Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beko HIG 95225 SX Anleitung Und Ratschläge Für Den Gebrauch, Die Installation Und Die Wartung

Einbaukochmulde

Werbung

AANWIJZINGEN EN RAADGEVINGEN VOOR
HET GEBRUIK, DE INSTALLATIE EN HET
ONDERHOUD VAN DE GAS- EN GEMENGDE
Geachte klant,
U hebt een van onze producten gekocht en hiervoor danken wij u oprecht.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe toestel, modern, functioneel en praktisch, en gemaakt met
materialen van de hoogste kwaliteit, uitstekend aan al uw eisen zal voldoen. Het gebruik van dit
nieuwe toestel is eenvoudig, maar om de beste resultaten te behalen is het belangrijk dit boekje
aandachtig te lezen voor u het voor de eerste keer gebruikt.
Deze aanwijzingen zijn uitsluitend geldig voor de bestemmingslanden waarvan de
identificatiesymbolen zijn afgedrukt op het instructieboekje en op het etiket van het toestel.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan zaken of
personen, die voortvloeit uit een niet correcte installatie of een verkeerd gebruik van het
toestel.
MODEL:
SAP NUMBER:
De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden, te wijten aan drukfouten of
verschrijvingen, in dit boekje. Ook het uitzicht van de afgedrukte afbeeldingen is louter indicatief. Wij
houden ons het recht voor aan onze producten wijzigingen die wij noodzakelijk of nuttig achten, ook in het
belang van de klant, aan te brengen, zonder dat dit de essentiële functionaliteits- en veiligheidskenmerken
aantast. De kookplaat is bedoeld voor de bereiding van gerechten in huiselijke kring. Ze mag niet
voor andere doeleinden gebruikt worden en mag alleen onder toezicht gebruikt worden.
INBOUWKOOKPLATEN
HIG 95225 SX
8947323200
COD. 04031II (04031NL) - 24.02.2015

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Beko HIG 95225 SX

 • Seite 1 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan zaken of personen, die voortvloeit uit een niet correcte installatie of een verkeerd gebruik van het toestel. MODEL: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden, te wijten aan drukfouten of verschrijvingen, in dit boekje.
 • Seite 2 BESCHRIJVING KOOKPLATEN 5 11 6 1 Brander drievoudige krans van 3100 W 2 Snelbrander van 2800 W 3 Halfsnelle brander van 1750 W 4 Halfsnelle brander gereduceerd van 1400 W 5 Bedieningsknop brander nr. 4 6 Bedieningsknop brander nr. 3 7 Bedieningsknop brander nr.
 • Seite 3 GEBRUIK 1) BRANDERS Vermogens Ø Kookpannen Branders frontpaneel staat boven iedere bedieningsknop een schema gezeefdrukt waarin is Drievoudige krans 3100 24 ÷ 26 aangegeven welke brander de knop bedient. Nadat u de kraan van de gasleiding of –fles hebt geopend, Snel 2800 20 ÷...
 • Seite 4 GEBRUIK WAARSCHUWINGEN EN ADVIES VOOR DE GEBRUIKER: ●het gebruik van een gaskooktoestel produceert warmte en vochtigheid in het vertrek waar het geïnstalleerd is. Het is daarom noodzakelijk een goede ventilatie van het lokaal te voorzien, door de natuurlijke ventilatie-openingen (afb. 3) vrij te houden en het mechanische ventilatieapparaat (afzuigkap of ventilator afb.
 • Seite 5 REINIGING OPGELET: AANWIJZINGEN: voor het uitvoeren van eender welke gelieve zich bij het opnieuw monteren van de reinigingshandeling dient u het toestel los te onderdelen te houden aan de onderstaande koppelen van het voedingsnet gas of aanbevelingen: - controleer of de inkepingen van de branderkoppen elektriciteit.
 • Seite 6 INSTALLATIE TECHNISCHE MEDEDELINGEN 3) PLAATSING KOOKPLAAT BESTEMD VOOR DE Na het wegnemen van de externe verpakking en de interne verpakkingen van de verschillende INSTALLATEURS losse delen dient u zich ervan te vergewissen dat De installatie, alle regelingen, de veranderingen de kookplaat onbeschadigd is. In geval van twijfel en de onderhoudshandelingen die in dit deel het toestel niet gebruiken en zich wenden tot worden opgesomd mogen uitsluitend door...
 • Seite 7 INSTALLATIE Het toestel dient te worden geclassificeerd in - Zet het vast met de voorziene beugels “S”. Zorg klasse 3 en daarom zijn alle voorschriften van ervoor dat u het uitstekende deel in de gleuf “H” de normen voor dergelijke toestellen van steekt, die is uitgehaald op de bodem, en zet de toepassing.
 • Seite 8: Plaats En Ontluchting

  INSTALLATIE BELANGRIJKE voorwaarden aan voor de instelling van het INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN toestel: gastype en werkdruk. Wanneer het gas wordt verdeeld door leidingen, Wij wijzen de installateur erop dat de eventuele moet het toestel aangesloten worden op de zijwanden niet hoger mogen zijn dan de gasaanvoerinstallatie en afdichtingen volgens kookplaat.
 • Seite 9 INSTALLATIE VOOR BELGIË AANSLUITING OP GAS EN 10226...
 • Seite 10 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 11 INSTALLATIE EN 10226 EN 10226...
 • Seite 12: Elektrische Aansluiting

  INSTALLATIE 8) ELEKTRISCHE AANSLUITING tussen de contacten van minstens 3 mm. - Denk eraan dat de aardkabel niet onderbroken mag worden door de schakelaar. BELANGRIJK: - De elektrische aansluiting ook worden de installatie dient uitgevoerd te worden beschermd met een differentiaalschakelaar met volgens de instructies van de fabrikant.
 • Seite 13 REGELINGEN Voor u welke regeling dan ook gaat uitvoeren, Wij raden u aan niet te overdrijven met het dient u de stroom van het toestel uit te “Minimum”: de kleine vlam moet continu en stabiel schakelen. branden. Monteer de verschillende onderdelen Aan het eind van de regelingen of voorafgaande opnieuw.
 • Seite 14 INSTALLATIE 10) VERVANGING MONDSTUKKEN regeling of voorafgaande regeling verzegelen en op het toestel het aanwezige etiket De branders kunnen worden aangepast aan de vervangen door het etiket dat overeenstemt diverse soorten gas door mondstukken te met de nieuwe gasregeling. Dit etiket zit in de monteren die overeenstemmen met het gebruikte verpakking van de vervangingsmondstukken.
 • Seite 15: Vervanging Van De Onderdelen

  ONDERHOUD Voor uitvoeren welke Invetten van de kranen (zie afb. 18) onderhoudshandeling dan ook, dient u het Als de bediening van een kraan moeilijk wordt dient toestel los te koppelen van het ga- of u hem zonder dralen in te vetten volgens de elektriciteitsnet.
 • Seite 16 ONDERHOUD TYPES EN DOORSNEDEN VAN DE VOEDINGSKABELS TYPE KOOKPLAAT TYPE KABEL VOEDING 1 FASE Gaskookplaat H05 RR - F Doorsnede 3 x 0.75 mm OPGELET!!!! Bij vervanging van de voedingskabel moet de installateur de aarddraad langer houden dan de fasedraden (zie afb. 19) en bovendien rekening houden met de aanwijzingen van paragraaf 8. FIG.
 • Seite 17: Technische Gegevens Vermeld Op Het Kenmerkenetiket

  TECHNISCHE GEGEVENS VERMELD OP HET KENMERKENETIKET 5 GASPITTEN CATEGORIE = 2E+3+ G 30 – BUTAAN = 28 - 30 mbar G 31 – PROPAAN = 37 mbar G 20 – AARDGAS = 20 mbar Σ Qn AARDGAS = 10.80 kW Σ...
 • Seite 18 TECHNISCHE ASSISTENTIE EN VERVANGINGSONDERDELEN Dit toestel is voor het de fabriek verliet gekeurd en afgesteld door kundig en gespecialiseerd personeel om de beste werkingsresultaten te garanderen. De originele vervangingsonderdelen vindt u alleen in onze Technische Assistentiecentra en geautoriseerde winkels. Elke herstelling of afstelling die later nodig blijkt te zijn dient te worden gedaan met de grootste zorg en aandacht door gekwalificeerd personeel.
 • Seite 19 Le constructeur n’assume aucune responsabilité pour les dégâts matériels et les accidents de personnes dérivant d’une installation incorrecte ou d’un usage impropre de l’appareil. MODÈLE: HIG 95225 SX SAP NOMBRE: 8947323200 Le fabricant ne saurait être retenu responsable des inexactitudes dues à des erreurs d'impression ou de transcription, contenues dans cette notice.
 • Seite 20 DESCRIPTION DES TABLES DE CUISSON 5 11 6 1 Brûleur triple couronne 3100 W 2 Brûleur rapide 2800 W 3 Brûleur semi-rapide 1750 W 4 Brûleur semi-rapide réduit 1400 W 5 Bouton de commande du brûleur n° 4 6 Bouton de commande du brûleur n° 3 7 Bouton de commande du brûleur n°...
 • Seite 21 UTILISATION 1) BRULEURS Puissances Ø Casseroles Brûleurs Sur le bandeau de commande on a réalisé en (cm) sérigraphie, sous chaque brûleur, un schéma Triple couronne 3100 24 ÷ 26 indiquant à quel brûleur correspond le bouton. Après avoir ouvert le robinet du gaz ou de la bouteille de Rapide 2800 20 ÷...
 • Seite 22 MODE D'EMPLOI AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D’UTILISATION : - l'utilisation d'un appareil de cuisson à gaz produit de la chaleur et de l'humidité dans le local où il est installé. Il est donc impératif d'assurer une bonne aération de la pièce: les ouvertures d'aération naturelle (fig.
 • Seite 23 NETTOYAGE ATTENTION: AVERTISSEMENTS: avant toute opération de nettoyage, débrancher lors du remontage des composants, il est l’appareil et couper le gaz. conseillé de s’en tenir aux recommandations suivantes: 2) PLAN DE TRAVAIL - vérifier que les trous de sortie de gaz des Si on veut conserver la brillance de la table, il est très répartiteurs de flamme “T”...
 • Seite 24: Installation

  INSTALLATION 3) MISE EN PLACE DE LA TABLE DE NFORMATIONS TECHNIQUES A CUISSON L’ATTENTION DES INSTALLATEURS Après avoir enlevé l’emballage externe et interne L’installation, tous réglages, des différentes pièces mobiles, s’assurer que la transformations et les entretiens mentionnés table est intacte. En cas de doute, ne pas utiliser dans ce chapitre doivent être effectués l’appareil et s’adresser à...
 • Seite 25 INSTALLATION 4) FIXATION DE LA TABLE DE CUISSON - La bloquer au moyen des brides “S”, en ayant soin d’enfiler la partie saillante dans la fente “H” La table est équipée d’une garniture spéciale pour éviter toute infiltration de liquide dans le meuble. réalisée sur le fond et en serrant la vis “F”...
 • Seite 26: Emplacement Et Aeration

  INSTALLATION 7) RACCORDEMENT AU GAZ PRESCRIPTIONS IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les Information pour l'installateur: les parois données figurant sur l'étiquette signalétique latérales éventuelles ne doivent pas dépasser appliquée sur la partie inférieure du caisson en hauteur la table de cuisson. En outre, la sont compatibles avec celles du réseau de paroi postérieure ainsi que les surfaces distribution du gaz.
 • Seite 27 INSTALLATION POUR LA BELGIQUE RACCORDEMENT À LA PRISE DE GAZ EN 10226...
 • Seite 28 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 29 INSTALLATION EN 10226 EN 10226...
 • Seite 30: Raccordement Electrique

  INSTALLATION 8) RACCORDEMENT ELECTRIQUE de l'appareil, avec une ouverture minimale entre les contacts de 3 mm. - Ne pas oublier que le câble de mise à la terre ne IMPORTANT: l’installation doit s'effectuer doit pas être interrompu par l'interrupteur. conformément aux instructions du - Le réseau électrique peut également être protégé...
 • Seite 31 REGLAGES Avant tout réglage, débrancher l’appareil. Au Il est recommandé de ne pas exagérer avec le terme des opérations de réglage ou de «Minimum»: la petite flamme doit être stable et préréglage, les scellages éventuels doivent être constante. rétablis par le technicien. Remonter correctement les différents composants.Il Le réglage de l’air primaire sur nos brûleurs reste entendu que ce réglage ne doit être...
 • Seite 32 TRANSFORMATIONS 10) REMPLACEMENT DES INJECTEURS éventuels, et remplacer l’étiquette présente sur l’appareil par celle qui correspond au nouveau Les brûleurs sont adaptables aux différents gaz en réglage de gaz effectué. Cette étiquette se montant les injecteurs correspondants au gaz trouve dans le sachet qui contient les utilisé.
 • Seite 33: Entretien

  ENTRETIEN Avant toute opération d’entretien, débrancher Graissage des robinets (voir fig. 18) l’appareil et couper le gaz. Si la manipulation d’un robinet devient difficile, il 11) REMPLACEMENT DES COMPOSANTS faut sans plus attendre le graisser en suivant les instructions ci-après: Pour remplacer les composants logés à...
 • Seite 34 ENTRETIEN TYPES ET SECTIONS DES CABLES D’ALIMENTATION TYPE DE TABLE TYPE DE CABLE ALIMENTATION DE CUISSON MONOPHASE Table de cuisson au gaz H05 RR - F Section 3 x 0.75 mm ATTENTION!!! En cas de remplacement du câble d’alimentation, l’installateur devra veiller à ce que le conducteur de terre soit plus long que les conducteurs de phase (voir fig.
 • Seite 35 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REPORTEES SUR L’ETIQUETTE SIGNALETIQUE 5 FEUX CATEGORIE = 2E+3+ G 30 – BUTANE = 28 - 30 mbar G 31 – PROPANE = 37 mbar G 20 – NATUREL = 20 mbar Σ Qn NATUREL = 10.80 kW Σ...
 • Seite 36 ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIECES DE RECHANGE Cet appareil, avant de quitter l’usine, a fait l’objet d’essais et d’une mise au point de la part d’un personnel expert et spécialisé, de manière à garantir les meilleurs résultats de fonctionnement. Les pièces de rechange originales ne sont disponibles que dans nos Centres d’Assistance Technique et dans les magasins autorisés.
 • Seite 37 Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden an Personen oder Sachen verantwortlich gemacht werden, die auf eine unsachgemäße Installation oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zurückzuführen sind. MODELLE: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten in dieser Broschüre, die aus Druckfehlern oder einer ungenauen Übertragung herrühren.
 • Seite 38: Beschreibung Der Kochfelder

  BESCHREIBUNG DER KOCHFELDER 5 11 6 1 Gasbrenner mit dreifachem Kranz 3100 W 2 Starkbrenner 2800 W 3 Normalbrenner hinten 1750 W 4 Normalbrenner hinten abgesetzt 1400 W 5 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr. 4 6 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr. 3 7 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr.
 • Seite 39 GEBRAUCH 1) BRENNER Brenner Leistung W Ø Topf (cm) An der Frontblende ist über jedem Regulierungsschalter ein Schema aufgedruckt, aus dem man entnehmen Dreifacher Kranz 3100 24 ÷ 26 kann, auf welchen Brenner sich der Schalter bezieht. Starkbrenner 2800 20 ÷ 22 Nachdem der Gashahn der Gasversorgung oder der Gasflasche geöffnet wurde, können die Gasbrenner wie Normalbrenner abgesetzt...
 • Seite 40 GEBRAUCH HINWEISE UND TIPPS FÜR DEN ANWENDER: - wenn man ein Gaskochgerät benutzt, entstehen Wärme und Feuchtigkeit in dem Raum, in dem es installiert ist. Daher ist für eine gute Lüftung des Raumes zu sorgen, indem man die Öffnungen für die natürliche Belüftung (Abb.
 • Seite 41 REINIGUNG ACHTUNG: - Überzeugen Sie sich, dass die runde bevor Sie irgendeine Reinigungsarbeit am Gerät emaillierte Brennkopfabdeckung “C” (Abb. 6) ausführen, ist dieses unbedingt von der Strom- korrekt auf dem Brennkopf aufsitzt. Die und Gaszufuhr zu trennen. Position korrekt, wenn Brennkopfabdeckung fest und stabil auf dem 2) ARBEITSPLATTE Brennkopf aufsitzt.
 • Seite 42: Technische Hinweise Für Den Installateur

  INSTALLATION TECHNISCHE HINWEISE FÜR 3) EINFÜGEN DER PLATTE DEN INSTALLATEUR Nachdem die äußere Verpackung und die inneren Verpackungsteile von den verschiedenen Die Installation, alle Einstellungsarbeiten, Geräteteilen abgenommen wurden, sollte man Umänderungen und Instandhaltungsarbeiten, sich zuerst vom einwandfreien Gesamtzustand der die in diesem Teil aufgeführt werden, dürfen Platte überzeugen.
 • Seite 43: Befestigung Der Platte

  INSTALLATION 4) BEFESTIGUNG DER PLATTE - Fixieren Sie das Kochfeld mit den dafür vorgesehenen Befestigungsstücken “S”, wobei Das Kochfeld ist mit einer speziellen Dichtung Sie darauf achten sollten, dass der vorstehende ausgestattet, die das Eindringen von Flüssigkeiten Teil in den im Boden befindlichen Schlitz “H” in das Möbelteil verhindert.
 • Seite 44: Belüftung Der Räume

  INSTALLATION WICHTGE INSTALLATIONSHINWEISE Hinweisetikett denjenigen Gasversorgung übereinstimmen. Der Installateur wird darauf hingewiesen, dass eventuell Ein in dieser Broschüre abgedrucktes und ein vorhandene Seitenwände nicht die Höhe des Kochfelds sich auf der Unterseite des Gehäuses überschreiten dürfen. Darüber hinaus müssen die befindliches Etikett enthalten...
 • Seite 45 INSTALLATION FÜR BELGIEN ANSCHLUSS an die Gasversorgung EN 10226...
 • Seite 46 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 47 INSTALLATION EN 10226 EN 10226...
 • Seite 48: Elektrischer Anschluss

  INSTALLATION 8) ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - Kann der Stromanschluss auch durch einen schnellansprechenden Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. WICHTIG: Die Installation muss gemäß den Es wird wärmstens empfohlen, das gelb-grüne Herstelleranweisungen ausgeführt werden. Erdungskabel an eine wirksame Erdungsstelle Eine fehlerhafte Installation kann anzuschließen. Personen- Tier - oder Sachschäden Vor den Arbeiten an dem elektrischen Teil des verursachen, für die der Hersteller nicht...
 • Seite 49: Einstellungsarbeiten

  EINSTELLUNGSARBEITEN Bevor irgendeine Einstellungsarbeit Es wird empfohlen, die „Minimal”-Position nicht zu durchgeführt wird, ist das Gerät unbedingt vom übertreiben: Die kleine Flamme muss anhaltend Strom zu trennen. Nach den Einstellungs - oder und konstant sein. Voreinstellungsarbeiten müssen die eventuell Bringen Sie nun die verschiedenen Teile wieder auf vorhandenen Versiegelungen durch den korrekte Weise an.
 • Seite 50: Anordnung Der Brenner

  UMÄNDERUNGEN 10) AUSTAUSCH DER GASDÜSEN Vorregulierungshähne versiegeln und auf dem Gerät das alte Etikett durch ein neues, dem verwendeten Die Brenner sind für verschiedene Gastypen geeignet, Gastyp entsprechenden Etikett ersetzen. Dieses dafür müssen die dem benützten Gas entsprechenden Etikett ist bereits im Verpackungsumschlag der Gasdüsen montiert werden.
 • Seite 51: Wartung

  WARTUNG Bevor irgendeine Instandhaltungsarbeit Einfetten der hähne (siehe Abb. 18) durchgeführt wird, ist das Gerät von Strom und Falls die Bewegungsfähigkeit eines Hahns sich der Gaszufuhr zu trennen. verhärtet, sollte man diesen ohne Zögern gemäß den folgenden Anweisungen einfetten: 11) ERSATZ VON KOMPONENTEN - den Hahnkörper auseinandernehmen.
 • Seite 52 WARTUNG ANSCHLUSSKABELTYPEN UND - QUERSCHNITTE KOCHFELD TYP KABELTYP EINPHASENVERSORGUNG Gaskochfeld H05 RR - F Querschnitt 3 x 0.75 mm ACHTUNG!!! Falls das Anschlusskabel ausgetauscht werden muss, sollte der Installateur darauf achten, dass der Erdungsleiter länger sein muss als die Phase (siehe Abb. 19), darüber hinaus hat er sich an die Hinweise in Paragraph 8 zu halten.
 • Seite 53: Technische Daten Auf Dem Hinweisetikett

  TECHNISCHE DATEN AUF DEM HINWEISETIKETT 5 GASKOCHSTELLEN KATEGORIE = 2E+3+ G 30 – BUTAN = 28 - 30 mbar G 31 – PROPAN = 37 mbar G 20 – ERDGAS = 20 mbar Σ Qn ERDGAS = 10.80 kW Σ Qn GPL gas = g/h (G30) g/h (G31)
 • Seite 54: Technischer Kundendienst Und Ersatzteile

  TECHNISCHER KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE Bevor dieses Gerät die Fabrik verlassen hat, wurde es einer Endkontrolle unterzogen und von erfahrenem, spezialisiertem Personal auf Herz und Nieren geprüft, um einwandfreies Funktionieren gewährleiste zu können. Die Originalersatzteile finden Sie ausschließlich bei unseren Kundendienstzentren oder bei autorisierten Fachhändlern.
 • Seite 55 The manufacturer shall not be held responsible for any damages to persons or property caused by incorrect installation or use of the appliance. MODEL: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 The Manufacturer shall not be held responsible for any inaccuracies in this handbook due to printing or transcription errors;...
 • Seite 56 DESCRIPTION OF HOBS 5 11 6 1 Triple ring gas burner 3100 W 2 Rapid gas burner 2800 W 3 Semirapid gas burner 1750 W 4 Semirapid gas burner 1400 W 5 Burner n° 4 control knob 6 Burner n° 3 control knob 7 Burner n°...
 • Seite 57 1) BURNERS Burners Power ratings Pan Ø in cm A diagram is screen-printed above each knob on Triple ring 3100 24 ÷ 26 the front panel. This diagram indicates to which burner the knob in question corresponds. After Rapid 2800 20 ÷...
 • Seite 58 WARNINGS AND ADVICE FOR THE USER: ●use of a gas cooking appliance produces heat and moisture in the room in which it is installed. The room must therefore be well ventiladed by keeping the natural air vents clear (see fig. 3) and by activating the mechanical aeration device (suction hood or electric fan fig.
 • Seite 59 CLEANING IMPORTANT: WARNINGS: always disconnect the appliance from the gas comply with the following instructions, before and electricity mains before carrying out any remounting the parts: cleaning operation. - check that burner head slots “T” (fig. 6) have not become clogged by foreign bodies. - Check that enamelled burner cap “C”...
 • Seite 60 INSTALLATION TECHNICAL INFORMATION 3) INSTALLING THE HOT PLATE FOR THE INSTALLER Check that the appliance is in a good condition after having removed the outer packaging and internal Installation, adjustments of controls and wrappings from around the various loose parts. In maintenance must only be carried out by a case of doubt, do not use the appliance and contact qualified engineer.
 • Seite 61 INSTALLATION 4) FIXING THE HOT PLATE - Fix the hob with the proper brackets “S” and fit the prominent part into the porthole “H” on the The hot plate has a special seal which prevents bottom; turn the screw “F” until the bracket “S” liquid from getting into the cabinet.
 • Seite 62: Gas Connection

  INSTALLATION I M P O RTA N T I N S TA L L AT I O N standards and provisions in force. S P E C I F I C AT I O N S When gas is supplied through ducts, the appliance The installer should note that the appliance that side must be connected to the gas supply system: walls should be no higher than the hot plate itself.
 • Seite 63 INSTALLATION FOR BELGIUM CONNECTING TO THE GAS SUPPLY EN 10226...
 • Seite 64 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 65 INSTALLATION EN 10226 EN 10226...
 • Seite 66: Electrical Connection

  INSTALLATION 8) ELECTRICAL CONNECTION - The electrical connection may also be protected by a high sensitivity differential circuit- breaker. You are strongly advised to fix the relative yellow- IMPORTANT: the appliance must be green earth wire to an efficient earthing system. installed following the manufacturer's Before performing any service on the electrical part instructions.
 • Seite 67 ADJUSTMENTS Always disconnect the appliance from the It is understood that only burners operating electricity main before making any adjustments. with G20 or G25 should be subjected to the All seals must be replaced by the technician at above mentioned adjustments. The screw must the end of any adjustments or regulations.
 • Seite 68 CONVERSIONS 10) REPLACING THE INJECTORS devices, and replace the label on the device with the one corresponding to the new gas The burners can be adapted to different types of control made. This label is located in the bag gas by mounting injectors suited to the type of gas containing the spare injectors.
 • Seite 69 SERVICING Always disconnect the appliance from the Greasing the taps (see fig. 18) electricity and gas mains before proceeding If a tap becomes stiff to operate, it must be with any servicing operation. immediately greased in compliance with the following instructions: - remove the tap.
 • Seite 70 SERVICING CABLE TYPES AND SECTIONS TYPE OF TYPE OF SINGLE - PHASE HOT PLATE CABLE POWER SUPPLY Gas hot plate H05 RR - F Section 3 x 0.75 mm ATTENTION!!! If the power supply cable is replaced, the installer should leave the ground wire longer than the phase conductors (fig.
 • Seite 71 TECHNICAL DATA ON THE DATA LABEL 5 BURNERS CATEGORY = 2E+3+ G 30 – BUTANE = 28 - 30 mbar G 31 – PROPANE = 37 mbar G 20 – NATURAL = 20 mbar Σ Qn NATURAL = 10.80 kW Σ...
 • Seite 72: Technical Assistance And Spare Parts

  TECHNICAL ASSISTANCE AND SPARE PARTS Before leaving the factory, this appliance will have been tested and regulated by expert and specialized personnel in order to guarantee the best performances. Any repairs or adjustments which may be subsequently required may only be carried out by qualified personnel with the utmost care and attention.
 • Seite 73 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan zaken of personen, die voortvloeit uit een niet correcte installatie of een verkeerd gebruik van het toestel. MODEL: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden, te wijten aan drukfouten of verschrijvingen, in dit boekje.
 • Seite 74 BESCHRIJVING KOOKPLATEN 5 11 6 1 Brander drievoudige krans van 3100 W 2 Snelbrander van 2800 W 3 Halfsnelle brander van 1750 W 4 Halfsnelle brander gereduceerd van 1400 W 5 Bedieningsknop brander nr. 4 6 Bedieningsknop brander nr. 3 7 Bedieningsknop brander nr.
 • Seite 75 GEBRUIK 1) BRANDERS Vermogens Ø Kookpannen Branders frontpaneel staat boven iedere bedieningsknop een schema gezeefdrukt waarin is Drievoudige krans 3100 24 ÷ 26 aangegeven welke brander de knop bedient. Nadat u de kraan van de gasleiding of –fles hebt geopend, Snel 2800 20 ÷...
 • Seite 76 GEBRUIK WAARSCHUWINGEN EN ADVIES VOOR DE GEBRUIKER: ●het gebruik van een gaskooktoestel produceert warmte en vochtigheid in het vertrek waar het geïnstalleerd is. Het is daarom noodzakelijk een goede ventilatie van het lokaal te voorzien, door de natuurlijke ventilatie-openingen (afb. 3) vrij te houden en het mechanische ventilatieapparaat (afzuigkap of ventilator afb.
 • Seite 77 REINIGING OPGELET: AANWIJZINGEN: voor het uitvoeren van eender welke gelieve zich bij het opnieuw monteren van de reinigingshandeling dient u het toestel los te onderdelen te houden aan de onderstaande koppelen van het voedingsnet gas of aanbevelingen: - controleer of de inkepingen van de branderkoppen elektriciteit.
 • Seite 78 INSTALLATIE TECHNISCHE MEDEDELINGEN 3) PLAATSING KOOKPLAAT BESTEMD VOOR DE Na het wegnemen van de externe verpakking en de interne verpakkingen van de verschillende INSTALLATEURS losse delen dient u zich ervan te vergewissen dat De installatie, alle regelingen, de veranderingen de kookplaat onbeschadigd is. In geval van twijfel en de onderhoudshandelingen die in dit deel het toestel niet gebruiken en zich wenden tot worden opgesomd mogen uitsluitend door...
 • Seite 79 INSTALLATIE Het toestel dient te worden geclassificeerd in - Zet het vast met de voorziene beugels “S”. Zorg klasse 3 en daarom zijn alle voorschriften van ervoor dat u het uitstekende deel in de gleuf “H” de normen voor dergelijke toestellen van steekt, die is uitgehaald op de bodem, en zet de toepassing.
 • Seite 80 INSTALLATIE BELANGRIJKE voorwaarden aan voor de instelling van het INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN toestel: gastype en werkdruk. Wij wijzen de installateur erop dat de eventuele Wanneer het gas wordt verdeeld door leidingen, zijwanden niet hoger mogen zijn dan de moet het toestel aangesloten worden op de kookplaat.
 • Seite 81 INSTALLATIE GASAANSLUITING VOOR NEDERLAND EN 10226...
 • Seite 82 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 83 INSTALLATIE 8) ELEKTRISCHE AANSLUITING - De elektrische aansluiting ook worden beschermd met een differentiaalschakelaar met hoge gevoeligheid. Wij raden u sterk aan de groen-geel gekleurde BELANGRIJK: aarddraad vast te maken aan een efficiënte de installatie dient uitgevoerd te worden aardinstallatie. volgens de instructies van de fabrikant.
 • Seite 84 REGELINGEN Voor u welke regeling dan ook gaat uitvoeren, Wij raden u aan niet te overdrijven met het dient u de stroom van het toestel uit te “Minimum”: de kleine vlam moet continu en stabiel schakelen. branden. Monteer de verschillende onderdelen Aan het eind van de regelingen of voorafgaande opnieuw.
 • Seite 85 INSTALLATIE 10) VERVANGING MONDSTUKKEN regeling of voorafgaande regeling verzegelen en op het toestel het aanwezige etiket De branders kunnen worden aangepast aan de vervangen door het etiket dat overeenstemt diverse soorten gas door mondstukken te met de nieuwe gasregeling. Dit etiket zit in de monteren die overeenstemmen met het gebruikte verpakking van de vervangingsmondstukken.
 • Seite 86 ONDERHOUD Voor uitvoeren welke Invetten van de kranen (zie afb. 18) onderhoudshandeling dan ook, dient u het Als de bediening van een kraan moeilijk wordt dient toestel los te koppelen van het ga- of u hem zonder dralen in te vetten volgens de elektriciteitsnet.
 • Seite 87 ONDERHOUD TYPES EN DOORSNEDEN VAN DE VOEDINGSKABELS TYPE KOOKPLAAT TYPE KABEL VOEDING 1 FASE Gaskookplaat H05 RR - F Doorsnede 3 x 0.75 mm OPGELET!!!! Bij vervanging van de voedingskabel moet de installateur de aarddraad langer houden dan de fasedraden (zie afb. 19) en bovendien rekening houden met de aanwijzingen van paragraaf 8. FIG.
 • Seite 88 TECHNISCHE GEGEVENS VERMELD OP HET KENMERKENETIKET 5 GASPITTEN CATEGORIE = 2L3B/P G 30 – BUTAAN = 28 - 30 mbar G 25 – AARDGAS = 25 mbar Σ Qn AARDGAS = 10.80 kW Σ Qn L.P.G. = g/h (G30) SPANNING = 230 – 240 V ~ FREQUENTIE = 50/60 Hz...
 • Seite 89 TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE REGELING GAS VAN HET TOESTEL WAARSCHUWING: het apparaat is ontworpen om G20 bij 20 mbar, om veilig te werken met gas G25 25 mbarbehoefte aan transformatie. Zie sectie 10 van deze handleiding voor de transformatie. Voor Nederland dit toestel is geregeld G25 - “p” 25 mbar Categorie II 2L3B/P...
 • Seite 90 TECHNISCHE ASSISTENTIE EN VERVANGINGSONDERDELEN Dit toestel is voor het de fabriek verliet gekeurd en afgesteld door kundig en gespecialiseerd personeel om de beste werkingsresultaten te garanderen. De originele vervangingsonderdelen vindt u alleen in onze Technische Assistentiecentra en geautoriseerde winkels. Elke herstelling of afstelling die later nodig blijkt te zijn dient te worden gedaan met de grootste zorg en aandacht door gekwalificeerd personeel.
 • Seite 91 The manufacturer shall not be held responsible for any damages to persons or property caused by incorrect installation or use of the appliance. MODEL: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 The Manufacturer shall not be held responsible for any inaccuracies in this handbook due to printing or transcription errors;...
 • Seite 92 DESCRIPTION OF HOBS 5 11 6 1 Triple ring gas burner 3100 W 2 Rapid gas burner 2800 W 3 Semirapid gas burner 1750 W 4 Semirapid gas burner 1400 W 5 Burner n° 4 control knob 6 Burner n° 3 control knob 7 Burner n°...
 • Seite 93 1) BURNERS Burners Power ratings Pan Ø in cm A diagram is screen-printed above each knob on Triple ring 3100 24 ÷ 26 the front panel. This diagram indicates to which burner the knob in question corresponds. After Rapid 2800 20 ÷...
 • Seite 94 WARNINGS AND ADVICE FOR THE USER: ●use of a gas cooking appliance produces heat and moisture in the room in which it is installed. The room must therefore be well ventiladed by keeping the natural air vents clear (see fig. 3) and by activating the mechanical aeration device (suction hood or electric fan fig.
 • Seite 95 CLEANING IMPORTANT: WARNINGS: always disconnect the appliance from the gas comply with the following instructions, before and electricity mains before carrying out any remounting the parts: cleaning operation. - check that burner head slots “T” (fig. 6) have not become clogged by foreign bodies. - Check that enamelled burner cap “C”...
 • Seite 96: Installation

  INSTALLATION TECHNICAL INFORMATION 3) INSTALLING THE HOT PLATE FOR THE INSTALLER Check that the appliance is in a good condition after having removed the outer packaging and internal Installation, adjustments of controls and wrappings from around the various loose parts. In maintenance must only be carried out by a case of doubt, do not use the appliance and contact qualified engineer.
 • Seite 97 INSTALLATION 4) FIXING THE HOT PLATE - Fix the hob with the proper brackets “S” and fit the prominent part into the porthole “H” on the The hot plate has a special seal which prevents bottom; turn the screw “F” until the bracket “S” liquid from getting into the cabinet.
 • Seite 98 INSTALLATION I M P O RTA N T I N S TA L L AT I O N connection must comply with the pertinent S P E C I F I C AT I O N S standards and provisions in force. The installer should note that the appliance that side When gas is supplied through ducts, the appliance walls should be no higher than the hot plate itself.
 • Seite 99 INSTALLATION FOR NETHERLAND CONNECTING TO THE GAS SUPPLY EN 10226...
 • Seite 100 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 101 INSTALLATION 8) ELECTRICAL CONNECTION - The electrical connection may also be protected by a high sensitivity differential circuit- breaker. You are strongly advised to fix the relative yellow- IMPORTANT: the appliance must be green earth wire to an efficient earthing system. installed following the manufacturer's instructions.
 • Seite 102 ADJUSTMENTS Always disconnect the appliance from the It is understood that only burners operating electricity main before making any adjustments. with G25 should be subjected to the above All seals must be replaced by the technician at mentioned adjustments. The screw must be the end of any adjustments or regulations.
 • Seite 103 CONVERSIONS 10) REPLACING THE INJECTORS seals on the regulating or pre-regulating devices, and replace the label on the device The burners can be adapted to different types of with the one corresponding to the new gas gas by mounting injectors suited to the type of gas control made.
 • Seite 104 SERVICING Always disconnect the appliance from the Greasing the taps (see fig. 18) electricity and gas mains before proceeding If a tap becomes stiff to operate, it must be with any servicing operation. immediately greased in compliance with the following instructions: - remove the tap.
 • Seite 105 SERVICING CABLE TYPES AND SECTIONS TYPE OF TYPE OF SINGLE - PHASE HOT PLATE CABLE POWER SUPPLY Gas hot plate H05 RR - F Section 3 x 0.75 mm ATTENTION!!! If the power supply cable is replaced, the installer should leave the ground wire longer than the phase conductors (fig.
 • Seite 106 TECHNICAL DATA ON THE DATA LABEL 5 BURNERS CATEGORY = 2L3B/P G 30 – BUTANE = 28 - 30 mbar G 25 – NATURAL = 25 mbar Σ Qn NATURAL = 10.80 kW Σ Qn L.P.G. = g/h (G30) Voltage = 230 – 240 V ~ Frequency = 50/60 Hz...
 • Seite 107 TECHNICAL DATA FOR THE APPLIANCE GAS REGULATION WARNING: the device is designed to G20 at 20 mbar, to work safely with gas G25 25 mbar need for transformation. Refer to section 10 of this manual for the transformation. For Netherlands this household appliance is adjusted to work at G25 - “p”...
 • Seite 108 TECHNICAL ASSISTANCE AND SPARE PARTS Before leaving the factory, this appliance will have been tested and regulated by expert and specialized personnel in order to guarantee the best performances. Any repairs or adjustments which may be subsequently required may only be carried out by qualified personnel with the utmost care and attention.
 • Seite 109 Le constructeur n’assume aucune responsabilité pour les dégâts matériels et les accidents de personnes dérivant d’une installation incorrecte ou d’un usage impropre de l’appareil. MODÈLE: HIG 95225 SX SAP NOMBRE: 8947323200 Le fabricant ne saurait être retenu responsable des inexactitudes dues à des erreurs d'impression ou de transcription, contenues dans cette notice.
 • Seite 110 DESCRIPTION DES TABLES DE CUISSON 5 11 6 1 Brûleur triple couronne 3100 W 2 Brûleur rapide 2800 W 3 Brûleur semi-rapide 1750 W 4 Brûleur semi-rapide réduit 1400 W 5 Bouton de commande du brûleur n° 4 6 Bouton de commande du brûleur n° 3 7 Bouton de commande du brûleur n°...
 • Seite 111 UTILISATION 1) BRULEURS Puissances Ø Casseroles Brûleurs Sur le bandeau de commande on a réalisé en (cm) sérigraphie, sous chaque brûleur, un schéma Triple couronne 3100 24 ÷ 26 indiquant à quel brûleur correspond le bouton. Après avoir ouvert le robinet du gaz ou de la bouteille de Rapide 2800 20 ÷...
 • Seite 112 MODE D'EMPLOI AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D’UTILISATION : - l'utilisation d'un appareil de cuisson à gaz produit de la chaleur et de l'humidité dans le local où il est installé. Il est donc impératif d'assurer une bonne aération de la pièce: les ouvertures d'aération naturelle (fig.
 • Seite 113 NETTOYAGE ATTENTION: AVERTISSEMENTS: avant toute opération de nettoyage, débrancher lors du remontage des composants, il est l’appareil et couper le gaz. conseillé de s’en tenir aux recommandations suivantes: 2) PLAN DE TRAVAIL - vérifier que les trous de sortie de gaz des Si on veut conserver la brillance de la table, il est très répartiteurs de flamme “T”...
 • Seite 114: Installation

  INSTALLATION 3) MISE EN PLACE DE LA TABLE DE NFORMATIONS TECHNIQUES A CUISSON L’ATTENTION DES INSTALLATEURS Après avoir enlevé l’emballage externe et interne L’installation, tous réglages, des différentes pièces mobiles, s’assurer que la transformations et les entretiens mentionnés table est intacte. En cas de doute, ne pas utiliser dans ce chapitre doivent être effectués l’appareil et s’adresser à...
 • Seite 115 INSTALLATION 4) FIXATION DE LA TABLE DE CUISSON - La bloquer au moyen des brides “S”, en ayant soin d’enfiler la partie saillante dans la fente “H” La table est équipée d’une garniture spéciale pour éviter toute infiltration de liquide dans le meuble. réalisée sur le fond et en serrant la vis “F”...
 • Seite 116 INSTALLATION 7) RACCORDEMENT AU GAZ PRESCRIPTIONS IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les Information pour l'installateur: les parois données figurant sur l'étiquette signalétique latérales éventuelles ne doivent pas dépasser appliquée sur la partie inférieure du caisson en hauteur la table de cuisson. En outre, la sont compatibles avec celles du réseau de paroi postérieure ainsi que les surfaces distribution du gaz.
 • Seite 117 INSTALLATION EN 10226...
 • Seite 118 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 119 INSTALLATION EN 10226 EN 10226...
 • Seite 120 INSTALLATION 8) RACCORDEMENT ELECTRIQUE - Ne pas oublier que le câble de mise à la terre ne doit pas être interrompu par l'interrupteur. - Le réseau électrique peut également être protégé IMPORTANT: l’installation doit s'effectuer au moyen d'un interrupteur différentiel à haute conformément aux instructions du sensibilité.
 • Seite 121 REGLAGES Avant tout réglage, débrancher l’appareil. Au Il est recommandé de ne pas exagérer avec le terme des opérations de réglage ou de «Minimum»: la petite flamme doit être stable et préréglage, les scellages éventuels doivent être constante. rétablis par le technicien. Remonter correctement les différents composants.
 • Seite 122 TRANSFORMATIONS DISPOSITION DES BRULEURS EEplaque de cuisson au 54,45 % FIG. 13 TABLEAU DIAMETRE DEBIT DEBIT PRESSION BRULEURS INJECTEUR THERMIQUE THERMIQUE (W) D’EXERCICE mbar Min. Max. EEbrûleur degaz** DENOMINATION N° 1/100 mm TRIPLE 121 Y 1800 3100 53,3 % COURONNE RAPIDE 117 S 2800...
 • Seite 123: Entretien

  ENTRETIEN Avant toute opération d’entretien, débrancher Graissage des robinets (voir fig. 18) Si la manipulation d’un robinet devient difficile, il l’appareil et couper le gaz. faut sans plus attendre le graisser en suivant les 11) REMPLACEMENT DES COMPOSANTS instructions ci-après: - démonter le corps du robinet.
 • Seite 124 ENTRETIEN TYPES ET SECTIONS DES CABLES D’ALIMENTATION TYPE DE TABLE TYPE DE CABLE ALIMENTATION DE CUISSON MONOPHASE Table de cuisson au gaz H05 RR - F Section 3 x 0.75 mm ATTENTION!!! En cas de remplacement du câble d’alimentation, l’installateur devra veiller à ce que le conducteur de terre soit plus long que les conducteurs de phase (voir fig.
 • Seite 125 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REPORTEES SUR L’ETIQUETTE SIGNALETIQUE 5 FEUX CATEGORIE = G 20 – NATUREL = 20 mbar Σ Qn NATUREL = 10.80 kW Tension = 230 – 240 V ~ Frequence = 50/60 Hz DONNEES TECHNIQUES DE LA RÉGULATION GAZ DE L’APPAREIL Cet appareil est reglé...
 • Seite 126 ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIECES DE RECHANGE Cet appareil, avant de quitter l’usine, a fait l’objet d’essais et d’une mise au point de la part d’un personnel expert et spécialisé, de manière à garantir les meilleurs résultats de fonctionnement. Les pièces de rechange originales ne sont disponibles que dans nos Centres d’Assistance Technique et dans les magasins autorisés.
 • Seite 127 Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden an Personen oder Sachen verantwortlich gemacht werden, die auf eine unsachgemäße Installation oder auf einen unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zurückzuführen sind. MODELLE: HIG 95225 SX SAP NUMBER: 8947323200 Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten in dieser Broschüre, die aus Druckfehlern oder einer ungenauen Übertragung herrühren.
 • Seite 128 BESCHREIBUNG DER KOCHFELDER 5 11 6 1 Gasbrenner mit dreifachem Kranz 3100 W 2 Starkbrenner 2800 W 3 Normalbrenner hinten 1750 W 4 Normalbrenner hinten abgesetzt 1400 W 5 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr. 4 6 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr. 3 7 Regulierungsschalter für den Gasbrenner Nr.
 • Seite 129 GEBRAUCH 1) BRENNER Brenner Leistung W Ø Topf (cm) An der Frontblende ist über jedem Regulierungsschalter ein Schema aufgedruckt, aus dem man entnehmen Dreifacher Kranz 3100 24 ÷ 26 kann, auf welchen Brenner sich der Schalter bezieht. Starkbrenner 2800 20 ÷ 22 Nachdem der Gashahn der Gasversorgung oder der Gasflasche geöffnet wurde, können die Gasbrenner wie Normalbrenner abgesetzt...
 • Seite 130 GEBRAUCH HINWEISE UND TIPPS FÜR DEN ANWENDER: - wenn man ein Gaskochgerät benutzt, entstehen Wärme und Feuchtigkeit in dem Raum, in dem es installiert ist. Daher ist für eine gute Lüftung des Raumes zu sorgen, indem man die Öffnungen für die natürliche Belüftung (Abb.
 • Seite 131 REINIGUNG ACHTUNG: - Überzeugen Sie sich, dass die runde bevor Sie irgendeine Reinigungsarbeit am Gerät emaillierte Brennkopfabdeckung “C” (Abb. 6) ausführen, ist dieses unbedingt von der Strom- korrekt auf dem Brennkopf aufsitzt. Die und Gaszufuhr zu trennen. Position korrekt, wenn Brennkopfabdeckung fest und stabil auf dem 2) ARBEITSPLATTE Brennkopf aufsitzt.
 • Seite 132 INSTALLATION TECHNISCHE HINWEISE FÜR 3) EINFÜGEN DER PLATTE DEN INSTALLATEUR Nachdem die äußere Verpackung und die inneren Verpackungsteile von den verschiedenen Die Installation, alle Einstellungsarbeiten, Geräteteilen abgenommen wurden, sollte man Umänderungen und Instandhaltungsarbeiten, sich zuerst vom einwandfreien Gesamtzustand der die in diesem Teil aufgeführt werden, dürfen Platte überzeugen.
 • Seite 133 INSTALLATION 4) BEFESTIGUNG DER PLATTE - Fixieren Sie das Kochfeld mit den dafür vorgesehenen Befestigungsstücken “S”, wobei Das Kochfeld ist mit einer speziellen Dichtung Sie darauf achten sollten, dass der vorstehende ausgestattet, die das Eindringen von Flüssigkeiten Teil in den im Boden befindlichen Schlitz “H” in das Möbelteil verhindert.
 • Seite 134 INSTALLATION WICHTGE INSTALLATIONSHINWEISE Hinweisetikett denjenigen Gasversorgung übereinstimmen. Der Installateur wird darauf hingewiesen, dass eventuell Ein in dieser Broschüre abgedrucktes und ein vorhandene Seitenwände nicht die Höhe des Kochfelds sich auf der Unterseite des Gehäuses überschreiten dürfen. Darüber hinaus müssen die befindliches Etikett enthalten...
 • Seite 135 INSTALLATION EN 10226...
 • Seite 136 EN 10226 EN 10226 EN 10226 EN 10226...
 • Seite 137 INSTALLATION EN 10226 EN 10226...
 • Seite 138 INSTALLATION 8) ELEKTRISCHER ANSCHLUSS unterbrochen werden. - Kann der Stromanschluss auch durch einen schnellansprechenden Fehlerstromschutzschalter WICHTIG: Die Installation muss gemäß den geschützt werden. Herstelleranweisungen ausgeführt werden. Es wird wärmstens empfohlen, das gelb-grüne Eine fehlerhafte Installation kann Erdungskabel an eine wirksame Erdungsstelle Personen- Tier - oder Sachschäden anzuschließen.
 • Seite 139 EINSTELLUNGSARBEITEN Bevor irgendeine Einstellungsarbeit Es wird empfohlen, die „Minimal”-Position nicht zu durchgeführt wird, ist das Gerät unbedingt vom übertreiben: Die kleine Flamme muss anhaltend Strom zu trennen. Nach den Einstellungs - oder und konstant sein. Voreinstellungsarbeiten müssen die eventuell Bringen Sie nun die verschiedenen Teile wieder auf vorhandenen Versiegelungen durch den korrekte Weise an.
 • Seite 140 UMÄNDERUNGEN ANORDNUNG DER BRENNER EE gas brander 54,45 % ABB. 13 TABELLE DURCHMESSER THERMISCHE THERMISCHE ARBEITS- BRENNER GASDÜSE LEISTUNG LEISTUNG (W) DRUCK Min. Max. EEgas brander** mbar 1/100 mm BEZEICHNUNG DREIFACHER 121 Y 1800 3100 53,3 % KRANZ 117 S 2800 53,2 % STARKBRENNER...
 • Seite 141: Wartung

  WARTUNG Bevor irgendeine Instandhaltungsarbeit Einfetten der hähne (siehe Abb. 18) durchgeführt wird, ist das Gerät von Strom und Falls die Bewegungsfähigkeit eines Hahns sich der Gaszufuhr zu trennen. verhärtet, sollte man diesen ohne Zögern gemäß den folgenden Anweisungen einfetten: 11) ERSATZ VON KOMPONENTEN - den Hahnkörper auseinandernehmen.
 • Seite 142 WARTUNG ANSCHLUSSKABELTYPEN UND - QUERSCHNITTE KOCHFELD TYP KABELTYP EINPHASENVERSORGUNG Gaskochfeld H05 RR - F Querschnitt 3 x 0.75 mm ACHTUNG!!! Falls das Anschlusskabel ausgetauscht werden muss, sollte der Installateur darauf achten, dass der Erdungsleiter länger sein muss als die Phase (siehe Abb. 19), darüber hinaus hat er sich an die Hinweise in Paragraph 8 zu halten.
 • Seite 143 TECHNISCHE DATEN DER GASREGULIERUNG AM GERÄT Dieses Gerät soll bei Betrieb: G20 - “p” 20 mbar Kategorie I TECHNISCHER KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE Bevor dieses Gerät die Fabrik verlassen hat, wurde es einer Endkontrolle unterzogen und von erfahrenem, spezialisiertem Personal auf Herz und Nieren geprüft, um einwandfreies Funktionieren gewährleiste zu können.
 • Seite 144 Contacter le service après-vente Si vous ne parvenez pas à éliminer le problème que vous rencontrez actuellement, veuillez prendre contact avec le revendeur qui vous a livré cet appareil électroménager. Celui-ci sera soit en mesure de vous aider soit il fera appel au service après-vente de l’importateur de la marque. De toute façon, munissez-vous de votre facture d’achat ainsi que du type exact de l’appareil et de son numéro de série.

Inhaltsverzeichnis