Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMNF 1350 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL CHASER PMNF 1350 C3
FREZARKA DO ROWKÓW W MURZE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
MAUERNUTFRÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 291805
MŪRO GRIOVELIŲ FREZA
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMNF 1350 C3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMNF 1350 C3

 • Seite 1 WALL CHASER PMNF 1350 C3 FREZARKA DO ROWKÓW W MURZE MŪRO GRIOVELIŲ FREZA Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas MAUERNUTFRÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 291805...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......4 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....5 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Opis funkcji ........5 jakości, a także dokonano jego kontroli Przegląd elementów urządzenia ..5 ostatecznej.
 • Seite 5: Opis Ogólny

  (wstępnie zamontowane) 21 Kołnierz Kształtka redukcyjna do systemu Dane techniczne odpylania Klucz Bruzdownica PMNF 1350 C3: Przecinak ręczny Instrukcja obsługi Znamionowe napięcie wejścia ......220 - 230 V~, 50 Hz Opis funkcji Pobór mocy ......1350 W Prędkość obrotowa przy pracy Bruzdownica wykonuje w murze dwoma jałowej (n) ......9000 min...
 • Seite 6: Zasady Bezpieczeństwa

  Poziom ciśnienia akustycznego Proszę spróbować maksymalnie ) ...... 90 dB(A); K = 3 dB ograniczyć narażenie na wibracje. Poziom ciśnienia akustycznego (L Przykładowymi sposobami zmniejs- zmierzony ... 101 dB(A); = 3 dB zenia narażenia na wibracje jest noszenie rękawic w trakcie pracy Wibracje ......
 • Seite 7: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  Noś okulary ochronne. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć Noś nauszniki wtyk sieciowy. Poczekać do ostygnięcia urządzenia. Noś ochronę dróg oddechowych Podłączyć urządzenie do gniazda Niebezpieczeństwo skaleczenia! sieciowego. Noś odporne na przecięcie rękawice Ogólne zasady Nosić obuwie ochronne bezpieczeństwa dotyczące narzędzi Niedozwolone szlifowanie elektrycznych na mokro OSTRZEŻENIE! Przeczytaj...
 • Seite 8 c) Trzymaj od dzieci i innych ludzi w bez- f) Jeżeli nie da się uniknąć użycia narzędzia elektrycznego w mokrym oto- piecznej odległości podczas używania narzędzia elektrycznego. Odwrócenie czeniu, zastosuj wyłącznik ochronny (FI) uwagi może spowodować utratę kontroli o prądzie zadziałania 30 mA lub mniejs- zym.
 • Seite 9 się w obrotowej części urządzenia może padkowe uruchomienie narzędzia elekt- rycznego. spowodować zranienie. e) Unikaj anormalnych pozycji ciała. Za- d) Przechowuj nieużywane narzędzia elek- pewnij sobie stabilną pozycję i zawsze tryczne w niedostępnym dla dzieci miej- scu. Nie pozwalaj używać urządzenia zachowuj równowagę...
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Wszystkich Rodzajów Zastosowań

  elektrycznego. tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia są przeznaczone do usuwania materiału krawędzią tarczy. Przyłożenie siły Wskazówki bezpieczeństwa bocznej do tych narzędzi może dotyczące wszystkich spowodować ich pęknięcie. e) Dla wybranej tarczy szlifierskiej używać rodzajów zastosowań zawsze nieuszkodzonych kołnierzy a) Należąca do urządzenia mocujących o prawidłowym rozmi- osłona ochronna musi być...
 • Seite 11 i założeniu narzędzia końcowego, uchwytów. Kontakt metalowych części urządzenia z będącym pod operator i osoby znajdujące się w pobliżu powinny stanąć poza napięciem przewodem elektrycznym linią obracającego się narzędzia może spowodować przepływ prądu także w częściach urządzenia i ryzyko końcowego, następnie uruchomić urządzenie na 1 minutę, wybierając porażeniem prądem elektrycznym.
 • Seite 12 wskazówki bezpieczeństwa podczas odrzutu. Odrzut popycha elektronarzędzie w kierunku przeciw- Odrzut jest nagłą reakcją w wyniku nym do kierunku obrotu tarczy szlifiers- zacinającego się lub zablokowanego kiej w miejscu blokady. d) Zachować szczególną ostrożność w obracającego się narzędzia końcowego, jak ściernica, tarcza szlifierska, szczotka narożnikach, w obszarach o ostrych druciana itd.
 • Seite 13: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  może się zaciąć, wyskoczyć z obrabian- tosowania odpowiednich ochronników ego elementu lub spowodować odrzut. słuchu. i) Płyty lub elementy obrabiane dobrze c) szkody zdrowotne spowodowane przez podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko kontakt z narzędziem szlifierskim w nieosłoniętym miejscu; odrzutu w wyniku zablokowania się tarczy tnącej.
 • Seite 14: Montaż I Regulacja Osłony Ochronnej

  ciowy. wrzeciono montażowe (16). Montaż i regulacja osłony 9. Założyć żądaną tarczę tnącą ochronnej (8) na kołnierz montażowy (19). Napisy na tarczy powinny być 1. Wcisnąć przycisk blokady wrze- skierowane do urządzenia. ciona (7). 10. Ustawić żądaną szerokość 2. Obrócić wrzeciono montażowe cięcia przez wybór odpowied- (16), aż...
 • Seite 15: Odciąganie Pyłu

  ustalającej (18). akcesoriów może stwarzać niebezpieczeństwo urazu. Odciąganie pyłu - Stosować tylko narzędzia sz- lifierskie, na których podano dane producenta, rodzaj spoi- W trakcie pracy bruzdownicą powsta- je znaczna ilość pyłu. Dlatego należy wa, wymiary i dopuszczalną nosić maskę przeciwpyłową i zawsze liczbę...
 • Seite 16: Załączanie I Wyłączanie

  nominalna prędkość obrotowa wyłącznik. Urządzenie wyłącza się. urządzenia bez obciążenia. • Upewnić się, czy wymiary Po załączeniu urządzenia odczekać, tarczy szlifierskiej pasują do aż osiągnie ono swoją maks. prędkość obrotową. Dopiero wówczas można urządzenia. • Używać tylko tarcz szlifierskich rozpocząć pracę. w dobrym stanie (próba akusty- Po wyłączeniu urządzenia czna: przy uderzaniu młotkiem...
 • Seite 17: Czyszczenie I Konserwacja

  rolowany wypchnięta z obszaru części wymienić. cięcia. 4. Na końcu wpustu bruzdownicę W razie konieczności wymiany przewodu wychylić z rowka i dopiero zasilającego czynność tę należy zlecić producentowi albo jego przedstawi- wówczas wyłączyć urządzenie. 5. Powstały mostek między obyd- cielowi, aby uniknąć zagrożenia. woma rowkami można teraz Czyszczenie usunąć...
 • Seite 18: Poszukiwanie Błędów

  mowymi. Zwróć się po poradę do naszego Cent- rum Serwisowego. • Oddaj urządzenie w punkcie recy- • Utylizację przesłanych nam uszkod- klingu. Użyte do produkcji urządzenia zonych urządzeń przeprowadzamy części plastikowe i metalowe mogą bezpłatnie. zostać od siebie precyzyjnie oddzie- lone, a następnie poddane utylizacji.
 • Seite 19: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 20: Serwis Naprawczy

  Service-Center sowym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegó- Serwis Polska łowe informacje na temat realizacji reklamacji. Tel.: 22 397 4996 • Uszkodzony produkt mogą Państwo E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 291805 wysłać po skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta, za- Importer łączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i...
 • Seite 21: Części Zamienne / Akcesoria

  Części zamienne / Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 20 „ Service-Center„). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Poz. Oznaczenie Nr artykułu . Tarcza do cięcia (2) 30211073 91104252...
 • Seite 22: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........22 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..22 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....23 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....23 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Veikimo aprašymas ......23 patikrinimas.
 • Seite 23: Bendrasis Aprašymas

  Siurbimo įrangos jungiamoji detalė Techniniai duomenys Užveržimo raktas Rankinis kaltas Mūro freza – tai įrenginys Eksploatavimo instrukcija PMNF 1350 C3: Veikimo aprašymas Vardinė įėjimo įtampa ......220 - 230 V~, 50 Hz Mūro freza nenaudodama vandens dviem Galios poreikis ......1350 W lygiagrečiai besisukančiais deimantiniais...
 • Seite 24: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Vibracijos vertės yra didžiausios vibraci- jos vertės, išmatuotos naudojant rinkinyje esantį pjovimo diską. Atsižvelgiant į nau- DĖMESIO! dojamus priedus, faktinės vibracijų vertės Siekiant apsisaugoti nuo elektros gali skirtis. Vibracijos vertėms įtakos turi ir smūgio, sužeidimo ar gaisro pavo- naudotojo elgesys su įrankiu.
 • Seite 25 Kiti simboliai ant pjovimo disko: Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasi- naudoti ir vėliau. Nenaudokite apgadintų diskų Saugos nurodymuose naudojama sąvoka Instrukcijoje naudojami simboliai: ,,Elektrinis įrankis” apibūdinami prie elek- tros tinklo jungiami elektriniai įrankiai (su Pavojaus ženklas su duo- maitinimo laidu) ir elektriniai įrankiai su menimis, kaip išvengti žalos akumuliatoriais (be elektros laido).
 • Seite 26 vamzdžių. šildymo sistemų, Dėl vieno neatsargaus poelgio nau- viryklių ir šaldytuvų. Kyla didelė dojant elektrinį įrankį galima sunkiai elektros šoko rizika, jei Jūsų kūnas yra susižaloti. Naudokite asmenines apsaugos įžemintas. • Elektrinių įrankių nepalikite ly- priemones ir visada užsidėkite • jant lietui ir drėgmėje.
 • Seite 27 įsitikinkite, kad jie prijungti ir įvyksta, jei netinkamai atliekami elektri- tinkamai naudojami. Naudojant nių įrankių techninės priežiūros darbai. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs dulkių siurbimo prietaisą sumažinama • ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi pjo- dulkių keliama grėsmė. vimo įrankiai su pagaląstomis pjovimo Saugus elgesys su elektriniais įran- briaunomis rečiau užstringa ir juos kiais ir jų...
 • Seite 28 b) Į savo elektrinį įrankį montuoki- pvz., ar šlifavimo diskai be te tik deimantinius pjovimo dis- atplaišų, neįtrūkę, ar atraminės kus. Net jei priedą galima pritvirtinti lėkštelės neįtrūkusios, nenudilu- sios, visiškai nenusidėvėjusios, prie elektrinio įrankio, tai nereiškia, kad ar vieliniuose šepečiuose nėra jį...
 • Seite 29: Atatranka Ir Su Ja Susiję Saugos Nurodymai

  Ruošinio arba sulūžusių papildomų Visiems naudojimo darbo įrankių nuolaužos gali nuskrieti būdams taikomi papil- ir sužaloti netgi ne tiesioginėje darbo domi saugos nurodymai zonoje esančius asmenis. k) Elektrinį įrankį laikykite tik už Atatranka ir su ja susiję saugos izoliuotų rankenų, jei dirbant nurodymai papildomas darbo įrankis gali užkliudyti paslėptus elektros lai-...
 • Seite 30: Papildomi Saugos Nurodymai

  c) Nestovėkite zonoje, į kurią elekt- i) Paremkite plokštes arba rinis įrankis judės įvykus atatran- ruošinius, kad sumažėtų kai. Atatranka sviedžia elektrinį įrankį įstrigusio pjovimo disko keliamas atatrankos pavojus. Dideli ruošiniai priešinga kryptimi, nei šlifavimo disko gali įlinkti nuo savo pačių svorio. Ruošinį sukimosi kryptis užsiblokavimo vietoje.
 • Seite 31: Surinkimas

  d) kyla pavojus sveikatai dėl rankos ir 4. Per apsauginio gaubto angą plaštakos siūbuojamųjų judesių, jei prie- (15) išimkite priveržimo jungę su taisas naudojamas ilgai arba naudoja- sriegiu (17). mas netinkamai ir neatliekami techninės 5. Kad išimtumėte pjovimo diską (8), paimkite jį už suklio (16), priežiūros darbai.
 • Seite 32: Įpjovos Gylio Nustatymas

  Įpjovos gylio nustatymas us papildomus darbo įrankius ar kitus priedus galite susižeisti. 1. Atsukite fiksuojamąjį varžtą (18). - Naudokite tik tuos šlifavimo 2. Gylio ribotuvu nustatykite įrankius, ant kurių nurodytas jų gamintojas, rišiklio rūšis, matme- norimą gylį. Tam reikia perstatyti apsauginį...
 • Seite 33: Įjungimas Ir Išjungimas

  Išbandymas: • Neplatinkite šlifavimo disko tvirti- nimo skylės, jei ši per maža. Prieš pradėdami dirbti ir kiekvieną kartą • Nenaudokite atskirų tarpinių pakeitę diską išbandykite įrankį tuščiąja įvorių ar adapterių šlifavimo dis- veiksena. Jei šlifavimo diskas sukasi netoly- kams su didele skyle pritaikyti. giai, juntamos didelės vibracijos ar girdimi •...
 • Seite 34: Techninė Priežiūra

  Techninė priežiūra Laikymas Šioje instrukcijoje neaprašytus • Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kuri- darbus turi atlikti speciali- oje nesikaupia dulkės ir kur jo negali zuotos dirbtuvės. Naudokite pasiekti vaikai. tik originalias dalis. Prieš • Šlifavimo diskus reikia laikyti sausoje techninės priežiūros ar valymo vietoje pastačius ant briaunos, jų...
 • Seite 35: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Prieš bet kurį darbą mašina, ištraukite tinklo kištukà. Elektros smūgio pavojus! Problema Galima priežastis Gedimų šalinimas Patikrinkite elektros lizdą, maitini- Nėra maitinimo įtampos mo laidą, laidą, tinklo kištuką ir, Išsijungė namo saugiklis jei reikia, paveskite elektrikui su- taisyti; patikrinkite namo saugiklį. Įrankis neįsijungia Sugedo įjungimo / išjungimo Paveskite klientų...
 • Seite 36: Garantija

  Garantija laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Garantijos taikymo apimtis Gerbiamasis pirkėjau, Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- Prietaisas gaminamas laikantis griežtų koky- bės reikalavimų ir rūpestingai patikrinamas rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- prieš jį išsiunčiant. tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate įstatyme nustatytas teises.
 • Seite 37: Remonto Paslaugos

  toliau išvardytais techninės priežiūros skirtais būdais, nepriimami. centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Jūsų atsiųstus sugedusius prietaisus mes samią informaciją apie jūsų pretenzijų pašalinsime nemokamai. tenkinimo eigą. Service-Center • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Paslaugos Lietuva aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek-...
 • Seite 38: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr „Service-Center“ 37 puslapis). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Dalies Pozicija Aprašymas numerį. Pjovimo diskai (2) 30211073 91104252 Siurbimo įrangos prijungimo adapteris 91104735 Siurbimo įrangos jungtis Priveržimo jungė...
 • Seite 39: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........39 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......39 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 40 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........40 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....40 trolle unterzogen.
 • Seite 40: Allgemeine Beschreibung

  20 Distanzscheiben 2 Trennscheiben (vormontiert) 21 Flansch Absaugadapter (vormontiert) Technische Daten Reduzierstück zur Absaugung Spannschlüssel Mauernutfräse PMNF 1350 C3: Handmeißel Betriebsanleitung Nenneingangsspannung ......220 - 230 V~, 50 Hz Funktionsbeschreibung Leistungsaufnahme ....1350 W Bemessungsdrehzahl (n) ...9000 min Die Mauernutfräse fräst mit zwei parallel...
 • Seite 41: Sicherheitshinweise

  Schalldruckpegel zeugs von dem Angabewert unter- ) ...... 90 dB(A); K = 3 dB scheiden, abhängig von der Art und Schallleistungspegel Weise, in der das Elektrowerkzeug gemessen ... 101 dB(A); = 3 dB verwendet wird. Schwingungswert (a Versuchen Sie, die Belastung durch ......
 • Seite 42: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Tragen Sie Augen- und Gehörschutz Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an. Tragen Sie einen Atemschutz Allgemeine Sicherheitshinweise für Gefahr durch Schnittverletzungen! Elektrowerkzeuge Tragen Sie schnittsichere Handschuhe WARNUNG! Lesen Sie alle Si- Sicherheitsschuhe tragen cherheitshinweise und Anwei- sungen. Versäumnisse bei der Ein- Nicht zulässig für Nassschleifen haltung der Sicherheitshinweise und Schutzklasse II (Doppelisolierung)
 • Seite 43 Elektrische Sicherheit: • Wenn der Betrieb des Elektro- werkzeuges in feuchter Um- gebung nicht vermeidbar ist, Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle verwenden Sie einen Fehler- und Verletzungen durch elektrischen stromschutzschalter. Der Einsatz Schlag: eines Fehlerstromschutzschalters vermin- • Der Anschlussstecker des Elektro- dert das Risiko eines elektrischen Schla- werkzeuges muss in die Steckdose ges.
 • Seite 44 ter haben oder das Gerät eingeschaltet fährlich und muss repariert werden. • Ziehen Sie den Stecker aus der an die Stromversorgung anschließen, Steckdose und/oder entfernen kann dies zu Unfällen führen. • Entfernen Sie Einstellwerkzeuge Sie den Akku, bevor Sie Ge- oder Schraubenschlüssel, bevor räteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das...
 • Seite 45: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Service: Trennscheiben sind zum Materialabtrag • Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug mit der Kante der Scheibe bestimmt. nur von qualifiziertem Fach- Seitliche Krafteinwirkung auf diese personal und nur mit Original- Schleifkörper kann sie zerbrechen. Ersatzteilen reparieren. Damit wird e) Verwenden Sie immer unbeschä- digte Spannflansche in der richti- sichergestellt, dass die Sicherheit des gen Größe und Form für die von...
 • Seite 46 eine Minute lang mit Höchst- l) Halten Sie das Netzkabel von drehzahl laufen. Beschädigte sich drehenden Einsatzwerkzeu- gen fern. Wenn Sie die Kontrolle über Schleifscheiben brechen meist in dieser Testzeit. das Gerät verlieren, kann das Netz- i) Tragen Sie persönliche Schut- kabel durchtrennt oder erfasst werden zausrüstung.Verwenden Sie und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich...
 • Seite 47: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Weitere Sicherheitshinweise b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die für Trennschleifanwendungen Nähe sich drehender Einsatz- werkzeuge. Das Einsatzwerkzeug Rückschlag und entsprechende kann sich beim Rückschlag über Ihre Sicherheitshinweise Hand bewegen. c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trenn- Rückschlag ist die plötzliche Reaktion scheibe.
 • Seite 48: Ergänzende Sicherheitshinweise

  Restrisiken suchen Sie nie, die noch laufende Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Rückschlag Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Ursache für das Verklemmen. Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren h) Schalten Sie das Elektrowerk- können im Zusammenhang mit der Bau- zeug nicht wieder ein, solange es...
 • Seite 49: Montage

  Montage 8. Der Aufnahmeflansch (19) kann auf der Aufnahmespindel (16) Achtung! Verletzungsgefahr! verbleiben. - Achten Sie darauf, zum Arbeiten Sollten Sie den Aufnahmeflansch genügend Platz zu haben und an- dere Personen nicht zu gefährden. (19) abgenommen haben, - Vor Inbetriebnahme müssen alle achten Sie auf die korrekte Abdeckungen und Schutzvorrichtun- Positionierung.
 • Seite 50: Nuttiefe Einstellen

  Bedienung Nuttiefe einstellen Achtung! Verletzungsgefahr! 1. Lösen Sie die Feststellschraube (18). - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an 2. Stellen Sie den Tiefenanschlag dem Gerät den Netzstecker. auf die gewünschte Tiefe ein. - Verwenden Sie nur vom Herstel- Die Schutzhaube (5) ist dafür zu ler empfohlene Schleifscheiben verstellen.
 • Seite 51: Ein- Und Ausschalten

  Hinweise zum Wechseln: Einschalten schieben Sie die Ein- • Betreiben Sie das Gerät niemals schaltsperre (3) nach vorne. Drücken ohne Schutzeinrichtungen. Sie den Ein-/Ausschalter (2). • Vergewissern Sie sich, dass die Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/ auf der Trennscheibe (8) ange- Ausschalter los.
 • Seite 52: Wartung Und Reinigung

  Reinigung trolliert aus dem Schnittbereich gedrückt werden. 4. Am Ende der Nut die Mauer- Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. nutfräse aus der Nut schwenken Lösungsmittel. Chemische Substanzen und das Gerät erst dann aus- können die Kunststoffteile des Gerä- schalten. tes angreifen. Reinigen Sie das Gerät 5.
 • Seite 53: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 54: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Anlie- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- ferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 55: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Tel.: 0800 54 35 111 Kundenservice, unter Beifügung des E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 291805 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich und wann er aufgetreten ist, für Sie...
 • Seite 56: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 55). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung Bestell-Nr. Trennscheiben (2) 30211073 Adapter Absaugung 91104252 Anschluss Absaugung 91104735...
 • Seite 57: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Bruzdownica PMNF 1350 C3 Numer seryjny 20171200001 - 20171219270 od roku produkcji 2017 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 59: Vertimas Iš Originalių Eb Atitikties Deklaracija

  Vertimas iš originalių EB atitikties deklaracija Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Mūro freza – tai įrenginys serija PMNF 1350 C3 Serijos Nr. 20171200001 - 20171219270 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 60 2017-12-13-rev02-op...
 • Seite 61: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Mauernutfräse Modell PMNF 1350 C3 Seriennummer 20171200001 - 20171219270 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 62 20 (4x)
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 11 / 2017 Ident.-No.: 72037800112017-PL / LT IAN 291805...

Diese Anleitung auch für:

291805