
 • Seite 38: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για … / Πριν από τη θέση σε λειτουργία Πριν από τη θέση σε λειτουργία Q Η πλάκα στήριξης πρέπει να εφάπτεται πάντα πάνω στο τεμάχιο επεξεργασίας, όταν η Συναρμολόγηση / αντικατά- Q συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. σταση...
 • Seite 39: Επιλογή Αριθμού Ωθήσεων

  Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία Επιλογή αριθμού ωθήσεων Υποδείξεις εργασίας Q Q για πριόνισμα Ε λέγξτε το προς επεξεργασία υλικό για ξένα σώματα όπως καρφίτσες, βίδες κ.τ.λ. και απο- μακρύνετέ τα. Με τον τροχό ρύθμισης μπορείτε...
 • Seite 40: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση κατασκευαστή της συσκευής ή στην 2. Σπρώξτε το Σπαθοσεγα προς τα μπροστά και υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Με βυθίστε με την πριονολάμα μέσα στο τεμάχιο επεξεργασίας. τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί το γε- 3.
 • Seite 41: Απόσυρση

  φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε EN 61000-3-3:2008 να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: ανακύκλωσης. Σπαθοσεγα PFS 710 B1 Απαγορεύεται η απόσυρση ηλε- κτρονικών εργαλείων μαζί με Date of manufacture (DoM): 10–2014 τα οικιακά απορρίμματα! Αριθμός σειράς: IAN 106629 Σύμφωνα...
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 44 Ausstattung ............................Seite 44 Lieferumfang ............................Seite 44 Technische Daten ..........................Seite 44 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 45 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 45 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 45 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 46 5.
 • Seite 44: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Säbelsäge PFS 710 B1 lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 B1 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm 1 Sägeblatt Bi-Metall 156 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 45: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- zeuges muss in die Steckdose passen. sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Der Stecker darf in keiner Weise verän- ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz dert werden.
 • Seite 46: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung werkzeug, wenn Sie müde sind oder des Elektrowerkzeugs unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften bestimmte Elektrowerkzeug.
 • Seite 47: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 5. Service Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! A sbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet a) lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von werden. Asbest gilt als krebserregend. qualifiziertem Fachpersonal und nur B eachten Sie beim Sägen von Baustoffen die mit original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 48: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Bi-Metallsägeblatt V erriegeln Sie diese Position indem Sie den Maße: 156 mm, 18 TPI Feststellhebel festziehen. Beste Eignung: zum Sägen von Blechen, Profilen und Rohren – flexibel und bruchresistent. Hubzahlvorwahl Vor der Inbetriebnahme S ägeblatt montieren / wechseln Ziehen Sie vor allen Arbeiten...
 • Seite 49: Arbeitshinweise Zum Sägen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Arbeitshinweise zum Sägen 2. Kippen Sie die Säbelsäge nach vorn und tau- chen mit dem Sägeblatt in das Werkstück ein. P rüfen Sie das zu bearbeitende Material auf 3. Stellen Sie die Säbelsäge senkrecht und sägen Fremdkörper wie Nägel, Schrauben etc.
 • Seite 50: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service Österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 106629 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 51: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Säbelsäge PFS 710 B1 Herstellungsjahr: 10–2014 Seriennummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · stand der Informationen: 10 / 2014 Ident.-No.: PFs710B1102014-ro / Bg / gr IaN 106629...