Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDFS 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DIAMOND STONE CUTTER PDFS 1300 A1
PRZECINARKA DIAMENTOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DIAMANTSCHNEIDER
Originalbetriebsanleitung
IAN 312517
DISKINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFS 1300 A1

 • Seite 1 DIAMOND STONE CUTTER PDFS 1300 A1 PRZECINARKA DIAMENTOWA DISKINIS PJŪKLAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas DIAMANTSCHNEIDER Originalbetriebsanleitung IAN 312517...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......15 PDFS 1300 A1  ...
 • Seite 6: Wstęp

  PRZECINARKA DIAMENTOWA Zawór Wąż dopływu wody PDFS 1300 A1 Adapter przyłączeniowy wody Wstęp Przycisk RESET Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany Wskaźnik produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Przycisk TEST Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Wyłącznik różnicowoprądowy duktu . Zawiera ona ważne informacje na temat Blokada wrzeciona bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji .
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (na przykład czas, przez jaki elektronarzędzie pozostaje wyłączone, oraz czas, w którym jest ono wprawdzie włączo- ne, ale pracuje bez obciążenia) . PDFS 1300 A1   │  3 ■...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych części urządze­ nia. Ruchome części urządzenia mogą pochwy- cić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie włosy . ■ 4  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Tarcze do cięcia są prze- lają się lepiej prowadzić . znaczone do skrawania materiału krawędzią tarczy . Oddziaływanie sił na boczne powierzch- nie ściernicy może spowodować jej pęknięcie . PDFS 1300 A1   │  5 ■...
 • Seite 10 . wykonywania różnych prac . Podczas prac powodujących powstawanie pyłu noś maskę przeciwpyłową lub maskę do ochrony dróg od- dechowych . Długotrwałe narażanie się na duży hałas może spowodować uszkodzenie słuchu . ■ 6  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 11 . kiem budowy . ► Dopuszczalne konstrukcje tarcz tnących: segmentowe tarcze diamentowe z maksymal- nymi rowkami między segmentami 10 mm, tylko z ujemnym kątem cięcia . PDFS 1300 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Podczas Przecinania Ściernicą

  Odbicie powoduje odrzu- w pobliżu tarczy tnącej jak i przy jego krawę- cenie elektronarzędzia w kierunku przeciwnym dziach . do kierunku ruchu tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania . ■ 8  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 13: Instrukcje Uzupełniające

  Niebezpieczeństwo poparzenia na skutek rozsądnie. Nigdy nie używaj urządzenia, nagrzewania się osprzętu podczas pracy . gdy masz trudności z koncentracją lub źle się ■ Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek długo- czujesz . trwałego użytkowania . PDFS 1300 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Montaż

  ♦ Odkręcić śrubę motylkową i umieść ogra- węża dopływu wody o odpowiedniej średnicy nicznik równoległy w uchwycie ogranicznika ok . 19 mm . Sprawdź prawidłowe zamocowa- równoległego nie, ciągnąc za wąż wody . ■ 10  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 15: Podłączanie Odciągu Pyłu

  Poluzuj śrubę motylkową wyboru kąta cięcia zasilania . Ustaw żądany kąt cięcia na skali kąta cięcia ♦ Naciśnij przycisk Reset , aż wskaźnik ponownie dokręć do oporu nakrętkę motylkową wskaże kolor czerwony . PDFS 1300 A1   │  11 ■...
 • Seite 16: Ustawianie Głębokości Cięcia

  Przechowuj urządzenie w suchym i niezapylo- nym miejscu . ■ Tarcze szlifierskie należy przechowywać w su- chym miejscu i nie wolno ich układać w stosach . ■ Urządzenie musi być zawsze czyste, suche i niezabrudzone olejem ani smarem . ■ 12  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 17: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia . Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . PDFS 1300 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Serwis

  . Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456 . ■ 14  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 19: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Oznaczenie typu maszyny: Przecinarka diamentowa PDFS 1300 A1 Rok produkcji: 01 - 2019 Numer seryjny: IAN 312517 Bochum, dnia 23 .01 .2019 r . Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 20 ■ 16  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 21 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......30 PDFS 1300 A1  ...
 • Seite 22: Įžanga

  DISKINIS PJŪKLAS Suklio fiksatorius Apsauginis gaubtas PDFS 1300 A1 Apatinė plokštė Įžanga Tiekiamas rinkinys Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką 1 diskinis pjūklas gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . 1 lygiagretusis ribotuvas Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų...
 • Seite 23: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  šildymo įrenginių, viryklių ir šal­ dytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus . c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus . PDFS 1300 A1   │  19 ■...
 • Seite 24: Žmonių Sauga

  Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais raktas gali sužaloti . ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti . e) Venkite nenatūralios kūno padėties. Stovėkite stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtomis situacijomis . ■ 20  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 25: Klientų Aptarnavimas

  žmonės būtų už besisukančio abrazyvinio disko plokš­ tumos, ir paleiskite įrankį apie vieną minutę suktis didžiausiuoju greičiu. Apgadinti abrazy- viniai diskai dažniausiai šiuo tikrinimo tarpsniu lūžta . PDFS 1300 A1   │  21 ■...
 • Seite 26 įrankis gali tapti nevaldomas . n) Niekada neneškite veikiančio elektrinio įrankio. Besisukantis papildomas darbo įrankis gali pagriebti atsitiktinai su juo susilietusius jūsų drabužius ir įsigręžti į jūsų kūną . ■ 22  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 27: Kiti Abrazyvinio Pjovimo Diskų Naudojimo Saugos Nurodymai

  įrankių. Įvykus atatrankai, papildomas darbo įrankis gali atsidurti ties jūsų ranka . c) Nestovėkite priešais besisukantį pjovimo diską ar už jo. Atatranka sviedžia elektrinį įrankį abrazyvinio disko sukimosi krypčiai blokavimo vietoje priešinga kryptimi . PDFS 1300 A1   │  23 ■...
 • Seite 28: Papildomi Nurodymai

  įtaisus . Tokiais pavojaus yra: ■ Klausos susilpnėjimas; ■ Skraidančių dalelių keliamas sužalojimo pavo- jus; ■ Naudojant įrankį įkaistančių priedų keliamas nudeginimo pavojus; ■ Pavojus susižaloti ilgai naudojant įrankį . ■ 24  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 29: Praktiniai Nurodymai

  Jokiu būdu nenaudokite įrankio, sukimosi greičiui . jei negalite susikaupti ar blogai jaučiatės . Lygiagrečiojo ribotuvo surinkimas ir nustatymas ♦ Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą ir lygiagretųjį ribotuvą įdėkite į lygiagrečiojo ribotuvo laikiklį PDFS 1300 A1   │  25 ■...
 • Seite 30: Vandens Tiekimo Žarnos Surinkimas

  ♦ Vandens tiekimo jungties adapterį prijunkite prie tinkamos maždaug 19 mm skersmens vandens tiekimo žarnos . Patraukdami vandens tiekimo žarną patikrinkite, ar tvirtai prijungėte . ♦ Atidarykite vandens tiekimo jungties vožtuvą ■ 26  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 31: Įjungimas Ir Išjungimas

  . Pjūvio kampo nustatymo skale ■ Pjovimo diskus laikykite sausai ir nekraukite nustatykite norimą kampą ir vėl priveržkite vieno ant kito . sparnuotąjį varžtą ■ Įrankis visada turi būti švarus, neišteptas alyva ar tepalu . PDFS 1300 A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Šalinimas

  20–22: popierius ir kartonas, Garantijos aprėptis 80–98: sudėtinės medžiagos . Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo sužinosite savo savivaldybės arba išbandytas . miesto administracijoje . ■ 28  │   PDFS 1300 A1...
 • Seite 33: Priežiūra

  į toliau nurodytą klientų aptar- navimo skyrių . ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pir- kimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . PDFS 1300 A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Įrankio tipas: Diskinis pjūklas PDFS 1300 A1 Pagaminimo metai: 2019-01 Serijos numeris: IAN 312517 Bochumas, 2019-01-23 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 35 Original­Konformitätserklärung ........44 PDFS 1300 A1 DE │...
 • Seite 36: Einleitung

  DIAMANTSCHNEIDER Test-Taste Fehlerstromschutzschalter PDFS 1300 A1 Spindelarretierung Einleitung Schutzabdeckung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Grundplatte Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Lieferumfang Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 1 Diamantschneider Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise 1 Parallelanschlag für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung .
 • Seite 37: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Sicherheit Von Personen

  Schalter haben oder das Gerät bereits einge- Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von schaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen . unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDFS 1300 A1...
 • Seite 39: Service

  Trennscheiben für Ihr Elektrowerkzeug. Nur scheiben brechen meist in dieser Testzeit . weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40 Sie es tragen. Ihre Kleidung kann Leistung und Betriebssicherheit erzielt wird . durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehen- den Einsatzwerkzeug erfasst werden, und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDFS 1300 A1...
 • Seite 41: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung ent- gegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  37...
 • Seite 42: Ergänzende Anweisungen

  Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante . ■ Verbrennungsgefahr durch während des Betrie- bes heiß werdende Zubehörteile ■ Verletzungsgefahr durch andauernden Ge- brauch . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PDFS 1300 A1...
 • Seite 43: Arbeitshinweise

  Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich Parallelanschlag montieren / einstellen unwohl fühlen . ♦ Lösen Sie die Flügelschraube und setzen Sie den Parallelanschlag in die Parallelan- schlagaufnahme ein . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Wasser-Zulaufschlauch Montieren

  Schließen Sie den Wasseranschlussadapter an einen Wasserleitungsschlauch mit passen- dem Durchmesser von ca . 19 mm an . Prüfen Sie den festen Sitz, indem Sie am Wasserleitungs- schlauch ziehen . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PDFS 1300 A1...
 • Seite 45: Ein- Und Ausschalten

  Ort auf . ■ Trennscheiben müssen trocken aufbewahrt werden und dürfen nicht gestapelt werden . ■ Das Gerät muss stets sauber und frei von Öl oder Schmierfetten sein . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 46: Entsorgung

  . Die Verpackungsma- der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind terialien sind gekennzeichnet mit kostenpflichtig . Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDFS 1300 A1...
 • Seite 47: Service

  Unterseite des Produktes . DEUTSCHLAND ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel www .kompernass .com auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E­Mail . PDFS 1300 A1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 48: Original­konformitätserklärung

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Diamantschneider PDFS 1300 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2019 Seriennummer: IAN 312517 Bochum, 23 .01 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 49 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PDFS1300A1-022019-2 IAN 312517...