Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDFS 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Diamantschneider
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DIAMOND STONE CUTTER PDFS 1300 A1
GYÉMÁNTVÁGÓ
Az originál használati utasítás fordítása
DIAMANTOVÁ REZAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 312517
DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA
Překlad originálního provozního návodu
DIAMANTSCHNEIDER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFS 1300 A1

 • Seite 1 DIAMOND STONE CUTTER PDFS 1300 A1 GYÉMÁNTVÁGÓ DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA Az originál használati utasítás fordítása Překlad originálního provozního návodu DIAMANTOVÁ REZAČKA DIAMANTSCHNEIDER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 312517...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Gyártja ..............14 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 15 │ PDFS 1300 A1    1...
 • Seite 6: Bevezető

  GYÉMÁNTVÁGÓ PDFS 1300 A1 áram-védőkapcsoló orsóretesz Bevezető védőburkolat Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! Vásár- alaplemez lásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A csomag tartalma A használati útmutató a termék része. Fontos tud- 1 gyémántvágó nivalókat tartalmaz a biztonságra, a használatra és az ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék 1 párhuzamos ütköző...
 • Seite 7: Általános Biztonsági Utasítások Elektromos Kéziszerszámokhoz

  A csatlakozót semmilyen módon nem szabad be van kapcsolva, de terhelés nélkül fut). módosítani. Ne használjon adaptercsatlakozókat földelt elektromos kéziszerszámokkal. A nem módosí- tott csatlakozó és a megfelelő csatlakozóaljzat használata csökkenti az áramütés veszélyét. │ PDFS 1300 A1    3 ■...
 • Seite 8: Személyi Biztonság

  A nem csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy be- és kikapcsolható elektromos kéziszerszám hallásvédő csökkenti a személyi sérülések ve- használata veszélyes. Javíttassa meg. szélyét. │ ■ 4    PDFS 1300 A1...
 • Seite 9: Szerviz

  és csak eredeti alkatrészekkel tagsága feleljen meg az elektromos szerszám javíttassa. Ezzel biztosítható az elektromos méreteinek. A nem megfelelő méretű cserélhető kéziszerszám hosszan tartó és biztonságos szerszámokat nem lehet megfelelően leárnyé- működése. kolni vagy irányítani. │ PDFS 1300 A1    5 ■...
 • Seite 10 A vízzel vagy más hűtőfolyadékkal használt darabjai könnyen kirepülhetnek és még a köz- készülékekkel történő munkavégzés elektro- vetlen munkaterületen kívül is sérüléseket okoz- mos áramütés vagy halált okozó áramütés hatnak. veszélyét rejti magában, ha nem használnak áram-védőkapcsolót. │ ■ 6    PDFS 1300 A1...
 • Seite 11 áramkör megszakításával. Csak ► Engedélyezett vágókorong-konstrukciók: ezt követően húzza ki a csatlakozódugót és szegmentált gyémántkorongok, a szegmen- ellenőrizze a csatlakozásokat esetleges víznyo- sek között maximum 10 mm horonnyal, csak mok tekintetében. negatív vágószöggel. │ PDFS 1300 A1    7 ■...
 • Seite 12: Vágókorongos Alkalmazásokra Vonatkozó További Biztonsági Utasítások

  Visszaütés esetén a cserélhető tésének veszélyét. A nagy munkadarabok már szerszám kézsérülést okozhat. saját súlyuk alatt elhajolhatnak. A munkadara- bokat a korong mindkét oldalán, vagyis a vá- gás közelében és a peremnél is támassza alá. │ ■ 8    PDFS 1300 A1...
 • Seite 13: Kiegészítő Utasítások

  és mindig megfontoltan dolgozzon. ■ az üzemeltetés során felforrósodó tartozékok Semmiképpen se használja a készüléket, ha okozta égési sérülés veszélye szétszórt vagy rosszul érzi magát. ■ folyamatos használat okozta sérülésveszély. │ PDFS 1300 A1    9 ■...
 • Seite 14: Összeszerelés

  ♦ Nyissa ki a szelepet a vízellátón ütköző befogóba ♦ Állítsa be óvatosan a vízmennyiséget a vízfor- ráson úgy, hogy mindig elegendő mennyiségű víz legyen a vágókorongon és a vágási területen. │ ■ 10    PDFS 1300 A1...
 • Seite 15: Porelszívó Felszerelése

  ■ Csavarja ki a vágási szög előválasztáshoz való szárnyas csavart . Állítsa be a kívánt vágási szöget a vágási szög skálán , majd húzza meg ismét a szárnyas csavart. │ PDFS 1300 A1    11 ■...
 • Seite 16: Vágásmélység Beállítása

  és húzza ki a hálózati csatlakozó- dugót. ■ A készüléket száraz és pormentes helyen tárolja. ■ A vágókorongokat szárazon kell tárolni és nem szabad egymásra rakni. ■ A készülék legyen mindig tiszta és olaj- vagy kenőanyagmentes. │ ■ 12    PDFS 1300 A1...
 • Seite 17: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma- golás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │ PDFS 1300 A1    13 ■...
 • Seite 18: Szerviz

  Küldje el díjmentesen a megadott szerviz cí- mére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentke- zett a hiba. │ ■ 14    PDFS 1300 A1...
 • Seite 19: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 A gép típusmegjelölése: Gyémántvágó PDFS 1300 A1 Gyártási év: 2019.01. Sorozatszám: IAN 312517 Bochum, 2019.01.23. Semi Uguzlu – minőségbiztosítási vezető – A továbbfejlesztés érdekében a műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
 • Seite 20 │ ■ 16    PDFS 1300 A1...
 • Seite 21 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 30 │ PDFS 1300 A1  ...
 • Seite 22: Úvod

  DIAMANTOVÁ ŘEZAČKA aretace vřetena ochranný kryt PDFS 1300 A1 základová deska Úvod Rozsah dodávky Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového 1 diamantová řezačka přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- 1 paralelní doraz bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
 • Seite 23: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  úrazu elektrickým proudem. b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, např. od trubek, topení, sporáků a chladniček. Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. │ PDFS 1300 A1    19 ■...
 • Seite 24: Bezpečnost Osob

  či přenesete, ujis- osoby. těte se, že je vypnuté. Pokud máte při přená- šení elektrického nářadí prst na vypínači nebo pokud do sítě zapojíte již zapnutý přístroj, může dojít k úrazu. │ ■ 20    PDFS 1300 A1...
 • Seite 25: Servis

  Pro elektrické nářadí používejte pouze řezací na nejvyšší otáčky. Poškozené brusné kotouče kotouče s diamantovým hrotem. Samotná se většinou zlomí během testovací doby. skutečnost, že příslušenství můžete upevnit na elektrické nářadí, ještě nezaručuje bezpečné použití. │ PDFS 1300 A1    21 ■...
 • Seite 26 Nenechte elektrické nářadí běžet, když ho přenášíte. Vaše oblečení může být při náhod- ném kontaktu zachyceno rotujícím výměnným nástrojem, který se vám může zavrtat do těla. │ ■ 22    PDFS 1300 A1...
 • Seite 27: Další Bezpečnostní Pokyny Pro Použití Řezací Brusky

  Při zpětném rázu může výměnný nástroj přejet přes Vaše ruce. c) Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím ře- zacím kotoučem. Zpětným rázem je elektrické nářadí hnáno do směru opačného k pohybu brusného kotouče na zablokovaném místě. │ PDFS 1300 A1    23 ■...
 • Seite 28: Doplňující Instrukce

  Ta jsou následující: řezu, tak i na hraně. ■ nedoslýchavost, ■ nebezpečí úrazu odletujícími úlomky, ■ nebezpečí popálení zahřátím dílů příslušenství během provozu, ■ nebezpečí úrazu trvalým použitím. │ ■ 24    PDFS 1300 A1...
 • Seite 29: Pracovní Pokyny

  V žádném případě přístroj nepoužívejte, pokud se nemůžete soustředit nebo se necítíte dobře. Montáž / nastavení paralelního dorazu ♦ Povolte křídlatý šroub a vložte paralelní doraz do upínání paralelního dorazu │ PDFS 1300 A1    25 ■...
 • Seite 30: Montáž Přívodní Hadice Vody

  ♦ Zapojte druhý konec přívodní hadice vody na přípojný adaptér vody ♦ Přípojný adaptér vody připojte k vodovodní hadici s vhodným průměrem cca 19 mm. Zkon- trolujte pevné usazení zatažením za vodovodní hadici. │ ■ 26    PDFS 1300 A1...
 • Seite 31: Zapnutí A Vypnutí

  Uschovávejte přístroj na suchém a před pra- chem chráněném místě. ■ Řezací kotouče musí být uchovávány v suchu a nesmí se ukládat na sebe. ■ Přístroj musí být vždy čistý a zbavený oleje a maziv. │ PDFS 1300 A1    27 ■...
 • Seite 32: Likvidace

  (a) a čísli- cemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá správa vašeho obecního nebo městského úřadu. │ ■ 28    PDFS 1300 A1...
 • Seite 33: Servis

  (poklad- ní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poš- tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. │ PDFS 1300 A1    29 ■...
 • Seite 34: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označení stroje: Diamantová řezačka PDFS 1300 A1 Rok výroby: 01 - 2019 Sériové číslo: IAN 312517 Bochum, 23. 1. 2019 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 35 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......44 │ PDFS 1300 A1    31...
 • Seite 36: Úvod

  DIAMANTOVÁ REZAČKA Prúdový chránič Aretácia vretena PDFS 1300 A1 Ochranný kryt Úvod Základná doska Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového Obsah dodávky prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok 1 diamantová rezačka vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou 1 paralelná...
 • Seite 37: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Nezmenené zástrčky a vhodné zá- suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. b) Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom. │ PDFS 1300 A1    33 ■...
 • Seite 38: Bezpečnosť Osôb

  Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskú- sené osoby. │ ■ 34    PDFS 1300 A1...
 • Seite 39: Servis

  Pre vaše elektrické náradie používajte vý- doby testovania. hradne diamantové rezacie brúsne kotúče. Samotná možnosť pripevnenia príslušenstva na vašom elektrickom náradí ešte nie je zárukou bezpečného používania. │ PDFS 1300 A1    35 ■...
 • Seite 40 Nikdy nenechávajte elektrické náradie zap- pečnosti. nuté, keď ho prenášate na iné miesto. Váš odev sa v dôsledku náhodného kontaktu s otá- čajúcim sa vloženým nástrojom môže zachytiť a vložený nástroj sa môže zavŕtať do vášho tela. │ ■ 36    PDFS 1300 A1...
 • Seite 41: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny Pre Používanie Rezacích Brúsok

  Vložený nástroj môže pri spätnom ráze prejsť cez vašu ruku. c) Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rezacím brúsnym kotúčom. Spätný ráz vymrští elektrické náradie do smeru oproti pohybu brúsneho kotúča v mieste blokovania. │ PDFS 1300 A1    37 ■...
 • Seite 42: Doplňujúce Pokyny

  Patria medzi ne nasledovné: oddeľovacieho rezu, ako aj na hrane. ■ Nedoslýchavosť ■ Nebezpečenstvo poranenia odletujúcimi úlom- kami ■ Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horú- cich dielov prístroja, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú │ ■ 38    PDFS 1300 A1...
 • Seite 43: Pracovné Pokyny

  Uistite sa, či je rezací brúsny kotúč vhodný ste sústredení alebo sa necítite dobre. pre otáčky nástroja. Montáž a nastavenie paralelnej zarážky ♦ Uvoľnite krídlovú skrutku a paralelnú zaráž- vložte do upnutia paralelnej zarážky │ PDFS 1300 A1    39 ■...
 • Seite 44: Montáž Prítokovej Hadice Vody

  že za ňu potiahnete. ♦ Otvorte ventil na prítoku vody ♦ Opatrne nastavte množstvo vody pri zdroji vody tak, aby na sa rezacom brúsnom kotúči , ako aj v oblasti rezania vždy nachádzalo dostatočné množstvo vody. │ ■ 40    PDFS 1300 A1...
 • Seite 45: Zapnutie A Vypnutie

  ■ Prístroj uschovávajte na suchom a bezprašnom mieste. ■ Rezacie brúsne kotúče sa musia skladovať suché a nesmú sa ukladať na seba. ■ Prístroj musí byť vždy čistý a bez oleja alebo mazacích tukov. │ PDFS 1300 A1    41 ■...
 • Seite 46: Likvidácia

  (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samo- správy. │ ■ 42    PDFS 1300 A1...
 • Seite 47: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 312517 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com │ PDFS 1300 A1    43 ■...
 • Seite 48: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označenie stroja: Diamantová rezačka PDFS 1300 A1 Rok výroby: 01 ‒ 2019 Sériové číslo: IAN 312517 Bochum, 23.01.2019 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒ Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené.
 • Seite 49 Original-Konformitätserklärung ........58 DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    45...
 • Seite 50: Einleitung

  DIAMANTSCHNEIDER Test-Taste Fehlerstromschutzschalter PDFS 1300 A1 Spindelarretierung Einleitung Schutzabdeckung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Grundplatte Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Lieferumfang Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Diamantschneider Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Parallelanschlag für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Belastung läuft). b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    47 ■...
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Schalter haben oder das Gerät bereits einge- schaltet an die Stromversorgung anschließen, kann werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PDFS 1300 A1...
 • Seite 53: Service

  Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Schleif- te Trennscheiben für Ihr Elektrowerkzeug. Nur scheiben brechen meist in dieser Testzeit. weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    49 ■...
 • Seite 54 Sie es tragen. Ihre Kleidung kann Leistung und Betriebssicherheit erzielt wird. durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehen- den Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PDFS 1300 A1...
 • Seite 55: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung ent- gegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    51 ■...
 • Seite 56: Ergänzende Anweisungen

  Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante. ■ Verbrennungsgefahr durch während des Betrie- bes heiß werdende Zubehörteile ■ Verletzungsgefahr durch andauernden Ge- brauch. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PDFS 1300 A1...
 • Seite 57: Arbeitshinweise

  Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich Parallelanschlag montieren / einstellen unwohl fühlen. ♦ Lösen Sie die Flügelschraube und setzen Sie den Parallelanschlag in die Parallelan- schlagaufnahme ein. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    53 ■...
 • Seite 58: Wasser-Zulaufschlauch Montieren

  ♦ Schließen Sie den Wasseranschlussadapter an einen Wasserleitungsschlauch mit passen- dem Durchmesser von ca. 19 mm an. Prüfen Sie den festen Sitz, indem Sie am Wasserleitungs- schlauch ziehen. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PDFS 1300 A1...
 • Seite 59: Ein- Und Ausschalten

  Ort auf. ■ Trennscheiben müssen trocken aufbewahrt werden und dürfen nicht gestapelt werden. ■ Das Gerät muss stets sauber und frei von Öl oder Schmierfetten sein. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    55 ■...
 • Seite 60: Entsorgung

  Die Verpackungsma- der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind terialien sind gekennzeichnet mit kostenpflichtig. Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe │ DE │ AT │ CH ■ 56    PDFS 1300 A1...
 • Seite 61: Service

  DE - 44867 BOCHUM Unterseite des Produktes. DEUTSCHLAND ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel www.kompernass.com auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. DE │ AT │ CH │ PDFS 1300 A1    57 ■...
 • Seite 62: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Diamantschneider PDFS 1300 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2019 Seriennummer: IAN 312517 Bochum, 23.01.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PDFS1300A1-022019-2 IAN 312517...