Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend; Lietošanas Pamācība / Montāžas Instrukcija - HANSGROHE AXOR Starck series Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AXOR Starck series:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Estonia
Ohutusjuhised
Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste
vältimiseks kindaid.
Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja
kehapuhastamiseesmärkidel.
Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga
erinev, tuleb need tasakaalustada.
Paigaldamisjuhised
Seadmestiku paigaldamine, läbipesu ja kontrollimine
peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele.
Tehnilised andmed
Töörõhk
Soovitatav töörõhk:
Kontrollsurve:
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
Kuuma vee temperatuur:
Soovitatav kuuma vee temperatuur:
Hansgrohe segisteid võib kasutada koos hüdrauliliselt
ja termiliselt juhitavate boileritega, kui vee surve on
vähemalt 0,15 MPa.
Sümbolite kirjeldus
Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat
silikooni!
Mõõtude (vt lk 18)
Läbivooludiagramm
(vt lk 18)
Kasutamine (vt lk 19)
Puhastamine vt kaasasolevast
brošüürist.
Varuosad (vt lk 20)
Kontrollsertifikaat (vt lk 19)
Paigaldamine
maks. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
maks. 80°C
vt lk 17
Drošības norādes
Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos,
higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un
karstā ūdens pievadiem.
Norādījumi montāžai
Jaucējkrāns jāmontē, jāskalo un jāpārbauda atbilstoši
spēkā esošajām normām.
Tehniskie dati
Darba spiediens:
Ieteicamais darba spiediens:
1,6 MPa
Pārbaudes spiediens:
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karstā ūdens temperatūra:
65°C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:
Hansgrohe jaucējkrānus var izmantot kombinācijā ar
hidrauliski un termiski vadāmiem caurteces sildītājiem, ja
plūsmas spiediens ir vismaz 0,15 MPa.
Simbolu nozīme
Latviski
1,6 MPa
Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
Izmērus (skat. 18. lpp.)
Caurplūdes diagramma
(skat. 18. lpp.)
Lietošana (skat. 19. lpp.)
Tīrīšana skatiet pievienotajā
brošūrā.
Rezerves daļas (skat. 20. lpp.)
Pārbaudes zīme (skat. 19. lpp.)
Montāža
skat. 17. lpp.
maks. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
maks. 80°C
65°C
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 10800000Axor starck 10801000

Inhaltsverzeichnis