Parkside PFMR 1600 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1
PAINT & MORTAR MIXER
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ
Kezelési és biztonsági utalások
Eredeti használati utasítás fordítása
MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod izvirnih navodil
IAN 310920
MÍCHAČ BAREV A MALTY
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad původního návodu k používání
MIEŠAČ FARIEB A MALTY
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad pôvodného návodu na použitie
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1600 A1

 • Seite 1 PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1 PAINT & MORTAR MIXER MÍCHAČ BAREV A MALTY Operation and safety notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Translation of the original instructions Překlad původního návodu k používání FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ MIEŠAČ FARIEB A MALTY Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE/AT/CH Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used Warning of general danger Read the instruction manual . Risk of electric shock Wear eye protection! Wear ear protection! Wear a dust mask! Wear protective gloves! Wear protective, slip-resistant Protection class II (Double insulation) footwear! Switch off the product and Alternating current disconnect it from the mains before replacing attachments, cleaning and...
 • Seite 6: Parts Description

  Paint & mortar vibration load are, e .g . wearing gloves and mixer: PFMR 1600 A1 limiting the working time . Wherein all states Rated voltage, frequency: 230–240 V∼, 50 Hz of operation must be included (e .g . times...
 • Seite 7: Safety Warnings

  Electrical safety Safety warnings 1 . Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs ˜ General power tool safety with earthed (grounded) power warnings tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock .
 • Seite 8 6 . Dress properly. Do not wear loose Personal safety 1 . Stay alert, watch what you are clothing or jewellery. Keep your doing and use common sense when hair, clothing and gloves away from operating a power tool. Do not use moving parts.
 • Seite 9: Mixer Safety Instructions

  ˜ Mixer safety instructions 4 . Store idle power tools out of the reach of children and do not allow 1 . Always hold the power tool with persons unfamiliar with the power both hands on the intended handles, tool or these instructions to operate take a secure stance and concentrate the power tool.
 • Seite 10: Vibration And Noise Reduction

  Make sure power tool is completely stopped Reaching into the mixing container with the   power tool still plugged in can lead to electric prior to taking out the stirrer from mixing shock . container . 9 . Do not reach into the mixing Always wear safety goggles to operate the  ...
 • Seite 11: Residual Risks

  ˜ Initial use Always be alert when using this product, so   that you can recognise and handle risks early . ˜ Unpacking Fast intervention can prevent serious injury WARNING! and damage to property . Switch the product off and disconnect it from  ...
 • Seite 12: Before Use

  ˜ Removing the universal stirrer If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer . Removing the universal stirrer 4 from the   agitator shaft 3 : Use the assembly spanners NOTE 2 per rotational direction of (follow the This instruction manual contains information reverse steps of “Fitting the universal stirrer”...
 • Seite 13: Setting The Speed By On/Off Switch (See Fig . E)

  ˜ Setting the speed by ON/OFF ˜ After use switch (see fig. E) 1 . Switch the product off . Disconnect the product from the mains and let it cool down . NOTE 2 . Check, clean and store the product as The ON/OFF switch has a variable speed described below .
 • Seite 14: Maintenance

  ˜ Transportation Dry the universal stirrer 4 after cleaning and   Switch the product off and disconnect it from spray a little anti-rust oil onto them before   the mains . storage . Attach transportation guards, if applicable .   NOTE Always carry the product by its gripping  ...
 • Seite 15: Disposal

  Problem Possible Solution To help protect the environment, please cause dispose of the product properly when it has reached the end of its useful Product does Power Connect to life and not in the household waste . another power not reach full source (e .
 • Seite 16: Translation Of Original Declaration Of Conformity

  . g . switches, declare under our sole responsibility that the rechargeable batteries or glass parts . product: Paint & mortar mixer PFMR 1600 A1, Warranty claim procedure Model No .: HG04642, Version: 12 / 2018,...
 • Seite 17 A felhasznált piktogramok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 19 Bevezető...
 • Seite 18: A Felhasznált Piktogramok Listája

  A felhasznált piktogramok listája Általános figyelmeztetések Olvassa el a használati útmutatót . Áramütésveszély! Viseljen egy védőszemüveget! Viseljen fülvédőt! Viseljen vedőmaszkot! Viseljen védőkesztyűt! Viseljen csúszásmentes biztonságos Védelmi osztály: II (kettős szigetelés) cipőt! Alkatrészek cseréje és tisztítás Váltóáram esetén, valamint ha nem használja, Csak beltéren, száraz helyiségekben kapcsolja ki a készüléket és válassza használja .
 • Seite 19: Alkatrészleírás

  ˜ Műszaki adatok szerszámgépet rendszeresen azon a módon használják . Lehetőség szerint FESTÉK- ÉS a rezgési terhelést tartsa a lehető HABARCSKEVERŐ: PFMR 1600 A1 legalacsonyabb szinten . A rezgési terhelés Névleges feszültség és csökkentése érdekében többek között frekvencia: 230–240 V∼, 50 Hz a szerszám használata során viseljen...
 • Seite 20: Biztonsági Utasítások

  Elektromos biztonság Biztonsági utasítások 1 . A szerszámgép elektromos csatlakozójának illenie kell a konnektorba. Ne módosítsa ˜ Általános biztonsági a csatlakozót. Ne használjon utasítások szerszámgépekhez adapteres csatlakozódugaszt földelt szerszámgépekkel. A módosítás FIGYELEM! nélküli, megfelelően illeszkedő konnektorok Olvassa végig a biztonsági használatával csökken az áramütés utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Seite 21 6 . Viseljen megfelelő ruházatot. Személyes biztonság 1 . Legyen mindig körültekintő, Ne viseljen laza ruházatot vagy figyeljen arra, amit tesz és ékszereket. A haját, ruházatát hallgasson a józan eszére, amikor és a kesztyűjét tartsa a forgó szerszámgépekkel dolgozik. Ne alkatrészektől távol.
 • Seite 22: Keverőkészülékekre Vonatkozó Biztonsági Utasítások

  ˜ Keverőkészülékekre 4 . A használaton kívüli szerszámgépeket tartsa vonatkozó biztonsági gyermekek számára nem utasítások elérhető helyen. A készüléket nem 1 . A szerszámgépet tartsa mindkét használhatják olyanok, akik nem kezével az erre kijelölt fogóknál, rendelkeznek vele kapcsolatban álljon stabilan és összpontosítson ismeretekkel vagy nem olvasták a munkára.
 • Seite 23: A Rezgés És A Zaj Csökkentése

  Mielőtt a keverőfejet kivenné a Ha a szerszámgép beleesne a keverés   alatt álló anyagba, húzza ki az elektromos keverőtartályból várja meg, míg az teljes csatlakozót a konnektorból, majd javíttassa mértékben leáll . meg a szerszámgépet egy szakemberrel . Ha A szerszámgép használata során mindig  ...
 • Seite 24: További Kockázatok

  ˜ Mielőtt először használná A termék használata során legyen mindig   éber, így időben képes lesz a veszélyek ˜ Kicsomagolás felismerésére és kezelésére . A gyors FIGYELEM! beavatkozás segít megelőzni a súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat . A termék és a csomagolóanyagok nem Ha a termék hibásan működik, azonnal  ...
 • Seite 25: Használat Előtt

  ˜ Az univerzális keverőfeltét Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez vagy érdeklődjön a szakboltban . leszerelése MEGJEGYZÉS Az univerzális keverőfeltét 4 leszerelése   a keverőtengelyről 3 : Használja a Ebben a használati útmutatóban különböző szerelőkulcsokat 2 a megfelelő irányban csatolmányokkal és azok használati csavarva (járjon el az ellenkező...
 • Seite 26: A Fordulatszám Beállítása A Be- És Kikapcsológomb Segítségével (Lásd Az E Ábrát)

  ˜ A fordulatszám beállítása ˜ Használat után a be- és kikapcsológomb 1 . Kapcsolja ki a készüléket . Válassza le a terméket a hálózati áramról, és szükség segítségével (lásd az E ábrát) esetén várja meg, míg az lehűl . MEGJEGYZÉS 2 . Vizsgálja meg, tisztítsa és tárolja a terméket az utasításoknak megfelelően .
 • Seite 27: Karbantartás

  ˜ Szállítás Tisztítás után törölje az univerzális   keverőfeltétet 4 szárazra, majd tárolás előtt Kapcsolja ki a terméket és .válassza le a   fújja be rozsdásodás elleni olajjal . hálózati áramról . Rögzítse fel a szállítási védőelemeket, ha MEGJEGYZÉS   vannak ilyenek .
 • Seite 28: Mentesítés

  Probléma Lehetséges Megoldás A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű A termék nem Az áramellátás A terméket ártalmatlanításra . A gyűjtőhelyekről és csatlakoztassa működik teljes (pl . generátor) azok nyitvatartási idejéről az illetékes teljesítményen feszültsége túl megfelelő...
 • Seite 29: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Garanciális ügyek lebonyolítása termék: FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük PFMR 1600 A1, modellszám: HG04642, kövesse az alábbi útmutatást: verzió: 12/2018, melyre jelen nyilatkozat vonatkozik, a 2006/42/EC, 2014/30/EU, Kérjük, kérdések esetére készítse elő a 2011/65/EU jelzésű...
 • Seite 30 Legenda uporabljenih piktogramov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 32 Uvod .
 • Seite 31: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Legenda uporabljenih piktogramov Splošna opozorila Preberite navodila za uporabo . Nevarnost električnega udara! Uporabljajte zaščitna očala! Nosite zaščito za sluh! Uporabljajte masko proti prahu! Nosite zaščitne rokavice! Nosite nedrseče rokavice! Zaščitni razred II (dvojna izolacija) Izmenični tok Pred zamenjavo dodatne opreme, čiščenjem in neuporabo izključite Uporabljajte samo v suhih zaprtih izdelek in ga ločite iz omrežja .
 • Seite 32: Opis Delov

  Obremenitev zaradi tresljajev bi lahko bila podcenjena, če se električno orodje redno MEŠALNIK ZA uporablja na tak način . Poskusite čim bolj BARVO IN MALTO: PFMR 1600 A1 zmanjšati vpliv tresljajev . Primeri ukrepov Nazivna napetost/ za zmanjšanje izpostavljenosti tresljajev frekvenca: 230–240 V∼, 50 Hz...
 • Seite 33: Varnostne Informacije

  Električna varnost Varnostne informacije 1 . Vtič električnega orodja se mora prilegati v vtičnico. Vtiča ne smete v nobenem primeru spremeniti. ˜ Splošna varnostna navodila Ne uporabljajte vtikača skupaj z za električna orodja električno ozemljenimi električnimi orodji. Nespremenjeni vtiči in ustrezne OPOZORILO! vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega Preberite vse varnostne napotke...
 • Seite 34 6 . Nosite primerna oblačila. Ne nosite Varnost oseb 1 . Pri delu z električnim orodjem bodite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, vedno pozorni, pazite, kaj počnete oblačila in rokavice držite izven in uporabite razum. Ne uporabljajte dosega gibljivih delov. Ohlapna električnega orodja, ko ste utrujeni oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo ali pod vplivom drog, alkohola ali...
 • Seite 35: Varnostna Navodila Za Mešalne Naprave

  ˜ Varnostna navodila za 4 . Shranite električno orodje izven dosega otrok. Naprave ne smejo mešalne naprave uporabljati osebe, ki je ne poznajo 1 . Električno orodje vedno držite z ali niso prebrale teh navodil. Električna obema rokama za predvidene orodja so nevarna, če jih uporabljajo ročaje, trdno stojte in delajte neizkušene osebe .
 • Seite 36: Zmanjšanje Tresljajev In Hrupa

  Preden odstranite mešalnik iz posode za Če je električno orodje padlo v mešani   material, takoj izvlecite vtič naprave iz mešanje, počakajte, da se električno orodje omrežne vtičnice, in električno orodje popolnoma ustavi . posredujte na popravilo s strani kvalificirane Ko delate z električnim orodjem, vedno nosite  ...
 • Seite 37: Ostale Nevarnosti

  ˜ Pred prvo uporabo Pri uporabi tega izdelka bodite vedno   pazljivi, tako da lahko zgodaj prepoznate ˜ Razpakiranje nevarnosti in se lahko ustrezno odzovete . OPOZORILO! S hitrim posredovanjem se lahko izognete resnim poškodbam in premoženjski škodi . Izdelki in embalažni materiali niso Izklopite izdelek pri okvari delovanja in  ...
 • Seite 38: Pred Uporabo

  ˜ Odstranjevanje V primeru dvoma se obrnite na usposobljenega strokovnjaka in upoštevajte nasvete strokovnega univerzalnega mešalnika trgovca . Odstranite univerzalni mešalnik 4 z mešalne   NAVODILO gredi 3 : Obračajte montažni ključ 2 v skladu s smerjo vrtenja (nadaljujte v V teh navodilih za uporabo boste našli obratnem vrstnem redu kot je navedeno v informacije in napotke za različna vsadna...
 • Seite 39: Nastavitev Števila Obratov S Stikalom Za Vklop/Izklop (Glejte Sl . E)

  ˜ Nastavitev števila obratov ˜ Po uporabi s stikalom za vklop/izklop 1 . Izklopite izdelek . Odklopite izdelek iz omrežja in po potrebi počakajte, da se (glejte sl. E) ohladi . NAVODILO 2 . Preglejte, očistite in shranite izdelek, kot je opisano spodaj .
 • Seite 40: Vzdrževanje

  ˜ Prevoz Po čiščenju posušite univerzalni mešalnik 4   Izklopite izdelek in ga izvlecite iz omrežja . in ga pred shranjevanjem popršite z majhno   Če so priložena, namestite varovala za količino olja za zaščito pred rjo .   transport . NAVODILO Izdelek vedno nosite z ročaji .
 • Seite 41: Odstranjevanje

  Težava Morebitni Rešitev Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi vzrok varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga Izdelek ne Napajanje Izdelek poveži- oddajte na ustreznem zbirališču te z ustreznim dosega polne (npr . generator) tovrstnih odpadkov . O zbirnih mestih zmogljivosti ima prenizko napajanjem...
 • Seite 42: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same OWIM GmbH & Co . KG in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve Stiftsbergstraße 1 oziroma prodajalčeve sfere . Kupec ne more DE-74167 Neckarsulm uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se Nemčija ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli...
 • Seite 43: Stran

  Prosimo, da za vsa vprašanja pripravite račun in odgovornosti izjavljamo, da izdelek: MEŠALNIK številko izdelka (npr . IAN 123456) kot dokazilo ZA BARVO IN MALTO PFMR 1600 A1, Št . o nakupu . modela: HG04642, različica: 12 / 2018, Številko izdelka najdete na identifikacijski ploščici, na katerega se ta izjava nanaša, v skladu z...
 • Seite 44 Legenda k použitým piktogramům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 46 Úvod .
 • Seite 45: Legenda K Použitým Piktogramům

  Legenda k použitým piktogramům Všeobecná varovná upozornění Přečtěte si návod k použití . Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Noste ochranné brýle! Noste ochranu sluchu! Noste protiprašnou masku! Používejte ochranné pracovní rukavice! Noste neklouzavou bezpečnostní Třída ochrany II (dvojitá izolace) obuv! Vypněte výrobek a odpojte ho Střídavý...
 • Seite 46: Popis Dílů

  . Snažte se udržet zatížení vibracemi tak MÍCHAČ BAREV A nízké, jak je to jen možné . Příklady opatření MALTY: PFMR 1600 A1 ke snížení zatížení vibracemi je nošení Síťové napětí, síťová rukavic při používání nástroje a omezení frekvence: 230–240 V∼, 50 Hz...
 • Seite 47: Bezpečnostní Pokyny

  Elektrická bezpečnost Bezpečnostní pokyny 1 . Síťová zástrčka přístroje SE musí hodit do zásuvky. Zástrčka nesmí být žádným způsobem měněna. ˜ Všeobecné bezpečnostní Nepoužívejte rozbočovací zástrčky pokyny pro elektrické nářadí s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky VÝSTRAHA! snižují...
 • Seite 48 6 . Noste vhodný oděv. Nenoste volný Bezpečnost osob 1 . Buďte pozorní, sledujte, co děláte a oděv nebo šperky. Udržujte své používejte zdravý rozum při práci s vlasy, oblečení a rukavice mimo elektrickým nářadím. Nepoužívejte dosah pohybujících se částí. Volný elektrické...
 • Seite 49: Bezpečnostní Pokyny Pro Míchače

  ˜ Bezpečnostní pokyny pro 4 . Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosah dětí. míchače Nenechte osoby používat nářadí, 1 . Držte elektrický nástroj oběma pokud nejsou s ním obeznámeni rukama na k tomu určené rukojeti, nebo nečetli instrukce. Elektronářadí je zaujměte bezpečné...
 • Seite 50: Snížení Vibrací A Hluku

  Nechte nástroj dojít do úplného zastavení Pokud elektrický nástroj padne do míchaného   materiálu, ihned vytáhněte zástrčku ze dříve, než vyjmete míchadlo z míchací zásuvky a nechejte elektrický nástroj opravit nádoby . kvalifikovanou osobou . Dotýkání se nádrže, Vždy noste ochranné brýle, když pracujete s  ...
 • Seite 51: Zbytková Rizika

  ˜ Před prvním použitím Vždy buďte při používání výrobku pozorní,   abyste nebezpečí zjistili včas a mohli jednat . ˜ Vybalení Včasný zásah může zabránit vážnému VÝSTRAHA! zranění nebo poškození majetku . Při vadné funkci ihned výrobek vypněte a   Výrobek a obalové...
 • Seite 52: Před Použitím

  ˜ Demontáž univerzální Pokud si nejste jisti, zeptejte se kvalifikovaného odborníka a nechte si poradit od svého prodejce . míchadlo UPOZORNĚNÍ Univerzální míchadlo 4 sejmout z míchací   hřídele 3 : Použijte montážní klíče 2 podle V tomto návodu k použití naleznete směru otáčení...
 • Seite 53: Nastavení Otáček Vypínačem Zap/Vyp (Viz Obr . E)

  ˜ Nastavení otáček vypínačem ˜ Po použití Zap/Vyp (viz obr. E) 1 . Výrobek vypněte . Výrobek odpojte od sítě a nechte ho případně vychladnout . UPOZORNĚNÍ 2 . Zkontrolujte, očistěte a uskladněte výrobek, Vypínač ZAP/VYP má předvolbu otáček . jak je popsáno dále . Toto nastavení...
 • Seite 54: Údržba

  ˜ Transport Po vyčištění, vysušte univerzální míchadlo 4   Výrobek ihned vypněte a odpojte ho od sítě . a postříkejte ho před uskladněním trochou   Použijte ochranná zařízení pro přepravu, ochranného oleje proti rzi .   pokud jsou k dispozici . UPOZORNĚNÍ...
 • Seite 55: Zlikvidování

  Problém Možná Přístup k V zájmu ochrany životního prostředí příčina řešení vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte Výrobek Napájení Připojte k odborné likvidaci . O sběrnách a (např . generá- zařízení ke nedosahu- jejich otevíracích hodinách se můžete je plného tor) má...
 • Seite 56: Strana

  ˜ Překlad originálu prohlášení Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady . Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku o konformitě podléhající opotřebení (např . na baterie), dále My, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, na poškození křehkých, choulostivých dílů, např . DE-74167 Neckarsulm, NĚMECKO, vypínačů, akumulátorů...
 • Seite 57 Legenda použitých piktogramov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 59 Úvod .
 • Seite 58: Legenda Použitých Piktogramov

  Legenda použitých piktogramov Všeobecné výstražné upozornenia Prečítajte si návod na obsluhu . Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Noste ochranné okuliare! Noste ochranu sluchu! Noste respirátor! Noste ochranné rukavice! Noste bezpečnostnú protišmykovú Trieda ochrany II (dvojitá izolácia) obuv! Striedavý prúd Pred výmenou príslušenstva, čistením a pri nepoužívaní...
 • Seite 59: Popis Častí

  . Pokúste sa čo najviac minimalizovať vplyv vibrácií . Medzi MIEŠAČ FARIEB A príklady opatrení na zníženie zaťaženia MALTY: PFMR 1600 A1 vibráciami patrí používanie rukavíc Menovité napätie, pri používaní nástroja a obmedzenie frekvencia: 230–240 V∼, 50 Hz pracovného času .
 • Seite 60: Bezpečnostné Pokyny

  Elektrická bezpečnosť Bezpečnostné pokyny 1 . Prípojná zástrčka elektrického náradia musí byť kompatibilná so zásuvkou. Zástrčka sa nesmie ˜ Všeobecné bezpečnostné nijako upravovať. Nepoužívajte upozornenia pre elektrické adaptérové zástrčky spolu s náradie uzemneným elektrickým náradím. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky VÝSTRAHA! znižujú...
 • Seite 61 6 . Noste vhodný odev. Nenoste Bezpečnosť osôb 1 . Buďte vždy opatrní, dávajte široký odev ani šperky. Vlasy, pozor na to, čo robíte a k práci s odev a rukavice držte mimo elektrickým náradím pristupujte dosahu pohybujúcich sa častí. Voľný uvážlivo.
 • Seite 62: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Miešadiel

  ˜ Bezpečnostné upozornenia 4 . Nepoužité elektrické náradie uschovajte mimo dosahu detí. týkajúce sa miešadiel Náradie nedovoľte používať 1 . Vždy držte elektrické náradie osobám, ktoré s ním nie sú oboma rukami za dodané rukoväte, oboznámené alebo si neprečítali bezpečne sa postavte a pracujte tieto inštrukcie.
 • Seite 63: Zníženie Vibrácií A Hluku

  Pred vybratím miešadla z miešacej nádoby Ak elektrické náradie spadlo do materiálu,   ktorý sa má miešať, ihneď odpojte zástrčku nechajte elektrické náradie úplne zastaviť . spotrebiča z elektrickej zásuvky a nechajte Počas práce s elektrickým náradím vždy   elektrické náradie opraviť kvalifikovanou používajte ochranné...
 • Seite 64: Zvyškové Riziká

  ˜ Pred prvým použitím Pri používaní tohto výrobku vždy postupujte   obozretne, aby ste mohli včas identifikovať ˜ Vybalenie nebezpečenstvo a reagovať naň . Rýchly VÝSTRAHA! zásah môže zabrániť vážnym zraneniam a poškodeniam majetku . Produkt a obalové materiály nie sú hračky Produkt v prípade nesprávnej funkcie vypnite  ...
 • Seite 65: Pred Použitím

  ˜ Demontáž univerzálnej V prípade neistoty sa obráťte na kvalifikovaného odborníka a poraďte sa so svojím odborným miešacej lopatky predajcom . Univerzálnu miešaciu lopatku 4 odmontujte   UPOZORNENIE od miešacieho hriadeľa 3 : Použite montážne kľúče 2 podľa správneho smeru Táto používateľská...
 • Seite 66: Nastavenie Otáčok Pomocou Vypínača (Pozri Obr . E)

  ˜ Nastavenie otáčok pomocou ˜ Po použití vypínača (pozri obr. E) 1 . Vypnite produkt . Produkt odpojte od elektrickej siete a v prípade potreby ho UPOZORNENIE nechajte vychladnúť . Vypínač je vybavený funkciou voľby 2 . Produkt skontrolujte, vyčistite a skladujte otáčok .
 • Seite 67: Údržba

  ˜ Preprava Po vyčistení vysušte univerzálnu miešaciu   lopatku 4 a pred uskladnením ju nastriekajte Produkt vypnite a odpojte ho od napájania .   trochou ochranného oleja . Nainštalujte ochranné zariadenia na   prepravu, ak sú k dispozícii . UPOZORNENIE Produkt vždy prenášajte za rukoväte .
 • Seite 68: Likvidácia

  Problém Možná Riešenie Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany príčina životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte Produkt nedo- Napájanie Produkt pripoj- na odbornú likvidáciu . Informácie o te k vhodnému siahne plný (napr . generá- zberných miestach a ich otváracích výkon tor) má...
 • Seite 69 . vyhlasujeme, že produkt: MIEŠAČ FARIEB na spínači, akumulátorových batériach alebo A MALTY PFMR 1600 A1, modelové č .: častiach, ktoré sú zhotovené zo skla . HG04642, verzia: 12 / 2018, na ktorý sa toto Postup v prípade poškodenia v záruke...
 • Seite 70 Legende der verwendeten Piktogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 72 Einleitung .
 • Seite 71: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Allgemeine Warnhinweise Lesen Sie die Bedienungsanleitung . Stromschlaggefahr! Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie Gehörschutz! Tragen Sie eine Staubmaske! Tragen Sie Schutzhandschuhe! Tragen Sie rutschfeste Schutzklasse II (Doppelisolierung) Sicherheitsschuhe! Schalten Sie das Produkt aus und Wechselstrom trennen Sie es vom Netz vor dem Nur in trockenen Innenräumen Auswechseln von Zubehör, Reinigung...
 • Seite 72: Teilebeschreibung

  ˜ Technische Daten Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Farb- und Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Mörtelrührer: PFMR 1600 A1 Weise verwendet wird . Versuchen Sie, Nennspannung, die Belastung durch Vibrationen so gering -frequenz: 230–240 V∼, 50 Hz wie möglich zu halten . Beispielhafte...
 • Seite 73: Sicherheitshinweise

  Elektrische Sicherheit Sicherheitshinweise 1 . Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf ˜ Allgemeine in keiner Weise verändert werden. Sicherheitshinweise für Verwenden Sie keine Adapterstecker Elektrowerkzeuge gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte WARNUNG! Stecker und passende Steckdosen verringern Lesen Sie alle Sicherheitshinweise das Risiko eines elektrischen Schlages .
 • Seite 74 6 . Tragen Sie geeignete Kleidung. Sicherheit von Personen 1 . Seien Sie stets aufmerksam, achten Tragen Sie keine weite Kleidung Sie darauf, was Sie tun und gehen oder Schmuck. Halten Sie Haare, Sie mit Vernunft an die Arbeit mit Kleidung und Handschuhe fern von einem Elektrowerkzeug.
 • Seite 75: Sicherheitshinweise Für Rührgeräte

  ˜ Sicherheitshinweise für 4 . Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb Rührgeräte der Reichweite von Kindern auf. 1 . Halten Sie das Elektrowerkzeug Lassen Sie Personen das Gerät immer mit beiden Händen an den nicht benutzen, die mit diesem vorgesehenen Handgriffen fest, nicht vertraut sind oder diese nehmen Sie einen sicheren Stand ein Anweisungen nicht gelesen haben.
 • Seite 76: Vibrations- Und Geräuschminderung

  Lassen Sie das Elektrowerkzeug zum Wenn das Elektrowerkzeug in das   zu mischende Material gefallen ist, vollständigen Stillstand kommen, bevor ziehen Sie sofort den Gerätestecker Sie das Rührwerk aus dem Mischbehälter aus der Netzsteckdose und lassen nehmen . Sie das Elektrowerkzeug von einer Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie  ...
 • Seite 77: Restrisiken

  ˜ Vor dem ersten Gebrauch Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts   immer aufmerksam, damit Sie Gefahren ˜ Auspacken frühzeitig erkennen und handeln können . WARNUNG! Rasches Einschreiten kann schwere Verletzungen und Sachschäden vermeiden . Das Produkt und Verpackungsmaterialien Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen  ...
 • Seite 78: Vor Dem Gebrauch

  ˜ Universal-Rührquirl Fragen Sie bei Unsicherheit eine qualifizierte Fachkraft und lassen Sie sich von Ihrem demontieren Fachhändler beraten . Universal-Rührquirl 4 von der Rührwelle 3   HINWEIS entfernen: Nutzen Sie die Montageschlüssel 2 gemäß der Drehrichtung (gehen Sie In dieser Bedienungsanleitung finden in umgekehrter Reihenfolge von “Universal- Sie Informationen und Hinweise zu Rührquirl montieren”...
 • Seite 79: Einstellen Der Drehzahl Durch Den Ein/Aus-Schalter (Siehe Abb . E)

  ˜ Einstellen der Drehzahl ˜ Nach dem Gebrauch durch den Ein/Aus-Schalter 1 . Schalten Sie das Produkt aus . Trennen Sie das Produkt vom Netz und lassen Sie es (siehe Abb. E) gegebenenfalls abkühlen . HINWEIS 2 . Überprüfen, reinigen und lagern Sie das Produkt wie unten beschrieben .
 • Seite 80: Wartung

  ˜ Transport Nach der Reinigung, trocknen Sie den   Universal-Rührquirl 4 und besprühen Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie   Sie diesen vor der Lagerung mit etwas es vom Netz . Rostschutzöl . Bringen Sie, falls vorhanden,   Transportschutzvorrichtungen an .
 • Seite 81 Problem Mögliche Lösungs- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn Ursache ansatz es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Produkt er- Stromversor- Produkt an Hausmüll, sondern führen Sie es eine geeig- reicht nicht die gung (z . B . einer fachgerechten Entsorgung volle Leistung Generator) hat...
 • Seite 82 Verschleißteile angesehen werden können oder erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Produkt: Farb- und Mörtelrührer PFMR 1600 A1, Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind . Modell-Nr .: HG04642, Version: 12 / 2018, Abwicklung im Garantiefall auf das sich diese Erklärung bezieht, mit...
 • Seite 83 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE‑74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG04642 Version: 12/2018 IAN 310920...

Inhaltsverzeichnis