Parkside PDM 600 A1 Originalbetriebsanleitung

Drechselmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WOODTURNING LATHE PDM 600 A1
GB
WOODTURNING LATHE
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
STRUŽNICA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
SÚSTRUH
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 322988_1901
HU
ESZTERGAGÉP
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
SOUSTRUH
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
DRECHSELMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDM 600 A1

 • Seite 1 WOODTURNING LATHE PDM 600 A1 WOODTURNING LATHE ESZTERGAGÉP Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása STRUŽNICA SOUSTRUH Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 A ( 1 : 1 ) A ( 1:1 ) A ( 1 : 1 ) A ( 1 : 1 )
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................3 Device description ....................................... 3 Scope of delivery ........................................ 3 Intended use ........................................3 Safety information ....................................... 4 Remaining hazards ......................................5 Technical data ........................................6 Before putting into operation....................................6 Attachment and operation ....................................
 • Seite 6: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  1. Explanation of the symbols on the equipment Warning! Danger to life, risk of injury or damage to the tool are possible by ignoring! Read instruction manual and safety instructions before starting up and pay attention! Wear ear-muffs! Wear a hair net! Wear safety goggles! The use of gloves is prohibited! Protection class II (double shielded)
 • Seite 7: Introduction

  2. Introduction 3. Device description Manufacturer: Motor unit scheppach On/Off switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Speed control Günzburger Straße 69 Headstock drive centre D-89335 Ichenhausen Tool support Tool rest Dear Customer, Centering pin we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Counternut cess.
 • Seite 8: Safety Information

  6. Safety information 13. Do not overreach - Keep proper footing and balance at all times. m CAUTION! The following basic safety precau- - Avoid awkward hand positions in which one or both tions must be observed while using electric tools hands could touch the saw blade as the result of a to protect against electric shock, injury and risk of sudden slip.
 • Seite 9: Remaining Hazards

  Warning! During operation, this power tool produces an • Some dust created by power sanding, sawing, grinding, electromagnetic field. Under certain circumstances, this field drilling, and other construction activities, contains chemicals may negatively affect active or passive medical implants. In known to cause cancer, birth defects or other reproductive order to reduce the danger of serious or fatal injuries, we rec- harm.
 • Seite 10: Technical Data

  • The use of incorrect or damaged mains cables can lead to • Before the machine is put into operation, all covers and safe- injuries caused by electricity. ty devices must be properly attached. • Even when all safety measures are taken, some remaining •...
 • Seite 11 At the end of the workpiece, produce an approx. 2 mm It may be necessary to bond the carrier part (wooden deep saw cut along the diagonal, in order to receive the block) with the workpiece and attach it to the carrier part, headstock drive centre (4).
 • Seite 12: Transport

  • To do your turning work, position yourself at the machine so Defective electric connection lines that you can guide the cutting tools effectively on the tool Often, insulation damages occur on electrical connection lines. support. Causes are: • Only use cutting tools, which are recommended for wood •...
 • Seite 13: Troubleshooting

  Old devices must not be disposed of with household waste! This symbol indicates that this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive (2012/19/ EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it in at an authorised collecting point for the recycling of waste electrical and electronic equip- ment.
 • Seite 14: Warranty Certificate

  17. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Tartalomjegyzék: Oldal: A készüléken található szimbólumok magyarázata ............................12 Bevezetés ...........................................13 A készülék leírása ......................................13 Szállított elemek .......................................13 Rendeltetésszerűi használat .....................................13 Biztonsági előírásokat .......................................14 Fennmaradó kockázatokról....................................16 Technikai adatok .......................................16 Beüzemeltetés előtt ......................................16 Felépítés és kezelés ......................................17 Szállítás ..........................................18 Takarítás és Karbantartás ....................................18 Tárolás ..........................................18 Elektromos csatlakoztatás....................................18 Megsemmisítés és újrahasznosítás ..................................19...
 • Seite 16: A Készüléken Található Szimbólumok Magyarázata

  1. A készüléken található szimbólumok magyarázata Vigyázz! Életveszély, sérülések kockázatát vagy károsíthatják a szerszám esetén nem tartása! Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa be azokat! Viseljen hallásvédőt! Viseljen hajhálót! Viseljen védőszemüveget! Kesztyű...
 • Seite 17: Bevezetés

  2. Bevezetés 3. A készülék leírása Gyártó: Motoregység scheppach Be/Ki kapcsoló Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Fordulatszám-szabályozó Günzburger Straße 69 Orsószekrény-meghajtó központ D-89335 Ichenhausen Szerszám-alátámasztás Szerszámtartó Tisztelt vásárló! Központozó csúcs Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Ellenanya használja.
 • Seite 18: Biztonsági Előírásokat

  - Fa, fához hasonló anyagok és műanyagok megmun- kálása zárt térben csak megfelelő elszívó berendezés 6. Biztonsági előírásokat használata mellett engedélyezett. 11. Ne használja fel a kábelt más célokra m Figyelem! Az elektromos kéziszerszámok hasz- - Ne hordja a szerszámot a kábelnál fogva, és ne nálata során az áramütés, illetve sérülés- és tűzve- használja fel a kábelt a csatlakozó...
 • Seite 19 vizsgálni, hibátlan és meghatározásuknak megfelelő • A legalacsonyabb sebességet használja, ha új munkadara- működésükre. bot indít el. • Mindig a lehető legkisebb sebességgel állítsa le az eszter- - Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek működése rend- gagépet. Ha az esztergagép olyan gyorsan üzemel, hogy rezeg, fennáll a veszélye, hogy kidobja a munkadarabot, ben van, és hogy nem szorulnak vagy nincsennek vagy kitépi a vágószerszámot a kezéből.
 • Seite 20: Fennmaradó Kockázatokról

  8. Technikai adatok tényező, amelyet nem lehet a termékbe beépíteni, ezekről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Síktárcsák alkalmazására vonatkozó kiegészítő Váltakozóáramú motor 220 - 240 V ~ 50Hz biztonsági utasítások Teljesítmény 550 Watt • Győződjön meg róla, hogy a síktárcsa mérete megfelelő a Üzemmód S1 * munkadarab megtámasztásához.
 • Seite 21: Felépítés És Kezelés

  10. Felépítés és kezelés Vágja le a munkadarab sarkait, ha a végek átmérője na- gyobb, mint 5 cm x 5 cm, hogy az esztergálás egysze- m Vigyázz! Sérülésveszély! rűbb és biztonságosabb legyen. Készítse elő a munkahelyet, ahol az elektromos szerszámot Mérje le a munkadarab teljes hosszát az orsószek- rény-meghajtó...
 • Seite 22: Szállítás

  Vigyázat: Ügyeljen az esztergavésőre, hogy az ne Biztosítsa a készüléket elcsúszás ellen, biztonságo-san érjen hozzá a rögzítőcsavarokhoz a munkadarab lekötözni. végső méreteihez. Ne használja a védőberendezéseket. 12. Takarítás és Karbantartás Be- és kikapcsolás (1. ábra) • A gép elindításához nyomja meg a Be-kapcsolót (2/“I“). m Figyelem! •...
 • Seite 23: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  Ne használjon ilyen sérült elektromos csatlakozóvezetékeket, Ne dobja a használt berendezéseket a háztartási mivel használatuk a szigetelés sérülése miatt életveszélyes. hulladékba! Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az elektromos Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy a termé- csatlakozóvezetékek. Ügyeljen arra, hogy ellenőrzéskor a ve- ket az elektromos és elektronikus berendezések hulladé- zeték ne csatlakozzon a hálózatra.
 • Seite 24: Hibaelhárítás

  16. Hibaelhárítás Hiba Lehetséges ok Orvosság A vágásminőség rossz. A vágószerszám tompa. A vágószerszámot éleztesse meg vagy cserélje ki. Túl erős vágás. Csökkentse a munkanyomást A vágószerszám a munkadarab középvo- A vágószerszámot legfeljebb 3 mm távolságra engedje le a nala alatt helyezkedik el. munkadarab közepe fölé.
 • Seite 25: Jótállási Tájékoztató

  17. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Esztergagép 322988_1901 A termék típusa: PDM 600 A1 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach scheppach.kiss Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Hösök utja 3 Günzburger Straße 69...
 • Seite 26 Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A jótállási igény bejelentésének időpontja:...
 • Seite 27 Kazalo: Stran: Obrazložitev simbolov na napravi ..................................24 Uvod ..........................................25 Opis naprave ........................................25 Obseg dostave .........................................25 Uporaba v skladu z določili .....................................25 Varnostni napotkii ......................................26 Preostala tveganja ......................................27 Tehnični podatki ........................................28 Pred prvim zagonom ......................................28 Zgradba in upravljanje ....................................28 Transport ...........................................30 Čiščenje in vzdrževanje ....................................30 Skladiščenje ........................................30 Električni priključek ......................................30...
 • Seite 28: Obrazložitev Simbolov Na Napravi

  1. Obrazložitev simbolov na napravi Opozorilo! Ob neupoštevanju možnost življenjske nevarnosti, nevarnosti telesnih poškodb ali po- škodb orodja! Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte Nosite zaščito sluha! Lase spnite v mrežico za lase! Nosite zaščitna očala! Uporaba rokavic je prepovedana! Razred zaščite II (dvojna izolacija)
 • Seite 29: Uvod

  2. Uvod 3. Opis naprave Proizvajalec: Motorna enota scheppach Stikalo za vklop / izklop Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Regulator števila vrtljajev Günzburger Straße 69 Pogonska enota vretenjaka D-89335 Ichenhausen Opornik za orodje Ležišče za orodje Spoštovani kupec, Centrirna konica želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Protimatica strojem.
 • Seite 30: Varnostni Napotkii

  6. Varnostni napotkii 12. Zavarujte obdelovanec - Pri dolgih obdelovancih je potrebna dodatna podla- m Pozor! Pri uporabi električnih orodij je treba za- ga (miza, stojalo, itd.), da preprečite prevrnitev stroja. radi zaščite pred električnim udarom, nevarnostjo - Obdelovanec zmeraj potiskajte proti delovni plošči in poškodb in požara upoštevati sledeče temeljne naslonu, da preprečite majanje oz.
 • Seite 31: Preostala Tveganja

  - Ne uporabljajte orodja, pri kateremu se stikalo za • Rezalno orodje mora vedno biti pritrjeno trdno v vpenjalni vklop/izklop ne da vklopiti oz. izklopiti. glavi in nastavljeno tako, da kos lesa ne štrli. To zmanjša 21. POZOR! možnost, da bi se orodje zlomilo ali skrivilo. - Uporaba drugih vložnih orodij in drugega pribora •...
 • Seite 32: Tehnični Podatki

  9. Pred prvim zagonom • Preden vpnete neobdelan obdelovanec, ga razrežite na kva- dratno obliko, centrirajte in pazite, da ga varno vpnete. Ne- uravnoteženost v obdelovancu predstavlja nevarnost telesnih • Odprite embalažo in napravo previdno vzemite ven. poškodb. • Odstranite ovojnino ter ovojna in transportna varovala (če •...
 • Seite 33 Fiksiranje obdelovanca na planski plošči: Če želite nastaviti dolžino ležišča za orodje (6), sprostite vpenjalni vzvod ležišča za orodje (14). Ležišče za orodje Obdelovance, ki jih ni mogoče obdelovati s pogonsko enoto (6) mora biti mogoče potisniti čim bližje obdelovancu, ne vretenjaka (4), je treba namestiti na plansko ploščo (14) ali da bi se ga dotaknilo.
 • Seite 34: Transport

  13. Skladiščenje • Velike in neenakomerne oblikovane dele čim bolj natančno prirežite s tračno žago ali rezljačo. Če so oblikovani deli zelo neenakomerni, predstavljajo nevarnost za vaše zdravje Napravo in njen pribor skladiščite v temnem, suhem, zaščite- in življenjsko dobo stroja. nem pred zmrzaljo, izven dosega otrok.
 • Seite 35: Odstranjevanje In Ponovna Uporaba

  15. Odstranjevanje in ponovna uporaba Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr.
 • Seite 36: Pomoč Pri Motnjah

  16. Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Kakovost rezanja je slaba. Rezalno orodje je topo. Nabrusite ali zamenjajte rezalno orodje. Preveč agresivno rezanje. Zmanjševanje delovnega tlaka Rezalno orodje pozicionirate pod središč- Rezalno orodje spustite na največ 3 mm nad sredino obdelovan- nico obdelovanca.
 • Seite 37: Garancijski List

  17. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 38 Obsah: Strana: Vysvětlení symbolů ......................................35 Úvod ..........................................36 Popis přístroje ........................................36 Rozsah dodávky ......................................36 Použití podle účelu určení ....................................36 Důležité pokyny.........................................37 Zbytková rizika ........................................39 Technická data ........................................39 Před uvedením do provozu ....................................39 Montáž a obsluha ......................................39 Přeprava ...........................................41 Čistění u Údržba .......................................41 Skladování...
 • Seite 39: Vysvětlení Symbolů

  1. Vysvětlení symbolů Pozor! Možná za nedodržení Nebezpečí ohrožení života, riziko zranění nebo poškození nářadí! Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Noste ochranná sluchátka! Noste vlasovou síťku! Noste ochranné brýle! Používání rukavic zakázáno! Třída ochrany II (dvojitá...
 • Seite 40: Úvod

  2. Úvod 3. Popis přístroje Výrobce: Jednotka motoru scheppach Spínač Zap/Vyp Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Regulátor otáček Günzburger Straße 69 Hnací centrum vřeteníku D-89335 Ichenhausen Podepření nástroje Uložení nástroje Vážený zákazníku, Středicí hrot Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším novým Pojistná...
 • Seite 41: Důležité Pokyny

  6. Důležité pokyny 11. Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen m Pozor! Při používání elektrických nástrojů musí - Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte ho na vyta- být za účelem ochrany před zásahem elektrickým žení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, proudem a nebezpečí...
 • Seite 42 - Poškozené vypínače musí být nahrazeny v dílně zá- • Použijte k odstranění třísek kartáč nebo stlačený vzduch; ni- kaznického servisu. kdy ruce. Třísky jsou ostré. - Nepoužívejte žádné vadné nebo poškozené přívodní • Řezný nástroj musí vždy pevně sedět v uchycení ve sklíčidle kabely.
 • Seite 43: Zbytková Rizika

  7. Zbytková rizika Noste ochranu sluchu. Působení hluku může vést ke ztrátě sluchu. Celkové hodnoty Stroj je zkonstruován podle aktuálního stavu vibrací (součet vektorů tří směrů) zjištěny podle EN 61029. techniky a podle uznávaných bezpečnostně-tech- 9. Před uvedením do provozu nických norem.
 • Seite 44 Nastavení uložení nástroje (obr. 1; 4) Našroubujte upínací desku (15) na vřeteno vřeteníku a Výšku uložení nástroje (6) lze nastavit uvolněním zajišťo- ručně ji utáhněte klíčem na šrouby. vacího šroubu (13). K nastavení délky uložení nástroje (6) uvolněte upínací Zajištění obrobku na upínací desce: páku pro uložení...
 • Seite 45: Přeprava

  13. Skladování • Přiřízněte co nejvhodněji velké a nevyvážené tvarované díly pásovou pilou nebo lupénkovou pilou. Jsou-li tvarované díly hodně nevyvážené, představují nebezpečí pro vaše zdraví Uložte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém místě, a životnost stroje. chráněném před mrazem a nedostupném pro děti. Optimální •...
 • Seite 46: Likvidace A Recyklace

  15. Likvidace a recyklace Odpadní zařízení nesmějí být likvidována spolu s domácím odpadem! Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek nesmí být Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při podle směrnice o odpadních elektrických a elektronic- přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo kých zařízeních (2012/19/EU) a vnitrostátních zákonů...
 • Seite 47: Záruční List

  17. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 48 Obsah: Strana: Vysvetlenie symbolov na prístroji ..................................45 Úvod ..........................................46 Popis prístroja ........................................46 Rozsah dodávky ......................................46 Správny spôsob použitia ....................................46 Bezpečnostné pokyny .......................................47 Zostatkové riziká .......................................49 Technické údajev .......................................49 Pred uvedením do prevádzky ..................................49 Zloženie a obsluha ......................................49 Preprava ...........................................51 Čistenie und Údržba ......................................51 Skladovanie ........................................51 Elektrická...
 • Seite 49: Vysvetlenie Symbolov Na Prístroji

  1. Vysvetlenie symbolov na prístroji Pozor! Nebezpečenstvo ohrozenia života, riziko zranenia alebo poškodenia náradia v prípade ne- dodržania pokynov! Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodr- žiavajte ich! Noste ochranu sluchu! Noste sieťku na vlasy! Noste ochranné...
 • Seite 50: Úvod

  2. Úvod 3. Popis prístroja Výrobca: Motorová jednotka scheppach Zapínač/vypínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Regulátor otáčok Günzburger Straße 69 Centrum pohonu vretenníka D-89335 Ichenhausen Podpera nástroja Dosadacia plocha nástroja Vážený zákazník, Strediaci hrot Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým Poistná...
 • Seite 51: Bezpečnostné Pokyny

  m Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli Používajte ochranný výstroj svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke - Noste ochranné okuliare. ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ruče- - Pri prácach, pri ktorých sa vytvára prach, noste nie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remesel- ochrannú...
 • Seite 52 19. Buďte opatrní. • Sústruh neprevádzkujte bez krytov a ochranných zariadení. - m Dávajte pozor na to, čo robíte. Pri práci používajte • Rezné nástroje udržiavajte ostré. rozum. Elektrický prístroj nepoužívajte, ak sa nesústre- • Keď začnete obrábať nový obrobok, použite najnižšiu rýchlosť. díte.
 • Seite 53: Zostatkové Riziká

  • Na otáčanie lícnej upínacej dosky používajte škrabacie dlá- Hodnoty hluku to. Rezné dláta sa môžu ľahko vytrhnúťz ruky. Hodnoty hluku boli stanovené v súlade s normou EN 61029. • Dbajte na to, aby sústružnícke dláto neprekážalo úchytným Hladina akustického tlaku L 86,6 dB(A) skrutkám na konečných rozmeroch obrobku.
 • Seite 54 Výstraha: pred spustením stroja skontrolujte na- Montáž dosadacej plochy nástroja (obr. 1; 4) stavenie otáčaním obrobku rukou, aby ste zaistili, Namontujte upínaciu páku dosadacej plochy nástroja (14), ako je zobrazené na obrázku 6. že je k dispozícii dostatok voľného priestoru a že Zasuňte dosadaciu plochu nástroja (6) do vŕtania pod- sa nedotýka podložky pod nástroj (6).
 • Seite 55: Preprava

  Elektronická regulácia otáčok: Servisné informácie Pomocou elektronickej regulácie otáčok môžete plynule riadiť Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú otáčky: nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému Pomocou regulátora otáčok (3) nastavte otáčky. opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spot- rebný...
 • Seite 56: Likvidácia A Recyklácia

  15. Likvidácia a recyklácia Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškode- niu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu suro- vín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiá- lov, ako sú...
 • Seite 57: Odstraňovanie Porúch

  16. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Kvalita rezu je zlá. Rezný nástroj je tupý. Naostrite alebo vymeňte rezný nástroj. Príliš agresívne rezanie. Znížte pracovný tlak Rezný nástroj sa umiestni pod stredovú Spustite rezný nástroj maximálne 3 mm nad stred obrobku. čiaru obrobku.
 • Seite 58: Záručný List

  17. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 59 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................56 Einleitung ...........................................57 Gerätebeschreibung ......................................57 Lieferumfang ........................................57 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................57 Sicherheitshinweise ......................................58 Restrisiken ..........................................60 Technische Daten ......................................60 Vor Inbetriebnahme ......................................60 Aufbau und Bedienung ....................................61 Transport ...........................................62 Reinigung und Wartung ....................................62 Lagerung ..........................................62 Elektrischer Anschluss......................................63 Entsorgung und Wiederverwertung .................................63 Störungsabhilfe .........................................64 Garantieurkunde .......................................65...
 • Seite 60: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  1. Erklärung der Symbole auf dem Gerät Warnung! Bei Nichteinhaltung Lebensgefahr, Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Werk- zeugs möglich! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Gehörschutz tragen! Haarnetz tragen! Schutzbrille tragen! Benutzen von Handschuhen verboten! Schutzklasse II (Doppelisolierung) DE/AT/CH...
 • Seite 61: Einleitung

  2. Einleitung 3. Gerätebeschreibung Hersteller: Motoreinheit scheppach Ein/Aus-Schalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Drehzahlregler Günzburger Straße 69 Spindelstock-Antriebszentrum D-89335 Ichenhausen Werkzeugunterstützung Werkzeugauflage Verehrter Kunde, Zentrierspitze wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Kontermutter Ihrem neuen Gerät. Reitstock 10. Handrad Hinweis: 11.
 • Seite 62: Sicherheitshinweise

  m Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß 10. Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Ein- - Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auffang- satz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, einrichtung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben dass diese angeschlossen und richtig benutzt werden.
 • Seite 63 20. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf • Wartung, Einstellung, Kalibrierung und Reinigung dürfen nur eventuelle Beschädigungen bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden. - Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs müs- • Die Maschine ist nur für den Einsatz mit Drechselmeißeln sen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile vorgesehen.
 • Seite 64: Restrisiken

  • Personen mit Herzschrittmachern sollten vor der Anwendung • Bevor Sie Einstell- oder Wartungsarbeiten vornehmen, schal- ihren Arzt konsultieren. Elektromagnetische Felder in der Nähe ten Sie das Gerät ab und ziehen den Netzstecker. des Herzschrittmachers können zu Störungen des Herzschritt- 8.
 • Seite 65: Aufbau Und Bedienung

  • Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß Mit einem Holzhammer (nicht im Lieferumfang enthal- installierte Schutzkontakt-Steckdose an, die mit mindestens ten) das Spindelstock-Antriebszentrum (4) in die Stelle 16 A abgesichert ist. treiben, an der die Diagonale über das Werkstückende schneidet.
 • Seite 66: Transport

  Das Trägerteil (Holzklotz) muss eventuell mit dem Werk- • Überschreiten Sie nicht die maximalen Werkstückgrößen. stück verklebt und mit dem Trägerteil verbunden werden, • Bei Werkzeugen, die blockiert werden: Ziehen Sie zuerst das dann mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthal- den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.
 • Seite 67: Elektrischer Anschluss

  14. Elektrischer Anschluss Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Bestimmungen. Der kundenseitige Netzanschluss sowie die Materialien, über örtlichen verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften Recyclingstellen entsorgen können. entsprechen. Schadhafte Elektro-Anschlussleitung An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolations- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten...
 • Seite 68: Störungsabhilfe

  16. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Schnittqualität ist Schneidwerkzeug ist stumpf. Schneidwerkzeug schärfen oder ersetzen. schlecht. Zu aggressiv geschnitten. Reduzieren Sie den Arbeitsdruck. Das Schneidwerkzeug wird unterhalb der Schneidwerkzeug auf maximal 3 mm über der Werkstückmitte Werkstückmittellinie positioniert. absenken. Drehgeschwindigkeit zu langsam Geschwindigkeit einstellen Übermäßige Vibrationen...
 • Seite 69: Garantieurkunde

  17. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 71: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: WOODTURNING LATHE - PDM 600 A1 3902303976-3902303980; 39023039915 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 21273 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 76 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 06 / 2019 · Ident.-No.: 322988_1901_ 3902303977 IAN 322988_1901...

Inhaltsverzeichnis