Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης; Sl Navodilo Za Uporabo / Navodila Za Montažo - HANSGROHE AXOR Starck series Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AXOR Starck series:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη
συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του
σώματος.
Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου
και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.
Οδηγίες συναρμολόγησης
Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να
ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής
τέχνης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Λειτουργία πίεσης:
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:
Πίεση ελέγχου:
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Θερμοκρασία ζεστού νερού:
Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού:
Οι βάνες Hansgrohe μπορούν να συνδυαστούν με
ταχυθερμοσίφωνες υδραυλικού και θερμικού ελέγχου,
όταν η πίεση ροής αριθμεί τουλάχιστον 0,15 MPa.
Περιγραφή συμβόλων
Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει
οξικό οξύ!
Διαστάσεις (βλ. σελίδα 18
Διάγραμμα ροής
(βλ. σελίδα 18)
Χειρισμός (βλ. σελίδα 19)
Καθαρισμός βλ. συνημμένο
φυλλάδιο
Ανταλλακτικά (βλ. σελίδα 20)
Σήμα ελέγχου (βλ. σελίδα 19)
Συναρμολόγηση
12
βλ. σελίδα 17
Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo
poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umi-
vanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in
priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.
Instructions pour le montage
Armaturo je potrebno montirati, splakniti in testirati v
skladu z veljavnimi predpisi.
Tehnični podatki
Delovni tlak:
Priporočeni delovni tlak:
Preskusni tlak:
έως 1 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
0,1 – 0,5 MPa
Temperatura tople vode:
1,6 MPa
Priporočena temperatura tople vode:
έως 80°C
Armature Hansgrohe lahko uporabljate v povezavi s
65°C
hidravlično in termično uravnavanimi pretočnimi grelniki,
če je pretočni tlak najmanj 0,15 MPa.
Opis simbola
Slovenski
Varnostna opozorila
Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!
Mere (glejte stran 18)
Diagram pretoka
(glejte stran 18)
Upravljanje (glejte stran 19)
Čiščenje glejte priloženi brošuri.
Rezervni deli (glejte stran 20)
Preskusni znak (glejte stran 19)
Montaža
Glejte stran 17.
maks. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
1,6 MPa
maks. 80°C
65°C

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 10800000Axor starck 10801000

Inhaltsverzeichnis