Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway POWER STEEL Benutzerhandbuch Seite 14

Rectangular pools
Vorschau ausblenden

Werbung

час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был
более эластичным при сборке
3. Установите бассейн рядом с подходящей системой
слива, чтобы, при необходимости, устранить
переливание, и убедитесь в том, что впускное отверстие
A и выпускное отверстие B бассейна расположены
правильно, что позволит подсоединить фильтрующий
насос к источнику питания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте удлинители для
подключения насоса к источнику питания.
ВНИМАНИЕ! Не волочите бассейн по земле, это может
привести к его повреждению.
Montaż bez narzędzi
PL
Aby przedłużyć trwałość basenu, przed montażem należy
posypać talkiem górną szynę. Talku brak w zestawie i jest on
łatwo dostępny w handlu.
Firma Bestway Inflatables nie bierze na siebie
odpowiedzialności za uszkodzenia powodowane niewłaściwą
obsługą basenu lub nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji.
1. Wyjąć wszystkie elementy i sprawdzić, czy zgadzają się z
wykazem części. Jeśli brakuje jakiejkolwiek części, nie
rozpoczynać montażu basenu i skontaktować się z Biurem
Obsługi Klienta.
2. Rozłóż basen i sprawdź, czy jest odpowiednią stroną do
góry, zostaw go na słońcu przez 1 godzinę lub dłużej, żeby
podczas montażu basen był bardziej elastyczny.
3. Umieść basen w pobliżu odpowiedniego systemu
odprowadzenia wody w celu odprowadzenia jej nadmiaru i
upewnij się, że wlew A i odpływ basenu B znajdują się w
prawidłowym miejscu, pozwalającym na podłączenie pompy
filtrującej do źródła zasilania.
Uwaga: Do zasilania pompy nie należy używać
przedłużaczy.
OSTRZEŻENIE: Nie przeciągać basenu po ziemi, może to
spowodować jego uszkodzenie.
Szerszámmentes összeszerelés
HU
A medence élettartamának a meghosszabbítása érdekében
fontos, hogy összeszerelés előtt lássa el a felső sínt
hintőporral. A hintőpor nem képezi a csomag részét, azonban
könnyen beszerezhető.
A Bestway Inflatables cég nem vállal magára felelősséget a
medence nem rendeltetészerű vagy a használati utasításban
foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
1. Rámolja ki az összes alkatrészt, és ellenőrizze, hogy
mindenből meg van-e a tartozéklistában feltüntetett
mennyiség. Hiányzó alkatrész esetén ne szerelje össze a
medencét, hanem forduljon a Bestway ügyfélszolgálatához.
2. Terítse szét a medencét és ellenőrizze, hogy a megfelelő
oldalával legyen felfelé, hagyja a napon legalább 1 óráig,
hogy a felállítása után rugalmasabb legyen.
3. Helyezze a medencét a túlfolyó vizet befogadni képes,
megfelelő csatornarendszer mellé, és gondoskodjon arról,
hogy a medence „A" bemenete és „B" kimenete megfelelően
van elhelyezve a szűrőszivattyú áramforráshoz való
csatlakoztatásához.
Megjegyzés: Ne használjon hosszabbítót a szivattyú
áramellátásának biztosításához.
FIGYELEM: Ne húzza a medencét a földön, mert az
megsérülhet.
SV
Montering utan verktyg
För att förlänga din pools livstid är det viktigt att spruta
toppskenan med talkpuder före montering. Talkpuder ingår inte
och är lätt tillgänglig på marknaden.
Bestway Inflatables ansvarar inte för skador på poolen om de
uppstår på grund av felaktig hantering eller om man inte följer
dessa instruktioner.
1. Lägg fram alla delar och kontrollera att du har rätt antal
enligt komponentlistan. Montera inte poolen om du saknar
någon del utan kontakta Bestways kundtjänst.
2. Lägg ut poolen och se till att rätt sida är vänd uppåt. Låt den
ligga i solen i minst 1 timme så att den blir mjukare att
installera.
3. Placera poolen nära ett lämpligt dräneringssystem som kan
ta hand om överflödigt vatten. Försäkra dig om att poolens
ingång A och utgång B är korrekt positionerade så att
filterpumpen kan anslutas till en strömkälla.
OBS: Använd inte förlängningssladdar för att förse din
pump med elektricitet.
VARNING: Dra inte poolen på marken eftersom detta kan
skada poolen.
A
Connection Valve Assembly
EN
For pool with connection valve.
NOTE: If you want to connect other pool cleaning kits to the
pool through the connection valve, disassemble the Debris
Screen from the Connector.
Montagem da Válvula de Ligação
PT
Para piscina com válvula de ligação.
NOTA: Caso pretenda ligar outros kits de limpeza de piscinas
à sua piscina através da válvula de ligação, desmonte o filtro
de resíduos do Conetor.
Montaje de la válvula de conexión
ES
Para piscinas equipadas con válvula de conexión.
NOTA: Si desea conectar otros kits de limpieza de piscinas a
la piscina a través de la válvula de conexión, desmonte la
rejilla para residuos del conector.
Montage Ventilverbindung
DE
Bei Pools mit Anschlussventil.
HINWEIS: Wenn Sie ein Poolreinigungsset über das
Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben Sie
das Schmutzsieb ab.
Ühendusklapi koost
FI
Allas, jossa on kytkentäventtiili.
HUOMAA: Jos haluat liittää toisia altaanpuhdistussarjoja
altaaseen käyttämällä liitosventtiiliä, irrota roskasuodatin
liittimestä.
Montage van aansluitingsklep
NL
Voor zwembaden met aansluitingsklep.
OPMERKING: Als u andere zwembadreinigingskits op het
zwembad wilt aansluiten via het verbindingsventiel, verwijder
het vuilscherm dan van de connector.
Gruppo valvole di collegamento
IT
Per piscine con valvola di collegamento.
NOTA: Per collegare altri kit di pulizia alla piscina attraverso la
valvola di collegamento, smontare il filtro detriti dal connettore.
FR
Montage de la vanne de communication
Pour les piscines avec vanne de communication.
REMARQUE : Si vous souhaitez raccorder d'autres kits de
nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la vanne de
communication, démontez la grille du connecteur.
36
B

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway POWER STEEL