Herunterladen Diese Seite drucken

Električni Priključek - Steinbach Speedclean 75 Bedienungsanleitung

Sandfilter
Vorschau ausblenden

Werbung

SL
Varnostni napotki
Vašo filtrirno napravo s kartušo smo skrbno
preizkusili in je proizvodni obrat zapustila v
brezhibnem stanju. Če želite ohraniti to stanje
v skladu s predpisi, potem se morate točno
držati napotkov iz teh navodil za uporabo. Če
se pojavi znamenje, da filtrirna naprava ni več
v brezhibnem stanju, jo morate takoj izključiti
iz omrežja in jo zaščititi tako, da je nihče ne
more uporabljati.
To je v primeru:
 Kadar so na napravi vidne poškodbe.
 Kadar se zdi, da naprava ni več
uporabna.
 Po daljšem skladiščenju v neprimernih
pogojih.
Če je poškodovana priključna napeljava ali
drugi deli te naprave, jih je treba zamenjati pri
proizvajalcu ali njegovem servisu. Lahko jo
popravi tudi druga za to usposobljena oseba.
Vse to zaradi tega, da bi preprečili nevarnost.
Poškodbe pri transportu
Vašo filtrirno napravo smo skrbno pripravili za transport. Pri
prevzemu se prepričajte, da je karton nepoškodovan in da so v
kartonu vsi deli. Če ste pošiljko naročili po pošti, se prepričajte, da je
pošiljka kompletna. Poškodbe, ki so nastale pri transportu je najbolje
takoj uveljavljati pri prevozniku (transportnem podjetju ali hitri pošti).
Odgovornost za transport nosi prevoznik in ne dobavitelj.
Garancija
Garancijo v smislu brezhibnega funkcioniranja in zanesljivosti
prevzame dobavitelj samo pod naslednjimi pogoji.
 Da je filtrirna naprava inštalirana v skladu z navodili za
montažo in da obratuje v skladu z navodili.
 Da so bili pri popravilih uporabljeni samo originalni
rezervni deli (potrošni deli niso predmet garancije).
Potrošni deli, ki niso predmet garancije so:
 Vsa O-tesnila
 Manometer
 Drsno tesnilo na obroču pokrova ventila.
Posledična škoda
Za škodo na izdelku, ki bi nastala zaradi neupoštevanja napotkov v
teh navodili, ne moremo odgovarjati.
Sandfilter Speedclean 75/50 | 2015_V1
Tehnični podatki:
Opis
Količina pretoka(Q)
6,6 m³/h – 0,4
Nadtlak delovanja
Filtrirna površina
Napetost
230V 1N~ AC
Moč (W)
Način zaščite
Najvišja temperatura
okolja
Količina peska - zrnatosti
0,4-0,8mm
Razpakiranje filtrirne naprave
Izdelek in vse sestavne dele vzemite iz kartona. Preden začnete z
inštalacijo, preverite dele s pomočjo spiska delov. To naredite za to,
da bi se prepričali, da nič ne manjka. POZOR: Nekateri deli so
spravljeni v filtrirni posodi – kotlu. Do njih pridete tako, da odstranite
pokrov filtrirne posode (celotno sliko posameznih delov, boste našli
na zadnji strani teh navodil).
Električni priključek
Filtrirna naprava, ki ste jo nabavili, je
opremljena s priključnim kablom, ki ga lahko
priključite samo v vtičnico, ki je varovana z
varnostnim stikalom (FID) z I
Varnostno stikalo lahko vgradi samo podjetje,
ki ima koncesijo za taka dela in tudi upošteva
predpise, ki veljajo za to področje. Električno
inštalacijo lahko izvede samo koncesionar po
veljavnih predpisih za bazenske naprave
(Avstrija EN1 del 4 §49, v Nemčiji DIN 57100,
del
702 in VDE 0100, del 702) z
upoštevanjem varstvenega področja. Da bi
preprečili
udar
toka,
podaljškov.
Postavitev filtra in črpalke (slike 1 – 5)
Da bi filtrirno posodo – kotel in dno posode obvarovali pred
poškodbami, morate, preden nasujete pesek, napolniti posodo z 20
do 30 cm vode.
Polnjenje prekata za pesek (slika 6)
V prekat za pesek vsujte kremenčev pesek (zrnatosti 0,4 – 0,8mm).
Pri tem pazite, da pesek ne pride v prekat za čisto vodo.
Comfort 50
Comfort 75
8 m³/h – 0,4 bar
bar
1,5 bar
1,5 bar
0,13 m²
0,13 m²
230V 1N~ AC
50Hz
50Hz
450
550
IP X5
IP X5
35 °C
35 °C
15 kg
25 kg
≤ 30mA .
Δ N
ne
uporabljajte
Stran 23 od 64

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Speedclean 50