Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDMH 4500 A2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2
K E
PNEUMATIC CHIPPING HAMMER
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
e
DALTĂ PNEUMATICĂ
Indicaţii de siguranţă şi de folosire
Instrucţiuni de utilizare originale
L E
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ-
ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
IAN 73790
Anleitung_4139035_LB7.indb 1
Anleitung_4139035_LB7.indb 1
M
PNEUMATSKI ČEKIĆ
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Originalne upute za uporabu
a
ПНЕВМАТИЧЕН ПЕРФОРАТОР
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
F A C
DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
M e
a L E
21.03.12 15:17
21.03.12 15:17

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDMH 4500 A2

 • Seite 1 PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PDMH 4500 A2 PNEUMATIC CHIPPING HAMMER PNEUMATSKI ČEKIĆ Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Original operating instructions Originalne upute za uporabu DALTĂ PNEUMATICĂ ПНЕВМАТИЧЕН ПЕРФОРАТОР Indicaţii de siguranţă şi de folosire Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de utilizare originale...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, deschideţi pagina cu fi guri şi apoi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.
 • Seite 3 - 3 - Anleitung_4139035_LB7.indb 3 Anleitung_4139035_LB7.indb 3 21.03.12 15:17 21.03.12 15:17...
 • Seite 4 - 4 - Anleitung_4139035_LB7.indb 4 Anleitung_4139035_LB7.indb 4 21.03.12 15:18 21.03.12 15:18...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  GB/CY Table of contents 1. Introduction ..............................7 2. Safety regulations ............................7 3. Layout and items supplied .......................... 9 4. Proper use ..............................10 5. Technical data ............................10 6. Before starting the equipment ........................1 1 7. Maintenance and care ..........................1 1 8.
 • Seite 6 GB/CY Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing. Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight. - 6 - Anleitung_4139035_LB7.indb 6 Anleitung_4139035_LB7.indb 6...
 • Seite 7: Introduction

  GB/CY • 1. Introduction The equipment must be serviced in regular intervals in order to check that the rated valu- es and markings demanded of the particular Congratulations on your new purchase. component by ISO 1 1 148 are legible on the You have decided in favor of a high-quality pro- equipment.
 • Seite 8 GB/CY stand squarely and solidly so that you can 2.6 Dangers at the workplace • keep control of the equipment and maintain Slipping, stumbling and falling are the main your posture even if the equipment makes un- reasons for injuries at the workplace. Beware expected movements.
 • Seite 9: Layout And Items Supplied

  GB/CY • 2.9 Dangers due to vibrations Do not exceed the maximum permissible ope- • Vibrations can injure the nerves and cause rating pressure. • blood circulation disorders in your hands and Do not carry compressed air tools by their arms.
 • Seite 10: Proper Use

  GB/CY 4. Proper use Sound and vibration Sound and vibration values were measured in ac- cordance with ISO 15744 and ISO 28927-10. The chisel hammer is a pneumatically operated tool for versatile use. It is suitable for example sound pressure level ......84 dB(A) for making slits, for removing tiles or plaster, for uncertainty ..........3 dB making holes through masonry, for cutting sheet...
 • Seite 11: Before Starting The Equipment

  GB/CY Residual risks (Ø 10 mm internal) with quick-lock coupling. Even if you use the equipment in ac- Make sure that the air regulation screw (3) is cordance with the instructions, certain adjusted so that air can fl ow through. Move the residual risks cannot be eliminated.
 • Seite 12: Excluded From The Guarantee Are

  GB/CY The following lubrication options are available: 9. Cleaning and ordering of spare parts 7.1 Lubrication by mist oiler Connect a complete conditioning unit with mist Important: Disconnect the equipment from the oiler between the compressed air source and the compressed air supply before you carry out any chisel hammer.
 • Seite 13: 1. Disposal And Recycling

  GB/CY 11. Disposal and recycling The unit is supplied in packaging to prevent its being damaged in transit. This packaging is raw material and can therefore be reused or can be returned to the raw material system. The unit and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 15: Warranty Certifi Cate

  GB/CY 13. Warranty certifi cate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number prin- ted below.
 • Seite 16 Sadržaj 1. Uvod ................................18 2. Sigurnosne napomene ..........................18 3. Opis uređaja i sadržaj isporuke ......................20 4. Namjenska uporaba ..........................21 5. Tehnički podaci ............................21 6. Prije puštanja u rad ...........................22 7. Održavanje i njega ..........................23 8. Iz jamstva su isključeni ..........................23 9.
 • Seite 17 Upozorenje - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja Nosite zaštitu za sluh. Buka može utjecati na gubitak sluha. Nosite zaštitne naočale. Iskre koje nastaju za vrijeme rada, iverje, piljevina i prašina koji izlaze iz uređaja mogu izazvati gubitak vida. - 17 - Anleitung_4139035_LB7.indb 17 Anleitung_4139035_LB7.indb 17...
 • Seite 18: Uvod

  1. Uvod označavanje. 2.2 Opasnosti od izbačenih dijelova Srdačne čestitke na kupnji Vašeg novog uređaja. • Prije nego što ćete započeti s radovima Ovim ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Upute održavanja, popravcima, transportom ili za uporabu sastavni su dio ovog proizvoda. One zamjenom dlijeta, odvojite priključak kompri- sadrže važne napomene za sigurnost, korištenje i miranog zraka i rastlačite uređaj.
 • Seite 19 potrebnu zaštitnu odjeću, naročito zaštitne električnim vodom. Obavezno izbjegavajte naočale otporne na udarce, zaštitu za sluh i svaki dodir s električnim vodovima. Uređaj zaštitne rukavice. nije namijenjen za korištenje u eksplozivnoj atmosferi. • 2.4 Opasnosti zbog ponavljanih pokreta Uređaj nije namijenjen za korištenje u eksplo- •...
 • Seite 20: Opis Uređaja I Sadržaj Isporuke

  vata u principu veći. 3. Opis uređaja i sadržaj isporuke 2.10 Dodatne sigurnosne napomene za pneumatske strojeve • 3.1 Opis uređaja (slika 1/2) Komprimirani zrak može uzrokovati ozbiljne 1. Cilindar povrede. • 2. Otponac Prije nego što ćete započeti s radovima 3.
 • Seite 21: Namjenska Uporaba

  4. Namjenska uporaba 5. Tehnički podaci Pneumatsko dlijeto je pneumatski alat za Maks. dopušteni radni tlak: ..... 6,3 bara višestruku namjenu. Ono je prikladno npr. za ra- Potrošnja zraka dove usijecanja utora, za skidanje keramičkih ob- kod 4,0/6,3 bara: ..oko 250/oko 460 l/min loga ili žbuke, za proboje zidova, za odvajanje Prihvatnik dlijeta (6-kutni): .......
 • Seite 22: Prije Puštanja U Rad

  Ograničite stvaranje buke i vibracija na 6. Prije puštanja u rad minimum! • Koristite samo besprijekorne uređaje. Slika 3 • Redovito čistite i održavajte uređaj. Uvrnite priloženu utičnu nazuvicu (4) u priključak • Svoj način rada prilagodite uređaju. komprimiranog zraka nakon što ste prethodno na •...
 • Seite 23: Održavanje I Njega

  7. Održavanje i njega 8. Iz jamstva su isključeni • Pozor: Prije obavljanja postupaka održavanja i potrošni dijelovi • čišćenja, isključite uređaj iz mreže komprimiranog oštećenja nastala zbog nedopuštenog rad- zraka. nog tlaka • oštećenja nastala zbog nepripremljenog kom- Pridržavanje ovdje navedenih napomena u vezi primiranog zraka •...
 • Seite 24: Skladištenje

  10. Skladištenje Čuvajte uređaj i njegov pribor na tamnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja kao i djeci nepristupačnom mjestu. Optimalna temperatura skladištenja mora biti između 5 i 30 °C. Čuvajte uređaj u originalnoj ambalaži. 11. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja.
 • Seite 25: Izjava O Usklađenosti

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 26: Jamstveni List

  13. Jamstveni list Poštovani kupče, naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Žao nam je ako bi ipak došlo do toga da uređaj ne funkcionira besprijekorno i zamolili bismo Vas da se u tom slučaju obratite na adresu naše servisne službe navedenu ispod ovog jamstva.
 • Seite 27 Cuprins 1. Introducere ..............................29 2. Indicaţii de siguranţă ..........................29 3. Descrierea aparatului şi cuprinsul livrării ....................31 4. Utilizarea conform scopului ........................32 5. Date tehnice ..............................32 6. Înaintea punerii în funcţiune ........................33 7. Întreţinere şi îngrijire ..........................33 8. Excluse din garanţie sunt ..........................34 9.
 • Seite 28 Avertisment – Citiţi manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident Purtaţi protecţie antifonică. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului. Purtaţi ochelari de protecţie. Scânteile produse în timpul lucrului, schijele sau aşchiile ieşite din aparat şi praful rezultat pot provoca pierderea vederii. - 28 - Anleitung_4139035_LB7.indb 28 Anleitung_4139035_LB7.indb 28...
 • Seite 29: Introducere

  • 1. Introducere Maşinile trebuie întreţinute cu regularitate, pentru a verifica dacă valorile de dimensi- onare şi marcajele necesare conform ISO Vă felicităm pentru cumpărarea acestui nou apa- 1 1 148 ale piesei de faţă sunt marcate lizibil rat. pe maşină. Dacă este necesar, angajatul/uti- V-aţi decis astfel pentru un produs de înaltă...
 • Seite 30 putere. 2.6 Pericole la locul de muncă • • Mişcări imprevizibile ale maşinii sau ruperea Alunecarea, împiedicarea şi căderile sunt dălţii pot duce la accidente grave. Fiţi atenţi cauzele principale ale accidentelor la locul tot timpul la o poziţie sigură şi stabilă, astfel de muncă.
 • Seite 31: Descrierea Aparatului Şi Cuprinsul Livrării

  • 2.9 Pericole cauzate de vibraţii Nu depăşiţi presiunea de lucru maxim • Expunerea la vibraţii poate duce la afecţiuni admisă. • ale nervilor şi deranjamente ale circulaţiei Nu transportaţi sculele pneumatice ţinând de sanguine în mâini şi braţe. furtun. •...
 • Seite 32: Utilizarea Conform Scopului

  • Ciocan pneumatic de dăltuit 5. Date tehnice • Niplu • Arc de tensionare Presiunea de lucru max. admisă: ....6,3 bari • Set dălţi (5 dălţi) Consum de aer • Ulei pneumatic special la 4,0/6,3 bari: ...cca. 250/cca. 460 l/min •...
 • Seite 33: Înaintea Punerii În Funcţiune

  Limitaţi zgomotul şi vibraţiile la un nivel 6. Înaintea punerii în funcţiune minim. • Utilizaţi numai aparate în stare ireproşabilă. Fig. 3 • Întreţineţi şi curăţaţi aparatul cu regularitate. Înfăşuraţi 2-3 straturi de bandă de etanşare pe • Adaptaţi modul dvs. de lucru aparatului. fi...
 • Seite 34: Excluse Din Garanţie Sunt

  O ungere regulată este premisă pentru 9. Curăţarea şi comanda funcţionarea ireproşabilă şi de durată a cioca- pieselor de schimb nului dvs. de dăltuit. Folosiţi în acest sens numai ulei pneumatic special, acesta este inclus în cup- Atenţie: Decuplaţi aparatul de la reţeaua de rinsul livrării.
 • Seite 35: 1. Eliminare Şi Reciclare

  11. Eliminare şi reciclare Aparatul se afl ă într-un ambalaj pentru a împie- dica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă şi este astfel refolosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorifi care a materiilor prime. Aparat ul şi piesele sale auxiliare sunt con- struite din diferite materiale, cum ar fi...
 • Seite 36: Declaraţie De Conformitate

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 37: Certifi Cat De Garanţie

  13. Certifi cat de garanţie Stimate clientă, stimate client, produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuşi vreodată acest aparat nu va funcţiona ireproşabil ne pare foarte rău şi vă rugăm să vă adresaţi la centrul service indicat la fi nalul acestui certifi cat de garanţie.
 • Seite 38 Съдържание 1. Въведение ..............................40 2. Инструкции за безопасност ........................40 3. Описание на уреда и обем на доставка ...................43 4. Целесъобразна употреба ........................43 5. Технически данни ............................44 6. Преди пускане в експлоатация ......................45 7. Поддръжка и обслужване ........................45 8. Гаранцията не включва ..........................46 9.
 • Seite 39 Предупреждение - За намаляване на опасността от нараняване, прочетете инструкцията за експлоатация Носете предпазно средство за слуха. Въздействието на шума може да предизвика загуба на слуха. Носете предпазни очила. Възникващите по време на работа искри или излизащите от уреда трески, стружки и прах могат да доведат до загуба на зрение. - 39 - Anleitung_4139035_LB7.indb 39 Anleitung_4139035_LB7.indb 39...
 • Seite 40: Въведение

  1. Въведение ход, за да предотвратите неконтролируемо изхвърляне на секача. • Използвайте консумативите и машинните Поздравяваме Ви с покупката на новия уред. инструменти, както е посочено в Избрахте да купите висококачествен продукт. упътването за употреба, за да ограничите Упътването за обслужване е съставна част праха...
 • Seite 41 • Никога не докосвайте секача, докато 2.5 Опасност от принадлежностите • уредът работи и след като го изключите. Внимание: Изключете уреда от мрежата Можете да нараните пръстите или ръцете за сгъстения въздух, преди да извършвате си. Секачът може да се нагрее. работи...
 • Seite 42 2.7 Опасност в следствие на прах и при използване на по-тежка дръжка. пари • В зависимост от обработвания материал 2.10 Допълнителни указания за прахът и газовете могат да бъдат опасни безопасна работа с пневматични за здравето на оператора (например рак, машини...
 • Seite 43: Описание На Уреда И Обем На Доставка

  3. Описание на уреда и обем 4. Целесъобразна употреба на доставка Чукът е пневматичен инструмент с широко приложение. Подходящ е за направата 3.1 Описание на уреда (фиг. 1/2) на канали, за отстраняване на плочки 1. Цилиндър или мазилка, за пробиване на отвори в 2.
 • Seite 44: Технически Данни

  5. Технически данни Ограничете образуването на шум и вибрацията до минимум! • Използвайте само безупречно Максимално допустимо функциониращи уреди. работно налягане: ........6,3 bar • Поддържайте и почиствайте уреда Разход на въздух при редовно. 4,0/6,3 bar: ... прибл. 250/прибл. 460 л/мин. •...
 • Seite 45: Преди Пускане В Експлоатация

  6. Преди пускане в 7. Поддръжка и обслужване експлоатация Внимание: Изключете уреда от мрежата за сгъстения въздух, преди да извършвате работи Фигура 3 по поддръжката и почистването. Завийте сменяемия накрайник (4) в пневматичния куплунг, след като Спазването на посочените указания за предварително...
 • Seite 46: Гаранцията Не Включва

  7.3 Друга поддръжка 9.2 Поръчка на резервни части: Вътре в уреда няма части, които изискват При поръчката на резервни части трябва да се поддръжка. посочат следните данни: • Тип уред • Артикулен номер на уред • Идентификационен номер на уред 8.
 • Seite 47: Декларация За Съответствие

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 48: Гаранционен Документ

  13. Гаранционен документ Уважаеми клиенти, нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това в даден момент този уред не работи безупречно, изказваме съжалението си и Ви молим, да се обърнете към нашата сервизна служба на посочения на тази гаранционна карта адрес. С удоволствие сме на Ваше разположение и по телефона на...
 • Seite 49 GR/CY Περιεχόμενα 1. Eισαγωγή ........................51 2. Υποδείξεις ασφαλείας ....................51 3. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα ............54 4. Σωστή χρήση ........................ 55 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά ....................55 6. Πριν τη θέση σε λειτουργία ..................56 7. Συντήρηση και περιποίηση ................... 57 8.
 • Seite 50 GR/CY Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής. Να φοράτε οπωσδήποτε προστατευτικά γυαλιά. Οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά την εργασία ή τα εκσφενδονιζόμενα κομμάτια, ροκανίδια και σκόνες μπορούν να προκαλέσουν...
 • Seite 51: Eισαγωγή

  GR/CY 1. Eισαγωγή και δονήσεων. • Να κρατάτε τα αεροεργαλεία μακριά από παιδιά. Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή συσκευής σας. στο ρελαντί ώστε να αποφευχθεί η Προτιμήσατε να αγοράσετε ένα προϊόν ανεξέλεγκτη εκτόξευση του εργαλείου. ανώτερης...
 • Seite 52 GR/CY καλά η χρησιμοποιούμενη σμίλη. γυαλιά, ωτοασπίδες και προστατευτικά • Να χρησιμοποιείτε μόνο το γάντια. κατάλληλο ελατήριο σύσφιξης (5) (συμπαραδίδεται). Να αντικαταστήσετε 2.4 Κίνδυνοι από επανειλημμένες το ελατήριο σύσφιξης όταν έχει κινήσεις • φθαρεί, όταν έχει σπάσει ή όταν Η εργασία με ματσακόνι μπορεί να έχει...
 • Seite 53 GR/CY τραυματισμών να αντικαθίστανται τα ή βουητά στα αυτιά). Να χρησιμοποιείτε ελαττωματικά τμήματα και εξαρτήματα. ωτοασπίδες. • Για να κρατήσετε τον δημιουργούμενο 2.6 Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας θόρυβο και τις δονήσεις σε όσο πιο • Οι συχνότεροι τραυματισμοί κατά την χαμηλά...
 • Seite 54: Περιγραφή Της Συσκευής Και Συμπαραδιδόμενα

  GR/CY 3. Περιγραφή της συσκευής τραυματισμούς. Για το λόγο αυτό να ελέγχετε πάντα εάν οι σωλήνες και τα και συμπαραδιδόμενα μέσα στερέωσής τους είναι ακέραια και δεν έχουν φύγει από τη θέση τους. 3.1 Περιγραφή της συσκευής • Κατά το άνοιγμα του ταχυσύνδεσμου (εικ.
 • Seite 55: Σωστή Χρήση

  GR/CY 4. Σωστή χρήση 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά Το ματσακόνι είναι ένα αεροεργαλείο μέγ. επιτρεπτή πίεση λειτουργίας: ..6,3 bar για πολύμορφη χρήση. Είναι κατάλληλο Κατανάλωση αέρα για παράδειγμα για εργασίες ανοίγματος σε 4,0/6,3 bar ..περ. 250/περ. 460 l/min σοβά, για αφαίρεση πλακακιών ή Υποδοχή...
 • Seite 56: Πριν Τη Θέση Σε Λειτουργία

  GR/CY Περιορίστε την δημιουργία θορύβου Ρύθμιση για την εργασία: και τις δονήσεις στο ελάχιστο! Ρυθμ΄σιτε την παροχή πίεσης το ανώτερο • Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε σε πίεση εργασίας 6,3 bar. άψογη κατάσταση. • Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συκσευή. 6.
 • Seite 57: Συντήρηση Και Περιποίηση

  GR/CY 7. Συντήρηση και περιποίηση 7.2 με το χέρι Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα βάζετε Προσοχή: Να διακόπτετε την παροχή 3-5 σταγονες ειδικό λάδι πεπιεσμένου πεπιεσμένου αέρα πριν την εκτέλεση αέρα στη σύνδεση πεπιεσμένου αέρα. εργασιών...
 • Seite 58: Καθαρισμός Και Παραγγελία Ανταλλακτικών

  GR/CY 9. Καθαρισμός 11. Διάθεση στα απορρίμματα και παραγγελία και επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Προσοχή: Να διακόπτετε την παροχή Αυτή η συσκευασία αποτελείται πεπιεσμένου αέρα πριν την εκτέλεση από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να εργασιών...
 • Seite 59: Δήλωση Συμμόρφωσης

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 60: Εγγύηση

  GR/CY 13. Εγγύηση Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε...
 • Seite 61 DE/AT/CH Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................63 2. Sicherheitshinweise ..........................63 3. Gerätebeschreibung und Lieferumfang ....................66 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................66 5. Technische Daten ............................67 6. Vor Inbetriebnahme ..........................68 7. Wartung und Pfl ege ..........................68 8. Von der Garantie ausgeschlossen sind ....................69 9. Reinigung und Ersatzteilbestellung ......................69 10.
 • Seite 62 DE/AT/CH Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraus- tretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken. - 62 - Anleitung_4139035_LB7.indb 62 Anleitung_4139035_LB7.indb 62...
 • Seite 63: Einleitung

  DE/AT/CH • 1. Einleitung Die Maschinen sind regelmäßig zu warten, um zu überprüfen, dass die vom vorliegenden Teil von ISO 1 1 148 erforderten Bemessungs- Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen werte und Kennzeichnungen lesbar auf der Gerätes. Maschine gekennzeichnet sind. Der Ange- Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt stellte/Benutzer muss den Hersteller kontak- entschieden.
 • Seite 64 DE/AT/CH • 2.3 Gefährdungen im Betrieb Verwenden Sie nur scharfe Meißel, da stump- • Die Verwendung des Gerätes kann Prellun- fe Meißel einen höheren Druck benötigen und gen, Abschürfung, Schnitte und Verbrennun- brechen können, sowie die Vibration erhöhen. • gen verursachen. Tragen Sie Handschuhe. Kühlen Sie heiße Werkzeuge nicht in Wasser.
 • Seite 65 DE/AT/CH • die dem Anwendungfall und den allgemein Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich gültigen Sicherheitsregeln entspricht. selbst oder gegen andere Personen. • Umherschlagende Schläuche können ernst- 2.8 Gefährdungen durch Lärm hafte Verletzungen verursachen. Überprüfen • Lärm kann bleibende Gehörschäden verur- Sie daher immer, ob die Schläuche und ihre sachen.
 • Seite 66: Gerätebeschreibung Und Lieferumfang

  DE/AT/CH 3. Gerätebeschreibung und 4. Bestimmungsgemäße Lieferumfang Verwendung 3.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/2) Der Meißelhammer ist ein druckluftbetriebenes 1. Zylinder Werkzeug für den vielseitigen Einsatz. Er eignet 2. Abzugshebel sich z. B. für Schlitzarbeiten, zum Abschlagen von 3. Luftregulierschraube Fliesen oder Putz, für Mauerdurchbrüche, zum 4.
 • Seite 67: Technische Daten

  DE/AT/CH 5. Technische Daten Beschränken Sie die Geräuschentwick- lung und Vibration auf ein Minimum! • Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte. max. zulässiger Arbeitsdruck: .....6,3 bar • Warten und reinigen Sie das Gerät regelmä- Luftverbrauch bei ßig. 4,0/6,3 bar: ....ca. 250/ca. 460 l/min •...
 • Seite 68: Vor Inbetriebnahme

  DE/AT/CH 6. Vor Inbetriebnahme 7. Wartung und Pfl ege Bild 3 Achtung: Trennen Sie das Gerät vom Druckluft- Schrauben Sie den mitgelieferten Stecknippel (4) netz bevor Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten in den Luftanschluss, nachdem Sie zuvor durchführen. 2-3 Lagen Dichtband auf das Gewinde aufge- wickelt haben.
 • Seite 69: Von Der Garantie Ausgeschlossen Sind

  DE/AT/CH 8. Von der Garantie 10. Lagerung ausgeschlossen sind Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an ei- • nem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie für Verschleißteile • Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lager- Schäden durch unzulässigen Arbeitsdruck. • temperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Bewah- Schäden durch nicht aufbereitete Druckluft.
 • Seite 70: Konformitätserklärung

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 A2 (Parkside) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi...
 • Seite 71: Garantieurkunde

  DE/AT/CH 13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Serviceruf- nummer zur Verfügung.
 • Seite 72 - 72 - Anleitung_4139035_LB7.indb 72 Anleitung_4139035_LB7.indb 72 21.03.12 15:19 21.03.12 15:19...
 • Seite 73 - 73 - Anleitung_4139035_LB7.indb 73 Anleitung_4139035_LB7.indb 73 21.03.12 15:19 21.03.12 15:19...
 • Seite 74 IAN: 73790 PDMH 4500 A2 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar Last Information Update · Stanje informacija · Versiune informaţii · Състояние на Έκδοση των πληροφοριών информацията · · Stand der Informationen: 03/2012 Ident.-No.: 41.390.35 032012 - 7 IAN 73790 Anleitung_4139035_LB7.indb 74...