Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PALA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WARNING
Before use, read the
handbook and the
operating instructions.
Follow the safety
instructions.
CORDLESS EXTENDABLE LOPPER PALA 20-Li A1
AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA
KONÁRE
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 318953
AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PALA 20-Li A1

 • Seite 1 WARNING Before use, read the handbook and the operating instructions. Follow the safety instructions. CORDLESS EXTENDABLE LOPPER PALA 20-Li A1 AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE Originalbetriebsanleitung KONÁRE Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 318953...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Objednanie náhradného akumulátora ......16 │ PALA 20-Li A1    1...
 • Seite 5: Úvod

  Vybavenie AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE Teleskopická rukoväť NA KONÁRE PALA 20-Li A1 Rýchlouzáver pre teleskopickú rukoväť Úvod Držadlo Násada prístroja Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového Uvoľňovací spínač prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok Blokovanie zapnutia vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 6: Technické Údaje

  Celkové hodnoty vibrácií (pre každú rukoväť) Technické údaje zistené podľa EN 62841: Akumulátorové nožnice na konáre: Vibrácia: < 2,5 m / s PALA 20-Li A1 Neurčitosť K = 1,5 m / s (jednosmerný Dimenzačné napätie: 20 V VÝSTRAHA! prúd) ■...
 • Seite 7: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  žiadnym spôsobom modifikovať. Pred vykonávaním údržbár- Nepoužívajte sieťové adaptéry spoločne skych prác prístroj odstavte s elektrickým náradím, ktoré má ochranné a vyberte akumulátor! uzemnenie. Nezmenené zástrčky a vhodné zá- suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. │ ■ 4    PALA 20-Li A1...
 • Seite 8: Bezpečnosť Osôb

  So správnym elektrickým ochranných prostriedkov, ako je maska proti náradím pracujete lepšie a bezpečnejšie prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, v uvedenom rozsahu jeho výkonu. ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení. │ PALA 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 9: Používanie A Manipulácia S Akumulátorovým Náradím

  čisté a bez oleja a tuku. Klzké rukoväte a rozsahu teplôt môže akumulátor zničiť a zvýšiť úchopné plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu nebezpečenstvo požiaru. a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľ- ných situáciách. │ ■ 6    PALA 20-Li A1...
 • Seite 10: Servis

  Dávajte pozor na nadzemné vedenia. ■ Uistite sa, že všetky ochranné kryty a rukoväte sú riadne upevnené a že sú v dobrom stave. ■ Pri používaní tohto prístroja používajte ochranu očí a sluchu. │ PALA 20-Li A1    7 ■...
 • Seite 11: Dodatočné Bezpečnostné Upozornenia

  (napr. svetelné reťaze). môžu správať nepredvídateľne a viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia. ■ Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám. ■ Oheň alebo teploty vyššie ako 130 °C môžu spôsobiť výbuch. │ ■ 8    PALA 20-Li A1...
 • Seite 12: Bezpečnostné Pokyny Pre Nabíjačky

  Zastrčte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. Nabíjačka je určená len na LED kontrolka svieti načerveno. prevádzku v interiéri. ♦ Zelená LED kontrolka vám signalizuje, že nabíjanie je ukončené a box s akumulátorom je pripravený na použitie. │ PALA 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 13: Vloženie/Vybratie Boxu S Akumulátorom Do/Z Prístroja

  ZAP/VYP max. Vypnutie: ≤32mm ♦ Pustite spínač ZAP/VYP ♦ Prestavte uvoľňovací spínač do do polohy ■ Ak sa odrezaní konár zasekne, môžete ho potiahnuť pomocou kovového háku , aby ste ho uvoľnili. │ ■ 10    PALA 20-Li A1...
 • Seite 14: Bezpečná Práca

  Na uloženie vždy namažte rezací nôž bežne dostupným sprejom na údržbu. ■ Uchovávajte prístroj na suchom a nemrznúcom mieste, mimo dosahu detí. ■ Prístroj môžete zavesiť za kovový hák alebo prístroj skladujte uložený alebo zaistený proti pádu. │ PALA 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 15: Uvoľnenie Zablokovania

  Náhradné diely si môžete objednať priamo cez svojej obecnej alebo mestskej servisné stredisko. Pri objednávaní bezpodmieneč- samosprávy. ne uveďte typ stroja a číslo výrobku. UPOZORNENIE ► Neuvedené náhradné diely (ako napr. batéria, spínač) si môžete objednať prostredníctvom nášho Callcentra. │ ■ 12    PALA 20-Li A1...
 • Seite 16: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri po- užití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom. │ PALA 20-Li A1    13 ■...
 • Seite 17: Servis

  KOMPERNASS HANDELS GMBH Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na BURGSTRASSE 21 stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomo- DE - 44867 BOCHUM cou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu. NEMECKO www.kompernass.com │ ■ 14    PALA 20-Li A1...
 • Seite 18: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29: 2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/označenie prístroja: Akumulátorové nožnice na konáre PALA 20-Li A1 Rok výroby: 04 – 2019 Číslo zákazky: IAN 318953 Bochum, 03.04.2019 Semi Uguzlu ‒ Manažér kvality ‒...
 • Seite 19: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr. IAN 318953), pridelené prístroju. Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu. │ ■ 16    PALA 20-Li A1...
 • Seite 20 Ersatz-Akku Bestellung ......... . . 32 DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    17...
 • Seite 21: Einleitung

  Ausstattung AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE Teleskopstiel PALA 20-Li A1 Schnellverschluss für Teleskopstiel Einleitung Griff Geräteholm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Entriegelungsschalter Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Einschaltsperre Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Hinterer Handgriff...
 • Seite 22: Technische Daten

  Technische Daten WARNUNG! Akku-Langstiel-Astschere: PALA 20-Li A1 ■ Der Schalldruckpegel ist in Abhängigkeit von (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V der Nutzung und den zu verrichtenden Tätigkei- ten so weit zu reduzieren, dass keine Beein- Max. Schnittbreite trächtigungen der Gesundheit des Bedieners Durchmesser: Max.
 • Seite 23: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. abstellen und Akku entfernen! Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdo- sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 20    PALA 20-Li A1...
 • Seite 24: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich. verringert das Risiko von Verletzungen. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    21 ■...
 • Seite 25: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PALA 20-Li A1...
 • Seite 26: Service

  Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der und Griffe ordnungsgemäß befestigt und in Schneidmechanismus nicht einwandfrei funkti- gutem Zustand sind. oniert. ■ Tragen Sie bei Einsatz dieses Geräts vollen Augen und Gehörschutz. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 27: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Zerschneiden Sie keine Kabel. hohen Temperaturen aus. ■ Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Kabeln ■ Feuer oder Temperaturen über 130 °C können und Drähten (z. B. Lichterketten). eine Explosion hervorrufen. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PALA 20-Li A1...
 • Seite 28: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist. und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 29: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  ♦ Bringen Sie den Entriegelungsschalter in die Position ■ Sollte sich der abgeschnittene Ast verfangen, können Sie mit Hilfe des Metallhakens diesem ziehen, um ihn zu entfernen. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PALA 20-Li A1...
 • Seite 30: Sicheres Arbeiten

  Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ■ Sie können Sie das Gerät an dem Metallhaken aufhängen oder lagern Sie das Gerät liegend oder gegen Umfallen gesichert. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 31: Lösen Einer Blockierung

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- den Maschinentyp und die Artikelnummer an. waltung. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Akku, Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PALA 20-Li A1...
 • Seite 32: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    29 ■...
 • Seite 33: Service

  (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 30    PALA 20-Li A1...
 • Seite 34: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29: 2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Langstiel-Astschere PALA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 04 - 2019 Auftragsnummer: IAN 318953 Bochum, 03.04.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 35: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 318953) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PALA 20-Li A1...
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PALA20-LiA1-042019-1 IAN 318953...