Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PDMH 4500 A2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-meisselhammer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PDMH 4500 A2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2
K O
PNEUMATIC CHIPPING HAMMER
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
U
TRYCKLUFTSMEJSELHAMMARE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Original-bruksanvisning
F A C
DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 89573
Anleitung_4139032_LB3.indb 1
Anleitung_4139032_LB3.indb 1
I
PAINEILMAKÄYTTÖINEN
TALTTAVASARA
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäiskäyttöohje
G
TRYKLUFTMEJSELHAMMER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Original betjeningsvejledning
K O
I U G
04.03.13 13:22
04.03.13 13:22

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PDMH 4500 A2

 • Seite 1 PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2 PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PAINEILMAKÄYTTÖINEN TALTTAVASARA Operation and Safety Notes Original operating instructions Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäiskäyttöohje TRYCKLUFTSMEJSELHAMMARE TRYKLUFTMEJSELHAMMER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Original-bruksanvisning Original betjeningsvejledning F A C DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med appa- ratens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 - 3 - Anleitung_4139032_LB3.indb 3 Anleitung_4139032_LB3.indb 3 04.03.13 13:22 04.03.13 13:22...
 • Seite 4 - 4 - Anleitung_4139032_LB3.indb 4 Anleitung_4139032_LB3.indb 4 04.03.13 13:22 04.03.13 13:22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  GB/IE Table of contents 1. Introduction ..............................7 2. Safety regulations ............................7 3. Layout and items supplied ........................10 4. Proper use ..............................10 5. Technical data ............................10 6. Before starting the equipment ........................1 1 7. Maintenance and care ..........................12 8.
 • Seite 6 GB/IE Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight. - 6 - Anleitung_4139032_LB3.indb 6 Anleitung_4139032_LB3.indb 6...
 • Seite 7: Introduction

  GB/IE 1. Introduction vibrations. • Keep children away from air tools. • Do not use the equipment in idling mode. This Congratulations on your new purchase. will prevent the chisel being catapulted out of You have decided in favor of a high-quality pro- the machine out of control.
 • Seite 8 GB/IE • 2.3 Dangers during operation Do not use the chisel as a levering tool. • • Using this equipment can cause bruises, gra- Never touch the chisel during and after wor- zes, cuts and burns. Wear gloves. king with the equipment. Fingers and hands •...
 • Seite 9 GB/IE that the whirling up of dust in a dust- filled en- 2.9 Dangers due to vibrations • vironment is reduced to a minimum. Vibrations can injure the nerves and cause • If any dust or vapor is created, the priority blood circulation disorders in your hands and must be to control them at their point of re- arms.
 • Seite 10: Layout And Items Supplied

  GB/IE • Do not exceed the maximum permissible ope- 4. Proper use rating pressure. • Do not carry compressed air tools by their The chisel hammer is a pneumatically operated hoses. tool for versatile use. It is suitable for example for making slits, for removing tiles or plaster, for Keep this safety information in a safe making holes through masonry, for cutting sheet...
 • Seite 11: Before Starting The Equipment

  GB/IE Sound and vibration Residual risks Sound and vibration values were measured in ac- Even if you use the equipment in ac- cordance with ISO 15744 and ISO 28927-10. cordance with the instructions, certain residual risks cannot be eliminated. The sound pressure level ......84 dB(A) following hazards may arise in connec- tion with the equipment’s construction...
 • Seite 12: Maintenance And Care

  GB/IE (Ø 10 mm internal) with quick-lock coupling. The following lubrication options are available: Make sure that the air regulation screw (3) is adjusted so that air can fl ow through. Move the 7.1 Lubrication by mist oiler chisel hammer towards the object you want to Connect a complete conditioning unit with mist work on.
 • Seite 13: Cleaning And Ordering Of Spare Parts

  GB/IE 9. Cleaning and ordering of 11. Disposal and recycling spare parts The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw Important: Disconnect the equipment from the material and can therefore be reused or can be compressed air supply before you carry out any returned to the raw material system.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 15: Warranty Certifi Cate

  GB/IE 13. Warranty certifi cate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number prin- ted below.
 • Seite 16 Sisällysluettelo 1. Johdanto ..............................18 2. Turvallisuusmääräykset ..........................18 3. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö ...................... 21 4. Määräysten mukainen käyttö ........................21 5. Tekniset tiedot ............................21 6. Ennen käyttöönottoa..........................22 7. Huolto ja hoito ............................23 8. Takuu ei kata näitä osia ..........................23 9.
 • Seite 17 Varoitus - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje Käytä kuulosuojuksia. Melu saattaa aiheuttaa kuulon menetyksen. Käytä suojalaseja. Työn aikana syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoilevat sirut, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen. - 17 - Anleitung_4139032_LB3.indb 17 Anleitung_4139032_LB3.indb 17 04.03.13 13:22 04.03.13 13:22...
 • Seite 18: Johdanto

  • 1. Johdanto Älä käytä laitetta joutokäynnillä, jotta välte- tään taltan hallitsematon poissinkoutuminen. • Käytä käyttömateriaaleja ja koneen työkaluja Onnittelemme sydämellisesti uuden laitteen ost- käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti ajaa. vähentääksesi pölyt tai kaasut, melunpäästöt Olet valinnut itsellesi korkealuokkaisen tuotteen. ja tärinän minimiin. Käyttöohje on tämän tuotteen olennainen osa.
 • Seite 19 • 2.3 Käytön aikana ilmenevät vaarat Älä koskaan kosketa talttaan laitteen käytön • Laitteen käytöstä saattaa aiheutua ruhjevam- aikana tai sen jälkeen. Sormet tai kädet voivat moja, raapautumia, viiltohaavoja ja palo- vahingoittua. Taltta voi kuumeta työn aikana. • vammoja. Käytä suojakäsineitä. Älä...
 • Seite 20 mispaikalta ympäristöön. hoitoon. • • Kaikki lentävän pölyn tai höyryjen keräämise- Älä pitele käyttämääsi työkalua vapaalla en, poistoimuun tai ehkäisemiseen tarkoitetut kädelläsi, koska tästä aiheutuu lisääntynyt koneen asennus- tai lisävarusteosat tulee tärinärasitus. • asentaa ja huoltaa oikein valmistajan ohjei- Pitele laitetta kevyellä, mutta pitävällä otteel- den mukaisesti.
 • Seite 21: Laitteen Kuvaus Ja Toimituksen Sisältö

  3. Laitteen kuvaus ja 4. Määräysten mukainen toimituksen sisältö käyttö 3.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1/2) Talttavasara on moneen käyttötarkoitukseen so- 1. Sylinteri piva paineilmakäyttöinen työkalu. Sitä voidaan 2. Liipaisin käyttää esim. rakotöissä, laattojen tai rappauk- 3. Ilmansäätöruuvi sen poistamiseen, muuriseinän puhkaisemiseen, 4.
 • Seite 22: Ennen Käyttöönottoa

  Melu ja tärinä 2. kuulovaurioita, ellei käytetä soveliaita kuulo- Melunpäästöt ja tärinäarvot on mitattu standar- suojaimia. dien ISO 15744 ja ISO 28927-10 mukaisesti. 3. terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat käden-käsivarren tärinästä, jos laitetta käy- Äänen painetaso L ........84 dB(A) tetään pitemmän aikaa tai sitä ei käsitellä ja huolleta määräysten mukaisesti.
 • Seite 23: Huolto Ja Hoito

  Irrota laite paineilmanlähteestä, kun vaihdat talt- 7.2 Käsin taa. Kierrä kiinnitysjousi sitä taemmasta kaaresta Pane ennen jokaista paineilmatyökalun käynnisty- pidellen irti talttavasaran sylinteristä. Sitten voit stä 3-5 tippaa erikois-paineilmaöljyä paineilma- vaihtaa taltan yllä kuvatulla tavalla. liitäntään. Jos paineilmatyökalua ei käytetä use- Aika ajoin taltan varsi tulee rasvata ohuesti tavalli- ampaan päivään, tulee panna 5-10 3-5 tippaa sella voitelurasvalla.
 • Seite 24: Säilytys

  9.2 Varaosatilaus: Varaosia tilatessasi anna seuraavat tiedot: • Laitteen tyyppi • Laitteen tuotenumero • Laitteen tunnusnumero Ajankohtaiset hinnat ja muut tiedot löydät osoit- teesta www.isc-gmbh.info 10. Säilytys Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta.
 • Seite 25: Standardinmukaisuustodistus

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 26: Takuutodistus

  13. Takuutodistus Arvoisa asiakas, tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi moitteetto- masti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme puoleen käyttä- en tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse allaolevaan palvelunumero- on.
 • Seite 27 Innehållsförteckning 1. Inledning ..............................29 2. Säkerhetsanvisningar..........................29 3. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning ................32 4. Ändamålsenlig användning ........................32 5. Tekniska data .............................32 6. Före användning ............................33 7. Underhåll och skötsel ..........................34 8. Följande täcks inte av garantin ........................34 9. Rengöring och reservdelsbeställning ......................35 10.
 • Seite 28 Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs. Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget fi nns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind. - 28 - Anleitung_4139032_LB3.indb 28 Anleitung_4139032_LB3.indb 28...
 • Seite 29: Inledning

  • 1. Inledning Se till att tryckluftsverktyg är oåtkomliga för barn. • Använd inte maskinen i tomgång eftersom Vi gratulerar dig till ditt köp av denna nya det då finns risk för att mejseln slungas iväg produkt. okontrollerat. Med ditt köp har du bestämt dig för en högvärdig •...
 • Seite 30 • 2.3 Faror under drift Använd inte mejslarna som hävverktyg. • • När maskinen används finns det risk för Rör aldrig vid mejseln medan eller efter att mekaniska slag, skrubbsår, skärskador eller maskinen har använts. Risk för att fingrar eller brännskador.
 • Seite 31 • tigaste uppgiften i att kontrollera detta utsläpp Slå alltid ifrån maskinen om du märker att du vid arbetsplatsen. börjar förlora känseln i fingrarna eller händer- • Samtliga inbyggnads- eller tillbehörsdelar na, om du märker hur det sticker och smärtar, som hör till maskinen och som är avsedda eller om huden börjar blekna.
 • Seite 32: Beskrivning Av Maskinen Samt Leveransomfattning

  3. Beskrivning av maskinen 4. Ändamålsenlig användning samt leveransomfattning Bilningshammaren är ett tryckluftsdrivet verktyg för en mångsidig användning. Hammaren lämpar 3.1 Beskrivning av maskinen (bild 1/2) sig bl a för bilning av slitsar, för borttagning av 1. Cylinder kakel eller puts, för håltagning i murade väggar, 2.
 • Seite 33: Före Användning

  Buller och vibration 2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt används. ISO 15744 och ISO 28927-10. 3. Hälsoskador som uppstår av hand- och arm- vibrationer om maskinen används under läng- Ljudtrycksnivå L ........84 dB(A) re tid eller om det inte hanteras och underhålls enligt föreskrift.
 • Seite 34: Underhåll Och Skötsel

  Om mejseln ska bytas ut måste maskinen först 7.2 För hand kopplas loss från tryckluftskällan. Håll fast spännf- Tillsätt 3-5 droppar special-tryckluftsolja i tryck- jädern vid den bakre bygeln och vrid sedan av luftsanslutningen varje gång innan du använder den från bilningshammarens cylinder. Därefter tryckluftsverktyget.
 • Seite 35: Rengöring Och Reservdelsbeställning

  9. Rengöring och 11. Skrotning och återvinning reservdelsbeställning Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpack- Obs! Koppla loss maskinen från tryckluftsnätet ning består av olika material som kan återvinnas. innan du utför underhåll och rengöring. Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för återvinning.
 • Seite 36: Förklaring Om Överensstämmelse

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 37: Garantibevis

  13. Garantibevis Bästa kund, Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på rätt sätt, be- klagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på...
 • Seite 38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..............................40 2. Sikkerhedsanvisninger ..........................40 3. Produktbeskrivelse og leveringsomfang ....................43 4. Formålsbestemt anvendelse ........................43 5. Tekniske data .............................43 6. Inden ibrugtagning ...........................44 7. Vedligeholdelse ............................45 8. Ikke omfattet af garantien ........................45 9. Renholdelse og reservedelsbestilling ......................45 10. Opbevaring ...............................46 1 1.
 • Seite 39 Advarsel Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade Brug høreværn. Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab. Brug beskyttelsesbriller. Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab. - 39 - Anleitung_4139032_LB3.indb 39 Anleitung_4139032_LB3.indb 39 04.03.13 13:23...
 • Seite 40: Indledning

  1. Indledning fare for børn. • Arbejd ikke med maskinen i tomgang, da det indebærer en fare for, at mejslen slynges ud Tillykke med købet af din nye maskine! ukontrolleret. Du har valgt et kvalitetsprodukt. Betjeningsvejled- • Forbrugsmaterialer og maskinværktøj skal an- ningen følger med som en del af produktet.
 • Seite 41 • 2.3 Risici under arbejdet Rør aldrig mejslen, hverken under arbejdet, • Brug af maskinen kan medføre knubs, afs- eller når maskinen er slukket. Fare for læsio- krabninger, rifter og forbrændinger. Brug ner på fingre og hænder. Mejslen kan blive handsker.
 • Seite 42: Supplerende Sikkerhedsanvisninger

  opstår. alt imens du er opmærksom på den indvir- • Alle maskinens monterings- og tilbehørsdele kende reaktionskraft. Risikoen for gener som beregnet til opfangning, udsugning eller un- følge af vibration er normalt højere ved et dertrykkelse af flyvestøv eller dampning skal mere fast greb.
 • Seite 43: Produktbeskrivelse Og Leveringsomfang

  3. Produktbeskrivelse og 4. Formålsbestemt anvendelse leveringsomfang Mejselhammeren er et trykluftsdrevet værktøj til mange forskellige anvendelsessituationer. Den 3.1 Produktbeskrivelse (fi g. 1/2) egner sig f.eks. til slidsarbejder, afslåning af fl iser 1. Cylinder eller puds, til murgennembrydning, overkapning 2. Aftrækker af eller skæring i plader og til afslåning af bolte 3.
 • Seite 44: Inden Ibrugtagning

  Støj og vibration Tilbageværende risici Støj- og vibrationstal er målt i henhold til standar- Selv om maskinen betjenes ifølge fors- derne ISO 15744 og ISO 28927-10. krifterne, vil der stadig være en vis risiko at tage højde for. Følgende farer kan Lydtryksniveau L ........84 dB(A) opstå, alt efter maskinens type og konst-...
 • Seite 45: Vedligeholdelse

  ved at betjene aftrækkeren (2). 7.2 Manuel Påfør 3-5 dråber special-trykluftsolie på tryk- Kontroller maskinen og indsatsværktøjet hver luftstilslutningen, hver gang før trykluftsværktøjet gang før brug - dette indbefatter også kontrol af tages i brug. Har trykluftsværktøjet være ude af omdrejningstal og svingningsniveau.
 • Seite 46: Opbevaring

  9.2 Reservedelsbestilling: Ved bestilling af reservedele skal følgende oply- ses: • Savens type. • Savens artikelnummer. • Savens identifikationsnummer. Aktuelle priser og øvrige oplysninger fi nder du på internetadressen www.isc-gmbh.info 10. Opbevaring Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns ræk- kevidde.
 • Seite 47: Overensstemmelseserklæring

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 48: Garantibevis

  13. Garantibevis Kære kunde! Vore produkter er underlagt streng kvalitetskontrol. Hvis produktet alligevel på et tidspunkt skulle udvise fejl, beklager vi naturligvis dette og beder dig kontakte vores kundeservice på adressen, som står angivet på dette garantibevis. Du kan naturligvis også ringe til os på det nedenfor angivne servicenummer. For indfrielse af garantikrav gælder følgen- 1.
 • Seite 49 DE/AT/CH Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................51 2. Sicherheitshinweise ..........................51 3. Gerätebeschreibung und Lieferumfang ....................54 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................55 5. Technische Daten ............................55 6. Vor Inbetriebnahme ..........................56 7. Wartung und Pfl ege ..........................56 8. Von der Garantie ausgeschlossen sind ....................57 9.
 • Seite 50 DE/AT/CH Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus- tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken. - 50 - Anleitung_4139032_LB3.indb 50 Anleitung_4139032_LB3.indb 50...
 • Seite 51: Einleitung

  DE/AT/CH 1. Einleitung Gerät • Benutzen und warten Sie das Gerät wie in der Betriebsanleitung empfohlen, um Stäube oder Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gase, Lärm und Vibrationen zu minimieren. Gerätes. • Druckluftwerkzeuge vor Kindern sichern. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt •...
 • Seite 52: Gefährdungen Im Betrieb

  DE/AT/CH • Halten Sie den eingesetzten Meißel gegen 2.5 Gefährdungen durch Zubehörteile • das Werkstück bevor Sie das Gerät aktivie- Achtung: Trennen Sie das Gerät vom Druck- ren. luftnetz bevor Sie Wartungs- und Reinigungs- • Verwenden Sie nur das empfohlene Schmier- arbeiten durchführen.
 • Seite 53: Gefährdungen Durch Lärm

  DE/AT/CH 2.7 Gefährdungen durch Staub und gering wie möglich zu halten, folgen Sie den Dämpfe in der Anleitung beschriebenen Wartungs-und • In die Risikobewertung sollten die bei der Ver- Anwendungshinweisen. Schwingungsdämp- wendung der Maschine entstehenden Stäube fendes Material als Zwischenlage zum Bei- und die dabei möglicherweise aufwirbelnden spiel bei der Blechbearbeitung kann ebenfalls vorhandenen Stäube einbezogen werden.
 • Seite 54: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen

  DE/AT/CH 2.10 Zusätzliche Sicherheitsanweisungen 3. Gerätebeschreibung und für pneumatische Maschinen Lieferumfang • Druckluft kann zu ernsten Verletzungen füh- ren. • 3.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2) Trennen Sie den Druckluftanschluss und setzen 1. Zylinder Sie das Gerät drucklos, bevor Sie das Gerät 2.
 • Seite 55: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DE/AT/CH 4. Bestimmungsgemäße Geräusch und Vibration Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden Verwendung entsprechend ISO 15744 und ISO 28927-10 ermittelt. Der Meißelhammer ist ein druckluftbetriebenes Werkzeug für den vielseitigen Einsatz. Er eignet Schalldruckpegel L ........84 dB(A) sich z. B. für Schlitzarbeiten, zum Abschlagen von Unsicherheit K ..........3 dB Fliesen oder Putz, für Mauerdurchbrüche, zum...
 • Seite 56: Vor Inbetriebnahme

  DE/AT/CH Restrisiken an. Benutzen Sie dazu einen fl exiblen Druckluft- Auch wenn Sie dieses Gerät vorschrifts- schlauch (Ø 10 mm innen) mit Schnellkupplung. mäßig bedienen, bleiben immer Rest- Achten Sie darauf, dass die Luftregulierschraube risiken bestehen. Folgende Gefahren (3) so eingestellt ist, dass Luft durchströmen kann. können im Zusammenhang mit der Bau- Führen Sie den Meißelhammer an das zu bear- weise und Ausführung dieses Gerätes...
 • Seite 57: Sonstige Wartung

  DE/AT/CH Hinweis: Verwenden Sie umweltverträgliches 9. Reinigung und Druckluftöl, wenn das Gerät außerhalb von Ersatzteilbestellung Werkstätten benutzt wird. Achtung: Trennen Sie das Gerät vom Druckluftnetz Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen in Sachen bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten Schmierung zur Auswahl: durchführen. 7.1 über einen Nebelöler Tragen Sie auch bei Wartungs- und Reinigungsar- Schalten Sie zwischen der Druckluftquelle und...
 • Seite 58: 1. Entsorgung Und Wiederverwertung

  DE/AT/CH 11. Entsorgung und Wiederverwertung Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa- ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend- bar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückge- führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
 • Seite 59: Konformitätserklärung

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 60: Garantieurkunde

  DE/AT/CH 13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Serviceruf- nummer zur Verfügung.
 • Seite 61 - 61 - Anleitung_4139032_LB3.indb 61 Anleitung_4139032_LB3.indb 61 04.03.13 13:23 04.03.13 13:23...
 • Seite 62 IAN: 89573 PDMH 4500 A2 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 02/2013 · Ident.-No.: 41.390.32 022013 - 3 IAN 89573 Anleitung_4139032_LB3.indb 62 Anleitung_4139032_LB3.indb 62 04.03.13 13:23...

Inhaltsverzeichnis