Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PAAS 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-astsäg
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAAS 12 A1:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 75
CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A1
AKU PILA ZA GRANE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI,
CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ
ΚΗΠΟΥ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 315132
AKU TESTERA ZA GRANE
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
АКУМУЛАТОРЕН ГРАДИНСКИ
ТРИОН
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
AKKU-ASTSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAAS 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A1 AKU PILA ZA GRANE AKU TESTERA ZA GRANE Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu FERĂSTRĂU PENTRU CRENGI, АКУМУЛАТОРЕН ГРАДИНСКИ CU ACUMULATOR ТРИОН Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Rasklopite prije čitanja obije stranice sa slikama i nakon toga se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi ambele pagini cu imagini şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonska narudžba ............12 PAAS 12 A1  ...
 • Seite 6: Uvod

  Opseg isporuke AKU PILA ZA GRANE 1 Aku pila za grane PAAS 12 A1 PAAS 12 A1 1 Brzi punjač baterija PLGK 12 A1 Uvod 1 Paket baterija PAPK 12 A1 1 Držač Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja. Time 1 Rezni list za drvo 152 mm / TPI 6 ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod.
 • Seite 7: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  štednjaci ili hladnjaci. Rizik od strujnog udara veći je kada je tijelo uzemljeno. c) Električni alat zaštitite od kiše i vlage. Prodi- ranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara. PAAS 12 A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Sigurnost Osoba

  Električni alat je opasan ako njime rukuju osobe uklonite prije uključivanja električnog alata. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu bez iskustva. električnog alata mogu uzrokovati ozljede. ■ 4    PAAS 12 A1 │...
 • Seite 9: Korištenje I Rukovanje Baterijskim Alatom

  Sve radove servisiranja baterija smije obavljati mogu uzrokovati premoštenje kontakata. samo proizvođač ili ovlašteno osoblje Korisničke Kratki spoj između kontakata baterije može službe. uzrokovati opekline ili požar. PAAS 12 A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Sigurnosne Napomene Specifične Za Sabljaste Pile

  Ako dođe do oštećenja mrežnog ■ kabela, isti mora zamijeniti proizvo- đač, servis za kupce ili slična kvali- ficirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti. OPREZ UPOZORENJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! ■ 6    PAAS 12 A1 │...
 • Seite 11: Prije Uključivanja Uređaja

  Rezni list je sada zaključan. ♦ CRVENO / NARANČASTO / ZELENO = maksimalna napunjenost / snaga CRVENO / NARANČASTO = srednja napunjenost / snaga CRVENO = slaba napunjenost – napunite bateriju PAAS 12 A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Puštanje U Rad

  2. Nagnite sabljastu pilu prema naprijed i uronite rezni list u izradak. 3. Sabljastu pilu postavite okomito i nastavite rezati duž rezne linije. B) Rad s držačem (vidi sliku G): ♦ Pilu pokrećite uz lagani pritisak prema dolje. ■ 8    PAAS 12 A1 │...
 • Seite 13: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  (blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa. Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver. PAAS 12 A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Servis

  Proizvođač: 20–22: Papir i karton, KOMPERNASS HANDELS GMBH 80–98: Kompozitni materijali BURGSTRASSE 21 O mogućnostima zbrinjavanja DE - 44867 BOCHUM dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske NJEMAČKA uprave www.kompernass.com ■ 10    PAAS 12 A1 │...
 • Seite 15: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip /naziv uređaja: Aku pila za grane PAAS 12 A1 Godina proizvodnje: 12 - 2018 Serijski broj: IAN 315132 Bochum, 28.11.2018. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda.
 • Seite 16: Narudžba Zamjenske Baterije

  Za osiguranje brze obrade Vaše narudžbe molimo Vas da za sve upite u pripravnosti držite broj artikla (npr. IAN 315132) uređaja. Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici ili naslovnoj stranici ovih uputa. ■ 12    PAAS 12 A1 │...
 • Seite 17 Poručivanje telefonom ............25 │ PAAS 12 A1 RS ...
 • Seite 18: Uvod

  Obim isporuke AKU TESTERA ZA GRANE 1 aku testera za grane PAAS 12 A1 PAAS 12 A1 1 brzi punjač za akumulator PLGK 12 A1 1 baterijski paket PAPK 12 A1 Uvod 1 držač Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja.
 • Seite 19: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice NAPOMENA umanjuju rizik strujnog udara. Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda. │ PAAS 12 A1 RS   15 ■...
 • Seite 20: Bezbednost Lica

  što ga priključite na strujnu mrežu i/ili bateriju, podignete ili nosite. Ako prilikom no- šenja električnog alata imate prst na prekidaču ili električni alat u uključenom stanju priključuje- te na struju, to može da dovede do nesreće. │ ■ 16    PAAS 12 A1...
 • Seite 21: Upotreba I Rukovanje Akumulatorskim Alatom

  Kratak spoj između konta- kata baterije može da ima za posledicu opeko- tine ili požar. │ PAAS 12 A1 RS   17 ■...
 • Seite 22: Specifične Bezbednosne Napomene Za Sabljaste Testere

  Punjač je namenjen samo za rad u unutrašnjem prostoru. Ako se ošteti mrežni priključni ■ kabl ovog uređaja, njega mora da zameni proizvođač, korisnič- ka služba ili kvalifikovana osoba, kako bi se izbegle opasnosti. │ ■ 18    PAAS 12 A1...
 • Seite 23: Pre Puštanja U Rad

  ♦ CRVENO / NARANDŽASTO / ZELENO = Sada je list testere zabravljen. maksimalno napunjen / maksimalna snaga CRVENO / NARANDŽASTO = osrednje napunjen / osrednja snaga CRVENO = skoro prazan – napuniti akumulator │ PAAS 12 A1 RS   19 ■...
 • Seite 24: Puštanje U Rad

  2. Nagnite sabljastu testeru unapred i upustite list testere u radni predmet. 3. Postavite sabljastu testeru uspravno i secite dalje duž linije reza. B) Rad sa držačem (vidi sliku G): ♦ Testeru pomerajte laganim pritiskom nadole. │ ■ 20    PAAS 12 A1...
 • Seite 25: Garancija I Garantni List

  Uputstvu za upotrebu. upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe. roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom. │ PAAS 12 A1 RS   21 ■...
 • Seite 26 Naziv proizvoda: Akumulatorska testera za grane Model: PAAS 12 A1 IAN / Serijski broj: 315132 Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, DE - 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com Ovlašćeni serviser: ICOM COMMUNICATIONS doo, Dragoslava Srejo- vića 39b, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel.
 • Seite 27: Odlaganje

  Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem: 1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima za odlaganje dotra- jalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi. │ PAAS 12 A1 RS   23 ■...
 • Seite 28: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip / naziv uređaja: Aku testera za grane PAAS 12 A1 Godina proizvodnje: 12 - 2018. Serijski broj: IAN 315132 Bohum, 28.11.2018. Semi Uguzlu - Menadžer kvaliteta - Zadržavamo pravo na tehničke izmene u svrhu daljeg razvoja proizvoda.
 • Seite 29: Poručivanje Rezervnog Akumulatora

  Da biste obezbedili brzu obradu Vaše porudžbine, molimo Vas da kod svih upita pripremite broj artikla (npr. IAN 315132) uređaja. Broj artikla se nalazi na tipskoj pločici ili na naslovnoj strani ovog uputstva. │ PAAS 12 A1 RS   25 ■...
 • Seite 30 │ ■ 26    PAAS 12 A1...
 • Seite 31 Comandă telefonică ............39 │ PAAS 12 A1  ...
 • Seite 32: Introducere

  Afişaj stare acumulator CU ACUMULATOR PAAS 12 A1 Furnitura Introducere 1 ferăstrău pentru crengi, cu acumulator PAAS 12 A1 Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi 1 încărcător rapid de acumulatori PLGK 12 A1 decis să alegeţi un produs de calitate superioară.
 • Seite 33: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Nu expuneţi sculele electrice la ploaie sau comutatorul este oprit, iar cele în care este umezeală. Pătrunderea apei într-o sculă electrică într-adevăr, pe care rulează, dar fără sarcină). crește riscul de electrocutare. │ PAAS 12 A1    29 ■...
 • Seite 34: Siguranţa Persoanelor

  Această măsură de precauţie împiedi- mână sau de a o transporta. Transportul sculei că pornirea neintenţionată a sculei electrice. electrice cu degetul pe comutator sau conec- tarea aparatului deja pornit la alimentarea cu curent poate provoca accidentări. │ ■ 30    PAAS 12 A1...
 • Seite 35: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Cu Acumulator

  Utilizaţi în sculele electrice numai acumula- torii prevăzuţi în acest sens. Utilizarea altor acumulatori poate provoca răniri și pericol de incendiu. │ PAAS 12 A1    31 ■...
 • Seite 36: Service

  în interior. Pentru a evita orice risc, la defec- ■ tarea cablului de alimentare al aparatului, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul clienţi al acestuia sau de către o altă per- soană calificată. │ ■ 32    PAAS 12 A1...
 • Seite 37: Indicaţii De Lucru Pentru Tăierea Cu Ferăstrăul

  ♦ ROŞU / PORTOCALIU / VERDE = nivel maxim de încărcare / putere ROŞU / PORTOCALIU = nivel mediu de încăr- care / putere ROȘU = nivel scăzut de încărcare – încărcaţi acumulatorul │ PAAS 12 A1    33 ■...
 • Seite 38: Introducerea/Scoaterea Suportului De Fixare

  în poziţia sa iniţială. za de ferăstrău în piesa de prelucrat. Acum pânza de ferăstrău este blocată. 3. Așezaţi ferăstrăul sabie vertical și tăiaţi în conti- nuare de-a lungul liniei de tăiere. │ ■ 34    PAAS 12 A1...
 • Seite 39: Întreţinerea Și Curăţarea

  Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez- ambalarea produsului. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. │ PAAS 12 A1    35 ■...
 • Seite 40: Service-Ul

  Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca fiind defect la adresa de service care v-a fost comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta. │ ■ 36    PAAS 12 A1...
 • Seite 41: Eliminarea

  și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite Informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului scos din uz pot fi obţinute de la administraţia locală. │ PAAS 12 A1    37 ■...
 • Seite 42: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/denumire aparat: Ferăstrău pentru crengi, cu acumulator PAAS 12 A1 Anul de fabricaţie: 12 - 2018 Număr de serie: IAN 315132 Bochum, 28.11.2018 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 43: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 315132) al aparatului dvs. Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni. │ PAAS 12 A1    39 ■...
 • Seite 44 │ ■ 40    PAAS 12 A1...
 • Seite 45 Поръчка по телефона ............55 │ PAAS 12 A1  ...
 • Seite 46: Въведение

  Индикатор за състоянието на акумулатора СКИ ТРИОН PAAS 12 A1 Окомплектовка на доставката Въведение 1 акумулаторен градински трион PAAS 12 A1 Поздравяваме ви за покупката на вашия нов 1 бързозарядно устройство за акумулатора уред. Избрали сте висококачествен продукт. PLGK 12 A1 Ръководството...
 • Seite 47: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  телна оценка на товара. термин „електрически инструмент“ се отнася за работещи със захранване от мрежата електри- чески инструменти (с мрежов кабел) и за ра- ботещи с акумулаторни батерии електрически инструменти (без мрежов кабел). │ PAAS 12 A1    43 ■...
 • Seite 48: Безопасност На Работното Място

  или гаечните ключове, преди да включите части. Повредени или оплетени свързващи електрическия инструмент. Инструмент или кабели увеличават риска от токов удар. ключ, намиращ се във въртяща се част на електрическия инструмент, може да причи- ни наранявания. │ ■ 44    PAAS 12 A1...
 • Seite 49: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  инструмент в непредвидени ситуации. батерия, преди да предприемете настрой- ки на уреда, да смените части на работния инструмент или да оставите електрическия инструмент. Тази предпазна мярка предо- твратява неволното пускане на електриче- ския инструмент. │ PAAS 12 A1    45 ■...
 • Seite 50: Употреба И Обслужване На Акумулаторния Инструмент

  скрити електрически проводници или своя могат да предизвикат експлозия. захранващ кабел. Контактът с намиращ се под напрежение проводник може да захрани с напрежение и металните части на уреда и да причини токов удар. ■ Носете прахозащитна маска! │ ■ 46    PAAS 12 A1...
 • Seite 51: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  ди, той трябва да се смени от ► TPI = teeth per inch = брой зъби от по 2,54 cm производителя, неговия сервиз или лице с подходяща квали- фикация, за да се предотвратят евентуални опасности. │ PAAS 12 A1    47 ■...
 • Seite 52: Преди Пускането В Експлоатация

  Носете защитни ръкавици при поставяне/смяна извадете акумулаторния пакет на режещия нож. ♦ Завъртете до упор бързозатягащия патрон- ник по посока на стрелката и го задръжте завъртян. ♦ Притиснете необходимия режещ нож до упор в бързозатягащия патронник │ ■ 48    PAAS 12 A1...
 • Seite 53: Пускане В Експлоатация

  Не допускайте проникване на течности детайли, като напр. тръби, непосредствено във вътрешността на уреда. За почистване до стената. на корпуса използвайте кърпа. Никога не използвайте бензин, разтворители или почистващи препарати, които разяждат пластмаса. │ PAAS 12 A1    49 ■...
 • Seite 54: Гаранция

  дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие 315132) като доказателство за покупката. ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта ■ Вземете артикулния номер от фабричната не започва да тече нов гаранционен срок. табелка. │ ■ 50    PAAS 12 A1...
 • Seite 55: Сервизно Обслужване

  България Тел.: 00800 111 4920 Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства Е-мейл:kompernass@lidl.bg на договора за продажба, продавачът е длъ- IAN 315132 жен да я приведе в съответствие с договора за продажба. │ PAAS 12 A1    51 ■...
 • Seite 56 потребителя. сервиз. По този начин се гарантира запаз- ването на безопасността на уреда. УКАЗАНИЕ ► Непосочени резервни части (напр. акуму- латор, превключвател или фиксираща ско- ба) можете да поръчате чрез нашия кол център. │ ■ 52    PAAS 12 A1...
 • Seite 57: Предаване За Отпадъци

  съкращения (a) и цифри (б) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон,, 80–98: композитни материали Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общин- ска или градска управа. │ PAAS 12 A1    53 ■...
 • Seite 58: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Тип/Обозначение на уреда: Aкумулаторен градински трион PAAS 12 A1 PAAS 12 A1 Година на производство: 12 - 2018 Сериен номер: IAN 315132 Бохум, 28.11.2018 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 59: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр. IAN 315132) на уреда. Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство. │ PAAS 12 A1    55 ■...
 • Seite 60 │ ■ 56    PAAS 12 A1...
 • Seite 61 Τηλεφωνική παραγγελία ............70 GR │ CY │ PAAS 12 A1    57...
 • Seite 62: Εισαγωγή

  Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- Παραδοτέος εξοπλισμός σκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν 1 επαναφορτιζόμενο πριόνι κήπου PAAS 12 A1 υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν 1 Ταχυφορτιστής συσσωρευτών PLGK 12 A1 τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημα- 1 Συστοιχία...
 • Seite 63: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά Εργαλεία

  του χρόνου εργασίας. Εδώ είναι όλες οι μετοχές του κύκλου λειτουργίας πρέπει να θεωρείται (για παράδειγμα, φορές όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, και εκείνες στις οποίες είναι πράγματι σε αλλά λειτουργεί χωρίς φορτίο). GR │ CY │ PAAS 12 A1    59 ■...
 • Seite 64: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  στ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε μα- κριά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα τμήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν από κινούμενα τμήματα. │ GR │ CY ■ 60    PAAS 12 A1...
 • Seite 65: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  σει αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία συσσωρευτές στα ηλεκτρικά εργαλεία. είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών συσσωρευ- άτομα χωρίς εμπειρία. τών, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί και πυρκαγιά. GR │ CY │ PAAS 12 A1    61 ■...
 • Seite 66: Σέρβις

  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! Μη φορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προστατεύετε τον συσσωρευτή από υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και π.χ. από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρα- σία. Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. │ GR │ CY ■ 62    PAAS 12 A1...
 • Seite 67: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Φορτιστές

  Εάν το καλώδιο σύνδεσης δικτύ- ■ ου της συσκευής υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ένα αντιστοίχως εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. GR │ CY │ PAAS 12 A1    63 ■...
 • Seite 68: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Πρέπει να επιστρέψει στην αρχική θέση του. ♦ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ = Η λεπίδα έχει πλέον ασφαλίσει. μέγιστη φόρτιση/απόδοση ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ = μέτρια φόρτιση/ απόδοση ΚΟΚΚΙΝΟ = αδύναμη φόρτιση - φορτίστε το συσσωρευτή │ GR │ CY ■ 64    PAAS 12 A1...
 • Seite 69: Θέση Σε Λειτουργία

  1. Τοποθετήστε τη συσκευή με την κάτω ακμή της βάσης στο υλικό επεξεργασίας. Ενεργοποιή- στε τη συσκευή. 2. Γείρετε τη συσκευή προς τα μπροστά και βυθίστε τη λεπίδα στο υλικό επεξεργασίας. GR │ CY │ PAAS 12 A1    65 ■...
 • Seite 70: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέ- σως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. │ GR │ CY ■ 66    PAAS 12 A1...
 • Seite 71: Σέρβις

  E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 315132 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com GR │ CY │ PAAS 12 A1    67 ■...
 • Seite 72: Απόρριψη

  ρευτών και/ή τη συσκευή μέσω των προσφερόμε- νων εγκαταστάσεων συλλογής. Θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών εργαλείων/της συστοιχίας συσσωρευτών από τη διαχείριση της κοινότητας ή της πόλης σας. │ GR │ CY ■ 68    PAAS 12 A1...
 • Seite 73: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Τύπος / περιγραφή συσκευής: Επαναφορτιζόμενο πριόνι κήπου PAAS 12 A1 Έτος κατασκευής: 12 - 2018 Σειριακός αριθμός: IAN 315132 Bochum, 28.11.2018 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης.
 • Seite 74: Παραγγελία Εφεδρικού Συσσωρευτή

  Για να διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία της παραγγελίας σας για οποιοδήποτε αίτημα, έχετε εύκαιρο τον κωδικό προϊόντος (π.χ. ΙΑΝ 315132) της συσκευής. Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου ή στην πρώτη σελίδα των οδηγιών. │ GR │ CY ■ 70    PAAS 12 A1...
 • Seite 75 Telefonische Bestellung ............83 DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    71...
 • Seite 76: Einleitung

  Lieferumfang AKKU-ASTSÄGE PAAS 12 A1 1 Akku-Astsäge PAAS 12 A1 Einleitung 1 Akku-Schnellladegerät PLGK 12 A1 1 Akku-Pack PAPK 12 A1 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Haltebügel Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Sägeblatt Holz 152 mm / TPI 6 (SWISS MADE) Produkt entschieden.
 • Seite 77: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Belastung läuft). darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdo- sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    73 ■...
 • Seite 78: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich. verringert das Risiko von Verletzungen. │ DE │ AT │ CH ■ 74    PAAS 12 A1...
 • Seite 79: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    75 ■...
 • Seite 80: Service

  Gerätes beschädigt wird, ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske! muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdun- gen zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 76    PAAS 12 A1...
 • Seite 81: Arbeitshinweise Zum Sägen

  ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung / Leistung ROT / ORANGE = mittlere Ladung / Leistung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    77 ■...
 • Seite 82: Haltebügel Einsetzen /Entnehmen

  3. Stellen Sie das Gerät senkrecht und sägen Sie weiter entlang der Schnittlinie. B) Arbeiten mit Haltebügel (siehe Abb. G): ♦ Bewegen Sie das Gerät mit leichtem Druck nach unten. │ DE │ AT │ CH ■ 78    PAAS 12 A1...
 • Seite 83: Wartung Und Reinigung

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    79 ■...
 • Seite 84: Service

  Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) DE - 44867 BOCHUM und der Angabe, worin der Mangel besteht und DEUTSCHLAND wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die www.kompernass.com Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. │ DE │ AT │ CH ■ 80    PAAS 12 A1...
 • Seite 85: Entsorgung

  Ziffern (b) mit folgender Bedeu- tung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    81 ■...
 • Seite 86: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Astsäge PAAS 12 A1 Herstellungsjahr: 12 - 2018 Seriennummer: IAN 315132 Bochum, 28.11.2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 87: Ersatz Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 315132) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A1    83 ■...
 • Seite 88 │ DE │ AT │ CH ■ 84    PAAS 12 A1...
 • Seite 89 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 01 / 2019 · Ident.-No.: PAAS12A1-012019-1 IAN 315132...

Inhaltsverzeichnis