Herunterladen Diese Seite drucken

Indicaţii De Siguranţă; Conexiune Electrică - Steinbach Speedclean 75 Bedienungsanleitung

Sandfilter
Vorschau ausblenden

Werbung

RO
respectarea indicaţiilor, pentru a evita o suprasolicitare a motorului
pompei respectiv a evita pericolul electrocutării.
Instalaţia de filtrare nu este concepută pentru a fi utilizată de către
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice reduse. De
asemenea, se necesită o anumită experienţă respectiv anumite
cunoştinţe.
Respectaţi întotdeauna indicaţiile de siguranţă şi observaţiile.
Indicaţii de siguranţă
Instalaţia de filtrare a fost testată cu atenţie
după ce a fost produsă şi a părăsit fabrica
într-o stare tehnică ireproşabilă. Pentru a
păstra această stare conformă şi a asigura o
funcţionare sigură, utilizatorul trebuie să
respecte
întotdeauna
menţionate în acest manual. Dacă există
semne conform cărora nu se mai poate
asigura o funcţionare sigură a instalaţiei de
filtrare, aceasta trebuie deconectată imediat
de la reţeaua de curent şi asigurată contra
pornirii neintenţionate.
Aceasta este cazul:
 când aparatul prezintă deteriorări vizibile
 când aparatul nu mai apare funcţional
 după o depozitare mai îndelungată în
condiţii necorespunzătoare
Dacă este deteriorat cablul de alimentare sau
alte componente ale aparatului, acestea
trebuie schimbate de către producător sau
serviciul clienţi al acestuia sau de către o
persoană calificată similar, pentru a evita
periclitările.
Deteriorări de transport
Instalaţia dvs. de filtrare a fost ambalată cu atenţie pentru transport.
La recepţia pachetului asiguraţi-vă, că ambalajul este într-o stare
nedeteriorată şi toate componentele se află în acesta. Dacă aţi
comandat pachetul prin expediţie, asiguraţi-vă că livrarea este
completă. Deteriorările cauzate de transport trebuie anunţate imediat
transportatorului (firmă de transport respectiv serviciu de pachete).
Răspunderea
pentru
deteriorările
transportatorului, furnizorul nu răspunde de acestea.
Garanţie
Garanţia cu privire la siguranţa de funcţionare şi fiabilitatea este
asigurată de către producător doar în următoarele condiţii:
 instalaţia de filtrare este montată şi exploatată conform
indicaţiilor de montaj şi de operare.
 La lucrările de reparaţii se folosesc doar piese de schimb
originale (pentru piesele de uzură nu se acordă garanţie).
Sandfilter Speedclean 75/50 | 2015_V1
toate
indicaţiile
de
transport
este
a
Piesele de uzură, pentru care nu se acordă garanţie sunt:
 toate inelele O
 manometru
 garnitură mecanică de etanşare completă
daune indirecte
Nu
răspundem
pentru
deteriorările
nerespectarea indicaţiilor din acest manual de utilizare.
Specificaţii tehnice:
Denumire
debit volumetric (Q)
6,6 m³/h – 0,4
suprapresiune de
funcţionare
suprafaţă de filtrare
tensiune nominală
230V 1N~ AC
Watt
tip de protecţie
max. temperatură
înconjurătoare
Cantitate de nisip
Granulaţie 0,4-0,8mm
Despachetarea instalaţiei de filtrare
Scoateţi cu atenţie produsul şi toate componentele din pachet.
Înainte de a începe cu instalarea confruntaţi componentele cu lista
de componente, pentru a vă asigura, că nu lipseşte nimic. ATENŢIE:
unele componente se află în rezervorul de filtrare. Pentru a ajunge la
aceste componente, luaţi capacul carcasei filtrului. (Un desen
complet şi detaliat al instalaţiei de filtrare se află pe ultima pagină a
acestui manual de utilizare)
Conexiune electrică
Instalaţia de filtrare achiziţionată de dvs. este
dotată cu un cablu de alimentare, care are
voie să fie conectat doar la o reţea de curent
protejată cu o siguranţă contra curentului
≤ 30mA.
rezidual (FI) de I
Δ N
Montarea unei siguranţe contra curentului
rezidual are voie să se efectueze doar de
către o firmă de specialitate calificată şi
trebuie să corespundă prevederilor locale.
Instalarea electrică trebuie să se efectueze
de către o firmă de specialitate calificată
conform prevederilor naţionale de instalare
referitoare la instalaţii pentru piscine (în
Austria EN1 partea 4 §49, în Germania DIN
57100, partea 702 şi VDE 0100, partea 702)
cu respectarea zonelor de protecţie. Pentru e
evita pericolul de electrocutare nu folosiţi
prelungitoare.
produsului
cauzate
Comfort 50
Comfort 75
8 m³/h – 0,4 bari
bari
1,5 bari
1,5 bari
0,13 m²
0,13 m²
230V 1N~ AC
50Hz
50Hz
450
550
IP X5
IP X5
35 °C
35 °C
15 kg
25 kg
pagina 27 din
64
de

Werbung

loading

  Verwandte Inhalte für Steinbach Speedclean 75

Diese Anleitung auch für:

Speedclean 50