Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway POWER STEEL Benutzerhandbuch Seite 13

Rectangular pools
Vorschau ausblenden

Werbung

1. Breiten Sie alle Teile aus und überprüfen Sie die in der
Bauteilliste angegebenen Stückzahlen. Sollte ein Teil fehlen,
führen Sie keine Montage des Pools durch und kontaktieren
Sie bitte den Bestway Kundendienst.
2. Falten Sie den Pool auseinander und prüfen Sie, dass die
richtige Seite nach oben zeigt. Lassen Sie ihn für
mindestens 1 Stunde dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt,
so dass der Pool während des Aufbaus flexibler ist.
3. Platzieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten
Abflusssystems, um überlaufendes Wasser ableiten zu
können und stellen Sie sicher, dass Einlass A und Auslass B
des Pools korrekt positioniert sind, damit Sie Ihre
Filterpumpe an eine Spannungsversorgung anschließen
können.
HINWEIS: Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um
Ihre Pumpe anzuschließen.
ACHTUNG: Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da
dies den Pool beschädigen kann.
Kokoa ilman työkaluja
FI
Uima-altaan käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää ripotella
yläkiskolle talkkijauhoa ennen asennusta. Talkkijauho ei sisälly
pakkaukseen, ja sitä on helposti saatavilla markkinoilla.
Bestway Inflatables ei vastaa altaan vahingoista, jotka
aiheutuvat väärästä käsittelystä tai näiden ohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
1. Levitä kaikki osat ja tarkasta, että sinulla on oikeat määrät
osaluettelon määrittämällä tavalla. Jos sinulta puuttuu joitain
osia, älä kokoa allasta, vaan ota yhteyttä Bestwayn
asiakaspalveluun.
2. Levitä allas ja varmista, että se on oikein päin. Anna sen olla
suorassa auringonvalossa vähintään 1 tunnin ajan, jotta se
on joustavampi asennuksen aikana.
3. Sijoita allas sopivan viemäröinnin läheisyyteen ylivuotavan
veden varalta ja varmista, että altaan sisääntulo A ja ulostulo
B ovat oikein asetettu siten, että suodatinpumppu voidaan
kytkeä voimanlähteeseen.
Huomaa: Älä käytä jatkojohtoja pumppusi virransyöttöön.
HUOMIO: Älä raahaa allasta maata pitkin, sillä tämä voi
vahingoittaa allasta.
Montage zonder gereedschap
NL
Om ervoor te zorgen dat je zwembad langer meegaat, is het
belangrijk om de bovenste rail met talkpoeder te bestrooien
voor de montage. Talkpoeder is niet inbegrepen, maar is
eenvoudig in de handel verkrijgbaar.
Bestway Inflatables kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade aan het zwembad die toe te schrijven is aan een
verkeerde hantering of het niet naleven van deze
aanwijzingen.
1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de correcte
hoeveelheden heeft, zoals opgesomd in de onderdelenlijst.
Als u een onderdeel mist, monteer het zwembad dan niet,
maar neem contact op met de klantenservice van Bestway.
2. Als het zwembad geleverd werd met een bodemzeil, spreid
dit dan zorgvuldig open op de gewenste plaats. Zorg ervoor
dat het zwembad zich in de buurt van een stopcontact van
220-240volt AC bevindt, voorzien van een beveiliging tegen
restspanning.
3. Plaats het zwembad nabij een adequaat afvoersysteem om
overstromend water te kunnen afvoeren en zorg ervoor dat
invoer A en afvoer B van het zwembad correct
gepositioneerd zijn zodat uw filterpomp aangesloten kan
worden op een stroombron.
OPMERKING: Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp
op de stroom aan te sluiten.
AANDACHT: Trek het zwembad niet over de grond, dit kan
het zwembad beschadigen.
Montaggio senza attrezzi.
IT
Per prolunare la durata della vostra piscina, spargere talco in
polvere sulla guida superiore prima del montaggio. Il talco in
polvere non è incluso ma facilmente reperibile sul mercato.
Bestway Inflatables declina qualsiasi responsabilità in merito a
danni causati dall'uso improprio della piscina o dal mancato
rispetto di queste istruzioni.
1. Controllare che tutti i componenti siano stato forniti nelle
quantità corrette secondo l'elenco dei componenti. Qualora
mancassero dei componenti, non assemblare la piscina e
rivolgersi al Servizio di Assistenza Clienti di Bestway.
2. Stendere la piscina assicurandosi che sia rivolta verso l'alto
e lasciarla esposta alla luce diretta del sole per almeno
un'ora, in modo da agevolare il montaggio.
3. Collocare la piscina accanto a un impianto di scarico
adeguato per l'acqua che trabocca e accertarsi che
l'ingresso A e l'uscita B della piscina siano posizionati
correttamente per il collegamento della pompa del filtro a
una fonte di alimentazione.
NOTA: Non adoperare prolunghe elettriche per alimentare
la pompa.
ATTENZIONE: Non trascinare la piscina sul terreno perché
potrebbe danneggiarsi.
FR
Assemblage sans outils
Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est important
d'appliquer du talc sur le rail supérieur avant assemblage. Le
talc n'est pas inclus et s'achète facilement dans le commerce.
Bestway Inflatables n'est pas responsable pour les dommages
causés à la piscine par une mauvaise manipulation ou par le
non respect de ces instructions.
1. Disposez toutes les pièces et vérifiez que vous avez les
quantités correctes comme énuméré dans la liste des
pièces. Si des pièces manquent, n'assemblez pas la
piscine, contacter le service clients Bestway
2. Déployez la piscine et contrôlez qu'elle soit tournée dans le
bon sens, laissez-la au soleil pendant 1 heure ou plus pour
qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
3. Placez la piscine près d'un système de vidange approprié
pour gérer le débordement de l'eau et vérifiez que l'entrée A
et la sortie B de la piscine sont correctement positionnées
pour permettre à votre pompe de filtration d'être branchée
sur une source de courant.
Remarque : N'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre
pompe.
ATTENTION : Ne traînez pas la piscine sur le sol car cela
peut l'abîmer.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
GR
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ, ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΣΠΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΡΑΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΥΔΡΑ TALCUM ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ. Η
ΠΟΥΔΡΑ TALCUM ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ
ΟΜΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΤΗΝ
ΒΡΕΙΤΕ.
Η Bestway INFLATABLES ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 'H ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.
1. ΑΠΛΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ
ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΑΝ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΗΣ Bestway.
2. ΕΚΠΤΥΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ. ΑΦΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ 1
ΩΡΑ 'H ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΠΙΣΙΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΑ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΖΕΙ ΚΑΙ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ Α ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ Β ΤΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΕ
ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΣΕΡΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ,
ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
RU
Для сборки не требуются какие-либо
инструменты
Чтобы продлить срок службы бассейна, нужно посыпать
тальком верхние направляющие перед сборкой. Тальк не
входит в комплект поставки, но его можно легко найти в
продаже.
Компания Bestway Inflatables не принимает на себя
отвественность за повреждения бассейна по причине
неправильного обращения или несоблюдения настоящей
инструкции.
1. Разложите все составные части и проверьте
соответствие их количества спецификации деталей.
Если какой-то детали не хватает, не собирайте бассейн,
а обратитесь в службу работы с покупателями Bestway.
2. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен
правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на
35

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway POWER STEEL