Herunterladen Diese Seite drucken

Biztonsági Utasítások; Elektromos Csatlakozás - Steinbach Speedclean 75 Bedienungsanleitung

Sandfilter
Vorschau ausblenden

Werbung

HU
Biztonsági utasítások
A szűrőberendezést a gyártás után ellenőriz-
tük, így a gyárat technikailag kkifogástalan
állapotban hagyta el.Ahhoz, hogy a felhas-
ználó a terméket megfelelő állapotban tudja
üzemeltetni,
ajánljuk,
útmutatóban leírtakat tartsa be. Ha úgy
tapasztalja, hogy a készülék üzemeltetése
mégsem biztonságos, azonnal áramtalanítsa
és győződjön meg arról, hogy senki nem tud-
ja üzembe helyezni.
Ilyen esetek:
 ha a készüléken látható sérüléseket lát
 a készülék nem tűnik használhatónak
 a tárolás nem megfelelő körülmények
között volt
 Ha áramforráshoz csatlakozó részek
vagy a készülék egyéb részein sé-
rülést vél felfedezni, azt azonnal jelez-
ze a gyártónak, vagy a gyártó által
megefelelően képzett szakembernek,
hogy a további ameghibásodásból
adódó problémákat elkerülje.
Szállítási károk
A szűrőberendezés kifogástalan csomagolásban kerül szállításra.
Győződjön meg arról, hogy az átvételkor a csomagolás sértetlen és
a csomagban a robot összes eleme megtalálható.A terméket postai
úton szállítják ki Önnek, győződjön meg arról, hogy a szállítmány
hiánytalan. A szállítási sérüléseket azonnal jeleznie kell a
csomagküldő cégnek, a szállítmányozónak. A szállításból adódó
sérülésekért a szállító cég a felelős, nem a forgalmazó.
Garaniával kapcsolatos tájékoztatás
A garancia és biztonság tekintetébena gyártó a mellékeltek alapján
vállal felelősséget:
 A szűrőberendezést és a szivattyőt a felhasználó a
használati útmutató szerint használja.
 Szervíz esetén csak eredeti alkatrészeket használnak
(kopó alkatrészekre nem terjed ki a garancia).
Alketrészek, melyekre a jótállás nem terjed ki:
 minden O-gyűrű
 nyomásmérő
 csúszótömítés komplett.
Károkozás
A termékben keletkező károkért, melyek figyelmetlenségből vagy a
leírtak be nem tartásából adódnak, a garancia elvesztéséhez ve-
zetnek.
Sandfilter Speedclean 75/50 | 2015_V1
hogy
ahasználati
Technikai adatok:
Megnevezés
Szállítási teljesítmény(víz)
6,6 m³/h – 0,4
(Q)
Üzemi nyomás
Szűrőfelület
Áramforrás
230V 1N~ AC
Watt
Védelmi osztály
Max. Környezeti
hőmérséklet
Szűrőhomok mennyisége,
szemcsméret
0,4-0,8mm
Szűrőberendezés kicsomagolása
Óvatosan emelje ki a terméket és annak alkatrészeit a csomago-
lásból. Mielőtt az összeszerelést elkezdené, ellenőrizze, hogy az al-
katrészlistán szereplő elemek megvannak és nem hiányzik sem-
mi.FIGYELEM!! Néhány alkatrészt a szűrőtartályban fog megtalálni.
Ahhoz, hogy ezeket az elmeket ki tudja vennni, vegye le a tartály
fedelét. (komplett robbantott rajzot talál a termékről a tájékoztató az
utolsó oldalán).
Elektromos csatlakozás
Az Ön által megvásárolt szűrőberendezés
hálózati kábellel lett ellátva, melyet kizárólag
biztonsági
(FI)életvédelmi relével ellátott
hálózatba lehet csatlakoztatni.
A (FI) életvédelmi relé beszerelését csak arra
szakosodd
vállalkozás
szakember( villanyszerelő) végezheti. Minden
esetben kötelező a biztonsági előírások be-
tartása
a
helyi
szabályozások alapján. Az áramütések e-
lékerülésének
érdekében
hosszabbítót.
Szűrő és szivattyú összeszerelés (Ábra 1 – 5)
A szűrőhomok betöltése előtt a tartályt 20-30cm magasan töltse
meg vízzel, hogy elkerülje a szűrőlamellák sérülését.
Tartály töltse fel homokkal (Ábra 6)
Töltse fel a tartályt 0,4-0,8mm szemcseméretű szűrőhomokkal.
Ügyeljen arra, hogy a tartály azon oldalán ahol a tiszta víz áramlik,
ne kerüljön homok.
Szűrőberendezés összeszerelése (Ábra7,8)
Ügyeljen arra, hogy a tömítés megfelelően tiszta állapotban legyen
a tartályon, és ne legyen szűrőhomok beletapadva.
Comfort 50
Comfort 75
8 m³/h – 0,4 bar
bar
1,5 bar
1,5 bar
0,13 m²
0,13 m²
230V 1N~ AC
50Hz
50Hz
450
550
IP X5
IP X5
35 °C
35 °C
15 kg
25 kg
vagy
megfelelő
rendeletek
vagy
ne
használjon
Oldal 39 a 64

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Speedclean 50