Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Teknik Bilgiler; Tr Kullanım Kılavuzu / Montaj Kılavuzu; Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare; Descrierea Simbolurilor - HANSGROHE AXOR Starck series Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AXOR Starck series:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Türkçe
Güvenlik uyarıları
Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi
yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
Duş sistemi yalnızca banyo, hijyen ve beden
temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük
basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının
dengelenmesi gerekir.
Montaj açıklamaları
Batarya monte edilmeli, geçerli normlardan sonra akis
testi yapilmalidir.

Teknik bilgiler

İşletme basıncı:
Tavsiye edilen işletme basıncı:
Kontrol basıncı:
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sıcak su sıcaklığı:
Tavsiye edilen su ısısı:
Hansgrohe bataryaları, akış basıncı en az 0,15 MPa
olursa hidrolik ve termik kumandalı şofbenlerle bağlantılı
olarak kullanılabilir.
Simge açıklaması
Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
Ölçüleri (Bakınız sayfa 18)
Akış diyagramı
(Bakınız sayfa 18)
Kullanımı (Bakınız sayfa 19)
Temizleme birlikte verilen broşür
Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 20)
Kontrol işareti (Bakınız sayfa 19)
Montajı
Bakınız sayfa 17
La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea
contuziunilor şi tăierii mâinilor.
Sistemul de duş poate fi utilizat doar pentru
spălarea, menţinerea igienei şi curăţarea corpului.
Diferenţele de presiune mari între alimentarea cu
apă rece şi apă caldă trebuie echilibrate.
Instrucţiuni de montare
Bateria trebuie montată, clătită şi verificată conform
normelor în vigoare.
Date tehnice
Presiune de funcţionare:
azami 1 MPa
Presiune de funcţionare recomandată:
0,1 – 0,5 MPa
Presiune de verificare:
1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde:
azami 80°C
Temperatura recomandată a apei calde:
65°C
Bateriile Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu
comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de
alimentare este de min. 0,15 MPa.

Descrierea simbolurilor

Română
Instrucţiuni de siguranţă
Nu utilizaţi silicon cu conţinut de acid acetic!
Dimensiuni (vezi pag. 18)
Diagrama de debit
(vezi pag. 18)
Utilizare (vezi pag. 19)
Curăţare vezi broşura alăturată.
Piese de schimb (vezi pag. 20)
Certificat de testare (vezi pag.
19)
Montare
vezi pag. 17
max. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
1,6 MPa
max. 80°C
65°C
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 10800000Axor starck 10801000

Inhaltsverzeichnis