Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET23 VARIO Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektrotacker
Vorschau ausblenden

Werbung

Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
44867 Bochum
(Germany)
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen:
04 / 2008 · Ident.-No.: PET23042008-4
ELECTRIC
STAPLE GUN
PET 23 VARIO
ELECTRIC STAPLE GUN
ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
ELEKTROMOS TŰZŐGÉP
ELEKTRIČNI ŽEBLJALNIK
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
ELETRICKÁ SPONKOVAČKA
ELEKTRICKÝ SPONKOVAČ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
ELEKTRIČNA KLAMERICA
ELEKTROTACKER
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama
uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Kezelési és biztonsági utalások
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Strona
15
Oldal
25
Stran
35
Strana
45
Strana
55
Stranica 65
Seite
75

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PET23 VARIO

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PET23 VARIO

 • Seite 1 ELECTRIC STAPLE GUN Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Table of content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 4: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Wear hearing protection, dust Read instruction manual! protection mask, protective glasses and protective gloves. Keep children away from electrical observe caution and safety notes! power tools! Caution –...
 • Seite 5: Technical Information

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Technical information PET 23 VARIO nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Impact cycles: 30 / min Short-term operation time (KB): max. 15 min max.
 • Seite 6: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools Electrical power tools create sparks, which can is unavoidable. The use of an RCD reduces ignite dusts or fumes. the risk of electric shock. Keep children and other people away while you are 3.
 • Seite 7: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools / Commissioning 4. Careful handling and use of hand. The use of electrical power tools for electrical power tools purposes other than those intended can lead to dangerous situations. a) Do not overload the device. Always use an electrical power tool that is Safety advice intended for the task you are under-...
 • Seite 8: Loading The Magazine

  Commissioning The following information shall be considered as recommendatory only. Determine for yourself by practical tests the best staple or nail type and the optimum impact force setting for your substrate. Recommended impact force setting for: Staple / Hardwood Softwood Chipboard / Plywood nail type...
 • Seite 9: Setting The Impact Force

  Commissioning / Rectifying faults To switch OFF: flush in the material. Redriving must be carried out Set the on / oFF switch to position “0”. directly at each staple or nail. If you do not lift the nose when doing this then no further staple or m Blow count: nail will be loaded into the driving position.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning Disposal Information

  Maintenance and cleaning / Disposal / Information Maintenance and cleaning WARNING! If the plug or mains lead needs to be replaced, always have CAUTION! Always pull the plug out of the mains the replacement carried out by the socket before cleaning or maintaining the device. manufacturer or its service centre.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) Description of the product: Parkside Electric tacker PET 23 Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wprowadzenie Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 16 Wyposażenie ........................Strona 16 Zakres dostawy ......................Strona 16 Dane techniczne ......................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ....................Strona 17 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 18 4.
 • Seite 14: Wprowadzenie

  Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Zakładać okulary ochronne, ochronniki Przeczytaj instrukcję obsługi! słuchu, maskę przeciwpyłową i rękawice ochronne. Przestrzegaj wskazówek Dzieci trzymać z daleka od narzędzia ostrzegawczych i bezpieczeństwa! elektrycznego! ostrzeżenie przed porażeniem Chronić narzędzie elektryczne przed prądem elektrycznym! Zagrożenie wilgocią! dla życia!
 • Seite 15: Dane Techniczne

  Wprowadzenie / ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 150 Sztuk zszywek z drutu cienkiego 18 mm: Może to przyczynić się do znacznej redukcji obcią- typu 53 żenia wibracjami w całym okresie czasu pracy. 150 Sztuk zszywek o wąskim grzbiecie 19 mm: typu 55 PET 23 VARIO 150 Sztuk gwoździ 23 mm: typu 47...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy Nie używaj kabla sieciowego w sposób sprzeczny z jego a) Utrzymywać stanowisko pracy w przeznaczeniem, tj. do nosze- czystości i dobrze oświetlone. niepo- nia urządzenia, zawieszania urzą dzenie lub do wyciągania wtyku sie- rządek i nieoświetlone obszary robocze mogą...
 • Seite 17: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi nia. Upewnij się, że narzędzie elek- nie daje się już więcej włączyć lub wyłączyć, tryczne jest wyłączone zanim podłą- jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. czysz je do zasilania prądowego, c) Wyciągnij wtyk sieciowy z wtyko- wego gniazda sieciowego zanim uchwycisz je lub będziesz je przenosił.
 • Seite 18: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Dla Zszywacza Elektrycznego

  ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie Wskazówki dotyczące Zawsze prowadź kabel sieciowy do tyłu od bezpieczeństwa dla urządzenia zszywacza elektrycznego Uruchomienie należy zadbać o to, żeby w żadnym wypadku ludzie lub zwierzęta nie zostały trafione zszyw- kami lub gwoździami! napięcie gniazdka wtykowego sieciowego musi Chronić...
 • Seite 19: Ładowanie Magazynka

  Uruchomienie Włączanie: Type Ustawić WŁąCZnIK / WYŁąCZnIK 12, 14, 16, 18, 19 położeniu „I“ (patrz Rysunek A). 12, 14, 18 Wyłączanie: Ustawić WŁąCZnIK / WYŁąCZnIK położeniu „0“. Wskazówka: odpowiednio dobrany osprzęt możesz również otrzymać poprzez kompetentny m Liczba uderzeń: punkt serwisowy danego kraju. Zszywacz elektryczny PET 23 VARIo może wykony- wać...
 • Seite 20: Usuwanie Usterek

  Uruchomienie / Usuwanie usterek / Konserwacja i czyszczenie / Utylizacja należy ewentualnie dopasować siłę uderzenia sposób zostanie poluzowane napięcie wstępne. do materiałów, zszywek lub gwoździ. Za pomocą klucza z łbem walcowym o gnieź- dzie sześciokątnym poluzować płytę Możliwość dociśnięcia: czołową Wskazówka: Użyj tej funkcji, jeżeli stwierdzisz, Usunąć...
 • Seite 21: Utylizacja Informacje

  ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) zlecać zawsze wytwórcy urządzenia lub jego służbie serwisowej. Ten sposób Określenie produktu: gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa urzą- Parkside Zszywacz elektryczny PET 23 VARIo dzenia. Wskazówka: Przy rozruchu (startowaniu) Bochum, 30.04.2008 niniejszych urządzeń może wystąpić krótkotrwały zanik napięcia, zwłaszcza przy złej jakości sieci.
 • Seite 23 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................oldal 26 Felszerelés ........................oldal 26 A szállítmány tartalma....................oldal 26 Műszaki adatok ......................oldal 27 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ..................oldal 27 2. Elektromos biztonsága .....................oldal 28 3. Személyek biztonsága .....................oldal 28 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ...oldal 29 Az elektromos tűzőgépekre vonatkozó...
 • Seite 24: Bevezetés

  Bevezetés Ebben a Használati utasításban / a készüléken a következő piktogrammokat használtuk: Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt, olvassa el a kezelési útmutatót! porvédő álarcot és védőkesztyűt. Vegye figyelembe a figyelmeztető és Tartsa a gyerekeket távol az elektromos a biztonsági utasításokat! szerszámoktól! Vigyázat, elektromos áramütés óvja az elektromos szerszámot a veszélye! Életveszély! nedvességtől!
 • Seite 25: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1 Belső hatlapkulcs PET 23 VARIO 1 Kezelési utasítás 1 „Garancia és szerviz“ füzet KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Műszaki adatok max. névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz 15 min 30 /min Ütésszám: 30 / perc...
 • Seite 26: Elektromos Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Ne dolgozzon a készülékkel hosszabbító kábeleket használjon, robbanásveszélyes környe- amelyek külterületre is engedélye- zetben, amelyben gyúlékony zettek. A külterületre engedélyezett kábel al- folyadékok, gázak vagy porok talál- kalmazása csökkenti az áramütés kockázatát. hatók. Az elektromos készülékek szikrákat f) Ha az elektromos szerszámnak ned- ves környezetben való...
 • Seite 27: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók egyensúlyát. Ezáltal, különösen a váratlan e) Ápolja gondosan a készüléket. Ellen- szituációk előállása esetén, a készüléket job- őrizze, hogy a mozgó készülékré- ban ellenőrizheti. szek kifogástalanul működnek e, nem akadnak e, részek nem törtek e f) Viseljen megfelelő...
 • Seite 28: Üzembehelyezés

  Üzembehelyezés Üzembehelyezés Típus 12, 14, 16, 18, 19 A hálózati dugaljzat feszültségének meg kell 12, 14, 18 egyezni a készülék típustábláján megadott feszült- séggel. A 230 V ~ -osnak jelölt készülékek 220 V ~ feszültséggel is üzemeltethetők. Utalás: A találó tartozékokat országa illetékes szervizén keresztül is beszerezheti.
 • Seite 29: A Kazetta Feltöltése

  Üzembehelyezés A kazetta feltöltése Ütőerő beállítása Kizárólag finomhuzal-kapcsokat (53 típusú), keskenyhátú kapcsokat (55 típusú) vagy szegeket (47 típusú) használjon! nyomja a kazettatolókát a kazetta irányába és vezesse azt felfelé. Húzza ki a kazettatolókát teljesen a kazettából Adott esetben vegye ki a felesleges kapcsokat vagy szegeket a kazettából Tolja a szükséges kapcsokat vagy szegeket Tipp!
 • Seite 30: Hibák Elhárítása

  Üzembehelyezés / Hibák elhárítása / Karbantartás... / Mentesítés / Információk Alkalmazási példák: olaj-, vagy kenőzsírmentesnek kell lenni. Huzatanyag rögzítése egy szék ülési felületére Tisztítsa rendszeresen a készüléket, közvetlenül (lásd a B ábrát). a munka befejezése után. Keretléc rögzítése a fal és a padlóburkolat át- Folyadékoknak nem szabad a készülék belse- meneti területére (lásd a C ábrát).
 • Seite 31: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) A termék megnevezése: Parkside PET 23 VARIo elektromos kapocs-belövő Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 33 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 36 oprema .........................Stran 36 obseg dobave ......................Stran 36 Tehnični podatki ......................Stran 37 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 37 2. Električna varnost ......................Stran 38 3. Varnost oseb ......................Stran 38 4.
 • Seite 34: Uvod

  Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: nosite zaščitna očala, ščitnike sluha, navodila za uporabo preberite! protiprašno zaščitno masko in zaščitne rokavice. Upoštevajte opozorila in varnostne otroci naj se držijo stran od napotke! električnega orodja! Pozor, nevarnost električnega udara! Električno orodje zaščitite pred vlago! Smrtna nevarnost!
 • Seite 35: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Tehnični podatki PET 23 VARIO nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Število udarcev: 30 / min Kratkotrajno obratovanje (KB): največ 15 min max. Zaščitni razred: II / 15 min 30 /min...
 • Seite 36: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje se nahajajo vnetljive tekočine, plini tok. Uporaba zaščitnega stikala za okvarni ali prah. Električna orodja proizvajajo iskri- tok zmanjša tveganje električnega udara. ce, ki bi lahko povzročile vžig prahu ali pare. Poskrbite, da bodo otroci in 3.
 • Seite 37: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Zagon na in pravilno uporabljena. Uporaba se razlikujejo od namenov, ki jih je predvidel opreme zmanjša ogrožanje zaradi prahu. proizvajalec, lahko povzroči nastanek nevarnih situacij. 4. Skrbno ravnanje in uporaba električnega orodja Varnostna opozorila za električni spenjalnik a) Naprave ne preobremenjujte.
 • Seite 38: Polnjenje Shranjevalnika

  Zagon Sledeči podatki so neobvezujoči priporočeni podatki. Pri praktičnem delu sami testirajte, kateri tip žebljev / sponk in katera nastavitev moči zabijanja sta najbolj optimalno primerna za določeno podlago. Priporočena nastavitev moči zabijanja za: trd les mehek les iverno vezano Tip sponke / ploščo / ploščo...
 • Seite 39: Nastavljanje Moči Zabijanja

  Zagon / odpravljanje napak Izklop: Možnost ponovnega zabijanja: Stikalo za VKLoP / IZKLoP postavite v Opozorilo: To funkcijo uporabite le, kadar ugoto- položaj „0“. vite, da predhodno pribite sponke / žeblji niso dovolj zabiti v material. Upoštevajte, da možnost ponov- m Število udarcev: nega zabijanja obstaja izključno direktno po posa- Električni žebljalnik PET 23 VARIo je zasnovan za...
 • Seite 40: Odpravljanje Napak Vzdrževanje In Čiščenje Odstranjevanje Informacije

  odpravljanje napak / Vzdrževanje in čiščenje / odstranjevanje / Informacije Informacije s pomočjo klešč ščipalk / špičastih klešč. Izberite primerne sponke ali žeblje. Servis nastavite potrebno moč udarca, da boste lah- ko sponko ali žebelj brez napak pritrdili. Pristojno servisno mesto v vaši državi je navedeno v dokumentaciji o garanciji.
 • Seite 41: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) Oznaka izdelka: Parkside Električni spenjalnik PET 23 VARIo Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - direktor -...
 • Seite 43 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu..................Strana 46 Vybavení ........................Strana 46 Rozsah dodávky ......................Strana 46 Technické údaje ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 47 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 48 3. Bezpečnost osob ......................Strana 48 4.
 • Seite 44: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: noste ochranné brýle, ochranu sluchu, čtěte návod k obsluze! ochrannou masku proti prachu a ochranné rukavice. Dodržujte bezpečnostní pokyny a Chraňte elektrický nástroj před dětmi! řiďte se upozorněními! Pozor na zranění...
 • Seite 45: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 150 Kusů hřebíků 23 mm: typ 47 PET 23 VARIO 1 Klíč s vnitřním šestihranem 1 návod k obsluze KH 3145 1 Sešit “Záruka a servis” 230 V ˜ 50 Hz Technické údaje max.
 • Seite 46: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Nepracujte se zařízením ného pro vnější oblast snižuje riziko úrazu v okolí ohroženém výbu- elektrickým proudem. chem, v němž se nacházejí f) Nelze-li se vyhnout provozu elek- trického nástroje ve vlhkém okolí, kapaliny, plyny nebo prachy. Elektrické použijte ochranný...
 • Seite 47: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Spuštění g) Jsou-li namontována zařízení k vysá- Přitom přihlédněte k pracovním vání a zachycování prachu, ujistěte podmínkám a prováděné činnosti. Po- se, že jsou tato připojena a správně užití elektrických nástrojů pro jiná než určená použita.
 • Seite 48: Osazení Zásobníku

  Spuštění následující údaje jsou nezávaznými doporučeními. Testujte při praktické práci i sami, který typ spony / hřebíku a jaké nastavení rázové síly se optimálně hodí pro podklad! Doporučené nastavení rázové síly pro: Typ spony / Tvrdé dřevo Měkké dřevo Třískovou Překližkovou hřebíku desku / středně...
 • Seite 49: Nastavení Rázové Síly

  Spuštění / odstranění chyb Zapínání: Možnost doražení: nastavte spínač ZAP / VYP do polohy „I“ Upozornění: Tuto funkci použijte, zjistili-li jste, že (viz obr. A). předtím zaražené spony / hřebíky nebyly do obzvlášť tvrdého materiálu zarovnaně zaraženy. Vypínání: Mějte na paměti, že možnost doražení existuje nastavte spínač...
 • Seite 50: Údržba A Čistění

  odstranění chyb / Údržba a čistění / Zlikvidování / Informace Informace Vyberte vhodné spony nebo hřebíky. nastavte potřebnou rázovou sílu, aby se Servis spona nebo hřebík bezvadně sešily- Příslušné místo servisu vaší země naleznete laskavě Údržba a čistění v záručních dokumentech. VýSTRAHA! m POZOR! Zařízení...
 • Seite 51: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) Název výrobku: Parkside Eletrická Sponkovačka PET 23 VARIo Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - obchodní vedoucí -...
 • Seite 53 Zoznam obsahu Úvod Použitie v súlade s určením ..................Strana 56 Vybavenie ........................Strana 56 obsah zásielky ......................Strana 56 Technické údaje ......................Strana 57 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 57 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 58 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 58 4.
 • Seite 54: Úvod

  Úvod V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: noste ochranné okuliare, ochranu Prečítajte si návod na používanie! sluchu, masku proti prachu a ochranné rukavice. Dbajte na výstražné a bezpečnostné Elektrické náradie držte mimo dosahu pokyny! detí! Pozor na úraz elektrickým prúdom! Elektrické...
 • Seite 55: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Technické údaje PET 23 VARIO Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Počet úderov: 30 / min. Krátkodobá prevádzka (KB): max. 15 min. max. Trieda ochrany: II / 15 min 30 /min...
 • Seite 56: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje S prístrojom nepracujte kábla vhodného pre exteriéry znižuje riziko v prostredí ohrozenom výbu- zásahu elektrickým prúdom. chom, v ktorom sa nachádza- f) Ak sa nedá zabrániť prevádzke elektrického prístroja vo vlhkom jú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
 • Seite 57: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Uvedenie do prevádzky pohybujúcich sa častí. Voľné oblečenie, ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do a dajú sa ľahšie viesť. pohybujúcich sa častí. g) Elektrické náradie, príslušenstvo, g) Keď...
 • Seite 58: Spinky / Klince

  Uvedenie do prevádzky Spinky / klince Upozornenie: Vhodné príslušenstvo si môžete kúpiť aj na príslušnom servisnom mieste vo vašej Upozornenie: Prístroj je určený na použitie s krajine. nasledovnými bežnými typmi spiniek a klincov: nasledujúce údaje sú nezáväzné odporúčania. Pri praktických prácach sami vyskúšajte, ktorý typ spi- niek / klincov a aké...
 • Seite 59: Zapnutie A Vypnutie

  Uvedenie do prevádzky / odstraňovanie chýb Zapnutie a vypnutie Spínanie m POZOR! Prístroj pripájajte do siete iba vo Zapnite prístroj. vypnutom stave! SPÍnAč / VYPÍnAť prepnite Pritlačte nos spinkovača na miesto, ktoré do polohy „0“. chcete zopnúť. Stlačte spúšťací mechanizmus Zapnutie: V prípade potreby prispôsobte silu úderu mate- Prepnite SPÍnAč...
 • Seite 60: Údržba A Čistenie

  odstraňovanie chýb / Údržba a čistenie / Likvidácia / Informácie Informácie otvorte posúvač zásobníka . Tým uvoľníte počiatočné napnutie. Uvoľnite čelnú dosku Servis pomocou vnútorného šesťhranného kľúča odstráňte spinku alebo klinec. Spinka alebo klinec vnikol chybne do materiálu. Príslušné servisné miesto vo Vašej krajine si zistite, odstráňte chybne zopnutú...
 • Seite 61: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) Názov výrobku: Parkside Elektrický spinkovač PET 23 VARIo Bochume, 30.04.2008 Hans Kompernaß - konateľ -...
 • Seite 63 Popis sadržaja Uvod Upute za pravilno korištenje ..................Stranica 66 oprema .........................Stranica 66 obim isporuke ......................Stranica 66 Tehnički podaci ......................Stranica 67 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ..................Stranica 67 2. Električna sigurnost ....................Stranica 68 3. Sigurnost osoba ......................Stranica 68 4.
 • Seite 64: Uvod

  Uvod U ovim uputama za uporabu / na uređaju rabi se slijedeće prikaze: nosite zaštitne naočale, zaštitu za čitati upute za rukovanje! uši, zaštitnu masku i zaštitne rukavice. obratiti pažnju na upozoravajuće i Držite djecu podalje od električnog sigurnosne upute! alata! čuvajte se strujnog udara! opasnost Štitite električni alat od vlage!
 • Seite 65: Tehnički Podaci

  Uvod / opće sigurnosne upute za električni alat Tehnički podaci PET 23 VARIO nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Broj udaraca: 30 / min Kratkotrajni pogon: max. 15 min max. Klasa zaštite: II / 15 min 30 /min...
 • Seite 66: Električna Sigurnost

  opće sigurnosne upute za električni alat Ne rabite stroj u području na otvorenome smanjuje rizik električnog udara. gdje prijeti opasnost od ek- f) Ako je korištenje električnog alata u splozije, gdje se nalaze vlažnim prostorima neizbježno, rabite zaštitnu strujnu sklopku. Korištenje zaštit- zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Seite 67: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  opće sigurnosne upute za električni alat / Puštanje u pogon koriste. Uporaba tih uređaja, smanjuje gu osim predviđene primjene, može uzrokovati ugrožavanje od prašine. opasne situacije. 4. Pažljivo postupanje s električnim Sigurnosne upute za uređajima i njihovo korištenje električne spajalice a) Nemojte uređaj preopterećivati.
 • Seite 68: Punjenje Spremnika

  Puštanje u pogon niže navedeni podaci su neobavezne preporuke. Isprobajte sami kod praktičnih radova koji tip spoj- nica / čavlića optimalno odgovara namještenoj jačini udarca za dotičnu podlogu! Preporučeno namještanje jačine udarca za: Tip spojnice / Tvrdo drvo Mekano drvo Iverica / media- Šperploča (na pr.
 • Seite 69: Namještanje Jačine Udarca

  Puštanje u pogon / otklanjanje grešaka Isključivanje: Mogućnost ponovnog udaranja: Stavite prekidač za UKLjUčIVAnjE / ISKLjUčI- Uputa: Rabite ovu funkciju, ako ustanovite da VAnjE na poziciju „0“. prethodno zabijene kopče / zabijeni čavli nisu potpuno ušli u materijal. obratite pažnju da ova m Broj udarca: mogućnost ponovnog udaranja postoji samo kod Električna spajalica PET 23 VARIo izvodi 30 udarca...
 • Seite 70: Otklanjanje Grešaka Održavanje I Čišćenje Zbrinjavanje Informacije

  otklanjanje grešaka / održavanje i čišćenje / Zbrinjavanje / Informacije Informacije namjestite odgovarajuću jačinu udarca kako bi se spojnica ili čavlić ispravno zabio. Servis Održavanje i čišćenje Koje je ovlašteno servisno mjesto u vašoj zemlji pročitajte u jamstvenom listu. m OPREZ! Prije izvođenja bilo kakvih radova na UPOZORENJE! Vaše uređaje dajte uređaju, prethodno isključite uređaj i izvucite utikač...
 • Seite 71: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  EN 61000 - 3 - 2 : 2000 + A2 EN 61000 - 3 - 11 : 2000 ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) Naziv proizvoda: Parkside Električna spajalica PET 23 VARIo Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Direktor -...
 • Seite 73 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 76 Ausstattung ........................Seite 76 Lieferumfang .........................Seite 76 Technische Daten ......................Seite 77 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 77 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 78 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 78 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 79 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Elektrotacker ..........Seite 79 Inbetriebnahme Klammern / nägel ......................Seite 80...
 • Seite 74: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Bedienungsanleitung lesen! Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Warn- und Sicherheitshinweise Kinder vom Elektrowerkzeug beachten! fernhalten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Elektrowerkzeug vor nässe schützen! Lebensgefahr! Lebensgefahr durch elektrischen Explosionsgefahr!
 • Seite 75: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Technische Daten PET 23 VARIO nennspannung: 230 V ~ 50 Hz KH 3145 230 V ˜ 50 Hz Schlagzahl: 30 / min Kurzzeitbetrieb (KB): max. 15 min max. Schutzklasse: II / 15 min 30 /min Geräusch und Vibrationsinformationen: Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerätes beträgt typischerweise 95,0 dB(A).
 • Seite 76: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Arbeiten Sie mit dem Elektro- im Freien arbeiten, verwenden Sie nur werkzeug nicht in explosions- Verlängerungskabel, die auch für den gefährdeter Umgebung, in Außenbereich geeignet sind. Die der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase Anwendung eines für den Außenbereich oder Stäube befinden.
 • Seite 77: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge zeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden sungen nicht gelesen haben. Elektrowerk- Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen. zeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper- Personen benutzt werden. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit haltung.
 • Seite 78: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Inbetriebnahme 12, 14, 16, 18, 19 Die Spannung der Stromquelle muss mit den Anga- 12, 14, 18 ben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstim- men. Mit 230 V ~ gekennzeichnete Geräte können auch mit 220 V ~ betrieben werden. Hinweis: Passendes Zubehör kann auch über die zuständige Servicestelle Ihres Landes bezogen werden.
 • Seite 79: Magazin Bestücken

  Inbetriebnahme Magazin bestücken Schlagkraft einstellen Verwenden Sie ausschließlich Feindrahtklammern (Typ 53), Schmalrückenklammern (Typ 55) oder nägel (Typ 47)! Drücken Sie den Magazinschieber in Rich- tung des Magazins und führen Sie diesen nach oben. Ziehen Sie den Magazinschieber vollständig aus dem Magazin Entnehmen Sie ggf.
 • Seite 80: Fehler Beheben

  Inbetriebnahme / Fehler beheben / Wartung und Reinigung / Entsorgung Wartung und Reinigung Anwendungsbeispiele: Befestigen Sie Bezugstoff an der Sitzfläche eines Stuhles (siehe Abb. B). VORSICHT! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- Befestigen Sie Randleisten am Übergangsbe- und Wartungsarbeiten den netzstecker aus der reich von Wand und Bodenbelag (siehe Abb.
 • Seite 81: Informationen

  ROHS Directive (2002 / 95 / EEC) solche Störungen nicht zu erwarten. (Bitte kon- Bezeichnung des Produktes: taktieren Sie Ihr lokales Energieversorgungsun- ternehmen für weitere Informationen). Parkside Elektrotacker PET 23 VARIo Bochum, 30.04.2008 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.