Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

TOOL SHARPENING STATION PSS 65 B1
Stanica za oštrenje
Prijevod originalnih uputa za uporabu
Stație de ascuțit
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
Станция за заточване
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 316707_1904
Oštrač
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
Συσκευή ακονίσματος
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
Schärfstation
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PSS 65 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 B1

 • Seite 1 TOOL SHARPENING STATION PSS 65 B1 Stanica za oštrenje Oštrač Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu Συσκευή ακονίσματος Stație de ascuțit Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Станция за заточване Schärfstation Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4 180°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........5 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......5 Opći opis ........6 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke ........6 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcije ........6 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled ..........
 • Seite 6: Opći Opis

  16 Matica brusne ploče Tehnički podaci Odpakirajte uređaj i provjerite da li je sve kompletno. Propisno uklonite materijal za Stanica za oštrenje ..PSS 65 B1 pakiranje. • Uređaj Nazivni ulazni napon .. 220 - 240 V~, 50 Hz • Nastavak za brušenje noževa i škara Prijem snage .....
 • Seite 7: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Znakovi naredbe s podacima o za- štiti od oštećenja. OPREZ UPOZORENJE: Uređaj priključite na mrežni napon. Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! Izvucite mrežni utikač. Simboli i slikovni znakovi Znakovi upozorenja s informacija- ma za bolje postupanje s uređa- Sigurnosne upute/simboli na jem.
 • Seite 8 • Koristite zaštitnu opremu. - Pobrinite se za dobro osvjetljenje radnoga mjesta. - Nosite zaštitne naočale. Kod nepridr- - Nemojte koristiti elektroalate, gdje žavanja mogu nastati povrede očiju postoji opasnost od požara ili ek- uslijed iskri ili brusnih čestica. splozije. Električni alati proizvode - Kod radova koji stvaraju prašinu no- iskre, koje mogu zapaliti prašinu ili site zaštitnu masku za disanje.
 • Seite 9: Ostale Sigurnosne Upute

  kod zamjene alata. Ova mjera opreza - Oštećene sklopke se moraju zamije- sprečava nenamjeravani start električ- niti u radionici servisne službe. nog alata. - Nemojte koristiti elektroalate, kod • Nemojte ostavljati ključeve ala- kojih se sklopka ne može uključiti i ta u bravi.
 • Seite 10: Preostali Rizici

  deformirane brusne ploče. Istrošenu c) Ozljede uslijed brusnu ploču zamijenite. - dodirivanja brusnog alata u nepokri- • Pazite da iskre koje nastaju prilikom venom području; brušenja ne izazovu opasnost, npr. da - izbacivanja dijelova iz izradaka ili ne padaju na osobe ili na zapaljive uslijed oštećene brusne ploče.
 • Seite 11: Montiranje Nastavaka Za Brušenje

  Vijci i matice za montažu nisu sadr- - Uređaj uključite tek, kada je žani u opsegu isporuke. sigurno montiran na radnoj povr- šini. Montiranje nastavaka za Unatoč zaštiti od iskrenja, brušenje prilikom rada uvijek nosite zaštitne naočale kako biste 1. Odaberite jedan od tri nastavka za spriječili ozljede oka.
 • Seite 12: Brušenje Svrdla

  Brušenje svrdla 13. Isključite uređaj i pričekajte da se bru- sna ploča zaustavi (10). Brušenje dlijeta Moguće je brusiti svrdla promjera 3 - 10 mm. 1. Montirajte odabrani nastavak za bru- 1. Montirajte odabrani nastavak za bru- šenje (vidi Montiranje nastavaka za šenje (vidi Montiranje nastavaka za brušenje).
 • Seite 13: Brušenje Škara

  1. Montirajte odabrani nastavak za bru- 8. Pomičite krak laganim pritiskom od vij- šenje (vidi Montiranje nastavaka za ka do vrha po brusnoj ploči (10). brušenje). 9. Ponavljajte uzastupno nasuprotno bru- 2. Uključite uređaj. šenje sve dok oštrice ne budu oštre i 3.
 • Seite 14: Čišćenje I Održavanje

  Skladištenje 4. Probni rad: Prije prvoga rada i poslije svake za- mjene brusne ploče izvršite probni rad • Čuvajte uređaj na suhom mjestu za- od najmanje 60 sekundi bez optere- štićenom od prašine, te izvan dometa ćenja. Uređaj odmah isključite, ako se djece.
 • Seite 15: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko imate probleme s postupkom narudžbe, molimo koristite obrazac za kontakt. U slučaju dodatnih pitanja se obratite ”Service-Center” (vidi stranicu 17). Pos. Naputka Pos. Eksplo- Oznaka Br. artikla za posluživanje crtež...
 • Seite 16: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Servis Hrvatska bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, Tel.: 0800 777 999 u čemu se sastoji nedostatak i kada je E-Mail: grizzly@lidl.hr nastao, bez plaćanja poštarine poslati IAN 316707_1904 na Vama priopćenu adresu servisa.
 • Seite 18: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog Uvod.......... 18 Namenska upotreba ....18 uređaja. Time ste se odlučili za veoma Opšti opis ........19 kvalitetan proizvod. Kvalitet ovog proiz- Obim isporuke .......19 voda je za vreme proizvodnje kontrolisan Opis funkcija .........19 i sprovedena je krajnja kontrola.
 • Seite 19: Opšti Opis

  16 Navrtka za brusne ploče Raspakujte uređaj i kontrolišite da li je kom- Tehnički podaci pletan. Uredno brinite materijal ambalaže. Oštrač ......PSS 65 B1 • Uređaj • Jedinica za oštrenje noževa i makaza Nominalni • Jedinica za oštrenje burgija ulazni napon ...
 • Seite 20: Bezbednosne Napomene

  Bezbednosne napomene Izvucite mrežni utikač. Simboli i slikovne oznake Oznaka napomene s informacija- ma za bolje ophođenje s uređajem. Slikovne oznake na uređaju: Opšte bezbednosne napome- ne za električne uređaje Pažnja! Pročitajte uputstvo za upotrebu. PAŽNJA! Prilikom upotrebe električnog alata, obratite pažnju na sledeće os- Nosite zaštitu za oči.
 • Seite 21 • Držite druge osobe podalje. Ne • Ne koristite kabl u svrhe, za dozvolite da druge osobe, po- koje on nije namenjen. Ne koristite gotovo deca, diraju električni kabl, da biste izvukli utikač iz utičnice. alat ili kabl. Držite ih podalje od Zaštitite kabl od toplote, ulja i oštrih Vašeg radnog područja.
 • Seite 22: Dodatne Bezbednosne Napomene

  • Izbegavajte nenamerno po- Ovaj električni alat odgovara relevant- kretanje uređaja. Uverite se da je nim bezbednosnim odredbama. Poprav- prekidač isključen prilikom umetanja ke sme da obavlja samo specijalizova- utikača u utičnicu. na radionica, tako što će da se koriste •...
 • Seite 23: Preostali Rizici

  zaštitnog poklopca. Postoji opasnost od polje. Ovo polje pod određenim prignečenja. uslovima može da utiče na aktivne ili • Rotirajući delovi ne mogu da se pokriju pasivne medicinske implantate. U cil- iz funkcionalnih razloga. Zbog toga, ju smanjenja opasnosti od ozbiljnih budite oprezni i dobro držite radni ili smrtnih povreda preporučujemo predmet da bi se izbeglo proklizavan-...
 • Seite 24: Rukovanje

  Uključivanje i isključivanje 4. Jedinice za oštrenje nisu pričvršćene u položajima na levoj i desnoj strani, tako da se mogu jednostavno izvući ka Obratite pažnju na to, da napon gore iz vodilica. mrežnog priključka odgovara pod- 5. Da biste pričvrstili izabranu jedinicu za acima na tipskoj ploči uređaja.
 • Seite 25: Oštrenje Dleta I Svdrala

  3. Umetnite burgiju u držač burgije (14). prema već postojećem ukošenom uglu Ne pričvršćujte burgiju. (ugao nagnute ivice). 4. Umetnite držač burgije (14) sa nazublje- 4. Ponovo pričvrstite pričvrsni zavrtanj za nom navrtkom (12) ka gore u jedinicu za podešavanje ugla (7). podešavanje (15).
 • Seite 26: Oštrenje Makaza

  Oštrenje makaza Zamena brusne ploče Napomene u vezi sa zamenom: • Nikada ne koristite uređaj bez sigurnos- Uređaj nije pogodan za brušenje nih uređaja. makaza sa nareckanom oštricom. • Uverite se da mere brusne ploče Uređaj nije pogodan za brušenje odgovaraju uređaju.
 • Seite 27: Čišćenje / Održavanje

  Čišćenje / održavanje Skladištenje Izvucite mrežni utikač pre svakog • Uređaj čuvajte na suvom mestu podešavanja, održavanja ili pop- zaštićenom od prašine, izvan ravke. domašaja dece. • Brusne ploče moraju da budu smeštene Radove, koji nisu opisani u suve i uspravno. One ne smeju da budu ovom uputstvu za upotrebu, postavljene jedna na drugu.
 • Seite 28: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko imate problema sa postupkom poručivanja, molimo Vas da upotrebite obrazac za kontakt. Za dodatna pitanja se obratite „Service-Center“ (vidi stranu 30). Pozicija Uputstvo Pozicija Naziv Broj za upotrebu Detaljni crtež...
 • Seite 29: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 30 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Oštrač Naziv proizvoda: Model: PSS 65 B1 IAN/Serijski broj: 201911000001 - 201911339461 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač: Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim...
 • Seite 31: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 31 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Domeniul de aplicare ....31 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 32 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......32 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ..32 vedere calitativ în timpul producţiei şi a Privire de ansamblu ......32...
 • Seite 32: Descriere Generală

  • Instrucţiuni de utilizare Date tehnice Descrierea modului de funcţionare Stație de ascuțit ..... PSS 65 B1 Tensiune de reţea ..220 - 240 V~, 50 Hz Stație de ascuțit este adecvată pentru Putere consumată ..65 W (S2 10 min)* ascuțirea sculelor (de ex.
 • Seite 33: Instrucţiuni De Siguranţă

  Viteza de lucru ....max. 60 m/s Unghi de şlefuit Turație ..... max. 23100 min Mărime piesă de prelucrat Nivelul de presiune acustică ) ....59,3 dB (A); K = 3 dB Pentru şlefuit cuțite şi foarfe- Nivel de intensitate acustică ) ....
 • Seite 34 • Folosiţi utilajul electric adecvat. alimentate de la reţea (cu cablul de reţea) şi la utilajele alimentate prin acumulator - Nu folosiţi maşini cu randament slab (fără cablu de reţea). atunci când vreţi să efectuaţi operaţi- uni solicitante. Operare sigură: - Nu folosiţi utilajul electric în scopuri pentru care nu este prevăzut.
 • Seite 35 • Fixaţi piesa ce urmează a fi Un instrument sau o cheie franceză, prelucrată. Utilizaţi dispozitive de aflate într-una din componentele ro- strângere sau o menghină, pentru a tative ale utilajului, pot cauza leziuni fixa piesa ce urmează a fi prelucrată. corporale.
 • Seite 36: Instrucţiuni Detaliate De Siguranţă

  - Nu folosiţi utilaje electrice în cazul în • Pentru propria dvs. siguranţă folosiţi nu- care comutatorul nu poate fi pornit mai accesorii şi aparate suplimentare sau oprit. care sunt specificate în instrucţiunile de Comutatoarele deteriorate trebuie să exploatare sau care au fost recoman- fie înlocuite într-un atelier de service date sau indicate de către producătorul agreat.
 • Seite 37: Riscuri Reziduale

  Riscuri reziduale - Înainte de punerea în funcţiune, toate capacele şi dispozitivele Chiar dacă operaţi în mod ireproşabil dis- de protecţie trebuie să fie monta- pozitivul, există riscuri reziduale. În funcţie te corespunzător. de designul şi dotarea acestui utilaj, pot - Scoateţi ştecărul de priză...
 • Seite 38: Operare

  dată aparatul fără un dispo- 1. Pentru conectare aduceţi conectorul în zitiv de ascuțire. Există peri- poziţia „I“( 3), aparatul va porni. col de rănire. 2. Pentru deconectare aduceţi deconecto- rul în poziţia „0” ( 3) , aparatul se Operare va opr Atenţie! Pericol de vătămare După...
 • Seite 39: Polizarea Dălților Şi A Penelor

  5. Împingeți burghiul în față în canelura în sculei (6) în poziție. Alegeți unghiul V până la opritorul metalic. Canturile corespunzător unghiului fațetă (unghiul de tăiere ale burghiului trebuie să fie marginii teşite) deja existent. lângă suprafețele metalice. 4. Fixați din nou şurubul de prindere pen- 6.
 • Seite 40: Ascuțirea Foarfecelor

  Înlocuirea discului de şlefuit 6. Repetați procesul de polizare şi pentru această latură a lamei. Indicaţii privind înlocuirea: 7. Efectuați procesul de polizare reciproc până când cantul de tăiere este deba- • Nu puneţi niciodată în funcţiune vurat şi ascuțit. aparatul fără...
 • Seite 41: Curăţire/Mentenanţă

  Curăţire/Mentenanţă Depozitare Înainte oricărei lucrări de reglare, • Menţineţi aparatul într-un loc uscat şi în reparaţie sau revizie, scoateţi şte- afara accesului copiilor. cherul din priză. • Discurile abrazive trebuie să fie depo- zitate într-un loc uscat în poziţie vertica- Pentru lucrările care nu sunt lă, şi nu trebuie să...
 • Seite 42: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă veți avea probleme cu procesul de comandă, vă rugăm să utilizați formularul de contact. Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați către „Service-Center“ (vezi pagina 45). Poz.
 • Seite 43: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Înaintea efectuării oricăror lucrări asupra aparatului, deconectaţi mai întâi cablul de reţea. Există pericol de electrocutare! Problemă Cauză posibilă Soluţie Verificaţi priza, cablul de alimen- Tensiunea de la reţea nu este tare, circuitul, ştecărul, dacă este prezentă cazul dispuneţi repararea de Siguranţa a sărit către un electrician calificat, Aparatul nu...
 • Seite 44: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 45: Reparaţii-Service

  Service-Center prin e-mail, departamentul de service menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Service România suplimentare referitoare la modalitatea de soluţionare a reclamaţiei Dvs. Tel.: 0800896637 • Produsul evaluat ca fiind defect, în E-Mail: grizzly@lidl.ro urma consultării cu serviciul nostru IAN 316707_1904 de relaţii cu clienţii, poate fi expediat Importator gratuit către departamentul de service...
 • Seite 46: Увод

  Съдържание Увод Увод ............46 Сърдечно Ви честитим закупуването Предназначение .........46 на Вашия нов уред. По такъв начин Общо описание ........47 Вие сте избрали един висококачествен Обем на доставката ......47 продукт. По време на производството Описание на функцията ....47 уредът...
 • Seite 47: Общо Описание

  16 Гайка на шлифовъчния диск • Ръководство за употреба Технически данни Описание на функцията Станция за заточване ..PSS 65 B1 Станцията за заточване е предназна- Мрежово чена за точене на инструменти (напр. напрежение ..... 220 - 240 V~, 50 Hz свредла, ножове, ножици, секачи, дле-...
 • Seite 48: Инструкции За Безопасност

  Диаметър на отвора ..Ø 10,14 mm Диаметър на свредлото Дебелина ........7,9 mm Шлифовъчно средство ..диамант Гайка за дисковете за шлайфане Основно тяло ......метал Работна скорост ....макс. 60 m/s Ъгъл на шлайфане Обороти ....макс. 23100 min Размер на детайла за об- Ниво...
 • Seite 49 Използваното в инструкциите за без- ко или заключено място, недостъп- опасност понятие ,,електрически ин- но за деца. струмент” се отнася за електрически Не претоварвайте вашия електри- • чески инструмент. Ще работите по- инструменти, които работят в мрежата (с мрежов кабел) и за акумулаторни добре...
 • Seite 50 Не оставяйте вкарани инструмен- на щепсела от контакта. Пазете • кабела от нагорещяване, масла и тални ключове. Преди включване остри ръбове. проверете, дали ключовете и регу- Осигурете детайла. Използвайте лиращите ключове са махнати. • стиски или менгеме, за да хванете Инструментът...
 • Seite 51 ни части. Всички части трябва да щепсела от контакта. Не пипайте бъдат монтирани правилно и да кабела преди да бъде разединен от отговарят на всички условия, за да мрежата. Опасност от токов удар! се гарантира безупречна експлоа- • Смяната на щепсела или на за- тация.
 • Seite 52: Сkpити Oлacнocти

  ване, при което ръцете Ви биха мог- при по-продължителна употреба на ли да влязат в контакт с шлифовъч- уреда или неправилно водене и тех- ната лента или шлифовъчния диск. ническа поддръжка. • Детайлът се загрява при шлифо- ването. Не го хващайте за обра- Предупреждение! Този...
 • Seite 53: Механизми

  Винтовете и гайките за монтажа дискове и принадлежности. не се съдържат в окомплектовка- Употребата на други работни та на доставката. инструменти и други принадлеж- ности може да представлява за Монтаж на заточващите вас опасност от нараняване. механизми - Никога не работете с уреда без защитно...
 • Seite 54: Заточване На Свредла

  инерция. Има опасност от на- 8. Проверете подравняването на раняване. свредлото. Режещите ръбове на свредлото трябва да докосват шли- Пробен пуск: фовъчния диск (10). Преди да работите за пръв път и след 9. Включете уреда и заточете свредло- всяка смяна на шлифовъчния диск пра- то...
 • Seite 55: Заточване На Ножове

  5. Включете уреда и движете опората 7. Шлифовайте с редуване на стра- за инструмента (6) равномерно на- ните, докато режещият ръб стане пред и назад по шлифовъчния диск гладък и остър. (10). 8. Изключете уреда и изчакайте спира- 6. При процеса на шлифоване винаги нето...
 • Seite 56: Смяна На Шлифовъчния Диск

  Смяна на шлифовъчния диск уреда, ако дискът се върти нерав- номерно, има значителни вибрации Указания за смяна: или се чуват необичайни шумове • Никога не работете с уреда Техническа поддръжка без предпазните съоръжения. • Уверете се, че размерите на u Почистване шлифовъчния...
 • Seite 57: Съхранение

  Съхранение Изхвърляне/защита на околната среда • Съхранявайте уреда на сухо и не- достъпно за деца място. Изхвърлете уреда принадлежностите • Шлифовъчните дискове трябва да и опаковката на преработка, която не се съхраняват на сухо и с тясната вреди на околната среда. страна...
 • Seite 58: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Преди всякакви дейности по уреда издърпвайте щепсела. Опасност от токов удар! Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Проверете контакта, захран- Липсва напрежение на елек- ващия кабел, проводника, трическата мрежа щепсела, евент. ремонт от Предпазителят на сградата електротехник, се...
 • Seite 59: Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови претен- ции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава за този уред получавате 3 години гаран- гаранционния срок. Това важи също и ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 60: Ремонтен Сервиз / Уредът Е Предназначен За Употреба От Извънгаранционно Обслужване

  Процедура при гаранционен случай Можем да обработваме само уреди, кои- За да се гарантира бърза обработка то са достатъчно опаковани и изпратени на Вашия случай, следвайте следните с платени транспортни разходи. Внимание: Изпратете Вашия уред на указания: • За всички запитвания подгответе ка- клона...
 • Seite 61 (2) Смята се, че даден начин за обезщетява- той има право на избор между една от след- не на потребителя е непропорционален, ако ните възможности: 1. разваляне на договора неговото използване налага разходи на про- и възстановяване на заплатената от него давача, които...
 • Seite 62: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........62 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........62 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ........63 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Η ποιότη- Παραδοτέα υλικά ....... 63 τα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε κατά τη Περιγραφή λειτουργίας ...... 63 διάρκεια...
 • Seite 63: Γενική Περιγραφή

  Εφεδρικός δίσκος λείανσης Τεχνικά στοιχεία • Οδηγιών χρήσης Περιγραφή λειτουργίας ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΚΟΝΊΣΜΑΤΟΣ ..PSS 65 B1 Ονομαστική Η συσκευή ακονίσματος ενδείκνυται για τάση εισόδου .... 220 - 240 V~, 50 Hz το ακόνισμα εργαλείων (π.χ. τρυπάνια, Κατανάλωση ....65 W (S2 10 min)* μαχαίρια, ψαλίδια, σμίλες, σκαρπέλα).
 • Seite 64: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Στάθμη ηχητικής πίεσης Για το τρόχισμα μαχαιριών ) .....59,3 dB(A); K = 3 dB και ψαλιδιών Επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου ) ....73,5 dB(A); K = 3 dB περιστρεφόμενη υποδοχή τρυπανιού * Μετά από τη συνεχόμενη διάρκεια λειτουρ- Σύμβολα στις οδηγίες: γίας των 10 λεπτών ακολουθεί μια παύση ηρεμίας, έως ότου η θερμοκρασία συσκευής αποκλίνει λιγότερο από 2 K (2 °C) από τη Σύμβολα κινδύνου με στοιχεία θερμοκρασία δωματίου.
 • Seite 65 Ασφαλής εργασία: • Να χρησιμοποιείτε τα σωστά ηλε- κτρικά εργαλεία. • Να κρατάτε τη θέση εργασίας πάντα - Μη χρησιμοποιείτε αδύναμες μηχα- τακτική. Εάν δεν τηρείτε τάξη στη νές για βαριές εργασίες. θέση εργασίας, δεν μπορούν να απο- - Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά κλεισθούν...
 • Seite 66 ποίηση. Να σιγουρεύεστε πως ο πρίζα. Να προστατεύετε το καλώδιο από ψηλές θερμοκρασίες, λάδι και αιχ- διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί όταν μηρά αντικείμενα. βάζετε το βύσμα στην πρίζα. • Να ασφαλίζετε το εργαλείο. Να χρη- • Για το ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε επέκταση...
 • Seite 67: Περισσότερες Υποδείξεις Ασφαλείας

  ματικοί διακόπτες να αντικαθίστανται οδηγίες λειτουργίας ή συστήνονται ή σε συμβεβλημένο συνεργείο. έχουν υποδειχθεί από τον κατασκευα- • Προσοχή! Η χρήση άλλων εργαλείων στή εργαλείου. και αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν • Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους λείανσης κίνδυνο τραυματισμού. των οποίων ο εκτυπωμένος αριθμός •...
 • Seite 68: Υπολειπόμενου Κινδύνου

  - για να αποσπάσετε ένα μπλοκαρι- γιατρό τους και τον κατασκευαστή σμένο εργαλείο, του ιατρικού εμφυτεύματος, πριν - όταν ο αγωγός σύνδεσης είναι φθαρ- χειριστούν τη μηχανή. μένος ή μπερδεμένος, Συναρμολόγηση - σε ασυνήθιστους θορύβους. Υπολειπόμενου κινδύνου Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού! Aκόμη...
 • Seite 69: Χειρισμός

  γυαλιά, προς αποφυγή τραυματι- 3. Τραβήξτε προς τα έξω και επάνω την διάταξη ακονίσματος από τις ράγες σμών στα μάτια. οδήγησης. Να έχετε τα χέρια μακριά από το 4. Στις θέσεις φύλαξης δεξιά και αριστε- δίσκο λείανσης και τον ιμάντα λεί- ρά...
 • Seite 70: Ακόνισμα Τρυπανιών

  Ακόνισμα τρυπανιών 10. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και πε- ριμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος λείανσης (10). 11. Απομακρύνετε την συγκράτηση τρυ- πανιού (14) και τοποθετήστε την πάλι Μπορούν να ακονιστούν τρυπάνια διαμέ- γυρισμένη κατά 180° στην περιστρε- τρου 3-10 χιλ. φόμενη υποδοχή τρυπανιού (11). Έτσι μπορείτε...
 • Seite 71: Ακόνισμα Μαχαιριών

  Ακόνισμα ψαλιδιών λείανσης (10). 7. Επαναλάβετε την διαδικασία λείανσης, έως ότου απομακρυνθούν όλες οι ανο- μοιομορφίες. 8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και πε- ριμένετε να ακινητοποιηθεί ο δίσκος Η συσκευή δεν ενδείκνυται για το λείανσης (10). τρόχισμα ψαλιδιών με οδόντωση. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για το Για...
 • Seite 72: Αλλαγή Δίσκου Λείανσης

  Αλλαγή δίσκου λείανσης όταν ο δίσκος κινείται ανώμαλα, πα- ρουσιαστούν ισχυρές ταλαντώσεις ή Υποδείξεις για την αλλαγή: ακούγονται μη φυσιολογικοί θόρυβοι. • Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τη Καθαρισμός και συσκευή χωρίς προστατευτικές διατάξεις. συντήρηση • Βεβαιώνεστε ότι οι διαστάσεις του...
 • Seite 73: Αποθήκευση

  Αποθήκευση Απόσυρση/προστασία του περιβάλλοντος • Φυλάσσετε τη συσκευή σε ένα μέρος ξηρό, προφυλαγμένο από τη σκόνη Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- και εκτός εμβέλειας των παιδιών. σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το • Οι δίσκοι λείανσης να φυλάσσονται σε περιβάλλον. στεγνό...
 • Seite 74: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πριν από την εκτέλεση όλων των εργασιών στη συσκευή να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο Δεν υπάρχει τάση δικτύου δικτύου, τον αγωγό, το βύσμα δικτύου, εάν απαιτείται αναθέ- Η...
 • Seite 75: Εγγύηση

  Εγγύηση να εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της καθίστανται...
 • Seite 76: Σέρβις Επισκευής

  • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα γασία συσκευών που μας απεστάλησαν την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα αναγνώρισης (ΙΑΝ 316707_1904) ως ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη αποδεικτικό στοιχεί για την αγορά. •...
 • Seite 77: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........77 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......77 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 78 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang ........78 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung .....78 trolle unterzogen.
 • Seite 78: Allgemeine Beschreibung

  15 Justiervorrichtung das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. 16 Schleifscheiben-Mutter Technische Daten • Gerät • Schärfvorrichtung Schärfstation ....PSS 65 B1 für Messer und Scheren • Schärfvorrichtung für Bohrer Nenneingangs- • Schärfvorrichtung für Meißel und Beitel spannung ....220 - 240 V~, 50 Hz •...
 • Seite 79: Sicherheitshinweise

  Symbole in der Betriebsanleitung: Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- chend den in der Konformitätserklärung Gefahrenzeichen mit Anga- genannten Normen und Bestimmungen ben zur Verhütung von Per- ermittelt. sonen- oder Sachschäden. Sicherheitshinweise Gebotszeichen mit Angaben zur Symbole und Bildzeichen Verhütung von Schäden. Bildzeichen auf dem Gerät: Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an.
 • Seite 80 • Berücksichtigen Sie Umgebungs- nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie einflüsse. zum Beispiel keine Handkreissäge - Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht zum Schneiden von Baumästen oder dem Regen aus. Holzscheiten. - Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen in feuchter oder nasser Umgebung. für andere als die vorgesehenen An- Das Eindringen von Wasser in ein wendungen kann zu gefährlichen Situa-...
 • Seite 81 • Vermeiden Sie abnormale Kör- • Benutzen Sie Verlängerungska- perhaltung. Sorgen Sie für sicheren bel für den Außenbereich. Stand und halten Sie jederzeit das Verwenden Sie im Freien nur dafür Gleichgewicht. Dadurch können Sie zugelassene und entsprechend gekenn- das Elektrowerkzeug in unerwarteten zeichnete Verlängerungskabel.
 • Seite 82: Weiterführende Sicherheitshinweise

  • Achtung! tens so hoch ist wie die auf dem Typen- Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeu- schild des Gerätes angegebene. ge und anderen Zubehörs kann eine • Unterziehen Sie die Schleifscheibe vor Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. dem Gebrauch einer Sichtprüfung. Ver- •...
 • Seite 83: Montage

  Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren Vor Inbetriebnahme müssen alle Ab- können im Zusammenhang mit der Bau- deckungen und Schutzvorrichtungen weise und Ausführung dieses Elektrowerk- ordnungsgemäß montiert sein. zeugs auftreten: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie a) Lungenschäden, falls kein geeigneter Einstellungen am Gerät vornehmen. Atemschutz getragen wird.
 • Seite 84: Bedienung

  Die Schärfvorrichtungen 1. Zum Einschalten drücken Sie den Ein- stellen auch eine Sicherheits- schalter „I“( 3), das Gerät läuft an. einrichtung dar. Benutzen 2. Zum Ausschalten drücken Sie den Aus- Sie das Gerät nie ohne eine schalter „0“ ( 3) , das Gerät schaltet Schärfvorrichtung.
 • Seite 85: Schärfen Von Meißeln Und Beiteln

  5. Schieben Sie den Bohrer nach vorne in standhalter (4) anliegt. Der Magnethal- die V-Nut, bis an den Metallanschlag. ter (5) hält die Klinge auf ihrer Position. Die Schneidkanten des Bohrers müssen 3. Lösen Sie die Feststellschraube für dabei an den Metallflächen anliegen. Winkeleinstellung (7) und drehen Sie 6.
 • Seite 86: Schärfen Von Scheren

  3. Setzen Sie die Messerklinge ganz in 8. Führen Sie das Blatt mit leichtem Druck die Schleifkerbe ein. von der Schraube bis zur Spitze an die 4. Führen Sie die Klinge mit leichtem Schleifscheibe (10). Druck an die Schleifscheibe (10) und 9.
 • Seite 87: Reinigung Und Wartung

  ben-Mutter (16) gegen den Uhrzeiger- • Reinigen Sie das Gerät nach jedem sinn (Linksgewinde). Gebrauch gründlich. 4. Probelauf: Führen Sie vor dem ersten • Reinigen Sie die Oberfläche des Ge- Arbeiten und nach jedem Schleif- rätes mit einer weichen Bürste, einem scheibenwechsel einen Probelauf von Pinsel oder einem Tuch.
 • Seite 88: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 90). Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Anleitung Explosionszeichnung 20+18 Schleifscheibe mit Schleifscheiben-Mutter 91103590 Schärfvorrichtung für Messer und Scheren 91103591 Schärfvorrichtung für Bohrer...
 • Seite 89: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 90: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 316707_1904 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 92: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da stanica za oštrenje iz proizvodne serije PSS 65 B1 Sorozatszám 201911000001 - 201911339461 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 93: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Oštrač Serija proizvodnje PSS 65 B1 Broj serije: 201911000001 - 201911339461 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 94: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că stație de ascuțit PSS 65 B1 Numărul serial 201911000001 - 201911339461 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 95: Превод На Оригиналната Ce- Възрастни. Младежи Над 16-Годишна Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Станцията за заточване Водоструйка PSS 65 B1 Сериен номер 201911000001 - 201911339461 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 96: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE        Συσκευή ακονίσματοσ PSS 65 B1 Αριθμός σειράς 201911000001 - 201911339461 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU*     -,    ...
 • Seite 97: Original

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schärfstation Modell PSS 65 B1 Seriennummer 201911000001 - 201911339461 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 99: Sklopni Crtež

  Schemă de explozie • Eksplozivni crtež Технически чертеж • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα Detaljni crtež • Explosionszeichnung informativno ∙ informativ ∙ информативен ∙ ενημερωτικό ∙ informativan _rev02_...
 • Seite 104 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 75019460082019-HR/RS/RO/BG/GR IAN 316707_1904...

Diese Anleitung auch für:

Pss 65 a1