Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 A Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Opplysningenes gyldighet
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2007 ·
Ident.-No.: PFS 710 A092007-3
Sabre saw
PFS 710 a
Sabre Saw
PuukkoSaha
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvaohjeet
StickSåg
bajonetSav
Bruks- och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhedsvejledning
bajonettSag
Πριόνι
Bruks- og sikkerhetshenvisninger
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
SäbelSäge
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before you begin reading this information, please unfold the page with the illustrations
and familiarize yourself with all functions of the tool.
Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin ja tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.
Slå upp sidan med illustrationer innan du börjar läsa och bekanta dig sedan med apparatens alla
funktioner.
Klap siden med billederne ud, før du læser teksten, og lær derefter alle maskinens funktioner at kende.
Fold ut siden med bildene før du begynner å lese, og bli så kjent med alle funksjonene til apparatet.
Ανοίξτε πριν από την ανάγνωση τη σελίδα με τις εικόνες και εν συνεχεία εξοικειωθείτε με όλες τις
λειτουργίες της συσκευής.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB / IE / CY
Operating and safety instructions
FI
Käyttö- ja turvaohjeet
SE
Bruks- och säkerhetsanvisningar
DK
Betjenings- og sikkerhedsvejledning
NO
Bruks- og sikkerhetshenvisninger
GR / CY
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Sivu
13
Sidan 21
Side
29
Side
37
Σελίδα 45
Seite
55

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 A

 • Seite 1 Ανοίξτε πριν από την ανάγνωση τη σελίδα με τις εικόνες και εν συνεχεία εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PFS 710 a Sabre Saw PuukkoSaha Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 7 General safety advice Your working area ......................Page 7 Electrical safety ......................Page 7 Personal safety ......................Page 8 Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Original accessories / attachments ................Page 9 Information about saw blades ..................Page 9...
 • Seite 4: Introduction

  The sabre saw is suita- ble for rough sawing work, straight and curved cuts and sawing flush. Please heed the information on saw 1 Sabre saw PFS 710 A blades and the advice on working with your saw. The 1 Allen key device is not intended for commercial use.
 • Seite 5: Technical Information

  Introduction / General safety advice Technical information PFS 710 A KH 3189 230 V ~ 50 Hz · 710 W Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Nom. power input: 710 W Kompernaß...
 • Seite 6: Personal Safety

  General safety advice b) Avoid touching earthed surfaces such as d) remove any setting tools or spanners pipes, radiators, ovens and refrigerators before you switch the device on. A with any part of your body. There is an in- tool or spanner left attached to a rotating part creased risk of electric shock if your body is earthed.
 • Seite 7: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  General safety advice move freely. Check for any parts that are Wear protective glasses and a dust broken or damaged enough to detrimen- mask! tally affect the functioning of the device. Do not saw materials containing asbestos. As- Have damaged parts repaired before bestos is a known carcinogen.
 • Seite 8: Before Use

  Before use / Preparing for use Before use of the sawing action of the blade to suit the material to be cut. Inserting / replacing saw blades Setting 0 (pendulum action is switched off): This setting is suitable for sawing thin or hard mate- Wear appropriate protective gloves rials.
 • Seite 9: Guiding The Sabre Saw Safely And Accurately

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Guiding the sabre saw safely Plunge sawing: and accurately CAUTIoN! DANGEr oF KICKBACK! The shoe pivots to adjust to the workpiece and Plunge sawing can be used only in soft materials provides safe support to the device. It must always (such as wood etc.).
 • Seite 10: Disposal Information

  Please return the tool via the available collection Product designation: facilities. Parkside Sabre saw PFS 710 A Information on options for disposing of electrical appliances after their useful life can be obtained from your local or city council.
 • Seite 11 Sisältö Johdanto Ohjeidenmukainen käyttö ....................Sivu 14 Varusteet ........................Sivu 14 Laitepakkauksen sisältö ....................Sivu 14 Tekniset tiedot .......................Sivu 15 Yleiset turvallisuusohjeet Työpaikka ........................Sivu 15 Sähköturvallisuus ......................Sivu 15 Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 16 Tarkkaavainen käsittely ja käyttö sähkölaitteilla ............Sivu 16 Laitekohtaiset turvallisuusohjeet .................Sivu 16 Alkuperäisvarusteet ja -varaosat....................Sivu 17 Sahanteriä...
 • Seite 12: Johdanto

  Laitepakkauksen sisältö katkaisuun ja tasaamiseen. Puukkosaha soveltuu suoriin ja kaareviin sahauksiin sekä tasaussahaukseen. Huomioi mahdolliset sahanteriä ja niiden käyttöä 1 Puukkosaha PFS 710 A koskevat erityisohjeet. Laitetta ei ole tarkoitettu 1 Kuusiokoloavain ammattikäyttöön. Laitteen ohjeidenvastainen käyttö, 1 Sahanterä...
 • Seite 13: Tekniset Tiedot

  Tämä saattaa vähentää merkittä- västi liikerasitusta kokonaistyöskentelyajan kestäessä. on saada sähköisku, jos kehosi on maadoitettu. Älä pidä laitetta sateessa tai PFS 710 A KH 3189 muussa kosteudessa. Veden pää- 230 V ~ 50 Hz · 710 W sy laitteeseen lisää...
 • Seite 14: Henkilöiden Turvallisuus

  Yleiset turvallisuusohjeet 4. Tarkkaavainen käsittely ja päästä siihen öljyä, varo teräviä reunoja käyttö sähkölaitteilla sekä laitteen pyöriviä osia. Vialliset tai kie- toutuneet kaapelit lisäävät riskiä saada sähköisku. e) Jos työskentelet ulkotiloissa, käytä a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä työssä silloin jatkokaapelia, jonka käyttö siihen tarkoitettua sähkölaitetta.
 • Seite 15: Alkuperäisvarusteet Ja -Varaosat

  Yleiset turvallisuusohjeet / Ennen laitteen käyttöönottoa Sahanteriä koskevia tietoja Kiinnitä työkappale ruuvipenkkiin tai käytä muuta tu- kevaa kiinnitysjärjestelyä. Näin työkappale pysyy tukevammin kiinni kuin pelkästään käsin pidettäessä. Laitteessa voidaan käyttää kaikenmerkkisiä ½“ Älä tue käsiä siten, että ne saattavat jäädä lait- kiinnitykselle soveltuvia sahanteriä.
 • Seite 16: Heiluriliikkeen Säätäminen

  Ennen laitteen käyttöönottoa / Käyttöönotto Heiluriliikkeen säätäminen Jatkuvan toiminnon käynnistäminen: Paina käynnistyskytkintä , pidä sitä alhaalla ja paina samalla käynnistyskytkimen lukituspai- niketta Jatkuvan toiminnon sammuttaminen: Heiluriliikkeen säätimellä voi sovittaa sahanterän Paina käynnistyskytkintä ja vapauta se. liikedynamiikan työstettävälle materiaalille sopivaksi. Pidä työskentelyn aikana puuk- Asento 0 (ei heiluriliikettä): kosahaa tukevassa otteessa Tämä...
 • Seite 17: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Hävittäminen / Tietoja Upposahaus: sähkötyökalut täytyy kerätä erilleen ja toimittaa ympäristöllisesti oikeaan uudellenkäyttöön. Palauta VAroITUS! TAKAISKUVAArA! laite ilmoitettujen keruulaitosten kautta. Upposahauksia saa tehdä ainoastaan pehmeisiin materiaaleihin (puu yms.). Kysy mahdollisuuksia loppuunkäytetyn laitteen hävittämisestä kuntasi tai kaupunkisi virkailijoilta. Toimintaohjeet: 1.
 • Seite 18: Yhdenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  Konedirektiivi (98 / 37 / EC) EY-pienjännitedirektiivi (2006 / 95 / EC) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (2004 / 108 / EC) Tuotteen nimitys: Parkside Puukkosaha PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Oikeudet teknisiin muutoksiin edelleenkehitysmielessä pidätetään. 20 FI...
 • Seite 19 Innehåll Inledning Avsedd användning......................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 I leveransen ingår: ......................Sidan 22 Tekniska data ........................Sidan 23 Allmänna säkerhetsanvisningar Arbetsplats ........................Sidan 23 Elsäkerhet ........................Sidan 23 Personsäkerhet ......................Sidan 24 Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg ........Sidan 25 Originaltillbehör / -extra verktyg ....................Sidan 25 Information om sågblad ....................Sidan 25 Före första användning...
 • Seite 20: Inledning

  är lämplig för grova sågarbeten med raka eller böj- da snitt och kapa ytor med ren snittkant. Observera informationen om sågblad och arbetsanvisningar 1 Sticksåg PFS 710 A för sågningen. Produkten är avsedd för privat bruk 1 Insexnyckel och inte för affärsdrivande verksamhet. Varje annan 1 Sågblad...
 • Seite 21: Tekniska Data

  är jordad. den totala arbetstiden. Använd aldrig verktyget i regn PFS 710 A KH 3189 eller väta. Inträngande vatten i en 230 V ~ 50 Hz · 710 W elektrisk apparat ökar risken för elstötar.
 • Seite 22: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar att kabeln inte utsätts för värme, olja, g) Kontrollera att dammsugare eller upp- skarpa kanter eller rörliga apparatde- samlingsbehållare är korrekt anslutna lar. Skadad eller invecklad kabel eller kontakt och används på rätt sätt. nvänd sådan ut- ökar risken för elstötar. rustning för att minska förekommande damm och e) Använd endast förlängningskablar därmed förbundna risker.
 • Seite 23: Säkerhetsanvisningar Speciellt Avsedda För Detta Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar / Före första användning Säkerhetsanvisningar originaltillbehör / -extra verktyg speciellt avsedda för detta verktyg Använd endast tillbehör som finns angivna i bruksanvisningen. Användning av andra extra Undvik hälsorisker, brännskador och verktyg eller tillbehör än de som finns angivna i personskador: bruksanvisningen kan medföra risk för person- Använd endast verktyget utomhus i kombination...
 • Seite 24: Välja Slaglängd

  Före första användning / Användning Välja slaglängd PÅ / AV Sticksågen kan användas i intervalldrift eller konti- nuerlig drift. Koppla till intervalldrift: Du kan välja önskad slaglängd med inställningsratten Tryck PÅ- / AV -knappen (MIN. = lägsta slaglängd, MAX. = högsta slaglängd).
 • Seite 25: Rengöring Och Skötsel

  Användning / Rengöring och skötsel / Avfallshantering / Information Avfallshantering Såga i kanter: Du kan kapa utstående föremål, t.ex. rör omedelbart Förpackningen består av miljövänligt vid väggen med anpassat sågblad och motsvarande material som kan avfallshanteras vid längd, se även bild D. lokala återvinningsställen.
 • Seite 26: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Maskindirektiv (98 / 37 / EC) Lågspänningsdirektiv (2006 / 95/ EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Produktens beteckning: Parkside Sticksåg PFS 710 A Bochum den 30.09.2007 Hans Kompernaß - Verkställande direktör - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 27 Indhold Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 30 Udrustning ........................Side 30 Leverancens indhold .....................Side 30 Tekniske specifikationer ....................Side 31 Generelle sikkerhedsinstrukser Arbejdspladsen ......................Side 31 Elektrisk sikkerhed ......................Side 31 Personlig sikkerhed .......................Side 32 Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 32 Sikkerhedsinstrukser for dette apparat ...............Side 33 Originalt tilbehør / -ekstraudstyr ...................
 • Seite 28: Indledning

  Bajonetsaven er velegnet til grove saveopgaver, lige og kurvede snit, og den skærer fla- der rent igennem. Vær opmærksom på informationer- 1 bajonetsav PFS 710 A ne om savklinger og anvisningerne til arbejdet med 1 unbrakonøgle saven. Maskinen er ikke beregnet til erhvervsmæssig...
 • Seite 29: Tekniske Specifikationer

  Undgå kropskontakt med jordede ningsbelastningen over hele tidsrummet betydeligt. overflader som f.eks. rør, varmeap- parater, komfurer og køleskabe. Der PFS 710 A KH 3189 er øget risiko ved et elektrisk stød hvis legemet 230 V ~ 50 Hz · 710 W 500 - 2600 min har jordforbindelse.
 • Seite 30: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser Ledningen må ikke benyttes tiden i ligevægt. På den måde kan De i til at bære maskinen i, hænge uventede situationer kontrollere apparatet bedre. den op i eller til at trække f) Ifør Dem egnet beklædning. Den må stikket ud med.
 • Seite 31: Sikkerhedsinstrukser For Dette Apparat

  Generelle sikkerhedsinstrukser dele er knækket eller beskadiget så ADVArSEL! GIFTIGE DAMPE! Behandlingen apparatets funktion er forstyrret. af skadelige / giftige støvarter udgør en hel- Beskadigede dele skal repareres før bredstrussel for den betjenende person eller apparatet tages i brug. Mange uheld personer i nærheden.
 • Seite 32: Før Ibrugtagningen

  Generelle sikkerhedsinstrukser / Før ibrugtagningen / Ibrugtagning Indstilling af pendulbevægelsen Træsavklinge Dimensioner: 150 x 1,25 mm, 6 TPI Bedst egnet til: savning af bygningstræd, spånplader, plader og finer, også til dyksnit. Før ibrugtagningen Ved indstilling af pendulbevægelsen med drejekon- takten hertil kan man tilpasse savklingen greb i det materiale der skal bearbejdes.
 • Seite 33: Sikker Føring Af Bajonetsaven

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring Igangsætning i varig drift: ven føres den sådan at fodpladen ligger Der trykkes på hovedkontakten og den sæt- ind til væggen. tes i lås når den er trykket med låsekontakten 3. Apparatet slås til som beskrevet, og emnet kan saves af medens der udøves et konstant tryk.
 • Seite 34: Bortskaffelse Informationer

  (2004 / 108 / EC) genanvendelse. Apparatet skal afleveres til en anerkendt indsamlingsstati- Produktets betegnelse: on. Bortskaffelsesmuligheder for det udtjente appa- Parkside Bajonetsav PFS 710 A ratet kann De erfare hos de lokale myndigheder. Informationer Bochum, 30.09.2007 Service Serviceværkstedet for Deres land finder De i Hans Kompernaß...
 • Seite 35 Innhold Innledning Forskriftsmessig bruk ....................Side 38 Utstyr..........................Side 38 Leveringsomfang ......................Side 38 Tekniske data ........................Side 39 Generelt om sikkerhet Arbeidsplass .........................Side 39 Elektrisk sikkerhet ......................Side 39 Personsikkerhet......................Side 40 Omhyggelig håndtering og bruk av elektrisk verktøy ..........Side 40 Sikkerhetsmerknader for det aktuelle utstyret ............Side 41 Originalt tilbehør og tilleggsutstyr ................Side 41 Opplysninger om sagblad ...................Side 41 Før oppstart...
 • Seite 36: Innledning

  Bajonettsagen egner seg til grov saging i rette og bueformede spor, og den skiller flatene effektivt. Følg opplysningene om sagblad og arbeids- 1 bajonettsag PFS 710 A anvisninger for saging. Maskinen er ikke beregnet 1 innvendig sekskantnøkkel for yrkesmessig bruk. All annen bruk og modifika-...
 • Seite 37: Tekniske Data

  Dette kan bidra til en betydelig reduksjon av svingningsbelastningen i hele arbeidsperioden. for regn eller fukt. Vann som trenger inn i et elektrisk apparat, øker PFS 710 A KH 3189 risikoen for elektrisk støt. 230 V ~ 50 Hz · 710 W Kabelen må...
 • Seite 38: Personsikkerhet

  Generelt om sikkerhet 4. omhyggelig håndtering og me, olje, skarpe kanter eller bevegelige bruk av elektrisk verktøy utstyrsdeler. Kabler som er skadet eller sam- menfiltret øker risikoen for elektrisk støt. e) Ved arbeid med elektrisk verktøy uten- a) Maskinen må ikke overbelastes. dørs må...
 • Seite 39: Sikkerhetsmerknader For Det Aktuelle Utstyret

  Generelt om sikkerhet / Før oppstart Sikkerhetsmerknader for sløve tenner må straks byttes ut. det aktuelle utstyret Maskinen må alltid være ren, tørr og fri for olje eller smørefett. Slik unngås fare for personskader, brann og helseskader: originalt tilbehør og Ved arbeid utendørs må...
 • Seite 40: Velger For Slaghastighet

  Før oppstart / Oppstart oppstart Sørg for at ledetappene griper inn i sagbla- dets styrehull. 3. Den innvendige sekskantnøkkelen strammes Spenningen i nettforsyningens stikkontakt må være i igjen. Før oppstart må det kontrolleres om sag- samsvar med merkingen på maskinens typeskilt. Ut- bladet sitter sikkert og fast.
 • Seite 41: Vedlikehold Og Rengjøring

  Oppstart / Vedlikehold og rengjøring / Avfallshåndtering / Opplysninger Sagblad, slaghastighet og pendelbevegelse Maskinen rengjøres etter avsluttet arbeid. må tilpasses det materialet som skal bearbei- Det må ikke komme væsker inn i maskinen. des. Bruk en klut til rengjøring av huset. Bruk aldri Verktøysleverandører tilbyr optimale sagblad bensin, løsemidler eller rengjøringsmidler som for bajonettsagen for alle formål og med ulike...
 • Seite 42: Erklæring Om Samsvar / Produsent

  Maskindirektiv (98 / 37 / EC) EU lavspenningsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Produktets betegnelse: Parkside Bajonettsag PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - Direktør - Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer med tanke på...
 • Seite 43 Περιεχόμενα Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς...............Σελίδα 46 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 46 Περιεχόμενα παράδοσης ....................Σελίδα 46 Τεχνικά δεδομένα ......................Σελίδα 47 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Θέση εργασίας ......................Σελίδα 47 Ηλεκτρική ασφάλεια .....................Σελίδα 47 Ασφάλεια ατόμων ......................Σελίδα 48 Ασφαλής λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών συσκευών .........Σελίδα 48 Υποδείξεις...
 • Seite 44: Eισαγωγή

  πλαστικό και δομικά υλικά. Το πριόνι είναι κατάλληλο για εργασίες πριονίσματος, ευθείες και κοίλες κοπές και διαχωρισμό ακριβείας επιφανειών. Λάβετε υπόψη σας 1 Πριόνι PFS 710 A τις πληροφορίες για τις πριονολάμες και τις υποδείξεις 1 Κλειδί με εσωτερικό εξάγωνο...
 • Seite 45: Τεχνικά Δεδομένα

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Τεχνικά δεδομένα PFS 710 A KH 3189 230 V ~ 50 Hz · 710 W Ονομαστική τάση: 230 V ~ 50 Hz 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Κανονική απορροφούμενη Kompernaß GmbH · D- 44867 Bochum · www.kompernass.com ισχύς:...
 • Seite 46: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας χρήση βύσματος προσαρμογέα μαζί προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός με συσκευές με προστατευτική γείωση. όπως είναι αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά Το ανέπαφο βύσμα και η κατάλληλη πρίζα μειώ- παπούτσια που δεν γλιστράνε, προστατευτικό νουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. κράνος ή ωτοασπίδες, ανάλογα με το είδος β) Αποφύγετε...
 • Seite 47: Υποδείξεις Ασφάλειας Που Αφορούν Στη Συσκευή

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Υποδείξεις ασφάλειας που με μεγαλύτερη ασφάλεια εντός του καθορισμέ- αφορούν στη συσκευή νου τομέα απόδοσης. β) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό εργαλείο που είναι ελαττωματικό. Ενα Αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς καθώς και την πρόκληση ηλεκτρονικό εργαλείο που δεν μπορεί να ενερ- κινδύνων...
 • Seite 48: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας / Πριν από τη θέση σε λειτουργία Πριν από τη θέση σε λειτουργία m Προσοχή! Αποφύγετε την επαφή με σταθερά αντικείμενα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λει- τουργία – κίνδυνος ανάκρουσης! Εφαρμογή / αντικατάσταση Η πλάκα στήριξης πρέπει...
 • Seite 49: Ρύθμιση Ταλάντωσης

  Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία Ρύθμιση ταλάντωσης Ενεργοποίηση στιγμιαίας λειτουργίας: Πατήστε το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Απενεργοποίηση στιγμιαίας λειτουργίας: Αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Με τη βοήθεια της ρύθμισης ταλάντωσης με τον πε- ριστρεφόμενο...
 • Seite 50: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Απόσυρση Συντήρηση και καθαρισμός Πριονίστε το υλικό με ομοιόμορφη δύναμη ώθησης. Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού τραβήξτε Πριόνισμα: το βύσμα δικτύου από την πρίζα. Αντικαταστήστε την πριονολάμα αμέσως μόλις Με εύκαμπτες πριονολάμες, κατάλληλου μήκους, η...
 • Seite 51: Πληροφορίες

  του συνδετικού αγωγού πάντα στον κατασκευ- Ονομασία προϊόντος: αστή της συσκευής ή στην υπηρεσία εξυπηρέ- τησης πελατών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να Parkside Πριόνι PFS 710 A διασφαλιστεί το γεγονός ότι διατηρείται το επί- πεδο ασφάλειας της συσκευής. Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 56 Ausstattung ........................Seite 56 Lieferumfang .........................Seite 56 Technische Daten ......................Seite 57 Allgemeine Sicherheitshinweise Arbeitsplatz ........................Seite 57 Elektrische Sicherheit ....................Seite 57 Sicherheit von Personen ....................Seite 58 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 58 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ...............Seite 59 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................
 • Seite 54: Einleitung

  Lieferumfang formationen zu Sägeblättern und Arbeitshinweise zum Sägen. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder 1 Säbelsäge PFS 710 A Veränderung der Maschine gilt als nicht bestim- 1 Innensechskantschlüssel mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.
 • Seite 55: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise 1 Bedienungsanleitung PFS 710 A KH 3189 1 Heft „Garantie und Service“ 230 V ~ 50 Hz · 710 W 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Technische Daten Kompernaß GmbH · D- 44867 Bochum · www.kompernass.com...
 • Seite 56: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise dass der Schalter in der „AUS“-Position Steckdosen verringern das Risiko eines elek- ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdo- trischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- se stecken. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes erdeten oberflächen, wie von rohren, den Finger am Schalter haben oder das Gerät Heizungen, Herden und Kühlschränken.
 • Seite 57: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass keine e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kon- Personen gefährdet werden und sich keine brenn- trollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile baren Materialien in der Nähe des Arbeitsbe- einwandfrei funktionieren und nicht reiches befinden.
 • Seite 58: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme zweck Ihrer Säbelsäge optimierte Sägeblätter in Die Hubzahl kann auch während des Betriebs verschiedenen Längen im Handel erhältlich. verändert werden. Hinweis: TPI = teeth per inch = die Anzahl der Zähne je 2,54 cm Pendelung einstellen Holzsägeblatt Maße: 150 x 1,25 mm, 6 TPI...
 • Seite 59: Säbelsäge Sicher Führen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Momentbetrieb einschalten: Bündig sägen: Drücken Sie den Ein- / Ausschalter Mit flexiblen Sägeblättern, entsprechende Länge vo- Momentbetrieb ausschalten: rausgesetzt, können Sie hervorstehende Werkstücke Lassen Sie den Ein- / Ausschalter los. wie z.B. Rohre unmittelbar an der Wand absägen (siehe auch Abb.
 • Seite 60: Wartung Und Reinigung Entsorgung Informationen

  Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EG) Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Typ / Gerätebezeichnung: Parkside Säbelsäge PFS 710 A Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- Bochum, 30.09.2007 wertung zugeführt werden.