Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 A Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen:
09 / 2007 · Ident.-No.: PFS 710 A092007-4
Sabre saw
PFS 710 a
Sabre Saw
Piła SzablaSta
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
KardfűréSz
SabljaSta žaga
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Šavlovitá Pila
Šabľová Píla
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
SabljaSta Pila
SäbelSäge
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z
wszystkimi funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim
funkcijama uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Kezelési és biztonsági utalások
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Strona
13
Oldal
23
Stran
31
Strana
39
Strana
47
Stranica 55
Seite
63

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 A

 • Seite 1 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. PFS 710 a Sabre Saw Piła SzablaSta Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 7 General safety advice Your working area ......................Page 7 Electrical safety ......................Page 7 Personal safety ......................Page 8 Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Original accessories / attachments ................Page 9 Information about saw blades ..................Page 9...
 • Seite 4: Introduction

  The sabre saw is suita- ble for rough sawing work, straight and curved cuts and sawing flush. Please heed the information on saw 1 Sabre saw PFS 710 A blades and the advice on working with your saw. The 1 Allen key device is not intended for commercial use.
 • Seite 5: Technical Information

  Introduction / General safety advice Technical information PFS 710 A KH 3189 230 V ~ 50 Hz · 710 W Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Nom. power input: 710 W Kompernaß...
 • Seite 6: Personal Safety

  General safety advice b) Avoid touching earthed surfaces such as d) remove any setting tools or spanners pipes, radiators, ovens and refrigerators before you switch the device on. A with any part of your body. There is an in- tool or spanner left attached to a rotating part creased risk of electric shock if your body is earthed.
 • Seite 7: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  General safety advice move freely. Check for any parts that are Wear protective glasses and a dust broken or damaged enough to detrimen- mask! tally affect the functioning of the device. Do not saw materials containing asbestos. As- Have damaged parts repaired before bestos is a known carcinogen.
 • Seite 8: Before Use

  Before use / Preparing for use Before use of the sawing action of the blade to suit the material to be cut. Inserting / replacing saw blades Setting 0 (pendulum action is switched off): This setting is suitable for sawing thin or hard mate- Wear appropriate protective gloves rials.
 • Seite 9: Guiding The Sabre Saw Safely And Accurately

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Guiding the sabre saw safely Plunge sawing: and accurately CAUTIoN! DANGEr oF KICKBACK! The shoe pivots to adjust to the workpiece and Plunge sawing can be used only in soft materials provides safe support to the device. It must always (such as wood etc.).
 • Seite 10: Disposal Information

  Please return the tool via the available collection Product designation: facilities. Parkside Sabre saw PFS 710 A Information on options for disposing of electrical appliances after their useful life can be obtained from your local or city council.
 • Seite 11 Zawartość Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 14 Wyposażenie ........................Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 14 Dane techniczne ......................Strona 15 Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa Stanowisko pracy ......................Strona 15 Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 15 Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych ......Strona 17 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa specyficzne dla urządzenia ....Strona 17 Osprzęt oryginalny / oryginalne urządzenia dodatkowe ........Strona 18 Informacje o brzeszczotach ..................Strona 18...
 • Seite 12: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż do utylizacji Watt (Moc skuteczna) zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Piła szablasta PFS 710 A brzeszczotach do pił szablastych oraz wskazówek Wielostronna piła elektryczna do domu i roboczych dotyczących piłowania. Urządzenie nie ogrodu jest przewidziane do celów zarobkowych.
 • Seite 13: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania obciążenia wibracjami w okresie określonego okresu 1 Piła szablasta PFS 710 A czasu pracy należy uwzględnić również te okresy, w 1 Klucz do śrub z łbem okrągłym o gnieździe których urządzenie jest wyłączone lub wprawdzie sześciokątnym...
 • Seite 14: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa 3. Bezpieczeństwo osób pyły. Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. Podczas użytkowania urzą- a) Bądź stale uważny, zwracaj uwagę na dzenia elektrycznego trzymaj to co robisz i postępuj rozsądnie w trak- dzieci i inne osoby z daleka cie pracy z narzędziem elektrycznym.
 • Seite 15: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa 4. Staranne obchodzenie cji i w taki sposób, jaki jest zalecany się i użytkowanie narzędzi dla tego specjalnego typu urządzenia. elektrycznych Uwzględniaj przy tym warunki robo- cze i wykonywane czynności. Użycie a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi elektrycznych do innych zastosowań...
 • Seite 16: Osprzęt Oryginalny / Oryginalne Urządzenia Dodatkowe

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa / Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Przy piłowaniu materiałów budowlanych prze- strzegaj przepisów ustawowych i zaleceń pro- ducentów. Zakładanie / wymiana Nie obrabiaj żadnych zwilżonych lub wilgot- brzeszczotu nych powierzchni. Prowadź urządzenie do obrabianego materiału wyłącznie w stanie włączonym. Podczas montażu i przy końcowej m oSTrożNIE! Unikaj kontaktu ze stałymi kontroli brzeszczotu noś...
 • Seite 17: Nastawienie Ruchu Wahadłowego

  Przed uruchomieniem Nastawienie ruchu Włączenie trybu pracy chwilowej: wahadłowego Naciśnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. Wyłączenie trybu pracy chwilowej: Zwolnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. Włączenie trybu pracy długotrwałej: Przez nastawienie ruchu wahadłowego za pomocą Naciśnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. przełącznika obrotowego ruchu wahadłowego ustal go w stanie wciśniętym za pomocą...
 • Seite 18: Konserwacja I Czyszczenie

  Przed uruchomieniem / Konserwacja i czyszczenie / Usuwanie Piłowanie równo z powierzchnią: Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się żadne ciecze. Do czyszczenia obudowy uży- Za pomocą elastycznych brzeszczotów, przy zało- waj szmaty. Nigdy nie stosuj benzyny, roz- żeniu odpowiedniej długości, można odpiłować puszczalników ani środków czyszczących, któ- wystające przedmioty obrabiane, takie jak na re mogą...
 • Seite 19: Informacje

  W ten sposób zapewnisz, że bezpie- czeństwo urządzenia pozostanie zachowane. oznaczenie produktu: Parkside Piła szablasta PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - Kierownictwo firmy - Zmiany techniczne są w myśl dalszego rozwoju zastrzeżone.
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 24 Felszerelés ........................Oldal 24 A szállítmány tartalma....................Oldal 24 Műszaki adatok ......................Oldal 25 Általános biztonsági tudnivalók Munkahelyi biztonság ....................Oldal 25 Elektromos biztonság ....................Oldal 25 Személyek biztonsága ....................Oldal 26 Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ..Oldal 26 Készülékspecifikus biztonsági tudnivalók ..............Oldal 27 Originál tartozékok / -kiegészítő...
 • Seite 22: Bevezetés

  A szállítmány tartalma tőanyagok fűrészelésére, rövidítésére és méreteik ki- igazítására való. A kardfűrész durva fűrészelési mun- kákra, egyenes és görbevonalú vágásokra és kálló 1 PFS 710 A kardfűrész részek hézagmentes levágására alkalmas. Vegye fi- 1 Belső hatlapkulcs gyelembe a fűrészlapokkal kapcsolatos információ- 1 Fűrészlap...
 • Seite 23: Műszaki Adatok

  áramütés veszélyét. b) Kerülje el a testrészeinek a földelt szak alatti rezgésterhelést jelentősen lecsökkentheti. felületekkel, mint pld. csövekkel, fűtőtes- PFS 710 A KH 3189 tekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel való 230 V ~ 50 Hz · 710 W érintkezését.
 • Seite 24: Személyek Biztonsága

  Általános biztonsági tudnivalók Ne használja a készülék ká- vagy csavarkulcsokat. Egy forgásban belét a rendeltetésétől eltérő- levő készülékrészben található szerszám vagy en a készülék hordozására, kulcs sérülésekhez vezethet. felakasztására, vagy a hálózati dugó- e) Ne becsülje magát túl. Gondoskodjon nak a dugaljzatból való kihúzására. egy biztos állásról és tartsa meg min- Tartsa a kábelt hőtől, olajtól, éles szé- dig az egyensúlyát.
 • Seite 25: Készülékspecifikus Biztonsági Tudnivalók

  Általános biztonsági tudnivalók használatában nem jártasok, vagy Veszély esetén húzza ki azonnal a hálózati ezeket az utasításokat nem olvasták dugót a dugaljzatból. el. Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha Vezesse el a hálózati kábelt a készüléktől min- azokat tapasztalatlan személyek használják. dig hátrafelé.
 • Seite 26: Fűrészlapokkal Kapcsolatos Információk

  Általános biztonsági tudnivalók / Az üzembevétel előtt / Üzembevétel Fűrészlapokkal kapcsolatos A löketszám beállítása információk Minden fűrészlapot használhat, ha az találó befo- gással - “-os univerzálszárral van ellátva. A kardfűrészéhez a kereskedelemben minden alkal- mazáshoz külömböző hosszúságú optimált fűrészlap A beállító tárcsával beállíthatja a kívánt löket- kapható.
 • Seite 27: Be- És Kikapcsolás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás séggel. A 230 V ~ -osnak jelölt készülékek 220 V ~ - Igazítsa a fűrészlapot, löketszámot és a rezgést on is üzemeltethetők. a megmunkálandó anyaghoz. A kardfűrészéhez a kereskedelemben minden alkalmazáshoz külömböző hosszúságú optimált Be- és kikapcsolás fűrészlap kapható.
 • Seite 28: Mentesítés

  A termék megnevezése: A 2002 / 96 / EG elektromos és elektronikus Parkside Kardfűrész PFS 710 A régi készülékekre vonatkozó Európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átvétele sze- rint az elektromos szerszámokat külön kell össze- Bochum, 30.09.2007...
 • Seite 29 Kazalo vsebine Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 32 Oprema .........................Stran 32 Obseg dobave ......................Stran 32 Tehnični podatki ......................Stran 33 Splošna varnostna navodila Delovno mesto ......................Stran 33 Električna varnost ......................Stran 33 Varnost oseb .........................Stran 34 Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodij ............Stran 34 Za napravo specifična varnostna navodila ..............Stran 35 Originalna oprema / originalne dodatne naprave ............Stran 35 Informacije o žaginih listih ...................Stran 35...
 • Seite 30: Uvod

  žaganje, za ravne in vijugaste reze in žaganje stičnih površin. Upoštevajte informacije za žagine liste in delovna navodila za žaganje. 1 sabljasta žaga PFS 710 A Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo. 1 šestkotni inbus ključ Kakršnakoli drugačna uporaba ali sprememba 1 žagin list...
 • Seite 31: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila Tehnični podatki PFS 710 A KH 3189 230 V ~ 50 Hz · 710 W Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Nazivna moč: 710 W Kompernaß GmbH · D- 44867 Bochum · www.kompernass.com Nazivno število nihajev...
 • Seite 32: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila vršinami, kot so cevi, grelci, štedilniki in stabilno držo in v vsakem trenutku ohra- hladilniki. Obstaja povečano tveganje električ- njajte ravnotežje. Tako boste orodje tudi v ne- nega udara, če je vaše telo ozemljeno. pričakovanih situacijah lažje ohranili pod nadzorom. Preprečite stik orodja z vodo ali f) Uporabljajte primerna oblačila.
 • Seite 33: Za Napravo Specifična Varnostna Navodila

  Splošna varnostna navodila / Pred začetkom obratovanja m PoZor! Kadar naprava obratuje, se izogibajte sti- rezalna orodja z ostrimi rezalnimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva. ku s fiksnimi predmeti - nevarnost povratnega udarca! g) Električna orodja, dodatno opremo, orod- Podstavek mora biti vedno pritisnjen ob ja za nastavitve itd.
 • Seite 34: Predizbira Števila Nihajev

  Pred začetkom obratovanja / Začetek uporabe Stopnja I: Pred menjavo žaginega lista se prepričajte, da je enota za vpenjanje žaginega lista očiščena Primerna za obdelovance srednje trdote, npr. trdega ostankov materiala (npr. ostružkov). lesa, plastike. Stopnja II: Enoto za vpenjanje žaginega lista očistite evtl.
 • Seite 35: Delovna Navodila Za Žaganje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Odstranitev Delovna navodila za žaganje opozorilo: Žagin list, ki ga uporabljate, ne sme biti daljši od max. 150 mm! Material, ki ga želite obdelovati, prekontrolirajte na tujke kot so žeblji, vijaki itn. in le-te odstranite. Vzdrževanje in čiščenje Pazite na to, da prezračevalne reže ne prekrijete.
 • Seite 36: Informacije

  (2004 / 108 / EC) prave ali njegovi službi za pomoč strankam. S tem se zagotovi, da varnost naprave ostane ohranjena. oznaka izdelka: Parkside Sabljasta žaga PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - direktor - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 37 Seznam obsahu úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 40 Vybavení........................Strana 40 Rozsah dodávky ......................Strana 40 Technické údaje ......................Strana 41 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pracoviště ........................Strana 41 Elektrická bezpečnost ....................Strana 41 Bezpečnost osob ......................Strana 42 Pečlivé zacházení s elektrickými nástroji a jejich použití ..........Strana 42 Bezpečnostní...
 • Seite 38: Použití Ke Stanovenému Účelu

  řezání pilou, rovné a zakřivené řezy a odděluje se zarovnanou plochou. Dbejte laskavě na informace k pilovým listům a pracovní pokyny pro řezání. 1 šavlovitá pila PFS 710 A Zařízení není určeno k průmyslovému použití. Které- 1 klíč s vnitřním šestihranem koliv jiné...
 • Seite 39: Technické Údaje

  Existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prou- covní časovou oblast zřetelně zredukovat. dem, je-li vaše tělo uzemněno. Zařízení chraňte před deš- PFS 710 A KH 3189 těm nebo vlhkem. Vniknutí vody 230 V ~ 50 Hz · 710 W 500 - 2600 min do elektrického zařízení...
 • Seite 40: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny Kabel nepoužívejte k nesta- kontrolovat. novenému účelu jako je nošení f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný zařízení, pověšení nebo vy- oděv nebo šperky. Chraňte vlasy, táhnutí zástrčky ze zásuvky. Chraňte oděv a rukavice před pohyblivými kabel před horkem, olejem, ostrými díly.
 • Seite 41: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny řeznými hranami neuvíznou tak často a lze je Zařízené veďte jen zapnuté proti zpracováva- snadněji vést. nému materiálu. g) Použijte elektrické nástroje, příslu- m PoZor! Bezpodmínečně zabraňte kontaktu s šenství, náhradní nástroje atd. podle pevnými předměty, je-li zařízení v provozu – těchto návodů...
 • Seite 42: Před Uvedením Do Provozu

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Před uvedením do provozu Stupeň 0 (kývání je vypnuto): Toto nastavení se hodí ke zpracování tenkých a tvr- dých materiálů. V tomto stupni lze dosáhnout i čis- Vložení / výměna pilového listu tých řezných hran.
 • Seite 43: Bezpečné Vedení Šavlovité Pily

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Zlikvidování Bezpečné vedení šavlovité pily dové desky na obrobek. Zařízení zapněte. K přizpůsobení k obrobku a ke stabilní podpěře je 2. Sklopte šavlovitou pilu dopředu a ponořte pilový základová deska otočná. Musí být neustále při- list do obrobku ložena k výrobku, je-li přístroj v provozu.
 • Seite 44: Informace

  (2004 / 108 / EC) zákaznickým servisem. Tím se zajistí, že zůstane zachována bezpečnost přístroje. Název výrobku: Parkside Šavlovitá pila PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 45 Zoznam obsahu úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 48 Vybavenie ........................Strana 48 Obsah dodávky ......................Strana 48 Technické údaje ......................Strana 49 Všeobecné bezpečnostné pokyny Pracovisko ........................Strana 49 Elektrická bezpečnosť ....................Strana 49 Bezpečnosť osôb ......................Strana 50 Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia .......Strana 50 Bezpečnostné...
 • Seite 46: Používanie V Súlade S Určením

  Riaďte sa informáciami o pí- lových listoch a pracovnými pokynmi k píleniu. Prístroj 1 šabľová píla PFS 710 A nie je určený na priemyselné použitie. Akékoľvek iné 1 kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom použitie alebo úprava stroja sa považuje sa poruše-...
 • Seite 47: Technické Údaje

  činnosti. chladničiek. Ak je vaše telo uzemnené, exis- tuje zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom. PFS 710 A KH 3189 Prístroj chráňte pred dažďom 230 V ~ 50 Hz · 710 W alebo vlhkosťou.
 • Seite 48: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny strčky zo zásuvky. Kábel chráňte pred f) Noste vhodný odev. Nenoste široké vysokými teplotami, olejom, ostrými oblečenie alebo ozdoby. Vlasy, oble- hranami alebo pohybujúcimi sa časťami čenie a rukavice držte čím ďalej od prístroja. Poškodené alebo zamotané káble pohybujúcich sa častí.
 • Seite 49: Bezpečnostné Pokyny Špecifické Pre Tento Prístroj

  Všeobecné bezpečnostné pokyny f) rezné nástroje udržiavajte ostré a Noste ochranné okuliare a ochrannú čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje masku proti prachu! s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú Materiál s obsahom azbestu sa nesmie obrábať. a dajú sa ľahšie viesť. Azbest je považovaný...
 • Seite 50: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Nastavenie kývania Pílový list na drevo Rozmery: 150 x 1,25 mm, 6 TPI Najvhodnejšie použitie: na pílenie konštrukčného dreva, dreva na výrobu triesok a dosiek, preglejky, i na ponorné rezy. Nastavením kývania pomocou otočného prepínača Pred uvedením do prevádzky kývania...
 • Seite 51: Bezpečné Vedenie Šabľovej Píly

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie Vypnutie momentálneho chodu: aby základová doska priliehala k stene. Pustite zapínač / vypínač 3. Zapnite prístroj podľa opisu vyššie a obrábaný predmet odpíľte konštantným tlakom. Zapnutie trvalého chodu: Ponorné pílenie: Stlačte zapínač / vypínač a v stlačenom stave ho zaistite pomocou aretačného spínača m PoZor! rIZIKo SPäTNÉHo NÁrAZU!
 • Seite 52: Likvidácia Informácie

  (2004 / 108 / EC) prostredníctvom ponúkaných zberných zariadení. označenie výrobku: O možnostiach likvidácie vyslúženého nástroja sa dozviete na vašej obecnej alebo mestskej správe. Parkside Šabľová píla PFS 710 A Informácie v Bochume, 30.09.2007 Servis Vezmite prosím, záručný list do príslušného servis- Hans Kompernaß...
 • Seite 53 Popis sadržaja Uvod Propisano korištenje .....................Stranica 56 Oprema .........................Stranica 56 Opseg dostave ......................Stranica 56 Tehnički podaci ......................Stranica 57 opće Sigurnosne upute Radno mjesto ........................Stranica 57 Električna sigurnost .......................Stranica 57 Sigurnost osoba ......................Stranica 58 Pažljivo rukovanje i korištenjeelektričnog alata ............Stranica 58 Specifične sigurnosne upute koje se odnose na uređaj ..........Stranica 59 Originalni pribor / -dodatni uređaji ................Stranica 59 Informacije koje se odnose na listove pile ..............Stranica 59...
 • Seite 54: Uvod

  Obratite na informacije koje se odnose na listove pile kao i na upute za 1 Sabljasta pila PFS 710 A rezanje. Uređaj nije namijenjen za korištenje u 1 Unutrašnji šestobridni ključ...
 • Seite 55: Tehnički Podaci

  To može znatno smanji- tori, pećnice i hladnjaci. Postoji povećana ti titrajno opterećenje, tijekom cijelog radnog vremena. opasnost od električnog udara ukoliko je vaše PFS 710 A KH 3189 tijelo uzemljeno. 230 V ~ 50 Hz · 710 W Uređaj držite podalje od kiše...
 • Seite 56: Sigurnost Osoba

  Opće Sigurnosne upute Ne koristite kabel u neke bolje upravljati uređajem u neočekivanim situa- druge svrhe, npr. za nošenje cijama. uređaja, vješanje uređaja ili f) Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel široku odjeću i nakit. Kosu, odjeću i držite podalje od topline, ulja, oštrih rukavice držite podalje od pokretnih rubova i pokretnih dijelova uređaja.
 • Seite 57: Specifične Sigurnosne Upute Koje Se Odnose Na Uređaj

  Opće Sigurnosne upute f) Alat za rezanje držite uvijek oštrim i vati. Azbest izaziva rak. čistim. Redovito održavani alat za rezanje s Kod rezanja građevinskog materijala obratite oštrim bridovima za rezanje teže se zaglavi te pažnju na zakonske odredbe i preporuke proi- je njime lakše rukovati.
 • Seite 58: Prije Puštanja U Pogon

  Prije puštanja u pogon / Puštanje u rad Prije puštanja u pogon Stupanj 0 (njihanje je isključeno): Ovo namještanje primjereno je za obradu tankih i čvrstih građevinskih materijala. Na ovom stupnju Umetanje / izmjena listova pile možete postići čiste rezove. Stupanj I: Za vrijeme montaže i na kraju pro- vjere listova pile nosite odgovarajuće...
 • Seite 59: Sigurno Vođenje Sabljaste Pile

  Puštanje u rad / Održavanje i čišćenje / Zbrinjavanje Sigurno vođenje sabljaste pile nožja na predmet koji obrađujete. Uključite uređaj. Podnožje je moguće micati, kako bi se sabljasta 2. Sabljastu pilu nagnite prema naprijed i list pile pila što bolje prilagodila predmetu koji obrađujemo. uronite u predmet koji obrađujete.
 • Seite 60: Informacije

  (2004 / 108 / EC) Na taj način održavate sigurnost Vašeg stroja. Naziv proizvoda: Parkside Sabljasta pila PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - Direktor - Pridržavamo pravo tehničkih izmjena u smislu daljnjeg razvoja.
 • Seite 61 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 64 Ausstattung ........................Seite 64 Lieferumfang .........................Seite 64 Technische Daten ......................Seite 65 Allgemeine Sicherheitshinweise Arbeitsplatz ........................Seite 65 Elektrische Sicherheit ....................Seite 65 Sicherheit von Personen ....................Seite 66 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 66 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ...............Seite 67 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 67 Informationen zu Sägeblättern ...................Seite 67 Vor der Inbetriebnahme...
 • Seite 62: Einleitung

  Lieferumfang formationen zu Sägeblättern und Arbeitshinweise zum Sägen. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder 1 Säbelsäge PFS 710 A Veränderung der Maschine gilt als nicht bestim- 1 Innensechskantschlüssel mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.
 • Seite 63: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise 1 Bedienungsanleitung PFS 710 A KH 3189 1 Heft „Garantie und Service“ 230 V ~ 50 Hz · 710 W 500 - 2600 min Date of manufacture: 02-2008 Technische Daten Kompernaß GmbH · D- 44867 Bochum · www.kompernass.com...
 • Seite 64: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise dass der Schalter in der „AUS“-Position Steckdosen verringern das Risiko eines elek- ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdo- trischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- se stecken. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes erdeten oberflächen, wie von rohren, den Finger am Schalter haben oder das Gerät Heizungen, Herden und Kühlschränken.
 • Seite 65: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass keine e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kon- Personen gefährdet werden und sich keine brenn- trollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile baren Materialien in der Nähe des Arbeitsbe- einwandfrei funktionieren und nicht reiches befinden.
 • Seite 66: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme zweck Ihrer Säbelsäge optimierte Sägeblätter in Die Hubzahl kann auch während des Betriebs verschiedenen Längen im Handel erhältlich. verändert werden. Hinweis: TPI = teeth per inch = die Anzahl der Zähne je 2,54 cm Pendelung einstellen Holzsägeblatt Maße: 150 x 1,25 mm, 6 TPI...
 • Seite 67: Säbelsäge Sicher Führen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Momentbetrieb einschalten: Bündig sägen: Drücken Sie den Ein- / Ausschalter Mit flexiblen Sägeblättern, entsprechende Länge vo- Momentbetrieb ausschalten: rausgesetzt, können Sie hervorstehende Werkstücke Lassen Sie den Ein- / Ausschalter los. wie z.B. Rohre unmittelbar an der Wand absägen (siehe auch Abb.
 • Seite 68: Wartung Und Reinigung Entsorgung Informationen

  Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EG) Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Typ / Gerätebezeichnung: Parkside Säbelsäge PFS 710 A Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- Bochum, 30.09.2007 wertung zugeführt werden.